Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370."

Transkript

1 086L1370

2 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Danfoss A/S

3 Innehållsförteckning 1 Allmänt Säkerhetsföreskrifter Inledning Installationsöversikt Placering av -komponenter Förberedelser Installation av värmepump med reglercentral och utedel (master) Installation av ytterligare utedel (slave) Installation av Expansionskort och kopplingsplint med kabelhärva Installation av Uppstart Bilaga Systemlösning Elanslutningar Danfoss Heating Solutions VMBQS307 3

4 1 Allmänt De här instruktionerna beskriver -installationen. En -enhet innebär att en befintlig värmepump (master) som består av en utedel och en inomhusenhet kan utökas med en ytterligare utedel (slave). Installationen omfattar rör- och elinstallation samt nödvändiga inställningar i styrsystemet. Hänvisningar till menyval i styrsystemet markeras med versaler, exempel: INFORMATION -> DRIFT -> AUTO. Hänvisningar till andra dokument och bilder markeras med kursiv stil, exempel: Installationsanvisning. 1.1 Säkerhetsföreskrifter Fara Varning Farlig elektrisk spänning! Anslutningsdonen är spänningsförande och kan medföra livsfara på grund av elektrisk stöt. All spänningsmatning måste brytas innan elinstallationen kan påbörjas. Risk för personskador! Se till att barn inte leker med produkten. Varning Elinstallationen får endast utföras av behörig elinstallatör och skall följa gällande lokala och nationella bestämmelser. Varning Försiktighet Försiktighet Elinstallationen skall ske med fast förlagd ledning. Eltillförseln skall kunna brytas med hjälp av en allpolig strömställare (arbetsbrytare) med minst 3 mm kontaktöppning. Den här produkten är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller som saknar kunskap eller erfarenhet, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur produkten ska användas av en säkerhetsansvarig person. Vid skrotning ska lokala regler och förordningar följas. 1.2 Inledning Om används i ett värmesystem kommunicerar de bägge utedelarna (master och slave) med varandra och styrs av samma reglercentral (som sitter inomhus). Programvaran i reglercentralen är förberedd för master/slave-drift och aktiveras automatiskt vid driftsättning och under systemstart. Strömförsörjningen till varje utedel ansluts individuellt. 4 VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

5 1.3 Installationsöversikt En översikt över installationen visas i bilden nedan: Pos Beskrivning 1, 2 Värmepumpmodeller 3 Utedel (master) 4 Utedel (slave) 1.4 Placering av -komponenter Komponenter i reglercentral -komponenternas positioner i reglercentralen visas i bilden nedan: Danfoss Heating Solutions VMBQS307 5

6 Fig. 1: Komponenter i reglercentral 4 Pos Beskrivning 1 Expansionskort 2 HUB-kort 3 Expansionsplint 4 X2 kopplingsplint 5 Lock till kabelkanal Komponenter i elskåp -komponenternas positioner i elskåpet visas i bilden nedan: 6 VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

7 Fig. 2: Komponenter i elskåp Pos Beskrivning 1 VP-kort 2 EEV-kort 3 Kopplingsplint 4 X1 kopplingsplint Danfoss Heating Solutions VMBQS307 7

8 1.4.3 Leveranskontroll -paketet visas i bilden nedan: Tillbehören till -installationen levereras i en medföljande kartong. Kontrollera att innehållet stämmer överens med följande tabell: Pos Artikelnr. Antal Beskrivning 1 086U Expansionskort 2 086L Kabelhärva, expansionskort 3 086U Plint, expansionskort 4 086U Kommunikationskabel RJ mm 5 086U Kretskortsstöd 6 086U Framledningsgivare U Returledningsgivare U Systemframledningsgivare 9 086L Installationsanvisning för expansionskort och kopplingsplint L Denna installationsanvisning L Effektvakt 8 VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

9 2 Förberedelser Innan arbetet med -installationen påbörjas ska följande åtgärder utföras: 1. Installation av värmepumpen med reglercentral (1 eller 2) och utedel (master) (3). 2. Installation av ytterligare utedel (slave) (4). 3. Installation av expansionskort och kopplingsplint med kabelhärva Fig. 3: -installation med reglercentral och utedelar 2.1 Installation av värmepump med reglercentral och utedel (master). Genomför normal installationen enligt anvisningarna i Installationsanvisningen. 2.2 Installation av ytterligare utedel (slave) Placera utedelen enligt kapitlet Transport, uppackning och placering i Installationsanvisningen. Anslut rör för framledning och returledning enligt bilagan Systemlösning. Danfoss Heating Solutions VMBQS307 9

10 2.3 Installation av Expansionskort och kopplingsplint med kabelhärva Installera expansionskort och kopplingsplint med kabelhärva enligt den bifogade anvisningen Installation av expansionskort och kopplingsplint. Se pos. 1, 2 och Anslut den lösa kabeln till N, se position 4 och den lösa grå kabeln som vid position VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

11 3 Installation av Installationen består av följande moment: 1. Elinstallation 2. Driftsättning 3. Inställningar i styrsystemet 3.1 Elinstallation Elinstallationen utförs enligt följande aktiviteter: 1. Reglerdator 2. Utedelens elskåp (slave) 3. Kommunikationskabel RJ Kommunikationskabel mellan reglercentral och utedelarna (master och slave) Reglerdator Se bild 1 på sidan 6 för komponenternas placering i reglercentralen. Danfoss Heating Solutions VMBQS307 11

12 Elanslutningar i reglercentral Cirkulationspump N Gäller endast reglercentraler med inbyggd cirkulationspump. 1. Koppla loss cirkulationspumpen från kopplingsplinten genom att lossa ledarna från anslutningarna märkta 101.1, N och PE. Se position Skala kabeln cirka 120 mm. Se position Återanslut cirkulationspumpen genom att ansluta ledarna enligt följande: Ledare som var anslutna till kopplingsplint X2 märkt ansluts till expansionsplinten märkt Se position 4. Ledare som var anslutna till kopplingsplinten X2 märkt N ansluts till kopplingsplinten X2 märkt N (samma anslutning som tidigare). Se position 3. Ledare som var anslutna till kopplingsplinten X2 märkt PE ansluts till expansionsplinten märkt PE. Se position VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

13 0 10 V och larm N Gäller endast reglercentraler med inbyggd cirkulationspump. 1. Koppla från 0 10 V och larmet från kopplingsplinten genom att lossa ledarna från anslutningarna märkta 116.1, och COM. Se position Återanslut 0-10 V och larmet till expansionsplinten genom att ansluta ledarna enligt följande: Ledare som var anslutna till kopplingsplint X2 märkt ansluts till expansionsplinten märkt Se position 3. Ledare som var anslutna till kopplingsplint X2 märkt ansluts till expansionsplinten märkt Se position 4. Ledare som var anslutna till kopplingsplint X2 märkt COM ansluts till expansionsplinten märkt COM. Se position Danfoss Heating Solutions VMBQS307 13

14 Installationsanvisning Givare Slav N Gäller inte reglercentraler utan inbyggd cirkulationspump Koppla bort framledningsgivarens Molex-kontakt på HUBkortet från anslutningen märkt 110. Se position 1. För reglercentraler med inbyggd cirkulationspump, varmvattenberedare, växelventil för varmvatten och elpatron måste Molex-kontakten som är ansluten till anslutningen märkt 111 kopplas bort. Se position Lossa kablarna genom att klippa bort buntbanden så att kablarna går att dra tillbaka. Trä därefter fram dessa i nedre kanten på montageplåten under expansionskortet. Se position Klipp av kontakthuset och skala bort ledarnas isolering. Se position VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

15 Installationsanvisning Anslut framledningsgivarens ledare till expansionskortets anslutningar enligt följande: Anslut den röda ledaren till expansionsplintens anslutning märkt Se position 9. Anslut den vita ledaren till expansionskortet anslutning märkt COM. Se position För reglercentraler med inbyggd cirkulationspump, varmvattenberedare, växelventil för varmvatten och elpatron måste returledningsgivarens ledare anslutas till expansionskortets anslutningar märkta och COM. 9 Givare Master Gäller inte reglercentraler utan inbyggd cirkulationspump. N 1 1. Avlägsna locket på kabelkanalen som sitter ovanför HUBkortet. Se position Anslut master-cirkulationspumpen till anslutningen märkt 116,1, 116,2 och COM. Se position COM COM COM COM 114 COM N COM N 113 N N N N N Danfoss Heating Solutions N L1.1 F F2 PE PE L1.1 L1 N L1 N 4 VMBQS307 15

16 Installationsanvisning Ta ut framledningskabeln (med den monterade Molex-anslutningen märkt och 110,2) från kabelkanalen. Se position 7. För reglercentraler med inbyggd cirkulationspump, varmvattenberedare, växelventil för varmvatten och elpatron ska returledningskabeln (med en monterad Molex-anslutning märkt 111,1 och 111,2) tas ut från kabelkanalen Anslut framledningskablarna (med monterade Molexkontakter) till HUB-kortets anslutning märkt 110. Se position 8. För reglercentraler med inbyggd cirkulationspump, varmvattenberedare, växelventil för varmvatten och elpatron måste returledningskabeln (med monterade Molex-anslutningar) vara ansluten till HUB-kortets anslutning märkt 111. Ta fram den medföljande framledningsgivaren (märkt 110) från. 8. Anslut den medföljande framledningsgivaren enligt följande: Anslut den röda ledaren till kopplingsplint X2 anslutning märkt 110. Se position 11. Anslut den vita ledaren till kopplingsplint X2 märkt COM. Se position Anslut den medföljande returledningsgivaren enligt följande: Anslut den röda ledaren till kopplingsplint X2 anslutning märkt 111. Anslut den vita ledaren till kopplingsplint X2 anslutning märkt COM. 10. Ta fram den medföljande systemframledningsgivaren från. Anslut den medföljande systemframledningsgivaren enligt följande: Anslut den röda ledaren till kopplingsplint X2 anslutning märkt Anslut den vita ledaren till kopplingsplint X2 anslutning märkt COM. 11. VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

17 Installationsanvisning Utedelens (slave) elskåp Se bild 2 på sidan 7 för enhetens placering i utedelens elskåp. 1. Ta bort bygeln från EEV-kortet. Se position Lägg om dipswitchen på VP-kortet från position 1 till position 2. Se position 1. 2 Försiktighet De här ändringarna ska endast utföras på slave-enheten, annars kan allvarliga skador uppstå på båda enheterna. Danfoss Heating Solutions VMBQS307 17

18 Kommunikationskabel RJ-45 Se bild 1 på sidan 6 för placeringar i reglercentralen. 1. Anslut den medföljande RJ-45-kabeln till expansionskortets uttag märkt 209. Se position Anslut andra änden av RJ-45-kabeln till HUB-kortets uttag märkt 123. Se position Kommunikationskabel mellan reglercentral och utedelar N Kommunikationskabel medföljer ej. Kommunikationskabel ansluts enligt följande: 1. Mellan reglercentral och utedel (master) 2. Mellan utedelarna (master och slave) 18 VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

19 Kommunikationskabel mellan reglercentral och utedel (master) Se bild 1 på sidan 6 för placering i reglercentralen. Se bild 2 sidan 7 för placering i utedelens elskåp Anslut kommunikationskabeln till kopplingsplinten (reglercentralen) enligt följande: Anslut en ledare till kopplingsplint X2 anslutning märkt BUS_A. Se position 1. Anslut en ledare till kopplingsplint X2 anslutning märkt BUS_B. Se position 3. Anslut en ledare till kopplingsplint X2 anslutning märkt COM. Se position Anslut andra änden av kommunikationskabeln till plint X1 (utedelens elskåp) enligt följande: Anslut en ledare till plint X1 anslutning märkt BUS_A. Se position 1. Anslut en ledare till plint X1 anslutning märkt BUS_B. Se position 2. Anslut en ledare till plint X1 anslutning märkt COM. Se position 3. 4 Danfoss Heating Solutions VMBQS307 19

20 Kommunikationskabel mellan utedelarna, master och slave Se bild 2 sidan 7 för placering i utedelens elskåp Anslut kommunikationskabeln till plint X1 (Master) enligt följande: Anslut en ledare till plint X1 (elskåp master) anslutning märkt Se position 2. Anslut en ledare till plint X1 (elskåp master) anslutning märkt Se position 3. Anslut en ledare till plint X1 (elskåp master) anslutning märkt COM. Se position Anslut andra ändan av kommunikationskabeln till plint X1 (Slav) enligt följande: Anslut en ledare till plint X1 (elskåp slave) anslutning märkt Se position 2. Anslut en ledare till plint X1 (elskåp slave) anslutning märkt Se position 3. Anslut en ledare till plint X1 (elskåp slave) anslutning märkt COM. Se position Driftsättning Anslut spänningsmatningen. 3.4 Inställningar i styrsystemet Följande symboler används för att styra menyval i reglercentralen: Symbol Beskrivning + Pilknapp + på reglercentralen - Pilknapp - på reglercentralen 20 VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

21 -> Höger pilknapp på reglercentralen <- Vänster pilknapp på reglercentralen Genomför följande inställningar i reglercentralen: 1 Uppstart, Inställningar för master 2 Uppstart, Inställningar för slave 3 Grundinställningar för värmepumpsenheterna 4 Inställningar för tillval, Optimum 5 Inställning av varmvatten 6 Inställning för kyla 7 Inställning för eltillsats 8 Kontroll, Manuell test 9 Drift Danfoss Heating Solutions VMBQS307 21

22 4 Uppstart 4.1 Inställningar för master 1. Tryck och håll ner < i 5 10 sekunder.» Menyn SERVICE visas. 2. Tryck på för att stega ner till INSTALLATION. 3. Tryck på > för att välja INSTALLATION. 4. Tryck på > för att välja SYSTEM. 5. Tryck på för att stega ner till MASTER/SLAVE. 6. Tryck på > för att välja MASTER/SLAVE. Alternativet markeras. Tryck därefter på + för aktivering.» Resultat: MASTER/SLAVE = PÅ. 7. Tryck på < för att avmarkera alternativet. Om reglerbar klass-a cirkulationspump skall användas för masterenheten, gå till bild 8. Annars fortsätt till steg Tryck på + för att stega upp till OPTIMUM. Tryck på > för att välja OPTIMUM. Alternativet markeras. Tryck därefter på + för aktivering.» Resultat: OPTIMUM = PÅ. 9. Tryck på < för att avmarkera alternativet. Fortsätt med steg Tryck på + för att stega upp till VÄRMEKÄLLA. Tryck på > för att välja VÄRMEKÄLLA. 11. Tryck på > för att välja UTELUFT.» DIREKTFÖRÅNGNING visas. 12. Tryck och håll ner > i cirka 20 sekunder.» VÄRMEPUMPSEFFEKT visas. 13. Tryck på för att välja storlek. Tryck på > när rätt storlek är markerat.» En * visas efter markerad värmepumpseffekt. 14. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. 4.2 Inställningar för slave 1. Tryck och håll ner > i 5 10 sekunder.» Menyn SERVICE visas. 2. Tryck på för att stega ner till INSTALLATION. 3. Tryck på > för att välja INSTALLATION. 4. Tryck på > för att välja SYSTEM. Om en reglerbar klass-a cirkulationspump skall användas för slavenheten, gå till steg 5. Fortsätt annars till steg Tryck på för att stega ner till OPTIMUM. Tryck på > för att välja OPTIMUM. Alternativet markeras. Tryck därefter på + för aktivering.» Resultat: OPTIMUM = PÅ. 6. Tryck på < för att avmarkera alternativet. Tryck på + för att stega upp till VÄRMEKÄLLA. Fortsätt med steg Tryck på > för att välja VÄRMEKÄLLA. 8. Tryck på > för att välja UTELUFT.» DIREKTFÖRÅNGNING visas. 9. Tryck och håll ner > i cirka 20 sekunder.» VÄRMEPUMPSEFFEKT visas. 10. Tryck på för att välja storlek. Tryck på > när rätt storlek är markerat.» En * visas efter markerad värmepumpseffekt. 11. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. 4.3 Grundinställningar för värmepumpsenheterna 1. Tryck och håll ner < i 5 10 sekunder.» Menyn SERVICE visas. 2. Tryck på för att stega ner till INSTALLATION. 3. Tryck på > för att välja INSTALLATION. 4. Tryck på för att stega ner till FABRIKSINST. Tryck på > för att välja FABRIKSINST. 5. Tryck på för att stega ner till RADIATOR eller GOLV. Tryck på > för att markera RADIATOR eller GOLV.» En asterisk (*) visas efter valt alternativ. 6. Tryck på < för gå ur FABRIKSINST. Vänta omkring 10 sekunder.» Inställningarna aktiveras. 7. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. 22 VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

23 4.4 Inställningar för tillval Optimummodellerna 1. För master: Tryck och håll ner < i 5 10 sekunder. Fortsätt med steg 3.» Menyn SERVICE visas. 2. För slave: Tryck och håll ner > i 5 10 sekunder. Fortsätt med steg 3.» Menyn SERVICE visas. 3. Tryck på för att stega ner till OPTIMUM. Tryck på > för att välja OPTIMUM.» Se värmepumpens installationsanvisning för parametrarnas betydelse. 4. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. Inställning av varmvatten 1. Tryck och håll ner < i 5 10 sekunder.» Menyn SERVICE visas. 2. Tryck på > för att välja VARMVATTEN. 3. Tryck på > för att välja START. 4. Tryck på + för att sätta önskad starttemperatur för varmvattenproduktion.» Rekommenderad starttemperatur 40 C. 5. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. 6. Tryck på <.» Menyn INFORMATION visas. 7. Tryck på för att stega ner till VARMVATTEN. 8. Tryck på > för att välja VARMVATTEN. Tryck därefter igen på > för att markera VARMVATTEN. Tryck därefter + för att aktivera VARMVATTEN.» Resultat: VARMVATTEN = PÅ. 9. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. Inställning för kyla 1. För master: Tryck och håll ner < i 5 10 sekunder.» Menyn SERVICE visas. 2. För slave: Tryck och håll ner > i 5 10 sekunder.» Menyn SERVICE visas. 3. Tryck på för att stega ner till KYLA. Tryck på > för att välja KYLA. 4. Tryck på > för att välja KYLA. Tryck på > igen.» Inställningsmenyn öppnas. 5. Tryck på för att gå till AKTIV KYLA. Tryck på > för att välja AKTIV KYLA. 6. Tryck på > för att välja INTEGRERAD I VP.» En (*) visas. 7. Tryck på < upprepade gånger.» Tills startbilden visas. 8. Tryck på <.» Menyn INFORMATION visas. 9. Tryck på för att stega ner till KYLA. 10. Tryck på > för att välja KYLA. Tryck igen på > för att markera alternativet KYLA. Tryck på + för att aktivera KYLA.» Resultat: KYLA = PÅ. 11. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. Inställning för elektrisk tillsatsvärmare 1. Tryck och håll ner < i 5 10 sekunder.» Menyn SERVICE visas. 2. Tryck på för att stega ner till TILLSATS. Tryck på > för att välja TILLSATS. 3. Tryck på > för att välja MAX STEG. Tryck på + för sätta önskad steginställning för eltillsatsen. Tryck på < för avmarkering. Om en extern tillsats ska konfigureras går du till bild 4. Fortsätt annars till steg 6.» 4. Tryck på för att stega ner till EXTERN TILLSATS. 5. Tryck på > för att välja EXTERN TILLSATS. Tryck på > igen för att markera alternativet. Tryck på + för att aktivera alternativet.» Resultat: EXT. TILLSATS = PÅ. 6. Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. Danfoss Heating Solutions VMBQS307 23

24 4.5 Kontroll Manuell test 1. För master: Tryck och håll ner < i 5 10 sekunder. Gå till steg 3.» Menyn SERVICE visas. 2. För slave: Tryck och håll ner > i 5 10 sekunder. Gå till steg 3.» Menyn SERVICE visas. 3. Tryck på för att stega ner till MANUELL TEST. Tryck på > för att välja MANUELL TEST. 4. Tryck på > för att välja MANUELL TEST. 5. Tryck på + för att sätta systemet till MANUELL TEST.» Resultat: MANUELL TEST = Testa de olika komponenterna: Stega ner och upp med och +. Markera och avmarkera med > och <. Aktivera och inaktivera komponenter som skall testas genom att trycka på + respektive då ett alternativ är markerat. 7. Tryck på + för att stega upp till MANUELL TEST. Avsluta manuell test genom att trycka på > för att markera MANUELL TEST. Tryck på > för att välja MANUELL TEST.» Resultat: MANUELL TEST = Tryck på < upprepade gånger.» Startskärmen visas. 4.6 Drift 1. Tryck på <.» Menyn INFORMATION visas. 2. Tryck på > för att välja DRIFT. 3. Tryck på för att stega ner till AUTO. 4. Tryck på > för att välja AUTO.» En asterisk (*) visas efter valt alternativ. 5. Tryck på < upprepade gånger.» Tills startbilden visas. Utedelen är nu satt i drift. 24 VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

25 5 Bilaga Systemlösning A B Pos Beskrivning A. Master B. Slave 5 Värmepumpsenhet 10 Framledning 11 Returledning 12 Kallvatten 13 Varmvatten 18 Varmvattenberedare 30 Cirkulationspump 36 Cirk.pump (system) 40 Reglerdator 49 Framledningsgivarsystem 50 Givare ute 51 Framledningsgivare (vp) 52 Returledningsgivare 53 Varmvattengivare start (vp) 55 Varmvattengivare topp (vp) 60 Poolgivare 62 Rumsgivare 63 Shuntventil (andra shunt) 77 Växelventil 79 Växelventil kylning 80 Avstängningsventil 83 Backventil 85 Avluftningsventil 87 Säkerhetsventil (9 bar) 91 Smutssilkula 96 Flexslang 100 Säkerhetsventil (3,0 bar) 101 Växelventil pool 103 Värmeväxlarpool 104 Expansionskort 107 Shuntventil (shuntgrp 1) 108 Framledningsgivare (shuntgrp 1) 109 Cirk.pump (shuntgrp 1) 112 Expansionskärl 114 Tillsats 117 Tillsats 120 Kylenhet Danfoss Heating Solutions VMBQS307 25

26 5.1 Elanslutningar 306 Master 26 VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

27 Danfoss Heating Solutions VMBQS307 27

28 28 VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

29 Danfoss Heating Solutions VMBQS307 29

30 30 VMBQS307 Danfoss Heating Solutions

31 Danfoss Heating Solutions VMBQS307 31

32 Danfoss Värmepumpar AB Box ARVIKA Phone Internet: Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innstående order under föutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. Danfoss Heating Solutions och Danfoss Heating Solutions logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt. VMBQS307 Produced by Danfoss Heating Solutions 2014

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Twin Kit 086L1370. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-iQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-iQ. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elschema www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-A Opti.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema. DHP-A Opti. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elschema www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema DHP-S, 400V 3N.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elschema DHP-S, 400V 3N. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elschema www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används

Läs mer

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500

Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Installationsguide WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC107 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumstermostat

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-D & WT-P Rumstermostat Rumstermostat Installationsanvisning 1. Installation Bruksanvisningen kan du ladda ner på: heating.danfoss.com. 1. Installationen måste utföras av en behörig elektriker. 2. Rumstermostaten bör installeras

Läs mer

DEVIreg 330 (-10 till +10 C)

DEVIreg 330 (-10 till +10 C) Installationsanvisning DEVIreg 330 (-10 till +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen.

Läs mer

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-T Rumstermostat

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-T Rumstermostat BasicPlus 2 WT-T Rumstermostat 1. Installation 1. Installationen måste utföras av en behörig elektriker. 2. Rumstermostaten bör installeras ungefär 1,5 m ovanför golvnivå, och på en plats med minimal inverkan

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR Rumstermostat

Installationsanvisning. BasicPlus 2 WT-DR & WT-PR Rumstermostat Rumstermostat Installationsanvisning 1. Installation Bruksanvisningen kan du ladda ner på: heating.danfoss.com. 1. Installationen måste utföras av en behörig elektriker. 2. Rumstermostaten bör installeras

Läs mer

Installationsanvisning. Expansionsmodul 1

Installationsanvisning. Expansionsmodul 1 Installationsanvisning Expansionsmodul 1 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller servie. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Commissioning DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Commissioning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

Installationsanvisning DHP-AQ

Installationsanvisning DHP-AQ Installationsanvisning DHP-AQ VMGFD107 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss A/S åtagande enligt gällande garantibestämmelser ej bindande. Danfoss A/S förbehåller sig rätten

Läs mer

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se

Bruksanvisning. Mega. www.thermia.se www.thermia.se Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG) Copyright Thermia Värmepumpar Innehållsförteckning

Läs mer

Dockningssats DEW 40 IHB

Dockningssats DEW 40 IHB IHB 110-1 01 1 Installatörshandbok - DEW 0 Säkerhetsinformation Denna handbok beskriver installations- och servicemoment avsedda att utföras av fackman. Denna produkt är ej avsedd att användas av personer

Läs mer

GEO 22-80kW Snabbguide

GEO 22-80kW Snabbguide GEO 22-80kW Snabbguide 6 720 821 927 2017/07 Snabbguiden är avsedd för att beskriva de vanligaste och viktigaste åtgärderna vid uppstart av värmepumpen. För komplett information, se de med värmepumpen

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Monteringsanvisningar........

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsanvisning. DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsanvisning DEVIreg 330 (+5 till +45 C) Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen.

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 530. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Kaskadkoppling. Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Installatörshandledning (2011/06) sv

Kaskadkoppling. Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Installatörshandledning (2011/06) sv 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadkoppling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatörshandledning sv 2 Innehållsförteckning SE Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar....

Läs mer

Kaskadkoppling Luft/vatten Installatörshandledning

Kaskadkoppling Luft/vatten Installatörshandledning Kaskadkoppling Luft/vatten 6 720 646 245-02.1I Installatörshandledning 6720 646 245 2010/09 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

Värmepumpar. DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsguide DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Läs mer

CTC EcoMiniEl Extern elpanna. Installations- och skötselanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide

CTC EcoMiniEl Extern elpanna. Installations- och skötselanvisning. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 501 28-5 2019-04-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning Extern elpanna VIKTIGT LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING BEHÅLL FÖR FRATIDA BRUK 161 501 28-5 2019-04-04

Läs mer

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1007 Om denna anvisning ej följs vid installation och service är Danfoss

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsguide. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsguide DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 316 Innehållsförteckning 1 Inledning................. 3 1.1 Tekniska specifikationer..... 4 1.2 Säkerhetsanvisningar...... 6 2

Läs mer

Elanvisningar Danfoss Värmepumpar DHP-AL

Elanvisningar Danfoss Värmepumpar DHP-AL Elanvisningar Danfoss Värmepumpar DHP-AL DHP-AL Innehåll DHP-AL 6, 400V 3N...4 7 DHP-AL 8, 400V 3N... 8 11 DHP-AL 10, 400V 3N...12 15 DHP-AL 12, 400V 3N...16 19 DHP-AL Opti 6, 400V 3N...20 24 DHP-AL Opti

Läs mer

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsguide. DEVIreg 535. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsguide DEVIreg 535 Elektronisk termostat www.devi.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

FUNKTION & UPPBYGGNAD

FUNKTION & UPPBYGGNAD Manual FUNKTION & UPPBYGGNAD INSTALLATION UNDERHÅLL 1 INNEHÅLL Funktion & Uppbyggnad Allmänt 3 Så här fungerar det 3 Uppbyggnadsprincip 3 Funktionsschema 3 Installation Innehåll och placering 4 Leveransens

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1222-2 431283 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

290 A/W Användarhandledning

290 A/W Användarhandledning 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Användarhandledning 6 720 616 876 (2010/04) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer

living connect, Elektronisk Radiatortermostat

living connect, Elektronisk Radiatortermostat Användningsområde alla de andra elektroniska radiatortermostater i samma rum. living connect har en öppet-fönsterfunktion som stänger ventilen om temperaturen i rummet sjunker snabbt. Huvudfunktioner i

Läs mer

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28

PRINCIPSKISSER. Rev. EA.012-11-28 PRINCIPSKISSER Vedpanna och sol. Vedpanna och sol med växlare. Vedpanna och sol, växlare och växelventil. Solvärme med radiator och vv. Solvärme mot tank och fjärrvärme. Solvärme mot tank och pool. Solvärme

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Användarhandbok. DEVIreg 535. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Användarhandbok DEVIreg 535 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 5 2 Inställningar............... 6 2.1 Höja/sänka

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0613-2 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Thermia värmepump Diplomat

Thermia värmepump Diplomat Thermia värmepump Diplomat Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Installationsanvisning 9680-53814001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information............ 4 2 Placering och upppackning.... 6

Läs mer

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09

Kombiberedare FR/FC. Handledning /09 Kombiberedare 00-00 FR/FC Handledning 0 00/09 Ingående delar Underhåll och skötsel Demontering av front Vid service och underhållsarbete ska frontplåten tas bort enligt bild. Drag ut frontens nederkant.

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Ariterm Expansionskort för shuntstyrning ARITERM Expansionskort Innehållsförteckning Allmänt... 2 Inkoppling - elschema... 4 Värme shuntgrupp 1... 6-7 Shunt - Shuntgrupp

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bruksanvisning www.heating.danfoss.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Användarhandbok. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Användarhandbok DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning................. 4 1.1 Säkerhetsanvisningar...... 6 2 Inställningar............... 7 2.1 Frostskydd............

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Villor med vattenburet värmesystem. Max rek värmeeffekt 13,5 kw. Alternativ OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer. OBS!

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK

Installatörshandbok AXC 40. Tillbehör IHB SE 1226-2 031430 LEK EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av matning Anslutning av kommunikation Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

living connect, Elektronisk Radiatortermostat

living connect, Elektronisk Radiatortermostat Användningsområde alla de andra elektroniska radiatortermostaterna i samma rum. living connect har en öppet fönsterfunktion som stänger ventilen om temperaturen i rummet sjunker tillräckligt snabbt. living

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Online.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning. Online. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Expansionskort Pellets-Sol ARITERM Expansionskort Pellets-Sol Innehållsförteckning Allmänt...2-3 Systemlösning - principschema...4-5 Inkoppling - elschema...6

Läs mer

Danfoss varmvattenberedare

Danfoss varmvattenberedare Danfoss varmvattenberedare Danfoss DWH-E Installations- & skötselanvisning VIBNF107 Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska

Läs mer

Kombiberedare LE FR/FC

Kombiberedare LE FR/FC SE Kombiberedare LE 00-00 FR/FC 0-0.I Handledning 0 0 9 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet Kombiberedare

Läs mer

I. Kombiberedare 200 LW-300 LW. Installatörshandledning /09 sv

I. Kombiberedare 200 LW-300 LW. Installatörshandledning /09 sv 0-0.I Kombiberedare 00 LW-00 LW Installatörshandledning 009 0/09 sv Innehåll Information... Ingående delar... Checklista vid installation... Installation/inställning av cirkulationspump... Pumpkapacitet

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Installationsguide DEVIlink FT Golvtermostat

Installationsguide DEVIlink FT Golvtermostat DEVIlink FT Golvtermostat www.devi.com Innehållsförteckning 1 Inledning....................... 3 2 Placering....................... 4 2.1 Givarkombinationer.............. 4 3 Montering.......................

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Snabbguide för installation och uppstart

Snabbguide för installation och uppstart Bosch Värmepumpar, februari 05 Snabbguide för installation och uppstart Bosch Compress 6000 AW, 5-7 kw Kortfattad instruktion med erforderliga komponenter och installationsmoment för typiska fall av kompletta

Läs mer

Shuntmodul XB2 A/W Installatörshandledning

Shuntmodul XB2 A/W Installatörshandledning Shuntmodul XB2 A/W 6 720 615 683-00.1I Installatörshandledning Art.nr: 6 720 619 226 2009/04 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring..... 3 1.1 Symbolförklaring....................

Läs mer

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV

MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20. CPU-kort. Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV VARNING MAV SE 0703-3 POOL 20 511477 MONTERINGSANVISNING POOL 20 CPU-kort Plåt med kopplingsplint DATASKYLT 123456 SERIENR. 123456 VV KV Allmänt POOL 20 är ett tillbehör för att möjliggöra pooluppvärmning

Läs mer

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet

Installationshandbok CF-MC huvudstyrenhet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationshandbok Danfoss heating solutions Innehåll 1. Inledning.... 4 2. CF2 + Systemöversikt... 4 3. Funktionsöversikt.... 4 4. Montering och installationsanvisning

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning. DHP-H Varius Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning. DHP-H Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bruksanvisning www.heating.danfoss.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Snabbguide Inverter 11:20. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Snabbguide Inverter Bultvägen 8, 451 75 Uddevalla Telefon 052264 12 82 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning av drift läge... 3 Avläsning drift data... 3 Avläsning

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

VST 11 MAV VST 11 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 11 INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST 11

VST 11 MAV VST 11 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 11 INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST 11 MAV 0743-9 VST 0023 VST SE GB DE MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST INSTALLATION INSTRUCTIONS HOT WATER CONTROL VST MONTAGEANWEISUNG BRAUCHWASSERSTEUERUNG VST MONTERINGSANVISNING VST Beskrivning

Läs mer

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283

Installatörshandbok AXC 50. Tillbehör IHB SE 1522-6 431283 EK Installatörshandbok Tillbehör IHB SE - Innehållsförteckning Allmänt Grundvattenpump Innehåll Allmänt Komponentplacering apparatlåda (AA) Principschema Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Bruksanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Bruksanvisning www.heating.danfoss.com Det engelska språket används i originalbruksanvisningen. Övriga språk är en översättning av originalbruksanvisningen. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsanvisning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsanvisning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

Diplomatserien. Snabbguide. RUM 20c. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon

Diplomatserien. Snabbguide. RUM 20c. Bultvägen 8, Uddevalla Telefon Diplomatserien Snabbguide Bultvägen 8, 45 75 Uddevalla Telefon 05-64 8 service@berghogensror.se www.berghogensror.se Innehållsförteckning Inställning rumbörvärde... 3 Justering av värmekurva... 3 Brytning

Läs mer

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive

Made in Sweden INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING. Teknikmodul Aquasol Exclusive INSTALLATIONS- DRIFTSANVISNING Teknikmodul Innehållsförteckning Allmänt - viktigt!... 2 Tekniska data... 3 Montering av drivenhet Ariterm 8000... 4 Montering av ventilkombination... 5 Montering av pelletspanna...

Läs mer

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 68. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Solvärmemodul. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 68 Solvärmemodul SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax 02 9 8 28 0 info@vaillant.de

Läs mer

Installatörshandbok AXC 40

Installatörshandbok AXC 40 EK Installatörshandbok AXC 0 Tillbehör IHB SE - 00 Innehållsförteckning Allmänt Innehåll Komponentplacering Gemensam elinkoppling Anslutning av kommunikation Anslutning av matning Shuntstyrd tillsatsvärme

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Driftsättning DHP-AQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Driftsättning DHP-AQ. MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Driftsättning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger sig allt ansvar om dessa instruktioner inte följs vid installation eller service. Det engelska språket används i originalbruksanvisningen.

Läs mer

Bergvärmepump Compress 7000i LW

Bergvärmepump Compress 7000i LW Snabbguide Bergvärmepump Compress 7000i LW CS7001iLWM CS7001iLWMF 6720892050 (2019/01) SE Driftsättning 1 Ställ in land, vissa menyer och funktioner är beroende av korrekt landsval. Driftsättning Första

Läs mer

Poolstyrning PremiumLine X15

Poolstyrning PremiumLine X15 Poolstyrning PremiumLine X15 13847-00.1I Handledning Art. nr: 13847 Utgåva 1.0 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsföreskrift 3 1.2 Symbolförklaring 3 2 Vad ingår

Läs mer

ETS 11 / 12 Eltillsats

ETS 11 / 12 Eltillsats MAV SE 0534-2 511092 Allmänt Värmepumpar dimensioneras normalt inte för att klara hela värmeeffektbehovet. Någon form av tillsatseffekt är nödvändig under kalla dagar. består av en elpatron med en kontaktorsats

Läs mer

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx

Made in Sweden. INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING. Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING Aquasol solstyrning RC SolEx och Expansionskort SolEx Översikt kontrollpanel 1 Förenklat schema över systemet. 2 Indikering av att laddning från kollektorn till tanken

Läs mer

Beijer Electronics AB, MA00062D,

Beijer Electronics AB, MA00062D, Manual IFC PBDP Förord Denna manual är en installations och funktionsbeskrivning för expansionskortet IFC PBDP. Modulen kan användas till operatörsterminalerna i E-serien som har expansionskortsplats.

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

NIBEAHP/AHPS/AHPH. Modulbyggd ackumulatortank med möjlighet till varmvattenberedning. Ackumulatortank

NIBEAHP/AHPS/AHPH. Modulbyggd ackumulatortank med möjlighet till varmvattenberedning. Ackumulatortank NIBE/S/H Ackumulatortank 2 Modulbyggd ackumulatortank med möjlighet till varmvattenberedning. /S/H är ett nytt modulbyggt ackumulatortankkoncept av typen "tekniktank". Varje modul i systemet är 60 cm bred

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar

Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Aquasol Solvärmesystem Paketlösningar Solfångare Teknikmodul Tillsatsvärme Zenit RF SP Aquasol solvarmvattenberedare HW00T Elpatron Big L Aquasol solvarmvattenberedare 00 L Elpatron Big 6 L Aquasol 60

Läs mer