Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE LEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 0926-3 031303 LEK"

Transkript

1 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE

2 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 41. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 43. Ställa in inomhusklimatet 2X Du kommer till läget för inställning av inomhustemperaturen genom att, när du står i grundläget i huvudmenyn, trycka två gånger på OK-knappen. Läs mer om hur inställningen går till på sida 45. Öka varmvattenmängden 1X 2X För att tillfälligt öka mängden varmvatten, vrider du först på manöverratten för att markera meny 2 och trycker sedan två gånger på OK-knappen. Läs mer om hur inställningen går till på sida 52. Vid komfortstörning Om du råkar ut för en komfortstörning av något slag finns det några åtgärder du själv kan utföra innan du behöver kontakta din installatör. Se sida 69 för instruktioner.

3 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter 6 Demontering av luckor 7 Demontera delar av isolering 7 3 Värmepumpens konstruktion 9 El-lådor 10 Kyldel 12 4 Röranslutningar 13 Allmänt 13 Mått och röranslutningar 14 Köldbärarsida 14 Varmvattenberedare 15 Värmebärarsida 15 Dockningsalternativ 16 5 Elinkopplingar 18 Allmänt 18 Anslutningar 20 Inställningar 22 Anslutningsmöjligheter 23 Anslutning av tillbehör 25 6 Igångkörning och justering 26 Förberedelser 26 Påfyllning och luftning 26 Startguide 27 Efterjustering och luftning 38 7 Styrning - Introduktion 41 Displayenhet 41 Menysystem 42 8 Styrning - Menyer 45 Meny 1 - INOMHUSKLIMAT 45 Meny 2 - VARMVATTEN 52 Meny 3 - INFO 54 Meny 4 - VÄRMEPUMP 55 Meny 5 - SERVICE 59 9 Service 63 Serviceåtgärder Komfortstörning 69 Info-meny 69 Hantera larm 69 Felsökning Tillbehör Tekniska uppgifter 72 Mått och avsättningskoordinater 72 Tekniska data 73 Sakregister 77 Innehållsförteckning 1

4 1 Viktig information Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet. Barn skall övervakas för att säkerhetställa att de aldrig leker med produkten. Med förbehåll för konstruktionsändringar. NIBE Symboler OBS! Denna symbol betyder fara för maskin eller människa. Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du sköter din anläggning. TIPS! Vid denna sybol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten. Serienummer Serienummret hittar du längst ner till höger på frontluckan och i info-menyn (meny 3.1). Landsspecifik information Installatörshandboken Denna installatörshandbok ska lämnas kvar hos kunden. Sverige Garanti-information Mellan dig som privatperson och företaget du köpt F1245 av gäller konsumentlagarna. För fullständiga villkor se Mellan Nibe och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet med denna lämnar Nibe två års produktgaranti till företaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte höjd elförbrukning eller skada som uppkommit pga. yttre omständigheter som t.ex. låg vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer. I F1245 ingår NIBEs sexåriga trygghetsförsäkring. Försäkringen innebär sex års skydd mot maskinskada. Försäkringen är ett komplement till hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Trygghetsförsäkringen kan förlängas ytterligare fyra år för fortsatt trygghet. Trygghetsförsäkringen omfattar inte rörinstallation eller golvvärme-/radiatorsystem. För fullständiga villkor se Försäkringsblanketten är bipackad värmepumpen och måste skickas in snarast efter installationen för att försäkringen ska gälla. Det är du som ägare som har huvudansvaret för anläggningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om du misstänker att produkten på något sätt inte fungerar som den ska anmäler du detta omgeånde till den du köpte produkten av. Serienummer Uppge alltid produktens serienummer när du gör en felanmälan. 2 Kapitel 1 Viktig information

5 ... Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Klipp ut denna sida efter installationen och lämna den till ägaren av värmepumpen. Fyll även i sidan för information om anläggningsdata i Användarhandboken. Beskrivning Köldbärare (sida 14) System urspolat System urluftat Frysskyddsvätska Nivå-/Expansionskärl Smutsfilter Säkerhetsventil Avstängningskranar Cirkulationspump inställd Värmebärare (sida 15) System urspolat System urluftat Expansionskärl Smutsfilter Säkerhetsventil Avstängningskranar Cirkulationspump inställd El (sida 18) Övrigt Säkringar värmepump Säkringar fastighet Utegivare/Innegivare Strömkännare Säkerhetsbrytare Jordfelsbrytare Inst. av reservlägestermostat Trygghetsförsäkringen Anmärkning Signatur Datum Kapitel 1 Viktig information 3

6 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik, Filial af NIBE AB, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato OY, Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO NIBE AB, Fekjan 15F, 1394 Nesbru Tel: Fax: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: SE NIBE AB Sweden, Box 14, Järnvägsgatan 40, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kapitel 1 Viktig information

7 0 R 0 R 2 Leverans och hantering Transport F1245 ska transporteras och förvaras stående och torrt. Vid inforsling i byggnaden kan F1245 dock försiktigt lutas bakåt 45. OBS! Kan vara baktung. Om kylmodulen dras ut och transporteras stående kan F1245 transporteras liggande rygg. Uppställning Placera värmepumpen på ett fast underlag som tål dess tyngd, helst betonggolv eller betongfundament. Använd värmepumpens justerbara fötter för att få en vågrät och stabil uppställning. Utrymmet där värmepumpen placeras ska vara försett med golvbrunn. Placera ryggsidan mot yttervägg i ljudokänsligt rum för att eliminera olägenheter. Om det inte är möjligt ska vägg mot sovrum eller annat ljudkänsligt rum undvikas. Oavsett placering ska vägg mot ljudkänsligt rum ljudisoleras. Rördragning ska utföras utan klamring i innervägg mot sov- eller vardagsrum mm Utdragning av kylmodulen För att underlätta transport och service kan värmepumpen delas genom att kylmodulen dras ut ur skåpet. Se sida 65 för instruktioner om hur delningen går till. Kapitel 2 Leverans och hantering 5

8 LEK LEK LEK Installationsutrymme Lämna ett fritt utrymme på 800 mm framför värmepumpen. För att kunna öppna sidoluckorna behövs ca 50 mm fritt utrymme på varje sida. Luckorna behöver dock inte öppnas vid service, utan all service på F1245 kan utföras framifrån * Bipackade komponenter Utegivare Strömkännare Innegivare LEK LEK ** (50) (50) ** Nivåkärl Säkerhetsventil (3 bar) Smutsfilter Placering Bipackningssatsen är placerad på emballaget till värmepumpen. 800 * Beroende på förläggning av matningskabel och rör. ** En normalinstallation behöver mm (valfri sida) till kopplingsutrustning, t.ex. nivåkärl, ventiler och elutrustning. 6 Kapitel 2 Leverans och hantering

9 LEK LEK Demontering av luckor Frontlucka 2 1 Demontera delar av isolering Delar av isoleringen kan tas av för att underlätta installationen. Isolering, topp 1. Lossa kabeln från motorn och demontera motorn från växelventilen enligt bild. A LEK LEK LEK 1. Lossa skruvarna i frontluckans nederkant. 2. Lyft luckan utåt i nederkant och upp. Sidoluckor B LEK 2. Greppa i handtaget och drag rakt ut enligt bild. LEK LEK LEK Sidoluckorna kan tas av för att underlätta installationen. 1. Lossa skruvarna i över- och nederkant. 2. Vrid luckan något utåt. 3. För luckan bakåt och något åt sidan. 4. Dra luckan åt sidan. 5. Dra luckan framåt. Kapitel 2 Leverans och hantering 7

10 LEK Isolering, elpatron OBS! Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning ska utföras enligt gällande bestämmelser. 1. Plocka bort locket till ellådan enligt beskrivning på sid Greppa i hantaget och drag isoleringen försiktigt mot dig enligt bild. 8 Kapitel 2 Leverans och hantering

11 3 Värmepumpens konstruktion BT7 QN10 BT2 EB1 PF1 PF3 XL1 XL6 XL4 XL3 XL2 FR1 XL7 QM22 UB3 AA4 SF1 AA4-XJ4 AA4-XJ3 Röranslutningar XL 1 Anslutning, värmebärare fram XL 2 Anslutning, värmebärare retur XL 3 Anslutning, kallvatten XL 4 Anslutning, varmvatten XL 5 Anslutning, VVC* XL 6 Anslutning, köldbärare in XL 7 Anslutning, köldbärare ut * Gäller endast emaljerade eller rostfria kärl. VVS-komponenter QM 22 Avluftning, slinga QM 32 Avstängningsventil, värmebärare retur QM 33 Avstängningsventil, köldbärare ut QM 34 Avstängningsventil, köldbärare in QN 10 Växelventil, klimatsystem/varmvattenberedare WP 4 Rörkoppling, värmebärare fram UB1 QM34 WP4 BT6 UB2 QM32 Givare etc. BT 1 Utegivare BT 2 Temperaturgivare, värmebärare fram BT 6 Temperaturgivare, varmvattenladdning BT 7 Temperaturgivare, varmvatten topp QM33 PF2 Elkomponenter AA 4 Displayenhet AA4-XJ3 USB-uttag (ingen funktion) EB 1 AA4-XJ4 Serviceuttag (ingen funktion) Elpatron FR 1 Elanod* Vy ovanifrån SF 1 Strömställare XL5 BT7 * Endast värmepump med emaljerat kärl. Övrigt PF 1 Dataskylt PF 2 Typskylt kyldel PF 3 Serienummerskylt UB 1 Kabelgenomföring, inkommande el UB 2 Kabelgenomföring UB 3 Kabelgenomföring, baksida, givare Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC Kapitel 3 Värmepumpens konstruktion 9

12 El-lådor FD1 AA8 AA3 AA1 FA1 AA2 FB1 Elkomponenter AA 1 Elpatronskort AA 2 Grundkort AA 3 Ingångskort AA 8 Elanodskort* FA 1 Automatsäkring FB 1 Motorskyddsbrytare** FD 1 Temperaturbegränsare/Reservlägestermostat * Endast värmepump med emaljerat kärl. ** 1x230 V, 3x230 V 6-10 kw har hjälpkontakt för motorskyddsbrytare. Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC Kapitel 3 Värmepumpens konstruktion

13 X301 QA30 FB1 X302 CA1 1x230 V 5-12kW FB1 3x400 V 6-12 kw AA10 QA10 QA10 FB1 X302 RF1 3x230 V 6-8 kw FB1 X302 RF1 3x230 V 10 kw Elkomponenter AA 10 Mjukstartskort CA 1 Kondensator FB 1 Motorskyddsbrytare** QA 10 Kontaktor, kompressor QA 30 Mjukstart RF 1 Avstörningskondensator X 301 Kopplingsplint X 302 Kopplingsplint ** 1x230 V, 3x230 V 6-10 kw har hjälpkontakt för motorskyddsbrytare. Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC Kapitel 3 Värmepumpens konstruktion 11

14 Kyldel BT12 GP2 GP1 BT3 BT10 AA100 Röranslutningar XL 20 Serviceanslutning, högtryck XL 21 Serviceanslutning, lågtryck VVS-komponenter GP 1 Värmebärarpump GP 2 Köldbärarpump QM 1 Avtappning, klimatsystem QM 2 Avtappning, köldbärarsystem QM1 EP2 BT14 BT17 1x230V 5 kw 3x400V 5 kw BT11 QM2 EP1 GQ10 Givare etc. BP 1 Högtryckspressostat BP 2 Lågtryckspressostat BT 3 Temperaturgivare, värmebärare retur BT 10 Temperaturgivare, köldbärare in BT 11 Temperaturgivare, köldbärare ut BT 12 Temperaturgivare, kondensor framledning BT 14 Temperaturgivare, hetgas BT 15 Temperaturgivare, vätskeledning BT 17 Temperaturgivare, suggas BP2 BT15 BP1 EB10 EP2 BT17 BT14 BP2 BT15 BP1 XL20 HS1 XL21 QN1 XL20 3x230V 6, 8, 10 kw 3x400V 6, 8, 10 kw EP1 GQ10 HS1 XL21 QN1 EB10 Elkomponenter AA 100 Skarvkort EB 10 Kompressorvärmare Kylkomponenter EP 1 Förångare EP 2 Kondensor GQ 10 Kompressor HS 1 Torkfilter QN 1 Expansionsventil Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC EP2 BT14 BT17 1x230V 8, 12 kw 3x400V 12 kw EP1 GQ10 BP2 BT15 BP1 EB10 HS1 XL21 QN1 XL20 12 Kapitel 3 Värmepumpens konstruktion

15 4 Röranslutningar Allmänt Rörinstallationen ska utföras enligt gällande regler. F1245 kan arbeta med en returtemperatur på upp till ca 58 C och en utgående temperatur från värmepumpen på 70 C (65 C med enbart kompressorn). F1245 är inte utrustad med avstängningsventiler, utan dessa måste monteras utanför värmepumpen för att underlätta eventuell framtida service. OBS! Rörsystemen ska vara urspolade innan värmepumpen ansluts så att föroreningar ej skadar ingående komponenter. Systemprincip F1245 består av värmepump, varmvattenberedare, elkassett, cirkulationspumpar samt styrsystem. F1245 ansluts till köldbärar- respektive värmebärarkrets. I värmepumpens förångare avger köldbärarvätskan (frostskyddad vätska, t.ex. etanol alternativt glykol blandat med vatten) sin energi till köldmediet vilket förångas för att i sin tur komprimeras i kompressorn. Köldmediet, vars temperatur nu höjts, leds in i kondensorn där det avger sin energi till värmebärarkretsen och vid behov till varmvattenberedaren. Om större behov av värme/varmvatten föreligger än vad kompressorn klarar av finns en inbyggd elpatron. XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Symbolnyckel Symbol Betydelse Avstängningsventil Backventil Säkerhetsventil Trimventil Temperaturgivare Nivåkärl Expansionskärl P Manometer Cirkulationspump Shunt-/växelventil Smutsfilter Hjälprelä Fläkt Kompressor XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 6 XL 7 Anslutning, värmebärare fram Anslutning, värmebärare retur Anslutning, kallvatten Anslutning, varmvatten Anslutning, köldbärare in Anslutning, köldbärare ut Värmeväxlare Kapitel 4 Röranslutningar 13

16 Mått och röranslutningar Köldbärarsida 70 Kollektor Typ Ytjordvärme, rekommenderad kollektorlängd (m) Bergvärme, rekommenderat aktivt borrdjup (m) 5kW kW kW 325-2x XXX* XXX* XXX* XXX* kw 12 kw 400-2x300 2x250-2x Gäller vid PEM-slang 40x2,4 PN 6, Dessa är grova exempelvärden. Vid installation ska korrekta beräkningar enligt lokala förhållanden göras. Kollektorslangens längd varierar beroende på berg-/markförhållande, klimatzon och på klimatsystemet (radiatorer alternativt golvvärme) XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Rördimensioner Anslutning (XL6)/(XL7) Köldbärare in/ut utv Ø (XL1)/(XL2) Värmebärare fram/retur utv Ø (mm) (mm) 5-10 kw kw 28 Max längd per slinga för kollektorn bör ej överstiga 400 m. Om de fall det behövs flera kollektorer ska dessa parallellkopplas med möjlighet för injustering av flödet på respektive slinga. Slangföringsdjupet vid ytjordvärme ska vara ca 1 m och avståndet mellan slangarna minst 1 m. Vid flera borrhål ska avståndet mellan hålen vara minst 15 m. Se till att kollektorslangen är konstant stigande mot värmepumpen för att undvika luftfickor. Om det inte är möjligt ska högpunkterna förses med avluftningsmöjligheter. Då temperaturen på köldbärarsystemet kan understiga 0 C måste detta frysskyddas ner till -15 C. Som riktvärde för volymberäkning används 1 liter färdigblandad köldbärarvätska per meter kollektorslang (gäller vid PEM-slang 40x2,4 PN 6,3). (XL3)/(XL4) Kall-/varmvatten Ø (mm) * Kan vinklas för sidoanslutning. 22 Sidoanslutning Det finns möjlighet att vinkla köldbäraranslutningarna, för anslutning i sidled istället för toppanslutning. För att vinkla en anslutning: 1. Lossa röret vid toppanslutningen. 2. Vinkla röret åt önskat håll. 3. Vid behov kapa röret till önskad längd. 14 Kapitel 4 Röranslutningar

