Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE LEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK"

Transkript

1 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00

2

3 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Stegstyrd tillsatsvärme 0 Allmänt 0 Röranslutning 0 Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Varmvattencirkulation Allmänt Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Grundvattenpump 0 Allmänt 0 Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema AXC 0 Innehållsförteckning

4 Allmänt Detta tillbehör används för att möjliggöra inkoppling och styrning av (en AXC 0 behövs för varje av nedanstående tillbehörsfunktioner som ska utnyttjas): Shuntstyrd tillsatsvärme Stegstyrd tillsatsvärme Pump för varmvattencirkulation Grundvattenpump Innehåll Komponentplacering AA-S AA-X FA st st st st st st Buntband Värmeledningspasta Isoleringstejp Apparatlåda med tillbehörskort Aluminiumtejp Temperaturgivare EK AA AA-X AA-F AA-X X Elkomponenter FA Automatsäkring, 0A X AA AA-X AA-X AA-X AA-S AA-F Anslutningsplint, spänningsmatning Tillbehörskort Anslutningsplint, givare och extern blockering Anslutningsplint, kommunikation Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä DIP-switch Finsäkring, TAH0V Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. Kapitel Allmänt AXC 0

5 N N Gemensam elinkoppling OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. Elscheman finns i slutet av kapitlet för varje inkopplingsmöjlighet. Anslutning av matning Anslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X 0V 0Hz N AA-X A B GND AA-X A B GND A B GND -X ON -X -X -X0 -X -X Anslutning av kommunikation Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA) som ska anslutas direkt till värmepumpen på ingångskortet (plint AA-X). Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. A B GND A B GND AA-X -X ON -X -X -X0 -X -X Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till värmepumpens plint AA-X. De efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. AXC 0 Kapitel Gemensam elinkoppling

6 Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Denna inkoppling möjliggör att en extern tillsats, t.ex. en oljepanna, gaspanna eller fjärrvärmeväxlare, hjälper till med uppvärmningen. Värmepumpen styr en shuntventil och en cirkulationspump via AXC 0. Om värmepumpen ej klarar att hålla rätt framledningstemperatur startas tillsatsen. När panntemperaturen höjts till ca C skickar värmepumpen signal till shunten (QN) att öppna från tillsatsen. Shunten (QN) reglerar in sig så att verklig framledningstemperatur stämmer överens med styrsystemets teoretiskt framräknade börvärde. När värmebehovet minskar så mycket att tillsatsvärme ej behövs stänger shunten (QN) helt. Minsta inkopplingstid för pannan är timmar. Röranslutning Den externa cirkulationspumpen (GP0) placeras enligt principschema. Shuntventil Shuntventilen (QN) placeras på framledningen till klimatsystemet efter värmepumpen enligt principschema. Anslut framledningen från värmepumpen till den externa tillsatsvär-men via T-rör till port B på shuntven- AB tilen (stänger vid minskasignal). B Anslut framledningen till klimatsystemet från shuntventilen till gemensam port AB (alltid öppen). Anslut framledningen från den externa tillsatsvärmen till shuntventilen till port A (öppnar vid ökasignal). Temperaturgivare Panngivaren (BT) monteras på lämplig plats i den externa tillsatsen. Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F/F) ska monteras på framledningen till radiatorerna, efter shuntventil (QN). K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

7 Principschema Förklaring EB00 Värmepumpsystem BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, extern CM Expansionskärl, värmebärarsida EB00 Värmepump F Säkerhetsventil, värmebärarsida GP0 Cirkulationspump, extern HQ Smutsfilter CM EM F0 KA QN Övrigt CM CP0 EP F QM QM QM Expansionskärl slutet Olje-/gaspanna Säkerhetsventil, värmebärarsida Hjälprelä, extern tillsats Shuntventil, tillsats Nivåkärl, köldbärarsida Ackumulatortank med varmvattenslinga Kollektor, köldbärarsida Säkerhetsventil, köldbärare Påfyllningsventil Avstängningsventil, köldbärare retur Avstängningsventil QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida EM Extern tillsats RM Backventil AA Tillbehörskort (AXC 0) X Anslutning, påfyllning köldbärare BT Temperaturgivare, panna Beteckningar enligt standard IEC - och -. Principschema F med AXC 0 och extern tillsats -EM -F0 -CM -EM -BT -QN -EB00-BT -RM -EB00-GP0 -KA -AA -QM -CM -QM -F -X -EB00-BT -EB00 -QM -QM -EB00 -HQ -QM -CP0 -CM -F -EB00 -BT -EP AXC 0 Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

8 Principschema F med AXC 0 och extern tillsats -EM -F0 -CM -EM -BT -QN -EB00-BT -RM -EB00-GP0 -KA -AA -EB00-BT -QM -EB00 -F -CM -QM -F -X -QM -CM -HQ -QM -QM -EB00 -EP Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

9 ON Elinkoppling Extern framledningsgivare (BT) Anslut framledningsgivaren till AA-X:- på ingångskortet i värmepumpen. -X 0 0 -X -X -X -X0 -X N F BT OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F/F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. BT BT AA-X Anslutning av givare och extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Panngivare (BT) Anslut panngivaren till AA-X:-. Extern blockering (valfritt) En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera tillsatsen. När kontakten sluts blockeras tillsatsen. F TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Anslutning av cirkulationspump (GP0) Anslut cirkulationspumpen (GP0) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). N 0 AXC 0 Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

10 0 0 N Anslutning av shuntmotor (QN) Anslut shuntmotorn (QN) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: (N) och AA-X: (0 V, stäng). Anslutning av hjälprelä för tillsatsvärme Anslut hjälprelä för till- och frånslag av tillsats till AA- X: (0 V) och AA-X: (N). External auxiliary relay N A A Additional Heating DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "shuntstyrd tillsats". Meny.. - shuntstyrd tillsats Här kan du exempelvis göra följande inställningar: Välja när tillsatsen ska starta. Minsta gångtid. Minsta panntemperatur för att shunten ska börja reglera. Diverse shuntinställningar. TÄNK PÅ! "start tillsats" i menyerna.. (extern) och.. (intern) är fabriksställda på 00GM. Om båda tillsatsmöjligheterna används och man önskar att den ena startar före den andra behöver startdifferensen ändras i en av menyerna. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EM-AA-K: Aktivering av relä för extra värme. EM-AA-K: Signal (stäng) till shunt (QN). EM-AA-K: Signal (öppna) till shunt (QN). EM-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP0). TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F. Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme AXC 0

11 Elschema AXC 0 Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

12 Stegstyrd tillsatsvärme Allmänt Med AXC 0 kan tre potentialfria reläer användas för tillsatsstyrning, vilket då ger max linjära eller binära steg. Röranslutning Den extra cirkulationspumpen (GP0) placeras enligt principschema. Temperaturgivare Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F/F) ska monteras på framledningen till radiatorerna, efter tillsatsvärmen. K Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme AXC 0

13 Principschema F Säkerhetsventil, värmebärarsida GP0 Cirkulationspump, extern Förklaring HQ Smutsfilter EB Extern tillsats QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida AA Tillbehörskort (AXC 0) Övrigt CM Expansionskärl slutet CM Nivåkärl, köldbärarsida EB Extern eltillsats CP0 Ackumulatortank med varmvattenslinga F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida EP Kollektor, köldbärarsida QM0 - QMAvstängningsventil, värmebärarsida F Säkerhetsventil, köldbärare RN Trimventil QM Påfyllningsventil EB00 Värmepumpsystem QM Avstängningsventil, köldbärare retur BT Temperaturgivare, ute QM Avstängningsventil BT Temperaturgivare, varmvattenladdning RM Backventil BT Temperaturgivare, värmebärare fram, extern X Anslutning, påfyllning köldbärare CM Expansionskärl, värmebärarsida EB00 Värmepump Beteckningar enligt standard IEC - och -. Principschema F med AXC 0 och extern tillsats -EB -F0 -CM -EB -QM0 -QM-RN -AA -EB00 -GP0 -EB00-BT -RM -QM -EB00-BT -CM -QM -F -X -EB00 -QM -QM -EB00 -HQ -QM -CP0 -CM -F -EB00 -BT -EP AXC 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

14 Principschema F med AXC 0 och extern tillsats -EB -F0 -CM -EB -QM0 -EB00 -GP0 -EB00-BT -QM -RN -RM -AA -EB00-BT -QM -EB00 -F -CM -QM -F -X -QM -CM -HQ -QM -QM -EB00 -EP Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme AXC 0

15 ON Elinkoppling Extern framledningsgivare (BT) Anslut framledningsgivaren till AA-X:- på ingångskortet i värmepumpen. -X 0 0 -X -X -X -X0 -X N F BT OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F/F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. BT BT AA-X Anslutning av givare och extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Extern blockering (valfritt) En kontakt (NO) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera tillsatsen. När kontakten sluts blockeras tillsatsen. F TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Anslutning av cirkulationspump (GP0) Anslut cirkulationspumpen (GP0) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). N 0 AXC 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

16 0 0 N Anslutning av tillsatssteg Anslut steg till AA-X: och. Anslut steg till AA-X: och. Anslut steg till AA-X: och. DIP-switch A A A A A A STEG STEG STEG DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. ON -X ON -X -X -X0 -X -X Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "stegstyrd tillsats". Meny.. - stegstyrd tillsats Här kan du exempelvis göra följande inställningar: Välja när tillsatsen ska starta. Ställa in max antal tillåtna tillsatssteg. Om binär stegning ska användas. TÄNK PÅ! "start tillsats" i menyerna.. (extern) och.. (intern) är fabriksställda på 00GM. Om båda tillsatsmöjligheterna används och man önskar fler steg behöver startdifferensen ändras i en av menyerna. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP0). TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F. Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme AXC 0

17 Elschema AXC 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

18 Varmvattencirkulation Allmänt En pump kan styras för cirkulation av varmvattnet under valbara perioder. Principschema Förklaring EB00 Värmepumpsystem BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, extern CM Expansionskärl, värmebärarsida EB00 Värmepump F Säkerhetsventil, värmebärarsida GP0 Cirkulationspump, extern HQ Smutsfilter QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida QZ Varmvattencirkulation AA Tillbehörskort (AXC 0) GP Cirkulationspump, varmvattencirkulation QN -vägsventil, varmvattencirkulation RM - RM Backventil RN - RN Reglerventil Övrigt CM Nivåkärl, köldbärarsida CP0 Ackumulatortank med varmvattenslinga EP Kollektor, köldbärarsida F Säkerhetsventil, köldbärare QM Påfyllningsventil QM Avstängningsventil, köldbärare retur QM Avstängningsventil RM Backventil X Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC -. Kapitel Varmvattencirkulation AXC 0

19 Principschema F med AXC 0 och varmvattencirkulation -QM -EB00-BT -CM -QM -F -X -EB00 -QM -QZ -AA -RN -RM -GP -QM -EB00 -HQ -QM -CP0 -RN -RM -QN -CM -F -EB00 -BT -EB0 -EP Principschema F med AXC 0 och varmvattencirkulation -EB00-BT -QM -CM -QM -F -X -EB00 -QM -CM -F -HQ -QM -QZ -AA -GP -RN -RM -QM -RN -RM -QN -EB00 -EB0 -EP AXC 0 Kapitel Varmvattencirkulation

20 ON 0 0 N Elinkoppling -X -X 0 0 -X -X ON AA-S -X ON -X -X -X0 -X -X -X0 -X N Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F/F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Anslutning av cirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). Apparatlåda Externt Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "varmvattencirk.". Meny.. - varmvattencirk. Inställning av drifttid, stilleståndstid och periodtider. TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F. N GP AA-X X DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. Kapitel Varmvattencirkulation AXC 0

21 Elschema AXC 0 Kapitel Varmvattencirkulation

22 Grundvattenpump Allmänt Med AXC 0 kan en grundvattenpump anslutas till värmepumpen om den mjukvarustyrda utgången (AUX-utgång) används för något annat. Denna inkoppling möjliggör användning av grundvatten som värmekälla. Grundvattnet pumpas upp till en mellanliggande värmeväxlare. Mellanväxlare används för att skydda värmepumpens växlare från smuts och nerfrysning. Vattnet släpps ut i grävd infiltration, alternativt borrad brunn. Grundvattenpumpen går samtidigt som köldbärarpumpen. 0 Kapitel Grundvattenpump AXC 0

23 Principschema EP Växlare, grundvatten GP Cirkulationspump, grundvatten Förklaring HQ Smutsfilter EB00 Värmepumpsystem Övrigt BT Temperaturgivare, ute CM Nivåkärl, köldbärarsida BT Temperaturgivare, varmvattenladdning CP0 Ackumulatortank med varmvattenslinga BT Temperaturgivare, värmebärare fram, extern F Säkerhetsventil, köldbärare CM Expansionskärl, värmebärarsida QM Påfyllningsventil EB00 Värmepump QM Avstängningsventil, köldbärare retur F Säkerhetsventil, värmebärarsida QM Avstängningsventil GP0 Cirkulationspump, extern RM Backventil HQ Smutsfilter X Anslutning, påfyllning köldbärare QM - QMAvstängningsventil, värmebärarsida EP Kollektor, köldbärarsida, grundvatten Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. AA Tillbehörskort (AXC 0) Principschema F med AXC 0 och grundvattenpump -QM -CM -QM -F -X -EB00-BT -EB00 -QM -QM -EB00 -HQ -QM -CP0 -CM -F -EB00 -BT -EP -AA -HQ -EP -GP Principschema F med AXC 0 och grundvattenpump -EB00-BT -QM -EB00 -F -CM -QM -F -X -QM -CM -HQ -QM -QM -EB00 -EP -AA -HQ -EP -GP AXC 0 Kapitel Grundvattenpump

24 ON 0 0 N Elinkoppling DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. -X -X 0 0 -X -X -X0 -X N ON AA-S -X ON -X -X -X0 -X -X OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F/F ska vara spänningslös vid installation av AXC 0. TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Hjälprelä (HR0) krävs vid högre belastning än A (0 V). Anslutning av grundvattenpump (GP) Anslut grundvattenpumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: (N) och X: (). N Programinställningar Programinställningen av AXC 0 kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny. - systeminställningar Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "grundvattenpump". Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). TÄNK PÅ! Se även Installatörshandboken för F/F. Kapitel Grundvattenpump AXC 0

25 Elschema AXC 0 Kapitel Grundvattenpump

26 Kapitel AXC 0

27

28 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen Box SE- Markaryd Phone Telefax

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE 09-00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsats (olje-/gaspanna/fjärrvärme)

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok XC 0 Tillbehör IH SE - 00 Innehållsförteckning llmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling nslutning av kommunikation nslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 Installatörshandbok Tillbehör LEK IHB SV - 00 Innehållsförteckning Viktig information Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE 0- Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Tillbehörskort Tillbehör IHB SE - 0 Innehållsförteckning Allmänt Komponentplacering Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema

Läs mer

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE EK Installatörshandbok AXC0 Tillbehör IHBSE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningssats DEW 40 IHB

Dockningssats DEW 40 IHB IHB 110-1 01 1 Installatörshandbok - DEW 0 Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK LEK Installatörshandbok Fjärrvärmemodul IHB SE 1049-1 031752 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Upphängning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 LEK

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 27. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 29.

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1327-1 Styrmodul SMO 20 639562 SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1546-3 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1342-1 231581 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 25. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 27.

Läs mer

Installatörshandbok ELK 213 Elkassett

Installatörshandbok ELK 213 Elkassett Installatörshandbok ELK 213 LEK IHB SE 1535-8 611146 Innehållsförteckning 1 Svenska, IHB - ELK 213 Allmänt Komponentplacering Röranslutning Elinkoppling 2 2 3 5 10 Aktivering av ELK 213 tillsammans med

Läs mer

Styrmodul NIBE SMO 40

Styrmodul NIBE SMO 40 NIBE.SE Styrmodul NIBE SMO 40 NIBE SMO 40 ger en optimerad styrning av klimatanläggningen och är avsedd att kombineras med NIBE luft/vattenvärmepumpar för ett komplett klimatsystem för hem och fastighet.

Läs mer

NIBE SMO 40 Styrmodul

NIBE SMO 40 Styrmodul NIBE SMO 40 Styrmodul 5 Avancerad styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar och varmvattenberedare SMO 40 är en intelligent styrmodul som tillsammans med en eller flera NIBE luft/vatten-värmepumpar, varmvattenberedare

Läs mer

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1348-1 Styrmodul SMO 40 TM 639588 NIBE SMO 40 5 Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Externa styrmöjligheter, SMS, Modbus, Uplink. Hanterar flera tillbehör,

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Styrmodul NIBE SMO 20

Styrmodul NIBE SMO 20 NIBE.SE Styrmodul NIBE SMO 20 NIBE SMO 20 ger en optimerad styrning av klimatanläggningen och är avsedd att kombineras med NIBE luft/vattenvärmepumpar för ett komplett klimatsystem för ditt hem. Styrmodulen,

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1624-4 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

NIBE SMO 20 Styrmodul

NIBE SMO 20 Styrmodul NIBE SMO 20 Styrmodul 5 Enkel styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar SMO 20 är en modern, enkel styrmodul som tillsammans med en NIBE luft/vatten-värmepump, en varmvattenberedare och en extern, stegstyrd

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1314-3 231264

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1314-3 231264 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1314-3 231264 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport 7 Uppställning 8 Bipackade komponenter

Läs mer

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 122-3 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345

Installatörshandbok NIBE F1345 Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 16495 331022 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 Elschema, 3x400V 24 60 49 Symboler Märkning 3 3 Sakregister 60 Säkerhetsföreskrifter Serienummer 4 5 Kontaktinformation

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1211-3 231002 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 6 Bipackade komponenter

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

temperaturer och inställningar i värmepumpen samt viss information om eventuella slavvärmepumpar.

temperaturer och inställningar i värmepumpen samt viss information om eventuella slavvärmepumpar. Tillbehörskort AXC 5 Tillbehörskort krävs om passiv/aktiv kyla 2-rör, passiv kyla 2- respektive 4-rör, stora poolsystem, stora extra klimatsystem eller om varmvattenkomfort (t.ex. extra varmvatten och

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1534-8 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 5 ton CO2 ekvivalent köldmediemängd per kyldel/aggregat.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1534-9 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 5 ton CO2 ekvivalent köldmediemängd per kyldel/aggregat.

Läs mer

NIBE TM 639487 VVM 500

NIBE TM 639487 VVM 500 PBD SE 1223-3 Inomhusmodul 6 VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För uppgradering

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1532-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Installatörshandbok SMO 05. Tillbehör IHB SE LEK LEK

Installatörshandbok SMO 05. Tillbehör IHB SE LEK LEK LEK LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - 090 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 9. Du

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE LEK

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1533-2 331022 Innehållsförteckning 1 Viktig information Symboler Märkning 2 2 2 Värmebärarsida Varmvattenberedare Dockningsalternativ 17 17 18 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345

Installatörshandbok NIBE F1345 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 15443 331022 Innehållsförteckning 1 Viktig information Symboler Märkning 3 3 3 Värmebärarsida Varmvattenberedare Dockningsalternativ 18 18 19 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345

Installatörshandbok NIBE F1345 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 16064 331022 Innehållsförteckning 1 Viktig information Symboler Märkning 3 3 3 Värmebärarsida Varmvattenberedare Dockningsalternativ 18 18 19 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 310 NIBE TM 639529 VVM 310 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1532-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1321-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 310 NIBE TM 639529 VVM 310 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1251-2 231264 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 7 Bipackade komponenter

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK LEK Installatörshandbok Fjärrvärmemodul IHB SE 1212-1 431259 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Upphängning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1345-4 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 38-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031593 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 123- MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt Drift

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1235-1 231264 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 7 Bipackade komponenter

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1533-7 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Avancerad inomhusmodul för fastighetens värme- och varmvattenbehov.

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1338-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1316-5 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Installatörshandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul APH

Installatörshandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul APH Installatörshandbok Inomhusmodul APH IHB SE 1338-4 031990 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 30. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Frånluftsmodul till bergvärmepump

Frånluftsmodul till bergvärmepump PBD SE 14-4 Frånluftsmodul 4 NIBE FLM TM 639316 NIBE FLM FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen

Läs mer

Installatörshandbok GreenMaster-HP

Installatörshandbok GreenMaster-HP Installatörshandbok 12-12 Värmepumpsdel UN IHB SE 1713-1 331932 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Leverans och hantering Transport Uppställning 3 Konstruktion Allmänt Ellådor

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345

Installatörshandbok NIBE F1345 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 16064 331022 Innehållsförteckning 1 Viktig information Symboler Märkning 3 3 3 Värmebärarsida Varmvattenberedare Dockningsalternativ 18 18 19 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1251-4 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

NIBE TM 639487 VVM 500

NIBE TM 639487 VVM 500 PBD SE 1209-2 Inomhusmodul 6 VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE F2300/F2026 Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För stora hus och fastigheter

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20

Installatörshandbok SMO 20 Installatörshandbok Styrmodul IHB SV 738-7 23580 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 128-1 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna besiktningskrav.

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

Installatörshandbok GreenMaster-HP

Installatörshandbok GreenMaster-HP Installatörshandbok 16-12, 16-15, 16-20, 16-30 Värmepumpsdel UN IHB SE 1713-1 431377 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Leverans och hantering Transport Uppställning 3 Konstruktion

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1345

Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggning: pumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Systeminställningar 5.2.2 antal slavar från Dockning

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 155-7 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE

NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20

Installatörshandbok SMO 20 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 546-5 23580 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1436-4 231580 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 24. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 26.

Läs mer

SOLAR 42. Installatörshandbok SOLAR 42 för NIBE F1145. Installer manual SOLAR 42 for NIBE F1145. Installateurhandbuch SOLAR 42 für NIBE F1145

SOLAR 42. Installatörshandbok SOLAR 42 för NIBE F1145. Installer manual SOLAR 42 for NIBE F1145. Installateurhandbuch SOLAR 42 für NIBE F1145 SOR EK SE G Installatörshandbok SOR för NIE F Installer manual SOR for NIE F DE Installateurhandbuch SOR für NIE F IH - 0 Svenska, Installatörshandbok - SOR SE llmänt Detta tillbehör används då F installeras

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03154 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1145

Installatörshandbok NIBE F1145 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 16432 331504 Snabbguide Navigering Okknapp (bekräfta/välja) Bakåtknapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10

Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Installatörshandbok Kondensvattenrör KVR 10 Tillbehör IHB SE 1626-2 331784 Innehållsförteckning 1 Allmänt Innehåll (F2016/F2026/F2030/F2120/F2300) Innehåll (F2040/HBS 05 + AMS 10) KVR 10 finns i tre längder

Läs mer

Installatörshandbok GreenMaster-HP

Installatörshandbok GreenMaster-HP UN Installatörshandbok 12, 16 Värmepumpsdel IHB SE 1709-1 431368 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Leverans och hantering Transport Uppställning 3 Konstruktion Allmänt Ellåda

Läs mer

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5

FLM. Frånluftsmodul till bergvärmepump. Funktionsprincip. Fördelar. Frånluftsmodul NIBE TM PBD SE 1404-5 PBD SE 144-5 Frånluftsmodul NIBE TM FLM NIBE TM 639316 FLM 4 Frånluftsmodul till bergvärmepump Funktionsprincip NIBE FLM är en frånluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1355

Installatörshandbok NIBE F1355 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1716-2 331801 Innehållsförteckning 1 Viktig information 4 Elschema, 3x400V 28 kw 42 Symboler Märkning 4 4 Sakregister 51 Säkerhetsföreskrifter Serienummer

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1355

Installatörshandbok NIBE F1355 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SV 1741-3 331801 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Leverans och hantering Transport Uppställning Bipackade komponenter Demontering av luckor 3 Värmepumpens

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20

Installatörshandbok SMO 20 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 624-6 23580 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

GEO 22-80kW Snabbguide

GEO 22-80kW Snabbguide GEO 22-80kW Snabbguide 6 720 821 927 2017/07 Snabbguiden är avsedd för att beskriva de vanligaste och viktigaste åtgärderna vid uppstart av värmepumpen. För komplett information, se de med värmepumpen

Läs mer