Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24"

Transkript

1 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin

2 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock inte att ta beslut på Stämman om införande av individuell värmemätning eller ej. Anledningen till detta är att det är en stor kostnad, och styrelsen vill diskutera frågan med Akalladalens fastighetsägare lite mer, innan vi tar slutlig ställning. Om övervägande delen av fastighetsägarna på Stämman tycker att individuell värmemätning har mest fördelar, kommer vi att kalla till en extrastämma cirka en månad efter den ordinarie Stämman, för att fatta ett formellt beslut om införande.

3 Individuell värmemätning innebär att man under varje fastighet monterar mätare för värmemängd till värmeelementen i varje hus. Även mätare för varmvatten monteras också. Värmemängden till värmeelementen är cirka 75% av den totala värmemängden som varje hus förbrukar. Värmemängden till varmvattnet är cirka 25 % av den totala värmemängden. Kostnaden för installationen av värmemätningen kommer att betalas via Samfällighetsavgiften Anledningen till att införa individuell värmemätning är för att kunna ändra fjärrvärmedebiteringen från schablonmässig fjärrvärmeavgift baserat på andelstal, till individuella avgift beroende på vad varje fastighet i verkligheten förbrukar

4 Om vi installerar individuell värmemätning kommer varje fastighet att få betala för sin verkliga förbrukning av värme för uppvärmning av huset och uppvärmning av varmvatten. Även förbrukning av kallvatten kommer att debiteras separat för varje fastighet. Den schablonmässiga kostnaden för värme, varmvatten och kallvatten som varje fastighetsägare nu betalar, kommer att upphöra. Istället mäts varje fastighets värme- och varmvattenförbrukning och den verkliga kostnaden för värme- och varmvatten som varje som varje fastighet förbrukar, kommer att betalas av varje fastighet på en separat räkning. Värmeräkningen kommer att komma samtidigt med räkningen för Samfällighetsavgiften, dvs 4 gånger per år. Eftersom värmeförbrukningen är högre under vinterhalvåret kommer räkningarna för 1:a och 2:a kvartalen vara högre än räkningarna för 3:e och 4:e kvartalen

5 Installationen blir sådan att en flödesmätare sätts på ledningen från värmeelementen Mätaren sätts på ledningen under husen. På värmeelementledningarna sätts också 2 noggranna termometrar, en på ledningen TILL huset och en på ledningen FRÅN huset. Med hjälp av flödet till värmeelementen och temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående vatten till och från värmeelementen beräknar en dator hur mycket värmeenergi som förbrukats till uppvärmning av huset. Det skall också monteras en flödesmätare på varmvattenledningen in i huset. Denna mäter hur mycket varmvatten varje hus förbrukar. Med hjälp av mängden varmvatten som används, kan energikostnaden för uppvärmning av varmvattnet beräknas.

6 Uppgifterna från mätarna skickas trådlöst till några centralt belägna mottagare i området. Mätvärden samlas upp varje timme och skickas till en databas hos leverantören av mätarna. Varje fastighetsägare får tillgång till sina förbrukningsvärden via datoruppkoppling via internet till databasen. Mätarna är batteridrivna. Batterierna bör bytas var 8 10:e år

7 Fördelar med individuell värmemätning Alla betalar för sin egen förbrukning av värme och varmvatten, dvs en rättvis kostnadsfördelning De som vill ha varmare i sina hus kan få det, eftersom man betalar för sin egen förbrukning De som vill spara pengar genom att ha det svalare i huset, kan göra det De som är sparsamma med varmvattnet, får lägre värmekostnader De som inte använder hela huset, får lägre värmekostnader Investeringen är självfinansierande om man minskar lite på sin varmvattenförbrukning och sin värmeförbrukning ( genom att t.ex. se över tätningen av fönster, dörrar och vindsluckor ) Energipriset kommer bara att gå upp i framtiden, därför är det bra att själv kunna styra sin energiförbrukning

8 Fördelar forts. Om man tätar fönster och dörrar får man lägre värmekostnad De fastighetsägare som byter till energisnålare fönster, får lägre värmekostnader Den fastighetsägare som vill tilläggsisolera sitt hus ( t.ex. vinden ), får lägre värmekostnader Möjlighet att se sin värmeförbrukning dagligen via internet Möjlighet att vara energismart Husen blir mer värda Ligger i tiden med individuell värmemätning ( förordas av energimyndigheten ) Hus emellan andra hus ( dvs ej gavelhus ) får lägre värmekostnader än tidigare

9 Nackdelar med individuell värmemätning Ganska hög kostnad för installation av individuell värmemätning (1,4 miljoner Kr totat dvs cirka Kr per hus) De som inte sparar på värme och varmvatten kommer att få högre kostnad Mer jobb för styrelsen att skicka individuella värmeräkningar till varje fastighetsägare Mer utrustning som skall underhållas De som förbrukar mer värme än genomsnittet får högre, men riktiga kostnader De som förbrukar mer varmvatten än genomsnittet får högre, men riktiga kostnader Gavelhus ( bland radhusen ) får högre värmekostnader än tidigare

10

11 Investeringen kostar pengar Utrustningen och installationen kostar cirka 1,4 miljoner dvs cirka Kr per fastighet Kommer att betalas via Samfällighetsavgiften Investeringen är tänkt att betala sig själv genom att man drar ner på varmvattenförbrukningen och tätar fönster och dörrar så att det går åt mindre värme Inom energibranschen, dvs mätföretag och energimyndigheten, säger man att det är vanligt att varmvattenförbrukningen minskar med % när man installerar individuell värmemätning, dvs alla betalar sin egen förbrukning Man säger också att det är vanligt att värmeförbrukningen minskar med 5 20 %, när man själv betalar sin egen förbrukning I vårt fall har jag räknat med att varmvattenförbrukningen minskar 20 % Jag har också räknat med att värmeförbrukningen endast minskar 5 %. Vi har ju trots allt en lägre värmeförbrukning än jämförbara hus. Jag har också räknat med finansieringslån med 5 % ränta och en avskrivningstid på 8 år Prisökning på energi har satts till 3 % per år

12 Beräkning av investeringskostnad och intjänande-möjlighet Avskrivning 8 år, låneränta 5 % Besparing av varmvatten 20 %, besparing värme 5 % Besparing Besparing Besparing Total Total Total Tot Varmvatt Radiator 20 % av 20 % av 5 % av besparing besparing besparing Vatten Och avlopp värme 25% av 75% av Kall vatten Varm vatten radiator per år o fast per år o fast år 8 ( 3 % prisökn ) per år o fast Hys typ Boyta m2 Antal Andels tal per år per år tot värme tot värme år 1 medel , kr kr kr 308 kr 436 kr 327 kr kr kr , kr kr kr 308 kr 535 kr 401 kr kr kr , kr kr kr 308 kr 563 kr 423 kr kr kr , kr kr kr 367 kr 655 kr 492 kr kr kr Total Kostnad för investeringen per hus besparing per år o Ränta Medel fast Kostnad Avskrivn 5% på kostnad Hystyp Boyta m2 Antal Andelstal medel per hus 8 år medel 8 år , kr , kr , kr , kr

13 Lite siffror om förbrukning med mera Vi är 176 hus i Samfälligheten med totalt kvadratmeter boyta Vi förbrukar cirka kwh fjärrvärmeenergi för en kostnad på cirka 2,1 miljoner Kr per år I medeltal är fjärrvärme förbrukningen cirka 140 kwh per kvadratmeter boyta ( normalt för motsvarande fastigheter är 147 kwh ) Varje fastighet förbrukar cirka kwh fjärrvärmeenergi för cirka Kr per år Av fjärrvärmeförbrukningen är cirka 25 % = Kr uppvärmning av varmvatten Av fjärrvärmeförbrukningen är cirka 75 % = Kr uppvärmning av huset Vi förbrukar cirka kubikmeter vatten, för totalt Kr Varje fastighet förbrukar alltså cirka 160 kubikmeter vatten En kubikmeter kallvatten ( inkl avloppsavgift ) kostar 10 Kr Uppvärmning av en kubikmeter vatten till varmvattentemperatur kostar cirka 35 Kr 40 % av allt vatten man förbrukar anses gå till varmvatten, 60 % till kallvatten En kubikmeter varmvatten kostar alltså cirka 45 Kr, dvs cirka Kr per fastighet och år

14 Erfarenheter från andra En förening i Kista, Århus, har haft individuell värmemätning sedan husen byggdes på 70 talet. De har inte automatisk avläsning, utan läser av mätarna manuellt ( mätarna finns inne i husen ). De har bara goda erfarenheter av individuell värmemätning. Erfarenheter från Århusföreningen och även från mätarleverantörerna, är att det är MYCKET stora skillnader i hur mycket värme och varmvatten olika fastigheter förbrukar Århus-föreningen hade sina mätare i nästan 30 år innan de bytte ut mätarna.

15 Sammanfattning Individuell värmemätning innebär en rättvis fördelning av värme- och vattenkostnaderna Möjlighet att få den inomhustemperatur varje hushåll vill ha Möjlighet att få med lägre energiförbrukning, dvs lägre värmekostnad Möjlighet att följa upp sin värmeförbrukning via internet Investeringen betalar sig själv om man sparar lite på varmvatten samt tätar fönster och dörrar Det ligger i tiden med individuell värmemätning Energipriset blir bara dyrare och dyrare

16 Frågor? Omröstning om vi skall kalla till ett extra möte för att ta beslut om individuell värmemätning, sker på Stämman om en stund

Individuell mätning Förstudie

Individuell mätning Förstudie Individuell mätning Förstudie - Bostadsbolaget Byggebo AB i Oskarshamn 2006-11-21 Magnus Tyrberg Energikontor Sydost 0491 880 68 magnus.tyrberg@energikontor-so.com Projektet delfinansieras av: Sammanfattning

Läs mer

Spartips för klimatmedvetna 2007 Hälsningar från styrelsen

Spartips för klimatmedvetna 2007 Hälsningar från styrelsen Spartips för klimatmedvetna 2007 Hälsningar från styrelsen Copyright Samfälligheten Djurgårdarna Samfälligheten Djurgårdarna Sida 2 (5) 1 Allmänt Vid olika tillfällen har det framförts önskemål om svar

Läs mer

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1

energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 energikloka bostadsrättsföreningar berättar energikloka bostadsrättsföreningar berättar 1 Projektet Energiklok bostadsrättsförening genomfördes av Energikontoret Regionförbundet Örebro under 2009 2010.

Läs mer

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning

Ribe Samfällighetsförening. Värme- och vattenförbrukning Ribe Samfällighetsförening Värme- och vattenförbrukning Värme- och vattenleverans Ribe samfällighetens system för värme och vatten består av en fjärrvärmecentral och ett ledningssystem med mätare för vatten

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Vatten- och energibesapring

Vatten- och energibesapring Vatten- och energibesapring Nedan har du våra rekommendationer för att uppnå effetkiva resultat av vatten- och energibesparing. Undvik strypbrickor, strypventiler samt inbyggda begränsare! Detta är vanligt

Läs mer

Minska energianvändningen!

Minska energianvändningen! Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Rapport Minska energianvändningen! Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Oktober 2004 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken

Läs mer

Energideklaration en investering du hämtar hem!

Energideklaration en investering du hämtar hem! Energideklaration en investering du hämtar hem! ET2007:55 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: lipkin. daniel hertzell, christer

Läs mer

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag. Extra föreningsstämma Datum: 2010-03-01 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Studion. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

Energimätning. Den billigaste energin är den du inte använder

Energimätning. Den billigaste energin är den du inte använder ENERGIMÄTNING Energimätning Den billigaste energin är den du inte använder Idag är du en av de energianvändare som snällt betalar din el, olja eller pelletsfaktura när den kommer. Du har svårt att på ett

Läs mer

Innehållsförteckning. Rodengymnasiet TE08

Innehållsförteckning. Rodengymnasiet TE08 Innehållsförteckning Presentation... 3 Produktidé... 3 Analysfas... 4 Exempel på målgrupp... 4 Energiförbrukning bostad... 5 Uppvärmning och elförbrukning... 5 Dator & Elektronik... 6 Varmvatten... 6 Minska

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011

Verksamhetsberättelse. Fårdala Samfällighetsförening. År 2011 Verksamhetsberättelse Fårdala Samfällighetsförening År 2011 1 Förvaltningsberättelse för Fårdala Samfällighetsförening Verksamhetsåret 2011-01 01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning)

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning) 2012-02-15 Utredning med anledning av motion vid årsstämman 2011 Bakgrund) Lars Wäremark, 8B, lämnade en motion till föreningens ordinarie årsstämma den 26 april 2011, som syftade till att spara pengar

Läs mer

energi Min De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör

energi Min De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör Min energi Nr 2/2001 En tidning från din lokala energileverantör De bytte till fjärrvärme och fick ett bättre hus Förmåner för hela familjen Ny profil, men samma företag. Bilar, brevpapper, annonser och

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150

Energideklaration Tuna 8:145 Riddarvägen 150 Energideklaration Riddarvägen 150 Sari Cederlöf Åkersberga 1 Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 3 Genomförande... 3 Besiktningsuppdrag: Uppvärmningssystem:... 3 Allmänt... 4 Beskrivning

Läs mer

HÄR HITTAR DU ENERGIDEKLARATIONERNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET

HÄR HITTAR DU ENERGIDEKLARATIONERNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET HÄR HITTAR DU ENERGIDEKLARATIONERNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET men vi tycker inte att de säger så mycket så vi passar på att berätta lite om vårt övriga miljöarbete ...för att föreningen»arbetar

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

FIBER TILL LILLA EDET

FIBER TILL LILLA EDET FIBER TILL LILLA EDET VARFÖR SKALL JAG SKAFFA JUST FIBER? Varför fiber? Dagens fasta telefonnät är omodernt och dåligt underhållet Telefonnätet har begränsad kapacitet och klarar inte att föra över de

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer