Installatörshandbok SMO 05. Tillbehör IHB SE LEK LEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installatörshandbok SMO 05. Tillbehör IHB SE LEK LEK"

Transkript

1 LEK LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - 090

2 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 9. Du kommer till läget för inställning av inomhustemperaturen genom att, när du står i grundläget i huvudmenyn, trycka två gånger på OK-knappen. Läs mer om hur inställningen går till på sida 0. För att tillfälligt öka mängden varmvatten (om varmvattenberedare är installerad till din ), trycker du först en gång på nedåtknappen för att markera meny (vattendroppen) och trycker sedan två gånger på OK-knappen. Läs mer om hur inställningen går till på sida. Vid komfortstörning Om du råkar ut för en komfortstörning av något slag finns det några åtgärder du själv kan utföra innan du behöver kontakta din installatör. Se sida 0 för instruktioner.

3 Innehållsförteckning Viktig information Säkerhetsinformation Leverans och hantering Upphängning Bipackade komponenter Demontering av lock Styrmodulens konstruktion Rumsenhet Apparatlåda Röranslutningar Allmänt Dockningsalternativ Elinkopplingar Allmänt Anslutningar Inställningar Anslutning av tillbehör Igångkörning och justering Förberedelser Igångkörning med NIBE luft/vattenvärmepump Igångkörning utan NIBE luft/vattenvärmepump Kontrollera växelventilen Styrning - Introduktion Rumsenhet Menysystem Styrning - Menyer 0 Meny - INOMHUSKLIMAT 0 Meny - VARMVATTEN Meny - INFO Meny - MITT SYSTEM Meny - SERVICE 9 Komfortstörning 0 Hantera larm 0 Felsökning 0 Endast tillsats 0 Tillbehör Tekniska uppgifter Mått och avsättningskoordinater Tekniska data Elschema Sakregister Innehållsförteckning

4 Viktig information Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet. Barn skall instrueras/övervakas för att säkerställa att de aldrig leker med produkten. Med förbehåll för konstruktionsändringar. NIBE 0. Symboler Serienummer Serienumret hittar du på ena långsidan av locket till apparatlådan. Montera locket på apparatlådan så att serienumret blir väl synligt. LEK OBS! Denna symbol betyder fara för maskin eller människa. TÄNK PÅ! Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tänka på när du sköter din anläggning. TIPS! Märkning Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta handhavandet av produkten. Detta tillbehör är CE-märkt och uppfyller IP0 (rumsenheten) samt IP (apparatlådan). CE-märkningen innebär att NIBE visar en försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv. CE-märket är obligatoriskt för de flesta produkter som säljs inom EU, oavsett var de är tillverkade. IP0 innebär att produkten är säker för att föremål med en diameter större än eller lika med, mm inte kan tränga in och orsaka skada. TÄNK PÅ! Uppge alltid produktens serienummer när du gör en felanmälan. Landsspecifik information Installatörshandboken Denna installatörshandbok ska lämnas kvar hos kunden. Sverige Garanti-information Mellan dig som privatperson och företaget du köpt SMO 0 av gäller konsumentlagarna. För fullständiga villkor se Mellan Nibe och det företag som sålt produkten gäller AA VVS. I enlighet med denna lämnar Nibe två års produktgaranti till företaget som sålt produkten. Produktgarantin ersätter inte höjd elförbrukning eller skada som uppkommit pga. yttre omständigheter som t.ex. felaktig installation, låg vattenkvalité eller elektriska spänningsvariationer. Det är du som ägare som har huvudansvaret för anläggningen. För att du ska kunna känna dig trygg med att produkten fungerar som det är tänkt är det en bra idé att regelbundet läsa av bostadens energimätare. Om du misstänker att produkten på något sätt inte fungerar som den ska anmäler du detta omgående till den du köpte produkten av. Kapitel Viktig information

5 ... Installationskontroll Enligt gällande regler skall värmeanläggningen undergå installationskontroll innan den tas i bruk. Kontrollen får endast utföras av person som har kompetens för uppgiften. Fyll även i sidan för information om anläggningsdata i Användarhandboken. Beskrivning Kommunikation, värmepump El (sida ) Övrigt Ansluten matning 0 V Utegivare Rumsgivare Varmvattengivare Rumsenhet Bygling vid installation av rumsenhet Dipswitch Kontroll av tillsats Kontroll av växelventilsfunktion Anmärkning Signatur Datum Kapitel Viktig information

6 Kontaktinformation AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse, Schörfling Tel: + (0) 9-0 Fax: + (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 0, CH- Flurlingen CZ DE Tel: () 00 0 Fax: () Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 9, CZ - 9 Benatky nad Jizerou Tel: +0 0 Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl, 9 Celle Tel: 0/-0 Fax: 0/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej, 90 Videbæk FI Tel: 9 0 Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie, 00 Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S 9QG NL Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus, NL-9 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: 0 Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 0, 0 Oslo, Postadresse: Postboks Vollebekk, 0 Oslo PL Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II, -0 BIAŁYSTOK Tel: 0 90 Fax: RU "EVAN", per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod SE Tel./fax NIBE AB Sweden, Box, Hannabadsvägen, SE- Markaryd Tel: +-(0)- 000 Fax: +-(0) För länder som inte nämns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera för mer information. Kapitel Viktig information

7 Leverans och hantering Upphängning. OBS! Vid upphängning på vägg ska fastsättning anpassat för underlaget användas. Apparatlådan LEK 00. Utan plastdistans: Placera bakpanelen framför apparatdosan och skruva fast den i väggen. Med plastdistans: Skruva fast plastdistansen i väggen. Skruva sedan fast bakpanelen i plastdistansen med de medföljande två skruvarna. 0 LEK 0. Anslut rumsenheten, se sida. Rumsenheten Montering kan inte monteras direkt mot en vägg eftersom en anslutningsplint sticker ut på baksidan. Montera antingen i en ledig apparatdosa eller på den medföljande plastdistansen. Om du vill använda rumsgivaren i är placeringen av rumsenheten viktig. Se sida.. LEK Vinkla frontpanelen ca 0 och fixera de två klämmorna på ena sidan. Stäng sedan enheten och tryck fast de två klämmorna på andra sidan. För mått och avsättningskoordinater se sida. LEK Öppna genom att sätta in en skruvmejsel i en av de mm breda springorna i kanten. Tryck rakt inåt med skruvmejseln för att öppna klämman. Upprepa för de övriga tre klämmorna. Kapitel Leverans och hantering

8 LEK LEK LEK Bipackade komponenter Demontering av lock Apparatlådan Utegivare Rumsenhet Plastdistansram Apparatlåda Temperaturgivare Rumsgivare LEK LEK Aluminiumtejp Buntband Isolertejp LEK Lossa de fyra skruvarna som sitter i varsitt hörn och lyft upp locket. Utegivaren/Rumsgivaren LEK Tidrelä LEK Kapitel Leverans och hantering

9 Styrmodulens konstruktion Rumsenhet Apparatlåda Framsida AA-S FC AA-X LEK AA AA-X AA-F AA-X9 X Baksida Elkomponenter FC Automatsäkring +V GND B A X AA AA-X AA-X Anslutningsplint, spänningsmatning Tillbehörskort Anslutningsplint, givare och extern blockering Anslutningsplint, kommunikation AA-X9 AA-S AA-F Anslutningsplint, cirkulationspump, shunt och hjälprelä DIP-switch Finsäkring Elkomponenter AA Rumsenhet J Kopplingsplint, kommunikationsanslutning Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. Beteckningar i komponentplacering enligt standard IEC - och -. Kapitel Styrmodulens konstruktion

10 Röranslutningar Allmänt Rörinstallationen ska utföras enligt gällande regler. Se manual för NIBE F0/F0/F0/F0/F00 för installation av värmepumpen. Symbolnyckel Symbol P Betydelse Avstängningsventil Backventil Shunt-/växelventil Säkerhetsventil Trimventil Temperaturgivare Manometer Cirkulationspump Smutsfilter Montering av temperaturgivare på rör Temperaturgivarna monteras med buntband (första buntbandet fästs mot röret mitt på givaren och det andra buntbandet fästs ca cm efter givaren) och aluminiumtejp. Därefter skall de isoleras med medföljande isolertejp. OBS! Givar- och kommunikationskablar får ej förläggas i närheten av starkströmsledning. Dockningsalternativ kan anslutas på flera olika sätt varav några visas nedan. Mer om alternativen finns på samt i respektive monteringsanvisning för de tillbehör som används. Se sida för lista över de tillbehör som kan användas till. OBS! Detta är principscheman. Verklig anläggning ska projekteras enligt gällande normer. Förklaring AA AA Displayenhet BT Utegivare BT Varmvattengivare, Laddning BT Varmvattengivare, Topp (VPB) BT Framledningsgivare, Extern BT0 Rumsgivare QA Tidrelä EB00 Värmepump (F0/F00) GP Laddpump HQ Smutsfilter Övrigt EB Elkassett EB0 Elpatron CM Expansionskärl slutet, Varmvatten CP0 Ackumulatortank med varmvattenberedning (VPA/VPAS/VPB) CP Utjämningskärl (UKV) FL Säkerhetsventil, Värmebärare FL0 Säkerhetsventil, Värmepump GP0 Cirkulationspump, Värmebärare KA0 Hjälprelä/Kontaktor KA Hjälprelä/Kontaktor QM Avtappningsventil, Värmebärare QM Avstängningsventil, Värmebärare, Fram QM Avstängningsventil, Värmebärare, Retur QM0 Avstängningsventil QN0 Växelventil, Varmvatten/Värmebärare QN Överströmningsventil QN0 Reglerventil QN Reglerventil RM0 Backventil Beteckningar enligt standard IEC - och -. Kapitel Röranslutningar

11 NIBE F0 tillsammans med och elkassett (flytande kondensering) CM FL KA0 EB QM AA- BT CP GP0 QN AA AA-AA QM AA-BT AA-BT0 FL QN0 KA EB00 FL0 QM0 RM0 QN AA-BT EB0 CP0 QM GP EB00-HQ QN0 Kapitel Röranslutningar 9

12 NIBE F00 tillsammans med och elkassett (flytande kondensering) CM FL KA0 EB QM AA- BT CP GP0 QN AA AA-AA QM AA-BT AA-BT0 AA- BT FL QN0 EB00 FL0 AA- BT QM0 RM0 QN KA EB0 CP0 QM GP EB00-HQ QN0 Värmebärarsidan och tappvarmvattensidan skall förses med erforderlig säkerhetsutrustning enligt gällande regler. OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. Principen ovan kräver tillbehör. 0 Kapitel Röranslutningar

13 ON N L Elinkopplingar Allmänt OBS! All elektrisk inkoppling skall ske av behörig elektriker. Elektrisk installation och ledningsdragning skall utföras enligt gällande bestämmelser. Vid installation av ska NIBEs luftvattenvärmepump och eventuell tillsats vara spänningslös. Kommunikation med värmepump NIBE F0/F0/F00 Värmepumpen ansluts till plint X: (A), X: (B) och X: (GND) på tillbehörskortet (AA) från plint -AA:J i F0/F00 eller från plint -E:J i F0. Använd kabel med minst 0, mm² kabelarea. -X -X -X -X9 TÄNK PÅ! Reläutgångarna på tillbehörskortet (AA) får max belastas med A (0 V) totalt. -X0 -X A B GND Anslutningar OBS! För att undvika störningar får oskärmade kommunikations- och/eller givarkablar till externa anslutningar inte förläggas närmare än 0 cm från starkströmsledningar. Anslutning av matning Anslut spänningsmatningen till plint X enligt bild. -X 0V 0Hz N L Kapitel Elinkopplingar

14 ON ON LEK N L 9 N L ON N L NIBE F0/F0 Värmepumpen ansluts till plint X:, X: och X: på tillbehörskortet (AA) från plint -X (,,, ) i F0/F0, enligt bild. Använd kabel med minst 0, mm² kabelarea. -X -X -X -X0 -X -X9 Utegivare Utetemperaturgivaren (BT) placeras på skuggad plats åt nord eller nordväst för att inte störas av exempelvis morgonsol. Givaren ansluts till plint X: och X: på tillbehörskortet (AA). Använd en -ledare med minst 0, mm² kabelarea. Eventuellt kabelrör bör tätas för att inte orsaka kondens i utegivarkapseln. -X -X -X -X9 -X0 -X 0 9 Rumsenhet Rumsenheten ansluts till plint X: (A), X: (B), X: (GND) och X: (+V) på tillbehörskortet (AA). Montera bygel mellan X: och X:. Använd kabel med minst 0, mm² kabelarea. +V -X -X -X -X9 GND B A -X0 -X Kapitel Elinkopplingar

15 ON N L ON ON ON N L 9 N L 9 N L Rumsgivare levereras med en bipackad rumsgivare (BT0). Rumsgivaren har upp till tre funktioner:. Redovisa aktuell rumstemperatur i värmepumpens display.. Ger möjlighet att ändra rumstemperaturen i C.. Ger möjlighet att förädla/stabilisera rumstemperaturen. Temperaturgivare, varmvattenladdning Temperaturgivare, varmvattenladdning (BT) placeras i dykrör på varmvattenberedaren. Givaren ansluts till plint X: och X: på tillbehörskortet (AA). Använd en -ledare med minst 0, mm² kabelarea. Varmvattenladdning aktiveras i meny.. Montera givaren på en neutral plats där inställd temperatur önskas. Lämplig plats är exempelvis en fri innervägg i hall ca., m över golv. Det är viktigt att givaren inte hindras från att mäta korrekt rumstemperatur, exempelvis genom placering i nisch, mellan hyllor, bakom gardin, ovanför eller nära värmekälla, i drag från ytterdörr eller i direkt solinstrålning. Även stängda radiatortermostater kan orsaka problem. -X -X -X -X0 -X -X9 0 9 fungerar utan givaren, men om man vill kunna läsa av bostadens inomhustemperatur i s display måste givaren monteras. Rumsgivaren kopplas in på X: och X: på tillbehörskortet (AA). Använd en -ledare med minst 0, mm² kabelarea. -X -X -X -X0 -X -X9 0 9 Temperaturgivare, varmvatten topp En temperaturgivare för varmvatten topp (BT) kan kopplas till för visning av vattentemperaturen i toppen av tanken (placeras i dykrör). Givaren ansluts till plint X:9 och X:0 på tillbehörskortet (AA). Använd en -ledare med minst 0, mm² kabelarea. -X -X -X -X9 TÄNK PÅ! Förändring av temperaturen i bostaden tar lång tid. Exempelvis kommer korta tidsperioder i kombination med golvvärme inte att ge en märkbar förändring i rumstemperaturen. -X0 -X 0 9 Temperaturgivare, extern framledning Temperaturgivare, extern framledning (BT) ansluts den till plint X: och X: på tillbehörskortet (AA). Använd en -ledare med minst 0, mm² kabelarea. -X -X -X9 -X -X0 -X 0 9 Kapitel Elinkopplingar

16 ON ON N L 9 N L ON ON ON N L 9 N L 9 N L Kontakt för extern blockering av tillsats och/eller kompressor I de fall extern blockering av tillsats (B) och/eller kompressor (A) önskas ska denna kopplas in på plint X: och X: (tillsats) respektive plint X: och X: (kompressor) på tillbehörskortet (AA). Tillsatsen och/eller kompressorn kopplas bort genom att ansluta en potentialfri kontaktfunktion till aktuell plint. Använd en -ledare med minst 0, mm² kabelarea. Extern blockering av tillsats och kompressor kan kombineras. Sluten kontakt medför bortkopplad effekt. Anslutning av cirkulationspump (GP0) Cirkulationspumpen ansluts till plint X9: (N), X9: (0 V) och X: () på tillbehörskortet (AA). -X -X -X OBS! Vid reservlägesfunktion kräver cirkulationspumpen extern spänning. -X0 -X -X9 9 L N -X -X -X9 -X -X0 -X Anslutning av växelventilsmotor (QN0) Växelventilen ansluts till plint X9: (N), X9: (0 V vid varmvatten, 0 V vid värme) och X0: (0 V) på tillbehörskortet (AA). Kontakt för extern justering En extern kontaktfunktion kan kopplas till för ändring av framledningstemperaturen och därmed ändring av rumstemperaturen. Då kontakten är sluten ändras förskjutningen av värmekurvan med det antal steg som är valt i meny.9. "extern justering". Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs istället önskad rumstemperatur ( C) in i menyn. -X -X -X -X0 -X -X9 9 Kontakten ska vara potentialfri och kopplas in på plint X:9 och X:0 på tillbehörskortet (AA). Anslutning av tillsatsvärme (EM/EB) -X -X -X9 Tillsatsreläet (QA) ansluts till tillbehörskortet (AA) enligt bild från QA:A till AA-X9: (0 V) och från QA:A till AA-X9: (N). -X -X0 -X 0 9 -X -X -X -X0 -X9 A A -X Kapitel Elinkopplingar

17 ON ON ON N L 9 N L Anslutning av tillsatsvärme (EM/EB) samt tidrelä Tillsatsen kan styras i två steg med hjälp av ett tidrelä (KF). Tillsatsreläet (QA) ansluts till tillbehörskortet (AA) enligt bild från QA:A till AA-X9: (0 V) och från QA:A till AA-X9: (N). Anslut tidrelä enligt bild. Anslutning av tillsats för varmvatten Tillsatsreläet (QA) ansluts till tillbehörskortet (AA) enligt bild från QA:A till AA-X9: (0 V) och från QA:A till AA-X9: (N). -X -X -X -X9 L N L N A A -X0 -X LEK Inställningar DIP-switch DIP-switchen på tillbehörskortet ska ställas in enligt nedan. -X -X -X -X0 -X -X9 ON Steg A A Tidrelä h A A Steg A A Kapitel Elinkopplingar

18 Anslutning av tillbehör Instruktioner för inkoppling av övriga tillbehör finns i den medföljande installationsanvisningen. Se sida för lista över de tillbehör som kan användas till. Kapitel Elinkopplingar

19 Igångkörning och justering Förberedelser NIBE F0/F0/F0/F0/F00 ska vara försedd med styrkort med display som har version.0 eller senare. Vilken version styrkortet har visas i värmepumpens display vid uppstart. ska vara färdiginkopplad och ansluten. Läs på hur du använder rumsenheten på sida. Igångkörning med NIBE luft/vattenvärmepump NIBE F0/F0 Följ instruktionerna i värmepumpens Monterings- och skötselanvisning under avsnitt Igångkörning och injustering Uppstart och kontroll. NIBE F0/F0 Följ instruktionerna i värmepumpens Installationshandbok under avsnitt Igångkörning och justering Uppstart och kontroll. NIBE F00 Följ instruktionerna i värmepumpens Installationshandbok under avsnitt Igångkörning och justering Uppstart och kontroll. TÄNK PÅ! Vid igångkörning utan NIBE luft/vattenvärmepump kan larmet kommunikationsfel visas i rumsenheten. Larmet återställs vid inställning av endast tillsats i meny.. Kontrollera växelventilen. Ändra meny. till manuellt driftläge med värme tillåtet.. Ändra gradminuter till 0 i meny.9. "aktuellt värde".. Skapa varmvattenbehov.. Kontrollera att växelventilen är öppen mot varmvattenladdning.. Ändra gradminuterna i meny.9. "aktuellt värde" till ett lägre värde än som visas i meny.9. "start tillsats" (fabriksinställning: -00).. Kontrollera att växelventilen ställs öppen mot värmedrift.. Ändra meny. till önskat driftläge.. Återställ meny.9. "aktuellt värde" till 0.. Spänningssätt värmepumpen.. Spänningssätt.. Gör inställningar som berör aktuell dockning.. Ställ in kurvlutning och förskjutning av värmekurvan i meny.9.. Se sidan.. Ställ in rätt flöden vid varmvattenproduktion enligt värmepumpens Installatörshandbok. Kontrollera differensen mellan BT och BT i meny. Igångkörning utan NIBE luft/vattenvärmepump. Gå till meny. driftläge.. Markera endast tillsats med hjälp av upp- opch nedknapparna och tryck sedan på OK-knappen.. Återgå till huvudmenyerna genom att trycka på Bakåt-knappen. Kapitel Igångkörning och justering

20 Styrning - Introduktion Rumsenhet Menysystem När rumsenheten startas upp kommer du till informationsmenyn. Här visas viss grundinformation om ditt systems status. A B C D E Display På displayen visas instruktioner, inställningar och driftinformation. Standby-knapp Med standby-knappen kan rumsenheten sättas i standby-läge. Värmepumpens drift påverkas inte av tryck på knappen. Bakåt-knapp Bakåtknappen används för att: backa till föregående meny. ångra en inställning som ej bekräftats. OK-knapp OK-knappen används för att: bekräfta val av undermeny/alternativ/inställt värde. Upp- och nedknappar Med upp- och nedknapparna kan du: förflytta dig i menyer och mellan alternativ. öka eller minska värden. byta sida i flersidesvisningar Tryck på valfri knapp för att gå till huvudmenyn. Informationsmenyn visas: vid uppstart vid tryck på bakåt-knappen i huvudmenyn efter minuters inaktivitet. Vid larm visas en symbol i displayen tillsammans med larmets nummer. Se sida 0 för instruktioner. I de övriga menyerna visas larmsymbolen nere i högra hörnet. Kapitel Styrning - Introduktion

21 Meny - INOMHUSKLIMAT Inställning av inomhusklimatet. Se sida 0. Meny - VARMVATTEN Inställning av varmvattenproduktionen. Se sida. Den här menyn visas bara om varmvattenberedare är aktiverad i menysystemet. Meny - INFO Visning av temperatur och annan driftinformation. Se sida. Välja alternativ Meny - MIN ANLÄGGNING Inställning av driftläge m.m. Se sida. Meny - SERVICE Avancerade inställningar. Dessa inställningar är ej åtkomliga för slutanvändaren. Menyn blir synlig genom att bakåtknappen trycks in i sekunder. Se sida. Manövrering För att flytta markören trycker du på upp- eller nedknappen. Den markerade positionen är ljus och/eller har en uppvikt flik. Välja meny För att komma vidare i menysystemet väljer du en undermeny genom att markera den med hjälp av upp- eller nedknappen och sedan trycka på OK-knappen. I en meny med alternativ visas det valda alternativet med en grön bock. För att välja annat alternativ:.. Markera med hjälp av upp- eller nedknappen det alternativ du vill ska gälla. Ett av alternativen är förvalt (vitt). Tryck på OK-knappen för att bekräfta valt alternativ. Det valda alternativet får en grön bock. Ställa in ett värde För att ställa in ett värde:.... Markera med hjälp av upp- eller nedknappen det värde du vill ställa in. Tryck på OK-knappen. Värdets bakgrund blir grön, vilket betyder att du kommit till inställningsläget. Tryck på uppknappen för att öka värdet eller nedknappen för att minska värdet. Tryck på OK-knappen för att bekräfta värdet du ställt in. För att ångra och återgå till ursprungsvädet, tryck på bakåt-knappen. Kapitel Styrning - Introduktion 9

22 Styrning - Menyer Meny - INOMHUSKLIMAT Översikt - INOMHUSKLIMAT. - temperatur.9 - avancerat.9. - värmekurva.9. - extern justering.9. - min. framledningstemp rumsgivarinställningar Undermenyer Till menyn INOMHUSKLIMAT finns flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny. temperatur Inställning av temperatur för klimatsystem. Statusinformationen visar inställda värden för klimatsystem. avancerat Inställning av värmekurva, justering med yttre kontakt, minimivärde för framledningstemperatur och rumsgivare. Meny. - temperatur Inställning av temperaturen (med rumsgivare installerad och aktiverad): Inställningsområde: - 0 C Fabriksinställning: 0 Värdet på displayen visas som en temperatur i C om värmesystemet styrs av rumsgivare. För att ändra rumstemperaturen använder du upp- och nedknapparna för att ställa in önskad temperatur på displayen. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen. Den nya temperaturen visas på höger sida om symbolen i displayen. Inställning av temperaturen (utan aktiverad rumsgivare): Inställningsområde: -0 till +0 Fabriksinställning: 0 Displayen visar inställt värde för värme (kurvförskjutning). För att höja eller sänka inomhustemperaturen ökar eller minskar du värdet på displayen. Använd upp- och nedknapparna för att ställa in ett nytt värde. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen. Det antal steg som värdet måste ändras för att åstadkomma en grads förändring av inomhustemperaturen beror på husets värmeanläggning. För golvvärme gäller kanske ett steg medan det för radiatorer kan krävas tre steg. Ställ in önskat värde. Det nya värdet visas på höger sida om symbolen i displayen. TÄNK PÅ! En höjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna till radiatorerna eller golvvärmen. Öppna därför termostventilerna helt, utom i de rum där en svalare temperatur önskas, t.ex. i sovrum. TIPS! Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen i meny.9. ett steg. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen meny.9. ett steg. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka värdet i meny. ett steg. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk värdet i meny. ett steg. Meny.9 - avancerat Meny avancerat har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer. värmekurva Inställning av värmekurvans lutning. extern justering Inställning av värmekurvans förskjutning när yttre kontakt är ansluten. min. framledningstemp. Inställning av minsta tillåtna framledningstemperatur. rumsgivarinställningar Inställningar gällande rumsgivaren. 0 Kapitel Styrning - Menyer

23 Meny.9. - värmekurva värmekurva Inställningsområde: - Fabriksinställning: förskjutning Inställningsområde: -0 till +0 Fabriksinställning: 0 I menyn värmekurva kan du ställa in den s.k. värmekurvan för ditt hus. Värmekurvans uppgift är att ge en jämn inomhustemperatur, oavsett utomhustemperatur, och därmed energisnål drift. Det är utifrån denna värmekurva som värmepumpens reglerdator bestämmer temperaturen på vattnet till värmesystemet, framledningstemperaturen, och därmed inomhustemperaturen. Du kan här välja värmekurva och även avläsa hur framledningstemperaturen ändras vid olika utetemperaturer. Kurvlutning C 0 Brantare kurvlutning C UTETEMRATUR Värmekurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas/sänkas när utetemperaturen sjunker/ökar. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur vid en viss utetemperatur. Den optimala kurvlutningen är beroende av din orts klimatförhållanden, om huset har radiatorer eller golvvärme och hur välisolerat huset är. Värmekurvan ställs in när värmeanläggningen installeras, men kan behöva efterjusteras. Sedan ska värmekurvan i normala fall inte behöva ändras. TÄNK PÅ! Vid finjusteringar av inomhustemperaturen ska i stället värmekurvan förskjutas uppåt eller nedåt, vilket görs i meny. temperatur. Kurvförskjutning C 0 Förskjuten värmekurva C UTETEMRATUR En förskjutning av värmekurvan betyder att framledningstemperaturen ändras lika mycket för alla utetemperaturer, t.ex. att en kurvförskjutning på + steg höjer framledningstemperaturen med C vid alla utetemperaturer. Inställning av värmeautomatik med diagram I diagrammen utgår man från ortens dimensionerade utetemperatur och klimatsystemets dimensionerade framledningstemperatur. Där dessa två värden möts kan värmeautomatikens kurvlutning utläsas. FRAMLEDNINGSTEMRATUR FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (-) FRAMLEDNINGSTEMRATUR VÄRMEKURVA UTETEMRATUR VÄRMEKURVA FÖRSKJUTNING UTETEMRATUR VÄRMEKURVA (0) Kapitel Styrning - Menyer

24 FRAMLEDNINGSTEMRATUR FÖRSKJUTNING VÄRMEKURVA (+) VÄRMEKURVA 9-0 UTETEMRATUR Framledningstemperatur maximum- och minimumvärden C 0 TIPS! Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg. Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg. Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg. Meny.9. - extern justering klimatsystem (med rumsgivare installerad och aktiverad) Inställningsområde: - 0 C Fabriksinställning: Maximivärde klimatsystem (utan aktiverad rumsgivare) Inställningsområde: -0 till +0 Fabriksinställning: Minimivärde C UTETEMRATUR Eftersom framledningstemperaturen inte kan beräknas högre än det inställda maximivärdet eller lägre än det inställda minimivärdet planar värmekurvan ut vid dessa temperaturer. TÄNK PÅ! Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in mellan och C. Kontrollera max temperatur för ditt golv med din installatör/golvleverantör. Använd uppåt- och nedåtknapparna för att ställa in ett nytt värde. Bekräfta den nya inställningen genom att trycka på OK-knappen. För att välja en annan värmekurva (kurvlutning):. Tryck på OK-knappen för att komma till inställningsläget.. Välj en ny värmekurva. Värmekurvorna är numrerade från till, där högre nummer ger brantare lutning och högre framledningstemperatur.. Tryck på OK-knappen för att avsluta inställningen. Genom att ansluta en yttre kontakt, exempelvis en rumstermostat eller ett kopplingsur, kan man tillfälligvis eller periodvis höja eller sänka rumstemperaturen. Då kontakten är tillslagen ändras förskjutningen av värmekurvan med det antal steg som är valt i menyn. Om rumsgivare är installerad och aktiverad ställs önskad rumstemperatur ( C) in. Meny.9. - min. framledningstemp. klimatsystem Inställningsområde: 0 C Fabriksinställning: C Här ställer du in lägsta temperatur på framledningstemperaturen till klimatsystemet. Det innebär att aldrig beräknar en lägre temperatur än den som är inställd här. TIPS! Om man t.ex. har en källare som man alltid vill ha lite värme i, även på sommaren, kan man öka värdet. Du kan även behöva höja värdet i "stopp av värme" meny.9. "autolägesinställning". Kapitel Styrning - Menyer

25 Meny.9. - rumsgivarinställningar faktor system Inställningsområde: 0, -,0 Fabriksinställning:,0 Här kan du aktivera rumsgivare för styrning av rumstemperatur. Du kan även ställa in en faktor som bestämmer hur mycket framledningstemperaturen ska påverkas av differensen mellan önskad rumstemperatur och aktuell rumstemperatur. Ett högre värde ger en större förändring av värmekurvans inställda förskjutning. Kapitel Styrning - Menyer

26 Meny - VARMVATTEN Översikt - VARMVATTEN. - tillfällig lyx. - komfortläge.9 - avancerat.9. - periodisk höjning Undermenyer Till menyn VARMVATTEN finns flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny. tillfällig lyx Aktivering av tillfällig höjning av varmvattentemperaturen. Statusinformationen visar "från" eller hur lång tid det är kvar av den tillfälliga temperaturhöjningen. komfortläge Inställning av varmvattenkomfort. Statusinformationen visar vilket läge som är valt, "ekonomi", "normal" eller "lyx". avancerat Inställning av periodisk höjning av varmvattentemperaturen. Meny. - tillfällig lyx Inställningsområde:,, och timmar, samt läge "från" Fabriksinställning: "från" Vid tillfälligt ökat varmvattenbehov kan du i denna meny välja en höjning av varmvattentemperaturen till lyxläget under valbar tid. TÄNK PÅ! Om komfortläge "lyx" är valt i meny. kan ingen ytterligare höjning göras. ekonomi: Detta läge ger mindre varmvatten än de övriga, men är samtidigt mer ekonomiskt. Detta läge kan användas i mindre hushåll med litet varmvattenbehov. normal: Normalläget ger en större mängd varmvatten och passar de flesta hushåll. lyx: Lyxläget ger största möjliga mängd varmvatten. I detta läge kan elpatronen delvis användas för att värma varmvattnet, vilket ger ökad driftskostnad. Meny.9 - avancerat Meny avancerat har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer. Meny.9. - periodisk höjning period Inställningsområde: - 90 dagar Fabriksinställning: dagar För att förhindra bakterietillväxt i varmvattenberedaren kan kompressorn tillsammans med elpatronen höja temperaturen på varmvattnet med jämna mellanrum. Du kan ställa in hur lång tid som ska gå mellan höjningarna av varmvattentemperaturen. Tiden kan ställas mellan och 90 dygn. Fabriksinställning är dygn. Bocka ur "aktiverad" för att stänga av funktionen. Funktionen aktiveras direkt när en tidsperiod väljs och bekräftas med OK-knappen. Tiden till höger visar återstående tid med den valda inställningen. När tiden gått ut återgår till inställt läge i meny.. Välj "från" för att stänga av tillfällig lyx. Meny. - komfortläge Inställningsområde: ekonomi, normal, lyx Fabriksinställning: normal Skillnaden mellan de valbara lägena är temperaturen på tappvarmvattnet. Högre temperatur gör att varmvattnet räcker längre. Kapitel Styrning - Menyer

27 Meny - INFO Meny. - serviceinfo Här får du information om värmepumpens aktuella driftstatus (t.ex. aktuella temperaturer etc.). Inga ändringar kan göras. Informationen visas på flera sidor. Tryck på uppåt- och nedåtknapparna för att bläddra mellan sidorna. Kapitel Styrning - Menyer

28 Meny - MITT SYSTEM Översikt - MITT SYSTEM. - driftläge. - larmåterställning*.9 - avancerat.9. - driftprioritering.9. - autolägesinställning.9. - gradminutinställning.9. - fabriksinställning användare * Visas bara vid larm. Undermenyer Till menyn VÄRMEPUMP finns flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny. driftläge Aktivering av manuellt eller automatiskt driftläge. Statusinformationen visar valt driftläge. larmåterställning Här kan du återställa eventuella larm. avancerat Inställningar av värmepumpens arbetssätt. Meny. - driftläge driftläge Inställningsområde: auto, manuellt, endast tillsats Fabriksinställning: auto funktioner Inställningsområde: kompressor, tillsats, värme Värmepumpens driftläge är normalt inställt i "auto". Du har även möjlighet att ställa värmepumpen i "endast tillsats", då enbart tillsats används, eller "manuellt" och själv välja vilka funktioner som ska tillåtas. Ändra driftläge genom att markera önskat läge och trycka på OK-knappen. När ett driftläge är valt visas valbara alternativ till höger. För att välja vilka valbara funktioner som ska tillåtas eller inte markerar du funktionen med hjälp av uppåt- och nedåtknapparna och trycker på OKknappen. Driftläge auto I detta driftläge kan du inte välja vilka funktioner som ska tillåtas då det sköts automatiskt av värmepumpen. Driftläge manuellt I detta driftläge kan du själv välja vilka funktioner som ska tillåtas. Du kan inte välja bort "kompressor" i manuellt läge. Driftläge endast tillsats TÄNK PÅ! Om du väljer läget "endast tillsats" blir kompressorn bortvald och du får en högre driftskostnad. I detta driftläge är inte kompressorn aktiv och enbart tillsatsen används. Funktioner "kompressor" är det som gör varmvatten och värme till bostaden. Väljs "kompressor" bort visas det med en symbol i huvudmenyn på värmepumpsymbolen. Du kan inte välja bort "kompressor" i manuellt läge. "tillsats" är det som hjälper kompressorn att värma bostaden och/eller varmvattnet när den inte klarar hela behovet ensam. "värme" gör att du får varmt i bostaden. Du kan välja bort funktionen när du inte vill ha värmen igång. TÄNK PÅ! Väljer du bort "tillsats" kan det göra att du inte får tillräckligt med varmvatten och/eller varmt i bostaden. Meny. - larmåterställning Denna meny är bara tillgänglig om ett larm har uppträtt. Här kan du återställa eventuella larm som har uppstått i eller värmepumpen. TÄNK PÅ! Vid larmåterställning startas styrsystemet om i värmepumpen. Meny.9 - avancerat Meny avancerat har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer. Kapitel Styrning - Menyer

29 Meny.9. - driftprioritering driftprioritering varmvatten / värme Inställningsområde: 0 till 0 Fabriksinställning: 0 Här väljer du hur mycket tid värmepumpen ska arbeta med varje behov om två behov finns samtidigt. Om endast ett behov finns arbetar värmepumpen med det behovet. Väljs 0 minuter betyder det att behovet inte är prioriterat utan kommer endast att aktiveras när inget annat behov finns. Meny.9. - autolägesinställning stopp av värme Inställningsområde : 0 0 C Fabriksinställning: 0 stopp av tillsats Inställningsområde: -0 0 C Fabriksinställning: filtreringstid Inställningsområde: 0 h Fabriksinställning: h När driftläget är satt till "auto" väljer värmepumpen själv, beroende på medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion ska tillåtas. I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer. Du kan även ställa in under hur lång tid (filtreringstid) medeltemperaturen räknas. Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används. Meny.9. - gradminutinställning aktuellt värde Inställningsområde: start kompressor Inställningsområde: Fabriksinställning: -0 start tillsats Inställningsområde: Fabriksinställning: -00 stopp tillsats Inställningsområde: Fabriksinställning: -0 Gradminuter är ett mått på aktuellt värmebehov i huset och bestämmer när kompressor respektive tillsats ska startas/stoppas. TÄNK PÅ! Högre värde på "start kompressor" ger fler kompressorstarter vilket ökar slitaget på kompressorn. För lågt värde kan ge ojämn inomhustemperatur. Meny.9. - fabriksinställning användare Här kan du återställa alla inställningar som är tillgängliga för användaren (inklusive avancerat-menyerna) till fabriksvärden. TÄNK PÅ! Efter fabriksinställningen måste personliga inställningar som t.ex. värmekurva etc. ställas in igen. TÄNK PÅ! Det går inte att ställa in "stopp av tillsats" högre än "stopp av värme". Kapitel Styrning - Menyer

30 Meny - SERVICE Översikt - SERVICE. - driftinställningar. - systeminställningar. - fabriksinställning service.. - varmvatteninst... - max framledningstemp... - larmåtgärder Håll bakåtknappen intryckt i sekunder för att komma åt Servicemenyn. Undermenyer Menyn SERVICE har orange text och är avsedd för den avancerade användaren. Denna meny har flera undermenyer. Till höger om menyerna på displayen finns statusinformation för respektive meny. driftinställningar Driftinställningar för värmepumpen. systeminställningar Systeminställningar för värmepumpen, aktivering av tillbehör etc. fabriksinställning service Total återställning av alla inställningar (inklusive inställningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden. OBS! Felaktiga inställningar i servicemenyerna kan skada värmepumpen. Meny. - driftinställningar I undermenyerna till denna gör du driftinställningar för värmepumpen. Meny.. - varmvatteninst. ekonomi Inställningsområde starttemp. ekonomi: 0 C Fabriksinställning starttemp. ekonomi: C Inställningsområde stopptemp. ekonomi: 0 C Fabriksinställning stopptemp. ekonomi: C normal Inställningsområde starttemp. normal: 0 C Fabriksinställning starttemp. normal: C Inställningsområde stopptemp. normal: 0 C Fabriksinställning stopptemp. normal: C lyx Inställningsområde starttemp. lyx: 0 C Fabriksinställning starttemp. lyx: C Inställningsområde stopptemp. lyx: 0 C Fabriksinställning stopptemp. lyx: 9 C stopptemp. per. höjning Inställningsområde: 0 C Fabriksinställning: C Rekommenderad normalinställning Värmepump Beredare Start Stopp F0 VPA C C F0 VPB C C F00 VPA C C F00 VPB C 0 C Här ställer du in start- och stopptemperatur på varmvattnet för de olika komfortalternativen i meny. samt stopptemperatur för periodisk höjning i meny.9.. Ovanstående värden är defaultinställningar då det finns olika beredarkonstruktioner, givarplaceringar samt övriga faktorer som är unika för varje enskild installation. Dessa inställningar kan därför behöva justeras. Kapitel Styrning - Menyer

31 Meny.. - max framledningstemp. klimatsystem Inställningsområde: 0 0 C Fabriksinställning: C Här ställer du in max framledningstemperatur för klimatsystemet. Om anläggningen har fler än ett klimatsystem kan individuella max framledningstemperatur ställas in för varje system. TÄNK PÅ! Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in mellan och C. Kontrollera max temperatur för golvet med golvleverantören. Meny.. - larmåtgärder Här väljer du på vilket sätt du vill att ska göra dig uppmärksam på att det finns ett larm i displayen. De olika alternativen är att systemet slutar producera varmvatten (fabriksinställning) och/eller sänker rumstemperaturen. TÄNK PÅ! Om ingen larmåtgärd väljs kan det medföra högre energiförbrukning vid larm. Meny. - systeminställningar Om varmvattenberedare är dockad till anläggningen måste varmvattenladdning aktiveras här. Meny. - fabriksinställning service Här kan du återställa alla inställningar (inklusive inställningar tillgängliga för användaren) till fabriksvärden. OBS! Vid återställning visas startguiden nästa gång värmepumpen startas. Kapitel Styrning - Menyer 9

32 9 Komfortstörning I de allra flesta fallen märker värmepumpen av en driftstörning och visar detta med larm och instruktioner om åtgärd i rumsenhetens display. Se sida 0 för information om hur du hanterar larm. Om driftstörningen inte visas i displayen, eller om displayen är släckt, kan följande felsökningsschema användas. Hantera larm Återställning av larm Återställning av larm kan ske på två sätt.. Välj "ja" i meny... Omstart av (till-/frånslag av spänningen till ). Vid larmåterställning startas styrsystemet om i värmepumpen och eventuella larm i återställs. OBS! Kontakta din installatör om larmet uppstår igen. Felsökning Om driftstörningen inte visas i displayen kan följande tips användas alternativt kontrollera manualen till värmepumpen. Grundläggande åtgärder Vid larm har en driftstörning av något slag uppstått, vilket visas genom en larmklocka i rumsenheten. Larm Vid larm har det inträffat en driftstörning som inte kan åtgärda själv. I displayen kan du se vilken typ av larm det är. Larmlista Larm AA:## (där ## är en siffra) betyder att larmet har uppstått i. Larm EB00:## (där ## är en siffra) betyder att larmet har uppstått i värmepumpen (se värmepumpens manual). Givarlarm BT/BT/BT: Givaren har troligtvis gått sönder eller tappat kontakten med tillbehörskortet. Larmet återställs automatiskt en stund efter korrekt inkoppling. Kontrollera anslutningen av givaren till tillbehörskortet samt att kabeln inte råkat ut för kabelbrott. Om ovan inte är felkällan byts givaren ut. Kommunikationslarm värmepump Värmepumpen har tappat kontakten med tillbehörskortet. Kontrollera anslutningen mellan värmepump och tillbehörskortet samt att kabeln inte råkat ut för kabelbrott. Kommunikationslarm tillbehörskort Rumsenheten har tappat kontakten med tillbehörskortet. Kontrollera anslutningen mellan rumsenheten och tillbehörskortet samt att kabeln inte råkat ut för kabelbrott. Börja med att kontrollera följande möjliga felkällor: Att värmepumpen är i drift alt. att matningskabel till är ansluten. Bostadens grupp- och huvudsäkringar. Bostadens jordfelsbrytare. Värmepumpens automatsäkring (FC). Låg temperatur på varmvattnet, eller uteblivet varmvatten Denna del av felsökningskapitlet gäller endast om värmepumpen är dockad till varmvattenberedare. Värmepumpen i felaktigt driftläge. Om läge "manuellt" är valt, välj till "tillsats". Stor varmvattenåtgång. Vänta tills varmvattnet hunnit värmas upp. Tillfälligt ökad varmvattenkapacitet (tillfällig lyx) kan aktiveras i meny.. För låg varmvatteninställning. Gå in i meny. och välj ett högre komfortläge. För låg eller ingen driftprioritering av varmvatten. Gå in i meny.9. och öka tiden för när varmvatten ska driftprioriteras. Låg rumstemperatur Stängda termostater i flera rum. Sätt termostaterna på max i så många rum som möjligt. Justera rumstemperaturen via meny. istället för att strypa termostaterna. Anläggningen i felaktigt driftläge. Gå in i meny.. Om läge "auto" är valt, välj ett högre värde på "stopp av värme" i meny Kapitel 9 Komfortstörning

33 Om läge "manuellt" är valt, välj till "värme". Skulle inte det räcka, välj då även till "tillsats". För lågt inställt värde på värmeautomatiken. Gå in i meny. (temperatur) och justera upp förskjutningen av värmekurvan. Om rumstemperaturen endast är låg vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny.9. (värmekurva) behöva justeras upp. För låg eller ingen driftprioritering av värme. Gå in i meny.9. och öka tiden för när värme ska driftprioriteras. Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad. Kontrollera eventuella externa kontakter. Hög rumstemperatur För högt inställt värde på värmeautomatiken. Gå in i meny. (temperatur) och justera ner förskjutningen av värmekurvan. Om rumstemperaturen endast är hög vid kall väderlek kan kurvlutningen i meny.9. (värmekurva) behöva justeras ner. Extern kontakt för ändring av rumsvärme aktiverad. Kontrollera eventuella externa kontakter. Endast tillsats Om du inte lyckas rätta till felet och du inte får någon värme i huset kan du, i väntan på hjälp, försätta i läge endast tillsats. Det innebär att endast använder tillsats för att värma upp huset och tappvarmvattnet. Ställa i tillsatsläge. Gå till meny. driftläge.. Markera endast tillsats med hjälp av manöverknapparna och tryck sedan på OK-knappen.. Återgå till huvudmenyerna genom att trycka på Bakåt-knappen. Kapitel 9 Komfortstörning

34 0 Tillbehör Mer info och bilder finns på Extern eltillsats ELK ELK Elkassett kw, x 00 V Art nr 09 0 RSK nr 0 Hjälprelä HR 0 Art nr 09 RSK nr 0 Varmvattenberedare VPA 00/0 Art nr 0 0 RSK nr VPA 00/00 Koppar Art nr 0 0 Koppar RSK nr 9 Emalj Art nr 0 00 VPA 0/00 Koppar Art nr 0 0 Koppar RSK nr Emalj Art nr 0 0 VPB 00 Varmvattenberedare med laddslinga Koppar Art nr 0 0 Koppar RSK nr 0 Varmvattenstyrning VST Växelventil, Cu-rör Ø Max värmepumpstorlek 0 kw Art nr 09 RSK nr VST 0 Växelventil, Cu-rör Ø Max värmepumpstorlek 0 kw Art nr 09 RSK nr Värmepump F0 kw Art nr 0 0 RSK nr 0 0 kw Art nr 0 0 RSK nr 0 0 kw Art nr 0 0 RSK nr 0 F00 kw Art nr 0 0 RSK nr 0 0 kw Art nr 0 0 RSK nr 0 VPB 0 Varmvattenberedare med laddslinga Koppar Art nr 0 0 Koppar RSK nr 0 VPB 000 Varmvattenberedare med laddslinga Koppar Art nr 0 0 Koppar RSK nr 0 Kapitel 0 Tillbehör

35 Tekniska uppgifter Mått och avsättningskoordinater Apparatlådan Kapitel Tekniska uppgifter

36 Rumsenheten 9 Kapitel Tekniska uppgifter

37 Tekniska data Rumsenhet Bredd Höjd Djup Djup (med distansram) Kapslingsklass Apparatlåda Bredd Höjd Djup Kapslingsklass Max antal luft/vatten-värmepumpar Max antal givare Max antal laddpumpar Max antal cirkulationspumpar/klimatsystem Matningsspänning Max ström Max antal tillsatssteg Art nr RSK nr (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (A) 9 IP IP 0 V 0 Hz 0 0 Kapitel Tekniska uppgifter

38 Elschema Kapitel Tekniska uppgifter

39 Sakregister Sakregister A Anslutningar, Anslutning av cirkulationspump, Anslutning av matning, Anslutning av tillbehör, Anslutning av tillsatsvärme,, Anslutning av växelventilsmotor, B Bipackade komponenter, D Demontering av luckor, DIP-switch, Dockningsalternativ, E Elinkopplingar, Allmänt, Anslutningar, Anslutning av cirkulationspump, Anslutning av matning, Anslutning av tillbehör, Anslutning av tillsatsvärme,, Anslutning av växelventilsmotor, Inställningar, Kommunikation med värmepump, Kontakt för extern blockering av tillsats och/eller kompressor, Kontakt för extern justering, Rumsenhet, Rumsgivare, Temperaturgivare, extern framledning, Temperaturgivare, varmvattenladdning, Temperaturgivare, varmvatten topp, Utegivare, El-lådor, Endast eltillsats, F Felsökning, 0 Förberedelser, G Garanti-information, H Hantera larm, 0 I Igångkörning med NIBE luft/vattenvärmepump, Igångkörning och justering, Förberedelser, Igångkörning med NIBE luft/vattenvärmepump, Igångkörning utan NIBE luft/vattenvärmepump, Igångkörning utan NIBE luft/vattenvärmepump, Installationskontroll, Inställningar, DIP-switch, K Komfortstörning, 0 Endast eltillsats, Felsökning, 0 Hantera larm, 0 Kommunikation med värmepump, Kontakt för extern blockering av tillsats och/eller kompressor, Kontakt för extern justering, Kontaktinformation, L Leverans och hantering, Bipackade komponenter, Demontering av luckor, Upphängning, M Meny - INOMHUSKLIMAT, 0 Meny - VARMVATTEN, Meny - INFO, Meny - MITT SYSTEM, Meny - SERVICE, Menysystem, Märkning, R Rumsenhet,, Rumsgivare, Röranslutningar, Allmänt, Dockningsalternativ, Symbolnyckel, S Serienummer, Styrmodulens konstruktion, Komponentlista, Komponentplacering, Styrning,, 0 Styrning - Introduktion, Styrning - Menyer, 0 Styrning - Introduktion, Menysystem, Rumsenhet, Styrning - Menyer, 0 Meny - INOMHUSKLIMAT, 0 Meny - VARMVATTEN, Meny - INFO, Meny - MITT SYSTEM, Meny - SERVICE, Symboler, Symbolnyckel, Säkerhetsinformation, Garanti-information, Installationskontroll, Kontaktinformation, Märkning, Serienummer, Symboler, T Tekniska data, Tekniska uppgifter, Tekniska data, Temperaturgivare, extern framledning, Temperaturgivare, varmvattenladdning, Temperaturgivare, varmvatten topp, Tillbehör, U Upphängning, Utegivare, V Viktig information, Säkerhetsinformation, Värmepumpens konstruktion Komponentlista el-lådor, Komponentplacering el-lådor, Kapitel Sakregister

40 Kapitel

41 Kapitel 9

42 0 Kapitel

43

44 NIBE AB Sweden Hannabadsvägen Box SE- Markaryd Phone Telefax

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA

MAV 1115-2 UKV 200-300 / KYLA UKV 200-300 / KYLA MAV 1115-2 031788 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt UKV består av ett kondensisolerat stålkärl med isolering av freonfri polyuretan. Ytterhöljet består av slagtålig plast. UKV har många användningsområden:

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 05

Användarhandbok NIBE SMO 05 LEK Användarhandbok Tillbehör LEK UHB SE 1144-1 031891 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200. Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 LEK LEK Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 0922-1 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 Kontaktinformation 4 2 Leverans och hantering 5 Uppställning 5 Bipackade

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna MAV SE 101-12 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage 2 st. distanser

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE LEK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE 09-00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsats (olje-/gaspanna/fjärrvärme)

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089

Installatörshandbok VPD 150, 300. Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1426-1 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 20

Användarhandbok NIBE SMO 20 Användarhandbok Styrmodul LEK UHB SE 1322-1 231578 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 9. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 12.

Läs mer

Dockningssats DEW 40 IHB

Dockningssats DEW 40 IHB IHB 110-1 01 1 Installatörshandbok - DEW 0 Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer

Läs mer

VST 11 MAV VST 11 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 11 INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST 11

VST 11 MAV VST 11 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 11 INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST 11 MAV 0743-9 VST 0023 VST SE GB DE MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST MONTAGEANWEISUNG BRAUCHWASSERSTEUERUNG VST MONTERINGSANVISNING VST Beskrivning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1616-1 331762 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen husets

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 200, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 200, 300 MED STEATITELPATRON LEK MOS SE 1419- ER 6: 00, 300 031798 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 00, 300 MED STEATITELPATRON Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd

Läs mer

Användar- och installatörshandbok Tappman

Användar- och installatörshandbok Tappman LEK Användar- och installatörshandbok Vattenautomat med värmeväxlare CHB SE 1625-5 411087 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Användarhandbok Allmänt 3 Installatörshandbok

Läs mer

Installatörshandbok VPD 150, 300

Installatörshandbok VPD 150, 300 Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1545-3 331089 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 Installationsalternativ 10 Säkerhetsinformation 3 5 Elektrisk installation 11 2 Leverans och hantering

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Användarhandbok NIBE SAM 40

Användarhandbok NIBE SAM 40 Användarhandbok Tilluftsmodul LEK UHB SE 1549-1 331750 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Landspecifik information Kontaktinformation Ett

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul UHB SE 1549-3 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation Ett bra val 2 Värmeanläggningen

Läs mer

Användarhandbok FJVM 220

Användarhandbok FJVM 220 LEK Användarhandbok Fjärrvärmemodul UHB SE 1212-1 431266 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Användarhandbok NIBE SAM 41

Användarhandbok NIBE SAM 41 Användarhandbok NIBE SAM 41 Tilluftsmodul LEK UHB SE 1623-1 331771 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation NIBE SAM 41 - Ett bra val 2 Skötsel av NIBE SAM 41 Regelbundna

Läs mer

Användarhandbok NIBE F110

Användarhandbok NIBE F110 Användarhandbok Varmvattenvärmepump LEK UHB SE 1420-3 231973 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 12. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Användarhandbok NIBE F130. Varmvattenvärmepump

Användarhandbok NIBE F130. Varmvattenvärmepump LEK Användarhandbok Varmvattenvärmepump UHB SE 1433-1 231983 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Upp-/nedknappar (flytta/öka/minska) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) En detaljerad förklaring

Läs mer

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK LEK Installatörshandbok Tilluftsmodul IHB SE 1231-2 031978 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Demontering av

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 ELK 26 MOS SE 305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 0354 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt 4

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1032-5 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Användarhandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul UHB SE 1209-1 431239 APH

Användarhandbok NIBE VVM 500. Inomhusmodul UHB SE 1209-1 431239 APH Användarhandbok Inomhusmodul APH UHB SE 1209-1 431239 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK

Installatörshandbok VPB 200/VPB 300. Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 LEK LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare IHB SE 1006-2 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1327-1 Styrmodul SMO 20 639562 SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 Installatörshandbok Tillbehör LEK IHB SV - 00 Innehållsförteckning Viktig information Allmänt Innehåll Komponentplacering apparatlåda (AA) Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning

Läs mer

ETS 11 / 12 Eltillsats

ETS 11 / 12 Eltillsats MAV SE 0534-2 511092 Allmänt Värmepumpar dimensioneras normalt inte för att klara hela värmeeffektbehovet. Någon form av tillsatseffekt är nödvändig under kalla dagar. består av en elpatron med en kontaktorsats

Läs mer

Byte av beredare F1245/F1255 LEK

Byte av beredare F1245/F1255 LEK SIT SE 1413-1 yte av beredare F1245/F1255 431300 SERVICEINSTRUKTION yte av beredare F1245/F1255 llmänt llmänt Vid byte av beredare i F1245/F1255 flyttas kylmodul, rörkopplingar, isolering och all elektrisk

Läs mer

Installatörshandbok AHP/AHPS

Installatörshandbok AHP/AHPS Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 1415-2 231350 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 2 AHP och AHPS Installationsalternativ 10 11 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK

MOS SE 1419-2 ER 56: 100, 200, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 200, 300 LEK MOS SE 119- ER : 100, 00, 300 031797 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT CU 100, 00, 300 Apparaten får användas av barn över 8 år och av personer med fysisk, sensorisk eller mental funktionsnedsättning

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1435-4 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Uppställning 6 Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip Komponenter Systemprincip 3 3 3 Rörinstallation

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM Москва, Русаковская ул., 13А2 Тел\факс: +7 (499)703-4288 E-mail sales@grenergy.ru Веб-сайт www.grenergy.ru Användarhandbok Frånluftsmodul UHB SE 1214-2 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Tillbehörskort Tillbehör IHB SE - 0 Innehållsförteckning Allmänt Komponentplacering Shuntstyrd tillsatsvärme Allmänt Röranslutning Principschema Elinkoppling Programinställningar Elschema

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2 F1145 1 F1145 F1345 24/30 F1345 40/60 F1345 24/30 F1345 40/60 F1245 Varmvattenladdning VPB 1st VPB 2st

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 40

Användarhandbok NIBE SMO 40 Användarhandbok Styrmodul LEK UHB SE 1546-3 231579 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235

MONTERINGSANVISNING FRIKYLA PK4 TILL FIGHTER 1135/1235 V- 5Hz.5uF m(a) P,(W)...4 45 65 9 HEJSAN PC;7NIB DK IP 44 TF Class H Max. bar M 8-8 SE MONTERINGSANVISNING FRIKYLA TILL FIGHTER 5/5 GRUNDFOS Type UPS 5-6 P/N:5956447 MONTERINGSANVISNING SE Allmänt Detta

Läs mer

Kommunikationsmodul SMS 40

Kommunikationsmodul SMS 40 LEK Kommunikationsmodul SMS 40 IHB 1004-1 031502 1 Svenska, Installatörshandbok - SMS 40 Allmänt Med SMS 40 kan du styra och övervaka din Nibe värmepump med en mobiltelefon via SMS-meddelande. För att

Läs mer

Användar- och installatörshandbok Nibette 5

Användar- och installatörshandbok Nibette 5 LEK Användar- och installatörshandbok Varmvattenberedare CHB SE 1623-6 M11682 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation 2 Användarhandbok Tillsyn och skötsel Åtgärder vid driftstörning

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1255

Användarhandbok NIBE F1255 Användarhandbok Bergvärmepump LEK UHB SE 1419-3 231514 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Användarhandbok NIBE F135. Frånluftsmodul UHB SE

Användarhandbok NIBE F135. Frånluftsmodul UHB SE Användarhandbok Frånluftsmodul LEK UHB SE 1522-1 331431 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Kontaktinformation F135 Ett bra val 2 Värmeanläggningen

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul AHB SE 0927-1 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK LEK Installatörshandbok Fjärrvärmemodul IHB SE 1049-1 031752 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Upphängning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1208-1 031978 LEK

Installatörshandbok SAM 40. Tilluftsmodul IHB SE 1208-1 031978 LEK LEK Installatörshandbok Tilluftsmodul IHB SE 1208-1 031978 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Uppställning 5 Demontering av

Läs mer

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK

SIT 0946-4. servicedisplay RE10 LEK 60 40 80 20 100 0 120 SIT 0946-4 Servicedisplay 031391 Serviceinstruktion servicedisplay EVP 500 SE Serviceinstruktion servicedisplay GB SERVICE INSTRUCTION service display RE10 LEK Servic LEK LEK SERVICEINSTRUKTION

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok XC 0 Tillbehör IH SE - 00 Innehållsförteckning llmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling nslutning av kommunikation nslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING MOS SE 38-2 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031593 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump UHB SE 1315-2 231026 LEK

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump UHB SE 1315-2 231026 LEK Användarhandbok Luft/vatten-värmepump LEK UHB SE 1315-2 231026 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information 5 Kontaktinformation

Läs mer

Användar- och installatörshandbok Nibette 5

Användar- och installatörshandbok Nibette 5 LEK Användar- och installatörshandbok Varmvattenberedare CHB SV 1739-7 M11682 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation Allmänt 2 Användarhandbok Tillsyn och skötsel Åtgärder vid

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE LEK

Installatörshandbok VPB/VPBS. Varmvattenberedare IHB SE LEK Installatörshandbok Varmvattenberedare LEK IHB SE 1536-7 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 5 Elektrisk installation 14 Säkerhetsinformation 2 Givare 14 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

Installatörshandbok SMO 40

Installatörshandbok SMO 40 Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1546-3 231581 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av knapparnas

Läs mer

Användarhandbok NIBE VVM 320 3x400V

Användarhandbok NIBE VVM 320 3x400V Användarhandbok 3x400V Inomhusmodul APH UHB SE 1415-2 231421 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vatten-värmepump UHB SE 1328-3 231835 LEK LEK LEK

Användarhandbok NIBE F2040. 8, 12, 16 kw Luft/vatten-värmepump UHB SE 1328-3 231835 LEK LEK LEK LEK LEK LEK Användarhandbok 8, 12, 16 kw Luft/vatten-värmepump UHB SE 1328-3 231835 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 3 Serienummer 4 Landspecifik information

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Dockningsprincip F1345 dockad med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering) Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump Antal Storlek (kw) 1st (Master)

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE 0- Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1226

Användarhandbok NIBE F1226 LEK Användarhandbok Bergvärmepump UHB SE 1109-1 031927 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Installatörshandbok VPB/VPBS

Installatörshandbok VPB/VPBS Installatörshandbok Varmvattenberedare LEK IHB SE 1544-8 031289 Innehållsförteckning 1 Viktig information 3 5 Elektrisk installation 15 Säkerhetsinformation 3 Givare 15 2 Leverans och hantering Transport

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK MAV SE 0941-11 Dockningssats EVC 240 611597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 240 till vedpanna LEK Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats vedpanna Minireläkort med kablage

Läs mer

Användarhandbok NIBE VVM 500 Sverige

Användarhandbok NIBE VVM 500 Sverige Användarhandbok Sverige Inomhusmodul APH UHB SE 1415-3 431239 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 13. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet

Läs mer

Användarhandbok NIBE ERS

Användarhandbok NIBE ERS Användarhandbok Ventilationsvärmeväxlare LEK UHB SE 1622-1 331806 LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Landspecifik information Kontaktinformation

Läs mer

Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300

Användar- och installatörshandbok EL 150, 230, 300 LEK Användar- och installatörshandbok Varmvattenberedare CHB SE 1618-3 331585 Innehållsförteckning 1 Viktig information Säkerhetsinformation Allmänt 2 Användarhandbok Tillsyn och skötsel Åtgärder vid driftstörning

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1211-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031594 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Systemprincip 3 Drift och skötsel Allmänt

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip F1145/1245/1345 Master/Slave med tillsats, tillbehör och varmvattenberedare (flytande kondensering). Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 F1145 2

Läs mer

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26

ELK 26 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 26 MOS SE 1305-3 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 03154 LEK Innehållsförteckning Till Fastighetsägaren Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Komponenter 3 Systemprincip 3 Underhållsrutiner Allmänt

Läs mer

Installatörshandbok AHP/AHPS

Installatörshandbok AHP/AHPS Installatörshandbok Ackumulatortank IHB SE 1536-3 231350 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Installationsalternativ 12 Säkerhetsinformation 2 5 Elektrisk installation 14 2 Leverans och hantering

Läs mer

NIBE SMO 20 Styrmodul

NIBE SMO 20 Styrmodul NIBE SMO 20 Styrmodul 5 Enkel styrmodul för NIBE luft/vatten-värmepumpar SMO 20 är en modern, enkel styrmodul som tillsammans med en NIBE luft/vatten-värmepump, en varmvattenberedare och en extern, stegstyrd

Läs mer

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK

MOS SE 1102-7 NIBE ELK 213 611146 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 213 LEK MOS SE 02-7 NIBE ELK 23 646 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING ELK 23 LEK Innehåll Allmänt Systembeskrivning Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanelen Funktioner på frontpanelen Strömställare

Läs mer

Styrmodul NIBE SMO 20

Styrmodul NIBE SMO 20 NIBE.SE Styrmodul NIBE SMO 20 NIBE SMO 20 ger en optimerad styrning av klimatanläggningen och är avsedd att kombineras med NIBE luft/vattenvärmepumpar för ett komplett klimatsystem för ditt hem. Styrmodulen,

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Värmepump 3 2 1 OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. För mer information

Läs mer

Drifthandbok NIBE F1345. Bergvärmepump OHB SE 1210-2 231001 LEK

Drifthandbok NIBE F1345. Bergvärmepump OHB SE 1210-2 231001 LEK Drifthandbok Bergvärmepump LEK OHB SE 1210-2 231001 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 6. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 8.

Läs mer

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE

Installatörshandbok AXC30. Tillbehör IHBSE EK Installatörshandbok AXC0 Tillbehör IHBSE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1126

Användarhandbok NIBE F1126 LEK Användarhandbok Bergvärmepump UHB SE 1109-1 031925 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Användarhandbok NIBE F750

Användarhandbok NIBE F750 Användarhandbok Frånluftsvärmepump LEK UHB SE 1536-2 331471 Snabbguide Navigering Ok-knapp (bekräfta/välja) Bakåt-knapp (backa/ångra/avsluta) Manöverratt (flytta/öka/minska) En detaljerad förklaring av

Läs mer

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna

Dockningssats för EVC 240 till värmepump/vedpanna MAV SE 079 Dockningssats EVC 40 6597 MONTERINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump/vedpanna Allmänt Allmänt Innehåll, dockningssats Dockningssats FIGHTER 00/annan värmepump/vedpanna Minireläkort

Läs mer

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

VPB 500, 750, 1000 MOS 0949-3 VPB 500, 750, 1000 031256 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS MOS 0949-3 03256 SE GB NL MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS INSTALLATIE EN MONTAGE INSTRUCTIES MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Allmänt VPB är en serie varmvattenberedare

Läs mer

Användar- och installatörshandbok SP110,300. Ackumulatortank Varmvattenberedare

Användar- och installatörshandbok SP110,300. Ackumulatortank Varmvattenberedare UN Användar- och installatörshandbok Ackumulatortank Varmvattenberedare CHB SE 1720-2 331991 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Till användaren 3 Till installatören 4 Tekniska uppgifter Kontaktinformation

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme

Dockningsprincip. Tillämpning. Funktion. F1145/F1155 till värmesystem, eventuella tillbehör samt eventuell tillsatsvärme Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Funktion F1145/F1155 prioriterar laddning av varmvatten. Värmepumpen styrs av utegivare (BT1) i kombination med den interna framledningsgivaren.

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1342-3 231738 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 23. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 25.

Läs mer

NIBE Uplink - Uppgradering

NIBE Uplink - Uppgradering IHB 1341-4 M11563 1 Svenska, IHB - Allmänt Denna serviceinstruktion beskriver hur du uppgraderar NIBE F370, F470, F750, F1145/F1245, F1345 eller VVM500 till att vara kompatibel med NIBE Uplink. Du kan

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2026

Användarhandbok NIBE F2026 Användarhandbok Luft/vatten-värmepump LEK UHB SE 1125-1 031860 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Anläggningsdata 2 Säkerhetsinformation 4 Serienummer 5 Landspecifik information 6 Kontaktinformation

Läs mer

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK

Installatörshandbok SMO 20. Styrmodul IHB SE LEK Installatörshandbok Styrmodul IHB SE 1342-3 231580 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 23. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 25.

Läs mer

Användarhandbok NIBE FLM

Användarhandbok NIBE FLM LEK Användarhandbok Frånluftsmodul UHB SE 1724-4 031395 LEK LEK Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Ett bra val 2 Värmeanläggningen husets hjärta

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FLM

Installatörshandbok NIBE FLM Installatörshandbok Frånluftsmodul IHB SE 1546-1 331701 Innehållsförteckning 1 Viktig information 4 6 Programinställningar 22 Säkerhetsinformation 4 Startguiden 22 2 Leverans och hantering Transport 7

Läs mer

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump. 8, 12, 16 kw UHB SE 1512-4 231835 LEK LEK

Användarhandbok NIBE F2040. Luft/vatten-värmepump. 8, 12, 16 kw UHB SE 1512-4 231835 LEK LEK LEK LEK LEK Användarhandbok 8, 12, 16 kw Luft/vatten-värmepump UHB SE 1512-4 231835 Innehållsförteckning 1 Viktig information Anläggningsdata Säkerhetsinformation Serienummer Landspecifik information

Läs mer

MOS SE ER57 STEATIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron LEK

MOS SE ER57 STEATIT MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron LEK MOS SE 1545-5 ER57 STEATIT 331289 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING COMPACT Steatitelpatron Svenska Installation Uppställning Varmvattenberedaren skruvas loss från träpallen. Genom att variera längden

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1226

Användarhandbok NIBE F1226 LEK Användarhandbok Bergvärmepump UHB SE 1413-1 231645 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 12. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer

Användarhandbok NIBE SMO 20

Användarhandbok NIBE SMO 20 Användarhandbok Styrmodul LEK UHB SE 1436-3 231578 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida 15.

Läs mer

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK

Installatörshandbok NIBE FJVM 220. Fjärrvärmemodul IHB SE LEK LEK Installatörshandbok Fjärrvärmemodul IHB SE 1212-1 431259 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 5 Transport 5 Upphängning 5 Bipackade komponenter

Läs mer

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1348-1 Styrmodul SMO 40 TM 639588 NIBE SMO 40 5 Avancerad styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Externa styrmöjligheter, SMS, Modbus, Uplink. Hanterar flera tillbehör,

Läs mer

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS SE 0923-11 FJVM 120 511406 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Innehåll SE Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Funktionsprincip 3 Inställningar / Systembeskrivning 4 Inställningar

Läs mer