Brf Utsikten i Rydebäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Utsikten i Rydebäck"

Transkript

1 Upprättad av JM AB Stockholm : Tel nr:

2 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av energideklarationer 3 2. Byggnaden 4 Beskrivning av byggnaderna 4 Utvärdering av byggnadsägarens enkät 4 Gasanvändning / Fastighetselanvändning 4 3. Besiktning av byggnaden 6 Klimatskärm 6 Värme och ventilationssystem 7 Elinstallationer 7 4.Analys av kostandseffektiva åtgärder 8 Värme och ventilationssystem 8 Drifttider 9 5.Slutsatser energideklaration 10 Åtgärder som föreslås 10 Sammanfattning 10 Bilagor Besparingar Frånluftsvärmepump 11 Individuell varmvattenmätning 12

3 3 av 12 SAMMANFATTNING 1. Bakgrund Syfte med energideklarationen Lagen avseende energideklarationer, SFS 2006:985, av byggnaders energianvändning gäller från och med Lagen om energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att bygganderna i respektive medlemmsland framgent kommer att vara mer energieffektiva. Tillgängligt underlag Det underlag som ligger till grund för energideklarationen är följande: * JMs projektledares svar på blankett avseende upprättande av er * Ritningar * JMs projekteringsanvisningar Förutsättningar för upprättande av energideklaration Endast ekonomiskt försvarbara tekniska åtgärder ska rekommenderas. Det kan finnas vissa andra åtgärder som innebära energieffektivisering men då de inte bedöms lönsamma är de inte med i denna utredning.

4 4 av Byggnaden Beskrivning av byggnaderna Byggnaden/erna uppfördes Byggnadens tempererade area, Atemp, är m2. BRA garage 944 m 2. Byggnaderna är ett flerbostadshus med 2 st. trapphus och 33 lägenheter. I garaget och på entréplanet finns allmänna utrymmen. Byggnaden betjänas av gaspanna som via värmeväxlare distribuerar värme och varmvatten till lägenheterna. Lägenheterna värms av vattenburna radiatorer. Värmesystemet är ett lågtemperatursystem. Byggnaderna ventileras via två centrala frånluftssystem. Luften evakueras från lägenheterna via kontrollventiler i wc/badrum och via spiskåpa i köket. Utvärdering av byggnadsägarens enkät I det formulär som projektledaren för bygganden har svarat på framgår de uppgifter som behövs för att energideklarerar bygganden. Gasanvändning / Fastighetselanvändning: Naturgasanvändningen för byggnaden är uppmätt till ca 429 MWh/år och 110 kwh/m2 Atemp. Användningen fastighetsel för byggnaden är uppmätt till ca 54,8 MWh/år och 14 kwh/m 2 Atemp. Fastighetens totala energianvändning för bostäderna är 124 kwh/m 2 Atemp.

5 5 av 12 Föreningen har ett garage vars BRA är 944 m 2. Observera att garageyta aldrig ingår i ytbegreppet Atemp. Garagets energianvändning ingår dock i byggnadens energianvändning. Detta medför att föreningen erhåller ett högre värde jämfört med motsvarande förening som har markparkering. Redovisat värde ska jämföras med de skärpta energikraven i BBR08 som är 110 kwh/m 2 Atemp för motsvarande byggnader i dagens nybyggnation. Observera att energianvändningen för gas inte är normalårskorrigerad.

6 6 av Besiktning av byggnaden Klimatskärm Byggnaden klimatskärm har följande data: Byggdel Up-värde (W/m 2 o C) Förslag till åtgärder Fönster 1,2 Ingen åtgärd bedöms kostnadseffektiv att utföra. Dörrar 2 Ingen åtgärd bedöms kostnadseffektiv att utföra. Yttervägg 0,224 Ingen åtgärd bedöms kostnadseffektiv att utföra. Vind 0,122 Ingen åtgärd bedöms kostnadseffektiv att utföra. Köldbryggorna för resp berörd konstruktionsdetalj är av normal art. Not: Klimatskärmens konstruktioner inkl köldbryggor har en mycket god standard. Inga förslag på åtgärd lämnas då samtliga berörda delar inte går att energieffektivisera beaktande investeringskostnaden.

7 7 av 12 Värme och ventilationssystem Värme och ventilationssystem har besiktats och inga större brister hittades. Byggnaden/erna har värmeinjusterats när den byggdes. Utgående temperatur till radiatorerna är utomhuskompenserad. Ventilationen av garaget är styrd över CO 2 givare för att inte erhålla överventilering. Det finns ingen värmeåtervinning installerad för ventilationssystemet. Elinstallationer Byggnadens elinstallationer har besiktats okulärt och inga fel och brister hittades. Det finns närvarostyrning och tidstyrning för belysning gällande trapphus, förråd, och allmänna utrymmen. Utvändig belysning styrs över tidkanal och ett skymningsrelä. Garagets belysning styrs via rörelsedetektering.

8 8 av Analys av kostands effektiva åtgärder Värme och ventilationssystem Följande energibesparingsalternativ har utretts: Värmepump: Vi bedömer att det ev finns möjlighet till energibesparing i form av att installera en värmepump i byggnaden. Det finns olika lösningar för värmepumpsinstallationer, bergvärmevärmepump alternativt frånluftsvärmepump. Bergvärmepump innebär att man borrar för bergvärme och rör dras till undercentralen där värmepumpen placeras. Värmepumpen tillför bygganden med värme och varmvatten. Denna lösning bedöms inte vara realistisk att utföra. Frånluftsvärmepump innebär att återvinningsbatterier installeras på befinntligt ventilationssystem, dessa återvinningsbatterier hämtar värme ur frånluften från lägenheterna. Från dessa batterier dras rör ner till undercentralen där värmepumpen placeras. Värmepumpen tillför bygganden med värme och varmvatten. Som spetsvärme används gaspannan.. För mer detaljer runt energibesparing och investering för värmepump enligt nedan. Individuell mätning och debitering varmvatten: I resp lägenhet monteras mätare för individuell mätning av varmvattenförbrukningen. Respektive lägenhetsinnehavare faktureras för den uppmätta förbrukningen.

9 9 av 12 Drifttider: Nedan redovisas vad som ligger till grund för beräkningarna. I vissa fall kanske det inte är möjligt att ändra drifttider pga. verksamheten och i vissa fall kanske drifttider kan sänkas mer. System Drifttid idag Drifttid efter Lgh Mån-fre 00:24:00 Lika tidigare Lör, Sön 00:00-24:00 Lika tidigare Vad gäller drifttider så är det ett kontinuerligt arbete att anpassa efter verksamheten. När det gäller bostäder är driften 24 timmar per dygn alla veckans dagar. Garaget vetileras efter behov då ventilationen är behovsstyrd. Här bedöms att ingen potential för energieffektivisering föreligger.

10 10 av Slutsatser energideklaration Åtgärder som föreslås Åtgärder som kan föreslås samt investering och besparing redovisas här: Se även bilagorna, sid 11 och 12, redovisande beräkningsunderlaget. Åtgärd Pay-off Besparing (år) () (%) Frånluftsvärmepump 35, kr 10 Individuell varmvattenmätning kr 4 Investering (kr) kr kr Investering och besparing är redovisat exkl moms. Installation av individuell varmvattenmätning föresås utredas vidare av styrelsen. Styrelsen rekommenderas att ta in offert på installationerna av ett företag som har ett trådlöst system. Ex Minol. Installation av frånluftsvärmepump är inte idag lönsam. Ev arkitektoniska hinder har inte beaktats. Bergvärme bedöms inte vara lönsam då det är en mer kostnadskrävande installation jämfört med en frånluftsvärmepumpinstallation. Sammanfattning Arbetet med energieffektivisering ska däremot inte stanna av. Viktigt är att bevaka så att inte inomhustemperaturen ökas, styrutrustning för belysning, värme och ventilation fungerar. Av de utredda punktern så kan det konstateras att lönsamhet endast föreligger för installation av individuell varmvattenmätning med tillhörande debitering. Lönsamheten för detta kan diskuteras. Pay-off tid på under 3 år betraktas normalt som en gräns för åtgärdande. 6 år kan kännas vara en lång tid. Det ska dock beaktas kommande energiprishöjningar.

11 11 av 12 Åtgärd Energireduktion vid installation av frånluftsvärmepump. Indata för åtgärd Före Efter Energianvändning, värme och varmvatten MWh Energianvändning, varmvatten 0 0 MWh El till fastigheten 54,8 109 MWh Gaspris Elpris Energikostnader utan åtgärd Gas El Total Energikostnader efter åtgärd Gas El Total Investeringskostnader Driftkostnadsbesparing Besparing om föreslagen åtgärd utförs Reducerad driftkostnad, % Pay-off, år ,9 MWh MWh kr Alla kostnader i kalkylen är exkl. moms Kalkylen är framtagen med bästa möjliga underlag, men är inte en utfästelse av att resultatet exakt infrias.

12 12 av 12 Åtgärd Energireduktion vid installation av individuell mätning varmvatten. Indata för åtgärd Före Efter Energianvändning, värme och varmvatten MWh Energianvändning, varmvatten 0 0 MWh El till fastigheten 54,8 54,8 MWh Gaspris Elpris Energikostnader utan åtgärd Gas El Total Energikostnader efter åtgärd Gas El Total Investeringskostnader Driftkostnadsbesparing Besparing om föreslagen åtgärd utförs MWh MWh kr Reducerad driftkostnad, % Pay-off, år 4 6,0 Alla kostnader i kalkylen är exkl. moms Kalkylen är framtagen med bästa möjliga underlag, men är inte en utfästelse av att resultatet exakt infrias.

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 25/02-14 Fastighetsbeteckning: Degeberga 110:6 Adress/ort: Forsakarsv 11, Degeberga Byggnaden är besiktigad av: Sebastian Oliwers Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 28/8-14 Fastighetsbeteckning: Maglarp 63:19 Adress/ort: Stenhögsvägen 5, Trelleborg Byggnaden är besiktigad av: Caspar Skog Företag/ackreditering

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 8/8-14 Fastighetsbeteckning: Vasalt 3:33 Adress/ort: Vasaltsvägen 39, Båstad Byggnaden är besiktigad av: Christian Jirefjord Företag/ackreditering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf Runstenen i Landskrona

Brf Runstenen i Landskrona Datum 2009-01-21 1(7) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Alvhem 2:61, Ale Alfs Väg 8, Alvhem Reza Tehrani Täby 2014-05-30 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet

Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Passivhus Norden 2013 Giganten och Späckhuggaren Erfarenheter från energieffektivisering vid renovering av hus från 1960-talet Åsa Lindell Ulf Eriksson NCC Construction Sverige AB, Gullbergs strandgata

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Taltrasten 4, Lund Papegojevägen 37, Lund Reza Tehrani Täby 2014-02-04 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Flerbostadshus. Besiktningsuppgifter Besiktningsdatum: 2009-09-21. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Flerbostadshus SE-QE-Energi-SD-700, bil 3, Åtgärdsrapport, utg 6 2009-09-07 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Ånn 2 Byggnadens adress: Dellensvägen 29-37 120 58

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Oxhagen 4:4, Göteborg Backeredsvägen 7 2015-03-18 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Blomstergränd 1-65. Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1. Byggnadsår: 1996. Antal våningsplan: 1-2

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Blomstergränd 1-65. Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1. Byggnadsår: 1996. Antal våningsplan: 1-2 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Blomstergränd 1-65 Fastighetsbeteckning: Vistatunet 1 Byggnadsår: 1996 Antal våningsplan: 1-2 Bostadsyta (BOA): 3 537 m 2 Lokalyta (LOA): 0 m 2 Antal lägenheter:

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP

ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP ENERGIKARTLÄGGNING IDROTTSANLÄGGNINGAR STRÄNGNÄS KOMMUN Vasavallen, Malmby, Bresshammar IP Norrköping 2014-11-03 Projekt: 4029099000 SWECO AB Handläggare: Martin Bringner Granskad av: Fredrik Karlsson

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7

Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7 Energideklaration av fastigheten Umeå Banvakten 23 Riddaregatan 7 Datum 2014-10-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2014-10-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Banvakten 23 Kalkylerna

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Vallda 17:22, Kungsbacka Sandövägen 259 2015-06-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8

Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Energideklaration av fastigheten Vännäs Tallen 8 Tallvägen 8 Datum 2015-04-21 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-20 Rapport: Villauppgifter Fastighet Vännäs Tallen 8 Kalkylerna grundas

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skogsbrynet 66, Helsingborg Johan Hårds Gata 54D, Helsingborg 2015-01-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brf Väduren HANINGE 2009-03-09

ENERGIDEKLARATION. Brf Väduren HANINGE 2009-03-09 ENERGIDEKLARATION Brf Väduren HANINGE 2009-03-09 BRF. VÄDUREN ENERGIDEKLARATION 2009-03-09 www.tqi.se Projektnummer: 200812006 TQI Consult VVS AB - Energideklaration Era fastigheter har i och med denna

Läs mer