17 Inkoppling av köldbärarsida Kondensisolera samtliga köldbärarledningar inomhus. Placera nivåkärlet som högsta punkt i köldbärarsystemet på inkommande rör före köldbärarpumpen (alt. 1). Går det inte att placera nivåkärlet på högsta punkt ska expansionskärl användas (alt. 2). OBS! Kondensdropp från nivåkärlet kan förekomma. Placera därför kärlet så att övrig utrustning inte skadas. Märk nivåkärlet med det frysskyddsmedel som används. Montera bipackad säkerhetsventil under nivåkärlet enligt bild. Spillvattenröret från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Montera avstängningsventiler så nära värmepumpen som möjligt. Montera medlevererat smutsfilter på inkommande ledning. Vid anslutning till öppet grundvattensystem ska, p.g.a. smuts och frysrisk i förångaren, en mellanliggande frysskyddad krets anordnas. Detta kräver en extra värmeväxlare. Kollektor Alt. 1 Alt. 2 P XL6 XL7 Varmvattenberedare Inkoppling av varmvattenberedare Varmvattenberedaren i värmepumpen ska förses med erforderlig ventilutrustning. Blandningsventil ska finnas om inställningen ändras så att temperaturen kan överstiga 60 C. Inställningen görs i meny (sida 60) Säkerhetsventilen ska ha max 10,0 bars öppningstryck och monteras på inkommande tappvattenledning enligt bild. Spillvattenröret från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Värmebärarsida P XL1 XL4 XL3 XL2 Inkoppling av klimatsystem Ett klimatsystem är ett system som reglerar inomhuskomforten med hjälp av styrsystemet i F1245 och t.ex. radiatorer, golvvärme/kyla, fläktkonvektorer etc. Montera erforderlig säkerhetsutrustning, avstängningsventiler (monteras så nära värmepumpen som möjligt) samt smutsfilter. Säkerhetsventilen ska ha max 2,5 bars öppningstryck och monteras på utgående värmebärare enligt bild. Spillvattenrör från säkerhetsventilen ska förläggas sluttande i hela sin längd för att undvika vattensäckar samt vara frostfritt anordnat. Vid inkoppling till system med termostater i alla radiatorer (slingor) monteras antingen överströmningsventil alternativt demonteras ett antal termostater, så att tillräckligt flöde garanteras. Kapitel 4 Röranslutningar 15

18 Dockningsalternativ F1245 kan anslutas på flera olika sätt varav några visas nedan. Mer om alternativen finns på samt i respektive monteringsanvisning för de tillbehör som används. Se sida 71 för lista över de tillbehör som kan användas till F1245. Extra elektrisk varmvattenberedare Om bubbelpool eller annan stor förbrukare av varmvatten installeras bör värmepumpen kompletteras med elektrisk varmvattenberedare, exempelvis NIBE COMPACT. Ventilkopplet på COMPACT kan delas. Blandningsventilen sitter kvar på COMPACT och resterande ventilkoppel kan användas för inkommande kallvatten i F1245. Ventilationsåtervinning Anläggningen kan kompletteras med frånluftsmodulen NIBE FLM för att möjliggöra ventilationsåtervinning. För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Köldbärarsystemet ska förses med tryckexpansionskärl (CM3). Eventuellt befintligt nivåkärl (CM2) byts ut. P Avluft Ø 160 Frånluft Ø 160 FLM KV VV COMPACT Utjämningskärl Om klimatsystemets volym är för liten för värmepumpens effekt kan radiatorsystemet kompletteras med ett utjämningskärl, exempelvis NIBE UKV. Frikyla Anläggningen kan kompletteras med till exempel fläktkonvektorer för att möjliggöra anslutning för frikyla (PK 4). För att undvika kondensbildning måste rörledningar och övriga kalla ytor isoleras med diffusionstätt material. Vid stort kylbehov krävs fläktkonvektor med droppskål och avloppsanslutning. Köldbärarsystemet ska förses med tryckexpansionskärl (CM3). Eventuellt befintligt nivåkärl (CM2) byts ut. UKV Fläktkonvektor Fläktkonvektor P P Kapitel 4 Röranslutningar

19 Golvvärmesystem Den externa cirkulationspumpen dimensioneras för golvvärmesystemets behov. Grundvattensystem Mellanväxlare används för att skydda värmepumpens växlare från smuts. Vattnet släpps ut i grävd infiltration, alternativt borrad brunn. Se sida 25 för mer information om anslutning av grundvattenpump. Två eller flera klimatsystem När fler än ett klimatsystem, med lägre temperatur, ska värmas upp kan följande inkoppling användas. Shuntventilen sänker då temperaturen till t.ex. golvvärmesystemet. För denna inkoppling behövs tillbehöret ECS 40. Pool Laddning av pool styrs av poolgivaren. Vid låg pooltemperatur växlar växelventilen riktning och öppnar mot poolväxlaren. För denna inkoppling krävs tillbehöret POOL 40. Pool Kapitel 4 Röranslutningar 17

20 5 Elinkopplingar Allmänt All elektrisk utrustning förutom utegivare, rumsgivare och strömkännare är färdigkopplad från fabrik. Före isolationstest av fastigheten ska värmepumpen bortkopplas. F1245 är inte omkopplingsbar mellan 1-fas och 3-fas, inte heller är den omkopplingsbar mellan 3x230V och 3x400V. Om fastigheten har jordfelsbrytare bör F1245 förses med en separat sådan. Om automatsäkring används ska denna minst ha motorkaraktäristik "C". Se sida 73 för säkringsstorlek. För elschema för värmepumpen, se separat installatörshandbok för elschema. Kommunikations- och givarkablar till externa anslutningar får inte förläggas i närheten av starkströmsledning. Minsta area på kommunikations- och givarkablar till extern anslutning ska vara 0,5 mm² upp till 50 m, t.ex. EKKX, LiYY eller liknande. Motorskyddsbrytare Motorskyddsbrytaren (FB1) bryter strömtillförseln till kompressorn om strömmen blir för hög. Återställning Motorskyddsbrytaren (FB1) är åtkomlig bakom frontluckan. Brytaren återställs genom att vrida om ratten till lodrätt läge. Kontrollera automatsäkringen, temperaturbegränsaren och motorskyddsbrytaren. De kan ha löst ut under transporten. Kabellåsning Använd lämpligt verktyg för att lossa/låsa fast kablarna i värmepumpens plintar. 3 OBS! Strömbrytare (SF1) får ej ställas i läge "" eller innan pannvatten fylls på. Temperaturbegränsaren, termostaten, kompressorn och elpatronen kan skadas. OBS! Elinstallation samt eventuell service ska göras under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk installation och ledningsdragning ska utföras enligt gällande bestämmelser Alt LEK 3 Alt. 2 FD1 Automatsäkring FD1-SF2 Värmepumpen och en stor del av dess interna komponenter är internt avsäkrade med en automatsäkring (FA1). Temperaturbegränsare Temperaturbegränsaren (FD1) bryter strömtillförseln till eltillsatsen om temperaturen uppgår till mellan 90 och 100 C och återställs manuellt. Återställning Temperaturbegränsaren (FD1) är åtkomlig bakom frontluckan. Återställ temperaturbegränsaren genom att trycka in dess knapp (FD1-SF2) med hjälp av en liten skruvmejsel. FA1 FB1 18 Kapitel 5 Elinkopplingar

21 LEK LEK Åtkomlighet, elkoppling Plastlocken till ellådorna öppnas med hjälp av en skruvmejsel. OBS! Locket till ingångskortet öppnas utan verktyg. Demontering lucka, grundkort För att kunna demontera luckan för grundkortet måste luckan för ingångskortet först plockas bort. Demontering lucka, ingångskort A B 1. Tryck ner plastbiten. 2. Vinkla ut locket och plocka bort det. Demontering lucka, elpatronkort LEK 2 3 A 1 B 1. Koppla ur kontakterna med hjälp av skruvmejsel. 2. Stick in skruvmejseln (A) och bänd plastbiten försiktigt nedåt (B). 3. Vinkla ut locket och plocka bort det. LEK 2 1. Stick in skruvmejseln (A) och bänd plastbiten försiktigt nedåt (B). 2. Vinkla ut locket och plocka bort det. Kapitel 5 Elinkopplingar 19

22 Anslutningar Anslutning 1x230V OBS! För att undvika störningar får oskärmade kommunikations- och/eller givarkablar till externa anslutningar inte förläggas närmare än 20 cm från starkströmsledningar. N AA1-X1 PE 0 L1 1 Kraftanslutning F1245 ska installeras via allpolig brytare med minst 3 mm brytaravstånd. Minsta kabelarea ska vara dimensionerad efter vilken avsäkring som används. Inkommande el ansluts på plint X1 på elpatronskortet (AA1). Kabeln ska dras genom nedre delen av ellådan. Ledarna ska skalas ca mm. OBS! F1245 är inte omkopplingsbar mellan 1-fas och 3-fas, inte heller är den omkopplingsbar mellan 3x230V och 3x400V. Anslutning 3x400V AA1-X1 OBS! PE1 F innehåller scrollkompressor, vilket innebär att det är viktigt att elanslutningen görs med rätt fasföljd. Vid fel fasföljd startar inte kompressorn och ett larm visas i displayen. Om separat matning till kompressor och elkassett önskas, se avsnitt "Blockering av tillsats och/eller kompressor" på sida 24. Anslutning av extern manöverspänning för styrsystemet AA1-X1 OBS! N 0 PE L1 1 L2 L3 Gäller endast kraftanslutning 3x400V. AA1-X1 Anslutning 3x230V PE1 Om du ska ansluta extern manöverspänning för styrsystemet till F1245 på elpatronkortet (AA1) måste kantkontakten vid AA1:X2 flyttas till AA1:X9 (enligt bild). Manöverspänning (1x230V+N+PE) ansluts till AA1:X11 (enligt bild). AA1-X1 PE L1 1 L2 2 L3 ON AA1-X1 PE1 AA1-X8 AA1-X2 N 0 PE L1 1 L2 L3 AA1-X9 AA1 AA1-X11 L PE N 1x230V+N+PE 1x230V+N+PE manöverspänning 20 Kapitel 5 Elinkopplingar

23 Utegivare Utetemperaturgivaren (BT1) placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol. Givaren ansluts till plint X6:1 och X6:2 på ingångskortet (AA3). Använd en 2-ledare med minst 0,5 mm² kabelarea. Eventuellt kabelrör bör tätas för att ej orsaka kondens i utegivarkapseln. Rumsgivare F1245 levereras med en bipackad rumsgivare (RTS40). Rumsgivaren har tre funktioner: 1. Redovisa aktuell rumstemperatur i värmepumpens display. 2. Ger möjlighet att ändra rumstemperaturen i C. 3. Ger möjlighet att förädla/stabilisera rumstemperaturen. AA3-X6 Utegivare Externt BT1 F AA3-X6 9 Montera givaren på en neutral plats där inställd temperatur önskas. Lämplig plats är exempelvis en fri innervägg i hall ca. 1,5 m över golv. Det är viktigt att givaren inte hindras från att mäta korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, stängda radiatortermostater, ovanför eller nära värmekälla, i drag från ytterdörr eller i direkt solinstrålning. Värmepumpen fungerar utan givaren, men om man vill kunna läsa av bostadens inomhustemperatur i F1245s display måste givaren monteras. Rumsgivaren kopplas in på X6:3 och X6:4 på ingångskortetkortet (AA3). Om givaren ska användas till att ändra rumstemperaturen i C och/eller för att förädla/stabilisera rumstemperaturen måste givaren aktiveras i meny Om rumsgivaren används i rum med med golvvärme bör den endast ha visande funktion, inte styrning av rumstemperatur. RG RTS40 05 F AA3-X6 AA3-X6 Förändring av temperaturen i bostaden tar lång tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombination med golvvärme inte att ge en märkbar förändring i rumstemperaturen. Kapitel 5 Elinkopplingar 21

24 Inställningar 1x230V Max eltillsats (kw) Elsteg Max fasström L1 (A) FD1-BT30 AA1-SF2 AA1-X ,7 17,4 26,1 30,4 AA1-X7 Eltillsats - maximal effekt Elpatronen är vid leverans kopplad för maximalt 9 kw (vid 3x400V och 3x230V) eller 7 kw (vid 1x230V). Elpatronens effekt är uppdelad i fyra steg, enligt tabellen nedan. Inställning av antal elsteg Inställning av maximal effekt på eltillsatsen görs i meny 5.2. Tabellerna visar den totala fas-strömmen för elpatronen. 3x400V Max eltillsats (kw) x230V Max eltillsats (kw) Elsteg Elsteg Max fasström L1 (A) ,7 8,7 Max fasström L1 (A) Max fasström L2 (A) 0 8,7 8,7 8,7 16,2 Max fasström L2 (A) Max fasström L3 (A) 0 0 8,7 8,7 16,2 Max fasström L3 (A) Om strömkännarna är inkopplade övervakar värmepumpen fasströmmarna och fördelar automatiskt elstegen till minst belastad fas. Reservläge När värmepumpen ställs i reservläge (SF1 ställs till )är endast de allra nödvändigaste funktionerna aktiverade. Kompressorn är avstängd. Varmvatten produceras inte och uppvärmningen sköts av elpatronen. Effektvakten är inte inkopplad. OBS! Strömbrytare (SF1) får ej ställas i läge "" eller innan F1245 fyllts med vatten. Temperaturbegränsaren, termostaten, kompressorn och elpatronen kan skadas. Effekt i reservläge Elpatronens effekt i reservläge ställs in med en dipswitch (SF2) på elpatroneskortet (AA1) enligt tabellen nedan. Fabriksinställningen är 6 kw. 3x400V 2kW 4kW 6kW 9kW 3x230V 2kW 4kW 6kW 9kW 1x230V 2kW 4kW 6kW 7kW 1 off off on on 1 off off on on 1 off off on on 2 off off off off 2 off off on on 2 off off off off 3 off on on on 3 off on off on 3 off on on on 4 off off off on 4 on on on on 4 off off off on 5 on on on on 5 off off off off 5 on on on on 6 off off off on 6 off off off off 6 off off off on 22 Kapitel 5 Elinkopplingar

25 3x400V/1x230V 3x230V Anslutningsmöjligheter Effektvakt ON AA1-SF ON AA1-SF Bilden visar dip-switchen (AA1-SF2) i fabriksinställning, d.v.s. 6 kw. Reservlägestermostat Framledningstemperaturen i reservläget ställs in med en termostat (FD1-BT30). Den kan ställas på 35 (förinställd, t.ex. golvvärme) eller 45 C (t.ex. radiatorer). LEK OBS! Effektvakt har ingen funktion vid 1-fas installation. När många elförbrukare är inkopplade i fastigheten samtidigt som eltillsatsen är i drift finns det risk att fastigehetens huvudsäkringar löser ut. Värmepumpen är utrustad med inbyggd effektvakt som styr elstegen till eltillsastsen genom att omfördela kraften mellan de olika faserna alternativt kopplar ur. Återinkoppling sker när den övriga stömförbrukningen minskar. Anslutning av strömkännare För att mäta strömmen ska en strömkännare monteras på vardera inkommande fasledare till elcentralen. Detta görs lämpligen i elcentralen. Anslut strömkännarna till en mångledare i en kapsling i dirket anslutning till elcentralen. Använd en mångledare med minst 0,5 mm² från kapslingen till värmepumpen. Anslut kabeln till ingångskortet (AA3) på plint X4:1-X4:4 där X4:1 är den gemensamma plinten för de tre strömkännarna. Storleken på fastighetens huvudsäkring ställs in i meny Inkommande el el PEN L1 L 2 L 3 Elcentral Värmepump -T1 -T2 -T AA3-X4 AA3-X4 Kapitel 5 Elinkopplingar 23

26 Externa anslutningsmöjligheter Ska en extern kontaktfunktion kopplas till F1245 måste funktionen för använd in- eller utgång väljas i meny 5.4, se sida 62. Valbara ingångar på ingångskortet för dessa funktioner är AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) och AUX5 (X6:17-18). Valbar utgång är AA3:X7. AA3-X6 mjuka in-/utgångar 5.4 blockera värme aktivera tillfällig lyx ej använd ej använd ej använd larmutgång B A Externt F AA3-X6 I exemplet ovan används ingångarna AUX3 (X6:13-14) och AUX4 (X6:15-16) på ingångskortet (AA3). Vissa av de följande funktionerna kan även aktiveras och schemaläggas via menyinställningar. Blockering av tillsats och/eller kompressor I de fall blockering av tillsats och/eller kompressor används kan denna kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3) som är placerat bakom frontluckan. Tillsatsen och/eller kompressorn kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till ingång som väljs i meny 5.4, se sida 62. Blockering av tillsats och kompressor kan kombineras. Sluten kontakt medför bortkopplad effekt. Kontakt för aktivering av "extern justering" En extern kontaktfunktion kan kopplas till F1245 för ändring av framledningstemperaturen och därmed ändring av rumstemperaturen. Då kontakten är sluten ställs önskad temperatur in i C (om rumsgivare är ansluten och aktiverad). Om rumsgivare inte är ansluten eller inte aktiverad ställs önskad förändring av redan inställd värmekurva och förskjutning med det antal steg som väljs. Värdet är inställbart mellan -10 och +10. klimatsystem 1 Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4) på plint X6 på ingångskortet (AA3). Inställning av värdet på förändringen görs i meny 1.9.2, "extern justering". klimatsystem 2 till 4 Extern justering för klimatsystem 2 till 4 kräver tillbehör (ECS 40). Se tillbehörets installatörshandbok för installationsanvisning. Kontakt för aktivering av fläkthastighet Denna externa kontaktfunktion fungerar enbart om tillbehöret FLM är installerat och aktiverat. En extern kontaktfunktion kan kopplas till F1245 för aktivering av en av fyra fläkthastigheter. Kontakten ska vara potentialfri och återfjädrande och kopplas in på vald ingång (meny 5.4) på plint X6 på ingångskortet (AA3). Då kontakten sluts under minst en sekund aktiveras vald fläkthastighet. En återgång till normalhastighet sker efter den tid som är inställd i meny NV 10, tryck-/nivå-/flödesvakt köldbärare Om nivåvakt (tillbehör NV10) önskas för köldbärarinstallationen kan denna kopplas in på vald ingång (meny 5.4) på plint X6 på ingångskortet (AA3). Det går även att ansluta tryck- eller flödesvakt på ingången. För funktion måste ingången vara sluten vid normal drift. 24 Kontakt för aktivering av "tillfällig lyx" En extern kontaktfunktion kan kopplas till F1245 för aktivering av "tillfällig lyx", Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på vald ingång (meny 5.4) på plint X6 på ingångskortet (AA3). "tillfällig lyx" är aktiverad under den tid som kontakten är sluten. Kapitel 5 Elinkopplingar

27 Indikering av summalarm / Styrning av grundvattenpump / Kyllägesindikering / Varmvattencirkulation Möjlighet finns till extern indikering av summalarm, styrning av grundvattenpump, kyllägesindikering (endast om tillbehör för kyla finns eller om värmepumpen har inbyggd funktion för kyla) eller styrning av cirkulationspump för varmvattencirkulation* genom reläfunktion via ett potentialfritt växlande relä (max 2 A) på ingångskortet (AA3), plint X7. Ansluts summalarm, grundvattenpump, kyllägesindikering eller varmvattencirkulation* till plint X7 måste det väljas i meny 5.4, se sida 62. Summalarm är ansluten och aktiverad från fabrik. Anslutning av tillbehör Instruktioner för inkoppling av tillbehör finns i den medföljande installationsanvisningen. Se sida 71 för lista över de tillbehör som kan användas till F1245. OBS! Tillbehörskort krävs om t.ex. grundvattenpump, kyllägesindikering* eller pump för varmvattencirkulation** ska anslutas till F1245 samtidigt som indikering av summalarm är aktiverat (se sida 71). * Gäller endast vid emaljerade eller rostfria kärl. CNONC AA3-X7 AA3-X7 Bilden visar reläet i larmläge. Är strömställaren (SF1) i läge " " eller " " är reläet i larmläge. Kapitel 5 Elinkopplingar 25

28 6 Igångkörning och justering Förberedelser 1. Kontrollera att strömställaren (SF1) står i läge " ". 2. Kontrollera att temperaturbegränsaren (FD1) inte är utlöst. 3. Kontrollera att vatten finns i varmvattenberedare och klimatsystem. Kontrollera temperaturbegränsaren, motorskyddsbrytare och automatsäkringen. De kan ha löst ut under transporten. Påfyllning och luftning Påfyllning av varmvattenberedare 1. Öppna en varmvattenkran i huset. 2. Fyll på varmvattenberedaren genom kallvattenanslutningen (XL3). 3. När vatten kommer ur varmvattenkranen är varmvattenberedaren fylld och kranen kan stängas. Påfyllning och luftning av klimatsystem Påfyllning 1. Öppna påfyllningsventilen (extern, ingår ej i produkten). Slingan i varmvattenberedaren och resten av klimatsystemet fylls med vatten. 2. Öppna avluftningsventilen (QM22). 3. När vattnet som kommer ur avluftningsventilen (QM22) inte är luftblandat stänger du ventilen. Trycket börjar efter en stund att stiga. 4. Stäng påfyllningsventilen när korrekt tryck erhållits. OBS! Röret från slingan i kärlet måste tömmas på vatten innan luft kan avlägsnas. Detta innebär att systemet inte nödvändigtvis är avluftat trots att det kommer vatten då avluftningsventilen (QM22) öppnas. Påfyllning och luftning av köldbärarsystem Blanda vatten med frysskyddsmedel i ett öppet kärl vid påfyllning av köldbärarsystemet. Blandningen ska vara frysskyddad till cirka -15 C. Använd en tillkopplad fyllningspump för påfyllning av köldbärarvätskan. 1. Kontrollera köldbärarsystemets täthet. 2. Koppla in fyllningspumpen och returledning på köldbärarsystemets påfyllningskoppel enligt figur. 3. Om alternativ 1 används (nivåkärl), stäng ventilen under nivåkärlet (CM2). 4. Stäng trevägsventilen i påfyllningskopplet (tillbehör). 5. Öppna ventilerna på påfyllningskopplet. 6. Starta fyllningspumpen. 7. Fyll på tills det kommer vätska i returröret. 8. Lufta köldbärarsystemet med avluftningsventil på F Stäng ventilerna på påfyllningskopplet. 10. Öppna trevägsventilen i påfyllningskopplet. 11. Om alternativ 1 används (nivåkärl), öppna ventilen under nivåkärlet (CM2). TIPS! Om köldbärarpumpen (GP2) måste köras vid avluftningen kan den sättas igång under startguiden. Luftning 1. Lufta värmepumpen genom avluftningsventilen (QM22) och övriga klimatsystemet genom sina respektive avluftningsventiler. 2. Upprepa påfyllning och avluftning till dess all luft avlägsnats och korrekt tryck erhållits. TIPS! Om värmebärarpumpen (GP1) måste köras vid avluftningen kan den sättas igång under startguiden. 26 Kapitel 6 Igångkörning och justering

29 KBin XL6 VBf VVKV KBut XL7 VBr Startguide OBS! Alt. 2 Alt. 1 Vatten måste finnas i klimatsystemet innan strömställaren sätts till "". P 1. Ställ värmepumpens strömställare (SF1) i läge "". 2. Följ instruktionerna i startguiden i värmepumpens display. Om startguiden inte går igång när du startar värmepumpen, kan du starta den manuellt i meny 5.7. Stängs BK Kollektor / JK XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Igångkörning Första gången värmepumpen startas sätts en startguide igång. I startguiden ges instruktioner om vad som behöver utföras vid första uppstart tillsammans med en genomgång av av värmepumpens grundläggande inställningar. Startguiden säkerställer att uppstarten görs på rätt sätt och kan därför inte hoppas över. Startguiden kan startas i efterhand i meny 5.7. Manövrering i startguiden startguide 5.7 Pil för att bläddra bland fönster i startguiden XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 6 XL 7 Anslutning, värmebärare fram Anslutning, värmebärare retur Anslutning, kallvatten Anslutning, varmvatten Anslutning, köldbärare in Anslutning, köldbärare ut 1. Vrid manöverratten tills pilen i det övre vänstra hörnet (vid sidnummret) har blir markerat. 2. Tryck på OK-knappen för att gå vidare till nästa punkt i startguiden. Se sida 41 för en mer ingående introduktion av värmepumpens styrsystem. Startguiden kommer under följande punkter beskrivas steg för steg. Symbolnyckel Symbol Betydelse Avstängningsventil Säkerhetsventil Nivåkärl Expansionskärl P Manometer Smutsfilter Kapitel 6 Igångkörning och justering 27

30 1. Val av språk 3. Inställning av "driftläge köldbärarpump" startguide 5.7 startguide 5.7 driftläge köldbärarpump : intermittent kontinuerlig 10 dagar kontinuerlig Om startguiden lämnas på denna sida så avslutas den automatiskt om 60 min Här väljer du det språk du vill att informationen i displayen ska visas på. För att ändra språk gör du följande: 1. Vrid manöverratten tills det språk du vill ha blir markerat. 2. Tryck på OK-knappen. 3. Vrid manöverratten tills pilen i det övre vänstra hörnet (vid sidnummret) har blir markerat. 4. Tryck på OK-knappen för att gå vidare till nästa punkt i startguiden. 2. Information startguide 5.7 Välkommen till startguiden för din värmepump. Så länge startguiden är aktiv kommer ingen funktion i värmepumpen automatiskt att starta. Guiden kommer att dyka upp vid varje omstart av värmepumpen tills detta väljs bort på sista sidan. driftläge Inställningsområde: intermittent, kontinuerlig, 10 dagar kontinuerlig Fabriksinställning: intermittent Här ställer du in driftläge på köldbärarpumpen. intermittent: Köldbärarpumpen startar 20 sekunder före och stannar samtidigt som kompressorn. kontinuerlig: Kontinuerlig drift. 10 dagar kontinuerlig: Kontinuerlig drift i 10 dagar. Därefter övergår pumpen till intermittent drift. TIPS! Du kan använda "10 dagar kontinuerlig" vid uppstart för att få en kontinuerlig cirkulation under en uppstartstid för att enklare kunna lufta av systemet. Här visas information om startguiden för värmepumpen. 28 Kapitel 6 Igångkörning och justering

31 4. Inställning av "driftläge värmebärarpump" 6. Systeminställningar startguide 5.7 startguide 5.7 driftläge värmebärarpump : auto intermittent kontinuerlig systeminställningar : sök installerade tillbehör klimatsystem 2 klimatsystem 3 klimatsystem 4 nivåvakt grundvattenpump driftläge Inställningsområde: auto, intermittent, kontinuerlig, Fabriksinställning: auto Här ställer du in driftläge på värmebärarpumpen. auto: Värmebärarpumpen går enligt aktuellt driftläge för F1245. intermittent: Värmebärarpumpen startar 20 sekunder före och stannar samtidigt som kompressorn. kontinuerlig: Kontinuerlig drift. 5. Inställning av "intern eltillsats" startguide 5.7 Här kan du göra olika systeminställningar för värmepumpen, t.e.x. vilka tillbehör som är installerade. Det finns två sätt att aktivera anslutna tillbehör. Du kan antingen markera alternativet i listan eller använda den automatiska funktionen "sök installerade tillbehör". sök installerade tillbehör Markera "sök installerade tillbehör" och tryck på OKknappen för att automatiskt hitta anslutna tillbehör till F1245. "nivåvakt" hittas inte automatiskt utan måste bockas i för hand. intern eltillsats : max eleffekt säkringsstorlek kw A max eleffekt Inställningsområde: 0-9 kw Fabriksinställning: 3 kw säkringsstorlek Inställningsområde: A Fabriksinställning: 16 A Här ställer du in max elsteg på den interna eltillsatsen i F1245 samt säkringsstorleken för anläggningen. Kapitel 6 Igångkörning och justering 29

32 7. Inställning av NIBE FLM startguide Inställning av fläkthastighet frånluft startguide 5.7 FLM : fläkthast. frånluft : kontinuerlig drift av pump normal % tid mellan avfrost h hastighet 1 % månader mellan filterlarm hastighet 2 % hastighet 3 % hastighet 4 % Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny och tillbehöret är installerat. tid mellan avfrost Inställningsområde: 1 30 h Fabriksinställning: 10 h månader mellan filterlarm Inställningsområde: 1 12 Fabriksinställning: 3 kontinuerlig drift av pump: Välj för kontinuerlig drift av cirkulationspumpen i NIBE FLM. tid mellan avfrost: Här kan du ställa in den minsta tid som ska gå mellan avfrostningar av värmeväxlaren i NIBE FLM. När frånluftmodulen är i drift kyls värmeväxlaren ner så att det kan bildas is på den. När det bildats för mycket is försämras värmeöverföringsförmågan i värmeväxlaren och en avfrostning krävs. Avfrostningen värmer upp värmeväxlaren så isen smälter och leds bort via kondensvattenslangen. månader mellan filterlarm: Här kan du ställa in hur många månader det ska gå mellan varje gång värmepumpen meddelar att det är dags att rengöra filtret i NIBE FLM. Rengöring av NIBE FLMs luftfilter ska ske regelbundet, hur ofta beror på mängden damm i ventilationsluften. Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny och tillbehöret är installerat. normal samt hastighet 1-4 Inställningsområde: % Här ställer du in hastigheten för de fem olika valbara lägena till fläkten. För lågt inställt värde kan på sikt skada huset. 30 Kapitel 6 Igångkörning och justering

33 10. Inställning av "shuntstyrd tillsats" startguide Inställning av av "extra klimatsystem" startguide 5.7 shuntstyrd tillsats : extra klimatsystem : minsta gångtid h shuntförstärkning 2 minsta temperatur C shuntväntetid 2 s shuntförstärkning shuntförstärkning 3 shuntväntetid s shuntväntetid 3 s shuntförstärkning 4 Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny och tillbehöret är installerat. minsta gångtid Inställningsområde: 0 48 h Fabriksinställning: 12 h minsta temperatur Inställningsområde: 5 90 C Fabriksinställning: 55 C shuntförstärkning Inställningsområde: 0,1 10,0 Fabriksinställning: 1,0 shuntväntetid Inställningsområde: s Fabriksinställning: 30 s Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny och tillbehöret är installerat. shuntförstärkning Inställningsområde: 0,1 10,0 Fabriksinställning: 1,0 shuntväntetid Inställningsområde: s Fabriksinställning: 30 s Här ställer du in shuntförstärkning och shuntväntetid för de olika extra klimatsystemen som är installerade. Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning. Här ställer du in minsta gångtid och minsta temperatur för extern tillsats med shunt. Extern tillsats med shunt är då t.ex. ved-/olje-/gas-/pelletspanna. För shunten kan du ställa in shuntförstärkning och shuntväntetid. Se tillbehörets installationsanvisning för funktionsbeskrivning. Kapitel 6 Igångkörning och justering 31

34 12. Inställning av pooluppvärmning startguide Inställning av kylfunktion startguide 5.7 pool: aktiverad starttemperatur stopptemperatur C C kyla : min. kylframledning kylframledning vid +20 C kylframledning vid +30 C C C C tid mellan kyla och värme h stäng undershuntar vid kyla Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny och tillbehöret är installerat. starttemperatur Inställningsområde: 15,0-70,0 C Fabriksinställning: 22,0 C stopptemperatur Inställningsområde: 15,0-70,0 C Fabriksinställning: 24,0 C Här väljer du om poolstyrningen ska vara aktiverad och inom vilka temperaturer (start- och stopptemperatur) pooluppvärmning ska ske. När pooltemperaturen har sjunkit under inställd starttemperatur och inget varmvatten- eller värmebehov finns påbörjar F1245 pooluppvärmning. Bocka ur "aktiverad" för att stänga av pooluppvärmningen. Starttemperaturen kan inte ställas in på ett värde som är högre än stopptemperaturen. Denna del av startguiden visas bara om alternativet är valt i en tidigare meny. Dessutom krävs att antingen tillbehöret är installerat eller att F1245 har inbyggd funktion för kyla. min. kylframledning Inställningsområde: 5-50 C Fabriksinställning: 10 kylframledning vid +20 C Inställningsområde: 5-50 C Fabriksinställning: 20 kylframledning vid +30 C Inställningsområde: 5-50 C Fabriksinställning: 15 tid mellan kyla och värme Inställningsområde: 0-48 h Fabriksinställning: 2 värme vid rumsundertemp Inställningsområde: 0,5-10,0 C Fabriksinställning: 1,0 kyla vid rumsövertemp Inställningsområde: 0,5-10,0 C Fabriksinställning: 1,0 Du kan använda F1245 till att kyla huset under den varma perioden. 32 Kapitel 6 Igångkörning och justering

35 14. Kontroll av mätvärden från givare startguide Inställning av min. framledningstemp. startguide 5.7 Kontrollera om nedanstående externt monterade givare har rimliga värden. utetemperatur(eb1-bt1) extern framledning (EB1-BT25) panngivare (EM1-BT52) pooltemperatur(epx-bt51) framledningstemp. (EB21-BT2) min. framledningstemp. : klimatsystem 1 klimatsystem 2 klimatsystem 3 klimatsystem 4 C C C C Här kontrollerar du om utvalda externt monterade givare visar rimliga värden för installationen. 15. Inställning av tid och datum tid datum dag månad år startguide h 12 h klimatsystem Inställningsområde: C Fabriksinställning: 15 C Här ställer du in lägsta temperatur på framledningstemperaturen till klimatsystemet. Det innebär att F1245 aldrig beräknar en lägre temperatur än den som är inställd här. Om det finns mer än ett klimatsystem kan inställningen göras för varje system. TIPS! Om man t.ex. har en källare som man alltid vill ha lite värme i, även på sommaren, kan man öka värdet. Här ställer du in tid, datum och visningsläge. Kapitel 6 Igångkörning och justering 33

36 17. Inställning av max framledningstemp. 18. Inställning av värmekurva max framledningstemp. : klimatsystem 1 klimatsystem 2 klimatsystem 3 klimatsystem 4 startguide 5.7 C C C C system framledningstemp. C startguide 5.7 utetemp. C klimatsystem Inställningsområde: C Fabriksinställning: 60 C Här ställer du in max framledningstemperatur för klimatsystemet. Om anläggningen har fler än ett klimatsystem kan individuella max framledningstemperatur ställas in för varje system. Vid grundinställning på klimatsystemet ska "värmekurva" samt "temperatur" (förskjutning av värmekurva) ändras. Utgångsvärden för värmeautomatiken kan hämtas ur kartan på sidan 35. Mer information om hur man ställer in värmekurvan finns på sida 48. Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in mellan 35 och 45 C. Kontrollera max temperatur för ditt golv med din golvleverantör. 34 Kapitel 6 Igångkörning och justering

37 Inställning av värmeautomatik med diagram I diagrammen utgår man från ortens dimensionerade utetemperatur och klimatsystemets dimensionerade framledningstemperatur. Där dessa två värden möts kan värmeautomatikens kurvlutning utläsas. Detta ställs in under "värmekurva" i meny FRAMLEDNINGSTEMPERATUR VÄRMEKURVA C C - 5 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR VÄRMEKURVA (-2) FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA -2 FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + 5 C VÄRMEKURVA C - 5 FÖRSKJUTNING UTETEMPERATUR FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (0) Utgångsvärden för värmeautomatik Värdena som anges på kartan gäller för "värmekurva" i meny Första värdet gäller för lågtempererat* radiatorsystem. "temperatur" (förskjutning av värmekurva) i meny 1.1 ställs på -2. Värde inom parentes avser golvvärmesystem** installerat i betongbjälklag. Vid system installerat i träbjälklag kan man utgå från siffran före parentes men måste då minska detta värde med två enheter. "temperatur" (förskjutning av värmekurva) i meny 1.1, ställs i dessa fall på -1. Kartans värden är oftast ett bra utgångsval som syftar att ge ca 20 C rumstemperatur. Värdena kan vid behov efterjusteras. Exempel på val av utgångsvärden: Hus med lågtemperarat* radiatorsystem Markaryd = Område 10 (5). Ställ in 10 i meny 1.9.1, "värmekurva" och -2 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva). Hus med golvvärme** installerat i betongbjälklag Markaryd = Område 10 (5). Ställ in 5 i meny 1.9.1, "värmekurva" och -1 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva). Hus med golvvärme** installerat i träbjälklag Markaryd = Område 10 (5). Ställ in 8 (se tredje punkten i listan ovan) i meny 1.9.1, "värmekurva" och -1 i meny 1.1 "temperatur" (förskjutning av värmekurva). FRAMLEDNINGSTEMPERATUR FRAMLEDNINGSTEMPERATUR + 5 C FÖRSKJUTNING FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+2) VÄRMEKURVA C UTETEMPERATUR 9 En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna på radiatorerna eller golvvärmen. Öpnna därför termostatventilerna helt, utom i de rum där en svalare temperatur önskas, t.ex. i sovrum. * Med lågtempererat radiatorsystem menas ett system där framledningstemperaturen behöver vara 55 C den kallaste dagen. ** Golvvärme kan dimensioneras väldigt olika. I exemplet ovan avses ett system där framledningstemperaturen behöver vara ca C resp C den kallaste dagen. De lägre värdena i norra delen av Sverige beror på att husen byggs och isoleras på annat sätt än i södra delen Kapitel 6 Igångkörning och justering 35

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK LEK Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 Kontaktinformation 4 2 Leverans och hantering 5 Uppställning 5 Bipackade

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna MAV SE 101-12 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage 2 st. distanser

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1255. Bergvärmepump IHB SE 1335-2 231513

Installatörshandbok NIBE F1255. Bergvärmepump IHB SE 1335-2 231513 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1335-2 231513 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 30. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1025-1 031590 LEK

Installatörshandbok NIBE F750. Frånluftsvärmepump IHB SE 1025-1 031590 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1025-1 031590 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 37. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK MOS SE 1419- ER 6: 00, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 00, 300 MED STEATITELPATRON Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul UHB SE 1549-3 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26 MOS SE 305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0354 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4

Läs mer

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK LEK Installatörshandbok Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Demontering av

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1202-3 031494 LEK

Installatörshandbok NIBE F370. Frånluftsvärmepump IHB SE 1202-3 031494 LEK Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1202-3 031494 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 29. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1616-1 331762 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen husets

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA MAV 1115-2 031788 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt UKV består av ett kondensisolerat stålkärl med isolering av freonfri polyuretan. Ytterhöljet består av slagtålig plast. UKV har många användningsområden:

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Innehåll SE Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Funktionsprincip 3 Inställningar / Systembeskrivning 4 Inställningar

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK

Installatörshandbok NIBE F1345. Bergvärmepump IHB SE 1211-3 231002 LEK Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1211-3 231002 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 6 Transport 6 Uppställning 6 Bipackade komponenter

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 936-3 Bergvärmepump 4 F124 TM 63932 NIBE F124 FLIK 4 FLIK FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n Ny displayenhet med tydlig

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK MAV SE 0941-11 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage

Läs mer

VST 11 MAV VST 11 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 11 INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST 11

VST 11 MAV VST 11 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 11 INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST 11 MAV 0743-9 VST 0023 VST SE GB DE MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST MONTAGEANWEISUNG BRAUCHWASSERSTEUERUNG VST MONTERINGSANVISNING VST Beskrivning

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM

Installatörshandbok NIBE FLM Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1546-1 331701 Innehållsförteckning 1 Viktig information 4 6 Programinställningar 22 Säkerhetsinformation 4 Startguiden 22 2 Leverans och hantering Transport 7

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F470

Installatörshandbok NIBE F470 Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1338-1 231483 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 30. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla

F1245. Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla BD SE 148-7 Bergvärmepump 4 F1245 TM 63932 NIBE F1245 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK 9 FLIK Värmepump inklusive varmvattenberedare med berg, mark eller sjö som värmekälla n BBR16-anpassad. n Ny displayenhet

Läs mer

Tilluftsmodul till NIBE F750

Tilluftsmodul till NIBE F750 PBD SE 1208-1 Tilluftsmodul 4 NIBE SAM 40 TM 639494 NIBE SAM 40 Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM 40 är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MOS 0949-3 03256 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt VPB är en serie varmvattenberedare

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F370

Installatörshandbok NIBE F370 Installatörshandbok Frånluftsvärmepump LEK IHB SE 1549-3 231432 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring

Läs mer

ETS 11 / 12 Eltillsats

ETS 11 / 12 Eltillsats MAV SE 0534-2 511092 Allmänt Värmepumpar dimensioneras normalt inte för att klara hela värmeeffektbehovet. Någon form av tillsatseffekt är nödvändig under kalla dagar. består av en elpatron med en kontaktorsats

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE 09-00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsats (olje-/gaspanna/fjärrvärme)

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM

Installatörshandbok NIBE FLM Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1549-3 331701 Innehållsförteckning 1 Viktig information 4 6 Programinställningar 20 Säkerhetsinformation 4 Startguiden 20 2 Leverans och hantering Transport 7

Läs mer

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar PBD SE 1449-1 Inomhusmodul NIBE TM VVM 325 NIBE TM 639621 VVM 325 6 Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar Röranslutningar i botten. Komplett allt-i-ett inomhusmodul

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 05

Användarhandbok NIBE SMO 05 LEK Användarhandbok Tillbehör LEK UHB SE 1144-1 031891 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1546-3 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Dockningssats DEW 40 IHB

Dockningssats DEW 40 IHB IHB 110-1 01 1 Installatörshandbok - DEW 0 Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300

Installatörshandbok VPD 150, 300 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1545-3 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 3 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul AHB SE 0927-1 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Bergvärmepump NIBE TM F1155. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda. kompressorn.

Bergvärmepump NIBE TM F1155. Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla. n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda. kompressorn. PBD SE 1338-1 Bergvärmepump NIBE TM F1155 NIBE TM 63957 F1155 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla n Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. n Minimala driftskostnader,

Läs mer

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK MOS SE 02-7 NIBE ELK 23 646 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 23 LEK Innehåll Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanelen Funktioner på frontpanelen Strömställare

Läs mer

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK

MOS 0725-2 EKS2 500 031048 EKS 500 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES LEK MOS 0725-2 EKS2 500 031048 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt Varmvattenberedaren

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 MOS SE 0701-5 ELK 213. 3 x 400 V och 3 x 230 V LEK MOS SE 0701-5 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING x 400 V och x 20 V LEK Innehåll Allmänt Kort produktbeskrivning... 2 Inställningstabell... 2 Användningsområde... Produktbeskrivning... Systembild...

Läs mer

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning

Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning PBD SE 1533-2 NIBE TM F110 639603 Varmvattenvärmepump NIBE TM F110 3 Komplett varmvattenvärmepump som ger varmvatten - ventilation - återvinning Tre olika inkopplingsalternativ Frånluft Uteluft Omgivande

Läs mer

Byte av beredare F1245/F1255 LEK

Byte av beredare F1245/F1255 LEK SIT SE 1413-1 yte av beredare F1245/F1255 431300 SERVICEINSTRUKTION yte av beredare F1245/F1255 llmänt llmänt Vid byte av beredare i F1245/F1255 flyttas kylmodul, rörkopplingar, isolering och all elektrisk

Läs mer

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1

EVP 230. Elpanna för villor med vattenburen värme. Princip. Skötsel. Installation. Utrustning. Konstruktion. Elpanna PBD SE 0607-1 PBD SE 00- Elpanna EVP 0 EVP 0 FLIK, FLIK FLIK FLIK 0 Elpanna för villor med vattenburen värme Princip EVP 0 är en elpanna avsedd för villor med vattenburen värme. Den består av ett dubbelmantlat tryckkärl,

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna MAV SE 079 Dockningssats EVC 40 6597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump/vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTER 00/annan värmepump/vedpanna Minireläkort

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 20

Användarhandbok NIBE SMO 20 Användarhandbok Styrmodul LEK UHB SE 1322-1 231578 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 9. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 12.

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1226. Bergvärmepump IHB SE 1015-2 031466 LEK

Installatörshandbok NIBE F1226. Bergvärmepump IHB SE 1015-2 031466 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1015-2 031466 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 35. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK

Panndatabas M10506. Panndatabas LEK TIF SE 0927-3 M10506 Teknisk information LEK Innehållsförteckning Måttskiss NIBE / TMV 3 FOKUS / TMV 4 ALBIN 5 AQUATOR 5 ARIMAX 5 ATMOS 5 AUTOTERM 6 BAXI / PERIFAL 6 OMBIFIRE / VEDSOL 6 T / BENTONE 7

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V. Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME BYGGPANNA 400V Uponor Byggpanna 11kW 400V Installation, drift och skötsel 02 2007 143 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... 3 Installation... 3 Rörinstallation... 4 Expansionskärl

Läs mer

Installatörshandbok AHP/AHPS

Installatörshandbok AHP/AHPS Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 1415-2 231350 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 2 AHP och AHPS Installationsalternativ 10 11 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

Användarhandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul UHB SE 1209-1 431239 APH

Användarhandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul UHB SE 1209-1 431239 APH Användarhandbok Inomhusmodul APH UHB SE 1209-1 431239 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

METROSAVER MB F & F-PC

METROSAVER MB F & F-PC METROSAVER MB F & F-PC LEK LEK 08.947-1505 IHB SE 1522-1 331367 Innehållsförteckning 1 Komponentplacering Komponentplacering Component locations 2 2 Oversættelsestabel Översättningstabell Translation

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1226. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031928 LEK

Installatörshandbok NIBE F1226. Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031928 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1133-2 031928 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING Cylinda torktumlare

INSTALLATIONSANVISNING Cylinda torktumlare INSTALLATIONSANVISNING Cylinda torktumlare 1 INSTALLATION TORKTUMLARENS PLACERING Torktumlaren kan placeras fristående, inbyggd eller som tvättpelare. Tänk på att torktumlaren producerar värme och den

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK MOS SE 119- ER : 100, 00, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 00, 300 Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 1343-2 231603

Installatörshandbok NIBE F1245. Bergvärmepump IHB SE 1343-2 231603 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1343-2 231603 En detaljerad förklaring av knapparnas funktier finns på sida 35. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361

FIGHTER 1115. Värmepump med mark, berg eller sjö som värmekälla. Allmänt. Markvärmepump PBD SE 0503-9 039361 PBD SE 3-33 FIGHTE Markvärmepump FIGHTE med mark, berg eller sjö som värmekälla Allmänt FIGHTE är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. FIGHTE är en flexibel

Läs mer

Användar- och installatörshandbok Tappman

Användar- och installatörshandbok Tappman LEK Användar- och installatörshandbok Vattenautomat med värmeväxlare CHB SE 1625-5 411087 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Användarhandbok Allmänt 3 Installatörshandbok

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1255

Användarhandbok NIBE F1255 Användarhandbok Bergvärmepump LEK UHB SE 1419-3 231514 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Användarhandbok NIBE VVM 320 3x400V

Användarhandbok NIBE VVM 320 3x400V Användarhandbok 3x400V Inomhusmodul APH UHB SE 1415-2 231421 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Användarhandbok NIBE F750

Användarhandbok NIBE F750 Användarhandbok Frånluftsvärmepump LEK UHB SE 1536-2 331471 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av

Läs mer

NIBE F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1123-3

NIBE F750. Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning. Princip. Utrustning. Frånluftsvärmepump PBD SE 1123-3 PBD SE 1123-3 Frånluftsvärmepump 3 NIBE TM F75 NIBE F75 TM 63934 Komplett värmepumpsaggregat som ger värme - varmvatten - ventilation - återvinning Energi- och effektsnål frånluftsvärmepump med inverterstyrd

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S2 D-X är ett komplett värmepumpsanläggning för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 40

Användarhandbok NIBE SMO 40 Användarhandbok Styrmodul LEK UHB SE 1546-3 231579 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1255

Installatörshandbok NIBE F1255 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1546-7 231515 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 LEK

Installatörshandbok NIBE F1126. Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 LEK LEK Installatörshandbok Bergvärmepump IHB SE 1109-1 031926 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 33. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar PBD SE 1345-4 Inomhusmodul NIBE TM VVM 500 NIBE TM 639487 VVM 500 6 Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar För uppgradering av befintligt värmesystem eller nybyggnation med

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1145. Bergvärmepump IHB SE 1343-2 231663

Installatörshandbok NIBE F1145. Bergvärmepump IHB SE 1343-2 231663 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1343-2 231663 En detaljerad förklaring av knapparnas funktier finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031183 F2025

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING F2025 031183 F2025 MOS SE 0840-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031183 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4 Till Installatören Allmänt för

Läs mer

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök.

Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. LEK PBD SE 1533-3 Elektrisk varmvattenberedare NIBE TM ER57 CU, R, E NIBE TM 639624 COMPACT 1 Elektrisk varmvattenberedare för installation i exempelvis tvättstuga eller grovkök. Allmänt COMPACT finns

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE LEK

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare LEK IHB SE 1536-7 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Elektrisk installation 14 Säkerhetsinformation 2 Givare 14 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -, Utförande LK Elpanna, kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna, kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS

Installatörshandbok VPB/VPBS Installatörshandbok Varmvattenberedare LEK IHB SE 1544-8 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 5 Elektrisk installation 15 Säkerhetsinformation 3 Givare 15 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK LEK Installatörshandbok Fjärrvärmemodul IHB SE 1049-1 031752 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Upphängning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F1255. Bergvärmepump IHB SE 1422-4 231513

Installatörshandbok NIBE F1255. Bergvärmepump IHB SE 1422-4 231513 Installatörshandbok Bergvärmepump LEK IHB SE 1422-4 231513 En detaljerad förklaring av knapparnas funktier finns på sida 32. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på

Läs mer

MOS SE PUB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB LEK

MOS SE PUB MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB LEK MOS SE 1536-4 PUB2 031229 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING PUB2 160-500 LEK CV-in CV-ut BLV V.v. 10 K.v. G AV BV SÄV VKV H 64 F PUB 44 E 63 65 8 C 42 43 11 95 41 vv kv FRONT A Ø D Utrustning 8 Avtappning

Läs mer

Användarhandbok NIBE SAM 40

Användarhandbok NIBE SAM 40 Användarhandbok Tilluftsmodul LEK UHB SE 1549-1 331750 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Landspecifik information Kontaktinformation Ett

Läs mer

Användarhandbok NIBE SAM 41

Användarhandbok NIBE SAM 41 Användarhandbok NIBE SAM 41 Tilluftsmodul LEK UHB SE 1623-1 331771 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation NIBE SAM 41 - Ett bra val 2 Skötsel av NIBE SAM 41 Regelbundna

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1212-1 431266 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

MOS SE PUB PUB LEK

MOS SE PUB PUB LEK MOS SE 0607-1 2 031030 160-500 LEK CV-in CV-ut SE BLV V.v. 10 K.v. G AV BV SÄV VKV F H 64 44 E 63 65 8 C 42 43 11 95 41 vv kv FRONT A Ø D Utrustning 8 Avtappning 10 Lyftögla ( 500) 11 Ställfötter 41 Kallvattenanslutning

Läs mer

CITY VX. Villapanna för olja och el

CITY VX. Villapanna för olja och el BD SE 4-5 OE Villapanna för olja och el CITY VX 6 Villapanna för olja och el Inbyggd växlare för varmvattenberedning Beskrivning CITY VX är en toppansluten villapanna för olja och el. annan är försedd

Läs mer