Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning"

Transkript

1 Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, augusti 01

2 Disposition I Genomförande Vem har svarat? Konsumtion och avfallsmängder Källsortering bland permanentboende Upplevd servicekvalitet Nöjdhet med hämtningen av hushållsavfall

3 Disposition II Nöjdhet med och upplevelse av ÅVC Nöjdhet med och upplevelse av kundservice Nöjdhet med och upplevelse av information gällande renhållning och källsortering Nöjdhet med och upplevelse av avfallssystemet i kommunen

4 Genomförande Postal enkätundersökning Representativt urval för befolkningen i Västerviks kommun, folkbokförda i kommunen, i åldern över 0 år (födda ) 700 hushåll Svarsinsamling maj-juni 01, påminnelse 1 genom vykort, påminnelse med nytt enkätformulär

5 Underlag till analys Svarsutfall Antal inkomna svar postal enkät: 0 Svarsfrekvens: ca. 8%

6 Underlag till analys Vem har svarat? Åldersgruppen -6 år har svarat i den omfattning den utgör i befolkningen, yngre har svarat i mindre (19% mot 7%) och äldre i högre omfattning (% mot 6%). Män och kvinnor har svarat proportionellt mot åldersgruppsandelen i kommunbefolkningen. Bosatta i Västerviks tätort respektive utanför tätorten har svarat i den utsträckning de utgör i kommunbefolkningen. (Jämförelse gjordes delvis med hjälp av bearbetade uppgifter om Västervik kommuns befolkning enligt SCB Kommunfakta 01, Västerviks kommun)

7 Underlag till analys Boendeform Åldersgrupper Vem har svarat? % Villa Hyreslägenhet Bostadsrätt Annat % 1% Landsbygd Tätort 61% 0- år - år -6 år 6-79 år > 79 år 1% % % Genus 16% 8% % 8% 9% 1% Tätort Landsbygd Män Kvinnor

8 Övrigt Hushållens tillgång till bil och släpvagn 7% 9% 1% % 7% 10 Ja, bil Ja, bil och släp Nej

9 Tolkning av resultatet Eftersom det i den tidigare undersökningen valdes svarsskalor med fem steg användes, för att underlätta jämförelsen, en femgradig semantisk differentialskala i denna undersökning vid frågor gällande nöjdhet och attityder % % Exempel 1 Exempel Cumulativ 60, 6, 6, 89,0, 87,6 0 7, 7,9 9, 9,, 97,9 8,0,1 100,0 80 9,8 100,0 9, 16,0 6, 8% % % % 1 Positiv andel Neutral andel Negativ andel Grafen visar fördelningen mellan positiva, neutrala och negativa andelar. Andelen som kryssade för och visar andelen av respondenter som är positiva (är nöjda eller instämmer), och 1 visar den negativa andelen. I tabellen visas bl.a. kumulativa andelar - i exemplet är totalt 87,6% av de som tagit ställning positiva.

10 Konsumtion och avfallsmängd 01 ska minst 8 av hushållen ha kännedom om kopplingen mellan konsumtionsmönster och avfallsmängd Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 1A Instämmer hushållen i att den privata konsumtionen påverkar kommunens avfallsmängd?

11 Konsumtion och avfall Konsumtion och avfallsmängd Instämmer absolut Instämmer absolut inte Attityd 1% 1 Konsumtion & Avfall Cumulativ 11,8 0,8 0, ,0, 6,0 9, 7, 90, 18,, 9, 16,0,6 100,0 % 7% 6 8, 100,0 1,7 10,9 9 1,6 11% % % 1

12 Minska avfallsmängden 01 ska minst 8 av hushållen ha kunskap om vad man kan göra för att minska mängden avfall [...] Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 1B Främja återanvändning [...] Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål Vad hushållen gör för att minska mängden avfall

13 Minska avfallsmängden UA B Aktiviteter för att minska mängden avfall Aktiviter Källsorterar & pantar Lagar & reparerar Konsumerar mindre Byter & ger bort Köper kvalitet 7% 7% 8% % 9 Köper & säljer begagnat % Handlar ekologiskt & närproducerat 18% Hyr & lånar 8% Inget % 8 10

14 Källsortering 01 ska de totala avfallsmängderna [...]inte ha ökat jämfört med 010 Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål Öka materialåtervinning med Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 6

15 Källsortering Vad sorteras och i vilken utsträckning? Var lämnas vad? Nöjdhet med lämningsmöjligheter av källsorterade fraktioner Åtgärder som skulle kunna öka källsorteringen

16 Källsortering Fraktioner som källsorteras Glas 91% Vad sorteras Tidningar Metallförpackning Pantflaska/burk Batterier Pappersförpackning Plastförpackning Glödlampor/lysrör Elektronik Läkemedel 9% 7% 8% 8% 8% Kemikalier 8% Färgrester 6% Oljeprodukter Kläder/textil % 1% Matavfall % Källsorterar inte % % 7% 10

17 Källsortering Var lämnas vad 77% 19% Lämningsställe FA Grovavfall % % % % % % 7 7% Elektronik % 7% Förpackningar % 1% % 9% ÅVC ÅVS FNI Samlaren Annan plats % 9% 8 10

18 Farligt avfall 01 ska minst 8 av hushållen ha ett tillfredsställande insamlingssystem för farligt avfall Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål Hur nöjda är hushållen med lämningsmöjlighet för farlig avfall (FA)?

19 Grovavfall Förbättra servicen för hushållen att lämna grovavfall, tex genom insamlingsrunda eller ökade öppettider ÅVC Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 6 (6.) Hur nöjda är hushållen med lämningsmöjlighet för grovavfall?

20 Källsortering Nöjdhet lämningsmöjlighet FA Nöjdhet lämningsmöjlighet grovavfall nöjd missnöjd nöjd missnöjd Nöjdhet 8% 11% 8% 7% % 1 9% 11% % % 6% 1 Nöjdhet lämna FA Nöjdhet lämna grovavfall Cumulativ 17, 9,9 9,9 Cumulativ 177,7 0,1 0,1 99, 8, 78,1 101,9 8,6 78,8 7 9,1 10, 88,6 0 9,9 11, 90,1,7 6,6 9, 19,7, 9, 1 17,,8 100,0 1 16,0, 100,0 1 86,7 100,0 87, 100,0 1, 8 6,9 8,1,9 1, 1,8

21 Källsortering Nöjdhet lämningsmöjlighet elektronik Nöjdhet lämningsmöjlighet förpackningar nöjd 9% missnöjd 8 7 nöjd 71% missnöjd Nöjdhet 1% % % % 1 % % % % 1 Nöjdhet lämna elektronik Nöjdhet lämna förpackningar & tidningar 1 Cumulativ 179, 9, 9, 110 7, 0, 79, 10,6 11,8 91, 19,7, 96, 1,,6 100,0 6 89,9 100,0 7 6,7 1, 1 10,1 1 Cumulativ 8 6,7 70, 70, 7 17,8 19,7 90, 17,,6 9,8 1,0, 98,1 7 1,7 1,9 100, , 100,0 9 7, 10, 9 9,6

22 Källsortering Åtgärder som skulle kunna öka källsorteringen Åtgärder Bättre tillgänglighet till lämningsställe Bevis på att det gynnar miljön Mer information om vad man kan göra 1% % 8% Annat 16% Högre taxor % 8 10

23 Servicekvalitet Avfallshanteringen i kommunen ska förknippas med god service Renhållningsordning för Västerviks kommun, , s.11 Hur nöjda är hushållen med servicekvaliteten, dvs. hämtningen hushållsavfall, ÅVC, kundservice, information och avfallshanteringen i kommunen?

24 Upplevd servicekvalitet UA B Faktor Nöjdhet Hämtning av hushållsavfall 88% av hushållen är nöjda/mycket nöjda Återvinningscentral 8% av hushållen är nöjda /mycket nöjda Kundservice 7% av de som haft kontakt är nöjda /mycket nöjda Information 76% av hushållen är nöjda /mycket nöjda Avfallshanteringen i kommunen 79% av hushållen är nöjda /mycket nöjda

25 Hämtning hushållsavfall Nöjdhet hämntning hushållsavfall 8 7 nöjd missnöjd Nöjdhet 6% % 1 Nöjdhet Avfallshämtning Cumulativ 60, 6, 6, 89,0, 87,6 0 7, 7,9 9, 9,, 97,9 8,0,1 100,0 80 9,8 100,0 9, 16,0 6, 8% % % % 1

26 Återvinningscentral Antal besök per år på ÅVC Nöjdhet med ÅVC

27 Återvinningscentral Hushållens besök på ÅVC per år Antal besök ÅVC Mer än 6 ggr per år -6 ggr per år - ggr per år 1- ggr per år Mindre än en gång per år Aldrig 8% 8% 18% 1% 1% > 6 ggr per år -6 ggr per år - ggr per år 1- ggr per år <1 ggr per år Aldrig Antal besök ÅVC % Cumulativ 8 0, 0,7 0,7 7 18,0 18, 9,1 97,0, 6,6 8 0, 1,0 8,6 1 7,7 7,8 9, 0 7, 7,6 100, ,8 100,0 9,

28 Återvinningscentral Öppettider Geografisk placering nöjd missnöjd nöjd missnöjd % Nöjdhet 9% 9% 18% 1% 1 % 1% 8% 6% 1% 1 Nöjdhet öppettider ÅVC Nöjdhet placering ÅVC 1 Cumulativ 97,0 8,7 8,7 99, 9, 8,0 61 1,1 18,0 76,0 9 1,1 1, 90, 7,9 9, 100,0 8 8, 100,0 6, 10, 67 16, 1 Cumulativ 1 7,,, 10 9,6,1 79, 7 11,6 1,7 9, 19,7,6 98,8 1,0 1, 100,0 8, 100,0 0 7, 8,1 6 1,6

29 Återvinningscentral nöjd Personalens bemötande missnöjd nöjd Personalens kompetens missnöjd 7% % Nöjdhet % 1% 9% 1% % 1% 1 1% 1% 1 Nöjdhet bemötande ÅVC Nöjdhet kompetens ÅVC 1 Cumulativ 17,,0, ,9,0 86,1 8, 10, 96, 9,,7 99,1,7,9 100,0 0 81, 100,0,7 1,8 7 18, 1 Cumulativ 169 1,7 7, 7, 86 1, 9, 86, 8, 11, 98,0,7 1,0 99,0,7 1,0 100,0 9 7,8 100,0 1 7, , 110 7,

30 Återvinningscentral Skyltningen Nöjdhet fria besök nöjd missnöjd nöjd missnöjd 8% Nöjdhet % 1% 11% 19% 11% 1% 1% % 1% 1 1 Nöjdhet skyltning ÅVC Nöjdhet antal fria besök 1 Cumulativ 16 0, 0, 0, 106 6,, 8,6 7 11,6 1, 96,9 6 1, 1,8 98,8 1,0 1, 100,0 7 80,7 100,0 7,9 6 11, 78 19, 1 Cumulativ 1 0,6 7,8 7,8 6 1,6 19, 7,0 6 16,0 19,8 76,8 7 9,1 11, 88,1 9 9,6 11,9 100,0 8 81,0 100,0 8 6,9 9 1, ,0

31 Återvinningscentral nöjd Nöjdhet ÅVC missnöjd Nöjdhet % % 1 Nöjdhet ÅVC Cumulativ 16 6,0 1, 1, 1 8,0,8 8, 10, 11,9 97, 7 1,7,0 99,1,7,9 100,0 86,9 100,0 1,7 8 9, 1,1 1% 9% % 1% 1

32 Kundservice Kontakt med kundservice Anledning till kontakt Nöjdhet med kundservice

33 Kundservice Kontakt med kundservice Flera kontakter 1% Enstaka kontakter Ej kontakt % Flera kontakter Enstaka kontakter Ej haft kontakt Hushållens kontakt med kundservice Kundservice, kontakt Frequency 8%,7,8,8 61 1,1 1, 16, 9 81, 8,7 100,0 9 97,0 100,0 1,0 Percent Percent Cumulativ e Percent

34 Kundservice Kontakt med kundservice Besökskort ÅVC Öppettid ÅVC Missad hämtning Ändringsanmälan Information om källsortering Körschema hämntning returmaterial Annat (t.ex slamtömning) 9% 1% Kontaktens ärende 1% 1% 1% Flera kontakter Enstaka kontakter Ej haft kontakt Kundservice, kontakt Frequency %,7,8,8 61 1,1 1, 16, 9 81, 8,7 100,0 9 97,0 100,0 1,0 Percent Percent Cumulativ e Percent

35 Kundservice Nöjdhet kundservice nöjd missnöjd 7% Nöjdhet 6% 8% % Nöjdhet kundservice Cumulativ 0 1,,9,9 1 7,7 8, 7, 6 6,,9 98,, 1,8 100, ,9 100, , 9 6, 96 7,1 % 1

36 Information Nöjdhet med informationen

37 Information Information om och anvisningar till källsortering nöjd missnöjd Information om regler och bestämmelser nöjd missnöjd 9% 8% Nöjdhet % % % 1% 1 7% 8% 1% % % 1 Nöjdhet info källsortering Nöjdhet info regler och bestämmelser 1 Cumulativ 11 7,9,1,1 1,1 9, 7, 8 0,, 96,8 8,0, 99,1,7,9 100,0 1 8, 100,0,7 1 10,1 6 1,8 1 Cumulativ 8 0,7 6,8 6, ,1 7,7 6, 87 1, 7,8 9, 17,, 97,8 7 1,7, 100,0 1 77, 100,0 7 9,1 1,6 9,7

38 Information Information om taxor och avgifter Miljöalmanacka som informationskälla nöjd missnöjd nöjd missnöjd % 8% Nöjdhet 6% 16% 18% 1% 6% 1 % 1% % 1% 1 Nöjdhet taxo r och avgifter Nöjdhet, miljöalmanacka 1 Cumulativ 6 11, 1, 1, 78 19, 6, 1,9 11 7,7 7,8 79,7 10,6 1, 9, 17,,7 100,0 96 7,1 100,0 7 9,1 7 17, ,9 1 Cumulativ 10,6,, 101,9,1 76, 6 1,6 0,0 96, 8,0, 99,0,7 1,0 100,0 1 77,8 100,0 1 7,7 9 1,6 90,

39 Information Hemsidan som informationskälla nöjd missnöjd 6% 1% Nöjdhet % % % 1 Nöjdhet, hemsida Cumulativ 7 11,6,6,6 88 1,7 6,1 70,7 8 11,9,1 9,8 8,0, 100, , 100,0 7 11, , 1,8

40 Information Nöjdhet Information nöjd missnöjd Nöjdhet 6% 1% 1 Nöjdhet information en Cumulativ 106 6, 0,0 0,0 16 0, 6, 76, 7 18,0 0,7 96,9 7 1,7,0 98,9 1,0 1,1 100,0 87, 100,0 1,7 7 9,1 1,8 9% % 1% 1

41 Avfallssystemet Nöjdhet med avfallssystemet i Västerviks kommun

42 Avfallssystemet Kommunen som leverantör nöjd missnöjd Nöjdhet % 1% 1% 17% 1 Nöjdhet, kommun som leverantör Cumulativ 1,8,, 16 1,1 0,9 8,1 11,1 1,6 98,7,7 1,0 99,7 1,, 100, ,0 100,0 7 6, , 97,0 1% 1

43 Avfallssystemet Trovärdighet av avfallssystemet i kommunen nöjd missnöjd Nöjdhet 8% % % 1 Nöjdhet, trovärdighet avfallssystemet Cumulativ 78 19, 8, 8, 109 6,9 9,6 68, ,8,7 9,7 17, 6, 98,9,7 1,1 100,0 7 67,9 100,0 8 9, 9,7 10,1 6% 1% 1

44 Avfallssystemet Sättet taxesystemet belönar källsortering nöjd missnöjd Nöjdhet % 9% % 1 Nöjdhet, taxesystemets incitament Cumulativ 7 11,6 19,7 19, ,0,, ,0 9,0 81,1 0 7, 1,6 9,7 1,7 6, 100,0 8 8,8 100,0 7 9,1 10, , 1% 6% 1

45 Avfallssystemet Enkelheten att källsortera i kommunen nöjd missnöjd Nöjdhet % 7% 1 Nöjdhet, enkelhet att källsortera Cumulativ 106 6,,, 1 0,1 7, 69, 6 16,0 19,8 89, 6, 7,6 97,0 10,,0 100,0 8 81,0 100,0 1 7,7 6 11, 77 19,0 8% 11% % 1

46 Sammanfattande omdöme Avfallshanteringen i kommunen Nöjdhet nöjd % 7% 18% missnöjd 1 Nöjdhet Avfallshanteringen i Västervik Cumulativ 11 7,7 1,9 1, ,0 7, 79, 6 1, 17,7 96,9 9,,6 99,,,6 100,0 1 86,7 100,0 16,0 8 9, 1, 9% % 1% 1

47 Klart!

48 Kontakt: utredarnaab, box 1, 8 nybro karin franzén telefon: , e-post:

ARAB. Avfallshanteringen i kommunen. RentNöje-Kundnöjdhetsmätning

ARAB. Avfallshanteringen i kommunen. RentNöje-Kundnöjdhetsmätning ARAB Avfallshanteringen i kommunen RentNöje-Kundnöjdhetsmätning Uppdragsgivare: Mats Karlsson, VD, Alvesta Renhållnings AB Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, maj 0 Syfte Ta

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. Hammarö kommun Permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. Hammarö kommun Permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning Hammarö kommun Permanenthushåll Uppdragsgivare: Maria Einarsson och Emil Florell, Renhållningssamordnare, Hammarö kommun Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Karlshamn, permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Karlshamn, permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning västblekinge miljö ab, permanenthushåll Uppdragsgivare: Malin Håkansson, Susanna Strandberg, vmab Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, 07 Rapporter

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Olofström, permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Olofström, permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning västblekinge miljö ab, permanenthushåll Uppdragsgivare: Malin Håkansson, Susanna Strandberg, vmab Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, 07 Rapporter

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Sölvesborg, permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Sölvesborg, permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning västblekinge miljö ab, permanenthushåll Uppdragsgivare: Malin Håkansson, Susanna Strandberg, vmab Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, 07 Rapporter

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. ÖGRAB Östra Göinge, permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. ÖGRAB Östra Göinge, permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning ÖGRAB, permanenthushåll Uppdragsgivare: Peter Johansson, VD, ÖGRAB Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, 07 Rapporter rapporter, en för varje medlemskommun

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. ÖGRAB Osby, permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. ÖGRAB Osby, permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning ÖGRAB, permanenthushåll Uppdragsgivare: Peter Johansson, VD, ÖGRAB Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, 07 Rapporter rapporter, en för varje medlemskommun

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. ÖGRAB Permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. ÖGRAB Permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning ÖGRAB Permanenthushåll Uppdragsgivare: Peter Johansson, VD, ÖGRAB Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, 07 Rapporter rapporter, en för varje medlemskommun

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Enkät. Instruktioner LOGO

Enkät. Instruktioner LOGO LOGO Enkät Avfallshantering 2017 TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS BLI EN BÄTTRE LEVERANTÖR TILL DIG! Instruktioner Din medverkan i undersökningen är anonym, såvida du inte markerar att vi skall kontakta dig

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING SMÅHUS/FÖRETAG/FASTIGHETSÄGARE/BOENDE I FLERBOSTADSHUS RAPPORT Kund: Stockholms Vatten Avfall AB Datum:1121 Bakgrund och syfte Bakgrund Stockholm Vatten

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

Sammanställning av Medborgardialog om renhållningsordningen

Sammanställning av Medborgardialog om renhållningsordningen 1 (6) Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets utveckling Anna Jandersson Utvecklingssekreterare 0302-52 12 20 Sammanställning av Medborgardialog om renhållningsordningen Under Bo- och energimässan

Läs mer

Kundenkät Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro samt jämförelse med Dalarna- och Sverigemedel

Kundenkät Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro samt jämförelse med Dalarna- och Sverigemedel Kundenkät 17 Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro samt jämförelse med Dalarna- och Sverigemedel Jämförelsevärden (antal som har genomfört enkät) Dalarna (avfall 15 och VA 9 kommuner) Sverige (avfall 42

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Nora kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Nora kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Nora kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 0 Nora kommun Våren 0 genomförde ett

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Surahammars kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Surahammars kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2018-05-01. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt 27

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Hämtning och bortforsling av slam från hushåll sker genom Heby kommun eller av entreprenör anlitad av Heby kommun.

