Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?"

Transkript

1 Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med nedan angivna punkter. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) miss Hämtningsintervall Sophämtningsbilens körsätt Sophämtningspersonalens effektivitet Sophämtningspersonalens bemötande Åtgärd missad hämtning Extrasopor, extra hämtning Fråga A3 Sammantaget, hur är du med hämtningen av hushållsavfallet? Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med hämtningen av ditt avfall ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) miss Nöjdhet med hämtningen av hushållsavfallet Några frågor om konsumtion och avfallsmängder Fråga B1 Hur väl instämmer du med påståendet om din konsumtion och avfallsmängder? För påståendet, välj det alternativ som du tycker passar din inställning bäst. Om du är osäker på innebörden av påståendet, välj ett alternativ efter din egen tolkning. ( 5 motsvarar absolut, 1 motsvarar absolut inte ) absolut absolut inte Min privata konsumtion påverkar samhällets totala mängd avfall DI: 2014/16/01 utredarna AB Får ej kopieras

2 Fråga B2 Vad gör du för att minska din avfallsmängd? Flera alternativ kan anges Källsorterar & pantar Hyr & lånar Köper & säljer begagnat Handlar ekologiskt & närproducerat Inget Byter och ger bort Köper kvalité Lagar & reparerar Konsumerar mindre & väljer bort onödiga inköp Några frågor om källsortering Fråga C1 Vad källsorteras i ditt hushåll? Flera alternativ kan anges Glasförpackning Plastförpackning Matavfall (potatisskal) Glödlampor/lysrör Tidningar Pappersförpackning Elektronik (eltandborste) Kemikalier Pantflaska/burk Metallförpackning Läkemedel Färgrester Kläder/Textil Oljeprodukter (spillolja) Batterier (engångs/laddningsbara) Källsorterar inte Fråga C2 Vilka av följande alternativ räknar du till avfallsslaget Farligt avfall? Flera alternativ kan anges Småbatterier och bilbatterier Färg, lack, lim, använt målarverktyg Oljeprodukter, smörjolja, motorolja Lösningsmedel, lacknafta, T-sprit Inget av ovanstående Glödlampor, lågenergilampor, lysrör Rengöringsmedel Läkemedel Bekämpningsmedel, träskydd, insektsspray /känner mig osäker Fråga C4 Ett par påståenden om källsortering som vi ber dig ta ställning till För varje påstående, välj det alternativ som du tycker passar din inställning bäst. Om du är osäker på innebörden av ett påstående, välj ett alternativ efter din egen tolkning. ( 5 motsvarar absolut, 1 motsvarar absolut inte ) Hur väl instämmer du med följande påståenden? absolut absolut inte Det är meningsfullt att källsortera Det lönar sig att källsortera Det finns goda förutsättningar att källsortera Jag har god kunskap om hur man källsorterar DI: 2014/16/01 sidan 2 av 10 utredarna AB Får ej kopieras

3 Fråga C5 Hur är du med vad gäller lämningsmöjlighet av följande avfall? Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med nedan angivna punkter. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) Möjligheten att lämna miss farligt avfall grovavfall elektronik (eltandborste, tv) förpackningar & tidningar Fråga C6 Sammantaget, hur är du med att källsortera? Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med att källsortera. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) miss Nöjdhet med att källsortera En fråga om separat matavfallsinsamling Information: Insamling matavfall Inom ramen för de nationella miljömålen har många kommuner i Sverige infört separat matavfallsinsamling för att kunna ta tillvara matavfallet som resurs. Vi vill gärna veta hur du tycker att matavfallsinsamling ska göras i Gislaveds kommun ska det ske med ett extra kärl/soptunna för matavfall eller med en extra påse som man lägger i det befintliga kärlet? Fråga D1 Vilket insamlingssätt föredrar du för separat matavfallsinsamling? Med extra kärl/soptunna för matavfall Med extra påse i befintligt kärl/soptunna Några frågor om Återvinningsstationer Fråga E1 Under loppet av en genomsnittlig månad, hur ofta är du på Återvinningsstationer? obemannade stationer där man exempelvis lämnar förpackningar, Välj det alternativ som stämmer bäst Aldrig Mindre än en gång i månaden 1 eller 2 gånger i månaden 3 eller 4 gånger i månaden Mer än 4 gånger i månaden DI: 2014/16/01 sidan 3 av 10 utredarna AB Får ej kopieras

4 Fråga E2 Hur är du med följande vad gäller Återvinningsstationer obemannade stationer där man exempelvis lämnar förpackningar Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med nedan angivna punkter. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) miss Geografisk placering Framkomligheten på platsen Skyltningen Belysningen Fråga E3 Ett par påståenden om Återvinningsstationer som vi ber dig ta ställning till obemannade stationer där man exempelvis lämnar förpackningar För varje påstående, välj det alternativ som du tycker passar din inställning bäst. Om du är osäker på innebörden av ett påstående, välj ett alternativ efter din egen tolkning. ( 5 motsvarar absolut, 1 motsvarar absolut inte ) Hur väl instämmer du med följande påståenden? absolut absolut inte Det känns tryggt på platsen Det är rent och snyggt på platsen För det mesta finns det plats i containern Det är enkelt att lämna förpackningar Fråga E4 Sammantaget, hur är du med Återvinningsstationer i sin helhet? obemannade stationer där man exempelvis lämnar förpackningar Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med Återvinningsstationer. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) miss Nöjdhet med Återvinningsstationer Är det något du saknar här? Längre fram har du möjlighet att lämna synpunkter och förslag. DI: 2014/16/01 sidan 4 av 10 utredarna AB Får ej kopieras

5 En fråga om Utökad Servicenivå (FNI) Information: Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (FNI) Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper (FNI) innebär att förpackningsmaterial såsom glas-, plast- och pappersförpackningar och tidningar samlas och hämtas vid din bostad på samma sätt som restavfallet. Fråga D5 Är du intresserad av att få förpackningar och returpapper hämtad vid din fastighet? Nej, jag har inget behov att utöka min nuvarande servicenivå (FNI) Ja, jag är intresserad att utöka min nuvarande servicenivå (FNI) Några frågor om Återvinningscentralen Fråga F1 Under loppet av ett genomsnittligt år, hur ofta besöker du Återvinningscentraler? Bemannade stationer där man exempelvis lämnar grovavfall och farligt avfall. Välj alternativet som stämmer bäst Aldrig 1 eller 2 gånger om året 3 eller 4 gånger om året 5 eller 6 gånger om året 7 eller 8 gånger om året 9 eller 10 gånger om året Mer än 10 gånger om året Fråga F2 Vilken av kommunens Återvinningscentral brukar du vanligtvis besöka? bemannade stationer där man exempelvis lämnar grovavfall och farligt avfall, Välj alternativet som stämmer bäst Gislaved (Mossarp) Smålandsstenar Burseryd (mobil ÅVC) Hestra (mobil ÅVC) Reftele (mobil ÅVC) Ingen Återvinningscentral i annan kommun Fråga F3 Hur är du med följande vad gäller Återvinningscentralen du vanligtvis besöker? bemannade stationer där man exempelvis lämnar grovavfall och farligt avfall Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med nedan angivna punkter. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) miss Öppettider Geografisk placering Personalens bemötande Personalens kompetens Skyltningen DI: 2014/16/01 sidan 5 av 10 utredarna AB Får ej kopieras

6 Fråga F4 Ett par påståenden om Återvinningscentraler som vi ber dig ta ställning till bemannade stationer där man exempelvis lämnar grovavfall och farligt avfall För varje påstående, välj det alternativ som du tycker passar din inställning bäst. Om du är osäker på innebörden av ett påstående, välj ett alternativ efter din egen tolkning. ( 5 motsvarar absolut, 1 motsvarar absolut inte ) Hur väl instämmer du med följande påståenden? absolut absolut inte Det är ordning och reda Det är enkelt att lasta av Det är lätt att ta sig fram med fordon Man behöver sällan vänta Fråga F5 Sammantaget, hur är du med Återvinningscentralen i sin helhet? bemannade stationer där man exempelvis lämnar grovavfall och farligt avfall Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med Återvinningscentralen. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) miss Nöjdhet med Återvinningscentralen En fråga om förenkling att kontakta kundtjänsten i olika ärenden Information: Ett telefonnummer för alla ärenden inom renhållning/avfallshantering I Gislaveds kommun är kundtjänsten inom renhållningen/avfallshanteringen uppdelad i 6 olika ansvarsområden med var sitt telefonnummer. Vi vill gärna veta om det finns ett behov av att införa en central telefonväxel som kopplar dig till rätt kundtjänst. Fråga V1 Har du behov av att det införs en telefonväxel inom renhållning/avfallshantering? Välj ett av följande alternativ Nej, jag har inget behov av att det införs ett telefonnummer för alla ärenden Ja, jag är intresserad av att det införs ett telefonnummer för alla ärenden Är det något du saknar här? Längre fram har du möjlighet att lämna synpunkter och förslag. DI: 2014/16/01 sidan 6 av 10 utredarna AB Får ej kopieras

7 Några frågor om kundtjänst gällande renhållning/avfallshantering Fråga G1 Under de senaste 12 månaderna, har du haft kontakt med kundtjänst? Välj det alternativ som stämmer bäst Nej Ja, någon enstaka gång Ja, flera gånger i samma ärende Ja, flera gånger, men i olika ärenden Fråga G2 Vad var anledningen att du tog kontakt med kundtjänsten? Flera alternativ kan väljas Missad hämtning av hushållsavfall Få information om källsortering Felanmälan ÅVS Har inte haft kontakt Öppettider Återvinningscentral Fakturafråga/Abonnemangsfråga Annat (t.ex slamtömning) Fråga G3 Hur är du med kundtjänsten gällande avfallshantering? Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med nedan angivna punkter. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) miss Kundtjänstens tillgänglighet Kundtjänstens/handläggarens bemötande Kundtjänstens/handläggarens effektivitet Handläggningen av ditt ärende Har inte haft kontakt Fråga G4 Sammantaget, hur är du med kundtjänsten? Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med kundservice gällande avfallshantering. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) miss Nöjdhet med kundtjänst Är det något du saknar här? Längre fram har du möjlighet att lämna synpunkter och förslag. DI: 2014/16/01 sidan 7 av 10 utredarna AB Får ej kopieras

8 Några frågor om information gällande avfallshanteringen i kommunen Fråga H1 Hur är du med kommunens information gällande avfallshantering? Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med nedan angivna punkter. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) Information om miss abonnemangsalternativen och anvisningar till källsortering regler och bestämmelser taxor och avgifter Broschyren Sophanteraren Hemsidan som informationskälla Fråga H2 Var vill du hämta information gällande avfallshanteringen? Flera alternativ kan väljas Via lokaltidningen Via Sophanteraren Annat, nämligen: Via hemsidan (www.gislaved.se) Via telefon Fråga H3 Sammantaget, hur är du med informationen gällande avfallshantering i sin helhet? Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med informationen gällande avfallshantering. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) miss Nöjdhet med informationen Är det något du saknar här? Längre fram har du möjlighet att lämna synpunkter och förslag. DI: 2014/16/01 sidan 8 av 10 utredarna AB Får ej kopieras

9 Några frågor om avfallssystemet i kommunen Fråga K1 Hur är du med följande när det gäller avfallssystemet i kommunen? Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med nedan angivna punkter. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) Hur är du med miss kommunen som leverantör av avfallshanteringen trovärdigheten av avfallssystemet i kommunen sättet taxesystemet belönar källsortering enkelheten att källsortera i kommunen Fråga K2 Sammantaget, hur är du med avfallshanteringen i kommunen i sin helhet? Vänligen ange på skalan från +2 till -2 hur eller miss du är med kommunens avfallshantering. ( +2 motsvarar, -2 motsvarar miss ) Vilket sammanfattande omdöme ger du avfallshanteringen i kommunen, om du väger samman hämtning, källsortering, återvinningscentral, kundtjänst mm. miss Nöjdhet med avfallshanteringen i kommunen Några frågor om dig och ditt hushåll Fråga L1 Är du man eller kvinna? Är ni två i samma hushåll och fyller i svaren tillsammans kan den andra personen ange sitt kön i fältet för person 2 man kvinna eventuell person 2 man kvinna Fråga L2 Vilket år är du född? Är ni två i samma hushåll och fyller i svaren tillsammans kan den andra personen ange sitt födelseår i fältet för person 2 19 eventuell person 2 19 Fråga L3 Var bor du? I tätort På landsbygd Är det något du saknar här? På nästa sida har du möjlighet att lämna synpunkter och förslag. DI: 2014/16/01 sidan 9 av 10 utredarna AB Får ej kopieras

10 Fråga L4 Har du tillgång till bil (även van, skåpbil etc.) och släpvagn? Ja, bil Ja, bil och släpvagn Nej Fråga L5 Hur bor du? I villa, radhus, kedjehus I hyreslägenhet I bostadsrätt Annat, nämligen: Fråga L6 Är det något du vill kommentera? Här kan du skriva ned dina övriga synpunkter gällande avfallshantering, källsortering, lämningsställen mm. Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor! DI: 2014/16/01 sidan 10 av 10 utredarna AB Får ej kopieras

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Avfallshantering 2011

Avfallshantering 2011 Avfallshantering 2011 Presentation av enkätresultat Karlstads Energi 2011-10-28 Rapportens innehåll Sid 3 Hur kundens svar värderas i enkäten Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-17 Kvalitetsfrågor Sid

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Avfallshantering 2012

Avfallshantering 2012 Hållbart Avfallshantering 2012 Innehåll Inledning sid 3 Nyheter 2012 sid 4 Hushållsavfall sid 6 Källsortering sid 8 Hitta din återvinningsstation sid 10 Farligt avfall sid 11 Elavfall sid 14 Grovavfall

Läs mer

Enkät 2013. Återvinningscentral Returen

Enkät 2013. Återvinningscentral Returen Enkät 213 Återvinningscentral Returen Lördagen den tolfte oktober lämnade personal på återvinningscentralen ut enkäten och ett svarskuvert till 5 besökare. Syftet med enkäten var att ta reda på vad återvinningscentralens

Läs mer

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide

Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Det är lätt att sortera rätt! Mölndals källsorteringsguide Utgiven av tekniska förvaltningen, Mölndals stad. Oktober 2014. Text och layout: Tekniska förvaltningen. Foto: Hans Wretlin, FTI, Sansac, tekniska

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Återvinningscentraler

Återvinningscentraler Återvinningscentraler Avfall en resurs I Mölndal har vi kommit en bra bit på väg att ta tillvara de resurser som avfall innebär. Men vi behöver bli ännu bättre! Om du sorterar ditt avfall kan vi återanvända,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2

Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet. Ur innehållet. Vår region. 2012 renhållningsnytt. Vd har ordet... 2 SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN FRÅN 2012 renhållningsnytt Vi finns också på www.vmab.se Ur innehållet Vd har ordet... 2 Klart med avtal Biogasanläggning i drift vid årsskiftet Kundtjänst... 3 Hushållen

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier 2010 1 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? Biogasanläggningen i Västerås och din kommun

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Information om avfallshantering i kommunen

Information om avfallshantering i kommunen Information om avfallshantering i kommunen Mål för avfallshanteringen Målet är att minska mängden avfall till deponi, öka insamlingen av hushållens farliga avfall samt ge våra abonnenter möjlighet att

Läs mer

Krets. Den värdefulla maten. Rädda matresterna. Jag behöver nya matavfallspåsar - sophjälten svarar på frågor. Nytt hämtningsschema för Helsingborg

Krets. Den värdefulla maten. Rädda matresterna. Jag behöver nya matavfallspåsar - sophjälten svarar på frågor. Nytt hämtningsschema för Helsingborg När du har läst klart loopen, vänligen lägg i tidningsinsamlingen. Nov Rädda matresterna och minska matsvinnet med doggybag Jag behöver nya matavfallspåsar - sophjälten svarar på frågor Nytt hämtningsschema

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer