Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation"

Transkript

1 revision Argus-RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation Argus-RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Kommunikation via (Modbus eller EXOline) Snabb och säker konfigurering via Regio tool Enkel installation On/Off eller V styrning Bakgrundsbelyst display Ingång för närvarodetektor, fönsterkontakt, kondensvakt och change-over funktion Argus-RC-CDO är en rumsregulator i Argusserien. Den har display samt kommunikation via (Modbus eller EXOline) för inbyggnad i system. Argus Argus är en omfattande serie regulatorer som hanterar värme och kyla. Regulatorerna är uppdelade i tre olika serier; förprogrammerade stand-alone regulatorer, fritt programmerbara regulatorer med kommunikation och förprogrammerade med kommunikation,där Argus-RC-CDO ingår. Applikationer Regulatorerna i Argusserien passar för användning i lokaler där man eftersträvar hög komfort och låg energiförbrukning, till exempel kontor, skolor, köpcentra, flygplatser, hotell och sjukhus, etc. Se applikationsexempel på sid. 3. Givare Regulatorn har inbyggd givare. Extern Pt1000-givare kan också anslutas. Ställdon Argus-RC-CDO kan användas för att styra V DC ventilställdon och/eller 24 V AC termiskt ställdon. Lätt att installera Den modulära uppbyggnaden med separat bottenplatta för kabelanslutningar gör hela Argussortimentet lätt att installera och driftsätta. Bottenplattan kan sättas på plats innan elektroniken installeras. Montage sker direkt på vägg eller eldosa. Design Regulatorerna har modern design. Designen har belönats med 2007 års if product design award. product design award 2007 Flexibilitet med kommunikation Argus-RC-CDO kan anslutas till ett centralt SCADA-system via (EXOline eller Modbus) och anpassas till en specifik applikation med det kostnadsfria konfigureringsverktyget Regio tool. Läs mer om Regio tool på sid. 3.

2 Displayhantering Displayen har följande indikeringar: Börvärde Inne- / utetemp. OFF: Unoccupied (visar även temperatur) eller Offindikering (enbart OFF) Med hjälp av knapparna på regulatorn går det att på ett enkelt sätt ställa in olika parametervärden i en parametermeny som visas i displayen. Man ändrar parametervärdet med ÖKA- och MINSKA-knapparna och bekräftar ändringen med Närvaroknappen. Reglerfall Argus-RC-CDO kan konfigureras för olika reglerfall/ reglersekvenser: Värme Värme eller kyla via change-over funktion Värme/Värme Värme/Kyla Värme/Kyla med VAV-reglering och forcering av tilluften Värme/Kyla med VAV-reglering Kyla Kyla/Kyla Forcerad ventilation STANDBY: Standby-indikering SERVICE: Inställning av parametrar Närvaroknapp Ändringsbart värde Närvaroindikering Aktuell rumstemperatur i C med en decimal Öppet fönster COOL/HEAT: Visar om enheten styr efter värmeeller kylbörvärdet ÖKA MINSKA Driftlägen Det finns fem olika driftlägen: Off, Unoccupied, Stand-by, Occupied och Bypass. Occupied är det förinställda driftläget. Det kan ställas om till Stand-by i parametermenyn i displayen. Driftlägena kan aktiveras via ett centralt kommando, närvarodetektor eller Närvaroknappen. Off: Värme och kyla är bortkopplade. Dock får ej inställd frysskyddstemperatur (Fabriksinställning (FI)=8 C) underskridas. Detta läge aktiveras vid öppet fönster. Unoccupied: Rummet där regulatorn sitter används inte under en längre tidsperiod t. ex. under semesterperioder eller längre helgperioder. Både värme och kyla är bortkopplade inom ett temperaturintervall med inställbara min-/maxbegränsningar (FI min=15 C, max=30 C). Stand-by: Rummet är i ett ekonomiläge och används inte för tillfället. Det kan t. ex. vara under nätter, helger och kvällar. Regulatorn är redo för att vid närvaro ändra driftläge till Occupied. Både värme och kyla är bortkopplade inom ett temperaturintervall runt gällande börvärde (FI värmebörvärde=-3 C, kylbörvärde=+3 C). Occupied: Rummet används och regleras därför i ett komfortläge. Regulatorn reglerar temperaturen runt ett värmebörvärde (FI=22 C) och ett kylbörvärde (FI=24 C). Bypass: Temperaturen i rummet regleras på samma sätt som i driftläge Occupied. Dessutom är utgången för forcerad ventilation aktiverad. Detta driftläge är användbart i exempelvis konferensrum, där många personer vistas samtidigt under en begränsad tid. Då Bypass aktiverats genom tryck på närvaroknappen återgår regulatorn automatiskt till det förinställda driftläget (Occupied eller Stand-by) efter en inställbar tid (FI=2 timmar). Om närvarodetektor används återgår regulatorn automatiskt till det förinställda driftläget efter 10 minuters frånvaro. Närvarodetektor Genom att ansluta en närvarodetektor kan Argus-RC-CDO ställas om mellan driftläget Bypass och det förinställda driftläget (Occupied eller Stand-by). Temperaturen regleras då utifrån behov, vilket spar energi samtidigt som temperaturen hålls på en behaglig nivå. Närvaroknappen Vid ett kort tryck på Närvaroknappen (< 5 sekunder) då regulatorn befinner sig i Förinställt driftläge skiftar regulatorn till driftläge Bypass. Vid ett kort tryck då regulatorn befinner sig i Bypass går den till Förinställt driftläge. Då man håller inne Närvaroknappen i mer än 5 sekunder ändrar regulatorn driftläge till Shutdown (Off/ Unoccupied) oavsett aktuellt driftläge. Vilket driftläge, Off eller Unoccupied, som aktiveras vid Shutdown är konfigurerbart via displayen eller Regio tool (FI=Unoccupied). Vid ett kort tryck i Shutdown återgår regulatorn till Bypass. Forceringsfunktion Argus har en inbyggd funktion för forcerad ventilation. Genom ett kort tryck på Närvaroknappen aktiveras utgång DO1 för till exempel ett spjäll. Change-over Argus-RC-CDO har ingång för change-over, som automatiskt ställer om utgång UO1 att verka med värme- eller kylfunktion. Ingången kan anslutas till givare typ PT1000 och givaren monteras så att den känner temperaturen på framledning till batteriet. Då temperaturen överskrider 22 C ställs utgångsfunktionen till värme och då temperaturen sjunker under 18 C ställs utgången till kyla. Alternativt används potentialfri kontakt. Med öppen kontakt arbetar regulatorn med värmefunktion och när den är sluten arbetar den med kylfunktion. 2

3 För fullgod funktion med givare skall systemet ha ständig primärkretscirkulation. Då change-over funktion ej ska användas lämnas ingången oansluten. Genom att trycka på ÖKA ökar man aktuellt börvärde med 0,5 C per tryck till maxbegränsningen (FI = +3 C). Genom att trycka på MINSKA minskar man aktuellt börvärde med 0,5 C per tryck till minbegränsningen (FI = -3 C). Omkopplingen mellan värme- respektive kylbörvärde sker automatiskt i regulatorn beroende på värme- eller kylbehov. motioneringen färdig. Konfigurering och övervakning med Regio tool Argus-RC-CDO är förprogrammerad vid leverans, men kan konfigureras med Regio tool. Regio tool är ett PC-baserat program som ger möjlighet att via ett överskådligt gränssnitt konfigurera och övervaka en anläggning, samt ändra inställningar. Programmet kan laddas ner kostnadsfritt från Regins hemsida Inbyggda säkerhetsfunktioner Argus-RC-CDO har en ingång för kondensvakt som förhindrar fuktutfällning. Det finns även ett frysskydd som verkar vid frånkopplad regulator. Det ser till att rumstemperaturen inte understiger 8 C, och förhindrar därigenom frysskador. Motionering För alla ställdon oavsett typ sker motionering. Regulatorn utför detta med ett inställt intervall i timmar (FI=23 timmars intervall). Motioneringen innebär att en öppnasignal skickas till ställdonet under lika lång tid som gångtiden för ställdonet är konfigurerad. Därefter skickas en stängsignal under lika lång tid och sedan är Applikationsexempel RUM 2 RUM 3 RUM 4 SCADA (EXOline alt. Modbus) TCP/IP Kondensvakt IR EXO4 HUB TCP/IP Börvärdesinställning I läge Occupied reglerar regulatorn utifrån ett värmebörvärde (FI = 22 C), eller ett kylbörvärde (FI = 24 C) som går att ändra mha ÖKA- och MINSKAknapparna. Fönsterkontakt Temp RUM 1 3

4 Tekniska data Matningsspänning Egenförbrukning Omgivningstemperatur Lagringstemperatur Omgivande luftfuktighet Skyddsklass Kommunikation Modbus Kommunikationshastighet Display Inbyggd temperaturgivare Material hölje Vikt Färg Ingångar Extern rumsgivare Change-over alt. potentialfri kontakt Närvarodetektor Kondensvakt alt. fönsterkontakt Utgångar Forcerad ventilation Ventilställdon alt. termiskt ställdon Ventilställdon Termiskt ställdon Utstyrning V AC, Hz 2,5 VA C C Max 90% RH IP20 (EXOline eller Modbus) med automatisk detektering/omkoppling 8 bitar, 1 eller 2 stoppbitar. Udda, jämn (FI) eller ingen paritet bps (inte ändringsbar) Bakgrundsbelyst LCD Typ NTC, mätområde C, mätnoggrannhet ±0,5 C vid C Polycarbonat, PC 110 g Lock: Polarvit RAL9010 Bottendel: Ljusgrå Produkten uppfyller kraven för gällande europeiska EMC-standard CENELEC EN och EN , samt gällande europeiska LVD-standard IEC , och är CE-märkt. PT1000-givare, 0 50 C. Lämpliga givare är TG-R5/PT1000,TG-UH/PT1000 och TG-A1/PT1000. PT1000-givare, C. Lämplig givare är TG-A1/PT1000. Slutande potentialfri kontakt. Lämplig närvarodetektor är IR24-P. Kondensvakt S-KG-A/1 resp. potentialfri kontakt 24 V AC ställdon, max 0,5 A 2 utgångar 0 10 V DC, max 5 ma 24 V AC, max 2,0 A Värme eller kyla Motionering FI = 23 timmars intervall Skruvplint Av hisstyp för kabelarea max 2,1 mm 2 Börvärdesinställningar mha Regio tool eller i display Värmegrundbörvärde C Kylgrundbörvärde C Börvärdesjustering ± C (FI = ±3 C) 4

5 Inkoppling Plint Beteckning Funktion 10 G Matningsspänning 24 V AC 11 G0 Matningsspänning 0 V 12 DO1 Utgång för forcerad ventilation Ingen funktion 20 GDO 24 V AC ut gemensam för DO 21 G0 0 V gemensam för UO (vid V ställdon) 22 Ingen funktion 23 UO1 Utgång för V ventilställdon alt. termiskt ställdon. Värme eller kyla. 24 UO2 Utgång för V ventilställdon alt. termiskt ställdon. Värme eller kyla. 30 AI1 Ingång för extern givare 31 UI1 Ingång för change-over-givare alt. potentialfri kontakt 32 DI1 Ingång för närvarodetektor 33 DI2/CI Ingång för kondensvakt S-KG-A/1 alt. fönsterkontakt 40 +C 24 V DC ut gemensam för UI och DI 41 AGnd Analog jord 42 A RU-Bus A 43 B RU-Bus B Dimensioner mm Produktdokumentation Dokument Argus Manual Installationsanvisning Argus-RC-CDO Produktblad TG-R4/PT1000, TG-R5/PT... Produktblad TG-UH/PT... Produktblad TG-A1/PT... Produktblad IR24-P Instruktion IR24-P Produktblad S-KG-A/1 Typ Manual för regulatorerna; Argus-RC-CDO, Argus-RC-CH, Argus-RC-CO och Argus-RC-C. Installationsanvisning för Argus-RC-CDO Information om rumsgivare, utegivare och anliggningsgivare som passar till Argus-RC-CDO Information om närvarodetektor som passar till Argus-RC-CDO Instruktion för IR24-P Information om kondensvakt för Argusregulatorerna Systemair AB Industrivägen 3, SE Skinnskatteberg Tel , Fax

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation flik plats revision 1 760 08 2007 RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation revision 06 2013 RC-CFO Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation RC-CFO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra

Läs mer

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion revision 01 2011 Argus-RC-O Rumsregulator med forceringsfunktion Argus-RC-O är en rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 01 2011 RC-DO Rumsregulator med display RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation On/Off eller

Läs mer

Argus-RC-C. Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation

Argus-RC-C. Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation revision 01 2011 Argus-RC-C Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation Argus-RC-C är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och dolt börvärde

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och dolt börvärde revision 01 2011 RC-CH Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och dolt börvärde RC-CH är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Rumsregulator med fläktomkopplare och forceringsfunktion

Rumsregulator med fläktomkopplare och forceringsfunktion revision 08 2011 RC-FO Rumsregulator med fläktomkopplare och forceringsfunktion RC-FO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design

Läs mer

Argus Styrsystem. Cirrus-, Stratus- och Optimaserien

Argus Styrsystem. Cirrus-, Stratus- och Optimaserien Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Argus Styrsystem Cirrus-, Stratus- och Optimaserien Systemair Trust - Vi jobbar för

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och forcerad ventilation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och forcerad ventilation revision 06 2013 RC-C3O Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och forcerad ventilation RC-C3O är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display och manuell forceringsfunktion

RC-DO. Rumsregulator med display och manuell forceringsfunktion revision 12 2016 RC-DO Rumsregulator med display och manuell forceringsfunktion RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. RC-DO är en rumsregulator

Läs mer

Rumsregulator. RC är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Rumsregulator. RC är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 12 2016 RC Rumsregulator RC är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. RC är en rumsregulator i Regioserien. Regulatorn har ej kommunikationsanslutning.

Läs mer

RC-C3DFOC. Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp

RC-C3DFOC. Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp revision 06 2013 RC-C3DFOC Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp RC-C3DFOC är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och

Läs mer

RC-DTO. Rumsregulator med display, trepunktsstyrning och manuell forceringsfunktion

RC-DTO. Rumsregulator med display, trepunktsstyrning och manuell forceringsfunktion revision 12 2016 RC-DTO Rumsregulator med display, trepunktsstyrning och manuell forceringsfunktion RC-DTO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och fläktomkopplare

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och fläktomkopplare revision 06 2013 RC-CF Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och fläktomkopplare RC-CF är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla i fläktkonvektorer.

Läs mer

Rumsregulator med fläktomkopplare

Rumsregulator med fläktomkopplare revision 04 2019 Rumsregulator med fläktomkopplare är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. är en rumsregulator i Regioserien. Den har omkopplare

Läs mer

Rumsregulator STRA-04

Rumsregulator STRA-04 Rumsregulator STRA-04 STRA är en förprogrammerad rumsregulator avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Den är förprogrammerad med kommunikation och passar för användning i lokaler där

Läs mer

RC-DFO. Rumsregulator med display och fläktknapp

RC-DFO. Rumsregulator med display och fläktknapp revision 01 2011 RC-DFO Rumsregulator med display och fläktknapp RC-DFO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation

Läs mer

Rumsregulator med trepunktsstyrning

Rumsregulator med trepunktsstyrning revision 12 2016 Rumsregulator med trepunktsstyrning är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. är en rumsregulator i Regioserien. Den har fyra digitala

Läs mer

Rumsregulator med fläktomkopplare

Rumsregulator med fläktomkopplare revision 12 2016 RC-F Rumsregulator med fläktomkopplare RC-F är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. RC-F är en rumsregulator i Regioserien. Den

Läs mer

RC-CDTO. Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och trepunktsstyrning

RC-CDTO. Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och trepunktsstyrning revision 02 2016 RC-CDTO Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och trepunktsstyrning RC-CDTO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation revision 06 2013 RC-C3 Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation RC-C3 är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad

Läs mer

Styr för fläktkonvektorer och kassetter

Styr för fläktkonvektorer och kassetter Styr för fläktkonvektorer och kassetter Alternativ för styr som används till fläktkonvektorer och kassetter. Utan kommunikation, urvalsguide Styrenhet QZAZ-04-10 QZAZ-04-20 QZAZ-04-75 QZAZ-05-11 QZAZ-05-21

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation revision 01 2014 RC-C3DOC Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-C3DOC är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme, kyla och CO 2 i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, trepunktsstyrning och forcerad ventilation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, trepunktsstyrning och forcerad ventilation revision 02 2016 RC-CTO Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, trepunktsstyrning och forcerad ventilation RC-CTO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra

Läs mer

RC-CDFO. Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp

RC-CDFO. Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp revision 06 2013 RC-CDFO Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp RC-CDFO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

Rumsregulator - Diwa B. Diwa B. Nyckeltal. Våra varianter. Installation

Rumsregulator - Diwa B. Diwa B. Nyckeltal. Våra varianter. Installation Diwa B Diwa B är en rumsregulator avsedd att styra värme och kyla i kylbafflar och fasadapparater. Montage sker direkt på vägg eller eldosa. Regulatorn har ej kommunikationsanslutning. Nyckeltal Matningsspänning:

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och dolt börvärde

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och dolt börvärde revision 02 2016 RC-C3H Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och dolt börvärde RC-C3H är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation revision 02 2016 RC-C3 Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation RC-C3 är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. RC-C3

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och forcerad ventilation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och forcerad ventilation revision 11 2017 RC-C3O Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och forcerad ventilation RC-C3O är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

Rumsregulator - Diwa CD. Diwa CD. Nyckeltal. Våra varianter

Rumsregulator - Diwa CD. Diwa CD. Nyckeltal. Våra varianter Diwa CD Diwa CD är en förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation, avsedd att styra värme, kyla och CO 2 i kylbafflar och fasadapparater. Montage sker direkt på vägg eller eldosa. Nyckeltal

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation revision 10 2017 RC-C3DOC Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-C3DOC är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme, kyla och CO 2 i efterbehandlingssystem.

Läs mer

RCP100 / RCP100T / RCP100L

RCP100 / RCP100T / RCP100L revision 06 2015 RCP100 / RCP100T / RCP100L Fritt programmerbara regulatorer med kommunikation RCP100, RCP100T och RCP100L är friprogrammerbara regulatorer ur Regio Maxi-sortimentet avsedda för värmeoch

Läs mer

RC-C3DFOC. Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp

RC-C3DFOC. Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp revision 02 2016 RC-C3DFOC Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp RC-C3DFOC är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och

Läs mer

RC-CDFO. Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp

RC-CDFO. Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp revision 10 2017 RC-CDFO Förprogrammerad rumsregulator med display, kommunikation och fläktknapp RC-CDFO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

STRA-24 rumsregulator

STRA-24 rumsregulator STRA-24 rumsregulator Viktiga egenskaper Temperaturreglering Reglering av CO2-nivå Specifikationer Display Inbyggd temperaturgivare Ingångar: extern rumsgivare, CO2-givare, närvarogivare, kondensgivare

Läs mer

RUMSREGULATOR STRA-01 TEKNISKA DATA OCH INSTALLATION

RUMSREGULATOR STRA-01 TEKNISKA DATA OCH INSTALLATION RUMSREGULATOR STRA-01 TEKNISKA DATA OCH INSTALLATION 2 Rumsregulator STRA-01 - Tekniska data och installation STRA-01 RUMSREGULATOR BESKRIVNING STRA-01 är en stand-alone regulator avsedd för att styra

Läs mer

Displayhantering Displayen har följande indikeringar:

Displayhantering Displayen har följande indikeringar: NRT407: Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation NRT407F901 är en komplett förprogrammerad rumsregulator avsedd att styra värme, kyla och CO i efterbehandlingssystem. Den har display

Läs mer

RCFM-230TD. Rumsregulator för fan-coil-applikationer med utgångar för två termiska eller ett 3-punktställdon och manuell change-over

RCFM-230TD. Rumsregulator för fan-coil-applikationer med utgångar för två termiska eller ett 3-punktställdon och manuell change-over revision 12 2009 RCFM-230TD Rumsregulator för fan-coil-applikationer med utgångar för två termiska eller ett 3-punktställdon och manuell change-over RCFM-230TD är en rumsregulator för styrning av värme

Läs mer

Rumsregulator - Diwa C. Diwa C. Nyckeltal. Våra varianter. Givare

Rumsregulator - Diwa C. Diwa C. Nyckeltal. Våra varianter. Givare Diwa C Diwa C är en förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, avsedd att styra värme och kyla i kylbafflar och fasadapparater. Montage sker direkt på vägg eller eldosa. Nyckeltal Matningsspänning:

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och fläktomkopplare

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och fläktomkopplare revision 02 2016 RC-CF Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation och fläktomkopplare RC-CF är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla i fläktkonvektorer.

Läs mer

Februari 2012 Dokumentrevision: 1.1. Funktioner beskrivna i denna manual hanteras med Regio tool version 1.3-1-10.

Februari 2012 Dokumentrevision: 1.1. Funktioner beskrivna i denna manual hanteras med Regio tool version 1.3-1-10. RCF - Manual ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens innehåll. Användare av denna

Läs mer

NRT407: Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

NRT407: Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation Produktdatablad 43.09 NRT407: Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation NRT407F90 är en komplett förprogrammerad rumsregulator avsedd att styra värme och kyla i fläktkonvektorer. Den

Läs mer

RCC-C3DOCS. Funktion. Installation

RCC-C3DOCS. Funktion. Installation Revision 2018-06-25 Förprogrammerad rumsregulator med inbyggd -givare, display och kommunikation är en komplett förprogrammerad regulator ur Regio Midi-sortimentet, avsedd för värme-, kyl- och -reglering

Läs mer

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O Optigo Den kompakta och mångsidiga regulatorn för reglering av ventilation, värme, kyla eller tappvarmvatten Ratta dig enkelt fram Optigo har en ratt (1) som gör det mycket enkelt att ratta igenom menyn.

Läs mer

Rumsregulator STRA-07

Rumsregulator STRA-07 Rumsregulator STRA-07 STRA-07 är en förprogrammerad rumsregulator avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Den är förprogrammerad med kommunikation och passar för användning i lokaler

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 02 2015 Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare än någonsin.

Läs mer

MMAir, -trådlös rumstemperaturreglering

MMAir, -trådlös rumstemperaturreglering MMAir, -trådlös rumstemperaturreglering Enkel att montera Solcellsdrivna givare Programmerbara Kapslingsklass: CE godkänd IP20 Beskrivning MMAir Användningsområde MMA s trådlösrumsreglering används för

Läs mer

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat R C F - S E R I E N RCF-serien Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat R C F - S E R I E N Energieffektiv styrning av fan-coil-aggregat RCF-seriens fristående regulatorer och termostater för

Läs mer

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges G3181sv sv Installationsinstruktion Applikationer Rumsregulator Värme eller kyla - Kyltak / radiator Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Styrutgång Väljs med DIPomkopplare 4 och 5 DC

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar.

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar. REGLERINNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Reglerexempel Rumsregulatorer Matningsdosor Reläenhet Temperaturgivare Ställdon Ventiler Rörkopplingar Adapters Transformatorer Modularkablar och tillbehör Indikatorer

Läs mer

RCP200 / RCP200T / RCP200L

RCP200 / RCP200T / RCP200L revision 06 2015 RCP200 / RCP200T / RCP200L Fritt programmerbara regulatorer med kommunikation RCP200, RCP200T och RCP200L är friprogrammerbara regulatorer ur Regio Maxi-sortimentet avsedda för värmeoch

Läs mer

Applikationsexempel QFZC

Applikationsexempel QFZC Applikationsexempel QFZC Endast kyla Rumsregulator QFZC-02-1, termoställdon QFZC-03-1, ventil QFZC-04-1 och transformator QFZC-11-6. Kyla och värme i sekvens Rumstermostat QFZC-02-1. Termoställdon QFZC-03-1

Läs mer

OP5. Förprogrammerad, konfigurerbar regulator för mindre applikationer

OP5. Förprogrammerad, konfigurerbar regulator för mindre applikationer revision 07 2010 OP5 Förprogrammerad, konfigurerbar regulator för mindre applikationer Optigo är en ny serie förprogrammerade, konfigurerbara regulatorer som kan hantera allt från temperatur- eller fuktreglering

Läs mer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Vista TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Xenta 102-VF är en zonregulator som främst är avsedd för VAV-applikationer med värme och kyla som har värmevattenbatteri och till-frånstyrning

Läs mer

Översiktlig innehållsförteckning

Översiktlig innehållsförteckning Regio Maxi - Manual ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens innehåll. Användare

Läs mer

UTGÅTT. STRA-14 Rumsregulator Fläkt Woods. Funktioner STRA-14. Produktfakta

UTGÅTT. STRA-14 Rumsregulator Fläkt Woods. Funktioner STRA-14. Produktfakta UTGÅTT STRA-14 Rumsregulator Fläkt Woods Funktioner STRA-14 Temperaturreglering CO 2 nivåreglering Frikylfunktion Närvaroindikering Kondensvakt Kommunikation: Modbus eller Bacnet Driftlägesval (normal,

Läs mer

EXOcompact Ardo. Friprogrammerbara styrenheter. Applikation. Funktion

EXOcompact Ardo. Friprogrammerbara styrenheter. Applikation. Funktion Rev. A Friprogrammerbara styrenheter Liten och kompakt styrenhet med olika typer av kommunikation, med eller utan inbyggd display. En -enhet kan antingen användas som en fristående enhet eller utgöra en

Läs mer

Regulatorer Avfrostningsregulatorer Differentialtermostater Multistegsregulatorer

Regulatorer Avfrostningsregulatorer Differentialtermostater Multistegsregulatorer regulator Regulatorer Avfrostningsregulatorer Differentialtermostater Multistegsregulatorer R Regulator Regulator 2-Steg R38S Elektronisk panelmonterad 2 stegsregulator med touchtangentbord. Reglering

Läs mer

Corrigo E. Regulatorer för luftbehandling, värme och pannreglering för små till medelstora applikationer

Corrigo E. Regulatorer för luftbehandling, värme och pannreglering för små till medelstora applikationer Corrigo E Regulatorer för luftbehandling, värme och pannreglering för små till medelstora applikationer Smart, kraftfull och lätthanterad Corrigo E är en serie smarta och kraftfulla regulatorer som är

Läs mer

Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme

Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme flik plats revision 9 550 04 2007 Regin product information Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme Corrigo E-seriens värmeregulatorer är avsedda att reglera upp till tre radiatorkretsar. De

Läs mer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

NRT405: Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

NRT405: Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation NRT405: Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation NRT405F902 Kommunicerande rumsregulator för fläktkonvektorer med två analoga 0...10 V DC-utgångar Avsedd för styrning av värme och/eller

Läs mer

TAC Forta M800 Ventilställdon

TAC Forta M800 Ventilställdon TAC 800 Ventilställdon -40-36 September 2003 800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 800 styrs valfritt

Läs mer

SAUTER flexotron 400 RDT410. Manual P100012103

SAUTER flexotron 400 RDT410. Manual P100012103 SAUTER flexotron 400 RDT410 Manual Innehållsförteckning ASVARSBEGRÄNSNING Informationen i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Fr. Sauter AG gör dock inga garantier vad gäller

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

RCF-230D. Rumstermostat för fan-coil-applikationer med till/från-utgångar

RCF-230D. Rumstermostat för fan-coil-applikationer med till/från-utgångar revision 03 2012 RCF-230D Rumstermostat för fan-coil-applikationer med till/från-utgångar RCF-230D är en rumstermostat för styrning av värme och/eller kyla i 2- eller 4-rörsinstallationer. Börvärde och

Läs mer

RCF-230AD. Rumsregulator för fläktkonvektorer med två analoga V DC utgångar

RCF-230AD. Rumsregulator för fläktkonvektorer med två analoga V DC utgångar revision 04 2016 RCF-230AD Rumsregulator för fläktkonvektorer med två analoga 0...10 V DC utgångar Avsedd för styrning av värme och/eller kyla i 2- eller 4-rörsinstallationer. Börvärde och fläkthastighet

Läs mer

RCF-230CD. Kommunicerande rumstermostat för fläktkonvektorer med 230 V AC till/frånutgångar

RCF-230CD. Kommunicerande rumstermostat för fläktkonvektorer med 230 V AC till/frånutgångar revision 04 2016 RCF-230CD Kommunicerande rumstermostat för fläktkonvektorer med 230 V AC till/frånutgångar Avsedd för styrning av värme och/eller kyla i 2- eller 4-rörsinstallationer. Börvärde och fläkthastighet

Läs mer

Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL. Komponenter för automation. Nordela

Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL. Komponenter för automation. Nordela Temperaturregulator QD/A Drews Electronic MANUAL Komponenter för automation Innehåll sid 1.0 Allmän beskrivning 3 1.1 3-pkt-regulator (Värme-Från-Kyla) 3 1.2 Dimensioner mm. 3 1.3 Typnyckel 4 1.4 Mätområden,

Läs mer

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon TAC P 750 Ventilställdon -40-30 1999.12 750 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 750 styrs valfritt av

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

ELEKTRONISKT TERMOSTAT FÖR FLÄKTKONVEKTORER

ELEKTRONISKT TERMOSTAT FÖR FLÄKTKONVEKTORER ELEKTRONISKT TERMOSTAT FÖR FLÄKTKONVEKTORER Spänning 230V~ Värme/Kyla funktion Temperaturområde +5 C till +35 1 Hastighetsväljare 2 Driftval: Kyla - OFF - Värme 3 Termostatinställning för rumstemperatur

Läs mer

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fläktkonvektorer

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fläktkonvektorer RCF-serien Regulatorer och termostater för fläktkonvektorer Energieffektiv styrning av fläktkonvektorer RCF-seriens fristående regulatorer och termostater för fläktkonvektorer kan användas till att styra

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

43.034/1. NRT 105: Elektronisk fan-coil regulator

43.034/1. NRT 105: Elektronisk fan-coil regulator 4.04/1 R 105: Elektronisk fan-coil regulator För individuell reglering av rum och zoner, lämplig för användning i hotell, bostadhus och offentliga lokaler med krav på hög komfortstandard. Aktiverar automatiskt

Läs mer

RCP200F / RCP200FT / RCP200FL

RCP200F / RCP200FT / RCP200FL revision 06 2015 RCP200F / RCP200FT / RCP200FL Fritt programmerbara regulatorer med fläktstyrning och kommunikation RCP200F, RCP200FT och RCP200FL är friprogrammerbara regulatorer ur Regio Maxisortimentet

Läs mer

Innehåll STRA-14 för kylbafflar

Innehåll STRA-14 för kylbafflar Innehåll Installationsanvisning... Hantering av regulator...3 Displayhantering...3 Tekniska data...4 Inkoppling...5 Driftlägen...6 Aktivering av driftlägen...6 Reglering...7 Ställdonstyper...8 Kondensvakt...9

Läs mer

Innehåll STRA-07 för fläktkonvektorer

Innehåll STRA-07 för fläktkonvektorer Innehåll STRA-7 för fläktkonvektorer Installationsanvisning...2 Regulator/Displayhantering...5 Tekniska data...5 Inkoppling...6 Konfigurering...6 Driftlägen...7 Aktivering driftlägen...7 Reglering...8

Läs mer

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING SV 2011.11.02 Calectro AB HFE635 SVENSKA Universaltermostat med 10 inbyggda och valbara funktioner. Multispänning: 24V AC/DC och 230V AC.! VARNING: VIKTIG INFORMATION

Läs mer

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94.

LED för närvaro 0 gul; 2-1 grön Montage instruktion MV 505448 LED för fläkt hast. 0 gul; 3-2-1 grön EYB 256 MV 505741 Miljödeklaration MD 94. - ecos 94.25 Sidan av 2 EYB 25 256: ecos, Rumsenhet Rumsenheten används för temperaturmätning inomhus och som manöver enhet till ecos EYE2-26. Huset är av flamsäker termoplast och frontens yttermått är

Läs mer

Regio Ardo. Tvårumsregulator, 24 V AC, för radiatorer, kylbafflar och spjäll. Kommunikation via EXOline, Modbus och BACnet. Användningsområden

Regio Ardo. Tvårumsregulator, 24 V AC, för radiatorer, kylbafflar och spjäll. Kommunikation via EXOline, Modbus och BACnet. Användningsområden Rev. F Tvårumsregulator, 24 V AC, för radiatorer, kylbafflar och spjäll ären24vactvårumsregulatormeden förprogrammerad mjukvaruapplikation för spjäll, kylbafflar och radiatorer. Regulatorn erbjuder inbyggd

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

Förprogrammerad, konfigurerbar regulator för mindre applikationer

Förprogrammerad, konfigurerbar regulator för mindre applikationer revision 02 2009 OP10 Förprogrammerad, konfigurerbar regulator för mindre applikationer Optigo är en ny serie förprogrammerade, konfigurerbara regulatorer som kan hantera allt från temperatur- eller fuktreglering

Läs mer

Presigo PDT...C(-2) Trycktransmittrar med kommunikation för HVAC-applikationer. Funktion. Smart givarteknologi

Presigo PDT...C(-2) Trycktransmittrar med kommunikation för HVAC-applikationer. Funktion. Smart givarteknologi Revision 20170209 Trycktransmittrar med kommunikation för HVACapplikationer Transmittrar med två universella ingångar och kommunikation via EXOline eller. Använder givarteknologi som ger mycket hög mätnoggrannhet

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

RUMSREGULATOR STRA-04 TEKNISKA DATA, INSTALLATION OCH SKÖTSEL

RUMSREGULATOR STRA-04 TEKNISKA DATA, INSTALLATION OCH SKÖTSEL RUMSREGULATOR STRA-04 TEKNISKA DATA, INSTALLATION OCH SKÖTSEL 2 STRA-04 Rumsregulator för Optivent STRA-04 - Tekniska data, installation och drift STRA-04 RUMSREGULATOR FÖR OPTIVENT BESKRIVNING STRA-04

Läs mer

RCFM-230D. Rumstermostat för fläktkonvektorer med till/ från-utgångar och manuell change-over

RCFM-230D. Rumstermostat för fläktkonvektorer med till/ från-utgångar och manuell change-over revision 04 2016 RCFM-230D Rumstermostat för fläktkonvektorer med till/ från-utgångar och manuell change-over Avsedd för styrning av värme och/eller kyla i 2-rörsinstallationer. Börvärde och fläkthastighet

Läs mer

RCF-230D. Rumstermostat för fläktkonvektorer med till/ från-utgångar

RCF-230D. Rumstermostat för fläktkonvektorer med till/ från-utgångar revision 04 2016 RCF-230D Rumstermostat för fläktkonvektorer med till/ från-utgångar Avsedd för styrning av värme och/eller kyla i 2- eller 4-rörsinstallationer. Börvärde och fläkthastighet ställs in m.h.a.

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

RCF-230CTD-EC. Inbyggd eller extern givare Regulatorn har inbyggd givare. Alternativt kan ingången för extern PT1000-givare användas.

RCF-230CTD-EC. Inbyggd eller extern givare Regulatorn har inbyggd givare. Alternativt kan ingången för extern PT1000-givare användas. revision 04 2016 RCF230CTDEC Kommunicerande rumsregulator för fläktkonvektorer med utgångar för två termiska eller ett 3punktställdon. Funktion för att styra en 0...10 V ECfläkt. Avsedd för styrning av

Läs mer

RCF-230CTD-EC. Inbyggd eller extern givare Regulatorn har inbyggd givare. Alternativt kan ingången för extern PT1000-givare användas.

RCF-230CTD-EC. Inbyggd eller extern givare Regulatorn har inbyggd givare. Alternativt kan ingången för extern PT1000-givare användas. revision 01 2015 RCF230CTDEC Kommunicerande rumsregulator för fläktkonvektorer med utgångar för två termiska eller ett 3punktställdon. Funktion för att styra en 0...10 V ECfläkt. Avsedd för styrning av

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ Beskrivning och applikation kan integreras med Danfoss Link i värmeapplikationer via DLG-gränssnittet och användas i enfamiljsbostäder. Regulatorn är designad för enkel installation: en

Läs mer