Version history NIBE VVM 310/500

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version history NIBE VVM 310/500"

Transkript

1 Listed below changes are official software versions. Latest revision of this document: Version history Version: 7568R5 Release date: Ändrat Kompressorn i F135 stannar nu, om man sätter fläkthastighet till 0 % Fläkten på F135 gick inte att styra via mjuk ingång Version: 7568R4 Release date: Tillagt Ny funktion på mjuk utgång; Semester. Drar AUX-relä om semester aktiv. Isländska tillagt som språk i displayen Smart Price Adaption tillagt för Estland F2120 tillagd som kompatibel utedel DEH310/500 Extern tillsats blockerades inte enligt autolägesinställningarna Loggning av nätverkstatus via USB ID-nummer är felkod från NIBE Uplink och felkod är intern felkod på nätverket Förbättrat stabiliteten på nätverksuppkopplingen Med DEH310/DEH500 aktiv kunde varmvatten visas som status, men växelventiler stå mot värme Instegning av intern elpatron förbättrad så att fler möjliga kombinationer beaktas, vilket gör att det nu är större sannolikhet att önskad effekt uppnås Om man stängde dörren under en uppdatering startade inte displayen om när det blev klart, utan allt stod still tills man öppnade dörren 1

2 Version: 7348R4 Release date: Tillagt Stödjer nu tillbehöret OPT-10 Stödjer nu tillbehör Extern energimätare ( kräver lägst version 35 på ingångskortet ( AA3 ) Stödjer nu Smart energy source Stödjer nu Smarta hem-funktion Stödjer nu tillbehöret ERS-10 Nu är även engångshöjning valbart i meny 2.1 ( Tillfällig lyx ) Vid aktivering startar en tillfällig höjning och avslutas när behovet är uppfyllt Larm givarfel BT3 klimatsystem 2-8 tillagt Larm givarfel BT2 klimatsystem 5-8 tillagt Extern framledningsgivare BT 25 tillagd som möjlig framledningsgivare SOL-ikon visas nu i serviceinfo om den visas i huvudmenyn Tidigare togs starthastigheten för laddpumpen enligt uppstartsprogram. även om den var manuellt styrd Frysskydd av installerad värmepump har nu en hysteres mellan start och stopp på 0,5 grader Vid installerad tvårörskyla kan man numera ställa start av kyla under stopptemperatur värme Shunten i tillbehöret shuntstyrd tillsats reglerade tills GM blev positiva. Shunten slutar nu reglera när GM överstiger start av tillsats Om varmvatten-lyxbehovet uppfylldes samtidigt som annat behov förelåg tex pool, så startade kompressorn om tidigare vilket gav ett onödigt stopp av kompressorn Nu visar vi önskad kompressorfrekvens i serviceinfo även vid tvångsstyrning, tidigare stod där då alltid 0. Mindre justeringar som rör visning och hantering av menyer Förbättrad USB stabilitet F2040 ändras till F2040/AMS10 i serviceinfo Tillbehören DEH 310 och DEH 500 benämns nu DEH i tillbehörsinställningar, mot tidigare AXC GP 1 stannar om man kör fyrrörskyla Ändrad kompressorfrekvensstyrning i kyla Tidigare fanns valet delta T styrning även vid fyrrörskyla i meny trots att cirkulationspumpen då går på manuell hastighet. Justering av ryska tidszoner pga övergång till konstant vintertid Om start och stopptemperaturerna på varmvatten ändrats så återställdes inte alltid VV start till fabriksinställning vid fabriksåterställning Extern tillsats tillät reglering av shunten QN 11 även vid för låga värden på BT 52 vid larm på värmepump Givarfel kunde uppträda vid uppstart/ omstart fast att givaren fanns Åtgärdat problem med att kompressorn inte stannade vid larm 294 ( inkompatibel utedel ) Åtgärdat att temperaturerna 24 och -28 visades som positiva temperaturer i menyn mina ikoner samt vid stängd dörr 2

3 Åtgärdat problem med att displayen startade om när VVM fick beräknad effekt 0 från utedelen trots att kompressorn körde Åtgärdat problem med att inställningar för egen kompressorkurva kunde återgå till fabriksinställning vid omstart Version: 6843R6 Release date: Ändrat Åtgärdat mjukvarufel som uppkom i version 6843R5, som kan ge kommunikationslarm mot installerad värmepump. 3

