Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning"

Transkript

1 Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, augusti 01

2 Disposition I Genomförande Vem har svarat? Konsumtion och avfallsmängder Källsortering bland permanentboende Upplevd servicekvalitet Nöjdhet med hämtningen av hushållsavfall

3 Disposition II Nöjdhet med och upplevelse av ÅVC Nöjdhet med och upplevelse av kundservice Nöjdhet med och upplevelse av information gällande renhållning och källsortering Nöjdhet med och upplevelse av avfallssystemet i kommunen

4 Genomförande Postal enkätundersökning Representativt urval för befolkningen i Västerviks kommun, folkbokförda i kommunen, i åldern över 0 år (födda ) 700 hushåll Svarsinsamling maj-juni 01, påminnelse 1 genom vykort, påminnelse med nytt enkätformulär

5 Underlag till analys Svarsutfall Antal inkomna svar postal enkät: 0 Svarsfrekvens: ca. 8%

6 Underlag till analys Vem har svarat? Åldersgruppen -6 år har svarat i den omfattning den utgör i befolkningen, yngre har svarat i mindre (19% mot 7%) och äldre i högre omfattning (% mot 6%). Män och kvinnor har svarat proportionellt mot åldersgruppsandelen i kommunbefolkningen. Bosatta i Västerviks tätort respektive utanför tätorten har svarat i den utsträckning de utgör i kommunbefolkningen. (Jämförelse gjordes delvis med hjälp av bearbetade uppgifter om Västervik kommuns befolkning enligt SCB Kommunfakta 01, Västerviks kommun)

7 Underlag till analys Boendeform Åldersgrupper Vem har svarat? % Villa Hyreslägenhet Bostadsrätt Annat % 1% Landsbygd Tätort 61% 0- år - år -6 år 6-79 år > 79 år 1% % % Genus 16% 8% % 8% 9% 1% Tätort Landsbygd Män Kvinnor

8 Övrigt Hushållens tillgång till bil och släpvagn 7% 9% 1% % 7% 10 Ja, bil Ja, bil och släp Nej

9 Tolkning av resultatet Eftersom det i den tidigare undersökningen valdes svarsskalor med fem steg användes, för att underlätta jämförelsen, en femgradig semantisk differentialskala i denna undersökning vid frågor gällande nöjdhet och attityder % % Exempel 1 Exempel Cumulativ 60, 6, 6, 89,0, 87,6 0 7, 7,9 9, 9,, 97,9 8,0,1 100,0 80 9,8 100,0 9, 16,0 6, 8% % % % 1 Positiv andel Neutral andel Negativ andel Grafen visar fördelningen mellan positiva, neutrala och negativa andelar. Andelen som kryssade för och visar andelen av respondenter som är positiva (är nöjda eller instämmer), och 1 visar den negativa andelen. I tabellen visas bl.a. kumulativa andelar - i exemplet är totalt 87,6% av de som tagit ställning positiva.

10 Konsumtion och avfallsmängd 01 ska minst 8 av hushållen ha kännedom om kopplingen mellan konsumtionsmönster och avfallsmängd Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 1A Instämmer hushållen i att den privata konsumtionen påverkar kommunens avfallsmängd?

11 Konsumtion och avfall Konsumtion och avfallsmängd Instämmer absolut Instämmer absolut inte Attityd 1% 1 Konsumtion & Avfall Cumulativ 11,8 0,8 0, ,0, 6,0 9, 7, 90, 18,, 9, 16,0,6 100,0 % 7% 6 8, 100,0 1,7 10,9 9 1,6 11% % % 1

12 Minska avfallsmängden 01 ska minst 8 av hushållen ha kunskap om vad man kan göra för att minska mängden avfall [...] Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 1B Främja återanvändning [...] Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål Vad hushållen gör för att minska mängden avfall

13 Minska avfallsmängden UA B Aktiviteter för att minska mängden avfall Aktiviter Källsorterar & pantar Lagar & reparerar Konsumerar mindre Byter & ger bort Köper kvalitet 7% 7% 8% % 9 Köper & säljer begagnat % Handlar ekologiskt & närproducerat 18% Hyr & lånar 8% Inget % 8 10

14 Källsortering 01 ska de totala avfallsmängderna [...]inte ha ökat jämfört med 010 Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål Öka materialåtervinning med Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 6

15 Källsortering Vad sorteras och i vilken utsträckning? Var lämnas vad? Nöjdhet med lämningsmöjligheter av källsorterade fraktioner Åtgärder som skulle kunna öka källsorteringen

16 Källsortering Fraktioner som källsorteras Glas 91% Vad sorteras Tidningar Metallförpackning Pantflaska/burk Batterier Pappersförpackning Plastförpackning Glödlampor/lysrör Elektronik Läkemedel 9% 7% 8% 8% 8% Kemikalier 8% Färgrester 6% Oljeprodukter Kläder/textil % 1% Matavfall % Källsorterar inte % % 7% 10

17 Källsortering Var lämnas vad 77% 19% Lämningsställe FA Grovavfall % % % % % % 7 7% Elektronik % 7% Förpackningar % 1% % 9% ÅVC ÅVS FNI Samlaren Annan plats % 9% 8 10

18 Farligt avfall 01 ska minst 8 av hushållen ha ett tillfredsställande insamlingssystem för farligt avfall Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål Hur nöjda är hushållen med lämningsmöjlighet för farlig avfall (FA)?

19 Grovavfall Förbättra servicen för hushållen att lämna grovavfall, tex genom insamlingsrunda eller ökade öppettider ÅVC Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 6 (6.) Hur nöjda är hushållen med lämningsmöjlighet för grovavfall?

20 Källsortering Nöjdhet lämningsmöjlighet FA Nöjdhet lämningsmöjlighet grovavfall nöjd missnöjd nöjd missnöjd Nöjdhet 8% 11% 8% 7% % 1 9% 11% % % 6% 1 Nöjdhet lämna FA Nöjdhet lämna grovavfall Cumulativ 17, 9,9 9,9 Cumulativ 177,7 0,1 0,1 99, 8, 78,1 101,9 8,6 78,8 7 9,1 10, 88,6 0 9,9 11, 90,1,7 6,6 9, 19,7, 9, 1 17,,8 100,0 1 16,0, 100,0 1 86,7 100,0 87, 100,0 1, 8 6,9 8,1,9 1, 1,8

21 Källsortering Nöjdhet lämningsmöjlighet elektronik Nöjdhet lämningsmöjlighet förpackningar nöjd 9% missnöjd 8 7 nöjd 71% missnöjd Nöjdhet 1% % % % 1 % % % % 1 Nöjdhet lämna elektronik Nöjdhet lämna förpackningar & tidningar 1 Cumulativ 179, 9, 9, 110 7, 0, 79, 10,6 11,8 91, 19,7, 96, 1,,6 100,0 6 89,9 100,0 7 6,7 1, 1 10,1 1 Cumulativ 8 6,7 70, 70, 7 17,8 19,7 90, 17,,6 9,8 1,0, 98,1 7 1,7 1,9 100, , 100,0 9 7, 10, 9 9,6

22 Källsortering Åtgärder som skulle kunna öka källsorteringen Åtgärder Bättre tillgänglighet till lämningsställe Bevis på att det gynnar miljön Mer information om vad man kan göra 1% % 8% Annat 16% Högre taxor % 8 10

23 Servicekvalitet Avfallshanteringen i kommunen ska förknippas med god service Renhållningsordning för Västerviks kommun, , s.11 Hur nöjda är hushållen med servicekvaliteten, dvs. hämtningen hushållsavfall, ÅVC, kundservice, information och avfallshanteringen i kommunen?

24 Upplevd servicekvalitet UA B Faktor Nöjdhet Hämtning av hushållsavfall 88% av hushållen är nöjda/mycket nöjda Återvinningscentral 8% av hushållen är nöjda /mycket nöjda Kundservice 7% av de som haft kontakt är nöjda /mycket nöjda Information 76% av hushållen är nöjda /mycket nöjda Avfallshanteringen i kommunen 79% av hushållen är nöjda /mycket nöjda

25 Hämtning hushållsavfall Nöjdhet hämntning hushållsavfall 8 7 nöjd missnöjd Nöjdhet 6% % 1 Nöjdhet Avfallshämtning Cumulativ 60, 6, 6, 89,0, 87,6 0 7, 7,9 9, 9,, 97,9 8,0,1 100,0 80 9,8 100,0 9, 16,0 6, 8% % % % 1

26 Återvinningscentral Antal besök per år på ÅVC Nöjdhet med ÅVC

27 Återvinningscentral Hushållens besök på ÅVC per år Antal besök ÅVC Mer än 6 ggr per år -6 ggr per år - ggr per år 1- ggr per år Mindre än en gång per år Aldrig 8% 8% 18% 1% 1% > 6 ggr per år -6 ggr per år - ggr per år 1- ggr per år <1 ggr per år Aldrig Antal besök ÅVC % Cumulativ 8 0, 0,7 0,7 7 18,0 18, 9,1 97,0, 6,6 8 0, 1,0 8,6 1 7,7 7,8 9, 0 7, 7,6 100, ,8 100,0 9,

28 Återvinningscentral Öppettider Geografisk placering nöjd missnöjd nöjd missnöjd % Nöjdhet 9% 9% 18% 1% 1 % 1% 8% 6% 1% 1 Nöjdhet öppettider ÅVC Nöjdhet placering ÅVC 1 Cumulativ 97,0 8,7 8,7 99, 9, 8,0 61 1,1 18,0 76,0 9 1,1 1, 90, 7,9 9, 100,0 8 8, 100,0 6, 10, 67 16, 1 Cumulativ 1 7,,, 10 9,6,1 79, 7 11,6 1,7 9, 19,7,6 98,8 1,0 1, 100,0 8, 100,0 0 7, 8,1 6 1,6

29 Återvinningscentral nöjd Personalens bemötande missnöjd nöjd Personalens kompetens missnöjd 7% % Nöjdhet % 1% 9% 1% % 1% 1 1% 1% 1 Nöjdhet bemötande ÅVC Nöjdhet kompetens ÅVC 1 Cumulativ 17,,0, ,9,0 86,1 8, 10, 96, 9,,7 99,1,7,9 100,0 0 81, 100,0,7 1,8 7 18, 1 Cumulativ 169 1,7 7, 7, 86 1, 9, 86, 8, 11, 98,0,7 1,0 99,0,7 1,0 100,0 9 7,8 100,0 1 7, , 110 7,

30 Återvinningscentral Skyltningen Nöjdhet fria besök nöjd missnöjd nöjd missnöjd 8% Nöjdhet % 1% 11% 19% 11% 1% 1% % 1% 1 1 Nöjdhet skyltning ÅVC Nöjdhet antal fria besök 1 Cumulativ 16 0, 0, 0, 106 6,, 8,6 7 11,6 1, 96,9 6 1, 1,8 98,8 1,0 1, 100,0 7 80,7 100,0 7,9 6 11, 78 19, 1 Cumulativ 1 0,6 7,8 7,8 6 1,6 19, 7,0 6 16,0 19,8 76,8 7 9,1 11, 88,1 9 9,6 11,9 100,0 8 81,0 100,0 8 6,9 9 1, ,0

31 Återvinningscentral nöjd Nöjdhet ÅVC missnöjd Nöjdhet % % 1 Nöjdhet ÅVC Cumulativ 16 6,0 1, 1, 1 8,0,8 8, 10, 11,9 97, 7 1,7,0 99,1,7,9 100,0 86,9 100,0 1,7 8 9, 1,1 1% 9% % 1% 1

32 Kundservice Kontakt med kundservice Anledning till kontakt Nöjdhet med kundservice

33 Kundservice Kontakt med kundservice Flera kontakter 1% Enstaka kontakter Ej kontakt % Flera kontakter Enstaka kontakter Ej haft kontakt Hushållens kontakt med kundservice Kundservice, kontakt Frequency 8%,7,8,8 61 1,1 1, 16, 9 81, 8,7 100,0 9 97,0 100,0 1,0 Percent Percent Cumulativ e Percent

34 Kundservice Kontakt med kundservice Besökskort ÅVC Öppettid ÅVC Missad hämtning Ändringsanmälan Information om källsortering Körschema hämntning returmaterial Annat (t.ex slamtömning) 9% 1% Kontaktens ärende 1% 1% 1% Flera kontakter Enstaka kontakter Ej haft kontakt Kundservice, kontakt Frequency %,7,8,8 61 1,1 1, 16, 9 81, 8,7 100,0 9 97,0 100,0 1,0 Percent Percent Cumulativ e Percent

35 Kundservice Nöjdhet kundservice nöjd missnöjd 7% Nöjdhet 6% 8% % Nöjdhet kundservice Cumulativ 0 1,,9,9 1 7,7 8, 7, 6 6,,9 98,, 1,8 100, ,9 100, , 9 6, 96 7,1 % 1

36 Information Nöjdhet med informationen

37 Information Information om och anvisningar till källsortering nöjd missnöjd Information om regler och bestämmelser nöjd missnöjd 9% 8% Nöjdhet % % % 1% 1 7% 8% 1% % % 1 Nöjdhet info källsortering Nöjdhet info regler och bestämmelser 1 Cumulativ 11 7,9,1,1 1,1 9, 7, 8 0,, 96,8 8,0, 99,1,7,9 100,0 1 8, 100,0,7 1 10,1 6 1,8 1 Cumulativ 8 0,7 6,8 6, ,1 7,7 6, 87 1, 7,8 9, 17,, 97,8 7 1,7, 100,0 1 77, 100,0 7 9,1 1,6 9,7

38 Information Information om taxor och avgifter Miljöalmanacka som informationskälla nöjd missnöjd nöjd missnöjd % 8% Nöjdhet 6% 16% 18% 1% 6% 1 % 1% % 1% 1 Nöjdhet taxo r och avgifter Nöjdhet, miljöalmanacka 1 Cumulativ 6 11, 1, 1, 78 19, 6, 1,9 11 7,7 7,8 79,7 10,6 1, 9, 17,,7 100,0 96 7,1 100,0 7 9,1 7 17, ,9 1 Cumulativ 10,6,, 101,9,1 76, 6 1,6 0,0 96, 8,0, 99,0,7 1,0 100,0 1 77,8 100,0 1 7,7 9 1,6 90,

39 Information Hemsidan som informationskälla nöjd missnöjd 6% 1% Nöjdhet % % % 1 Nöjdhet, hemsida Cumulativ 7 11,6,6,6 88 1,7 6,1 70,7 8 11,9,1 9,8 8,0, 100, , 100,0 7 11, , 1,8

40 Information Nöjdhet Information nöjd missnöjd Nöjdhet 6% 1% 1 Nöjdhet information en Cumulativ 106 6, 0,0 0,0 16 0, 6, 76, 7 18,0 0,7 96,9 7 1,7,0 98,9 1,0 1,1 100,0 87, 100,0 1,7 7 9,1 1,8 9% % 1% 1

41 Avfallssystemet Nöjdhet med avfallssystemet i Västerviks kommun

42 Avfallssystemet Kommunen som leverantör nöjd missnöjd Nöjdhet % 1% 1% 17% 1 Nöjdhet, kommun som leverantör Cumulativ 1,8,, 16 1,1 0,9 8,1 11,1 1,6 98,7,7 1,0 99,7 1,, 100, ,0 100,0 7 6, , 97,0 1% 1

43 Avfallssystemet Trovärdighet av avfallssystemet i kommunen nöjd missnöjd Nöjdhet 8% % % 1 Nöjdhet, trovärdighet avfallssystemet Cumulativ 78 19, 8, 8, 109 6,9 9,6 68, ,8,7 9,7 17, 6, 98,9,7 1,1 100,0 7 67,9 100,0 8 9, 9,7 10,1 6% 1% 1

44 Avfallssystemet Sättet taxesystemet belönar källsortering nöjd missnöjd Nöjdhet % 9% % 1 Nöjdhet, taxesystemets incitament Cumulativ 7 11,6 19,7 19, ,0,, ,0 9,0 81,1 0 7, 1,6 9,7 1,7 6, 100,0 8 8,8 100,0 7 9,1 10, , 1% 6% 1

45 Avfallssystemet Enkelheten att källsortera i kommunen nöjd missnöjd Nöjdhet % 7% 1 Nöjdhet, enkelhet att källsortera Cumulativ 106 6,,, 1 0,1 7, 69, 6 16,0 19,8 89, 6, 7,6 97,0 10,,0 100,0 8 81,0 100,0 1 7,7 6 11, 77 19,0 8% 11% % 1

46 Sammanfattande omdöme Avfallshanteringen i kommunen Nöjdhet nöjd % 7% 18% missnöjd 1 Nöjdhet Avfallshanteringen i Västervik Cumulativ 11 7,7 1,9 1, ,0 7, 79, 6 1, 17,7 96,9 9,,6 99,,,6 100,0 1 86,7 100,0 16,0 8 9, 1, 9% % 1% 1

47 Klart!

48 Kontakt: utredarnaab, box 1, 8 nybro karin franzén telefon: , e-post:

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Kommuner i samverkan Mora, Orsa & Älvdalen. www.nodava.se

Kommuner i samverkan Mora, Orsa & Älvdalen. www.nodava.se Kommuner i samverkan Mora, Orsa & Älvdalen Uppföljning med hjälp av kundenkäter Tomas Carlsson avfallschef Nodava Varför kundenkäter? Planering kommunal avfallsplan föreskri7er och taxor Kundperspek;v

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Kundundersökning VESUA 2014

Kundundersökning VESUA 2014 Kundundersökning VESUA 2014 Slutrapport Kicki Moln 0 TACK!! En stor eloge till de kundservice medarbetare på Vetab, Sävsjö Energi, Eksjö Energi, Uppvidinge kommun och Vaggeryds kommun som har ställt upp

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013.

STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 2013. STAPLAR OCH GODA BETYG - resultat och kommentarer från vår kundundersökning hösten 213. 2-2 2 info@dvaab.se www.dalavattenavfall.se Vi förbättrar din dag. Resultatet av kundenkäten Vad tycker hushållen

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 BORÄNE KOMMUN ÅTÄRDSPRORAM Bilaga till avfallsplan Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 Innehållsförteckning 1 Inledning och anvisningar 1 2 emensamma åtgärder i Dalarna 1 2.1 Farligt avfall från

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015

Val av renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 1, 2015 Hej! Kommunfullmäktige i Mölndals stad har beslutat om ny renhållningstaxa för fastighetsnära insamling med flerfackskärl.

Läs mer

Statistik är en mycket viktig branschfråga.

Statistik är en mycket viktig branschfråga. Avfall Web för din skull! Introduktion till Avfall Sveriges statistikverktyg Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av

Läs mer

Att intressera medborgare för sopsortering

Att intressera medborgare för sopsortering Att intressera medborgare för sopsortering Dagens presentation Målsättningar för sopsortering/matavfallssortering Hur vi kommunicerar om sopsortering Vilka framgångar vi har sett Vilka utmaningar vi har

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral Företag Mottagning av verksamheters grovavfall

Läs mer

Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen

Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen Rapport Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen Nollmätning/kvantitativ studie för SÖRAB:s räkning via 1.350 telefonintervjuer Januari 2010 KERSTIN AHNE MARKET

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Avfallshantering 2014

Avfallshantering 2014 Avfallshantering 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-13 Återvinningsstationer (ÅVS) Sid 14-25 Återvinningscentral

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Sammanställning av kundenkät 2012

Sammanställning av kundenkät 2012 BILAGA 7 Sammanställning av kundenkät 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Förutsättningar och avgränsningar... 3 1.3 Metod... 3 2 Frågor om bakgrund, fråga 1 5...

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion!

Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion! Hässleholm 2020 är Skånes Vintage centrum Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion! Resursoptimeringsplan (del 2 av kommunens Renhållningsordning) Detta dokument är del 2 av Hässleholms kommuns

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Ängelholms kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-01-26 Gäller fr.o.m. 2015-04-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall.

Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall. 2012 4,4 miljoner ton hushållsavfall/år 1975 2,6 miljoner ton hushållsavfall/år Sverige är bland de bästa i världen på avfallshantering och återvinning. Men vi är också rikagt bra på ab skapa avfall. 11

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2014

Gemensam handlingsplan 2014 Gemensam handlingsplan 2014 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2015. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2015 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2014-11-26 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 2 Foto: Rickard Johnsson,

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01

Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 1 (10) Avgifter för Renhållning från 2014-01-01 Renhållningstaxan med avgifterna för renhållning fastställs av kommunfullmäktige i Nässjö och är ett omfattande regelverk för debitering av hämtning och

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning. BRF Hängboken 2011-10-06 Soprummets är en av de viktigaste funktionerna för de boende men också ett klassiskt ämne för diskussion och irritation. Hur det än informerats och beslutats kommer det alltid

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Värbyängens Miljöpolicy

Värbyängens Miljöpolicy Värbyängens Miljöpolicy Det här gäller för Dig som bor på Värbyängen! Våra egna Miljöhus Så tar du hand om - ditt hushållsavfall - din källsortering Så sköter du och jag vårt område! Höst- och vårstädning

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Källsortering i Eskilstuna Kommun: Hushållens aktiviteter, erfarenheter och attityder inför försöket med insamling efter materialströmmar

Källsortering i Eskilstuna Kommun: Hushållens aktiviteter, erfarenheter och attityder inför försöket med insamling efter materialströmmar Working Paper 10 Källsortering i Eskilstuna Kommun: Hushållens aktiviteter, erfarenheter och attityder inför försöket med insamling efter materialströmmar CHRISTER BERGLUND och PATRIK SÖDERHOLM Nationalekonomiska

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011.

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011. Vilka av följande anser du vara de två största miljöproblemen i kommunen? (Fråga.6) Kemikalieutsläpp och gifter i miljön 8 Ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder 0 Övergödning och utsläpp i vatten

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallshantering 2011

Avfallshantering 2011 Avfallshantering 2011 Presentation av enkätresultat Karlstads Energi 2011-10-28 Rapportens innehåll Sid 3 Hur kundens svar värderas i enkäten Sid 4 Urval och svarsfrekvens Sid 5-17 Kvalitetsfrågor Sid

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun PM Mölndal 2014-12-04 PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun Inledning RAMBO har under de senaste åren undersökt förutsättningarna att införa fastighetsnärainsamling av hushållens förpackningar,

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus Tema 5 mat och konsumtion TEMA 5 MAT OCH KONSUMTION

PowerPoint-presentation med manus Tema 5 mat och konsumtion TEMA 5 MAT OCH KONSUMTION PowerPoint-presentation med manus Tema 5 mat och konsumtion TEMA 5 MAT OCH KONSUMTION Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, november

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

Sorteringshandbok för

Sorteringshandbok för Sortera rätt! Grafisk layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting Foto framsida: Per Pettersson Årgång: April 2010 Sorteringshandbok för landstingets verksamheter Information om källsortering och

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer