Fjärrvärme Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrvärme 2009. Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi"

Transkript

1 Fjärrvärme 2009 Presentation av enkätresultat Söderhamn Energi

2 Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5-8 Urval och svarsfrekvens Sid 9-11 Samtliga frågor Sid Produkten fjärrvärme Sid Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme Sid Övergripande omdöme Sid Övrigt Sid Miljö och kvalitet Sid Jämförelse mellan kommuner Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 2

3 Mätskalor i enkät och system När enkätsvaren matas in i analysverktyget redovisas alltid medelvärden för betygsskalor på en skala där 0 är lägsta värde och 10 är högsta värde. Detta görs för att underlätta jämförelse av medelvärden mellan olika frågor, oberoende av vilken mätskala man valt att använda i enkätformuläret. Nedan visas sambandet mellan en 5-gradig betygsskala och redovisning på skalan gradig insamlingsskala i enkäten Redovisningsskala i systemet 10 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 3

4 Mätskalor i enkät och system I frågor med förbättringsindex (PI) har kunderna fått värdera frågan från två perspektiv, betyg och hur viktig de tycker att frågan är: - Betyg Mått på hur bra kunderna tycker att Söderhamn Energi är på ett visst område. Maximalt värde är 10,0 - Vikt Mått på hur viktigt kunderna anser att det är att Söderhamn Energi är bra på ett visst område. Maximalt värde är 10,0 - Index, förbättringsfaktorer Svarar på frågan: Vilka frågor skall vi prioritera i vårt arbete med att nå upp till kundernas förväntningar? Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10,0 Positiv andel: Positiv andel är summan av svarsalternativ 4 och 5 i betygsfrågor med 5-gradig svarsskala. Procentsatsen som positiva andelen visar kan avvika från summan av staplarna 4 och 5 i diagrammen. Detta beror på att svarsalternativens procentsatser i diagrammen har avrundats till hela procent. Fritextkommentarer: Kundernas kommentarer är inregistrerade så som de är skrivna i enkäterna. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 4

5 Urval och svarsfrekvens Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 5

6 Urval och distribution Enkäten distribuerades postalt i januari 2009 till fjärrvärmekunder i kommunen. Efter svarstidens slut fick de som inte svarat en påminnelse. För Söderhamn Energi gjordes ett s k stratifierat slumpmässigt urval* enligt nedanstående tabell. Population Urval Stratum Anslutna kunder % Enkätutskick % Privatkunder ,4% ,0% Företagskunder ,6% ,0% Summa ,0% ,0% * Stratifierat slumpmässigt urval innebär att populationen delas upp i undergrupper som kallas för stratum, och sedan görs ett urval från varje stratum. Ett stratifierat urval ger en försäkran om att alla stratum blir representerade i urvalet. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 6

7 Svarsfrekvens Antal utskickade enkäter: 400 Antal svar totalt: 272 Svarsfrekvens totalt: 68,0% Svarsfrekvens per kategori: Privatkunder Utskickade: 300 st Svar: 225 st Svarsfrekvens: 75% Företagskunder Utskickade: 100 st Svar: 40 st Svarsfrekvens: 40% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 7

8 Antal svar per kategori När anslöts fastigheten till Antal fjärrvärme? talet eller tidigare talet Antal Typ av fastighet? 211 Villa 30 Flerbostadshus 27 Övriga: Industri, handel etc Antal Kundkategori? 225 Privatperson 39 Privat företag Offentlig: landsting, kommun, 1 kommunalt bolag Antal Skriven i kommunen? 259 Ja, jag är skriven i kommunen 8 Nej, jag är inte skriven i kommunen Antal Ort/Stadsdel? 188 Söderhamn 46 Vågbro 8 Söderdala 8 Stugsund 16 Ljusne Antal Din ålder? 6 30 år eller yngre år år år eller äldre Kommentar: Om summan av antalet personer inom en variabel (exempelvis skriven i kommunen ) inte motsvarar det antal personer som har svarat på enkäten totalt, beror detta på att vissa har hoppat över att markera något svarsalternativ under den variabeln. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 8

9 Samtliga frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 9

10 Samtliga frågor 1(2) B = Betyg, PI = Förbättringsindex, AE = Alternativ enval, F = Fritext Produkten fjärrvärme B 1. Jämförelse kostnad. Hur bedömer du din kostnad för fjärrvärme jämfört med andra tänkbara uppvärmningsalternativ? B 2. Fjärrvärmens värmekomfort. Hur skulle du beskriva den värmekomfort som fjärrvärmen ger dem som vistas i er fastighet? Här syftar vi exempelvis på möjlighet att hålla tillräckligt hög inomhustemperatur vintertid, att man inte får vänta för länge på att vattnet skall bli varmt i kranen etc. AE 3. Gränsen för vårt åtagande. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet. AE 4. Val av uppvärmningsalternativ. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? PI 5. Produktion av miljövänlig fjärrvärme. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? AE 6. Påverkan på fastighetens värde. Tror du att er fastighets värde påverkas av att ni har fjärrvärme som uppvärmningsalternativ? Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme B 7. Fakturans utformning. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor ni får avseende fjärrvärme? B 8. Hemsida som informationskanal. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om fjärrvärme? (www.soderhamnenergi.se) B 9. Information om fjärrvärme. Vilket omdöme ger du den information ni får från oss avseende fjärrvärme? B 10. Tillgänglighet. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av information gällande fjärrvärme? B 11. Bemötande kundtjänst. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör fjärrvärme, hur blev du då bemött? Avser kontakt under det senaste året. PI 12. Goda råd om fjärrvärme. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder etc. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 10

11 Samtliga frågor 2(2) B = Betyg, PI = Förbättringsindex, AE = Alternativ enval, F = Fritext Övergripande omdöme B 13. Sammanfattande omdöme om fjärrvärme. Vilket sammanfattande omdöme om fjärrvärme, jämfört med andra uppvärmningsalternativ, ger du om du väger samman det vi berört ovan, d v s kostnad, komfort, miljöpåverkan etc? B 14. Sammanfattande omdöme om Söderhamn Energi som leverantör. Vilket sammanfattande omdöme om Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme ger du om du väger samman det vi berört ovan, d v s kundtjänst, information, rådgivning etc? Miljö och kvalitet AE 17. Reko certifierat fjärrvärmeföretag. Känner du till om vi är ett Reko certifierat fjärrvärmeföretag? (Branschorganisationen Svensk Fjärrvärme lanserade 2005 ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer, kallat Reko fjärrvärme. Reko fjärrvärme syftar till att stärka och trygga kundernas ställning och att utveckla relationerna mellan leverantörer och kunder med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.) B 18. Uppvärmningens klimatpåverkan. Hur viktigt är det för dig att ditt val av uppvärmningsalternativ har låg klimatpåverkan? Här syftar vi i första hand på val av energikällor som i största möjliga mån begränsar användningen av fossila bränslen. Övrigt F 15. Göra bättre. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? AE 16. Kontakt. Vill du att någon från Söderhamn Energi kontaktar dig och i så fall beträffande vad? Vill du bli kontaktad ber vi dig att, under frågan, notera ditt namn, telefon, när vi kan nå dig samt varför du vill bli kontaktad. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 11

12 Frågeområde: Produkten fjärrvärme Frågor 1-6 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 12

13 Frågeområde: Produkten fjärrvärme Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Andel som svarat på frågan (X/272) Medelvärde för frågeområde 246 svar (90%) svar (96%) 272 svar (100%) Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 13

14 Jämförelse kostnad 1. Hur bedömer du din kostnad för fjärrvärme jämfört med andra tänkbara uppvärmningsalternativ? Positiv andel: 72% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 14

15 Fjärrvärmens värmekomfort 2. Hur skulle du beskriva den värmekomfort som fjärrvärmen ger dem som vistas i er fastighet? Positiv andel: 82% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 15

16 Gränsen för vårt åtagande 3. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 16

17 Gränsen för vårt åtagande 3. Har du en tydlig bild av var gränsen går för vårt åtagande gentemot dig som fjärrvärmekund? Här syftar vi bl a på om du känner till om vi bara har ansvar för att leverera varmt vatten fram till er yttervägg eller om vi även har ansvar för det som händer inne i er fastighet. Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier När anslöts fastigheten till fjärrvärme: Typ av fastighet: Kundkategori: Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 17

18 Val av uppvärmningsalternativ 4. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? Kommentarer till svarsalternativ 1: Solvärme. Ved, värmepump luft ev. sol. Kostnaden styr. Värmepump luftvatten. Luft vatten v-p Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 18

19 Val av uppvärmningsalternativ 4. Om vi leker med tanken att fastigheten idag helt saknade uppvärmning och du förutsättningslöst skulle välja nytt uppvärmningsalternativ, vad skulle du då välja? Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 19

20 Produktion av miljövänlig fjärrvärme 5. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Positiv andel: 75% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 20

21 Produktion av miljövänlig fjärrvärme 5. Hur viktigt tycker du att det är att fjärrvärmen i kommunen produceras på ett miljövänligt sätt, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Prioriteringsfaktor: Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10, Villa 2. Flerbostadshus 3. Övriga: industri, handel etc 2 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 21

22 Påverkan på fastighetens värde 6. Tror du att er fastighets värde påverkas av att ni har fjärrvärme som uppvärmningsalternativ? Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 22

23 Kommentarer till frågeområdet: Produkten fjärrvärme 1(2) Kategori: Villa 6:an är beroende av vilken annan uppvärmning som funnits. Fråga 3: Vet var gränsen går men leverantören har även mycket att säga till om på "mitt" område. Otydlig gräns! Fråga 4: Vad som komplement. Fråga 5: Självklart är det bra om värmen produceras miljövänligt med det blir en prisfråga. Det börjar bli väl dyrt. Fjärrvärme är bekvämt, men tycker att priserna börjar gå upp. Svårt att bedöma i fråga 5 då man inte har kunskap om produktionen. Ful rör dragning på yttervägg! Det bästa som hänt inom bostadsuppvärmning. Efter en natt utan använda varmvatten måste man spola cirka liter vatten innan varmvatten kommer. Under dagtid då man oftare använder varmvatten måste man spola cirka 5-10 liter. Vet inte så mycket om produkten fjärrvärme. Som boende i villa så är det problemfritt och renligt med fjärrvärme, ångrar inte att jag anslöt mig. Under punkt 2, vi har golvvärme i hela boplanet. Det är för hög fast kostnad, så det lönar sig inte att snåla på värmen. 2, Får spola för mycket kall vatten innan det blir varmt vid tappstället, gäller sommartid. Sommartid får vi vänta lång tid innan varmvattnet kommer, vilket ger en ökning av vattenförbrukningen. Svårt att få jämn värme i källare och övervåning. Vore bra med information kring frågor liknande den under punkt 3! Finns säkert på nätet men alla har inte tillgång till det - kanske ni kan införa en "informations rad" på varje faktura och ta upp olika frågor/svar där? Miljöbetyget blir lågt pga all lastbilskörning genom centrala Söderhamn. Pannan borde ha byggts på lång tå. Har ej valt fjärrvärme själv. (köpt hus med befintlig anläggning.) Har ingen uppfattning hur miljövänligt ni producerar fjärrvärmen. Nackdelen är att man får spola längre för att få varmvatten annars är vi helt nöjda och det har fungerat problemfritt. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 23

24 Kommentarer till frågeområdet: Produkten fjärrvärme 2(2) 5. Miljövänligt anser jag viktigt så länge det Ej fördyrar värmeproduktion för slutanvändaren (mig)! Svaren på fråga 4 skulle vara "kombi" "värmepump berg/jord + solenergi". Det tar för lång tid att vänta på varmvattnet när barnen ska tvätta händerna. När man byggde det nya värmeverket så undrar jag varför man inte projekterade pannan så vi slapp sälja brännbart mtr "sopor" till Bollnäs?! Kategori: Övriga: industri, handel etc Efter bytet till bergvärme (från fjärrvärme) har värdet ökat betydligt. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 24

25 Frågeområde: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme Frågor 7-12 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 25

26 Frågeområde: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme Medelvärden för samtliga betygsfrågor inom frågeområdet Andel som svarat på frågan (X/272) Medelvärde för frågeområde 251 svar (92%) svar (35%) 204 svar (75%) 197 svar (72%) 147 svar (54%) 264 svar (97%) Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 26

27 Fakturans utformning 7. Vilket omdöme vill du ge utformningen av de fakturor ni får avseende fjärrvärme? Positiv andel: 65% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 27

28 Hemsida som informationskanal 8. Vilket omdöme ger du vår hemsida som informationskanal gällande frågor om fjärrvärme? Positiv andel: 46% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 28

29 Information om fjärrvärme 9. Vilket omdöme ger du den information ni får från oss avseende fjärrvärme? Positiv andel: 52% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 29

30 Tillgänglighet 10. Vilket omdöme ger du avseende hur lätt det är att komma i kontakt med rätt person hos oss, när du har behov av information gällande fjärrvärme? Positiv andel: 79% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 30

31 Bemötande kundtjänst 11. Om du haft anledning att kontakta vår kundtjänst gällande frågor som rör fjärrvärme, hur blev du då bemött? Avser kontakt under det senaste året. Positiv andel: 86% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 31

32 Goda råd om fjärrvärme 12. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder etc. Positiv andel: 46% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 32

33 Goda råd om fjärrvärme 12. Hur viktigt är det att vi ger dig goda råd om sådant som rör fjärrvärme, och vilket betyg ger du oss i detta avseende? Här avser vi exempelvis råd om energibesparande åtgärder etc. Prioriteringsfaktor: Ju högre index, desto mer angeläget att arbeta vidare med. Maximalt värde är 10, Villa 2. Flerbostadshus 3. Övriga: industri, handel etc 3 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 33

34 Kommentarer till frågeområdet: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme 1(2) Kategori: Villa 9:an den information man får verkar enbart gälla prishöjningar. Fungerar bra. Har ej ännu varit i situationen att behöva kontakta er. Fjärrvärmen anslöts Augusti 2008 och jag har inte behövt kontakta någon på Söderhamn Energi i något avseende och kan därför ej lämna några kommentarer. Har ej behövt kontakta ännu. Ström, el kostnaden rusade i höjden på grund av byte av taxa. Saknar den uteblivna almanackan för 2009? Fungerar bra. Det borde vara ett bättre kostnadsalternativ med fjärrvärme/andra energi källor! = Lägre pris. Fråga 12: Har ännu ej haft anledning att söka goda råd. Fråga 9, se nästa sida. Att företaget icke övertas av dom "stora drakarna"!! Något dålig information om den levererade reglerutrustningen. Har ej tillgång till dator. Har ej varit i kontakt med personal eller hemsida. Allt fungerar. Svårt att förstå åtgång - faktura. Har ej fuskat så mycket. Har ej bott i huset så länge att vi haft några problem eller varit i behov av information. Goda råd förekommer ej. Frågade den som bytte mätare hur den funkade men det visste han inget om. Det finns ju mera information nya? Bra leverantör. Jag skulle gärna se att ni hade ett serviceavtal att erbjuda gentemot era kunder. Service av anläggningen. Fakturans utformning borde vara med varje månads förbrukning Januari... Februari... Mars... April... Mwh. Att alt. värmekällor förbjuds i kontrakten hos er tycker jag är märkligt? 7. Jag önskar en möjlighet att avläsa diagram via inloggning på hemsida. Diagrammet skall då visa min förbrukning av mig inställda intervall tillgång till högsta upplösning (jag vet ej hur ofta min förbrukning loggas). Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 34

35 Kommentarer till frågeområdet: Söderhamn Energi som leverantör av fjärrvärme 2(2) Att ordna studiebesök till fjärrvärme anläggningen för de som ansluter "nya kunder" med lite information. Hur går till? Hur funkar? etc. Det är extra viktigt med snöröjningen där värme går. Det blir väldigt sörjigt fort! Kategori: Flerbostadshus Ingen åsikt har endast varit användare i 2 månader. Går alltid att göra bättre, har inte haft någon kontakt sista året samt haft annan kontakt person. Stor eloge till Sven-Gunnar Rönnqvist på mätarfjärravläsning för god service och kundvård!!! Kategori: Övriga: industri, handel etc Vi fick en godtycklig fakturering, högre än uppmätt och mycket högre än året innan. Detta skedde utan dialog, vi levde i tron att fakturering skedde efter uppmätt förbrukning. Får vi någon information? Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 35

36 Frågeområde: Övergripande omdöme Frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 36

37 Frågeområde: Övergripande omdöme Medelvärden för betygsfrågor samt svarsfördelning Andel som svarat på frågan (X/272) Medelvärde för frågeområde Positiv andel: 88% 268 svar (99%) svar (98%) Positiv andel: 77% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 37

38 Frågeområde: Övrigt Frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 38

39 Göra bättre 1(3) 15. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Ej vald kategori Vi vill gärna att ni besöker oss då och då en gång om året och kollar våran anläggning. Kategori: Villa Bättre fakturor, mer lättlästa (även om det blivit bättre). Mer information om fakturan. Vi saknar de fina kalendrarna. Placeringen av skåpet för reglerutrustningen blev helt fel då den helt spolierar möjligheten att ansluta en kamin till före detta vedpannans rökgång. Blev aldrig tillfrågad. Lägre pris. Ta hand om servicen på fjärrvärme installationen inne i huset. Betala fakturan! Bättre information om inställningar. Sänk priset. Bör ligga klart under andra uppvärmningsalternativ. Kontroll samt erbjuda service och underhåll av fjärrvärmeanläggningen. Avläsnings kort digitalt? Eventuellt en förklaring vad dom olika avgifterna står för. Men det kanske man får på hemsidan. Har ej kollat där. För tillfället kan jag inte komma på något. Jag har bara varit ansluten cirka 2 år. Nej. Sänka priset! Inget jag kan komma på. Varmvatten snabbare i kran. Tydligare, mer lättförståelig faktura. Skulle gärna, som ni gjorde tidigare, beräknad årskostnad. Ingenting. Jag skulle inte sakna avläsningen av fjärrvärmemätaren. Leverera skåpens kopplingar åtdragna med verktyg. Ja, det känns fel vad gäller uppvärmningen i huset då man även tidig höst kan ha det rått inomhus och vill ha grundvärme men då är värmen avstängd från er. Sen är det för dyrt vintertid, man ska inte behöva frysa inne för att hålla nere kostnaderna. Sänka kostnaderna. Gärna ett hembesök då och då för att få hjälp med koll att "apparaturen" är rätt inställd/intrimmad. Sänka priset. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 39

40 Göra bättre 2(3) 15. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Information när ni får nya kunder. Behövs demonstration av "aggregatet" i källaren. Alla är inte tekniker och förstår hur det fungerar. Jag förutsätter att ni som leverantör levererar fjärrvärme till mig, till lägsta pris. Så konkurrensen står sig mot/till andra värmeslag. "Avläsning månadsvis", nu läser jag av själv. 1, Behåll de låga priserna på fjärrvärme respektive elen. 2, Hjälp med att få ner energiförbrukning på ett bra och billigt sätt. Mindre energi = billigare. Bli billigare!! Se till att jag kan läsa av min förbrukning via internet. För att kunna energi optimera Samla alla husägare på områden ni tänker koppla in och förklara för och nackdelar med fjärrvärme mot andra uppvärmningsförslag. Ni skulle nog få dubbelt så många anslutna på varje område. Inte höja priset. Sänk priset för mig. Beräknad årskostnad på fakturan. Bättre uppföljning efter installation (efter en tid)!!! Skicka med ett portofritt kort för kontakt!! Nej. Billigare? Inte höja priset skulle uppskattas. Information om skötsel samt tips på hur man kan "effektivisera" värmen i huset. (isolera med mera.) Nej Skicka gärna information om villkor med mera. Sänka priset! Som boende i en bostadsrätts förening (i vårt fall HSB Brf. Knekten) skulle det vara värdefullt med en gemensam informations träff med råd om inställningar av reglerutrustningen och liknande. E-faktura. Sänka priset! Under mina två år som kund har allt fungerat väl så i nuläget är jag nöjd. Billigare fjärrvärme. Vet inte eftersom vi ej haft problem och ej behövt kontakta er. Erbjuda oss kunder serviceavtal på våra anläggningar. Förbättra infobroschyren till mätaren så det går lätt att förstå hur man gör för att sänka/höja värmen. Lägre pris. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 40

41 Göra bättre 3(3) 15. Finns det någonting du tycker att vi som leverantör av fjärrvärme skulle kunna göra bättre för dig som kund? Kostnadsfri genomgång av våra inställningar så vi vet att vi har bästa möjliga i fråga om ekonomi, värme och miljön. Transportera "bränslet" över tvärleden. Nej inte för tillfället, återkommer om något dyker upp. Att man slipper skriva va mätaren varje månad. (fjärravläsning). Häva förbud för alt. värmekällor. Nej. Allt fungerar mycket bra. Nej. Sänka priset :-) Se kommentarer på punk 7. Ev. uppföljning efter ett tag efter installation av fjärrvärmen. Lägre pris. Sänka priset. Använda lokala leverantören. Det var en trevlig invigning. Fler öppet hus för att "öppna Söderhamn". Uppenbart mer info. Kategori: Flerbostadshus Råd för intrimning av anläggning. Ge oss energi sparande tips, hjälp om det åtgår mer energi än det borde - Varning. Sänka priset. Förbjuda tunga bränsletransporter och tomma returer via Kungsgatan. Sänk priset. Vill kunna förhandla priset. Pga att Paq är en av dom största kunderna i Söderhamn så tycker jag att vi skulle kunna förhandla om priset. Priset skulle kunna vara 10-15% lägre för att konkurrera bättre mot pellets. Kategori: Övriga: industri, handel etc Nej! Medverka till analys av funktion och förslag till åtgärder. Jämförande analyser. Ärligare mot kunden, t.ex. prata med kunden innan ni höftar till en förbrukning. Att införskaffa hyr/köp avtal på värmepumpen och att det läggs upp en avbetalningsplan som ligger till grund för priset på pumpen och desto mer du använder den desto billigare blir den. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 41

42 Kontakt 16. Vill du att någon från Söderhamn Energi kontaktar dig och i så fall beträffande vad? Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 42

43 Frågeområde: Miljö och kvalitet Frågor Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 43

44 Reko certifierat fjärrvärmeföretag 17. Känner du till om vi är ett Reko certifierat fjärrvärmeföretag? Jämförelse av svarsfördelning mellan kategorier Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 44

45 Uppvärmningens klimatpåverkan 18. Hur viktigt är det för dig att ditt val av uppvärmningsalternativ har låg klimatpåverkan? Här syftar vi i första hand på val av energikällor som i största möjliga mån begränsar användningen av fossila bränslen. Positiv andel: 89% Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 45

46 Kommentarer till frågeområdet: Miljö och kvalitet Kategori: Villa Prisfråga. Miljön påverkas väl av vad Ni eldar pannorna med för bränsle. Allt fungerar. Ingen kontakt från min sida. Lite orolig för kostnadsutveckling. För mig är det viktigaste: Kostnad och bekvämlighet. Fjärrvärmen är billigare än el och olja, och jag slipper ha en krånglande strejkande panna i källaren. 18. Återigen, jag anser miljön mycket viktig men har ej ekonomi att betala dyrare för miljövänligt. Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 46

47 Jämförelse mellan kommuner Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 47

48 Betyg - jämförelse mellan kommuner Betyg (Medelvärde för frågan) Fjärrvärme 2009 Bollnäs Borlänge Enköping Falun Rättvik Sala-Heby Söderhamn Min Max Medel 1. Jämförelse kostnad 7,3 7,5 6,8 6,9 6,6 7,2 6,8 6,6 7,5 7,0 2. Fjärrvärmens värmekomfort 7,7 7,5 7,5 7,8 7,5 7,5 7,7 7,5 7,8 7,6 5. Produktion av miljövänlig fjärrvärme 7,4 8,1 7,2 7,5 7,4 7,8 7,5 7,2 8,1 7,6 7. Fakturans utformning 7,0 6,0 6,6 6,6 6,9 6,6 6,8 6,0 7,0 6,6 8. Hemsida som informationskanal 6,6 6,8 6,2 6,5 6,7 6,3 6,2 6,2 6,8 6,5 9. Information om fjärrvärme 6,2 6,4 5,9 6,9 6,1 6,1 6,1 5,9 6,9 6,2 10. Tillgänglighet 7,4 7,6 7,3 7,4 7,6 7,6 7,5 7,3 7,6 7,5 11. Bemötande kundtjänst 8,2 8,3 8,0 8,1 8,4 8,5 8,2 8,0 8,5 8,2 12. Goda råd om fjärrvärme 5,9 6,3 5,5 6,0 5,8 6,3 6,0 5,5 6,3 6,0 13. Sammanfattande omdöme om fjärrvärme 14. Sammanfattande omdöme om resp bolag/kommun som leverantör 8,2 8,0 7,6 7,9 7,7 7,9 7,9 7,6 8,2 7,9 7,4 7,7 6,9 7,2 7,1 7,4 7,4 6,9 7,7 7,3 18. Uppvärmningens klimatpåverkan 7,9 8,3 8,0 8,3 8,1 8,4 8,0 7,9 8,4 8,1 Samtliga 7,3 7,4 7,0 7,3 7,2 7,4 7,2 Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 48

49 Positiv andel - jämförelse mellan kommuner Betygsfrågor - svarsalternativ 4 och 5 Positiv andel (%) Fjärrvärme 2009 Bollnäs Borlänge Enköping Falun Rättvik Sala-Heby Söderhamn Min Max Medel 1. Jämförelse kostnad ,0 81,0 75,0 2. Fjärrvärmens värmekomfort ,0 84,0 80,9 5. Produktion av miljövänlig fjärrvärme ,0 88,0 76,9 7. Fakturans utformning ,0 70,0 64,3 8. Hemsida som informationskanal ,0 67,0 55,3 9. Information om fjärrvärme ,0 70,0 55,1 10. Tillgänglighet ,0 82,0 78,6 11. Bemötande kundtjänst ,0 93,0 86,0 12. Goda råd om fjärrvärme ,0 60,0 45,0 13. Sammanfattande omdöme om fjärrvärme 14. Sammanfattande omdöme om resp bolag/kommun som leverantör ,0 93,0 87, ,0 82,0 74,6 18. Uppvärmningens klimatpåverkan ,0 92,0 89,1 Samtliga Presentation av resultat Fjärrvärmeenkät Söderhamn Energi 49

Fjärrvärme 2011. Presentation av enkätresultat. Söderhamn NÄRA 2012-01-19

Fjärrvärme 2011. Presentation av enkätresultat. Söderhamn NÄRA 2012-01-19 Fjärrvärme 2011 Presentation av enkätresultat Söderhamn NÄRA 2012-01-19 Rapportens innehåll Sid 3-4 Mätskalor i enkät och system Sid 5 Urval och distribution Sid 6 Svarsfrekvens Sid 7-18 Produkten fjärrvärme

Läs mer

Fjärrvärme Presentation av enkätresultat. Ljusdal Energi

Fjärrvärme Presentation av enkätresultat. Ljusdal Energi Fjärrvärme 2015 Presentation av enkätresultat Ljusdal Energi 2015-11-13 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och distribution Sid 4 Redovisning av resultat Sid 5 Svarsfrekvens Sid 6-20 Fjärrvärme Sid 21-32

Läs mer

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB

Vatten och Avlopp 2009. Presentation av enkätresultat Moravatten AB Vatten och Avlopp 2009 Presentation av enkätresultat Moravatten AB Rapportens innehåll Sid 3 Mätskalor i enkät och system Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-7 Samtliga frågor Sid 8-14 Kvalitetsfrågor

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Lektion: Undersök inomhustemperatur

Lektion: Undersök inomhustemperatur Lektion: Undersök inomhustemperatur I den här lektionen undersöker eleverna hur temperatur påverkar oss och hur man kan värma och kyla byggnader. Material Termometrar, gärna digitala Fuktig tygbit/fuktig

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 %

Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL HÖST 2013 Luftvärmepump till kampanjpris! Värm upp hösten! Sänk uppvärmningskostnaden med upp till 55 % Så minskar du enkelt varmvattenkostnaden

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Lessebo Fjärrvärme 2016

Lessebo Fjärrvärme 2016 Lessebo Fjärrvärme 2016 Ur ett kundperspektiv.kundundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex hösten 2016 2016-12-13 Kort om Svenskt Kvalitetsindex SKI Energi 2016 Om oss: SKI startade som ett forskningsprojekt

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Välkommen till VB Energi

Välkommen till VB Energi Välkommen till VB Energi Agenda för Reko-kundträff Presentation av VB Energi Vad är Reko och vad innebär det för kunden? Elprisområden Lennart Gustavsson Vårt Miljöarbete Vår prispolicy Fjärrvärmepriser

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (8) Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4

Läs mer

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013 Fjärrvärmedagarna Borlänge 17 april 2013 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Lagen gäller från 1 januari 2015 Mätning månadsvis Rapportering

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2009-06-16 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25.

Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Servicedeklararationer inom ATAB och AFAB fastställda av styrelsen 2011-01-25. Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00 E-post: arvika.teknik@arvika.se

Läs mer

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB

Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Vår verksamhet 2013 Oxelö Energi AB Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation 4 Vårt miljöarbete

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

SkövdeNät Nöjd Kund Analys

SkövdeNät Nöjd Kund Analys SkövdeNät Nöjd Kund Analys Kvartal 1-2015 med jämförande index 2006, 2008, 2010, 2012 Välkommen till en spännande värld av marknadsutveckling! Mätningens uppbyggnad Bas: Antal intervjuer: 303 N=Mätningens

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI Har du pool eller funderar på att skaffa en? Då är det extra bra att vara ansluten till fjärrvärme. Du som är villaägare och fjärrvärmekund har möjlighet att teckna pooltaxa,

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget.

El kan köpas på många sätt. Ett av dem är bäst för företaget. www.eon.se 020 22 99 00 Ny energi Inom E.ON tar vi hand om 35 miljoner kunder, vilket gör oss till Europas största privatägda energiföretag. I Sverige levererar vi el, gas och värme och tack vare vår långa

Läs mer

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva,

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

4 Energi. LuieI. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328

4 Energi. LuieI. Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328 LuieI 4 Energi Energiutredning/ Energideklaration Ägarens namn: Fastighetsbeteckning: Ytva Kandett Hertsön 11:328 Företag som utfört energiutredningen: Energiexpert: E-postadress: Certifieringsorgan: Certifikatnummer:

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen! Mittuniversitetet - Sigma 2012-12-06

Informationsmöte. Välkommen! Mittuniversitetet - Sigma 2012-12-06 Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2012-12-06 Dagordning HEMAB allmänt Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Era frågor Resultat från kundundersökning Fika Utmaningar i Arktis & arbetslivet

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm

SVENSKT KVALITETSINDEX. SKI om Försäkring. 2015-11-09, Stockholm SVENSKT KVALITETSINDEX SKI om Försäkring, Stockholm Vad gör Svenskt Kvalitetsindex? Svenskt Kvalitetsindex Inte bara rubriksättare! SVENSKT KVALITETSINDEX 3 Svenskt Kvalitetsindex Vad gör Svenskt Kvalitetsindex?

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95

Delaktighet och inflytande 100 95 100 93 90. Skolmiljö 85 85 78 74 70. Kunskap och lärande 100 97 91 90 87. Bemötande 100 100 100 96 95 Regiongemensam elevenkät 215 - föräldrar per frågeområde samt NKI 211 212 213 2 215 Alingsås ÅK5 totalt 215 GR ÅK5 totalt 215 Trivsel och trygghet 1 1 1 96 94 Delaktighet och inflytande 1 95 1 93 9 Skolmiljö

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Kundmöte Haninge, Tyresö, Älta och Gustavsberg

Kundmöte Haninge, Tyresö, Älta och Gustavsberg Kundmöte Haninge, Tyresö, Älta och Gustavsberg 2012-08-31 1 Reko 2012 Customer Relations 2012-08-31 Agenda 14.30 15.30 14.30-14.35 Välkommen och presentation 14.35-14.50 Våra produktionsanläggningar, framtid

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Positiv attityd till pellets.

Positiv attityd till pellets. Undersökningen. Målgrupp: 25-75 år, boende i fristående hus Rekrytering via e-post, genom CINTs panel 2 screeningfrågor: Boende i fristående hus? Är med vid beslut om energiform? Fältarbete 22 29 juni

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Elever åk 3 17 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013. STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 213. 2-2 2 info@dvaab.se www.dalavattenavfall.se Vi förbättrar din dag. Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen

Läs mer

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan

Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Snabbenkät bland besökare på Hem & Villamässan Genomförd 2007-10-07 Utformad av Per Bengtson, Energirådgivningen Metod... 1 Genomförande... 1 Resultat... 1 Slutsatser... 4 Bilaga: Snabbenkät bland besökare

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Energiteknik 1. 100p

Energiteknik 1. 100p Energiteknik 1 100p Idag: 26 PowerPoint bilder I klassrummet Ta med böcker, papper och penna Vid sen ankomst, knacka på dörren och vänta på att bli insläppt vid lämpligt tillfälle Sen ankomst registreras

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Ärlingheden förskola

Ärlingheden förskola Föräldrar Förskola - Våren 7 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 44 40 Medelvärde,,, 9, 4. Mitt barns tankar och idéer

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen! Spjute 2012-12-06

Informationsmöte. Välkommen! Spjute 2012-12-06 Informationsmöte Spjute Välkommen! 2012-12-06 Dagordning HEMAB allmänt Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Era frågor Resultat från kundundersökning Lunch Fakta - AO Fjärrvärme Antal anställda

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentraler. Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentraler Enkla tips för hantering och skötsel av din fjärrvärmecentral Tips till dig med fjärrvärmecentral I den här foldern har vi samlat lite enkla tips för att du lätt ska kunna klara av

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktningsdag 2016-11-24 EV16-220 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Yulei Tang Fastighetsbeteckning: Viksjö 6:419 Adress: Kulörgränd 2 Postadress: 175 47 Järfälla Företag som utfört energiutredningen:

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolans förskola - Föräldrar förskola 32 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola,

Läs mer

Dagens program. REKO - Rickard Energitjänster - Andreas & Thomas Wexnet - Peter

Dagens program. REKO - Rickard Energitjänster - Andreas & Thomas Wexnet - Peter VÄLKOMNA Dagens program REKO - Rickard Energitjänster - Andreas & Thomas Wexnet - Peter Alla presentationer och verksamhetsgenomlysningen finns att läsa på www.veab.se Reko fjärrvärme Reko fjärrvärme är

Läs mer