Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283"

Transkript

1 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE -

2

3 Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Elinkoppling Programinställningar Elschema Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Passiv kyla (-rör) Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema 0 Stegstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema 0 Passiv kyla (-rör) Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Extra klimatsystem Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema 0 Passiv/aktiv kyla (-rör) Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema 0 Varmvattenkomfort Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Shuntstyrd köldbärare Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema Innehållsförteckning

4 Allmänt Detta tillbehör används för att möjliggöra inkoppling och styrning av (en behövs för varje av nedanstående tillbehörsfunktioner som ska utnyttjas): Shuntstyrd tillsatsvärme Stegstyrd tillsatsvärme Passiv kyla (-rör) Passiv kyla (-rör) Passiv/aktiv kyla (-rör) Extra klimatsystem Varmvattenkomfort Grundvattenpump Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) AA-S AA-X FA st st st st st st Buntband Värmeledningspasta Isoleringstejp Apparatlåda med tillbehörskort Aluminiumtejp Temperaturgivare EK AA AA-X AA-F AA-X X Elkomponenter FA Automatsäkring, 0A X Anslutningsplint, spänningsmatning AA Tillbehörskort AA-X Anslutningsplint, givare och extern blockering AA-X Anslutningsplint, kommunikation AA-X Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä AA-S DIP-switch AA-F Finsäkring, TAH0V Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC. Kapitel Allmänt

5 Gemensam elinkoppling OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Klimatanläggningen ska vara spänningslös vid installation av. Elscheman finns i slutet av kapitlet för varje inkopplingsmöjlighet. Anslutning av kommunikation Elkopplingsversioner F F har olika elinkopplingar beroende på när värmepumpen tillverkades. För att se vilken elinkoppling som gäller för din F, kontrollera om beteckningen ".0" syns ovanför plintarnas högra sida enligt bild. EB00 X X A B GD F utan.0 Tillbehörskort AA-X A B GD A B GD AA-X A B GD -X -AA0 -X0 O -X -X AA0-X0 F med.0 -X0 -X -X Tillbehörskort Detta tillbehör innehåller ett tillbehörskort (AA) som ska anslutas direkt till värmepumpen på plint X i F eller på plint AA0-X0 i F.0. Om flera tillbehör ska anslutas eller redan finns installerade måste nedanstående instruktion följas. Det första tillbehörskortet ska anslutas direkt till plinten i värmepumpen och de efterföljande korten ansluts i serie med föregående kort. Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. A B GD A B GD AA-X AA-X Anslutning av matning Anslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X 0V 0Hz -X O -X -X -X0 -X -X EK Kapitel Gemensam elinkoppling

6 EK EK Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Denna funktion möjliggör att en extern tillsats, t.ex. en oljepanna, gaspanna eller fjärrvärmeväxlare, hjälper till med uppvärmningen. Värmepumpen styr en shuntventil (Q) och en cirkulationspump (GP0) via. Om värmepumpen inte klarar att hålla rätt framledningstemperatur startas tillsatsen. är panntemperaturen höjts till ca C skickar värmepumpen signal till shunten att öppna från tillsatsen. Shunten regleras så att verklig framledningstemperatur stämmer överens med styrsystemets teoretiskt framräknade börvärde. är värmebehovet minskar så mycket att tillsatsvärme inte behövs stänger shunten helt. Fabriksinställd minsta gångtid för pannan är timmar (ställbart i meny..). Röranslutning Den externa cirkulationspumpen (GP0) placeras enligt principschema. Shuntventil Shuntventilen (Q) placeras på framledningen till klimatsystemet efter värmepumpen enligt principschema. Anslut framledningen från värmepumpen till den externa tillsatsvär-men via T-rör till port B på shuntven- AB tilen (stänger vid minska signal). Anslut framledningen till klimatsystemet från shuntventilen till ge- B mensam port AB (alltid öppen). Anslut framledningen från den externa tillsatsvärmen till shuntventilen till port A (öppnar vid öka signal). Temperaturgivare Panngivaren (BT) monteras på lämplig plats i den externa tillsatsen. Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F) ska monteras på framledningen till radiatorerna, efter shuntventil (Q). Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

7 Principschema Förklaring EB00 Värmepumpsystem (Master) BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F0 - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter QM0 - QM Avstängningsventil, köldbärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida Q0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil EM Extern tillsats AA Apparatlåda med BT Temperaturgivare, panna Principschema F med och extern tillsats EM F0 KA Q Övrigt BP BT CP0 CM CM EP F F GP0 QM QM QM RM X - X Olje-/gaspanna Säkerhetsventil, värmebärarsida Hjälprelä, extern tillsats Shuntventil, tillsats Manometer, köldbärarsida Temperaturgivare, varmvatten fram Ackumulatortank med varmvattenslinga Expansionskärl slutet, värmebärarsida Expansionskärl slutet, köldbärarsida Kollektor, köldbärarsida Säkerhetsventil, värmebärarsida Säkerhetsventil, köldbärare Cirkulationspump, värmebärare extern Avluftningsventil, köldbärarsida Avstängningsventil, köldbärare fram Avstängningsventil, köldbärare retur Backventil Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC - och -. -GP0 -RM Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

8 O Elinkoppling -X -X OBS! 0 0 -X AA-X AA-X All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av. Anslutning av givare och extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Panngivare (BT) Anslut panngivaren till AA-X:-. Extern blockering (valfritt) En kontakt (O) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera tillsatsen. är kontakten sluts blockeras tillsatsen. BT Extern blockering -X0 -X -X Anslutning av cirkulationspump (GP0) Anslut cirkulationspumpen (GP0) till AA-X: (0 V), AA-X: () och X: () AA-X X GP0 Anslutning av shuntmotor (Q) Anslut shuntmotorn (Q) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: () och AA-X: (0 V, stäng). AA-X Öppna Stäng SH + SH - Q Anslutning av hjälprelä för tillsatsvärme Anslut hjälprelä för till- och frånslag av tillsats till AA- X: (0 V) och AA-X: (). 0 AA-X External hjälprelä auxiliary relay A A TÄK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. AA-X Tillsatsvärme Additional Heating Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

9 0 0 DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. Programinställningar Programinställningen av kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. O AA-S -X O -X -X -X0 -X -X Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "shuntstyrd tillsats". Meny.. - shuntstyrd tillsats Här kan du exempelvis göra följande inställningar: Välja när tillsatsen ska starta. Minsta gångtid. Minsta panntemperatur för att shunten ska börja reglera. Diverse shuntinställningar. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen EM-AA-K: Aktivering av relä för extra värme EM-AA-K: Signal (stäng) till shunt (Q). EM-AA-K: Signal (öppna) till shunt (Q). EM-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP0). TÄK PÅ! Se även Drifthandboken för F. Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