Hämtning och bortforsling av slam från hushåll sker genom Heby kommun eller av entreprenör anlitad av Heby kommun. RENHÅLLNINGSTAXA FÖR HEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige. ALLMÄNT Denna taxa träder i kraft 2017-01-01. Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4-6 Miljöbalken får uttagas av kommun för täckande

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i villa, småhus eller radhus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59%

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59% Sammanfattning: Enkäten gick ut som en länk via kommunens hemsida. Annonser sattes in i Habonytt. Totalt svarade 116 personer och 72 personer svarade på sista frågan (utlottning av biobiljetter). Främst

Läs mer

Avfallshantering 2016

Avfallshantering 2016 Avfallshantering 2016 Presentation av enkätresultat Gislaveds Kommun 2017-01-23 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-16 Avfallstjänster Sid 17-28 Återvinningscentral (ÅVC)

Läs mer

Kommuner i samverkan Mora, Orsa & Älvdalen. www.nodava.se

Kommuner i samverkan Mora, Orsa & Älvdalen. www.nodava.se Kommuner i samverkan Mora, Orsa & Älvdalen Uppföljning med hjälp av kundenkäter Tomas Carlsson avfallschef Nodava Varför kundenkäter? Planering kommunal avfallsplan föreskri7er och taxor Kundperspek;v

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Flerbostadshus och verksamheter. Avfallstaxa. Sala kommun

Flerbostadshus och verksamheter. Avfallstaxa. Sala kommun Flerbostadshus och verksamheter Avfallstaxa Sala kommun Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. I den här Avfallstaxan hittar du kostnader för de vanligaste avfallsabonnemangen, extra

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Flerfamiljshus och verksamhet. Avfallstaxa. Surahammars kommun

Flerfamiljshus och verksamhet. Avfallstaxa. Surahammars kommun Flerfamiljshus och verksamhet Avfallstaxa Surahammars kommun Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt

Läs mer

Flerbostadshus och verksamheter. Avfallstaxa. Heby kommun

Flerbostadshus och verksamheter. Avfallstaxa. Heby kommun Flerbostadshus och verksamheter Avfallstaxa Heby kommun Avfallstaxa Heby kommun Antagen av Heby kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01 I den här Avfallstaxan hittar du kostnader för de

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Kundundersökning VESUA 2014

Kundundersökning VESUA 2014 Kundundersökning VESUA 2014 Slutrapport Kicki Moln 0 TACK!! En stor eloge till de kundservice medarbetare på Vetab, Sävsjö Energi, Eksjö Energi, Uppvidinge kommun och Vaggeryds kommun som har ställt upp

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Avfallshantering 2015

Avfallshantering 2015 Avfallshantering 2015 Presentation av enkätresultat Ljusdal Energi 2015-10-30 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-14 Förpacknings- och tidningsåtervinning Sid 15-25 Återvinningscentral

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Enkät kundnöjdhet Avfallshantering Habo Kommun 2017

Enkät kundnöjdhet Avfallshantering Habo Kommun 2017 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Enkät kundhet Avfallshantering Habo Kommun 2017 Enkäten skickades ut som brev till alla hushåll i Habo kommun (ca 4600 st). Efter att stiden passerats fortsatte att komma

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Köping kommun

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Köping kommun Flerbostadshus och verksamhet Avfallstaxa Köping kommun Avfallstaxa Köpings kommun Antagen av Köpings kommunfullmäktige Taxan gäller från och med 2018-05-01 Allmänt I den här avfallstaxan hittar du kostnader

Läs mer

Renhållning i Mullsjö kommun

Renhållning i Mullsjö kommun Foto Hans Gille Renhållning i Mullsjö kommun Komplett renhållningstaxa 2017-03-08 1 Renhållningstaxa för Mullsjö Kommun Ny taxa gäller från 2016-01-01 enligt kommunfullmäktiges beslut.. Kundtjänst Öppettider

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Heby kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Heby kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Heby kommun Avfallstaxa Heby kommun Antagen av Heby kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2018-05-01 I den här Avfallstaxan hittar du kostnader för de vanligaste

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Hållbar avfallshantering i kommunförvaltningen

Hållbar avfallshantering i kommunförvaltningen Hållbar avfallshantering i kommunförvaltningen Anvisning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut ---- Datum för beslut: 2017-09-11 KS2017/1066 Miljöstrateg Förvaltningsledningen

Läs mer

Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplan Sammanfattning

Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplan Sammanfattning Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplan 2014-2017 Sammanfattning Förklaring av symboler et är uppfyllt i nuvarande avfallsplan et är delvis uppnått i nuvarande avfallsplan et är inte uppnått i nuvarande

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Sala kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Sala kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för de vanligaste avfallsabonnemangen, extra tjänster

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Fagersta kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Fagersta kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Fagersta kommun Avfallstaxa Fagerstas kommun Antagen av Fagerstas kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2017-01-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för

Läs mer

Avfallstaxa. Skinnskattebergs kommun

Avfallstaxa. Skinnskattebergs kommun Småbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR LEKEBERGS KOMMUN

AVFALLSTAXA FÖR LEKEBERGS KOMMUN AVFALLSTAXA FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 84 1 Innehåll Sid Inledande bestämmelser 3 Permanentboende 4 Fritidsboende 4 Slamtömning 5 Latrin 5 Grovavfall 6 Farligt avfall

Läs mer

Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning

Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning 1 Grums kommun 1.1 Administrativa uppgifter Kommun: Grums kommun År: 2017-2027 Datum när planen antogs: 2017-02-23 KF 7 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Läs mer

Flerfamilj och verksamhet. Avfallstaxa. Hallstahammars kommun

Flerfamilj och verksamhet. Avfallstaxa. Hallstahammars kommun Flerfamilj och verksamhet Avfallstaxa Hallstahammars kommun Avfallstaxa Hallstahammars kommun Antagen av Hallstahammars kommunfullmäktige. Avfallstaxan gäller från 2018-05-01 Allmänt I den här Avfallstaxan

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Norbergs kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Norbergs kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Norbergs kommun Avfallstaxa Norbergs kommun Antagen av Norbergs kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2018-05-01 Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för de

Läs mer

Avfallstaxa 2019 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2019 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2019 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2018-10-23 Gäller från och med 2019-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Avfall. Avfall i Sundsvall. Det finns flera anläggningar som är viktiga för att hantera avfall i kommuner. Dessa beskrivs nedan.

Avfall. Avfall i Sundsvall. Det finns flera anläggningar som är viktiga för att hantera avfall i kommuner. Dessa beskrivs nedan. Avfall Senast uppdaterad: 2019-08-23 Avfall i Sundsvall Det finns flera anläggningar som är viktiga för att hantera avfall i kommuner. Dessa beskrivs nedan. Blåberget Vid Blåbergets avfallsanläggning sker

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

Vad är DalaAvfall - Avfallsplanen - Ny lagstiftning - Vad händer med avfallet, varför sortera?

Vad är DalaAvfall - Avfallsplanen - Ny lagstiftning - Vad händer med avfallet, varför sortera? 2019-05-07 - Vad är DalaAvfall - Avfallsplanen - Ny lagstiftning - Vad händer med avfallet, varför sortera? DalaAvfall är ett samverkansorgan mellan kommunernas avfallsverksamheter med ansvar för hushållsavfall

Läs mer

White Arkitekter. Sopsortering Nordvästra Skåne. Maj 2013 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

White Arkitekter. Sopsortering Nordvästra Skåne. Maj 2013 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN White Arkitekter Sopsortering Nordvästra Skåne Maj 2013 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Contents Innehållsförteckning...2 Genomförande....3 Representativitet....4 Bakgrundsfrågor....5 Drivkrafter....8

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Arboga kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Arboga kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Arboga kommun Avfallstaxa Arboga kommun Antagen av Arbogas kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2018-05-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Avfallsstaxa 2018 för avfallshantering i Bollnäs kommun

Avfallsstaxa 2018 för avfallshantering i Bollnäs kommun Avfallsstaxa 2018 för avfallshantering i Bollnäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27, 198. Gäller from 2018-01-01. Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms för privatpersoner och exklusive

Läs mer

Flerbostadshus och verksamheter. Avfallstaxa. Enköpings kommun

Flerbostadshus och verksamheter. Avfallstaxa. Enköpings kommun Flerbostadshus och verksamheter Avfallstaxa Enköpings kommun Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige, gäller från och med 2017-01-01. I den här Avfallstaxan hittar du kostnader

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Hallstahammars kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Hallstahammars kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Hallstahammars kommun Avfallstaxa Hallstahammars kommun Antagen av Hallstahammars kommunfullmäktige. Gäller från 2018-05-01 Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Nya Renhållningsföreskrifter 2016

Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Lofsdalen 2016-06-08 Lina Eklund - renhållningschef Mathias Wiberg - enhetschef ÅVC Ida Dahl - eko-/renhållningsingenjör Mikael Holmström - näringslivsutvecklare Renhållningsordning

Läs mer

Småhus - Framtida avfallshantering

Småhus - Framtida avfallshantering Sida 1 Vertikal procent 7 Dec 2007 KOMMUN BOR I KÖN HUSHÅLLS- HUSHÅLLS- STORLEK SAMMANS. Dan- Jär- Sol- Sun- Uppl Val- Fri- Rad/ de- fä- Lid- len- Sol- dby- ands len- stå. kedj Kvi- 1 2 3- Har Ej TOTAL

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

UDDEVALLA KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts UDDEVALLA KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet...

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts

VELLINGE KOMMUN. Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts VELLINGE KOMMUN Invånarnas uppfattning våren 2016 om hur vatten och avlopp samt avfallshantering skötts 1 Innehåll Bakgrund... 3 Deltagandet 2016... 3 Kort om undersökningens upplägg... 4 Resultat i korthet...

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Fagersta kommun

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Fagersta kommun Flerbostadshus och verksamhet Avfallstaxa Fagersta kommun Avfallstaxa Fagerstas kommun Antagen av Fagerstas kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2017-01-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Ovanåkers kommun

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Ovanåkers kommun Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Ovanåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-26, 76. Gäller from 2019-01-01. Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms för privatpersoner och exklusive

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR ASKERSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA FÖR ASKERSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA FÖR ASKERSUNDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 96 1 Innehåll Sid Inledande bestämmelser 3 Permanentboende 4 Fritidsboende 4 Slamtömning 5 Latrin 5 Grovavfall 6 Farligt avfall

Läs mer

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Bollnäs kommun

Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Bollnäs kommun Avfallsstaxa 2019 för avfallshantering i Bollnäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-12-17 224. Gäller from 2019-01-01. Avgifter är angivna inklusive och exklusive moms för privatpersoner och exklusive

Läs mer

Kommunstyrelsen, Teknik - och fritidsnämnden

Kommunstyrelsen, Teknik - och fritidsnämnden KS/2014:149-450 Bilaga 2 Avfallsplan, 2014-02-11 Åtgärdsprogram Mätbara mål Åtgärd Ansvar Årtal 1.1 Mängden hushållsavfall (kärl- och säckavfall) per invånare ska år 2018 ha minskat med 5 % jämfört med

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR LAXÅ KOMMUN

AVFALLSTAXA FÖR LAXÅ KOMMUN AVFALLSTAXA FÖR LAXÅ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12 173 1 Innehåll Sid Inledande bestämmelser 3 Permanentboende 4 Fritidsboende 4 Underjordsbehållare 4 Slamtömning 5 Latrin 5 Grovavfall

Läs mer

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Norbergs kommun

Flerbostadshus och verksamhet. Avfallstaxa. Norbergs kommun Flerbostadshus och verksamhet Avfallstaxa Norbergs kommun Avfallstaxa Norbergs kommun Antagen av Norbergs kommunfullmäktige. Taxan gäller från 2017-01-01. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Avfallsplan för Eskilstuna kommun kortversion

Avfallsplan för Eskilstuna kommun kortversion Avfallsplan 2018-2022 för Eskilstuna kommun kortversion Beslutad av kommunfullmäktige 14 december 2017 Vår vision Året är 2022. I Eskilstuna arbetar vi aktivt med att minska mängden avfall. Begagnade produkter

Läs mer