Snabbguide för installation och uppstart

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide för installation och uppstart"

Transkript

1 Bosch Värmepumpar, februari 05 Snabbguide för installation och uppstart Bosch Compress 6000 AW, 5-7 kw Kortfattad instruktion med erforderliga komponenter och installationsmoment för typiska fall av kompletta system eller med shuntat tillskott.

2 Innehåll Systemkomponenter och installationsanvisningar Inomhusenhet AWM - System vid takhöjd över.0 m... Inomhusenhet AWE - System vid takhöjd under.0 m, med eltillskott... Inomhusenhet AWB - System vid takhöjd under.0 m, för shuntat tillskott... 5 Installation och uppstart Mått värmepump... 6 Rekommenderade mått för placering av Värmepump... 7 Anslutningar AWM... 8 Montera säkerhetsgrupp AWM... 8 Ansluta AWM med värmepump... 9 Ansluta AWE (med elpatron) mot värmepump och värmesystem... 9 Ansluta AWB (för shuntat tillskott) mot värmepump... 0 Ansluta AWB mot externt tillskott och värmesystem... 0 ryckvakt... Påfyllning och avluftning av värmepump och värmepumpsmodul... Uppstart av värmepumpen... Driftsättning rumsgivare... 5 Poolstyrning... 6 Inomhusenhet AWM System vid takhöjd över.0 m (Rekommenderad) Elpanna för samkörning med Bosch Compress 6000 AW 5-9 eller -7. Inbyggd varmvattenberedare 85 l. Elpatron 9 kw (AWM 5-9), 5 kw (AWM -7) och inbyggd laddpump. Finns även för sol och ved lösning (AWM-S 5-9 kw samt -7 kw) Reshöjden är 950 mm på inomhusenheten. Det går att pressa takhöjden en smula genom att sätta två vinklar på toppen av inomhusenheten och montera anslutningskopplet i direkt anslutning, vid sidan av pannan. (Se då till att avluftaren kommer som högsta punkt!) För Compress 6000 AW 5, 7, 9 kw ( fas) Inomhusenhet AWM komplett med vvb (5-9 kw), För Compress 6000 AW, 7 kw ( fas) Inomhusenhet AWM komplett med vvb (-7 kw), 6 08 Komponenter och tillbehör som ingår i leverans Anslutningskoppel medlevereras som inkluderar filterball, säkerhetsventil, aut. avluftare, manometer samt bypass, expansionskärl l inbyggt i elpanna, rumsgivare (ingår i leverans till AW 5-7 kw) och effektvakt (ingår i leverans till AW 5-9 kw). illbehör: st cirkulationspump (6m) till radiatorsidan. Pumpkoppel. Backventil som monteras efter cirkpump. Ventilrör ansl. Påfyllnadsventil (Påfyllning monteras på returen till värmepumpen.) Värmekabel, & 5 m, RSK (Installeras alltid vid frysrisk i dräneringsröret) Made by Sven Johansson, Fredrik Holmgren, Petter Karlberg. ips vid installation: Bosch rekommenderar rördragning av alupex mellan ute och innedel, fast installation. Smutsfilter behövs endast på returen från värmesystem. Vid Cu /Elfz rör krävs smutsfilter även mellan ute/innedel, monteras direkt i värmepumpen. Vid rördragning av Cu /Elfz: använd siliconbaserad anslutningsslang, ej EPDM!

3 Inomhusenhet AWE med eltillskott System vid takhöjd under.0 m Komplett reglercentral till luftvärmepump Bosch Compress 6000 AW 5-9 kw samt -7kW. Inbyggd elpatron 9 kw, expansionskärl 0 liter samt laddpump. Varmvatten via separat VVB. (Växelventil samt VV givare tillkommer). För Compress 6000 AW 5, 7, 9 kw ( fas) Vägghängd Inomhusenhet AWE 5-9, 65 6 För Compress 6000 AW, 7 kw ( fas) Vägghängd Inomhusenhet AWE -7, 65 6 Komponenter och tillbehör som ingår i leverans Exp kärl inbyggt 0 l i reglercentral, filterball, rumsgivare (ingår i leverans till AW 5-7 kw) och effektvakt (ingår i leverans till AW 5-9 kw). Inomhusenhet AWB för shuntat tillskott System vid takhöjd under.0 m Komplett reglercentral till luftvärmepump Bosch Compress 6000 AW 5-9 kw samt -7 kw. Används för samkörning mot befintlig panna med shuntat tillskott eller 0-0V signal. Shunt samt laddpump ingår i styrskåp. 0 V on/off signal. Varmvatten via separat VVB. (Växelventil samt VV givare tillkommer). För Compress 6000 AW 5, 7, 9 kw För Compress 6000 AW, 7 kw Vägghängd Inomhusenhet AWB 5-9 för shuntat tillskott, Vägghängd Inomhusenhet AWB -7 för shuntat tillskott, Komponenter och tillbehör som ingår i leverans Exp kärl inbyggt 0 l i reglercentral, filterball, rumsgivare (ingår i leverans till AW 5-7 kw) och effektvakt (ingår i leverans till AW 5-9 kw). illbehör som ej ingår i leverans: Varmvattengivare Växelventil med ställdon dim.. (ill innedel AWE 5-9) (Om avståndet mellan reglercentral och VVB överskrider.5 m rekommenderas dim. 8.) Växelventil med ställdon dim. 8. (ill innedel AWE -7) Värmekabel, & 5 m (Installeras alltid vid frysrisk i dräneringsröret) Ytterligare tillbehör som behövs: st cirkulationspump (6m) till radiatorsidan. Pumpkoppel. Backventil som monteras efter cirkpump. Ventilrör ansl. Påfyllnadsventil (Påfyllning monteras på returen till värmepumpen.) illbehör som ej ingår i leverans: Varmvattengivare Växelventil med ställdon dim.. (ill innedel AWE 5-9) (Om avståndet mellan reglercentral och VVB överskrider.5 m rekommenderas dim. 8.) Växelventil med ställdon dim. 8. (ill innedel AWE -7) Värmekabel, & 5 m (Installeras alltid vid frysrisk i dräneringsröret) Ytterligare tillbehör som behövs: st cirkulationspump (6m) till radiatorsidan. Pumpkoppel. Backventil som monteras efter cirkpump. Ventilrör ansl. Påfyllnadsventil (Påfyllning monteras på returen till värmepumpen.) Välj varmvattenberedare efter förutsättningar och VV-behov Dubbelm. Beredare FW 00l Cu (kommunalt vatten) Dubbelm. Beredare FW 00l Cu (kommunalt vatten) Dubbelm. Beredare FW 00l Rf (bra val vid egen brunn) Dubbelm. Beredare FW 00l Rf (bra val vid egen brunn) Välj varmvattenberedare efter förutsättningar och VV-behov Dubbelm. Beredare FW 00l Cu (kommunalt vatten) Dubbelm. Beredare FW 00l Cu (kommunalt vatten) Dubbelm. Beredare FW 00l Rf (bra val vid egen brunn) Dubbelm. Beredare FW 00l Rf (bra val vid egen brunn) ips vid installation: Bypass byggs mellan tillopp och retur FÖRE cirkpump. Avstånd på bypass = min. 0 X dim. (ex dim = 0mm). Bibehåll samma dim på bypass som matarledningar! Se sid 0. Bosch rekommenderar rördragning av alupex mellan ute och innedel, fast installation. Smutsfilter behövs endast på returen från värmesystem. Vid Cu /Elfz rör krävs smutsfilter även mellan ute/innedel, monteras direkt i värmepumpen. Vid rördragning av Cu /Elfz: använd siliconbaserad anslutningsslang, ej EPDM! ips vid installation: Bypass byggs mellan tillopp och retur FÖRE cirkpump. Avstånd på bypass = min. 0 X dim. (ex dim = 0mm). Bibehåll samma dim på bypass som matarledningar! Se sid 0. Bosch rekommenderar rördragning av alupex mellan ute och innedel, fast installation. Smutsfilter behövs endast på returen från värmesystem. Vid Cu /Elfz rör krävs smutsfilter även mellan ute/innedel, monteras direkt i värmepumpen. Vid rördragning av Cu /Elfz: använd siliconbaserad anslutningsslang, ej EPDM! 5

4 Mått värmepump 5, 7, 9kW modeller Rekommenderade mått för placering av Värmepump H ,7 Mått värmepump, 7kW modeller

5 <50V 0V / 00V <50V 0V / 00V Anslutningar AWM Ansluta AWM med värmepump <50V 0V / 00V. Värmebärare ut (till värmepump). Värmebärare in (från värmepump). Kallvattenanslutning. Varmvattenanslutning 5. Kabelgenomföring till IP-modul 6. Kabelkanal CAN-BUS och givare 7. Retur till solsystem (endast på solmodell) 8. Framledning från solsystem (endast på solmodell) 9. Retur från värmesystem 0. Framledning till värmesystem. Kabelkanal elanslutning <50V 0V / 00V Anslut påfyllningen här.. Värmebärare ut (till värmepump). Värmebärare in (från värmepump). Framledning från värmepump. Returledning till värmepump Ansluta AWE (med elpatron) mot värmepump och värmesystem Montera säkerhetsgrupp AWM 6 7. Montera först partikelfiltret.. Montera övriga detaljer i säkerhetsgruppen.. Dra inte åt muttrarna helt på bypassen.. Montera säkerhetsgruppen på AirModulen Efterdra muttrarna på bypassen. 6. Sätt in framledningsgivaren i fickan på framledningsröret.. Värmebärare in från värmepump. Värmebärare ut till värmepump. Framledning från värmepump. Returledning till värmepump 5. Framledning till värmesystemet 6. Spillvattenavlopp från säkerhetsventil 7. Retur från värmesystemet Anslut påfyllningen här. 8 9

6 <50V 0V / 00V Ansluta AWB (för shuntat tillskott) mot värmepump ryckvakt AWE och AWM (med eltillskott) är utrustade med tryckvakt som löser ut när trycket i värmesystemet faller under 0,5bar. Funktionen stänger av strömförsörjningen till elpatronen samt utlöser larm. Larmet kräver manuell återställ ning efter att orsaken åtgärdats och systemtrycket är återställt. ryckvakten återställer sig själv så fort trycket överstiger 0,5 bar. Har däremot överhettningsskyddet löst ut, så kräver det manuell återställning. (se manualen) Påfyllning av VP och AWM. Anslut en slang på avtappningen (VC0). Stäng filterballen (SC). Stäng ventil på framledning (VC). Spola ordentligt tills luften är borta. Anslut påfyllningen här. 5. Fortfarande problem med luft efter driftsättning? 6. illämpa avluftning enl punkt -0 nedan.. Värmebärare in (från värmepump). Värmebärare ut (till värmepump) Avlufta värmepump och värmepumpsmodul. Framledning från värmepump. Returledning till värmepump Ansluta AWB mot externt tillskott och värmesystem PC VC VC. Slå på spänningen tillvärmepumpen och värmepumpsmodulen.. Returledning till tillskottet. Framledning från tillskottet. Framledning till värmesystemet. Spillvattenavlopp från säkerhetsventil 5. Retur från värmesystemet 5 SC VL VW. Säkerställ att cirkulationspump går.. a bort kontakt PCO PWM från cirkulationspumpen PCO så att den går på maximal hastighet. GC. Aktivera enbart eltillskott. 5. Deaktivera enbart eltillskott när luft har slutat komma ut VL. VW PC0 VC0 6. Anslut kontakt PCO PWM till cirkulationspumpen. 7. Rengör partikelfilter SC. 8. Kontrollera trycket på manometern GC och full på mer med på fyllnadsventilen VW om trycket är lägre än bar. 9. Kontrollera att värmepumpen går och inga larm har uppstått. VW 0. Avlufta även via värmesystemets övriga avluftningsventiler (exempelvis radiatorer). 0

7 Uppstart Compress 6000 AW Starta värmepumpen efter att du följt instruktionerna påfyllning och avluftning av systemet.. Välj ställ in värme/kyla Anläggningsdata. 7. Snabbstarta värmepumpen genom att trycka på meny och info-knappen samtidigt i sek (i Servicenivå). Värmepumpen startar inom 6 min.. Gå igenom uppstart menu info ryck på meny och infoknappen samtidigt i sek. fav 5. Min. utetemperatur -0 grader C (sätt här den DU du har i din region. Detta värde är ganska viktigt eftersom värmekurvan jobbar mot att hålla rätt rumstemp vid denna temp).. Välj systemlösning utan ackumulatortank (om du inte har en ack.tank) 8. Du är nu färdig med driftsättningen. Backa tillbaka till kundnivå. Överlämna anläggningen till kunden och visa kundens knappar/funktioner. 6. Gör följande ändringar på Värmekrets. Kör konfigurationsassistenten och kontrollera drifttagningsmenyn. Gör eventuella ändringar om nödvändigt. menu Extra varmvattenikon tänds på displayen och aktiveras tim. Obs: Fördröjning på ca. 5 sek. fav info Bekräfta konfigurationen längst ner i Drifttagningsmenyn (du kommer nu direkt till Servicemeny). Värmesystem: Radiator/eller golvvärme Reglertyp: Utetemperaturstyrd Ställ in värmekurvan min & max enligt nedan Värmesystemstemperatur: Rad 55 grader C/ Golvvärme 5 grader C Max, framledningstemperatur: Rad 60 grader C/ golvärme 5 grader C Extra varmvatten: Förklara för kunden att detta är en snabbväg till extra varmvatten i tim då vi toppar upp varmvattnet till 65 grader C. Favoritknapp: Här kan du ställa in semesterfunktion, silent mode, tid extra varmvatten genom att välja JA på dessa. Menyknapp: Här har kunden fler möjligheter och inställningar. Infoknapp: Information om anläggningen. Återgåknapp: Ett steg tillbaka i menyn. Höja och sänka värmen: Vrid på ratten, bekräfta med ett tryck på ratten. Färdig. Om du i efterhand vill tillbaka till servicenivå, håll in meny-knappen i sek.

8 Enbart tillskott Driftsättning LCD Rumsgivare Vid något tillfälle kan man behöva köra innedelen på enbart eltillskott. Installationen kan ha dragit ut på tiden eller något fel har uppstått på värmepumpen. Om VP EJ är installerad så måste man bygla rören som är avsedda till att koppla till utedelen. Glöm ej att lufta! Starta innedelen och gå därefter in i servicemenyn. När du kommer till Servicemenyn (efter driftsättningsmenyn), välj Värmepump. Under meny Värmepump så väljer du Ingen värmep. Ansluten till JA. Observera att denna fråga (Ingen värmep. Ansluten) bara kommer upp om inte innedelen är ihopkopplad med utedelen. Känner däremot innedelen av utedelen via CANbus så finns inte den raden med i mjukvaran. Obs! För ytterligare info, se manualen.. Avlägsna locket på rumsgivaren,5 mm Larm: Om du efter driftsättning får larm 56 är det med största sannolikhet lite luft kvar i systemet. Avlufta enligt instruktioner på sid. (kör den interna cirkpumpen på maxfart samtidigt som du handkör elpatronen. Värmen i värmebärarrören höjs och därmed ökar avgasningen. Kör detta i ca. 0min). Obs: För ytterligare info, se manualen. Vid larm på luft i systemet så finns det risk för att överhettningskyddet löst ut. Om maskinen inte startar efter luftning, återställ överhettningsskyddet. Glöm inte att avaktivera larm. Obs: För ytterligare info, se manualen.,5 mm,5 mm Montering i eldosa. Anslut rumsgivaren med EMSbus till innedelens Installer-kort. -ledad, skärmad kabel, 00mm från nätkabel. Slå på anläggningen och rumstemperatur visas på krets.,5 m Övrigt Effektvakten kopplas in på plint 0- på innedelens kretskort (samma plint som kommunikationskabeln mellan ute och innedel). erminera av innedelens kretskort då värmepumpen och effektvakten blir CANbus-loopens yttersta punkter. AWE & AWB: Växelventilen kopplas in på plint 5, N, 5 och varmvattengivare på plint W, GND (5-6). Placera alltid växelventil på returen från VV-beredaren (se manualen). OBS! Varmvattengivare 65 08, ersätter bef givare i VVB FW Elinstallation. Välj en lämplig placering i rummet CR0 CR0 BUS BUS/BB Koppla el AWM 5-9 kw enligt installationsanvisning kap Koppla el AWM -7 kw enligtinstallationsanvisning kap Koppla el AWB 5-9 kw enligt installationsanvisning kap 9.5. Koppla el AWB -7 kw enligt installationsanvisning kap BUS BUS/BB. Anslut rumsgivaren till värmepump 5. Håll in knappen på rumsgivaren tills två streck visas (- -) 6. A visas. ryck till på ratten. SC visas. Koppla el AWE 5-9 kw enligt installationsanvisning kap 0.. Koppla el AWE -7 kw enligt installationsanvisning kap 0.. Canbuskabel LIYCY x x 0,75 mm eller likvärdig. Montera rumsgivaren på väggen 7. Vrid ratten tills Fb visas. Bekräfta genom att trycka in ratten. 8. HC visas (dvs. krets ). Välj den värmekrets som rums givaren ska styra, HC-HC. 9. Bekräfta genom knapptryckning. 0. emperaturen visas.,5 mm OBS! Kom ihåg att fylla i uppstartsguiden som finns längst bak i installationshandboken! Montering utan eldosa,5 mm. Gå till Servicemeny på innerdelen genom att hålla inne menyknappen.. Välj Ställ in värme/kyla.. Välj aktuell värmekrets som rumsgivaren ska styra.. Kontrollera att det står Styrenhet CR0 på denna krets. 5

9 Pool tillsammans med luft/vatten värmepump Funktion: Värmepumpen prioriterar alltid värme och varmvatten före poolvärme. HS När anläggningen spänningsätts kvitteras MP00 in automatiskt. Installatören gör följande inställningar i poolmenyn under Servicenivå. Poolmodul ansluten: Ja eller Nej (inkvitteras automatiskt efter konfigurations-assistenten). HS Poolshuntens gångtid från stängd till max öppen. Det finns möjlighet att ändra tillskottets inkopplingsfördröjning vid uppvärmning av poolen. Visa kundens inställningar i Kundnivå Meny Pool: Aktivera poolvärme: Ja eller Nej. Här finns möjlighet att blockera bort poolvärme. Pooltemperatur: Vattnet i poolen värms upp till inställd temperatur. illåt pooltillskott: Aldrig Med värmedrift (tillåt tillskott i kombination med värme då det finns behov av båda) VC M Alltid. Vid eventuella driftstörningar, se MP00 manual eller läs av felkod i innedelens display. När MP00 driftslampa lyser konstant grön = normal drift. M VC M. = Poolmodul MP00. = Pool HS. Värmesystem VC. Poolshunt Inkoppling hydraulik:. Placera alltid poolshunten på returen från poolen. Den får inte placeras på framledningen då den kan blockera säkerhetsventilen.. Placera -röret på framledningsröret, innan bypassen. Elektrisk inkoppling Poolmodul: 0 V AC in = Försörj MP00 från innedelens plint avsedd för tillbehör. 0 V AC ut = Finns fler shuntmoduler kan de försörjas härifrån. VC = Poolshunt MP V OC MD MC (plint 5, 6) = Driftsignal från poolens rengöringssystem (valfritt). Rengöringssystemet måste vara aktivt (relä sluten) för att poolvärme ska genereras. Finns inte något externt rengöringssystem måste plint 5, 6 byglas. 0/0 V AC V 0/0VAC 0/0VAC VC MC PC N L N L N 5 6 N 6 0 C BUS BUS C = Poolgivare BUS in = Anslutning EMSbus från innedelens Installermodul (se innedelens handbok) BUS ut = Finns fler shuntmoduler kan de BUS-anslutas härifrån. N MP00 vridomkopplare = Har ingen funktion. Endast st MP00 kan kopplas in. 0 V AC 0 V AC M VC MC C BUS BUS 6 7

10 Egna anteckningar Välkommen att kontakta vår säljorganisation Distriktschef Norra Sverige Göran Sundqvist Mobil: Distriktschef Mälardalen, Stockholm, Dalarna Josip Beppo Buic Mobil: Distriktschef Västra Götaland, Värmland Lars Ullnerth Mobil: Distriktschef Östergötland, Småland, Skaraborg och Gotland Jan Göransson Mobil: Distriktschef Skåne, Blekinge, Halland Sven Johansson Mobil: Sven Göran Janne Beppo Lasse Säljsupport Emil Sjöberg Försäljningschef Petter Karlberg Säljsupport: Säljsupport Joacim Lindersson Marknadsansvarig Sandra Bergqvist Marknad: / 8 Service: Garanti och Försäkringar: Petter Emil Joacim Sandra 8 9

11 Bosch Värme Box 0, 57 8 ranås el Fax Bosch hermoteknik AB 0 Rätt till ändringar förbehålles.

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10)

Värmepump med Shuntat tillskott. EHP 6-17AW Styrbox REGO 800. SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Värmepump med Shuntat tillskott EHP 6-17AW Styrbox REGO 800 SE Installatörshandledning 13620 (2007/10) Installatörshandbok EHP 6-17 Shuntat tillskott BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13620

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

MOS SE 1016-9 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 A B I II III A B I II I II A B

MOS SE 1016-9 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0-2 +2 MOS SE 1016-9 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 R 18 21 15 ON 24 12 OF F D a y 15 3 9 6 Innehåll Användarhandledning

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-4 2013-02-11. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-4 2013-02-11 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Uteluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK

MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 LEK MOS SE 0908-1 F1330 031377 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE F1330 Innehåll Användarhandledning Allmänt Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning värmekurva

Läs mer

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören

161 501 76-4 2012-10 16. Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550. för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören Installations- och skötselanvisning CTC EcoZenith I 550 för Installatören 161 501 76-4 2012-10 16 Innehållsförteckning

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110.

161 501 14-3 2012-01-17. Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. 161 501 14-3 2012-01-17 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Utluftsvärmepump Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC

Läs mer

ASB-Tanken. Utgåva 121108 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual

ASB-Tanken. Utgåva 121108 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual Utgåva 121108 Sid 1 (16) ASB-Tanken Funktions- och installationsmanual Art 402010 (ASB-tank med växelventil, värmekretspump inkl. hållare Panasonic Reglering) Art 402020 (ASB-tank med växelventil, värmekretspump

Läs mer

Daikin värmepump för bergvärme

Daikin värmepump för bergvärme Daikin värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W Daikin värmepump för bergvärme Svenska Innehåll 1 Allmänna säkerhetsföreskrifter...3 1.1 Om dokumentationen...3 1.2 Betydelse av varningar och symboler...3

Läs mer

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2

MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 LEK VVM 300 -2 2 -2 0 +2 MOS SE 0819-7 NIBE VVM 300 511554 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE VVM 300 VVM 300 2 1 5 4 3 Innehåll Användarhandledning Allmänt Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5

Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Thermia Värmepump Villa Classic Installationsanvisning S-52369-5 Viktig information... 2 Produktbeskrivning... 3 Placering av värmepumpen... 4 Uppställning och montering... 4 Rörinstallation...5-6 Fyllning

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 SV Greenline HT Plus C och E Användarhandledning Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6.

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6. Greenline C, D och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290407 Utgåva: 6.1 2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 0923-2 031163 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

Installations- och skötselanvisning 162 101 66-1 2013-01 25. CTC EcoComfort. för fastighetsägaren

Installations- och skötselanvisning 162 101 66-1 2013-01 25. CTC EcoComfort. för fastighetsägaren Installations- och skötselanvisning CTC EcoComfort för fastighetsägaren 162 101 66-1 2013-01 25 Innehållsförteckning ALLMÄN INFORMATION 4 Försäkring och garanti 5 Grattis till din nya produkt! 7 Checklista

Läs mer

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual

UNIVERSAL. Stainless Steel Edition. Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual Utgåva 130521 Sid 1 (16) Funktions- och installationsmanual UNIVERSAL Stainless Steel Edition Allt-Som-Behövs-tank för installation av värmepumpar Art 402013 (ASB-tank inkl Växelventil med värmekretspump,

Läs mer