10 Elschema Kapitel Shuntstyrd tillsatsvärme

11 EK EK Stegstyrd tillsatsvärme Allmänt Med kan ytterligare tre potentialfria reläer användas för tillsatsstyrning, vilket då ger max + linjära eller + binära steg. Röranslutning Den extra cirkulationspumpen (GP0) placeras enligt principschema. Temperaturgivare Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F) ska monteras på framledningen till radiatorerna, efter tillsatsvärmen. Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

12 Principschema Förklaring EB Extern tillsats AA Apparatlåda med EB Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida R Trimventil EB00 Värmepumpsystem (Master) BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F0 - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter QM0 - QM Avstängningsventil, köldbärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida Q0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil Övrigt BP Manometer, köldbärarsida BT Temperaturgivare, varmvatten fram CP0 Ackumulatortank med varmvattenslinga CM Expansionskärl slutet, värmebärarsida CM Expansionskärl slutet, köldbärarsida EP Kollektor, köldbärarsida F Säkerhetsventil, värmebärarsida F Säkerhetsventil, köldbärare GP0 Cirkulationspump, värmebärare extern QM Avluftningsventil, köldbärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare fram QM Avstängningsventil, köldbärare retur RM Backventil X - X Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC - och -. Principschema F med och extern tillsats -GP0 -RM 0 Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

13 O 0 0 Elinkoppling AA-X AA-X Anslutning av cirkulationspump (GP0) Anslut cirkulationspumpen (GP0) till AA-X: (0 V), AA-X: () och X: () -X -X OBS! 0 0 -X All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av. Anslutning av extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Extern blockering (valfritt) En kontakt (O) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera tillsatsen. är kontakten sluts blockeras tillsatsen. Extern blockering -X0 -X -X AA-X X Anslutning av tillsatssteg Anslut steg till AA-X: och. Anslut steg till AA-X: och. Anslut steg till AA-X: och. A A A A A A Steg STEG Steg STEG Steg STEG GP0 AA-X DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. TÄK PÅ! 0 AA-X Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. O AA-S -X O -X -X -X0 -X -X Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

14 Programinställningar Programinställningen av kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "stegstyrd tillsats ". Meny.. - stegstyrd tillsats Här kan du exempelvis göra följande inställningar: Välja när tillsatsen ska starta. Ställa in max antal tillåtna tillsatssteg. Om binär stegning ska användas. TÄK PÅ! "startdifferens tillsats" i menyerna.. (ansluten till ) och.. (ansluten internt i F) är fabriksställda på 00GM. Om båda anslutningsmöjligheterna används och man önskar fler steg behöver startdifferensen ändras i en av menyerna. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av tillsatssteg. EB-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP0). TÄK PÅ! Se även Drifthandboken för F. Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

15 Elschema Kapitel Stegstyrd tillsatsvärme

16 EK EK Extra klimatsystem Allmänt Denna tillbehörsfunktion används då F installeras i hus med upp till åtta olika klimatsystem som kräver olika framledningstemperaturer, t.ex. då huset har både radiatorsystem och golvvärmesystem. TÄK PÅ! Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in mellan och C. Kontrollera max temperatur för ditt golv med din golvleverantör. TÄK PÅ! Om rumsgivaren används i rum med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur. Röranslutning Allmänt Vid anslutning av extra klimatsystem måste de kopplas så att de har lägre arbetstemperatur än klimatsystem. Cirkulationspump Den extra cirkulationspumpen (GP0) placeras i det extra klimatsystemet enligt principschema. Shuntventil Shuntventilen (Q) placeras på framledningen efter värmepumpen/innemodulen, före första radiator på klimatsystem. Returledningen från det extra klimatsystemet kopplas till shuntventilen samt till returledningen från värmesystem, se bild samt principschema. Anslut framledningen till klimatsystemet AB från värmepumpen till port A på shuntventilen (öppnar vid öka signal). Anslut returledningen från klimatsystemet B till port B på shuntventilen via T-rör (stänger vid minska signal). Anslut framledningen till klimatsystemet A till gemensam port AB på shuntventilen (alltid öppen). Temperaturgivare Framledningsgivaren (BT) monteras på röret mellan cirkulationspumpen (GP0) och shuntventil (Q). Returledningsgivaren (BT) monteras på röret från det extra klimatsystemet. Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Kapitel Extra klimatsystem

17 Principschema Förklaring EB Extern tillsats EB Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida R Trimventil EB00 Värmepumpsystem BT Temperaturgivare, utomhus BT Temperaturgivare, varmvatten BT Temperaturgivare, extern framledning BT Temperaturgivare, extern returledning EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F0 - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter QM0 - QM Avstängningsventil, köldbärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida Q0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil EP Klimatsystem AA BT BT GP0 Q EP EP Övrigt BP BT CM CM CP0 EP F F GP0 QM QM QM RM X - X Principschema F med och upp till tre extra klimatsystem Apparatlåda med Framledningsgivare, extra klimatsystem Returledningsgivare, extra klimatsystem Cirkulationspump, extra klimatsystem Shuntventil Klimatsystem Klimatsystem Manometer, köldbärarsida Temperaturgivare, varmvatten fram Expansionskärl slutet, värmebärarsida Expansionskärl, köldbärarsida Ackumulatortank med solslinga Bergvärme/Jordkollektor Säkerhetsventil, värmebärarsida Säkerhetsventil, köldbärare Cirkulationspump, värmebärare extern Avluftningsventil, köldbärarsida Avstängningsventil, köldbärare retur Avstängningsventil, köldbärare fram Backventil Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. -GP0 -RM Kapitel Extra klimatsystem

18 O Elinkoppling -X -X OBS! 0 0 -X AA-X AA-X All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av. -X0 -X -X Anslutning av cirkulationspump (GP0) Anslut cirkulationspumpen (GP0) till AA-X: (0 V), AA-X: () och X:(). AA-X X Anslutning av shuntmotor (Q) GP0 Anslut shuntmotorn (Q) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: () och AA-X: (0 V, stäng). Anslutning av givare och extern justering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Framledningsgivare, extra klimatsystem (BT) Anslut framledningsgivaren till AA-X:-. Returledningsgivare, extra klimatsystem (BT) Anslut returledningsgivaren till AA-X:-. Rumsgivare, extra klimatsystem (BT0) (valfritt) Anslut rumsgivaren till AA-X:-0. AA-X Öppna Stäng SH + SH - Q Extern justering (valfritt) En potentialfri kontakt kan anslutas till AA-X:- för extern justering av klimatsystemet. Extern justering BT BT BT0 0 AA-X TÄK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Kapitel Extra klimatsystem

19 0 0 DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. Programinställningar Programinställningen av kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. AA-S -X O -X -X -X0 -X -X Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumps- /innemodulsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Klimatsystem Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör O O O O Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "klimatsystem ", "klimatsystem " och/eller "klimatsystem " beroende hur många klimatsystem som är installerade. Meny.. - max framledningstemp. Inställning av högsta framledningstemperatur till varje klimatsystem. Meny.. - extra klimatsystem Shuntinställningar för extra installerade klimatsystem. använd i värmeläge O O O Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: on använd i kylläge Inställningsområde: on/off Fabriksinställning: off Meny. - temperatur Inställning av inomhustemperatur. Meny... - värmekurva Inställning av värmekurva. Meny... - kylkurva Inställning av kylkurva. Meny.. - extern justering Inställning av extern justering. Meny.. - min. framledningstemp. Inställning av lägsta framledningstemperatur till varje klimatsystem. Meny.. - rumsgivarinställningar Aktivering och inställning av rumsgivare. Kapitel Extra klimatsystem

20 Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EP är klimatsystem, EP är klimatsystem, EP är klimatsystem. EP#-AA-K: Ingen funktion. EP#-AA-K: Signal (stäng) till shunt (Q). EP#-AA-K: Signal (öppna) till shunt (Q). EP#-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP0). TÄK PÅ! Se även Installatörshandboken för respektive värmepump/innemodul. Kapitel Extra klimatsystem

21 Elschema Kapitel Extra klimatsystem

22 EK EK Varmvattenkomfort Allmänt Denna funktion ger möjlighet för tillfällig lyx, blandningsventil och varmvattencirkulation. Tillfällig lyx (extra varmvatten) Om en elpatron är installerad i tanken kan den tillåtas producera varmvatten samtidigt som värmepumpen prioriterar värmedift. Blandningsventil En temperaturgivare läser av temperaturen på utgående varmvatten till tappvattenkranarna och justerar blandningsventilen från varmvattenberedaren tills inställd temperatur har uppnåtts. Varmvattencirkulation (VVC) En pump kan styras för cirkulation av varmvattnet under valbara perioder. Röranslutning Blandningsventil Blandningsventilen (FQ) placeras på utgående varmvattenledning från varmvattenberedaren enligt principschema. Anslut inkommande kallvatten via T-rör till port B på blandningsventi-len (stänger vid signal). AB Anslut blandat vatten till tappvarmvattenkranarna från blandningsventilen till gemensam port AB (alltid A öppen). Anslut utgående varmvatten från varmvattenberedare till blandningsventilen till port A (öppnar vid signal). Temperaturgivare Temperaturgivare, utgående varmvatten, (BT0) monteras på lämplig plats efter blandningsventilen (FQ). Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. 0 Kapitel Varmvattenkomfort

23 Principschema Förklaring EB Extern tillsats EB Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida R Trimventil EB00 Värmepumpsystem (Master) BT Temperaturgivare, utomhus BT Temperaturgivare, varmvatten BT Temperaturgivare, extern framledning BT Temperaturgivare, extern returledning EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F0 - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter QM0 - QM Avstängningsventil, köldbärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida Q0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil QZ Varmvattenkomfort Principschema F med och varmvattenkomfort AA Apparatlåda med BT0 Temperaturgivare, utgående varmvatten EB0 Varmvattenberedare FQ Blandningsventil, varmvatten GP Cirkulationspump, varmvattencirkulation RM - RM Backventil R0 - R Trimventil Övrigt BP Manometer, köldbärarsida BT Temperaturgivare, varmvatten fram CM Expansionskärl slutet, värmebärarsida CM Expansionskärl, köldbärarsida EP Kollektor, köldbärarsida CP0 Ackumulatortank med solslinga F Säkerhetsventil, värmebärarsida F Säkerhetsventil, köldbärare GP0 Cirkulationspump, värmebärare extern QM Avluftningsventil, köldbärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare retur QM Avstängningsventil, köldbärare fram RM Backventil X - X Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC - och -. -GP0 -RM Kapitel Varmvattenkomfort

24 O Elinkoppling AA-X AA-X Temperaturgivare, varmvattenkomfort, returledning (BT) Anslut temperaturgivaren till AA-X:-. -X 0 0 -X -X BT -X -X0 -X OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av. Anslutning av givare Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Varmvattengivare, framledning (BT0) Anslut varmvattengivaren till AA-X:-. BT0 0 AA-X Temperaturgivare, varmvattenberedare (BT) Anslut temperaturgivaren till AA-X:-0. BT 0 AA-X 0 TÄK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. AA-X Kapitel Varmvattenkomfort

25 0 0 Anslutning av varmvattencirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: () och X: () AA-X X GP DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. O AA-S -X O -X -X -X0 -X -X Anslutning av blandningsventil (FQ) Anslut blandningsventilmotorn (FQ) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: () och AA-X: (0 V, stäng). AA-X Öppna Stäng FQ Anslutning av hjälprelä för tillfällig lyx (extra varmvatten) Anslut hjälprelä för till- och frånslag av tillsats till AA- X: () och AA-X: (0 V). AA-X External hjälprelä auxiliary relay A A Additional Extra varmvatten Hot water Kapitel Varmvattenkomfort

26 Programinställningar Programinställningen av kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "varmvattenkomfort". Meny.. - varmvattencirk. Här kan du exempelvis göra följande inställningar för varmvattencirkulation i upp till tre perioder per dygn: Hur länge varmvattencirkulationspumpen ska vara igång per drifttillfälle Hur länge varmvattencirkulationspumpen ska stå stilla mellan drifttillfällena. Meny.. - varmvattenkomfort Här kan du exempelvis göra följande inställningar: Om elpatron är installerad i tanken och huruvida den ska tillåtas ladda varmvatten om kompressorerna i värmepumpen prioriterar värmedrift. Om en blandningsventil för begränsning av temperaturen på varmvattnet från varmvattenberedaren är installerad. Diverse shuntinställningar och utgående varmvattentemperatur från tanken för blandningsventilen. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. QZ-AA-K: Aktivering av relä för extra varmvatten. QZ-AA-K: Signal (stäng) till blandningsventil (FQ). QZ-AA-K: Signal (öppna) till blandningsventil (FQ). QZ-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). TÄK PÅ! Se även Drifthandboken för F. Kapitel Varmvattenkomfort

27 Elschema Kapitel Varmvattenkomfort

28 Grundvattenpump Allmänt Med kan en grundvattenpump anslutas till värmepumpen om den mjukvarustyrda utgången (AUXutgång) används för något annat. Denna inkoppling möjliggör användning av grundvatten som värmekälla. Grundvattnet pumpas upp till en mellanliggande värmeväxlare. Mellanväxlare används för att skydda värmepumpens växlare från smuts och nerfrysning. Vattnet släpps ut i grävd infiltration, alternativt borrad brunn. Grundvattenpumpen går samtidigt som köldbärarpumpen. Principschema Förklaring EB Extern tillsats AA Apparatlåda med EB Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida R Trimventil EB00 Värmepumpsystem (Master) BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F0 - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter QM0 - QM Avstängningsventil, köldbärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida Q0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil EP Kollektor, köldbärarsida, grundvatten AA Apparatlåda med EP Kollektor, köldbärarsida EP Växlare, grundvatten GP Cirkulationspump, grundvatten HQ0 Smutsfilter Övrigt BP Manometer, köldbärarsida BT Temperaturgivare, varmvatten fram CP0 Ackumulatortank med varmvattenslinga CM Expansionskärl slutet, värmebärarsida CM Expansionskärl slutet, köldbärarsida F Säkerhetsventil, värmebärarsida F Säkerhetsventil, köldbärare GP0 Cirkulationspump, värmebärare extern QM Avluftningsventil, köldbärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare fram QM Avstängningsventil, köldbärare retur RM Backventil X - X Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. Principschema F med och grundvattenpump -GP0 -RM Kapitel Grundvattenpump

29 O 0 0 Elinkoppling AA-X DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. -X -X 0 0 -X -X -X0 -X O AA-S -X O -X -X -X0 -X -X OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Värmepumpen ska vara spänningslös vid installation av. TÄK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Hjälprelä (HR0) krävs vid högre belastning än A (0 V). Anslutning av grundvattenpump (GP) Anslut grundvattenpumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: () och X: (). GP Programinställningar Programinställningen av kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "grundvattenpump". Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Ingen funktion. EP-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). TÄK PÅ! Se även Drifthandboken för F. AA-X X Kapitel Grundvattenpump

30 Elschema Kapitel Grundvattenpump

31 Passiv kyla (-rör) Allmänt Kylsystemet är anslutet till värmepumpens köldbärarkrets, varvid tillförsel av kyla från kollektor sker via cirkulationspumpen och shuntventilen. Vid kylbehov (aktiveras från utegivare och eventuell rumsgivare) aktiveras cirkulationspumpen. Shunten reglerar så att kylgivaren når aktuellt börvärde motsvarande utetemperatur och inställt min-värde för kyltemperatur (för att undvika kondens). TÄK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F. ägsta programvaruversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är eller högre. Röranslutning Allmänt För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning. Köldbärarkretsen skall förses med tryckexpansionskärl. Eventuellt befintligt nivåkärl byts ut. Backventil Montera en backventil mellan två T-rörsanslutningarna till den passiva kylan på köldbärare ut (se principschema). Shuntventil Shuntventilen (Q) placeras i köldbärarsystemet på framledningen från värmepumpen via T-rörsanslutningar enligt principschema. Anslut köldbärare ut från värmepumpen via T-rör till port A på shuntventi-alen (öppnar vid ökasignal). A Anslut framledningen till fläktkonvektorn från shuntventilen till gemensam B port AB (alltid öppen). Anslut returledningen från fläktkonvektorn till shuntventilen och köldbärare ut till kollektorn till port B via T-rör (stänger vid minskasignal). Cirkulationspump Montera den extra cirkulationspumpen (GP) efter shuntventilen (Q) på framledningen till fläktkonvektorn. Temperaturgivare Framledningsgivaren för kylsystemet (BT) monteras på röret efter cirkulationspumpen (GP) i flödesriktningen. Returledningsgivaren för kylsystemet (BT) monteras på röret från kylsystemet. EK Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. EK Kapitel Passiv kyla (-rör)

32 Principschema Förklaring EB Extern tillsats EB Extern eltillsats F0 Säkerhetsventil, värmebärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida R Trimventil EB00 Värmepumpsystem (Master) BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F0 - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter QM0 - QM Avstängningsventil, köldbärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida Q0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil EQ Passiv kyla -rör Principschema F med och passiv kyla (-rör) AA Apparalåda med BT Temperaturgivare, kyla framledning BT Temperaturgivare, kyla returledning EP Fläktkonvektor GP Cirkulationspump, kyla QM0 - QM Avstängningsventil Q Shuntventil, kyla RM0 Backventil Övrigt BP Manometer, köldbärarsida BT Temperaturgivare, varmvatten fram CP0 Ackumulatortank med varmvattenslinga CM Expansionskärl slutet, värmebärarsida CM Expansionskärl slutet, köldbärarsida EP Kollektor, köldbärarsida F Säkerhetsventil, värmebärarsida F Säkerhetsventil, köldbärare GP0 Cirkulationspump, värmebärare extern QM Avluftningsventil, köldbärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare fram QM Avstängningsventil, köldbärare retur RM Backventil X - X Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC - och -. -GP0 -RM 0 Kapitel Passiv kyla (-rör)

33 O 0 0 Elinkoppling AA-X AA-X Anslutning av cirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: () och X: (). -X -X OBS! 0 0 -X All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av. -X0 -X -X AA-X X GP Anslutning av shuntmotor (Q) Anslut shuntmotorn (Q) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: () och AA-X: (0 V, stäng). Anslutning av givare och extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Framledningsgivare, kyla (BT) Anslut framledningsgivaren till AA-X:-. Returledningsgivare, kyla (BT) Anslut returledningsgivaren till AA-X:-0. Extern blockering En kontakt (O) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera kyldriften. är kontakten sluts blockeras kyldriften. AA-X Öppna Stäng X SH + SH - Q Extern blockering BT BT DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. 0 O AA-S -X O -X -X -X0 -X -X TÄK PÅ! AA-X Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Reläutgång för kyllägesindikering Möjlighet finns till extern kyllägesindikering genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max A) på kopplingsplint X. Ansluts kyllägesindikering till kopplingsplint X måste det väljas i meny.. Kapitel Passiv kyla (-rör)

34 Programinställningar Programinställningen av kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "passiv kyla -rör". Meny. - temperatur Inställning av inomhustemperatur (kräver rumstemperaturgivare). Meny.. - kylinställningar Här kan du exempelvis göra följande inställningar: ägsta framledningstemperatur vid kyla. Önskad framledningstemperatur vid utomhustemperaturen +0 och +0 C. Tid mellan kyla och värmedrift eller tvärt om. Val om rumsgivare ska styra kylan. Hur mycket rumstemperaturen får sjunka respektive öka jämfört med önskad temperatur innan övergång till värme respektive kyldrift (kräver rumsgivare). Diverse shuntinställningar. Meny.. - autolägesinställning Om värmepumpens driftläge är satt till "auto" väljer den själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion respektive kyldrift ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EQ-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). EQ-AA-K: Signal (stäng) till shunt (Q). EQ-AA-K: Signal (öppna) till shunt (Q). EQ-AA-K: Ingen funktion. TÄK PÅ! Se även Drifthandboken för F. Kapitel Passiv kyla (-rör)

35 Elschema Kapitel Passiv kyla (-rör)

36 Passiv kyla (-rör) Allmänt Köldbärarkretsen är ansluten till en värmeväxlare via en växelventil. Andra sidan av växlaren är ansluten till värmebärarkretsen via en shuntventil och en cirkulationspump. Vid kylbehov (aktiveras från utegivare och eventuell rumsgivare eller rumsenhet) aktiveras växelventilen och cirkulationspumpen. Shunten reglerar så att kylgivaren når aktuellt börvärde motsvarande utetemperatur och inställt min-värde för kyltemperatur (för att undvika kondens). TÄK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F. ägsta programvaruversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är eller högre. Röranslutning -EQ Temperaturgivare Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F) ska monteras på framledningen till radiatorerna, efter shuntventil (Q). EK Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. EK Köldbärare Värmepump ) Köldbärare) Kollektor -Q AB B A -EP B A -GP -RM AB -Q ) Klimatsystem ) Köldbärare från värmepump ) Köldbärare till köldbärarsystem ) Värmebärare till och från värmepump ) Värmebärare Värmepump ) Värmebärare till och från klimatsystemet Växelventil Växelventilen (Q) placeras i köldbärarsystemet på framledningen från värmepumpen enligt principschema. Anslut port A på växelventilen (öppen vid signal) till växlaren (EP). AB A Anslut gemensam port AB på växelventilen (alltid öppen) till framledningen (köldbärare) från värmepumpen. B Anslut port B på växelventilen (normalt öppen, motor i viloläge) via T-rör till köldbärare ut till kollektorn från växlaren (EP). Shuntventil Shuntventilen (Q) placeras på returen till värmepumpen från klimatsystemet enligt principschema. Anslutport A på shuntventilen (öppnar vid ökasignal) till växlaren (EP). B Anslut gemensam port AB på shuntventilen (alltid öppen) till returledning-en från klimatsystemet. AB Anslut port B på shuntventilen (stänger vid minskasignal) via T-rör till framledningen till klimatsystemet från växlaren. Kapitel Passiv kyla (-rör)

37 Principschema AA Apparatlåda med EP Växlare, kyla Förklaring GP Cirkulationspump, kyla EB00 Värmepumpsystem (Master) Q Växelventil, kyla/värme BT Temperaturgivare, ute Q Shuntventil, kyla BT Temperaturgivare, varmvattenladdning RM Backventil BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern Övrigt BP Manometer, köldbärarsida BT Temperaturgivare, värmebärare retur, BT Temperaturgivare, varmvatten fram Extern CP0 Ackumulatortank med varmvattenslinga EB00 Värmepump, F CP0 Utjämningskärl (UKV) EP Kylmodul A CM Expansionskärl slutet, värmebärarsida EP Kylmodul B CM Expansionskärl slutet, köldbärarsida F0 - F Säkerhetsventil, köldbärarsida EP Kollektor, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter F Säkerhetsventil, köldbärare QM0 - QM Avstängningsventil, köldbärarsida QM Avluftningsventil, köldbärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida QM Avstängningsventil, köldbärare fram Q0 Växelventil, värme/varmvatten QM Avstängningsventil, köldbärare retur RM0 - RM Backventil X - X Anslutning, påfyllning köldbärare EQ Passiv kyla -rör Beteckningar enligt standard IEC - och -. Principschema F med och passiv kyla (-rör) -EB00-BT -EB00-BT -CP0 -X -X -QM -CM -BP P -QM -F -QM -EQ -AA -Q -EP -GP -RM -Q -EB00-BT -EB00 -EB00 -QM -HQ -EP -RM -QM -F -QM -RM -F -HQ -QM -QM -HQ -EP -RM -QM -EB00-Q0 -F0 -QM0 -RM0 -F -HQ -QM -EP -F -CM Kapitel Passiv kyla (-rör)

38 O Elinkoppling -X -X OBS! 0 0 -X AA-X AA-X0 AA-X All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av. Anslutning av givare och extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Extern blockering En kontakt (O) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera kyldriften. är kontakten sluts blockeras kyldriften. Extern blockering -X0 -X -X Anslutning av cirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: () och X: (). AA-X X GP Anslutning av växelventilmotor (Q) Anslut växelventilmotorn (Q) till AA-X: (manöver), AA-X: () och AA-X0: (). AA-X Manöver Q AA-X0 Anslutning av shuntmotor (Q) Anslut shuntmotorn (Q) till AA-X: (0 V, öppna), AA-X: () och AA-X: (0 V, stäng). TÄK PÅ! 0 AA-X Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Öppna Stäng SH + SH - Q AA-X Kapitel Passiv kyla (-rör)

39 0 0 DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. O AA-S Reläutgång för kyllägesindikering -X Möjlighet finns till extern kyllägesindikering genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max A) på kopplingsplint X. Ansluts kyllägesindikering till kopplingsplint X måste det väljas i meny.. Programinställningar Programinställningen av kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. O -X -X -X0 -X -X Meny.. - autolägesinställning Om värmepumpens driftläge är satt till "auto" väljer den själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion respektive kyldrift ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EQ-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). EQ-AA-K: Signal (stäng) till shunt (Q). EQ-AA-K: Signal (öppna) till shunt (Q). EQ-AA-K: Signal till växelventil (Q). TÄK PÅ! Se även Drifthandboken för F. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "passiv kyla -rör". Meny. - temperatur Inställning av inomhustemperatur (kräver rumstemperaturgivare). Meny.. - kylinställningar Här kan du exempelvis göra följande inställningar: ägsta framledningstemperatur vid kyla. Önskad framledningstemperatur vid utomhustemperaturen +0 och +0 C. Tid mellan kyla och värmedrift eller tvärt om. Val om rumsgivare ska styra kylan. Hur mycket rumstemperaturen får sjunka respektive öka jämfört med önskad temperatur innan övergång till värme respektive kyldrift (kräver rumsgivare). Diverse shuntinställningar. Kapitel Passiv kyla (-rör)

40 Elschema Kapitel Passiv kyla (-rör)

41 EK 0 Passiv/aktiv kyla (-rör) Allmänt Värme-/kylläge styrs av stycken växelventiler som beroende på utetemperaturen och/eller rumstemperaturen växlar mellan olika lägen. Reglering av kyltillförsel till huset sker enligt inställd kurvlutning i styrsystemet. Efter injustering tillförs huset rätt kylmängd för den aktuella utomhustemperaturen. Framledningstemperaturen från växelventilerna kommer att pendla runt det teoretiskt önskade värdet (ställbart i styrsystemet). Vid övertemperatur räknar F fram ett överskott i form av gradminuter vilket innebär att inkoppling av kylproduktion påskyndas ju större övertemperatur som för tillfället råder. F går automatiskt över till kyldrift när utomhustemperaturen överstiger inställt värde. Passiv kyla innebär att F med hjälp av cirkulationspumparna cirkulerar vätska från mark-/bergkollektorn in i husets distributionssystem och kyler huset. Vid stort kylbehov då passiv kyla inte är tillräcklig kopplas aktiv kyla in vid inställt gränsvärde. En kompressor startar då och den producerade kylan cirkulerar till husets klimatsystem och värmen cirkulerar ut till mark- /bergkollektorn. Om fler kompressorer finns att tillgå kommer dessa starta med en differens på inställda gradminuter. OBS! Denna systemlösning innebär att köldbäraren kommer att cirkulera även genom värmesystemet. Kontrollera att alla ingående komponenter är konstruerade för aktuell köldbärare. TÄK PÅ! Detta tillbehör kan kräva en uppdatering av programvaran i din F. ägsta programvaruversion på mjukvaran i värmepumpen som krävs är eller högre. Röranslutning Växelventiler -EQ A -Q AB B -Q Köldbärare, Kollektor kollektor Klimatsystem B A -Q B AB AB A B -Q A Köldbärare, Värmepump värmepump AB Värmebärare, värmepump Värmepump Installera växelventilerna enligt principskiss ovan. A: Öppen vid signal. B: ormalt öppen (motor i viloläge). AB: Alltid öppen. Kondensisolering För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Då systemet kan köras med låga temperaturer måste en eventuell fläktkonvektor vara utrustad med droppskål och avloppsanslutning. Temperaturgivare Extern framledningsgivare (BT, inkopplad i F) ska monteras på framledningen till klimatsystemet, efter växelventilerna (Q) - (Q). EK Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör)

42 Principschema Förklaring EB00 Värmepumpsystem (Master) BT Temperaturgivare, ute BT Temperaturgivare, varmvattenladdning BT Temperaturgivare, värmebärare fram, Extern BT Temperaturgivare, värmebärare retur, Extern EB00 Värmepump, F EP Kylmodul A EP Kylmodul B F0 - F Säkerhetsventil, köldbärarsida F - F Säkerhetsventil, värmebärarsida HQ - HQ Smutsfilter QM0 - QM Avstängningsventil, köldbärarsida QM - QM Avstängningsventil, värmebärarsida Q0 Växelventil, värme/varmvatten RM0 - RM Backventil EQ AA Q - Q Övrigt BP BT CP0 CP0 CM CM EP F F GP QM QM QM X - X Principschema F med och passiv/aktiv kyla (-rör) Passiv/aktiv kyla -rör Apparatlåda med Växelventil, kyla/värme Manometer, köldbärarsida Temperaturgivare, varmvatten fram Ackumulatortank med varmvattenslinga Utjämningskärl (UKV) Expansionskärl slutet, värmebärarsida Expansionskärl slutet, köldbärarsida Kollektor, köldbärarsida Säkerhetsventil, värmebärarsida Säkerhetsventil, köldbärare Cirkulationspump, kyla Avluftningsventil, köldbärarsida Avstängningsventil, köldbärare fram Avstängningsventil, köldbärare retur Anslutning, påfyllning köldbärare Beteckningar enligt standard IEC - och -. -EB00-BT -EB00-BT -GP -EQ -CP0 -CM -BP P -QM -F -EQ-AA -Q -Q -Q -Q -QM -X -X -QM -EB00-BT -EB00 -EB00 -CP0 -QM -HQ -RM -QM -BT -F -QM -RM -F -HQ -QM -EB00 -BT -QM -HQ -RM -QM -EB00-Q0 -F0 -QM0 -RM0 -F -HQ -QM -EP -F -CM 0 Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör)

43 O Elinkoppling -X AA-X AA-X 0 0 -X -X Anslutning av toppklämmor OBS! För att kunna ansluta växelventilerna till tillbehörskortet krävs toppklämmor (st -poliga och st -poliga). -X OBS! AA-X0 All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. F ska vara spänningslös vid installation av. Anslutning av extern blockering Använd kabeltyp iyy, EKKX eller likvärdig. Extern blockering, passiv kyla (valfritt) En kontakt (O) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera passiv kyla. är kontakten sluts blockeras passiv kyla. Extern blockering, aktiv kyla (valfritt) En kontakt (O) kan anslutas till AA-X:- för att kunna blockera aktiv kyla. är kontakten sluts blockeras aktiv kyla. Extern blockering A B -X0 -X Anslut toppklämma X: till X: (), toppklämma X: till AA-X0: (), toppklämma X: till AA- X: (manöver), toppklämma X: till AA-X: () och toppklämma X: till AA-X: (manöver). AA-X AA-X0 X X X X X X Anslutning av växelventilmotor (Q) Anslut växelventilmotorn (Q) till toppklämma X: (), toppklämma X: (), toppklämma X: (manöver) och toppklämma X: (). AA-X X X X Manöver Q A: Passiv kyla B: Aktiv kyla AA-X0 X X 0 AA-X TÄK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet får max belastas med A (0 V) totalt. Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör)

44 0 0 Anslutning av växelventilmotor (Q) Anslut växelventilmotorn (Q) till toppklämma X: (), toppklämma X: (), toppklämma X: (manöver) och toppklämma X: (). Anslutning av växelventilmotor (Q) Anslut växelventilmotorn (Q) till toppklämma X: (), toppklämma X: (), toppklämma X: (manöver) och toppklämma X: (). AA-X X X Manöver Q AA-X X X Manöver Q X X X X AA-X0 AA-X0 X X Anslutning av växelventilmotor (Q) Anslut växelventilmotorn (Q) till toppklämma X: (), toppklämma X: (), toppklämma X: (manöver) och toppklämma X: (). AA-X AA-X0 X X X X X Manöver Q Anslutning av eventuell cirkulationspump (GP) Anslut cirkulationspumpen (GP) till AA-X: (0 V), AA-X: () och X: (). AA-X DIP-switch X GP DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. O AA-S -X O -X -X -X0 -X -X Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör)

45 Reläutgång för kyllägesindikering Möjlighet finns till extern kyllägesindikering genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max A) på kopplingsplint X. Ansluts kyllägesindikering till kopplingsplint X måste det väljas i meny.. Programinställningar Programinställningen av kan göras via startguiden eller direkt i menysystemet. Startguiden Startguiden visas vid första uppstart efter värmepumpsinstallationen, men finns även i meny.. Meny. - tvångsstyrning Tvångsstyrning av de olika komponenterna i värmepumpen samt i de olika tillbehören som eventuellt är anslutna. EQ-AA-K: Signal till växelventilerna (Q) och (Q). EQ-AA-K: Signal till växelventilerna (Q) och (Q). EQ-AA-K: Ingen funktion. EQ-AA-K: Aktivering av cirkulationspump (GP). TÄK PÅ! Se även Drifthandboken för F. Menysystemet Om du inte gör alla inställningar via startguiden eller behöver ändra någon inställning kan du göra detta i menysystemet. Meny.. - tillbehör Aktivering/avaktivering av tillbehör. Välj: "passiv/aktiv kyla -rör". Meny. - temperatur Inställning av inomhustemperatur (kräver rumstemperaturgivare). Meny.. - kylinställningar Här kan du exempelvis göra följande inställningar: ägsta framledningstemperatur vid kyla. Önskad framledningstemperatur vid utomhustemperaturen +0 och +0 C. Tid mellan kyla och värmedrift eller tvärt om. Val om rumsgivare ska styra kylan. Hur mycket rumstemperaturen får sjunka respektive öka jämfört med önskad temperatur innan övergång till värme respektive kyldrift (kräver rumsgivare). Gradminutnivåer för kyla. Diverse shuntinställningar. Meny.. - autolägesinställning Om värmepumpens driftläge är satt till "auto" väljer den själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion respektive kyldrift ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används. Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör)

46 Elschema Kapitel 0 Passiv/aktiv kyla (-rör)

47 EK EK E Shuntstyrd köldbärare Allmänt Denna inkoppling gör det möjligt att styra en shuntventil som reglerar inkommande köldbärartemperatur. Värmepumpen styr shuntventil (Q) för att begränsa max inkommande köldbärarentemperatur via temperaturgivare (BT). Om givaren registrerar ett värde över max inställd temperatur stängs shuntventilen för att minska inblandningen av inkommandeköldbärare. TÄK PÅ! Funktionen är endast aktiv när någon kompressor i systemet kör. Röranslutning Shuntventil Shuntventilen (Q) placeras i köldbärarsystemet på framledningen från värmepumpen via T-rörsanslutningar enligt principschema. Anslut köldbärare ut till shuntventilen på B gemensam port AB (alltid öppen). Anslut köldbäraren vidare till kollektorn viaa port A (stänger vid minskasignal). Anslut köldbärare in från kollektorn via T- rör till port B på shuntventilen (öppnar vid AB ökasignal). Temperaturgivare Temperaturgivaren (BT) monteras efter shuntventil (Q) och T-rör. Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Kapitel Shuntstyrd köldbärare

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE 09-00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsats (olje-/gaspanna/fjärrvärme)

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE 0- Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok XC 0 Tillbehör IH SE - 00 Innehållsförteckning llmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling nslutning av kommunikation nslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 Installatörshandbok Tillbehör LEK IHB SV - 00 Innehållsförteckning Viktig information Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Tillbehörskort Tillbehör IHB SE - 0 Innehållsförteckning Allmänt Komponentplacering Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema

Läs mer

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE EK Installatörshandbok AXC0 Tillbehör IHBSE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1145/F1155 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Dockningssats DEW 40 IHB

Dockningssats DEW 40 IHB IHB 110-1 01 1 Installatörshandbok - DEW 0 Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1327-1 Styrmodul SMO 20 639562 SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK LEK Installatörshandbok Fjärrvärmemodul IHB SE 1049-1 031752 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Upphängning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 LEK

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1436-2 231581 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 27. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 29.

Läs mer

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 122-3 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Styrmodul NIBE SMO 20

Styrmodul NIBE SMO 20 NIBE.SE Styrmodul NIBE SMO 20 NIBE SMO 20 ger en optimerad styrning av klimatanläggningen och är avsedd att kombineras med NIBE luft/vattenvärmepumpar för ett komplett klimatsystem för ditt hem. Styrmodulen,

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1546-3 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

NIBE SMO 20 Styrmodul

NIBE SMO 20 Styrmodul NIBE SMO 20 Styrmodul 5 Enkel styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar SMO 20 är en modern, enkel styrmodul som tillsammans med en NIBE luft/vatten-värmepump, en varmvattenberedare och en extern, stegstyrd

Läs mer

Styrmodul NIBE SMO 40

Styrmodul NIBE SMO 40 NIBE.SE Styrmodul NIBE SMO 40 NIBE SMO 40 ger en optimerad styrning av klimatanläggningen och är avsedd att kombineras med NIBE luft/vattenvärmepumpar för ett komplett klimatsystem för hem och fastighet.

Läs mer

temperaturer och inställningar i värmepumpen samt viss information om eventuella slavvärmepumpar.

temperaturer och inställningar i värmepumpen samt viss information om eventuella slavvärmepumpar. Tillbehörskort AXC 5 Tillbehörskort krävs om passiv/aktiv kyla 2-rör, passiv kyla 2- respektive 4-rör, stora poolsystem, stora extra klimatsystem eller om varmvattenkomfort (t.ex. extra varmvatten och

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1534-8 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 5 ton CO2 ekvivalent köldmediemängd per kyldel/aggregat.

Läs mer

NIBE SMO 40 Styrmodul

NIBE SMO 40 Styrmodul NIBE SMO 40 Styrmodul 5 Avancerad styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar och varmvattenberedare SMO 40 är en intelligent styrmodul som tillsammans med en eller flera NIBE luft/vatten-värmepumpar, varmvattenberedare

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Ariterm Expansionskort för shuntstyrning ARITERM Expansionskort Innehållsförteckning Allmänt... 2 Inkoppling - elschema... 4 Värme shuntgrupp 1... 6-7 Shunt - Shuntgrupp

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1624-4 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F1345. Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1534-9 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 Stegstyrd värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 5 ton CO2 ekvivalent köldmediemängd per kyldel/aggregat.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1316-5 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1348-1 Styrmodul SMO 40 TM 639588 NIBE SMO 40 5 Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Externa styrmöjligheter, SMS, Modbus, Uplink. Hanterar flera tillbehör,

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet.

F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. innebär uteblivna besiktningskrav. 65 C till värmesystemet. PBD SE 128-1 Bergvärmepump 4 F1345 TM 639495 NIBE F1345 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna besiktningskrav.

Läs mer

NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE

NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Bergvärmepump PBD SE PBD SE 134-6 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 40. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1342-1 231581 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 25. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 27.

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 1251-4 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1314-3 231264

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1314-3 231264 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1314-3 231264 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport 7 Uppställning 8 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20

Installatörshandbok SMO 20 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 546-5 23580 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1345

Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggningsprotokoll NIBE F1345 Anläggning: pumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Systeminställningar 5.2.2 antal slavar från Dockning

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla

Bergvärmepump NIBE TM F stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla PBD SE 155-7 Bergvärmepump NIBE TM F1345 NIBE TM 639495 F1345 4 2-stegs värmepump med mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla n Mindre än 3 kg köldmedium per kyldel/aggregat. Detta innebär uteblivna

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20

Installatörshandbok SMO 20 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 624-6 23580 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer

Anläggningsprotokoll NIBE F1155

Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggningsprotokoll NIBE F1155 Anläggning: Värmepumpar: Varmvatten: Kollektor: Tillsatsvärme: Övrigt: Menyinställningar Systeminställningar Driftläge 4.2 auto Pumpar (ska ställas lika i samtliga VP) KB

Läs mer

Installatörshandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul APH

Installatörshandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul APH Installatörshandbok Inomhusmodul APH IHB SE 1338-4 031990 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 30. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

I. Kombiberedare 200 LW-300 LW. Installatörshandledning /09 sv

I. Kombiberedare 200 LW-300 LW. Installatörshandledning /09 sv 0-0.I Kombiberedare 00 LW-00 LW Installatörshandledning 009 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1211-3 231002 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 6 Bipackade komponenter

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1532-3 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20

Installatörshandbok SMO 20 Installatörshandbok Styrmodul IHB SV 738-7 23580 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1436-4 231580 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 24. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 26.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

Installatörshandbok SMO 05. Tillbehör IHB SE LEK LEK

Installatörshandbok SMO 05. Tillbehör IHB SE LEK LEK LEK LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - 090 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 9. Du

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1226. Bergvärmepump IHB SE 1015-2 031466 LEK

Installatörshandbok NIBE F1226. Bergvärmepump IHB SE 1015-2 031466 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1015-2 031466 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 35. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1532-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1426-2 Inomhusmodul NIBE TM VVM 320 NIBE TM 639569 VVM 320 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Komplett allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten, inkluderar

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1226. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031928 LEK

Installatörshandbok NIBE F1226. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031928 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031928 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1251-2 231264 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 7 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345

Installatörshandbok NIBE F1345 Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 16495 331022 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 Elschema, 3x400V 24 60 49 Symboler Märkning 3 3 Sakregister 60 Säkerhetsföreskrifter Serienummer 4 5 Kontaktinformation

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370.

Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga

Läs mer

Installatörshandbok NIBE VVM 325

Installatörshandbok NIBE VVM 325 Installatörshandbok Inomhusmodul APH IHB SE 1613-3 231346 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Installatörshandbok NIBE VVM 325

Installatörshandbok NIBE VVM 325 Installatörshandbok Inomhusmodul APH IHB SE 1705-4 231346 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Installatörshandbok GreenMaster-HP

Installatörshandbok GreenMaster-HP Installatörshandbok 12-12 Värmepumpsdel UN IHB SE 1713-1 331932 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Leverans och hantering Transport Uppställning 3 Konstruktion Allmänt Ellådor

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 0926-3 031303 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Installatörshandbok GreenMaster-HP

Installatörshandbok GreenMaster-HP UN Installatörshandbok 12, 16 Värmepumpsdel IHB SE 1709-1 431368 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Leverans och hantering Transport Uppställning 3 Konstruktion Allmänt Ellåda

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1345-4 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med

Läs mer

Installatörshandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul APH

Installatörshandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul APH Installatörshandbok Inomhusmodul APH IHB SE 1209-1 031990 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 27. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1342-3 231738 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 23. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 25.

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

Installatörshandbok NIBE VVM 310

Installatörshandbok NIBE VVM 310 Installatörshandbok EMK Inomhusmodul APH IHB SE 1613-6 231167 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring

Läs mer

NIBE TM 639487 VVM 500

NIBE TM 639487 VVM 500 PBD SE 1223-3 Inomhusmodul 6 VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar Flexibel allt-i-ett inomhusmodul för uppvärmning och varmvatten. För uppgradering

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1235-1 231264 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 7 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok NIBE VVM 500

Installatörshandbok NIBE VVM 500 Installatörshandbok Inomhusmodul APH IHB SE 1613-7 031990 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

GEO 22-80kW Snabbguide

GEO 22-80kW Snabbguide GEO 22-80kW Snabbguide 6 720 821 927 2017/07 Snabbguiden är avsedd för att beskriva de vanligaste och viktigaste åtgärderna vid uppstart av värmepumpen. För komplett information, se de med värmepumpen

Läs mer

Installatörshandbok GreenMaster-HP

Installatörshandbok GreenMaster-HP Installatörshandbok 16-12, 16-15, 16-20, 16-30 Värmepumpsdel UN IHB SE 1713-1 431377 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Leverans och hantering Transport Uppställning 3 Konstruktion

Läs mer