ARITERM SOLSYSTEM. ARITERM SWEDEN AB Flottiljvägen 15, Kalmar Box 993 (Mötterudsvägen 5), Arvika Tel ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARITERM SOLSYSTEM. ARITERM SWEDEN AB Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar Box 993 (Mötterudsvägen 5), 671 29 Arvika Tel 0771-44 28 50, www.ariterm."

Transkript

1 RITERM SOLSYSTEM Solenergi är den absolut renaste energikällan och pellets är en förnyelsebar energikälla Pellets och solenergi eliminerar nästan helt elförbrukningen Solenergi är i princip gratis och pellets kostar idag ungefär 0 öre per kwh En normalvilla kräver - m solfångare för uppvärmning och tappvarmvatten beroende på husets storlek och familjens sammansättning samt taklutning och väderstreck RITERM SWEDEN Flottiljvägen, Kalmar ox (Mötterudsvägen ), rvika Tel 0-0,

2 Sol i sinne Solen är energikällan för framtiden som direktleverantör av värme via solfångare och med fotosyntesen som en byggsten i trädets förvandling till pelletsvärme. Miljö och förnyelsbar energi står i fokus varje dag och solvärmens framtid som en del i energisystemet är självklar. Tillsammans har vi en stor och viktig roll i omställningen till ett förnyelsebart och hållbart samhälle där vi lever i samförstånd med naturen. En av produktgrupperna inom riterm Group är solvärme där jag är ansvarig och vår ambition är att erbjuda kompletta Pellets-Solvärmesystem med alla ingående komponeter från en leverantör. Jag är övertygad att kombinationen Pellets-Sol kommer att vara ett av de mest konkurrenskraftiga värmesystemen framöver. Gratis energi - är det verkligen sant? Ja, efter en första investering är det ingen debitering på solens värmande strålar. I ett kombinationssystem med pellets/solenergi höjer du dessutom årsverkningsgraden och får dubbelt ut av din investering. rgumentationslistan för riterm Solsystem och solvärme kan göras hur lång som helst när vi nu tar steget för att bli det självklara valet hos landets villaägare när det gäller framtidens Pellets-Solvärme-system. David Wiman Produktchef riterm Solsystem David Wiman är produktansvarig för ritermgruppens satsning på solvärmesystem och lanserar nu ett nytt och intressant system med unika egenskaper. Solen - den viktigaste energikällan på jorden Livets källa Utan solen skulle vi inte ha något liv på jorden. Solen bestämmer årstiderna och skiftet mellan dag och natt. Växtligheten, som är källan till allt och styr näringskretsloppet, är också avhängigt av solenergi. Mer än ljus och värme Människan är beroende av solen för sitt välbefinnande. Solen ger livskraft och för rekreation söker vi oss till solen för att tanka energi. Därför är det också naturligt att även utnyttja solen effektivt i våra hus - till produktion av värme och el. Enorma energimängder På mindre än nio minuter strålar det mer energi i form av solstrålar på jorden än vad världens befolkning förbrukar på ett år. Denna energi är gratis att nyttja och dessutom miljövänlig. Den årliga solinstrålningen i södra Sverige ger ca 000 kwh per adratmeter vilket motsvarar ca 00 liter eldningsolja. Effektivt alternativ Fossila energikällor är begränsade samtidigt som energiutvinningen blir alltmer kostsam. I och med befolkningsökning och många länders, t.ex. Kina, snabbväxande ekonomi stiger energibehovet drastiskt. Solenergin blir i detta sammanhang ett effektivt alternativ - genom möjligheten att producera energin där den skall användas. Taket är avgörande För att kunna utnyttja solenergin krävs tillgång till ett tak eller plan yta som inte vetter mot nord och inte befinner sig i skugga. Detta är grundförutsättningen till en framtid med solenergi. Solenergi vinner i längden! Solenergi är ett självklart val inom en rad olika användningsområden. Solens strålar kan användas för att generera både el och värme. Inom vissa områden till en överlägsen ekonomi och alltid utan miljöpåverkan! för värme och varmvatten är alltid intressant där behoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. lla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är utmärkta tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant i de fall den kombineras med fastbränsleeldning, speciellt olika biobränslen. När förbränningstekniken arbetar med låga verkningsgrader under sommaren kan solvärmen stå för hela värmeförsörjningen. De flesta solvärmesystemen i Sverige finns installerade i småhus och det är en stadigt växande marknad. Det finns också andra spännande tillämpningar där solvärme med fördel kan användas för flerbostadshus, mindre fjärrvärmesystem, utomhusbad, idrottsplatser och campinganläggningar. Den stora fördelen med att kombinera solvärme och biobränsleeldning i såväl stora som mindre projekt är att den totala systemverkningsgraden förbättras vilket ger lägre driftskostnader och mindre miljöutsläpp. Den moderna svenska solvärmetekniken är mogen att konkurrera med (eller snarare komplettera) de etablerade energislagen. Tveka inte, solenergi är det självklara valet! Lars ndrén Ordf. Svenska Solenergiföreningen

3 Optimalt utnyttjande av gratis solenergi med riterm Solsystem Sol Varmvatten Uppvärmning Komplett system Sol Varmvatten Uppvärmning Utrustning - Sol. Solslinga 0 m. Cirkulationspump Sol C. Ventilpaket sol D. ansionskärl E. vluftningsrör C E D 0 vv F G Utrustning - Varmvatten F. Varmvattenslinga 0+ m H Utrustning - Uppvärmning G. pump H. ivalent shunt J. Laddpump K. Pelletspanna L. ansionskärl nslutningar. ansion/avluftning/dockning och tillopp från pelletspanna. Retur till pelletspanna. Givaranslutning för solvärme. nslutning vänster/höger. Elpatronuttag. Dockning/avtappning/expansion. Tillopp från sol. Retur till sol. Ställbara fötter 0. Diffusor. Rörgenomföring K J L K LagraSol 0 Sol Värmen från solens strålar överförs i solfångaren med den inbyggda drivenheten och en värmeväxlare till riterm LagraSol. Varmvatten För varmvattenproduktion finns i riterm LagraSol st vamvattenväxlare, en s.k. förvärmare och en eftervärmare som ger varmvatten för dusch, tvätt och disk. Uppvärmning/tillsatsvärme I riterm LagraSol finns en bivalent shunt och en pump som cirkulerar varmt vatten till elementen för husets uppvärmning. Värmen tas ut på två nivåer för att på bästa sätt även nyttja solvärmen för uppvärmning. I de fall solen inte räcker för varmvatten och värmebehov kopplar den speciellt utvecklade sol/pelletsstyrningen in pelletspannan för att höja temperaturen i den övre delen av riterm LagraSol. Solen kan i detta fall fortfarande leverera värme till LagraSols nedre del och förvärma varmvatten. I LagraSol finns även möjligheten att använda el som tillsatsvärme. + + = Komplett system I ritem LagraSol har vi skapat ett unikt system som sköter alla funktioner i ett kombinerat Sol Pelletssystem. Med riterm Solsystem får du från en och samma leverantör en komplett leverans för att styra din sol/pelletsanläggning. riterm Solsystem ger största möjliga utnyttjande av gratisenergin från solen samtidigt som man kan använda den köpta energin så optimalt som möjligt.

4 Systemlösning ionet + LagraSol b 0 b b riterm Solsystem Principschema nvändningsområde: ionet + LagraSol + LagraModul b 0 b b riterm Solsystem Principschema nvändningsområde: a b a b a Värmen till radiatorerna leds ut via den bivalenta shunten på två olika nivåer efter behov och för att säkerställa varmvattenkapacitet. Värmen till radiatorerna leds ut via den bivalenta shunten på två olika nivåer efter behov och för att säkerställa varmvattenkapacitet. Pelletsförråd ionet + LagraSol 0 OS! Schemat avser ej installationsritning ionet + ionet /0+ LagraSol 0 LagraModul 0 Slavtank OS! Schemat avser ej installationsritning Systemlösning riterm ionet, solfångare och solvärmetank Pos enämning nt. Specifikation Leverantör rt.nr nm. LagraSol 0 riterm 00 a Slavtank LagraModul 0 riterm 0 ansionskort Sol-, laddning- och shuntstyrning riterm 0 ipackas Givare i LagraSol riterm Ingår i pos b Givare för solfångare riterm Ingår i pos Pelletspanna ionet vänsterställd riterm 0 0 Högerställd a Reglerdator riterm Ingår i pos b Panngivare riterm Ingår i pos Enligt dimensionering riterm Shuntventil riterm Ingår i pos b Shuntmotor Motor, 0V riterm 0 ipackas Framledningsgivare riterm Ingår i pos Utegivare riterm Ingår i pos b Rumsgivare Tillbehör riterm Laddpump pellets UPS-0 riterm 0 ipackas a Rörsats med passbit Inkl T-rör och böj, klämring mm riterm 0 ipackas pump UPS-0 riterm 0 ipackas 0 Säkerhetspaket panna Säk.ventil, avluftare, manometer riterm 0 ipackas Drivpaket Sol Säkerhetsventil, avluftningsrör, riterm 0 ipackas manometer, cirk.pump UPS-0 Ventilkombination landnings-, säkerhets-, avstängnings- och bacentil riterm 0 ipackas Flexslang / utv. x mm Påfylln. värmesystem, längd 0 mm riterm 0 ipackas ansionskärl Sol Volym, alt liter riterm 0, 0, 0 ipackas a vstängningsventil I vinkel med st löpmutter / riterm 0 ipackas ansionskärl Enligt dimensionering Elpatron kw ( steg) riterm 0 ipackas a Temperaturbegränsare -polig riterm ipackas Flexibel slang x mm Returslang, längd 00 mm riterm 0 ipackas Flexibel slang Till expansionskärl riterm Ingår i pos Pelletsförråd Vänerply 00 riterm Systemlösning riterm ionet, solfångare, solvärmetank och slavtank Pos enämning nt. Specifikation Leverantör rt.nr nm. LagraSol 0 riterm 00 a Slavtank LagraModul 0 riterm 0 ansionskort Sol-, laddning- och shuntstyrning riterm 0 ipackas Givare i LagraSol riterm Ingår i pos b Givare för solfångare riterm Ingår i pos Pelletspanna ionet + (V alt H) alt ionet /0+ riterm 0, 0, 0 a Reglerdator riterm Ingår i pos b Panngivare riterm Ingår i pos Enligt dimensionering riterm Shuntventil riterm Ingår i pos b Shuntmotor Motor, 0V riterm 0 ipackas Framledningsgivare riterm Ingår i pos Utegivare riterm Ingår i pos b Rumsgivare Tillbehör riterm Laddpump pellets UPS-0 riterm 0 ipackas a Rörsats med passbit Inkl T-rör och böj, klämring mm riterm 0 ipackas pump UPS-0 riterm 0 ipackas 0 Säkerhetspaket panna Säk.ventil, avluftare, manometer riterm 0 ipackas Drivpaket Sol Säkerhetsventil, avluftningsrör, riterm 0 ipackas manometer, cirk.pump UPS-0 Ventilkombination landnings-, säkerhets-, avstängnings- och bacentil riterm 0 ipackas Flexslang / utv. x mm Påfylln. värmesystem, längd 0 mm riterm 0 ipackas ansionskärl Sol Volym, alt liter riterm 0, 0, 0 ipackas a vstängningsventil I vinkel med st löpmutter / riterm 0 ipackas ansionskärl Enligt dimensionering Elpatron kw ( steg) riterm 0 ipackas a Temperaturbegränsare -polig riterm ipackas Flexibel slang x mm Returslang, längd 00 mm riterm 0 ipackas Flexibel slang Till expansionskärl riterm Ingår i pos Pelletsförråd riterm

5 a iomatic + LagraSol b 0 b b b riterm Solsystem Principschema nvändningsområde: iomatic + LagraSol + LagraModul a b b 0 b a b riterm Solsystem Principschema nvändningsområde: Värmen till radiatorerna leds ut via den bivalenta shunten på två olika nivåer efter behov och för att säkerställa varmvattenkapacitet. Värmen till radiatorerna leds ut via den bivalenta shunten på två olika nivåer efter behov och för att säkerställa varmvattenkapacitet. iomatic 0+ Ultra Light LagraSol 0 OS! Schemat avser ej installationsritning iomatic 0+ Ultra Light LagraSol 0 LagraModul 0 Slavtank OS! Schemat avser ej installationsritning Systemlösning riterm iomatic, solfångare och solvärmetank Pos enämning nt. Specifikation Leverantör rt.nr nm. LagraSol 0 riterm 00 a Slavtank LagraModul 0 riterm 0 ansionskort Sol-, laddning- och shuntstyrning riterm 0 ipackas Givare i LagraSol riterm Ingår i pos b Givare för solfångare riterm Ingår i pos Pelletspanna iomatic 0+ Ultra Light riterm 0 a Reglerdator riterm Ingår i pos b Panngivare riterm Ingår i pos Enligt dimensionering riterm Shuntventil riterm Ingår i pos b Shuntmotor Motor, 0V riterm 0 ipackas Framledningsgivare riterm Ingår i pos Utegivare riterm Ingår i pos b Rumsgivare Tillbehör riterm Laddpump pellets UPS-0 riterm 0 ipackas a Rörsats med passbit Inkl T-rör och böj, klämring mm riterm 0 ipackas pump UPS-0 riterm 0 ipackas 0 Säkerhetspaket panna Säk.ventil, avluftare, manometer riterm 0 ipackas Drivpaket Sol Säkerhetsventil, avluftningsrör, riterm 0 ipackas manometer, cirk.pump UPS-0 Ventilkombination landnings-, säkerhets-, avstängnings- och bacentil riterm 0 ipackas Flexslang / utv. x mm Påfylln. värmesystem, längd 0 mm riterm 0 ipackas ansionskärl Sol Volym, alt liter riterm 0, 0, 0 ipackas a vstängningsventil I vinkel med st löpmutter / riterm 0 ipackas ansionskärl Enligt dimensionering Elpatron kw ( steg) riterm 0 ipackas a Temperaturbegränsare -polig riterm ipackas Flexibel slang x mm Returslang, längd 00 mm riterm 0 ipackas Flexibel slang Till expansionskärl riterm Ingår i pos Pelletsförråd riterm Systemlösning riterm iomatic, solfångare, solvärmetank och slavtank Pos enämning nt. Specifikation Leverantör rt.nr nm. LagraSol 0 riterm 00 a Slavtank LagraModul 0 riterm 0 ansionskort Sol-, laddning- och shuntstyrning riterm 0 ipackas Givare i LagraSol riterm Ingår i pos b Givare för solfångare riterm Ingår i pos Pelletspanna iomatic 0+ Ultra Light riterm 0 a Reglerdator riterm Ingår i pos b Panngivare riterm Ingår i pos Enligt dimensionering riterm Shuntventil riterm Ingår i pos b Shuntmotor Motor, 0V riterm 0 ipackas Framledningsgivare riterm Ingår i pos Utegivare riterm Ingår i pos b Rumsgivare Tillbehör riterm Laddpump pellets UPS-0 riterm 0 ipackas a Rörsats med passbit Inkl T-rör och böj, klämring mm riterm 0 ipackas pump UPS-0 riterm 0 ipackas 0 Säkerhetspaket panna Säk.ventil, avluftare, manometer riterm 0 ipackas Drivpaket Sol Säkerhetsventil, avluftningsrör, riterm 0 ipackas manometer, cirk.pump UPS-0 Ventilkombination landnings-, säkerhets-, avstängnings- och bacentil riterm 0 ipackas Flexslang / utv. x mm Påfylln. värmesystem, längd 0 mm riterm 0 ipackas ansionskärl Sol Volym, alt liter riterm 0, 0, 0 ipackas a vstängningsventil I vinkel med st löpmutter / riterm 0 ipackas ansionskärl Enligt dimensionering Elpatron kw ( steg) riterm 0 ipackas a Temperaturbegränsare -polig riterm ipackas Flexibel slang x mm Returslang, längd 00 mm riterm 0 ipackas Flexibel slang Till expansionskärl riterm Ingår i pos Pelletsförråd riterm

6 iomatic + LagraSol + LagraModul a b b 0 b a a b riterm Solsystem Principschema nvändningsområde: Värmen till radiatorerna leds ut via den bivalenta shunten på två olika nivåer efter behov och för att säkerställa varmvattenkapacitet. riterm LagraSol 0 LagraSol 0 med volym 0 liter levereras i standardutförande med solslinga, förvärmning, VV-slinga och bivalent shunt. Kan alternativt levereras bipackad med integrerat drivpaket för solvärme, shuntstyrning, laddkrets och elpatron kw. Mått: bredd 00, djup och höjd 0 mm. riterm LagraModul 0 riterms solsystem kan enkelt byggas ut till större volymer genom att ansluta - slavtankar. riterm ionet + I riterm ionet + har en kompakt pelletspanna kombinerats med riterm equem pelletsbrännare till en funktionssäker och effektiv enhet. eämlighet, miljöprestanda och verkningsgrad är bästa tänkbara och uppfyller kraven på lätthanterlig och effektiv pelletseldning. riterm ionet är ett lättskött, behändigt och ekonomiskt val i kombination med riterm solsystem. Effekten på kw räcker till de flesta villasystem. riterm ionets kompakta format möjliggör installation även i trånga utrymmen. riterm Solfångarstyrning Solfångarstyrning med expansionskort, givarsats för shuntautomatik solfångarstyrning, laddstyrning och anslutningskabel. iomatic 0+ Ultra Light LagraSol 0 LagraModul 0 Slavtank LagraModul 0 Slavtank OS! Schemat avser ej installationsritning Systemlösning riterm iomatic, solfångare, solvärmetank och slavtank Pos enämning nt. Specifikation Leverantör rt.nr nm. LagraSol 0 riterm 00 a Slavtank LagraModul 0 riterm 0 ansionskort Sol-, laddning- och shuntstyrning riterm 0 ipackas Givare i LagraSol riterm Ingår i pos b Givare för solfångare riterm Ingår i pos Pelletspanna iomatic 0+ Ultra Light riterm 0 a Reglerdator riterm Ingår i pos b Panngivare riterm Ingår i pos Enligt dimensionering riterm Shuntventil riterm Ingår i pos b Shuntmotor Motor, 0V riterm 0 ipackas Framledningsgivare riterm Ingår i pos Utegivare riterm Ingår i pos b Rumsgivare Tillbehör riterm Laddpump pellets UPS-0 riterm 0 ipackas a Rörsats med passbit Inkl T-rör och böj, klämring mm riterm 0 ipackas pump UPS-0 riterm 0 ipackas 0 Säkerhetspaket panna Säk.ventil, avluftare, manometer riterm 0 ipackas Drivpaket Sol Säkerhetsventil, avluftningsrör, riterm 0 ipackas manometer, cirk.pump UPS-0 Ventilkombination landnings-, säkerhets-, avstängnings- och bacentil riterm 0 ipackas Flexslang / utv. x mm Påfylln. värmesystem, längd 0 mm riterm 0 ipackas ansionskärl Sol Volym, alt liter riterm 0, 0, 0 ipackas a vstängningsventil I vinkel med st löpmutter / riterm 0 ipackas ansionskärl Enligt dimensionering Elpatron kw ( steg) riterm 0 ipackas a Temperaturbegränsare -polig riterm ipackas Flexibel slang x mm Returslang, längd 00 mm riterm 0 ipackas Flexibel slang Till expansionskärl riterm Ingår i pos Pelletsförråd riterm riterm iomatic 0+ Ultra Light En pannkonstruktion med modern design har i iomatic 0+ Ultra Light förenats med vår erkänt säkra och tillförlitliga pelletsbrännare riterm equem. eämlighet, miljöprestanda och verkningsgrad är bästa tänkbara för att uppfylla kraven på lätthanterlig och effektiv pelletseldning. Vid lite större effektbehov kombineras LagraSol och iomatic 0+ Ultra Light till ett väl fungerande solsystem. I riterms solsystem finns alla tillbehör som behövs för att bygga ett komplett kombinationssystem.

7 riterm Prisma plan solfångare med area: 0xHxD mm. nslutningar i kortsida mm. Vikt kg. Färg: aluminium natur. eräknat årsutbyte: kwh/m och år vid 0 C medeltemperatur. Solutrustning som gör ditt riterm solsystem komplett riterm drivenhet 000 och solstyrning -SolEx används i kombination med t.ex. pelletspanna KMP Uno och nya eller befintliga vedpannesystem som kompletteras med solfångare. riterm vakuumrörssolfångare VRF- Vakuumrörssolfångare med st rör. Effektiv yta om, m. Montageram i RF-stål. Inkl. infästningsband och kopplingar. eräknat årsutbyte: kwh/m och år vid 0 C medeltemperatur. Pelletspannan KMP Uno i utförande utan elpatron, shunt och varmvatten passar väl in i riterms solsystem. VRF- Ng/L- Vakuumrörssolfångare med st rör / samlingsrör. Effektiv yta om, m. Montageram i RF-stål. Inkl. infästningsband och kopplingar. eräknat årsutbyte: kwh/m och år vid 0 C medeltemperatur. Kaminerna KMP Mysinge och Solberga är utmärkta värmekällor i kombination med solvärme. Kaminerna finns i utförande med vattenmantling och ger tillsammans med LagraSol ett heltäckande system för din värme- och varmvattenkomfort. Till kaminerna finns dessutom den banbrytande och helt fantastiska fläktstyrda rökgaskanalen KMP Drag vilket gör att du slipper en traditionell skorstenslösning.

8 Dimensionering Solvärmelager Lämplig volym för att lagra sol är 0- liter/m solfångaryta. För varje person i hushållet behövs -, m solfångaryta. Varmvattenbehov Genomsnittlig förbrukning/person och dygn är ca 0 liter eller ca kwh. Faktorer som påverkar ovanstående underlag är naturligtvis personliga vanor och husets orientering mot söder. riterm iomatic 0+ Ultra Light + riterm LagraSol 0 + riterm Slavtank 0 riterm ionet + riterm LagraSol 0 + riterm Slavtank st Prisma eller st Vakuum st Prisma eller st Vakuum LagraSol standard Retur radiator Stig radiator vv Kabelgenomföringar ( st) 0 C 0 vv LagraSol tilläggsutrustad med D-K Retur radiator Stig radiator vv J F E H D 0 G C Kabelgenomföringar ( st) K Utrustning. Varmvattenslinga 0+ m Ø. Solslinga 0 m Ø C. ivalent shunt D. Laddpump Ø Tillval E. Cirkulationspump Sol Ø F. Ventilpaket sol Ø G. pump Ø H. vluftningsrör J. ansionskärl K. Shuntmotor nslutningar. ansion/avluftning/ dockning DN. Retur till pelletspanna Klämring Ø. Givaranslutn för solvärme Ø. nslutning vänster/höger Ø. Elpatronuttag DN0. Dockning/avtappning exp DN. Tillopp från sol Ø. Retur till sol Ø. Ställbara fötter 0. Diffusor. Rörgenomföring Övriga tekniska data rbetstryck, bar rbetstemp 00 C Vikt ca kg Isolering Mineralull mm i sida, 0 mm i topp överdragen med plastfolie riterm ionet + riterm LagraSol 0 st Prisma eller st Vakuum st Prisma eller st Vakuum riterm Solberedare 00/ personer Hus 00 m ca, kw personer Hus 0 m ca 0 kw personer Hus 00 m ca kw Varmvattenvolym liter. Dubbelmantel 0 liter. Solslinga meter. Mått: 00xDxH00 idrag Information om bidrag till solvärme i bostäder och lokaler finns att hämta på overkets hemsida nsökningar lämnas till Länsstyrelsen i det län där huset ligger. eskrivning av solvärmeanläggning Fabrikat Modell riterm vv-beredare 00/ Varmvattenvolym liter. Dubbelmantel 0 liter. Mått: 00xDxH00 00 Total solfångarareaarea (referensarea enligt provningsprotokoll): Typ av solfångare. Plana fabriksmonterat Solvärmeanläggningen avser * som köps i byggsats. Tappvarmvatten m ns beräknade årsutbyte vid 0 C medeltemperatur (enligt provningsprotokoll): kwh/m. Plana Självbyggeri. Uppvärmning. Vakuum. Kombination av tappvarmvatten och uppvärmning Sökt bidrag exempel st riterm Prisma x, =, x x,0.0 Sökt bidrag exempel st vakuumsolfångare riterm V- x, =, x x,0.0 kr ** kr **. Retur. Varmvatten. Kallvatten. Tillopp. Elpatronuttag. vtappning DN 0. Givarrör 00 ** Max 00 kr/lägenhet i småhus, 000 kr/lägenhet i flerbostadshus, 000 kr/bostadsanknuten lokal. Obs! idraget är rambegränsat. idrag kan därför endast lämnas så länge pengarna räcker.

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75%

Ariterm Solsystem. Sänk uppvärmningskostnaden. Ariterm integrerade pellets/solsystem 75% Sänk uppvärmningskostnaden upp till 75% Ariterm integrerade pellets/solsystem Ariterm Solsystem Ariterm Solsystem Förnyelsebar energi från samma källa David Wiman är produktansvarig för Ariterms satsning

Läs mer

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING Teknikmodul Innehållsförteckning Allmänt - viktigt!... 2 Tekniska data... 3 Montering av drivenhet Ariterm 8000... 4 Montering av ventilkombination... 5 Montering av pelletspanna...

Läs mer

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Solfångare Teknikmodul Tillsatsvärme Zenit RF SP Aquasol solvarmvattenberedare HW00T Elpatron Big L Aquasol solvarmvattenberedare 00 L Elpatron Big 6 L Aquasol 60

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC-SolEx och expansionskort Pellets-Ved-VP-Sol

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC-SolEx och expansionskort Pellets-Ved-VP-Sol INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC-SolEx och expansionskort Pellets-Ved-VP-Sol Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

Perifal Sol Solen som energikälla

Perifal Sol Solen som energikälla Perifal Sol Solen som energikälla Skattefri värme Generöst med varmvatten Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter,

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

AQUASOL. Prislista exkl. moms 2012.03.01. Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare.

AQUASOL. Prislista exkl. moms 2012.03.01. Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare. AQUASOL Prislista exkl. moms 2012.03.01 Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare. Leveransvillkor: Frakt tillkommer Leveransbestämmelser: NL01 Betalningsvillkor: 30 dagar

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

AQUASOL Prislista exkl. moms

AQUASOL Prislista exkl. moms AQUASOL Prislista exkl. moms 2014.11.01 Försäljningsvillkor Aquasols produkter säljes enbart via återförsäljare. Leveransvillkor: Frakt tillkommer Leveransbestämmelser: NL01 Betalningsvillkor: 30 dagar

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA

PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA PERIFAL SOL SOLEN SOM ENERGIKÄLLA Perifal Sol Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets planeter, bland dessa jorden. Solljuset förser

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet 12

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Bionet 12 INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Bionet 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN INFORMATION Allmän information...2 Måttuppgifter / leveransomfattning / tekniska data...3 Funktionsbeskrivning...4 Installationsexempel...5

Läs mer

Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer

Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Energismarta vattenmantlade braskaminer som värmer upp hela huset Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin En vattenmantlad braskamin

Läs mer

Fungerar solvärme i Sverige?

Fungerar solvärme i Sverige? Solvärmesystem - dimensionering i i - installationsexempel mindre system - Installationsexempel stora system Klaus Lorenz -Forskningsingenjör SERC -Företagsledare Svesol värmesystem - Leverantör av flexibla

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Solen som energikälla!

Solen som energikälla! Solen som energikälla! www.baxi.se 1 SAMLA SOLENS VÄRMANDE STRÅLAR Vi har nycklarna till energin! Solen är den stjärna som är belägen i centrum av vårt solsystem. I omloppsbanor kring solen rör sig solsystemets

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

En värmekälla för hela huset

En värmekälla för hela huset VÄRME NÄRA DIG En värmekälla för hela huset Värme i din närhet Det finns många fördelar med att installera en pelletskamin i huset, jämfört med vedkaminer som endast har för syfte att var mysig, men sällan

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING

ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING ACKUMULATORTANK INSTALLATION SKÖTSEL MONTERING Rev. EA.013-01-08 Inledning Vi på Effecta tackar för Ert förtroende vad det gäller val av ackumulator. Effecta ackumulatortank är utvecklad för att ge Er

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

Tillverkas med 100% grön Solel

Tillverkas med 100% grön Solel TP10-50 Tillverkas med 100% grön Solel för fastigheter TP10-50 är en flexibel produktserie fjärrvärmecentraler för fastigheter med 10-50 lägenheter. Den frontbaserade robusta designen ger en mycket lättskött

Läs mer

Prislista Nordic Värmesystem

Prislista Nordic Värmesystem Prislista Nordic Värmesystem 2015-01-01 Vattenmantlade kaminer fristående modell Braskamin Caron Aqua - stålsidor/ståltopp Braskamin Caron Aqua - stålsidor/täljstenstopp Braskamin Caron Aqua - täljsten

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Pellets ger dig tid och pengar över

Pellets ger dig tid och pengar över Pelletspannor Gör nåt mer för pengarna... HÖG OLJA K O ST N AD PELLETS VED LÅG LITEN ARBETSINSATS STOR I jämförelse med vedeldad panna och oljepanna så är pellets ett mellanalternativ som både ger pengar

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem

ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem ACKUMULATORTANK Hjärtat i husets värmesystem Besparing som värmer gott Bistra vinterdagar eller solheta sommardagar oavsett när har du glädje och nytta av en ackumulatortank. Den ger värme och varmvatten

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning OPEX Installations- och skötselanvisning 2009-05-01 www.trebem a.se Innehåll Leveransomfattning...2 Komponentförteckning...2 Installation Pannrum och skorsten...3 Rökrörsanslutning...3 Elektrisk installation...3

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar

Solvärmepaket Färdiga paketlösningar Solvärmepaket Färdiga paketlösningar 2 Innehållsförteckning 3. Paket med vakuumrörsolfångare 4. Paket med plansolfångare 5. Solpaket med optimaltank 6. Solpaket för varmvattenberedare 7. Solpaket för värmepump

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar energilagstiftningen om minskad energianvändning Märke:

Läs mer

Installation Drift Skötsel

Installation Drift Skötsel Installation Drift Skötsel Flexibel systemtank Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Säkerhetsföreskrifter Uppställning, ombyggnad Brandfara! Lödnings- och svetsningsarbeten kan försorsaka

Läs mer

gratis värme från solen!

gratis värme från solen! Solvärme gratis värme från solen! K2 SOLFÅNGARSYSTEM Värmen från solen är miljövänlig, gratis och riktigt smart En investering som ger värme i många år FÖRDELAR MED SOLVÄRME BILLIGT OCH MILJÖVÄNLIGT MÅNGA

Läs mer

STANDARD PRISLISTA 2015-04-01. Värmetankar för alla energislag. Fastighetstankar

STANDARD PRISLISTA 2015-04-01. Värmetankar för alla energislag. Fastighetstankar STANDARD PRISLISTA 2015-04-01 Värmetankar för alla energislag Villatankar Bufferttankar Fastighetstankar sida 1 TIDA300 600x600x1540-1620 3 bar En rektangulärt isolerad tank, vitlackerad 60-modul med toppanslutningar.

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar energilagstiftningen om minskad energianvändning Er kontakt

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME

PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME PRODUKTKATALOG SUNCARRY SOLVÄRME 2010 1 Innehåll Sidan 3 4 Solfångare Sidan 4 5 Drivpaket Sidan 5 6 Drivpaket tillbehör Sidan 7 Special kopplingar Sidan 7 Solautomatik Sidan 8 Övriga tillbehör Sidan 8

Läs mer

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi

Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem. Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Preliminära Provningsresultat för sol- och pelletvärmesystem Framtaget inom projekten Biosol och SWX-Energi Systemet inlämnat av Svesol värmesystem / Solentek AB Provning genomförd vid SERC/Högskolan Dalarna

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar energilagstiftningen om minskad energianvändning Er kontakt

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar energilagstiftningen om minskad energianvändning Er kontakt

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation En del av BDR Thermea EUROPE ARGENTINA CHINA Baxi Sverige - en del av BDR Thermea BDR Thermea är en ny världsledande koncern inom värmelösningar. BDR Thermea arbetar med: Innovativa

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

Innehållsförteckning. I alla paket ingår:

Innehållsförteckning. I alla paket ingår: Solpaket för produkter Innehållsförteckning Solpaket för NIBE Split...1 Solpaket för NIBE F370/470...2 Solpaket för F1145/VPBS...3 Solpaket för F1145/VPAS...4 Solpaket för ackumulatortank med solslinga...5

Läs mer

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1

IVT 290 A/W. Elpanna. Användarhandledning. Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 IVT 290 A/W Elpanna Användarhandledning Art. nr: 290565 Utgåva 2.1 Tack för att du har valt en värmeanläggning från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmeanläggning kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

PRODUKT KATALOG SUNCARRY SOLVÄRME

PRODUKT KATALOG SUNCARRY SOLVÄRME PRODUKT KATALOG SUNCARRY SOLVÄRME 2013 01 1 Innehåll Sidan 3 4 Solfångare Sidan 4 5 Drivpaket Sidan 5 6 Drivpaket tillbehör Sidan 7 Special kopplingar Sidan 7 Solautomatik Sidan 8 Övriga tillbehör Sidan

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA

Solvärmestation. Thermotech solvärmesystem FÖRDELAR FAKTA FÖRDELAR Stilren design Komplett monterad vid leverans Låg vikt Inbyggd avluftare Enkel installation Reglercentral med bl.a. - Varvtalsstyning av pump - 13 förprogrammerade system FAKTA ARTIKELNUMMER 81600

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

alla tiders energi Katalog nr 2

alla tiders energi Katalog nr 2 alla tiders energi Katalog nr 2 Solens möjligheter! Det talas om energibrist, men tänk på följande; den energimängd som solen strålar till jorden under ett år är hela 15 000 gånger större än hela mänsklighetens

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

KCC Solvärme. Flexibla korrugerade stålrör duosolar med inbyggd givarkabel. Radiator. Kallvatten, varmvatten

KCC Solvärme. Flexibla korrugerade stålrör duosolar med inbyggd givarkabel. Radiator. Kallvatten, varmvatten KCC Solvärme Redan i mars kan solvärme börja förse våra bostäder med varmvatten, och från maj till september kan solen helt svara för varmvattenförsörjningen. Ett bra solvärmesystem kan under ett år sörja

Läs mer

Vad är en pelletskamin?

Vad är en pelletskamin? Vad är en pelletskamin? Enkelt uttryckt kan man säga att en pelletskamin är en maskin där man stoppar in pellets och ut kommer det värme till halva elpriset. Man ställer bara in önskad temperatur, sedan

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

Kompletta solvärmesystem

Kompletta solvärmesystem Energisystem Kompletta solvärmesystem Högeffektiva solvärmeanläggningar Living full of energy Solen skänker jorden enorma energimängder. Om man kunde ta tillvara all energi som strålar mot jorden under

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem THERMOTECH Solvärmesystem Upptäck vårt eget solsystem Välkommen Till Thermotechs värld Användarvänlighet, design och miljö. Det har varit ledstjärnor när vi skapat vårt solvärmesystem. Resultatet är kompletta

Läs mer

KONSUMENTBROSCHYR 2015

KONSUMENTBROSCHYR 2015 KONSUMENTBROSCHYR 2015 AUTOMIX 10 Reglerautomatik med utegivare Pris: 2 940:- AUTOMIX 20 Reglerautomatik med rumsgivare Pris: 2 940:- AUTOMIX 30 Reglerautomatik med utegivare och veckoprogram. Pris: 3

Läs mer

Räkna med solenergi...

Räkna med solenergi... Räkna med solenergi......det lönar sig i längden! Vi har gott om sol och vi behöver Solen står för allt liv på jorden och energin är helt gratis. Solenergin kan utnyttjas utan miljöpåverkan och når brukaren

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Pelletskaminer. med Drag

Pelletskaminer. med Drag Pelletskaminer med Drag För en förnybar framtid. Nu kan du gå över till skön pelletsvärme... Långsiktig energilösning När du kommer hem trött och frusen en kall kväll då brinner det redan i kaminen. Varmt

Läs mer

EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT.

EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT. SOLENERGI ÅT POOLEN EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT. EFFECTA AB är din kompletta leverantör av miljövänliga helhetslösningar för uppvärmning av fastigheter. Med mer

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Fristående- och inbyggnadskaminer Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på en säker och effektiv

Läs mer

Kompletta solvärmesystem Högeffektiva solvärmeanläggningar

Kompletta solvärmesystem Högeffektiva solvärmeanläggningar Kompletta solvärmesystem Högeffektiva solvärmeanläggningar living full of energy Roth solvärmesystem För tappvarmvatten, uppvärmning och swimmingpooler. Solvärme Solen skänker jorden enorma energimängder.

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om lexibla system. Det är därför du alltid får Energylex på köpet när du investerar i en

Läs mer

Specialister på solenergi och flexibla värmesystem

Specialister på solenergi och flexibla värmesystem www.svesol.se Specialister på solenergi och flexibla värmesystem KATALOG 33 SMÅHUS Svesol Värmesystem AB katalog 33/småhus www.svesol.se 1 Sol. Värme som framtiden älskar. Du som ska byta värmesystem,

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer