IQHeat ModBus. Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IQHeat ModBus. Innehåll"

Transkript

1 Innehåll 1 Allmänt Hårdvara och anslutning ModBus/RTU allmänt Variabler Sammanfattning variabler Operation Card Hantering av ModBusinställningar i Operatörspanelen... 5 Rev 14,

2

3 1 Allmänt Alfa Laval IQHeat är anpassat efter ModBus/IP och ModBus/RTU. Det innebär att man kan hämta värden och ställa värden i reglerenheten via ModBus. Detta dokument går igenom hur man ansluter en IQHeat till ett ModBus nätverk och vilka variabler som finns att tillgå. En detaljerad lista av tillgängliga variabler kan fås från Alfa Laval. 1.1 Hårdvara och anslutning IQHeat har tre olika ModBus-anslutningar. En intern, RS485, på reglerenhetens nedre långsida och en speciell kommunikationsmodul benämnd POL902. Båda dessa är seriella gränssnitt och benämns ofta som ModBus/RTU. Standardinställningen för ModBus/RTU med IQHeat är: Adress 1 (ett) 9600bps ingen paritet en stopp bit ingen terminering. Man kan även komma åt ModBus/IP genom det inbyggda Ethernet-gränssnittet. För ModBus/IP används Port 502 medans reglerenheten kommer att få antingen en egen IP-adress via nätverkets Domain Name System (DNS) eller så sätts en förutbestämd adress. 1.2 ModBus/RTU allmänt ModBus/RTU använder en seriell kommunikation med en sändare och möjlighet till flera lyssnare, där lyssnarna ska ha unika adresser. Kablar för anslutning bör vara minst AWG22 (0,33mm 2 ) och förslagsvis två partvinnade par där ett par ansluts till REF/Jord för att försäkra att spänningspotentialen bibehålls. Det andra paret ska anslutas till A+ respektive B-. Kablarna ska termineras i var ände för att signaleringen ska fungera på bästa sätt. Siemens Climatix har ett inbyggt terminerings-motstånd på 120 Ω. Om endast två noder ska användas på bussen så kontrollera om även hårdvaran i andra änden har terminering inbyggd annars bör ett 120 Ω motstånd anslutas mellan A+ och B-. Detta gör man för att undvika reflektioner av signalen i ändarna av kabeln. För annan topologi på bussen bör kabeln bara termineras i ändarna av signalkabeln och avstick bör göras så korta som möjligt och utan terminering. Anledningen till detta är att specifikationen för TIA-EIA-485-A specificerar endast en databuss per drivande transmitter. Se Bild 1. 1

4 Bild 1: Principskiss för kommunikation via RS485/RTU 1.1 Variabler Alla variabler som representerar mätvärden, börvärden och andra reella tal är i 16 bitars ord och presenteras i heltal. Det betyder att decimalvärden är multiplicerade med 10 eller 100 och bör divideras med detta för att få sitt rätta värde. För att skriva ett sådant värde ska man först multiplicera värdet med potensen innan det sänds. Sådana värden kan bara skrivas i Holding Register. Observera även att de första utetemperaturerna i värmekurvan är negativa. För Binära variabler kan data endast skrivas till Coil status. Den första variabeln av varje typ i dessa listor börjar på nummer ett. En del ModBus-program börjar räkna från noll. Adresser över 1000 ska inte adresseras då detta genererar fel i kommunikationen vilken då kommer att avslutas. De adresser som används delas in i sex adressblock där liknande block har samma adressering. Därför kommer bara de första adressblocken av likvärdiga beskrivas nedan. Adress 1-99 Gemensamma funktioner i regleringen Adress Kylapplikation krets 1 Adress Kylapplikation krets 2 Adress Värmekrets 1 Adress Värmekrets 2 Adress Värmekrets 3 Adress Varmvattenkrets 2

5 1.1 Sammanfattning variabler De mest använda variablerna för en värmekrets, en varmvattenkrets samt gemensamma data beskrivs i detta dokument. En listning av samtliga variabler med ingående detaljer för varje variabel kan fås från Alfa Laval. Driftkortet visar ett typfall med två värmekretsar och en tappvattenkrets. I driftkortet kan man även se hur variabelindexeringen ökar med 100 från Värmekrets 1 till Värmekrets 2 enligt beskrivningen ovan. Värme1: Framledning Temperatur I450 Reglerfel, temperatur diff. S145 Framledning Givarfel S450 Expansionskärlslarm S135 Retur Temperatur I451 Expansionskärlstryck I174 Retur Givarfel S451 Expansionskärlstryck larm S174 Primär Retur Temperatur I452 Konstanttemperatur Bör H120 Primär Retur Givarfel S452 Värmekurva Ute1(DUT) H121 Pumpindikering S492 Värmekurva Fram1 H123 Pumplarm från pump S430 Värmekurva Ute2 H122 Ställdon 1 utsignal I498 Värmekurva Fram2 H124 Ställdon 2 utsignal I499 Värmekurva Mintemp H125 Reglerfel, temperatur diff. S445 Värmekurva Maxtemp H126 Expansionskärlslarm, Digital in S435 Använt börvärde I120 ExpansionskärlsTryck I474 Använd kylenergi MBus I166 Använd Utetemp (gemensam) I48 Använd volym MBus I165 Rumsbörvärde Komfort H420 Rumsbörvärde Ekonomi H421 Varmvatten: Värmekurva Ute1 (DUT) H425 Framledning Temperatur I850 Värmekurva Fram1 H427 Framledning Givarfel S850 Värmekurva Ute2 I436 Retur Temperatur I851 Värmekurva Fram2 H436 Retur Givarfel S851 Värmekurva Ute3 I437 Pumpindikering S891 Värmekurva Fram3 H437 Reglerfel, temperatur diff. S845 Värmekurva Ute4 I438 Varmvatten Börvärde Norm H820 Värmekurva Fram4 H438 Varmvatten Börvärde Reduc H822 Värmekurva Ute5 H426 Varmvatten Legionellatemp H826 Värmekurva Fram5 H428 Ställdon 1 utsignal I898 Värmekurva Mintemp H433 Ställdon 2 utsignal I899 Värmekurva Maxtemp H434 Använt börvärde I420 Referensgivare1 Värde I457 Allmänt/gemensamt: Referensgivare1 Fel S457 Primär Tillopp Temp I51 Referensgivare2 Värde I458 Primär Tillopp Givarfel S51 Referensgivare2 Fel S458 Primär Retur Temperatur I52 Referensgivare3 Värde I459 Primär Retur Givarfel S52 Referensgivare3 Givarfel S459 Utegivare Temperatur I50 Referensgivare4 Värde I460 Utegivare Givarfel S50 Referensgivare4 Givarfel S460 Dämpad Utetemp I48 Vindgivare Värde I71 Kyla: Vindgivare Givarfel S71 Framledning Temperatur I150 Externt summalarm S31 Framledning Givarfel S150 Nollställ larm C1 Retur Temperatur I151 Primärflöde MBus I60 Retur Givarfel S151 Effektuttag MBus I61 Primär Retur Temperatur I152 Använd energi MBus I62 Primär Retur Givarfel S152 Använd volym Mbus I65 Pumpindikering S192 Pumplarm från pump S130 Ställdon Primär I198 Ställdon Sekundär I199 3

6 1.2 Operation Card Ställdon1 [I498] Krets 1 Utegivare [I50 : S50] Vindgivare [I71 : S71] Ställdon2 [I499] Tillopp [I450 : S450] Exp.Larm [S435] Tryck [I474] PIA Referensgivare Kr1:1 [I457 : S457] Ställdon1 [I598] Prim. Retur [I452 : S452] Krets 2 Retur [I451 : S451] Pump Drift [S492] Pump Larm [S430] Referensgivare Kr1:2 [I458 : S458] Referensgivare Kr1:3 [I459 : S459] Ställdon2 [I599] Tillopp [I550 : S550] Exp.Larm [S535] Tryck [I574] PIA Prim. Retur [I552 : S552] Retur [I551 : S551] Pump Drift [S592] Pump Larm [S530] Primär In [I51 : S51] Ställdon1 [I898] Varmvattenkrets Varmvatten [I850 : S850] VVC Pump Drift [I891] Primär Retur [I52 : S52] Ställdon2 [I899] VVC [I851 : S851] Bild 2 4

7 1.3 Hantering av ModBus inställningar i Operatörspanelen I operatörspanelen kan följande inställningar göras: Baud rate Paritet stopbitar adress vilken typ av anslutning som används. För att ändra dessa inställningar kräver inloggning på minst Service nivå, nivå 4, Eventuella felkoder avläsas på status raden. All informationen om ett fel får inte plats i operatörspanelens display så den listas endast som Statuskod. Om det uppstår fel i kommunikationen kontakta Alfa Laval för support. 5

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarskap Privilegierad ägare Vanlig ägare Logga in i listhanteraren Skapa en e-postlista Administrera lista Redigera prenumeranter Redigera

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7 1 Nätverkskomponenter 01 Hur många klienter består världens minsta nätverk av och varför? Två, ensam bildar man inget nätverk. 02 Beskriv följande begrepp: Klient: De datorer på ett nätverk som inte är

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM 1 Introduktion till datortekniken KOMPENDIUM GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR Innehåll Del 1: (detta häfte) 1. Introduktion till datortekniken 7. Dataväg, ALU och minne 8.

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

IP-adresser, DNS och BIND

IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech

Användarmanual del 2, KTC COM1012-0800. Användarmanual COM1012-0800. Användarmanual del 2, COM1012-0800, T-V 2014-08-20 KTC Tech Användarmanual COM1012-0800 1 Innehåll Användarmanual COM1012-0800... 1 Introduktion... 2 Manualens upplägg... 2 Användarmanual del 1, KTC Objekt och Funktioner... 2 Användarmanual del 2... 3 Beskrivning

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Elementär datakommunikation PLC8D:1 Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging Data Logging innebär att data samlas

Läs mer

Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem

Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem Version 1, Augusti 2006 Tidigare versioner: - Kravspecifikation för styr- och övervakningssystem Komplement Utarbetad av: Enno Abel Sven Malm Per Isaksson CIT Energy Management AP Fastigheter Installationsteknik,

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3

VAG-COM. Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 VAG-COM Diagnostisk Programvara för VW/Audi/SEAT/Skoda Användarmanual för programversion 311.3 Originalet till denna manual (på engelska) kan ses här online: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/ Copyright

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer