Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931"

Transkript

1 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal lägenheter: 38 st A temp : 3098 m 2 Uppvärmningsform: Ventilation: Fjärrvärme Självdrag

2 Mediastatistik Värmeanvändning: Förbrukning [MWh/år] Graddagskorr. [MWh/år] Flöde m Avkylning (Delta T) ( C) kwh/m 2 A temp Kommentar: Värmeanvändningen i byggnaden anses vara normal för denna typ av byggnad. För att ändå minska värmeanvändningen föreslås ett antal kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Värmekontroll Datum: 30/ Värme primär tillopp: 64 ºC Värme primär retur: 25 ºC Värme rad. tillopp: 24 ºC Värme rad retur: 24 ºC Tappvarmvatten: 54 ºC Vid rådande väderlek bör inte pumpen på radiatorsystemet vara i drift. Att pumpen vid besiktningstillfället var i drift beror förmodligen på att reglersystemet inte har automatiskt pumpstopp. Fjärrvärmecentralens avkylningskapacitet avgörs med s.k. delta T ( T), vilket motsvarar en differenstemperatur på fjärrvärmeväxlaren, skillnaden mellan inkommande och utgående temperatur på fjärrvärmevatten. Medelavkylningen under ett år bör ligga över 40 C. Medelavkylningen har under de senaste åren varit ca 30 C. Således är avkylningen, tillika effektiviteten hos anläggningen mindre bra. Fortums fjärrvärmetaxa utnyttjas därmed på ofördelaktigt sätt.

3 Fjärrvärmecentralen är från 1986 med i stort sett utrustning i original. Reglercentral samt pump finns stora energibesparingar att göra genom att byta dessa till mer moderna. Dock är det med tanke på fjärrvärmecentralens ålder mer kostnadseffektivt att byta hela centralen. Teknisk livslängd på fjärrvärmecentraler ligger normalt kring 25 år. Den aktuella fjärrvärmecentralen är snart 25 år gammal, fungerar inte optimalt och det börjar bli dags för modernisering. Vi rekommenderar installation av ny prefabricerad fjärrvärmecentral. Kurvan som bestämmer framledningstemperaturen på radiatorsystemet ligger relativt högt och fjärrvärmecentralens avkylning är relativt dålig. Detta tyder på att en injustering av värmesystemet skulle vara lönsamt. Befintliga radiatorventiler är dock av äldre modell. Dessa har relativt kort livslängd och är heller inte lämpade för injusteringsåtgärd. Samtliga radiatorventiler bör bytas till modernare dito för att få bättre funktion. Termostatventiler installeras där förutsättningar för detta finns. I samband med ventilbyte krävs en injustering av värmesystemet för att nå önskad besparing. Med ett väl injusterat värmesystem ökar komforten i huset. Likartad rumstemperatur nås oberoende av rummets storlek eller placering i planet. Med denna åtgärd reduceras antalet övertempererade lägenheter och sänker således den totala värmeanvändningen i fastigheten. Samtliga radiatorer i byggnaden justeras till beräknade värden. Förslagsvis görs injustering och ventilbyte efter byte av fjärrvärmecentral för att uppnå maximal besparing. En generell förutsättning för en energieffektiv drift av undercentralen är en optimerad värmereglering. Detta kan erhållas genom att reglerbundet kontrollera och vid behov justera reglercentralens inställningar (främst styrkurvor) samt att se till att övriga komponenter i undercentralen så som styrventiler följer reglercentralens uppmaningar om mer eller mindre värme till radiator eller tappvarmvattensystem. Reglerfunktioner och börvärden bör löpande kontrolleras för att ge undercentralen en optimal drift och föra att hålla nere energianvändning. Erfarenheter visar att om ingen kontinuerlig funktionskontroll utförs tenderar värmeanvändningen i många fall att öka i en fastighet, eftersom värmekurvor ibland justeras upp men ofta inte justeras tillbaka eller om styrventiler och andra komponenter förlorar sin funktion pga slitage. Om resurser eller kompetens inte finns kan denna typ av funktionskontroller av undercentralen upphandlas. Klimatskalet är förbättrat med 3-glasfönster och vinden är inte kostnadseffektiv att tilläggsisolera då förråden måste rivas ut.

4 Vattenanvändning: 2008 Vattenförbrukning (m 3 ) 2825 Kallvatten (m 3 ) 1552 Varmvatten (m 3 ) 1273 Kommentar: Enligt Stockholm Vatten har fastigheten en beräknad årsförbrukning på m 3 vatten. Vi beräknar med nyckeltal att vattenanvändningen är normal med tanke på vad vi bedömer normalt för 38 stycken lägenheter. Droppande vattenkranar och toalettstolar med läckande spolventil kan bidra till ökad vattenanvändning. Någon indikation på sådana påtagliga läckage finns således inte. Uppvärmning av ca m 3 varmvatten motsvarar 70 MWh fjärrvärme vilket utgör ungefär 16 % av fastighetens totala värmebehov. Detta är en normal fördelning. Ingen separat förbrukningsmätare för tappvarmvatten är installerad varför tappvarmvattenförbrukningen istället är beräknad utifrån areafördelning, antal lägenheter samt förbrukning under sommarmånaderna.

5 Fastighetselanvändning: 2008 Total kwh Varav tvättstuga (kwh) Kommentar: Fastighetsel omfattar i huvudsak elanvändning av gemensamhetsbelysning, tvättstuga, fläkt i garage, hiss och värmecentral. Normalt använder en likvärdig byggnad ca 5-10 kwh/ m 2 A temp, år. Denna byggnad har en beräknad fastighetselanvändning på ca 21 kwh/ m 2 A temp, år. Således har byggnaden en hög förbrukning av fastighetsel. Enligt Boverkets direktiv ska inte elförbrukningen för tvättstugan medräknas i energideklarationen. Tvättstugans elförbrukningen beräknas utifrån vilken energiklass tvättmaskiner och torkutrustning uppskattas ha samt ett antal andra parametrar som ex. antal bostadslägenheter i fastigheten. Någon tydlig orsak till den höga förbrukningen är inte klar. Det kan bero på att kwh endast är en uppskattad årsförbrukning som senast är avläst den 17 juni Förhoppningsvis kommer den uppskattade elförbrukningen visa lägre värden när den fjärravlästa mätningen kommer igång. Man kan även kontrollera så att inte någon av lokalernas elförbrukning går under fastighetselabonnemanget.

6 Ventilation Byggnaden ventileras enligt självdragsprincip. Fastigheten har genomfört OVK-besiktning men blev inte godkänd. Anmärkningarna ska åtgärdas.

7 Kostnadseffektiva energiåtgärder Förutsättningar: De föreslagna energibesparingsåtgärderna är baserade på livscykelkostnad med antagen livslängd och kalkylränta. Redovisade kostnader är erfarenhetsmässiga normalkostnader i dagens prisnivå, och bör endast nyttjas för överslagsmässiga kostnadsuppskattningar. För att inhämta exakta kostnadsunderlag bör ramhandlingar upprättas och anbudsförfarande tillämpas. Alla priser och besparingar är angivna exklusive moms. 1. Modernisering av fjärrvärmecentral Metod: Hela värmecentralen rivs och ersätts av ny. Investering: ca kr Besparing: ca 30 MWh/år Kommentar: Åtgärden är inte bara energibesparande utan även för underhåll. Mycket pengar sparas om ett eventuellt större läckage kan hindras. En effektiv anläggning gynnas även av Fortums taxa vilket innebär en lägre kostnad per förbrukad MWh. Lönsamt på sikt. Förklaring: Fjärrvärmecentralen är från 1986 med i stort sett utrustning i original. Reglercentral samt pump finns stora energibesparingar att göra genom att byta dessa till mer moderna. Dock är det med tanke på fjärrvärmecentralens ålder mer kostnadseffektivt att byta hela centralen. Teknisk livslängd på fjärrvärmecentraler ligger normalt kring 25 år. Den aktuella fjärrvärmecentralen är snart 25 år gammal, fungerar inte optimalt och det börjar bli dags för modernisering. Vi rekommenderar installation av ny prefabricerad fjärrvärmecentral. 2. Byte av radiatorventiler samt injustering av värmesystemet Metod: Byt ut husets samtliga radiatorventiler. Injustera sedan hela värmesystemet. Termostatventiler installeras där det är lämpligt. Investering: ca kr Besparing: ca 30 MWh/år Kommentar: Lönsamt på sikt Förklaring: Kurvan som bestämmer framledningstemperaturen på radiatorsystemet ligger relativt högt och fjärrvärmecentralens avkylning är relativt dålig. Detta tyder på att en injustering av värmesystemet skulle vara lönsamt. Befintliga radiatorventiler är dock av äldre modell. Dessa har relativt kort livslängd och är heller inte lämpade för injusteringsåtgärd. Samtliga radiatorventiler bör bytas till modernare dito för att få bättre funktion. Termostatventiler installeras där förutsättningar för detta finns. I samband med ventilbyte krävs en injustering av värmesystemet för att nå önskad besparing. Med ett väl injusterat värmesystem ökar komforten i huset. Likartad

8 rumstemperatur nås oberoende av rummets storlek eller placering i planet. Med denna åtgärd reduceras antalet övertempererade lägenheter och sänker således den totala värmeanvändningen i fastigheten. Samtliga radiatorer i byggnaden justeras till beräknade värden. Förslagsvis görs injustering och ventilbyte efter byte av fjärrvärmecentral för att uppnå maximal besparing. Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB AO Energi & Miljö Thomas Svärd

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Blomstergränd 1-65. Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1. Byggnadsår: 1996. Antal våningsplan: 1-2

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Blomstergränd 1-65. Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1. Byggnadsår: 1996. Antal våningsplan: 1-2 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Blomstergränd 1-65 Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1 Byggnadsår: 1996 Antal våningsplan: 1-2 Bostadsyta (BOA): 3 537 m 2 Lokalyta (LOA): 0 m 2 Antal lägenheter:

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-01-21 Sammanställning av energideklaration SJÄLEVADS-MYCKLING 1:174 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Flerbostadshus SE-QE-Energi-SD-700, bil 3, Åtgärdsrapport, utg 6 2009-09-07 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 Byggnadens adress: Dellensvägen 29-37 120 58

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Datum 2015-04-21 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Vännäs Tallen 8 Kalkylerna grundas

Läs mer

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka

SABO Fittja Gård 1, Botkyrka RAPPORT FITTJA GÅRD 1 2011-03-14 1 (35) Handläggare Oscar Sandberg Telefon: 010-505 40 33 Mobil: 070-206 67 18 oscar.sandberg@afconsult.com Datum 2011-03-14 Uppdragsnr SABO Fittja Gård 1, Botkyrka Utredning

Läs mer

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

Individuell mätning Förstudie

Individuell mätning Förstudie Individuell mätning Förstudie - Bostadsbolaget Byggebo AB i Oskarshamn 2006-11-21 Magnus Tyrberg Energikontor Sydost 0491 880 68 magnus.tyrberg@energikontor-so.com Projektet delfinansieras av: Sammanfattning

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2015 Fastighetsbeteckning: Prästmannen 37 Adress/ort: Lindforsgatan 14, Ramlösa Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Jonstorp 1:5 Adress/ort: Jonstorp 710, Eldsberga Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. UNDERHÅLLSPLAN Uppdragsgivare: Brf Vattuormen 35-40 Garvar Lundins Gränd 3 112 20 STOCKHOLM Besiktningsobjekt: Fastigheter: Vattuormen 35, 36, 37, 38, 39, 40. Adresser: Garvar Lundins Gränd 3, 4, 5, 6,

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skogsbrynet 66, Helsingborg Johan Hårds Gata 54D, Helsingborg 2015-01-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/8-2015 Fastighetsbeteckning: Eken 8 Adress/ort: Torngatan 8, Laholm Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag: Eklund

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Stenbrottet 10, Stockholm Inedalsgatan 5, Stockholm Mats Olsson Täby 2012-11-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7

Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7 Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7 Datum 2014-10-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2014-10-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Banvakten 23 Kalkylerna

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brf Väduren HANINGE 2009-03-09

ENERGIDEKLARATION. Brf Väduren HANINGE 2009-03-09 ENERGIDEKLARATION Brf Väduren HANINGE 2009-03-09 BRF. VÄDUREN ENERGIDEKLARATION 2009-03-09 www.tqi.se Projektnummer: 200812006 TQI Consult VVS AB - Energideklaration Era fastigheter har i och med denna

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Höjden 11, Huddinge Segeltorpsvägen 100, Huddinge 2015-03-02 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M

Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energihushållning J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M Energikostnaden är ofta mycket större än inköpspriset om man ser till hela livslängden. Därför finns det mycket pengar att spara genom

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer