Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning"

Transkript

1 Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, augusti 01

2 Disposition I Genomförande Vem har svarat? Konsumtion och avfallsmängder Källsortering bland permanentboende Upplevd servicekvalitet Nöjdhet med hämtningen av hushållsavfall

3 Disposition II Nöjdhet med och upplevelse av ÅVC Nöjdhet med och upplevelse av kundservice Nöjdhet med och upplevelse av information gällande renhållning och källsortering Nöjdhet med och upplevelse av avfallssystemet i kommunen

4 Genomförande Postal enkätundersökning Representativt urval för befolkningen i Västerviks kommun, folkbokförda i kommunen, i åldern över 0 år (födda ) 700 hushåll Svarsinsamling maj-juni 01, påminnelse 1 genom vykort, påminnelse med nytt enkätformulär

5 Underlag till analys Svarsutfall Antal inkomna svar postal enkät: 0 Svarsfrekvens: ca. 8%

6 Underlag till analys Vem har svarat? Åldersgruppen -6 år har svarat i den omfattning den utgör i befolkningen, yngre har svarat i mindre (19% mot 7%) och äldre i högre omfattning (% mot 6%). Män och kvinnor har svarat proportionellt mot åldersgruppsandelen i kommunbefolkningen. Bosatta i Västerviks tätort respektive utanför tätorten har svarat i den utsträckning de utgör i kommunbefolkningen. (Jämförelse gjordes delvis med hjälp av bearbetade uppgifter om Västervik kommuns befolkning enligt SCB Kommunfakta 01, Västerviks kommun)

7 Underlag till analys Boendeform Åldersgrupper Vem har svarat? % Villa Hyreslägenhet Bostadsrätt Annat % 1% Landsbygd Tätort 61% 0- år - år -6 år 6-79 år > 79 år 1% % % Genus 16% 8% % 8% 9% 1% Tätort Landsbygd Män Kvinnor

8 Övrigt Hushållens tillgång till bil och släpvagn 7% 9% 1% % 7% 10 Ja, bil Ja, bil och släp Nej

9 Tolkning av resultatet Eftersom det i den tidigare undersökningen valdes svarsskalor med fem steg användes, för att underlätta jämförelsen, en femgradig semantisk differentialskala i denna undersökning vid frågor gällande nöjdhet och attityder % % Exempel 1 Exempel Cumulativ 60, 6, 6, 89,0, 87,6 0 7, 7,9 9, 9,, 97,9 8,0,1 100,0 80 9,8 100,0 9, 16,0 6, 8% % % % 1 Positiv andel Neutral andel Negativ andel Grafen visar fördelningen mellan positiva, neutrala och negativa andelar. Andelen som kryssade för och visar andelen av respondenter som är positiva (är nöjda eller instämmer), och 1 visar den negativa andelen. I tabellen visas bl.a. kumulativa andelar - i exemplet är totalt 87,6% av de som tagit ställning positiva.

10 Konsumtion och avfallsmängd 01 ska minst 8 av hushållen ha kännedom om kopplingen mellan konsumtionsmönster och avfallsmängd Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 1A Instämmer hushållen i att den privata konsumtionen påverkar kommunens avfallsmängd?

11 Konsumtion och avfall Konsumtion och avfallsmängd Instämmer absolut Instämmer absolut inte Attityd 1% 1 Konsumtion & Avfall Cumulativ 11,8 0,8 0, ,0, 6,0 9, 7, 90, 18,, 9, 16,0,6 100,0 % 7% 6 8, 100,0 1,7 10,9 9 1,6 11% % % 1

12 Minska avfallsmängden 01 ska minst 8 av hushållen ha kunskap om vad man kan göra för att minska mängden avfall [...] Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 1B Främja återanvändning [...] Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål Vad hushållen gör för att minska mängden avfall

13 Minska avfallsmängden UA B Aktiviteter för att minska mängden avfall Aktiviter Källsorterar & pantar Lagar & reparerar Konsumerar mindre Byter & ger bort Köper kvalitet 7% 7% 8% % 9 Köper & säljer begagnat % Handlar ekologiskt & närproducerat 18% Hyr & lånar 8% Inget % 8 10

14 Källsortering 01 ska de totala avfallsmängderna [...]inte ha ökat jämfört med 010 Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål Öka materialåtervinning med Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 6

15 Källsortering Vad sorteras och i vilken utsträckning? Var lämnas vad? Nöjdhet med lämningsmöjligheter av källsorterade fraktioner Åtgärder som skulle kunna öka källsorteringen

16 Källsortering Fraktioner som källsorteras Glas 91% Vad sorteras Tidningar Metallförpackning Pantflaska/burk Batterier Pappersförpackning Plastförpackning Glödlampor/lysrör Elektronik Läkemedel 9% 7% 8% 8% 8% Kemikalier 8% Färgrester 6% Oljeprodukter Kläder/textil % 1% Matavfall % Källsorterar inte % % 7% 10

17 Källsortering Var lämnas vad 77% 19% Lämningsställe FA Grovavfall % % % % % % 7 7% Elektronik % 7% Förpackningar % 1% % 9% ÅVC ÅVS FNI Samlaren Annan plats % 9% 8 10

18 Farligt avfall 01 ska minst 8 av hushållen ha ett tillfredsställande insamlingssystem för farligt avfall Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål Hur nöjda är hushållen med lämningsmöjlighet för farlig avfall (FA)?

19 Grovavfall Förbättra servicen för hushållen att lämna grovavfall, tex genom insamlingsrunda eller ökade öppettider ÅVC Renhållningsordning för Västerviks kommun, , Mål 6 (6.) Hur nöjda är hushållen med lämningsmöjlighet för grovavfall?

20 Källsortering Nöjdhet lämningsmöjlighet FA Nöjdhet lämningsmöjlighet grovavfall nöjd missnöjd nöjd missnöjd Nöjdhet 8% 11% 8% 7% % 1 9% 11% % % 6% 1 Nöjdhet lämna FA Nöjdhet lämna grovavfall Cumulativ 17, 9,9 9,9 Cumulativ 177,7 0,1 0,1 99, 8, 78,1 101,9 8,6 78,8 7 9,1 10, 88,6 0 9,9 11, 90,1,7 6,6 9, 19,7, 9, 1 17,,8 100,0 1 16,0, 100,0 1 86,7 100,0 87, 100,0 1, 8 6,9 8,1,9 1, 1,8

21 Källsortering Nöjdhet lämningsmöjlighet elektronik Nöjdhet lämningsmöjlighet förpackningar nöjd 9% missnöjd 8 7 nöjd 71% missnöjd Nöjdhet 1% % % % 1 % % % % 1 Nöjdhet lämna elektronik Nöjdhet lämna förpackningar & tidningar 1 Cumulativ 179, 9, 9, 110 7, 0, 79, 10,6 11,8 91, 19,7, 96, 1,,6 100,0 6 89,9 100,0 7 6,7 1, 1 10,1 1 Cumulativ 8 6,7 70, 70, 7 17,8 19,7 90, 17,,6 9,8 1,0, 98,1 7 1,7 1,9 100, , 100,0 9 7, 10, 9 9,6

22 Källsortering Åtgärder som skulle kunna öka källsorteringen Åtgärder Bättre tillgänglighet till lämningsställe Bevis på att det gynnar miljön Mer information om vad man kan göra 1% % 8% Annat 16% Högre taxor % 8 10

23 Servicekvalitet Avfallshanteringen i kommunen ska förknippas med god service Renhållningsordning för Västerviks kommun, , s.11 Hur nöjda är hushållen med servicekvaliteten, dvs. hämtningen hushållsavfall, ÅVC, kundservice, information och avfallshanteringen i kommunen?

24 Upplevd servicekvalitet UA B Faktor Nöjdhet Hämtning av hushållsavfall 88% av hushållen är nöjda/mycket nöjda Återvinningscentral 8% av hushållen är nöjda /mycket nöjda Kundservice 7% av de som haft kontakt är nöjda /mycket nöjda Information 76% av hushållen är nöjda /mycket nöjda Avfallshanteringen i kommunen 79% av hushållen är nöjda /mycket nöjda

25 Hämtning hushållsavfall Nöjdhet hämntning hushållsavfall 8 7 nöjd missnöjd Nöjdhet 6% % 1 Nöjdhet Avfallshämtning Cumulativ 60, 6, 6, 89,0, 87,6 0 7, 7,9 9, 9,, 97,9 8,0,1 100,0 80 9,8 100,0 9, 16,0 6, 8% % % % 1

26 Återvinningscentral Antal besök per år på ÅVC Nöjdhet med ÅVC

27 Återvinningscentral Hushållens besök på ÅVC per år Antal besök ÅVC Mer än 6 ggr per år -6 ggr per år - ggr per år 1- ggr per år Mindre än en gång per år Aldrig 8% 8% 18% 1% 1% > 6 ggr per år -6 ggr per år - ggr per år 1- ggr per år <1 ggr per år Aldrig Antal besök ÅVC % Cumulativ 8 0, 0,7 0,7 7 18,0 18, 9,1 97,0, 6,6 8 0, 1,0 8,6 1 7,7 7,8 9, 0 7, 7,6 100, ,8 100,0 9,

28 Återvinningscentral Öppettider Geografisk placering nöjd missnöjd nöjd missnöjd % Nöjdhet 9% 9% 18% 1% 1 % 1% 8% 6% 1% 1 Nöjdhet öppettider ÅVC Nöjdhet placering ÅVC 1 Cumulativ 97,0 8,7 8,7 99, 9, 8,0 61 1,1 18,0 76,0 9 1,1 1, 90, 7,9 9, 100,0 8 8, 100,0 6, 10, 67 16, 1 Cumulativ 1 7,,, 10 9,6,1 79, 7 11,6 1,7 9, 19,7,6 98,8 1,0 1, 100,0 8, 100,0 0 7, 8,1 6 1,6

29 Återvinningscentral nöjd Personalens bemötande missnöjd nöjd Personalens kompetens missnöjd 7% % Nöjdhet % 1% 9% 1% % 1% 1 1% 1% 1 Nöjdhet bemötande ÅVC Nöjdhet kompetens ÅVC 1 Cumulativ 17,,0, ,9,0 86,1 8, 10, 96, 9,,7 99,1,7,9 100,0 0 81, 100,0,7 1,8 7 18, 1 Cumulativ 169 1,7 7, 7, 86 1, 9, 86, 8, 11, 98,0,7 1,0 99,0,7 1,0 100,0 9 7,8 100,0 1 7, , 110 7,

30 Återvinningscentral Skyltningen Nöjdhet fria besök nöjd missnöjd nöjd missnöjd 8% Nöjdhet % 1% 11% 19% 11% 1% 1% % 1% 1 1 Nöjdhet skyltning ÅVC Nöjdhet antal fria besök 1 Cumulativ 16 0, 0, 0, 106 6,, 8,6 7 11,6 1, 96,9 6 1, 1,8 98,8 1,0 1, 100,0 7 80,7 100,0 7,9 6 11, 78 19, 1 Cumulativ 1 0,6 7,8 7,8 6 1,6 19, 7,0 6 16,0 19,8 76,8 7 9,1 11, 88,1 9 9,6 11,9 100,0 8 81,0 100,0 8 6,9 9 1, ,0

31 Återvinningscentral nöjd Nöjdhet ÅVC missnöjd Nöjdhet % % 1 Nöjdhet ÅVC Cumulativ 16 6,0 1, 1, 1 8,0,8 8, 10, 11,9 97, 7 1,7,0 99,1,7,9 100,0 86,9 100,0 1,7 8 9, 1,1 1% 9% % 1% 1

32 Kundservice Kontakt med kundservice Anledning till kontakt Nöjdhet med kundservice

33 Kundservice Kontakt med kundservice Flera kontakter 1% Enstaka kontakter Ej kontakt % Flera kontakter Enstaka kontakter Ej haft kontakt Hushållens kontakt med kundservice Kundservice, kontakt Frequency 8%,7,8,8 61 1,1 1, 16, 9 81, 8,7 100,0 9 97,0 100,0 1,0 Percent Percent Cumulativ e Percent

34 Kundservice Kontakt med kundservice Besökskort ÅVC Öppettid ÅVC Missad hämtning Ändringsanmälan Information om källsortering Körschema hämntning returmaterial Annat (t.ex slamtömning) 9% 1% Kontaktens ärende 1% 1% 1% Flera kontakter Enstaka kontakter Ej haft kontakt Kundservice, kontakt Frequency %,7,8,8 61 1,1 1, 16, 9 81, 8,7 100,0 9 97,0 100,0 1,0 Percent Percent Cumulativ e Percent

35 Kundservice Nöjdhet kundservice nöjd missnöjd 7% Nöjdhet 6% 8% % Nöjdhet kundservice Cumulativ 0 1,,9,9 1 7,7 8, 7, 6 6,,9 98,, 1,8 100, ,9 100, , 9 6, 96 7,1 % 1

36 Information Nöjdhet med informationen

37 Information Information om och anvisningar till källsortering nöjd missnöjd Information om regler och bestämmelser nöjd missnöjd 9% 8% Nöjdhet % % % 1% 1 7% 8% 1% % % 1 Nöjdhet info källsortering Nöjdhet info regler och bestämmelser 1 Cumulativ 11 7,9,1,1 1,1 9, 7, 8 0,, 96,8 8,0, 99,1,7,9 100,0 1 8, 100,0,7 1 10,1 6 1,8 1 Cumulativ 8 0,7 6,8 6, ,1 7,7 6, 87 1, 7,8 9, 17,, 97,8 7 1,7, 100,0 1 77, 100,0 7 9,1 1,6 9,7

38 Information Information om taxor och avgifter Miljöalmanacka som informationskälla nöjd missnöjd nöjd missnöjd % 8% Nöjdhet 6% 16% 18% 1% 6% 1 % 1% % 1% 1 Nöjdhet taxo r och avgifter Nöjdhet, miljöalmanacka 1 Cumulativ 6 11, 1, 1, 78 19, 6, 1,9 11 7,7 7,8 79,7 10,6 1, 9, 17,,7 100,0 96 7,1 100,0 7 9,1 7 17, ,9 1 Cumulativ 10,6,, 101,9,1 76, 6 1,6 0,0 96, 8,0, 99,0,7 1,0 100,0 1 77,8 100,0 1 7,7 9 1,6 90,

39 Information Hemsidan som informationskälla nöjd missnöjd 6% 1% Nöjdhet % % % 1 Nöjdhet, hemsida Cumulativ 7 11,6,6,6 88 1,7 6,1 70,7 8 11,9,1 9,8 8,0, 100, , 100,0 7 11, , 1,8

40 Information Nöjdhet Information nöjd missnöjd Nöjdhet 6% 1% 1 Nöjdhet information en Cumulativ 106 6, 0,0 0,0 16 0, 6, 76, 7 18,0 0,7 96,9 7 1,7,0 98,9 1,0 1,1 100,0 87, 100,0 1,7 7 9,1 1,8 9% % 1% 1

41 Avfallssystemet Nöjdhet med avfallssystemet i Västerviks kommun

42 Avfallssystemet Kommunen som leverantör nöjd missnöjd Nöjdhet % 1% 1% 17% 1 Nöjdhet, kommun som leverantör Cumulativ 1,8,, 16 1,1 0,9 8,1 11,1 1,6 98,7,7 1,0 99,7 1,, 100, ,0 100,0 7 6, , 97,0 1% 1

43 Avfallssystemet Trovärdighet av avfallssystemet i kommunen nöjd missnöjd Nöjdhet 8% % % 1 Nöjdhet, trovärdighet avfallssystemet Cumulativ 78 19, 8, 8, 109 6,9 9,6 68, ,8,7 9,7 17, 6, 98,9,7 1,1 100,0 7 67,9 100,0 8 9, 9,7 10,1 6% 1% 1

44 Avfallssystemet Sättet taxesystemet belönar källsortering nöjd missnöjd Nöjdhet % 9% % 1 Nöjdhet, taxesystemets incitament Cumulativ 7 11,6 19,7 19, ,0,, ,0 9,0 81,1 0 7, 1,6 9,7 1,7 6, 100,0 8 8,8 100,0 7 9,1 10, , 1% 6% 1

45 Avfallssystemet Enkelheten att källsortera i kommunen nöjd missnöjd Nöjdhet % 7% 1 Nöjdhet, enkelhet att källsortera Cumulativ 106 6,,, 1 0,1 7, 69, 6 16,0 19,8 89, 6, 7,6 97,0 10,,0 100,0 8 81,0 100,0 1 7,7 6 11, 77 19,0 8% 11% % 1

46 Sammanfattande omdöme Avfallshanteringen i kommunen Nöjdhet nöjd % 7% 18% missnöjd 1 Nöjdhet Avfallshanteringen i Västervik Cumulativ 11 7,7 1,9 1, ,0 7, 79, 6 1, 17,7 96,9 9,,6 99,,,6 100,0 1 86,7 100,0 16,0 8 9, 1, 9% % 1% 1

47 Klart!

48 Kontakt: utredarnaab, box 1, 8 nybro karin franzén telefon: , e-post:

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och textilavfall

Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och textilavfall RAPPORT Samhällsekonomisk analys av etappmål för textil och textilavfall NV-00336-13 Haben Tekie David Palm Tomas Ekvall Patrik Söderholm B 2132 November 2013 Rapporten godkänd: 2013-11-22 Anna Jarnehammar

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Vatten och avlopp 2014

Vatten och avlopp 2014 Vatten och avlopp 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-15 Vatten Sid 16-22 Avlopp Sid 23-29 Kunskap, attityd

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer