MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370."

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning 086L70

2 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 006/4/EG) Copyright Danfoss A/S

3 Innehållsförteckning Allmänt Säkerhetsföreskrifter Inledning Installationsöversikt Placering av -komponenter... 6 Förberedelser Installation av värmepump med reglercentral och utedel (master) Installation av ytterligare utedel (slave) Installation av Expansionskort och kopplingsplint med kabelhärva... 0 Installation av... 4 Uppstart... 5 Bilaga Systemlösning... 5 Danfoss Heating Solutions VMBQS07

4 Allmänt De här instruktionerna beskriver -installationen. En -enhet innebär att en befintlig värmepump (master) som består av en utedel och en inomhusenhet kan utökas med en ytterligare utedel (slave). Installationen omfattar rör- och elinstallation samt nödvändiga inställningar i styrsystemet. Hänvisningar till menyval i styrsystemet markeras med versaler, exempel: INFORMATION -> DRIFT -> AUTO. Hänvisningar till andra dokument och bilder markeras med kursiv stil, exempel: Installationsanvisning.. Säkerhetsföreskrifter Fara Farlig elektrisk spänning! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. All spänningsmatning måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Varning Risk för personskador! Se till att barn inte leker med produkten. Varning Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Varning Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst mm kontaktöppning. Försiktighet Den här produkten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas av en säkerhetsansvarig person. Försiktighet Vid skrotning ska lokala regler och förordningar följas.. Inledning Om används i ett värmesystem kommunicerar de bägge utedelarna (master och slave) med varandra och styrs av samma reglercentral (som sitter inomhus). Programvaran i reglercentralen är förberedd för master/slave-drift och aktiveras automatiskt vid driftsättning och under systemstart. Strömförsörjningen till varje utedel ansluts individuellt. 4 VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

5 . Installationsöversikt En översikt över installationen visas i bilden nedan: 4 Pos Beskrivning Värmepump Danfoss DHP-AQ Mini, DHP-AQ Midi Värmepump Danfoss DHP-AQ Maxi Utedel (master) 4 Utedel (slave) Danfoss Heating Solutions VMBQS07 5

6 .4 Placering av -komponenter.4. Komponenter i reglercentral -komponenternas positioner i reglercentralen visas i bilden nedan: 5 Fig. : Komponenter i reglercentral 4 Pos Beskrivning Expansionskort HUB-kort Expansionsplint 4 X kopplingsplint 5 Lock till kabelkanal 6 VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

7 .4. Komponenter i elskåp -komponenternas positioner i elskåpet visas i bilden nedan: 4 Fig. : Komponenter i elskåp Pos Beskrivning VP-kort EEV-kort Expansionskort 4 X kopplingsplint Danfoss Heating Solutions VMBQS07 7

8 Installationsanvisning.4. Leveranskontroll -paketet visas i bilden nedan: Tillbehören till levereras i en medföljande kartong. Kontrollera att innehållet stämmer överens med följande tabell: Pos Artikelnr 086U L U U U U U U67 086L L4 Antal 4 Beskrivning Expansionskort Kabelmatta expansionskort Plint expansionskort Phoenix Kommunikationskabel RJ mm Kretskortsstöd KSS CS-060 ( ) Framledningsgivare 0 Returledningsgivare Systemframledningsgivare Installationsanvisning för expansionskort och kopplingsplint Denna installationsanvisning Plintstöd VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

9 Förberedelser Innan arbetet med -installationen påbörjas ska följande åtgärder utföras:. Installation av reglercentral ( eller ) och utedel (master) ().. Installation av ytterligare utedel (slave) (4).. Installation av Expansionskort och kopplingsplint med kabelhärva 4 Fig. : -installation med reglercentral och utedelar. Installation av värmepump med reglercentral och utedel (master). Genomför normal installationen enligt anvisningarna i Installationsanvisningen.. Installation av ytterligare utedel (slave) Placera utedelen enligt kapitlet Transport, uppackning och placering i Installationsanvisningen. Anslut rör för framledning och returledning enligt bilagan Systemlösning. Danfoss Heating Solutions VMBQS07 9

10 . Installation av Expansionskort och kopplingsplint med kabelhärva Installera expansionskort och kopplingsplint med kabelhärva enligt den bifogade anvisningen Installation av expansionskort och kopplingsplint. Se pos., och. 0 VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

11 Installation av Installationen består av följande moment:. Elinstallation. Driftsättning. Inställningar i styrsystemet. Elinstallation Elinstallationen utförs enligt följande aktiviteter:. Reglerdator. Utedelens elskåp (slave). Kommunikationskabel RJ Kommunikationskabel mellan reglercentral och utedelarna (master och slave) Reglerdator Se bild på sidan 6 för komponenternas placering i reglercentralen. Danfoss Heating Solutions VMBQS07

12 Elanslutningar i reglercentral Cirkulationspump N Gäller endast reglercentraler med inbyggd cirkulationspump. Detta gäller värmepumparna Danfoss DHP-AQ Midi och DHP-AQ Maxi.. Koppla loss cirkulationspumpen från kopplingsplinten genom att lossa ledarna från anslutningarna märkta 0., N och PE. Se position.. Skala kabeln cirka 0 mm. Se position.. Återanslut cirkulationspumpen genom att ansluta ledarna enligt följande: Ledare som var anslutna till kopplingsplint X märkt 0. ansluts till expansionsplinten märkt 0.. Se position. Ledare som var anslutna till kopplingsplinten X märkt N ansluts till kopplingsplinten X märkt N (samma anslutning som tidigare). Se position. Ledare som var anslutna till kopplingsplinten X märkt PE ansluts till expansionsplinten märkt PE. Se position. VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

13 0 0 V och larm N Gäller endast reglercentraler med inbyggd cirkulationspump. Detta gäller värmepumpmodellerna Danfoss DHP-AQ Midi och DHP-AQ Maxi.. Koppla från 0 0 V och larmet från kopplingsplinten genom att lossa ledarna från anslutningarna märkta 6., 6. och COM. Se position.. Återanslut 0-0 V och larmet till expansionsplinten genom att ansluta ledarna enligt följande: Ledare som var ansluten till kopplingsplint X märkt 6. ansluts till expansionsplinten märkt 06.. Se position. Ledare som var ansluten till kopplingsplint X märkt 6. ansluts till expansionsplinten märkt 06.. Se position. Ledare som var ansluten till kopplingsplint X märkt COM ansluts till expansionsplinten märkt COM. Se position. Danfoss Heating Solutions VMBQS07

14 Installationsanvisning Givare slave N Gäller inte värmepump Danfoss DHP-AQ Mini... Ta bort framledningsgivarens Molex-kontakt på HUB-kortet från anslutningen märkt 0. Se position. För värmepumpar Danfoss DHP-AQ Maxi ska returledningsgivarens Molex-kontakt som är ansluten till anslutningen märkt tas bort. Se position.. Lossa kablarna genom att klippa bort buntbanden så att kablarna går att dra tillbaka. Trä därefter fram dessa i nedre kanten på montageplåten under expansionkortet. Se position. 4. Klipp av kontakten och skala bort ledarnas isolering. Se position. 4 VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

15 Installationsanvisning 5. Anslut framledningsgivarens ledare till expansionskortets anslutningarna enligt följande: Anslut den röda ledaren till expansionsplintens anslutning märkt Se position. Anslut den vita ledaren till expansionskortet anslutning märkt COM. Se position. 6. För värmepump Danfoss DHP-AQ Maxi ska returledningsgivarens ledare anslutas till expansionskortets anslutningar märkta 08.5 och COM. Givare master N Gäller inte värmepump Danfoss DHP-AQ Mini.. Ta bort locket på kabelkanalen som sitter ovanför HUBkortet. Se position 5.. Ta fram framledningsgivarens Molex-kontakt märkt 0.-. Se position. För Danfoss DHP-AQ Maxi ska returledningsgivarens Molex-kontakt märkt.- också tas fram Danfoss Heating Solutions VMBQS07 5

16 Installationsanvisning Anslut framledningsgivarens Molex-kontakt till HUB-kortets anslutning märkt 0. Se position. För Danfoss DHP-AQ Maxi ska returledningsgivarens Molex-kontakt anslutas till HUB-kortets anslutning märkt. Se position. Ta fram de bifogade fram- och returledningsgivarna märkt 0 och. VMBQS07 7. Anslut den bifogade framledningsgivaren enligt följande: Anslut den röda ledaren till kopplingsplint X anslutning märkt 0. Se position. Anslut den vita ledaren till kopplingsplint X märkt COM. Se position. 8. Anslut den bifogade returledningsgivaren enligt följande: Anslut den röda ledaren till kopplingsplint X anslutning märkt. Anslut den vita ledaren till kopplingsplint X anslutning märkt COM Ta fram den bifogade systemframledningsgivaren. Anslut den bifogade systemframledningsgivaren enligt följande: Anslut den röda ledaren till kopplingsplint X anslutning märkt 8.. Anslut den vita ledaren till kopplingsplint X anslutning märkt COM. Danfoss Heating Solutions

17 Utedelens (slave) elskåp Se bild på sidan 7 för enhetens placering i utedelens elskåp.. Ta bort bygeln från EEV-kortet. Se position.. Lägg om dipswitchen på VP-kortet från position till position. Se position. Danfoss Heating Solutions VMBQS07 7

18 Kommunikationskabel RJ-45 Se bild på sidan 6 för placeringar i reglercentralen.. Anslut den bifogade RJ-45-kabeln till expansionskortets uttag märkt 09. Se position.. Anslut andra änden av RJ-45-kabeln till HUB-kortets uttag märkt. Se position.. Kommunikationskabel mellan reglercentral och utedelar N Kommunikationskabel medföljer ej. Kommunikationskabel ansluts enligt följande:. Mellan reglercentral och utedel (master). Mellan utedelarna (master och slave) Kommunikationskabel mellan reglercentral och utedel (master) Se bild för placering i reglercentralen. Se bild för placering i utedelens elskåp. 8 VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

19 . Anslut kommunikationskabeln till kopplingsplinten (reglercentralen) enligt följande: Anslut en ledare till kopplingsplint X anslutning märkt BUS_A. Se position. Anslut en ledare till kopplingsplint X anslutning märkt BUS_B. Se position. Anslut en ledare till kopplingsplint X anslutning märkt COM. Se position.. Anslut andra änden av kommunikationskabeln till plint X (utedelens elskåp) enligt följande: Anslut en ledare till plint X anslutning märkt BUS_A. Se position. Anslut en ledare till plint X anslutning märkt BUS_B. Se position. Anslut en ledare till plint X anslutning märkt COM. Se position. Danfoss Heating Solutions VMBQS07 9

20 Kommunikationskabel mellan utedelarna, master och slave Se bild sidan 7 för placering i utedelens elskåp.. Anslut kommunikationskabeln till plint X (master) enligt följande: Anslut en ledare till plint X (elskåp master) anslutning märkt.5. Se position. Anslut en ledare till plint X (elskåp master) anslutning märkt.6. Se position. Anslut en ledare till plint X (elskåp master) anslutning märkt COM. Se position.. Anslut andra ändan av kommunikationskabeln till plint X (slave) enligt följande: Anslut en ledare till plint X (elskåp slave) anslutning märkt.5. Se position. Anslut en ledare till plint X (elskåp slave) anslutning märkt.6. Se position. Anslut en ledare till plint X (elskåp slave) anslutning märkt COM. Se position.. Driftsättning Anslut spänningsmatningen..4 Inställningar i styrsystemet Följande symboler används för att styra menyval i reglercentralen: Symbol Beskrivning + Pilknapp + på reglercentralen - Pilknapp - på reglercentralen -> Höger pilknapp på reglercentralen <- Vänster pilknapp på reglercentralen 0 VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

21 Genomför följande inställningar i reglercentralen: Uppstart, Inställningar för master Uppstart, Inställningar för slave Grundinställningar för värmepumpsenheterna 4 Inställningar för tillval, Optimum 5 Inställning av varmvatten 6 Inställning för kyla 7 Inställning för eltillsats 8 Kontroll, Manuell test 9 Drift Danfoss Heating Solutions VMBQS07

22 4 Uppstart 4. Inställningar för master. Tryck och håll ner < i 5 0 sekunder.» Menyn SERVICE visas.. Tryck på för att stega ner till INSTALLATION.. Tryck på > för att välja INSTALLATION. 4. Tryck på > för att välja SYSTEM. 5. Tryck på för att stega ner till MASTER/SLAVE. 6. Tryck på > för att välja MASTER/SLAVE. Alternativet markeras. Tryck därefter på + för aktivering.» Resultat: MASTER/SLAVE = PÅ. 7. Tryck på < för att avmarkera alternativet. Om reglerbar klass-a cirkulationspump skall användas för masterenheten, gå till bild 8. Annars fortsätt till steg Tryck på + för att stega upp till OPTIMUM. Tryck på > för att välja OPTIMUM. Alternativet markeras. Tryck därefter på + för aktivering.» Resultat: OPTIMUM = PÅ. 9. Tryck på < för att avmarkera alternativet. Fortsätt med steg Tryck på + för att stega upp till VÄRMEKÄLLA. Tryck på > för att välja VÄRMEKÄLLA.. Tryck på > för att välja UTELUFT.» DIREKTFÖRÅNGNING visas.. Tryck och håll ner > i cirka 0 sekunder.» VÄRMEPUMPSEFFEKT visas.. Tryck på för att välja storlek. Tryck på > när rätt storlek är markerat.» En * visas efter markerad värmepumpseffekt. 4. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. 4. Inställningar för slave. Tryck och håll ner > i 5 0 sekunder.» Menyn SERVICE visas.. Tryck på för att stega ner till INSTALLATION.. Tryck på > för att välja INSTALLATION. 4. Tryck på > för att välja SYSTEM. Om en reglerbar klass-a cirkulationspump skall användas för slavenheten, gå till steg 5. Fortsätt annars till steg Tryck på för att stega ner till OPTIMUM. Tryck på > för att välja OPTIMUM. Alternativet markeras. Tryck därefter på + för aktivering.» Resultat: OPTIMUM = PÅ. 6. Tryck på < för att avmarkera alternativet. Tryck på + för att stega upp till VÄRMEKÄLLA. Fortsätt med steg Tryck på > för att välja VÄRMEKÄLLA. 8. Tryck på > för att välja UTELUFT.» DIREKTFÖRÅNGNING visas. 9. Tryck och håll ner > i cirka 0 sekunder.» VÄRMEPUMPSEFFEKT visas. 0. Tryck på för att välja storlek. Tryck på > när rätt storlek är markerat.» En * visas efter markerad värmepumpseffekt.. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. 4. Grundinställningar för värmepumpsenheterna. Tryck och håll ner < i 5 0 sekunder.» Menyn SERVICE visas.. Tryck på för att stega ner till INSTALLATION.. Tryck på > för att välja INSTALLATION. 4. Tryck på för att stega ner till FABRIKSINST. Tryck på > för att välja FABRIKSINST. 5. Tryck på för att stega ner till RADIATOR eller GOLV. Tryck på > för att markera RADIATOR eller GOLV.» En asterisk (*) visas efter valt alternativ. 6. Tryck på < för gå ur FABRIKSINST. Vänta omkring 0 sekunder.» Inställningarna aktiveras. 7. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

23 4.4 Inställningar för tillval Optimummodellerna. För master: Tryck och håll ner < i 5 0 sekunder. Fortsätt med steg.» Menyn SERVICE visas.. För slave: Tryck och håll ner > i 5 0 sekunder. Fortsätt med steg.» Menyn SERVICE visas.. Tryck på för att stega ner till OPTIMUM. Tryck på > för att välja OPTIMUM.» Se värmepumpens installationsanvisning för parametrarnas betydelse. 4. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. Inställning av varmvatten. Tryck och håll ner < i 5 0 sekunder.» Menyn SERVICE visas.. Tryck på > för att välja VARMVATTEN.. Tryck på > för att välja START. 4. Tryck på + för att sätta önskad starttemperatur för varmvattenproduktion.» Rekommenderad starttemperatur 40 C. 5. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. 6. Tryck på <.» Menyn INFORMATION visas. 7. Tryck på för att stega ner till VARMVATTEN. 8. Tryck på > för att välja VARMVATTEN. Tryck därefter igen på > för att markera VARMVATTEN. Tryck därefter + för att aktivera VARMVATTEN.» Resultat: VARMVATTEN = PÅ. 9. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. Inställning för kyla. För master: Tryck och håll ner < i 5 0 sekunder.» Menyn SERVICE visas.. För slave: Tryck och håll ner > i 5 0 sekunder.» Menyn SERVICE visas.. Tryck på för att stega ner till KYLA. Tryck på > för att välja KYLA. 4. Tryck på > för att välja KYLA. Tryck på > igen.» Inställningsmenyn öppnas. 5. Tryck på för att gå till AKTIV KYLA. Tryck på > för att välja AKTIV KYLA. 6. Tryck på > för att välja INTEGRERAD I VP.» En (*) visas. 7. Tryck på < upprepade gånger.» Tills startbilden visas. 8. Tryck på <.» Menyn INFORMATION visas. 9. Tryck på för att stega ner till KYLA. 0. Tryck på > för att välja KYLA. Tryck igen på > för att markera alternativet KYLA. Tryck på + för att aktivera KYLA.» Resultat: KYLA = PÅ.. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. Inställning för elektrisk tillsatsvärmare. Tryck och håll ner < i 5 0 sekunder.» Menyn SERVICE visas.. Tryck på för att stega ner till TILLSATS. Tryck på > för att välja TILLSATS.. Tryck på > för att välja MAX STEG. Tryck på + för sätta önskad steginställning för eltillsatsen. Tryck på < för avmarkering. Om en extern tillsats ska konfigureras går du till bild 4. Fortsätt annars till steg 6.» 4. Tryck på för att stega ner till EXTERN TILLSATS. 5. Tryck på > för att välja EXTERN TILLSATS. Tryck på > igen för att markera alternativet. Tryck på + för att aktivera alternativet.» Resultat: EXT. TILLSATS = PÅ. 6. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. Danfoss Heating Solutions VMBQS07

24 4.5 Kontroll Manuell test. För master: Tryck och håll ner < i 5 0 sekunder. Gå till steg.» Menyn SERVICE visas.. För slave: Tryck och håll ner > i 5 0 sekunder. Gå till steg.» Menyn SERVICE visas.. Tryck på för att stega ner till MANUELL TEST. Tryck på > för att välja MANUELL TEST. 4. Tryck på > för att välja MANUELL TEST. 5. Tryck på + för att sätta systemet till MANUELL TEST.» Resultat: MANUELL TEST =. 6. Testa de olika komponenterna: Stega ner och upp med och +. Markera och avmarkera med > och <. Aktivera och inaktivera komponenter som skall testas genom att trycka på + respektive då ett alternativ är markerat. 7. Tryck på + för att stega upp till MANUELL TEST. Avsluta manuell test genom att trycka på > för att markera MANUELL TEST. Tryck på > för att välja MANUELL TEST.» Resultat: MANUELL TEST = Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. 4.6 Drift. Tryck på <.» Menyn INFORMATION visas.. Tryck på > för att välja DRIFT.. Tryck på för att stega ner till AUTO. 4. Tryck på > för att välja AUTO.» En asterisk (*) visas efter valt alternativ. 5. Tryck på < upprepade gånger.» Tills startbilden visas. Utedelen är nu satt i drift. 4 VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

25 5 Bilaga Systemlösning A B Pos Beskrivning A Master B Slave 5 Värmepumpsenhet 0 Framledning Returledning Kallvatten Varmvatten 8 Varmvattenberedare 0 Cirkulationspump 6 Cirk.pump (system) 40 Reglerdator 49 Framledningsgivarsystem 50 Utegivare 5 Framledningsgivare (vp) 5 Returledningsgivare 5 Varmvattengivare start (vp) 55 Varmvattengivare topp (vp) 60 Poolgivare 6 Rumsgivare 6 Shuntventil (andra shunt) 77 Växelventil 79 Växelventil kylning 80 Avstängningsventil 8 Backventil 85 Avluftningsventil 87 Säkerhetsventil (9 bar) 9 Smutssilkula 96 Flexslang 00 Säkerhetsventil (,0 bar) 0 Växelventil pool 0 Värmeväxlarpool 04 Expansionskort 07 Shuntventil (shuntgrp ) 08 Framledningsgivare (shuntgrp ) 09 Cirk.pump (shuntgrp ) Expansionskärl 4 Tillsats 7 Tillsats 0 Kylenhet Danfoss Heating Solutions VMBQS07 5

26 6 VMBQS07 Danfoss Heating Solutions

27 Danfoss Heating Solutions VMBQS07 7

28 Danfoss Värmepumpar AB Box ARVIKA Phone Internet: Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innstående order under föutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Danfoss Heating Solutions och Danfoss Heating Solutions logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt. VMBQS07 Produced by Danfoss Heating Solutions 0

Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370.

Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370. 086L1370 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Commissioning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumstermostat

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumstermostat Rumstermostat Installationsanvisning 1. Installation Bruksanvisningen kan du ladda ner på: heating.danfoss.com. 1. Installationen måste utföras av en behörig elektriker. 2. Rumstermostaten bör installeras

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Installationsanvisning DHP-AQ

Installationsanvisning DHP-AQ Installationsanvisning DHP-AQ VMGFD107 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Online.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Online. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Monteringsanvisningar........

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 316 Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 6 2

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1007 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsanvisning DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

living connect, Elektronisk Radiatortermostat

living connect, Elektronisk Radiatortermostat Användningsområde alla de andra elektroniska radiatortermostater i samma rum. living connect har en öppet-fönsterfunktion som stänger ventilen om temperaturen i rummet sjunker snabbt. Huvudfunktioner i

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bruksanvisning www.heating.danfoss.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsguide DEVIreg 535 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Thermia värmepump Diplomat

Thermia värmepump Diplomat Thermia värmepump Diplomat Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Installationsanvisning 9680-53814001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information............ 4 2 Placering och upppackning.... 6

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Användarhandbok DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 6 2 Inställningar............... 7 2.1 Frostskydd............

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationshandbok Danfoss heating solutions Innehåll 1. Inledning.... 4 2. CF2 + Systemöversikt... 4 3. Funktionsöversikt.... 4 4. Montering och installationsanvisning

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Driftsättning DHP-AQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Driftsättning DHP-AQ. MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Driftsättning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300

Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Poolstyrning Rego 600, Rego 406, CL300 Handledning i inkoppling och handhavande Artikel nr: 290547 Utgåva 2.2 Handbok Poolstyrning IVT Industrier AB, Augusti 2004 Artikelnummer: 290547 Utgåva 2.2 Copyright

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bruksanvisning www.heating.danfoss.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Snabbguide för installation och uppstart

Snabbguide för installation och uppstart Bosch Värmepumpar, februari 05 Snabbguide för installation och uppstart Bosch Compress 6000 AW, 5-7 kw Kortfattad instruktion med erforderliga komponenter och installationsmoment för typiska fall av kompletta

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

LED CLEAN TIMER OPERATION. Installatörshandbok AG-WL10. Luft/luft-värmepump LEK IHB SE 1527-3 331463

LED CLEAN TIMER OPERATION. Installatörshandbok AG-WL10. Luft/luft-värmepump LEK IHB SE 1527-3 331463 LEK LED CLEAN TIMER OPERATION Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1527-3 331463 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 6 Fjärrkontroll 12 Säkerhetsinformation 2 Placering av fjärrkontroll

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287

Installatörshandbok AG-WT10. Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Installatörshandbok Luft/luft-värmepump IHB SE 1444-4 331287 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Installation 7 Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar 7 Läs innan installationen påbörjas

Läs mer

Installationsanvisning DHP-S

Installationsanvisning DHP-S Installationsanvisning DHP-S VMGFB207 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem.

Dockningsprincip. Tillämpning. Alternativ. F1245/F1255 till värmesystem samt eventuella tillbehör. Villor med vattenburet värmesystem. Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Alternativ Välj önskad konfiguration genom att markera rutorna nedan. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras

Läs mer

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 68 Solvärmemodul SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8 28 0 info@vaillant.de

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00328C

Beijer Electronics AB, MA00328C Manual IFC ETTP and IFC ETCX Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskorten IFC ETTP och IFC ETCX. Modulerna kan anslutas och användas till operatörsterminalerna

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4

Greenline HT. Specialtryck för 3x230V. Installatörsmanual. Art. nr: Utgåva 1.4 Greenline HT Specialtryck för 3x230V Installatörsmanual Art. nr: 290581 Utgåva 1.4 Innehållsförteckning Innehåll Anslut värmepumpen till elsystemet 3x230V... 4 Säkerhetsbrytare och jordfelsbrytare...4

Läs mer

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING Teknikmodul Innehållsförteckning Allmänt - viktigt!... 2 Tekniska data... 3 Montering av drivenhet Ariterm 8000... 4 Montering av ventilkombination... 5 Montering av pelletspanna...

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti VMBMA707 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Solfångare Teknikmodul Tillsatsvärme Zenit RF SP Aquasol solvarmvattenberedare HW00T Elpatron Big L Aquasol solvarmvattenberedare 00 L Elpatron Big 6 L Aquasol 60

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Driftsättning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Driftsättning DHP-M. MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Driftsättning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Poolstyrning PremiumLine X15

Poolstyrning PremiumLine X15 Poolstyrning PremiumLine X15 13847-00.1I Handledning Art. nr: 13847 Utgåva 1.0 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsföreskrift 3 1.2 Symbolförklaring 3 2 Vad ingår

Läs mer

Användarhandbok NIBE Uplink

Användarhandbok NIBE Uplink Användarhandbok UHB SE 1217-1 231151 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tjänsteutbud 3 Krav 3 2 Registrera dig för NIBE Uplink 4 3 Hitta på hemsidan 5 Startsidan 5 Mjukvara 8 Kontoinställningar 8 Logga

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12

RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 RCU 10/20 - ModBus F1120, F1130, F1135, F1140, F1220, F1230, F1235, F1240. Dokumentversion: 12 Modbus reg.nr Namn (funktion) Meny Behörighet Datum: 2007-06-28 RCU-version: 2.0.1 Modbus registertyp Modbus

Läs mer