4 Version: 6843R5 Release date: Tillagt Antal drifttimmar uppdelade för respektive behov. Nya kylmenyer införda. Meny 1.1, 1.3, 1.9.1, och uppdelade i värme/kyla. Infört kylkurva och kylfaktor för rumsgivare. Möjligt att ändra omsättningstal för strömkännare. Fasdetektering för F2040. Två nya inställningar för F2040; separat strömbegränsning samt inställning för max ström. Värmepumpen begränsas då av lägsta inställning i meny eller Blockering av VV via mjuk ingång. Vi använder nu mjuka respektive hårda stopp för F2040. Mjuka stopp om vi stannar pga behovsbrist och hårda när det är pga larm osv. Klimatsystem 5-8. Röd flagga i display om mjukvara är av testversion. Meny för landsval. Möjlighet att välja word swap som byteordning i modbusmeny Kräver Modbus40 version 10. Stöd för att ignorera RMUs displayvärme om displayen är nedsläckt. Kräver RMU-version >= 256. F135 tillagt som tillbehör. Laddpumparna till pool och 4-rörskyla nu bytbara mellan Xylems Lowara E6 och Wilos Yonos Para. Inställningarna finns i respektive tillbehörsmeny. För att stämma med manualer ändras EP8 till EP30 på alla ställen där det förekommer, dvs serviceinfo, tvångsstyrningsmenyn: Gäller Solartillbehöret. Lagt till att frysskyddet tas bort om AUX ingång blockerar värmen. För att endast varmvatten ska kunna köras. Meny för AUX ingångar är med i startguiden om något är anslutet på en AUX-ingång. Annars är den ej med. Laddpump GP 12: Min delta T i VV ändrat från 2.0K till 1.0K. Om det är en enfasmaskin är kompressorfasen nu default L1, ingen detektering i meny görs då. F laddar alltid VV med effektkurva hög. Kylväxelventil QN12 styrd av AUX-utgång tillåter nu korsning av start kyla - stopp värme. Menyvalen delta T vid 20C och delta T vid 40C i meny döljs om man kör kyla via AXC. Smart Price Adaption, VV-läge lyx fungerar nu som det ska göra. Dvs. det kör efter lyxlägets VVinställningar men utan tillsats tillåten. Väljaren i tid & datum-menyn lägger sig nu korrekt som standard på timmar. GM räknades felaktigt i vv-drift om fyrrörskyla var tillåtet, samtidigt som värme var blockerat. Inställningen tid mellan kyla och värme i meny visas bara i system som den kan användas i. Min kylframledning för ett undershuntsystem kan nu aldrig sättas lägre än min kylframledning för system 1. Beräknad framledning beräknas nu korrekt direkt vid uppstart. Förut tog det en minut, en minut som då fick min framledning. Lägsta inställning för start aktiv kyla ändrat från 30 till 10 GM. 4

5 Även varmvatten blockeras nu vid tariffblockering. Detta på grund av att Blockering VV finns som AUX. Man kan vid sökning nu bara söka efter tillbehör som produkten kan ha, dvs inga irrelevanta tillbehör kan hittas. Åtgärdat vilken givare som ska användas för kyla/värme. BT74 väljs nu direkt om den är inkopplad. Smart price och BBR finns endast om landsval är Finland, Sverige eller Danmark. Fasdetektering av F2040 via stannade bara kompressorn för ströminläsning vid första körningen, nu görs detta vid varje start av testet. Kyla: Ändrat min. inställbart område på delta T vid 20 och 40 från 2K till 3K, meny VV-behovet försvinner nu helt under fasdetektering, och när denna är klar måste nytt behov av VV uppstå, på BT6 innan kompressorn och/eller tillsats kommer att göra VV igen. Värme: Max framledning för system 2-8 kan inte längre ställas högre än motsvarande för system 1. Klockan ställs in till rätt tid direkt, då den ställs in genom att synkroniseras mot en server NTP RMU40 kan nu visa larmnummer över 255. Kräver dock uppdatering av rumsenheten till version >= 256. Varmvatten top up är ändrat från att starta om BT6 < stopptemp minus 2 K, till att starta om BT6 < Inställd differens mellan start och stopp delat med 2 Version: 5774R14 Release date: Åtgärdat ett problem som gjorde att inställt datum av start/stopp på NIBE Uplink för semesterinställningen ändrade sig vid omstart Önskad inomhustemperatur på BT50 återgick till fabriksinställt värde vid omstart. 5

6 Version: V5774R13 Release date: Fixar Larm 35 (Givarfel EM1-BT52) aktiveras inte, om tillbehöret extern tillsats inte är valt. Larmet kunde tidigare aktiveras om prioriterad tillsats var vald, utan att tillbehöret extern tillsats var aktiverat. Version: V5774R12 Release date: Fryskydd av utedel avaktiveras när EB101-BT28 överskrider 10 C. Om inte EB101-BT28 finns; gäller EB15-BT1 Lagt till R-version på USB-loggen Fixar SMS 40 som tidigare kunde orsaka Guru Meditation åtgärdat Kyla kan inte aktiveras och köras om utedelen är annat än F2040 Version: V5774R10 Release date: Fixar I driftläge endast tillsats skapades inget varmvattenbehov om inte komfortläge lyx var valt Extern värmebärarpump GP10 aktiverades inte som den skulle i driftläge kyla 6

7 Version: V5774R9 Release date: i befintliga funktioner DEH 500/DEH 310 Ett fel i startup-sekvensen orsakade att inställningen för prioriterad tillsats sattes felaktigt till prioriterad tillsats till vid uppdatering från äldre programvara. Nyprogrammerade displayer påverkas inte av felet. Vid val stegstyrd tillsats-till krävdes felaktigt EB1-BT52 för att kunna aktivera stegen för den stegstyrda tillsatsen, gav dock inget larm vid givarfel/avsaknad av EB1-BT52. Vid val prioriterad tillsats-till ges nu ett larm på EB1-BT52 vid givarfel/avsaknad av EB1-BT52. Behov av DEH500/extern tillsats sätter bara QN10/QN35 till värmeläge om prioriterad tillsats- från. Version: V5774R8 Release date: Tillagt Wilo-pumpar är nu default på alla maskiner tillverade efter 2014 dag 91 Smart Price Adaption, Meny Modbus40 Om MODBUS40 har högre version än 7 visas meny modbus där man kan ställa in önskad adress på Modbus40. Visar sida för inställning av önskad adress på MODBUS40 i startguiden om tillbehöret är aktiverat. Stöder kommunikation mot lägre register parallellt med de vanliga. Kräver version 10 i Modbus40 +Adjust tillagt. Funktion för styrning med kompatibelt golvvärmesystem. Stopptemperatur kompressor för F2040, meny 5.11.x.1. Inställbart från -20 till -2 c Ny pumpinställningsguide i de fall GP12 är en Wilo-pump Wilos default som pump, tidigare Xylem Möjlighet att fabriksåterställa utedelen. Val värmepump i meny 5.5. Om endast tillsatsen är aktiv mot något behov så visas det nu som driftläge i larmloggen. Innan gick det enbart på kompressorns driftläge Möjlighet att spärra vissa frekvenser för F2040, meny Kyla tillagt i energiberäkningen Stöd för F2020 Kylstyrning via AUX-relä AUX-in/ut sparas nu i STORE.SET Framledning kyla (BT25) tillagt. Kan väljas i meny 5.4 7

8 i befintliga funktioner Givarkalibrering Startar 90s efter uppstart Vid misslyckad givarkalibrering kan infolarm 351, 352 samt 353 visas beroende på vilka givare som inte kunde kalibreras Givarkalibrering används nu för all funktionalitet, tidigare bara för energimätningen Mjukare reglering av F2040 Minsta tid mellan stopp och start för F2040 är ändrad från 3 minuter till 5 minuter Dödräkning av gradminuter (GM) Nu kontrolleras om någon växelventil är ställd från värme för att aktivera dödräkning, istället för att innan ha kontrollerat aktuellt driftläge Dödräkning sker om värdet för dödräkning är under beräknad framledning och GM är över start kompressor Tagit bort tillfälliga kommunikationslarm (infolarm) förutom mot ingångskort samt grundkort Vid loggning av LOG.SET så visas nu variabelnummer på valda variabler som ska loggas i meny Loggning GP12 låst två minuter efter avfrostning, tidigare en minut Vid risk för korta drifttider i driftläge varmvatten (larm 273) så återställs nu även driftläge lyx (tidigare enbart driftläge normal och ekonomi). Kontrollerar nu även vilket driftläge som den kör för tillfället istället för vad som är valt i meny 2.2. Om ingen larmåtgärd är vald kan man inte aktivera hjälpdrift i larmmenyn. Det står då larmdrift aktiverat utan möjlighet att välja hjälpdrift. SMS40 Rättade kommandon Givarfel svarar nu Laddpumpen reglerar nu på BT12 när kompressor samt TS är aktivt. Ändrat från tidigare BT63. Beräknad framledning beräknas nu på en timmes medeltemperatur av utetempen Funktionen spärrband utökad från 5Hz till 50Hz Ny frysskyddsfunktion Menyer Går inte att ställa in periodtiderna till 1-9 minuter Vid stängd dörr och givarfel på VV-givarna visades noll grader på vattendroppen. Nu -- Siffror i värmeinställningssymbolen i meny som skriver ut vilket klimatsystem inställningen styr. Meny serviceinfo Visar nu vilken adress Modbus40 har i meny 3 Tagit bort build time och build date Ändrat så larmloggen skriver ut korrekt driftstatus och drifttid vid larm Uppdaterade översättningar Har bytt ut slav som benämning för utedelen. Nu kallas utedelen för värmepump Vid infolarm som försvinner så blev det "no text" och tom ruta. Nu ligger larmtexten kvar tills man har kvitterat den. Kyltillbehöret visas hela tiden, inte enbart om kyla finns tillgängligt 8

9 Version: 4272R5 Release date: Stöd för NIBE uplink. Mjukvara VVM 310 och VVM 500 delar nu mjukvara. Menyer Nya Menyer Tyst läge i meny är tillagt. Begränsar kompressorn till max 62Hz. Meny tillagt. Meny kommer fram om man tillåter tyst läge i meny Meny compressor curve (där man kan se en grafisk inställning för kompressorns frekvens kurva). Går att ställa in för värme, pool, varmvatten samt kyla. Kräver F2040. Fasdetektering visas nu i meny även med F2040 som utedel. Meny heat pump testing har lagts till. Denna meny är för att testa anläggningen enligt EN1451:2011. Här är även en varningstext man måste godkänna innan man får gå in och aktivera testningen. Warning! When the testing mode is active, an unlimited heating demand will be set. This might cause damage to your heating system. Continue? No/Yes No är förmarkerat. Kräver F2040. Meny max diff framledningstemp har lagts till. SG ready. Inställningarna A12, A14 och A15 finns nu tillgängliga i slavmenyn om värmepumpen har en ver sion högre än 103 och är en F2016, F2026, F2030 eller en F2300 Flyttade Menyer Slavmenyn är flyttad från till 5.11 Meny laddpumpshastighet är nu flyttad till slavmenyn Tagit bort kyla under 4.2 driftinställningar om endast tillsats. Menyn övriga inställningar har bytt namn till värmepumpsinställningar. Symbol för extern tillsats tillagt. Samma symbol som finns i t.ex. F1345 för extern tillsats. THO-R1 har lagts till i serviceinfo samt är med som standardparameter i USB-loggen. Visas som BT16 i VVM. Uppdaterad serviceinfo för F2040. Givarkalibrering visas när det är aktivt som driftprio i serviceinfo. Schemaläggning silent mode-status tillagt i serviceinfo. Inställningsområdet för start av kyla är ändrat så det inte går att ställa under +15 c i meny Detta för att under 15 c får F2040 låg uteluftslarm när den kör kyla. BBR-funktion tillagd för F2030-7, F samt F

10 Avfrostning När en avfrostning är aktiv visas det som kompressorstatus. Om en avfrostning inträffar och tid kvar för aktuell prio är mindre än 5 minuter går prion över till nästa behov direkt efter avslutad avfrostning När en avfrostning är aktiv står driftprioriteringsklockan stilla. GP12 går nu på 100 % av max en minut efter avslutad avfrostning, efter detta återgår GP12 till sin hastighet innan avfrostning +30% och börjar reglera som vanligt När GP12 får börja reglera efter en avfrostning så får den reglera med max 2 % de 50 första regleringarna Tillbehör Tillbehöret extern tillsats, valt shuntstyrd tillsats är nu ändrat. När vi får ett behov på BT6 så startar pumpen och signalen till brännaren. Gäller vid driftläge endast tillsats. Ny funktion, prioriterad tillsats till tillbehöret DEH310 och DEH500. BT64 flyttad från X2:23,24 till X2:19,20 på AXC310. Tillsats i serie aktiveras nu även om det finns kommunikationsfel mot utedelen. Tillsats i serie. När laddpumpen går och tillsats i serie är aktivt, så reglerar laddpumpen på EB-101-BT3 och EB15- BT63 om laddpumpen är reglerad Laddpumpen startar i värmeläge om tillsats i serie är aktiv och inget annat behov är aktivt. Tillsats i serie blockerar och avbryter givarkalibreringen. Funktioner AUX-ingångar: Externt larm (NC) tillagt, ger infolarm 995 larm från extern ingång. Externt larm (NO) tillagt, ger infolarm 995 larm från extern ingång. Blockering kyla tillagt När man sluter tariffblockering eller blockering kompressor på någon AUX-ingång, slutar mastern att kommunicera mot slaven efter 10sekunder om den inte får något svar från slaven. I detta läge ignorerar den även larm från utedelen. Blockering av intern tillsats via mjuk ingång, blockerar nu inte tillsatsen vid frysskydd längre Kopplingsdiff för hög kond in/ut för F2040 tillagt. Kopplingsdiffen är 2k. F2040 kan nu gå upp till 120hz istället för föregående 85hz. F2040 stoppas inte vid effektbegränsning, utan varvas ned som lägst till minfrekvens. Min. framledning tillagt för F2040. Ändrade default inställningar för periodtider, från 20 till 30 minuter. Värmemätaren anpassad för att räkna rätt även då vi gör kyla. Pumpar Om intern tillsats är aktiv är lägsta tillåta reglerade hastighet för GP12 30 %. Lagt till högsta tillåtna hastighet för GP1 i meny Ändrat så GP1 inte blockeras när 4-rörskyla är aktivt. Ändrat så GP13 stoppas när man sluter extern blockering på tillbehöret. Vid regleringen av laddpumpen begränsas minskningen med max 2 procentenheter per reglering om hastigheten på laddpumpen <= 20%. 10

11 Ändring av styrning på laddpumpen: Vid växling eller start av varmvattenladdning så är det 1minut blankningstid. Vid växling eller start av varmvattenladdning så får laddpumpen reglera max fem procentenheter de första 50 regleringarna Cirkulationspump GP13 tillagd på relä K3 på tillbehörskort kyla. Larm Givarlarm på NIBEs kort i F2040 ger nu larm. Gäller BT12, BT3, BP4 samt BT15. BT12: Larm 412 BT3: Larm 403 BP4: Larm 404 BT15: Larm 415 Nya larmnummer för givare inkopplade på AUX: BT74: 292 Version: 3204R4 Release date: Tillagt Kompressorn kan ej starta under tiden startguiden är aktiv. BBR menyn tillagd Hantering av nibev2-filer. För uppdatering från en mjukvaruversion under v.3000 krävs upgrade_3000r3.nibe. Flödesgivaren och energimätaren i serviceinfo visas nu enbart om flödesgivaren är ansluten. Max pumphastighet som går att ställa in i tillagt. Givarkalibrering tillagt, körs när inga andra behov finns. Lagt till Liter/min på BF1, flödesmätare. RMU40 läser nu inte temperaturer under 0 c. Kunde ibland i vissa anläggningar visa -54 c under kort tid vilket i sin tur resulterade i felaktig styrning av beräknad framledning. Tillagt så eltillsats tillåts under körning om utedelen begränsar max framledning till under 58 c eller max retur till under 50 c. Serienummer sparas nu även på ingångskort samt grundkort och en kontroll görs av serienummer vid uppstart. Stämmer ej alla serienummer så kommer en meny upp som visar de serienummer som finns sparade på korten. Man kan välja någon av dessa eller välja att lägga in ett manuellt. Hysteres på två grader när Solar stoppats på grund av max tanktemp. Kompressorn blockeras mot värme om soltillbehör är installerat och BT6 är högre än VV stopp +10K och beräknad framledning är mindre än BT6-3K och GM mindre än Start GM. Kompressorn tillåts igen när BT6 är mindre än eller lika med inställt värde VV stopp + 3K eller beräknad framledning är högre än aktuell BT6 + 3K. 11

12 Extra tillsats i serie tillagt på mjuk ingång. Ny info visas på uppstartssidan: Uppstartsstatus (siffra från 0-8 som anger vilket steg i uppstarten den befinner sig i) Bootloaderversion (32 är aktuell version) Program-ID, dvs vilken mjukvarutyp som är nedladdad. 6 = VVM500 Programarea (det finns alltid två program i programminnet för att man alltid ska kunna backa till föregående programversion efter en uppdatering och detta visar vilken av de två programareorna som är aktiv.) Fixar Fixat till felaktiga menyer Extern tillsats, fixat så tvångsstyrning samt extern blockering fungerar korrekt. Extern tillsats, K1 är nu dragen även efter behov av tillsats upphört tills min. gångtid räknat ner. Vid endast tillsats och pool installerat och behov på pool så var pool med i priocirkeln utan att poolen värmdes. Överskrifter i startguiden kortas nu av bättre. Extern värmebärarpump styrs nu korrekt. Förbättrat internt frysskydd för VVM. B-larmsgubben visas nu vid frysskydd av VVM. USB-loggen kan nu logga inomhusgivaren i RMU40 som BT50. Innan loggade den givarfel i USBloggen om BT50 ej var inkopplad Buggfix på funktionen för att nolla varmvatteninställningarna vid risk för korta dirfttider på utedelen. Fixat så kompressorn inte kan starta för tidigt under flödesinställningen. Buggfix på fasdetekteringen, fasdetekteringen blev ibland inte godkänd trots allt var korrekt. Vid komfel under flödesinställningen visades givarfel. Visar nu rätt. Flödesinställningen för laddpump Om inte kompressorn startar inom 5 minuter så avbryts testet och får underkänt. Om kompressorn stannar under inställningen så startas flödesinställningen om. Ingen eltillsats är tillåten under flödesinställningen. Detektering av kompressorfas sker nu under flödesinställningen, innan denna är gjord gäller L3 som kompressorfas(gäller enbart 1-fas utedelar). Tid för godkänt resultat i flödesinställningen har ökats från 1minut till 2 minuter. Ändrat styrningen av laddpumpen enligt ny spec.( Om EB101-BT3 mindre än minsta aktuell framledning - 8K, sätt börvärdet för EB101-BT12 till Minsta aktuell framledning.) Vid varmvattenladdning och inget annat behov finns så körs kompressorn tills den stannar på max framledning eller max retur. Finns annat behov så byter den behov på max fram/retur -1K som tidigare. Vid varmvattenladdning med extern tillsats och annat behov finns, växlar kompressorn till det andra behovet vid max fram/retur -1K. Extern tillsats får starta när kompressorn når max fram/retur -1K under varmvattenladdning. Om det inte finns någon slav aktiverad i meny sätts inte maskinen i endast tillsats utan kompressorn blockeras istället. Pumpregulatorn reglerar på effekt avgiven till huset via värmesystemet, inte värmepumpens avgivna effekt, gäller när kompressor och eltillsats är från. Ny pumpstyrningen av pumpen Lowara E6. Lowara och Lowara Strong använder nu även samma pumpstyrning. 12

13 Ändrat kompenseringen för RMU40s BT50. Om RMU har version 249 eller högre så kompenseras temperaturen -0,7 c, om RMU har version lägre än 249 så kompenseras temperaturen som innan, dvs -1,2 c. Larm från utedel Lagt till larmtexter Lagt till B-larm för hög kondensor Rättat till menyer vid larm Tagit bort fläktlarm Problem med att återställa larm fel fasföljd samt larm 19 säkerhetsavfrostning fixat. Går nu att återställa utan problem. Starthastigheten för GP12 beräknades tidigare varje minut, ändrat så hastigheten beräknas när den ska användas enbart. SMS40 ändringar/fixar Lagt till så SMS40 ej svarar på kommandon som börjar på -->. För att skydda mot massutskick av sms om SMS40 blir inställd att skicka sms till sitt eget telefonnummer. Serviceinfo är nu översatt. Fanns innan enbart på engelska. Raden, registrerad till hemnätverk i serviceinfo är nu borttagen. Version: 2543 Release date: Första versionen av VVM

Version history NIBE F1345

Version history NIBE F1345 Latest revision of this document: 2015-12-10 Listed below changes are official software versions. Version history Version: 7157R4 Release date: 2015-12-08 Tillagt Kommunikationslarm för klimatsystem 5-8.

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

EcoZenith Parameterlista Modbus

EcoZenith Parameterlista Modbus EcoZenith Parameterlista Modbus Internetövervakning 1 december 2010 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Dokumenthistorik... 3 3 Modbus... 4 3.1 Parametrar... 4 3.2 Datatyper... 4 3.3

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1345

Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggning: pumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Systeminställningar 5.2.2 antal slavar från Dockning

Läs mer

NR LARM ORSAK 1437-1 LARMSÖK 2014-09-11 LARMLISTA ÖVER NIBE PRODUKTER MED EMMY-DISPLAY

NR LARM ORSAK 1437-1 LARMSÖK 2014-09-11 LARMLISTA ÖVER NIBE PRODUKTER MED EMMY-DISPLAY NR LARM ORSAK 1 Givarfel BT1 Givare ej ansluten/defekt (utegivare) 2 Givarfel BT2 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare fram) 3 Givarfel BT3 Givare ej ansluten/defekt (värmebärare retur) 6 Givarfel BT6

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1155

Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggning: Värmepumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Pumpar (ska ställas lika i samtliga VP) KB

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4 Page: 1 of 14 Användarmanual TouchCenter 2 & 4 Styrsystem för alla typer av solskydd Page: 2 of 14 Innehållsförteckning 1 Detta är TouchCenter... 3 2 Elektrisk anslutning och Elektrisk data... 3 3 Viktig

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 1 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 1 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 1 Djupfrysning Spara för framtida bruk Notice-SV-BITRONIC1-SC-1 Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM /

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12)

6 720 640 719-00.1I. Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 6 720 641 773 (2009/12) 6 720 640 719-00.1I Luft/vatten-värmepump EHP 6 AW - 15 AW 400V 3N~ Användarhandledning 2 Innehållsförteckning SV Innehållsförteckning 9 Lathund............................... 29 1 Symbolförklaring och

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 Installatörshandbok Tillbehör LEK IHB SV - 00 Innehållsförteckning Viktig information Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Användarhandbok NIBE Uplink

Användarhandbok NIBE Uplink Användarhandbok UHB SE 1217-1 231151 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tjänsteutbud 3 Krav 3 2 Registrera dig för NIBE Uplink 4 3 Hitta på hemsidan 5 Startsidan 5 Mjukvara 8 Kontoinställningar 8 Logga

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 40

Användarhandbok NIBE SMO 40 Användarhandbok Styrmodul LEK UHB SE 1546-3 231579 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion

LADDOMAT MR. Installation och användningsinstruktion LADDOMAT MR Installation och användningsinstruktion Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 temperaturgivaringångar. Ett antal olika styrscheman

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1345-4 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1546-3 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC2 2

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC2 2 SYSTEM Värme och Varmvatten Dokumentnamn 1 (9) Placerin g: Apparatskåp: Värme, Ventilation och Varmvatten Värme Undercentral AS1 VÄRME VS1 Värme Radiatorer STYRNING VS1 Drifttider Via mjukvaruomkopplare

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2.

FKP-M. Manual för användning av MODBUS-protokoll. Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 211 24 Malmö www.frabil.se. Rev 2. FKP-M Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 2.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP-M Modbus/RTU är kompatibelt med SCADA-system och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se

SverigeTanken 2.0. Installationsmanual 2014-10. www.sverigepumpen.se Sver iget ank en 2.0 SverigeTanken 2.0 Installationsmanual 2014-10 www.sverigepumpen.se Innehållsförteckning Funktionsbeskrivning sid 3 Teknisk data sid 4 Sprängskiss sid 5 Inkoppling sid 6 Elschema sid7

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

Planera smörjningar bakåt i tiden Det är numera inte möjligt att ange ett datum bakåt i tiden då man anger första smörjdatum.

Planera smörjningar bakåt i tiden Det är numera inte möjligt att ange ett datum bakåt i tiden då man anger första smörjdatum. PROGRAMVERSIONER FÖRBÄTTRINGAR Ver. 2.06 Planera smörjningar bakåt i tiden Det är numera inte möjligt att ange ett datum bakåt i tiden då man anger första smörjdatum. Transpondernummer När man försöker

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 En snabbguide V 1.0 2012-07-31 Innehåll ALLMÄNT... 2 VIKTIGT... 2 INKOPPLING:... 2 INSTALLATION AV KONFIGURATIONSPROGRAM... 2 ATT ANVÄNDA KONFIGURATIONSPROGRAMMET...

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

TERMOMAT 4 - bruksanvisning. Elektronisk differenstemperaturregulator för styrning av solvärmesystemets cirkulationspump.

TERMOMAT 4 - bruksanvisning. Elektronisk differenstemperaturregulator för styrning av solvärmesystemets cirkulationspump. TRMOMT 4 - bruksanvisning lektronisk differenstemperaturregulator för styrning av solvärmesystemets cirkulationspump. TRMOMT 4 lektronisk differenstemperaturregulator för styrning av solvärmesystemets

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1327-1 Styrmodul SMO 20 639562 SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC1 1

Driftkort IMSE Ultrabase20 UC1 1 1 (7) SYSTEM Värme och Varmvatten Placerin g: Apparatskåp: Värme och Varmvatten Värme Undercentral AS1 VÄRME Värme Radiatorer STYRNING VS1 Drifttider Via mjukvaruomkopplare (auto/från) så startat och stoppar

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri

AB M&E Ohlssons Klockgjuteri AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Huvud Styrenhet OPUS 4 - OPUS 10 Klockspels Manual AB M&E Ohlssons Klockgjuteri Palmelydersgatan 16 271 50 Ystad Tel. 0411-555163 Fax. 0411-555163 Mobil. 070-24 64 234 E-mail.

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Tillbehörskort Tillbehör IHB SE - 0 Innehållsförteckning Allmänt Komponentplacering Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Ändringslogg Datum Notering Sign 2015-03-13 Första version LN 2015-03-20 Förtydligande dygnsorder LN 2015-04-28 Guide blockering pop-up

Läs mer

Nibe xx45 Viewer. Ett program för visualisering av Nibes loggar. 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com

Nibe xx45 Viewer. Ett program för visualisering av Nibes loggar. 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com Nibe xx45 Viewer Ett program för visualisering av Nibes loggar 2010-11-17 WebIQ:s Energibutiken http://www.varmepumpsforum.com Innehållsförteckning Innan ni köper... 3 Installation... 4 Installation med

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning

Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Produktbeskrivning: Brandgasspjällstyrning Funktion: Brandgasspjällstyrning m. rökdetektor SIOX-modul: 8SC1:004 Processbild: 8SC1_004.DFF Inkopplingsbeskrivning Inkoppling spjällmotor med S1-S6 som lägesindikering.

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning PBD SE 1533-2 NIBE TM F110 639603 Varmvattenvärmepump NIBE TM F110 3 Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning Tre olika inkopplingsalternativ Frånluft Uteluft Omgivande

Läs mer

CLT1 User Manual. Bedienungsanleitung/ Mode d emploi/ Manual de Instrucciones/ Manuale utente/ Bruksanvisning

CLT1 User Manual. Bedienungsanleitung/ Mode d emploi/ Manual de Instrucciones/ Manuale utente/ Bruksanvisning CLT1 User Manual Bedienungsanleitung/ Mode d emploi/ Manual de Instrucciones/ Manuale utente/ Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning Bruksanvisning 53 CLT1 set 54 Allmän information och tekniska data 55

Läs mer

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94.

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94. - ecos 94.25 Sidan av 2 EYB 25 256: ecos, Rumsenhet Rumsenheten används för temperaturmätning inomhus och som manöver enhet till ecos EYE2-26. Huset är av flamsäker termoplast och frontens yttermått är

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

Bruksanvisning Sportanläggning

Bruksanvisning Sportanläggning Bruksanvisning Sportanläggning Tillverkare: Version: MC7010C Sida 1 Bruksanvisning Sportanläggning Grattis! Den här kvalitétsanläggningen kommer ni ha mycket glädje och nytta av i många år framöver. Ni

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer