1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1592P01. för användning med reglercentral RVS46.530/11"

Transkript

1 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion P01 AVS71.390/109 QAA78.610/101 Trådlös rumsenhet med mottagare för användning med reglercentral RVS46.530/11 QAA78.610/101 AVS71.390/109 Rumsenheten erbjuder klartext-betjäning och avkänning av rumstemperatur Den visar enhetens funktioner och inställningar, vilket gör dem lättillgängliga och enkla att använda Digital, multifunktionell rumsenhet för komfortabel betjäning av reglercentral av typ RVS46.530/11 i bostäder Rumsenheten tillhandahåller veckoprogram, möjlighet till inställning av temperaturbörvärde, val av driftsätt och en infoknapp. Enkel inställning av rumstemperaturbörvärde med omställningsratt och närvaroknapp Trådlös kommunikation mellan rumsenheten och reglercentral RVS46.530/11 via radiomodul AVS71.390/109 Trådlös avkänning av utetemperaturen via trådlös utetemperaturgivare Användningsområde Dessa apparater används för avkänning av rumstemperaturen. Inomhus är det trådlösa kommunikationsområdet ca 30 m. SE1N1632sv Building Technologies

2 Typiska användningsområden: På renoveringsmarknaden (gamla byggnader, museer, kyrkor, historiska byggnader) I rum där väggarna inte kan efterbearbetas (sandsten, glas) I rum där en flexibel rumsuppdelning erfordras (kontorslandskap, museer, TVstudion) I rum med flexibel möblering och där dekoren ofta ändras För enkel bildning av temperaturens medelvärde i flera rum eller zoner Där enkla systemutvidgningar erfordras Funktion Infoknapp för snabb avfrågning av viktiga värden Knappar för direkt val av driftprogram Närvaroknapp för temporär eller kontinuerlig påverkan av värmen Inställningsratt för enkel justering av börvärdet Värmeprogram med 3 värmeperioder per dygn; varje dag kan väljas individuellt Helg-/semesterfunktion Återställning av inställningsparametrar till standardvärden Skydd av inställningsvärden mot omställning (betjäningsspärr) Anslutningsmöjlighet för yttre kontakt (telefonkontakt) Anslutningsmöjlighet för yttre rumsgivare Valbart format för indikering av börvärdet (absolut / relativ) Typöversikt Typbeteckning QAA78.610/101 AVS71.390/109 Benämning Trådlös rumsenhet Radiomodul för trådlöst kommunikation Trådlös utetemperaturgivare (kan endast konfigureras med rumsenhet QAA78.610/101) Tillbehör Typbeteckning AVS Benämning Radioförstärkare Beställning Vid beställning anges antal, typbeteckning och benämning Exempel: 1 st Rumsenhet QAA78.610/101 och 1 st Radiomodul AVS71.390/109 1 st Trådlös utetemperaturgivare Kombinationsmöjligheter Rumsenhet QAA78.610/101, radiomodul AVS71.390/109 och den trådlösa utetemperaturgivaren är avsedda för användning tillsammans med reglercentral RVS46.530/11. Tekniskt utförande Val av driftsätt Denna knapp används för att växla mellan de olika driftsätten. Valt driftsätt indikeras med en markör som visas under resp. symbol. 2/12

3 Automatikdrift Kontinuerlig drift eller Frysskyddsdrift Manuell drift Inställning av rumstemperaturen Normal temperatur I automatikdrift styrs rumstemperaturen enligt tidstyrprogrammet. Egenskaper för automatikdrift: Värmedrift enligt tidstyrprogram Temperaturbörvärden enligt värmeprogram "normal temperatur eller sänkt temperatur Frysskyddsfunktioner aktiva Automatisk sommar-/ vinteromkoppling (ECO-funktioner) samt dygnsvärmegräns aktiv Kontinuerlig drift upprätthåller rumstemperaturen vid vald driftnivå. Värmereglering enligt normal temperatur. Värmereglering enligt sänkt temperatur Egenskaper för kontinuerlig drift: Värmedrift utan tidstyrprogram Frysskyddsfunktioner aktiva Automatisk sommar-/ vinteromkoppling (ECO-funktioner) samt dygnsvärmegräns inaktiv vid kontinuerlig drift till normal temperatur Vid frysskyddsdrift är värmesystemet avstängt. Det är dock fortfarande skyddat mot sönderfrysning (frysskyddstemperatur) förutsatt att spänningsförsörjningen inte avbryts. Egenskaper för frysskyddsdrift: Värmedrift FRÅN Temperatur enligt frysskydd Frysskyddsfunktioner aktiva Automatisk sommar-/ vinteromkoppling (ECO funktioner) samt dygnsvärmegräns aktiva När manuell drift är aktiv inverkar apparatens reglerfunktioner inte längre på utgångsreläerna, men är satt till ett fördefinierat tillstånd för manuell drift som är beroende av dess funktion. Efter att den manuella driften aktiverats, visas symbolen för underhåll / service visas. Samtidigt visas framledningstemperaturen i displayen Beroende på driftsätt kan antingen normal temperatur eller sänkt temperatur ställas in. Med hjälp av inställningsratten kan man öka eller minska normal temperaturen till önskat värde. Anm: Sänkt temperatur / Närvaroknappen Efter varje ändring, vänta minst 2 timmar, så att rumstemperaturen hinner att anpassa sig. Om rummet inte används under en längre tid kan temperaturen för värmen sänkas temporärt med hjälp av närvaroknappen. När rummen återanvänds, tryck igen på närvaroknappen. Anm. Närvaroknappen är endast aktiv vid automatikdrift. Det aktuella valet är aktivt fram till nästa omkoppling enligt tidstyrprogrammet. Visning av information Följande information kan visas genom att trycka på Infoknappen. AUTO Raumtemperatur /12

4 Undantag I undantagsfall kan displayen visa en av följande symboler: Underhåll eller service. Om denna symbol visas, betyder detta att ett fel inträffat eller anläggningen ändrats till service-läge. Tryck på Infoknappen för ytterligare information Felmeddelande Om denna symbol visas, betyder detta att ett fel har inträffat i anläggningen. Tryck på Infoknappen för ytterligare information. Mekaniskt utförande Radiomodul Radiomodul AVS71.390/109 är avsedd för väggmontering, takmontering och montering på infälld väggdosa. Apparaten är tillverkad av plast och består av kapsling och monteringsplatta. Båda är förbundna via en snäppanordning som kan lösgöras. Rumsenhet Rumsenheten består av bottenplatta och betjäningsdel. Bottenplattan kan monteras och inkopplas före insticksmontering av betjäningsdelen. Kapsling och bottenplatta består av plast. De större plastdelarna är försedda med materialmärkning för miljöriktigt omhändertagande. Rumsenheten drivs med 3 st 1,5 V alkaliska batterier av typ AA (LR06). Betjäningselement Val av uppvärmningsläge Används ej i Sverige Avsluta/lämna inställningen Bekräftelse av inställning Justering av normal temperatur Navigering och inställning Närvaroknapp Omkoppling normal/sänkt temperatur 2359Z06 Visning av information Indikering Symbol Funktion Uppvärmning till normal temperatur Uppvärmning till sänkt temperatur Uppvärmning till frostskydd temperatur Underhåll / service Infonivå aktiverad Programmering aktiverad Uppvärmning tillfälligt avstängd, ECO-funktion aktiv Bearbetning pågår - var god vänta Byt batteri Brännare i drift (endast olje/gas panna) används ej i Sverige Felmeddelanden Helg-/semesterfunktion aktiv Hänvisning till värmekrets Underhåll / service 4/12

5 Trådlös kommunikation Detta avsnitt omfattar de relevanta radiostyrda enheterna för inrättande av den trådlösa anslutningen. Anslutning av trådlösa komponenter De trådlösa komponenterna ska placeras på ett lämpligt ställe så att en sändning utan störningar kan garanteras. Därvid skall följande punkter beaktas: Får inte monteras i närheten av elektriska ledningar, starka magnetfält eller utrustning såsom PC, TV-apparater, mikrovågsapparater osv. Får inte eller monteras i närheten av större metalldelar eller byggelement med finmaskiga metallgaller såsom specialglas eller betong. Avståndet till mottagaren får inte överstiga 30 meter eller 2 våningar. T D F s C A C D F A Reglercentral RVS46.530/11 Trådlös rumsenhet QAA78.610/101 Trådlös utetemperaturgivare (kan endast konfigureras med rumsenhet QAA78.610/101) Radiomodul AVS71.390/109. Radiomodul AVS71.390/109 Radiomodulen AVS71.390/109 utökar produktsortimentet genom införande av trådlös kommunikation. Med denna typ av utrustning kan systemkomponenter överföra data, utan att behöva en trådbunden anslutning. Radiomodulen AVS71.390/109 består av sändare och mottagare som möjliggör trådlös förbindelse mellan reglercentral RVS46.530/11 och rumsenhet AVS78.610/101 samt utetemperaturgivare. Anslutning av radiomodulen till reglercentralen Radiomodulen AVS71.390/109 ansluts till reglercentralen med en flatkabel. Den förmonterade kontakten ansluts till reglercentralen RVS46.530/11 på gränssnitt X60. Reglercentralen skall göras spänningslös före anslutningen av radiomodulen. Anslutning av rumsenheten till reglercentralen Radiokommunikation Gör reglercentralen strömlös före anslutning av radiomodulen, anslut sedan den förmonterade kontakten till reglercentralen på gränssnitt X60. Spänningssätt reglercentralen igen. Upprätta radioförbindelsen i närheten av radiomodulen före montering så att alla system är inom räckhåll. Förutsättning för radiokommunikationen är att alla komponenter är spänningssatta, vilket innebär att radiomodulen måste vara korrekt ansluten till reglercentralen och att batterierna måste vara korrekt installerade i rumsenheten. 5/12

6 Upprättande av radiokommunikation 1 Tryck på knappen på den installerade radiomodulen i minst 8 sekunder tills lysdioden på radiomodulen börjar blinkar med hög frekvens. 2 Tryck på OK-knappen (kort tryckning) på rumsenheten för att komma till programmeringsläget. 3 Tryck på Infoknappen i minst 3 sekunder och välj "Idrifttagning" (med inställningsratten). Tryck sedan på OK-knappen. 4 Välj sedan "Radiokommunikation" och tryck på OK-Knappen 5 Välj raden "Bindning (rad 120), tryck sedan på OK-knappen. 6 Vrid inställningsratten till JA och tryck på OK-knappen. Välj rad "Radio" och tryck på OK. Upprättande av radiokommunikationen startar. 7 Displayen visar förloppet i %. Denna process kan ta sekunder. 8 Radiokommunikationen är färdig när texten "Enhet driftklar" visas och lysdioden på radiomodulen slocknar. Test av radiokommunikationen Testet görs för att kontrollera kvaliteten på radiolänken. Testet kan avbrytas genom att trycka på ESC-knappen. Under tiden reglercentralen försöker att upprätta en radiokommunikation, skall testet göras på den platsen där rumsenheten kommer att installeras. På rumsenheten, som beskrivits ovan (punkterna 2 till 4), väljer du rad "Radio" och aktiverar test-läge på rad "Test mode" (linje 121). Exempel Exempel på en display under testen Siffrorna till vänster visar antalet meddelanden som har skickats, siffrorna till höger visar antalet meddelanden som har tagits emot. Testet kommer att avslutas efter 24 meddelande. Testet anses vara lyckat när minst 50 % av de sända meddelandena har mottagits. Operator section Testmode 2359Z140 Om testet misslyckas välj en annan monteringsplats eller använd radioförstärkaren AVS Trådlös utetemperaturgivare är ett set för trådlöst avkänning av utetemperaturen som består av en utetemperaturgivare och tillhörande radiosändare. Utetemperaturgivaren har en NTC 1000 Ω-mätelement vars motståndsvärde ändrar sig beroende av temperaturen. Utetemperaturgivaren är ansluten till radiosändare via en 2- ledarkabel. Ledarna kan växlas. Sändaren kommunicerar med radiomodulen AVS71.390/109 och drivs med 2 st 1,5 V alkaliska batterier av typ AAA (LR03). Vid konfiguration av den trådlösa utetemperaturgivaren det nödvändigt att man redan har konfigurerat den trådlösa rumsrenheten QAA78.610/101så att den kan kommunicera med reglercentralen... Obs! Den trådlösa utetemperaturgivaren kan endast konfigureras med rumsenhet QAA78.610/101. 6/12

7 Upprättande av radiokommunikationen till utetemperaturgivaren 1 Tryck på knappen på radiomodulen AVS71.390/109 i minst 8 sekunder tills lysdioden på radiomodulen börjar blinkar med hög frekvens. 2 Tryck på knappen på radiosändaren i den trådlösa utetemperaturgivaren minst 8 sekunder tills lysdioden börjar blinkar med hög frekvens. 3 Radiokommunikationen har upprättads när lysdioden på radiomodulen AVS71.390/109 slocknar. 4 Tryck igen på knappen (kort tryckning) på radiosändaren i den trådlösa utetemperaturgivaren tills lysdioden slocknar. Knapp AAA Lysdiod AAA 2359Z Test av radiokommunikationen till utetemp.givaren Testet görs för att kontrollera kvaliteten på radiolänken. Testet kan avbrytas genom att trycka på ESC-knappen. Under tiden reglercentralen försöker att upprätta en radiokommunikation, skall testet göras på den platsen där rumsenheten kommer att installeras. 1 Tryck in knappen 3 på radiosändaren i den trådlösa utetemperaturgivaren i högst 8 sekunder tills lysdioden blinkar långsamt. 2 När radiokommunikationen fungerar så blinkar lysdioden på radiomodulen kort i intervaller om 10 sekunder. 3 Efter testen tryck på knappen (kort tryckning) på radiosändaren i den trådlösa utetemperaturgivaren igen tills lysdioden slocknar... Projektering Lokala föreskrifter för elektriska anläggningar skall beaktas Parallell dragning av givarledningar med nätledningar skall undvikas Rumsenheten bör monteras i det rum som huvudsakligen används Vid reglering med rumsinverkan skall rumsenheten monteras i ett rum som är representativ för hela byggnaden (referensrum). Om radiatortermostatventiler finns installerade i detta rum skall dessa öppnas helt. Monteringsplatsen bör väljas så att givaren kan avkänna rumstemperaturen så korrekt som möjligt och inte påverkas av direkt solstrålning eller andra värme- resp. kylkällor Monteringshöjd ca 1,5 m över golvet 7/12

8 Montering Trådlös rumsenhet QAA78.610/101 Montering med sockel. 2359Z Z Z Z Z Z20 Montering utan sockel Radiomodul AVS71.390/109 Apparaten får inte installeras inuti ett metallhölje (t.ex. inne i en panna). 2359Z23 A Lysdiod B Programmeringsknapp 2359Z57 8/12

9 Trådlös utetemp.givare Radiosändaren är avsedd för montering inomhus. Monteringsplatsen bör väljas så att batterierna kan lätt bytas ut. Radiosändare Utetemperaturgivare 2359Z Z Z Z Z Z55 AAA AAA 2359Z Z59 Batteri Ta bort isoleringsremsan Avfallshantering Apparaten innehåller elektriska och elektroniska komponenter som inte får avfallshanteras som hushållssopor. Lokal och aktuell lagstiftning skall alltid beaktas. 9/12

10 Tekniska data Rumsenhet QAA78.610/101 Matning Gränssnitt Skyddsdata Normer och standarder Omgivningsförhållanden Rumstemperaturmätning Vikt Batterier 3 st Batterityp 1.5 V Alkaliska AA (LR06) Livslängd Ca 1,5 år Rumsenhet BSB-RF, frekvensband 868 MHz Kapslingsklass enligt EN IP20 Isolerklass enligt EN Klenspänningsförande delar motsvarar isolerklass III vid korrekt inbyggnad Nedsmutsningsgrad enligt EN Normal nedsmutsning CE-märkning enligt EMV-riktlinjer - Immunitet - Emissionen Lågspänningsriktlinje - Elektrisk säkerhet Trådlös kommunikation 89/336/EWG - EN EN /23/EWG - EN , EN EN ( MHz) Lagring IEC klass 1K3 Temp C Transport enligt IEC klass 2K3 Temp C Drift enligt IEC klass 3K5 Temp C (kondensbildning ej tillåten) Mätområde C Enligt EN12098: Område C Område C resp C Upplösning Vikt utan förpackning Tolerans inom 0,8 K Tolerans inom 1,0 K 1/10 K 312 g Radiomodul AVS71.390/109 Matning Gränssnitt Skyddsdata Normer och standarder Omgivningsförhållanden Vikt Matning från reglercentral RVS46.530/11 Effektförbrukning Anslutning av reglercentral RVS46.530/11, (matning, kommunikation) Sändare Kapslingsklass enligt EN Isolerklass enligt EN Nedsmutsningsgrad enligt EN CE-märkning enligt EMC-riktlinje Immunitet Emission Lågspänningsriktlinje Elektrisk säkerhet Trådlös kommunikation Lagring enligt EN Transport enligt EN Drift enligt EN Vikt utan förpackning DC 5,5 V Max. 0,11 VA 6-polig, prefabricerad flatkabel, fast monterad. Längd 1,5 m BSB-RF Frekvensband 868 MHz IP40 Klenspänningsförande delar motsvarar isolerklass III vid korrekt inbyggnad Normal nedsmutsning 89/336/EWG - EN , EN EN , EN /23/EWG - EN 60730, EN EN , -3 ( MHz) EN , -3 Klass 1K3, Temp C Klass 2K3, Temp C Klass 3K5, Temp C (kondensbildning ej tillåten) 54 g 10/12

11 Trådlös utetemperaturgivare Matning Gränssnitt Skyddsdata Normer och standarder Omgivningsförhållanden Utetemperaturmätning Vikt Batterier 2 st Batterityp 1.5 V Alkaliska AAA (LR03) Livslängd ~ 2 år Radiosändare BSB-RF Frekvensband 868 MHz Kapslingsklass enligt EN IP20 Isolerklass enligt EN Klenspänningsförande delar motsvarar isolerklass III vid korrekt inbyggnad Nedsmutsningsgrad enligt EN Normal nedsmutsning CE-märkning enligt EMV-riktlinjer - Immunitet - Emissionen Lågspänningsriktlinje - Elektrisk säkerhet Trådlös kommunikation 89/336/EWG - EN EN /23/EWG - EN , EN EN ( MHz) Lagring IEC klass 1K3 Temp C Transport enligt IEC klass 2K3 Temp C Drift enligt IEC klass 3K5 Temp C (kondensbildning ej tillåten) Utetemperaturgivare QAC34/101 Mätområde C Kabellängd max. 5 m Vikt utan förpackning Radiosändare Utetemp.givare QAC34 Kabel 160 g 73 g 70 g Kopplingsschema B2 T B1 RF1 N1 X60 Matning AC 230 V L N N1 RF1 B1 B2 Reglercentral RVS46.530/11 Radiomodul AVS71.390/109 Rumsenhet QAA78.610/101 Trådlös utetemperaturgivare 11/12

12 Måttuppgifter Trådlös rumsenhet QAA78.610/ , Z Z Radiomodul AVS71.390/ Z11 Trådlös utetemp.givare 2359Z16 91, ,8 49,7 1811M01 4,2 5, , Ø 14, Z27 24,5 49, M02 Mått i mm 12/12 Siemens AB, Building Technologies Division, sv Rätt till ändringar förbehålles

353.1. Systemet är avsett för temperaturreglering i: Fjärrvärmecentraler för enbostadshus Bostäder och övriga byggnader med central värmeförsörjning

353.1. Systemet är avsett för temperaturreglering i: Fjärrvärmecentraler för enbostadshus Bostäder och övriga byggnader med central värmeförsörjning 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UCB Styrfunktionsenhet för temperatur 353.1 QAC34/101 QAA78.610/101 AVS71.390/109 QAD36/101 SQK349.00/209 RVS46.530/11 Reglercentral QAA55.110/101 RVS46.530/11 Villasystem

Läs mer

QAA910. Rumstemperaturgivare. Synco living

QAA910. Rumstemperaturgivare. Synco living 2 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBB Givare för temperatur 701 Synco living Rumstemperaturgivare QAA910 Trådlös rumstemperaturgivare för avkänning av rumstemperaturen Trådlös datakommunikation baserad

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA

LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA LK Styr v.3 & LK Styr v.3 -RA Utförande LK Styr v.3 och LK Styr v.3 -RA är en komplett enhet för utetemperaturkompenserad värmereglering anpassad och förprogrammerad för LKs golvvärmesystem/shuntprogram

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska 505 / SQL36E Användningsområde ACVATIX Elektromekaniska ställdon för vridspjällventiler VKF46.. SQL36E.., SQL36E.. Matningsspänning

Läs mer

PXM40. Pekskärm 10,1" DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100

PXM40. Pekskärm 10,1 DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 9 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SFC.3 Bildskärmar 292 DESIGO Pekskärm 10,1" för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 PXM40 Kompakt design med låg inbyggnadsdjup för montering i apparatskåpsdörr

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode

Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 602 QMX3.P37 QMX3.P34 / P74 QMX3.P02 QMX3.P70 QMX3.P30 DESIGO TRA Väggmonterade givare och rumsenheter för KNX PL-Link, KNX S-mode och KNX LTE-Mode

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

RVD110, RVD115 och RVD130, RVD135 Fjärrvärme- och tappvarmvattenregulator Basdokumentation

RVD110, RVD115 och RVD130, RVD135 Fjärrvärme- och tappvarmvattenregulator Basdokumentation RVD110, RVD115 och RVD130, RVD135 Fjärrvärme- och tappvarmvattenregulator Basdokumentation Utgåva: 3.0 Regulatorserie: C CE1P2381S / 000505 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

088U0214. SE Bruksanvisning för CF-RD rumstermostat med display

088U0214. SE Bruksanvisning för CF-RD rumstermostat med display 088U0214 SE Bruksanvisning för 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ607 Danfoss 2011/03 Innehåll 1. Funktionsöversikt.................................. 4 2. Installation.........................................

Läs mer

Reglercentral RVS46.530/11 Användarmanual

Reglercentral RVS46.530/11 Användarmanual Reglercentral RVS46.530/11 Användarmanual SE1G2353sv1 2013-04-23 Building Technologies Siemens AB Industry Sector Building Technologies Division Elektronvägen 4 141 87 Huddinge, Sweden Tel. 08-578 410

Läs mer

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationshandbok Danfoss heating solutions Innehåll 1. Inledning.... 4 2. CF2 + Systemöversikt... 4 3. Funktionsöversikt.... 4 4. Montering och installationsanvisning

Läs mer

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges G3181sv sv Installationsinstruktion Applikationer Rumsregulator Värme eller kyla - Kyltak / radiator Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Styrutgång Väljs med DIPomkopplare 4 och 5 DC

Läs mer

088U0215. Bruksanvisning för CF-RF rumstermostat med infraröd golvgivare

088U0215. Bruksanvisning för CF-RF rumstermostat med infraröd golvgivare 088U0215 SE Bruksanvisning för 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR407 Danfoss 05/2011 Innehåll 1. Funktionsöversikt.................................. 4 2. Installation.........................................

Läs mer

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40 En Prefab från SweTherm Gävle tel 026-66 24 40 Dokument avsedda för drift och skötsel Typ Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö Prefabspecifikation Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö

Läs mer

43.034/1. NRT 105: Elektronisk fan-coil regulator

43.034/1. NRT 105: Elektronisk fan-coil regulator 4.04/1 R 105: Elektronisk fan-coil regulator För individuell reglering av rum och zoner, lämplig för användning i hotell, bostadhus och offentliga lokaler med krav på hög komfortstandard. Aktiverar automatiskt

Läs mer

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning

Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning AMA 8 UCA Styr- och övervakningssystem 3 Styrfunktionsenheter med sammansatt funktion 842 DESIGO RXC Utbyggnadsmodul för belysningsstyrning Tillsats till rumsregulator RXC30 / RXC31 RXC40.5 Utbyggnadsmodul

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m.

EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. EasyStart R + Bruksanvisning. Bekväm fjärrkontroll med integrerat kopplingsur för parkeringsvärmare m.m. 22 1000 32 80 05 03.2009 Innehållsförteckning Inledning Läs detta först... 3 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Vista TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Xenta 102-VF är en zonregulator som främst är avsedd för VAV-applikationer med värme och kyla som har värmevattenbatteri och till-frånstyrning

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94.

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94. - ecos 94.25 Sidan av 2 EYB 25 256: ecos, Rumsenhet Rumsenheten används för temperaturmätning inomhus och som manöver enhet till ecos EYE2-26. Huset är av flamsäker termoplast och frontens yttermått är

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

KCDb ---------------------------------------------------------

KCDb --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Regulator för aktiva luftdon ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION KCD är en elektronisk rumsregulator

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

easy&cosy digital thermostat Installationsguide

easy&cosy digital thermostat Installationsguide easy&cosy digital thermostat Installationsguide SE SE Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av display och knapparnas funktioner 4 Installation av termostat och ledningsdragning 5 Basfunktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier

BRUKSANVISNING FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: MONTERINGSMÅTT: ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier BRUKSANVISNING ---------- METER för solcellssystem med dubbla batterier ---------- För husvagnar, husbilar och båtar ---------- Modell EPIP20-DB FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: Kontrollpanel för infälld eller

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0

THERMOMATIC EC HOME. Installations- och bruksanvisning Version 2.0 THERMOMATIC EC HOME Installations- och bruksanvisning Version 2.0 Innehållsförteckning: 1. Översikt, mått, val av reglerfunktion, tillägg, sid 2-3 2. Leveransomfattning, sid 4 3. Start-Guide, sid 5-7 (OBS!

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Standard Best. nr. : 2105 02 Standard Best. nr. : 2105 04 Komfort Best. nr. : 2106 02 Komfort Best. nr. : 2106 04 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter

Läs mer

VIKTIGT! SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VIKTIGT! SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SE VIKTIGT! Innan arbetet påbörjas måste installatören noggrant läsa igenom denna installations- och användarmanual och säkerställa att alla instruktioner i manualen har förståtts och följs. Termostaten

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

Användarmanual CONDUCTOR

Användarmanual CONDUCTOR CONDUCTOR NIVÅ 1 W1 1 2 Rätten till ändringar förbehålls. 20090214 www.swegon.com Om CONDUCTOR CONDUCTOR är ett reglersystem för styrning av rumstemperatur. Du kan själv skapa ett komfortabelt inneklimat

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth NOVA+ TM trådlös golvvärmereglering. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth NOVA+ TM trådlös golvvärmereglering. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth NOVA+ TM... living full of energy! 1 Roth NOVA+ TM trådlöst reglersystem är baserat på en trådlös 2-vägs-kommunikation, vilket medför

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation revision 01 2011 Argus-RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation Argus-RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Uponor Smatrix Wave PLUS SE SNABBGUIDE

Uponor Smatrix Wave PLUS SE SNABBGUIDE Uponor Smatrix Wave US SNABBGUI 03 2015 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 SNABBGUI Innehållsförteckning Uponor

Läs mer

Larm CL 50 19"-modell

Larm CL 50 19-modell Larm CL 50 19-modell ÖVERVAKNING ELDACO 5 10 1 20 0,5 0,2 30 min 5 10 1 20 0,5 0,2 30 min 0,5 10 20 0,1 1 M 1 S 30 Designed by Erik Wallebom Designed date 2007-06-26 Revision A Revision by Revision date

Läs mer

Radio-väggsändare platt konstruktion Bruksanvisning

Radio-väggsändare platt konstruktion Bruksanvisning Art. Nr.: 1111 00 (enkel) Art. Nr.: 1113 00 (trippel) Funktion Radio-väggsändaren möjliggör en trådlös fjärrkontroll av alla mottagare i radio-bussystemet. Den finns som 1- kanalig och 3-kanalig version

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation revision 06 2013 RC-CFO Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation RC-CFO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra

Läs mer

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso.

VA-ALERT W. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-92 20 50 F 040-19 33 58 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Funktionsprovning... 3 Kontroll av enhet... 4 Installation... 5 Handhavande... 6

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Article: 08095873 Version: 01.01

Article: 08095873 Version: 01.01 Article: 08095873 Version: 01.01 SE Devireg TM 535 Installationsanvisning och manual Gratulerar till... ditt golvvärmesystem från DEVI Du har fått ett golvvärmesystem från DEVI installerat. DEVI är Europas

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation flik plats revision 1 760 08 2007 RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ Beskrivning och applikation kan integreras med Danfoss Link i värmeapplikationer via DLG-gränssnittet och användas i enfamiljsbostäder. Regulatorn är designad för enkel installation: en

Läs mer

Applikationsexempel QFZC

Applikationsexempel QFZC Applikationsexempel QFZC Endast kyla Rumsregulator QFZC-02-1, termoställdon QFZC-03-1, ventil QFZC-04-1 och transformator QFZC-11-6. Kyla och värme i sekvens Rumstermostat QFZC-02-1. Termoställdon QFZC-03-1

Läs mer

Elektrohydrauliskt ställdon för ventiler

Elektrohydrauliskt ställdon för ventiler 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC Ställdon för ventil 566 Elektrohydrauliskt ställdon för ventiler med 40 mm lyfthöjd SKC32.. SKC82.. SKC62.. SKC60 SKC32.. Matningsspänning AC 230 V, 3-läges styrsignal

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00

Radio-multifunktionssändare, 4-kanal, infälld Art. Nr.: 0441 00 Art. Nr.: 0441 00 A Funktion 1x CR2032 Radio-multifunktionssändaren (fig. A: vy framifrån) är en batteridriven fyrkanals radiosändare för att utvidga en befintlig radioinstallation. Radio-multifunktionssändaren

Läs mer

MMAir, -trådlös rumstemperaturreglering

MMAir, -trådlös rumstemperaturreglering MMAir, -trådlös rumstemperaturreglering Enkel att montera Solcellsdrivna givare Programmerbara Kapslingsklass: CE godkänd IP20 Beskrivning MMAir Användningsområde MMA s trådlösrumsreglering används för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll (väggenhet) med 5 kanaler Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll.

250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. 250003 Fläktenhet med Av/På ventil för rökgas. Installation/underhåll. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer

Läs mer

LUXCONTROL DSI IR / 2IR

LUXCONTROL DSI IR / 2IR LUXCONTROL / 2IR data & instruktion 2010-04 / 2IR data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för / / DSI-IR Styrmodul med ingång för IR-fjärrkontroll och envägsomkopplare Upp till

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

BT-M6Z02-RF. BRUKSANVISNING Regelverteiler Funkline 2-8

BT-M6Z02-RF. BRUKSANVISNING Regelverteiler Funkline 2-8 BT-M6Z02-RF BRUKSANVISNING SE Regelverteiler Funkline 2-8 1. BRUKSANVISNING Trådlös (RF 868 MHz) kopplingsbox specialkonstruerad för att kontrollera din golvvärme styrd av styrdon av NC-typ (strömlöst

Läs mer

Installationsanvisning KomfortEl 41S

Installationsanvisning KomfortEl 41S Installationsanvisning KomfortEl 41S www.abelko.se Varning!! Läs detta först! 1. KomfortEl 41S-46S-48S med reläsäkring RS1 är samtliga avsedda att styra direktelvärmeanläggningar i småhus. 2. En förutsättning

Läs mer

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING SV 2011.11.02 Calectro AB HFE635 SVENSKA Universaltermostat med 10 inbyggda och valbara funktioner. Multispänning: 24V AC/DC och 230V AC.! VARNING: VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner

Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner s Driftinstruktion Digitalt dagkopplingsur 7LF41. 7LF4 110 230 VAC 1-kanal utan specialfunktioner Digitalt veckokopplingsur 7LF41/årsur 7LF415. 7LF4 111 230 VAC 1-kanal 7LF4 112 24 VAC/DC 1-kanal utan

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

Uponor Smatrix Space/Space PLUS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

Uponor Smatrix Space/Space PLUS INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING Uponor Smatrix Space/Space US INSTALLATIONS- OH KSANVISNING 03 2015 UK Innehåll 1 Upphovsrätt och friskrivning...3 2 Förord...4 2.1 Säkerhetsföreskrifter...4 2.2 egränsningar för radiosändning...4 2.3

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 13 Kellokytkin

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 13 Kellokytkin 2 2 309 163 04 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T S 610 0 101 612 0 101 0 6 12 18 24 top2 TR 610 0

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

... BRUKSANVISNING FÖR ELEKTRONISK KLOCKTERMOSTAT INSTAT 6...

... BRUKSANVISNING FÖR ELEKTRONISK KLOCKTERMOSTAT INSTAT 6... BRUKSANVISNING FÖR ELEKTRONISK KLOCKTERMOSTAT INSTAT 6... Grundvarlanter: TrAdlös Batteridriven väggenhet för fjärrstyrning 2-trids-anslutnlng (rell) batteridriven väggenhet 3-trida-analuten (rall) Modell

Läs mer

Radio Instabus omvandlare AP Art.nr: 0868 00

Radio Instabus omvandlare AP Art.nr: 0868 00 Art.nr: 0868 00 Systeminformation Den här enheten är en produkt i instabus EIB systemet och motsvarar EIBA direktiven. För förståelse förutsätts omfattande fackkunskaper genom instabus utbildning. Enhetens

Läs mer