Enkät kundnöjdhet Avfallshantering Habo Kommun 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät kundnöjdhet Avfallshantering Habo Kommun 2017"

Transkript

1 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Enkät kundhet Avfallshantering Habo Kommun 2017 Enkäten skickades ut som brev till alla hushåll i Habo kommun (ca 4600 st). Efter att stiden passerats fortsatte att komma in. Denna version omfattar de sent inkomna en. Totalt ade 1490 st. Det är 8 övergripande frågor med frågor under varje fråga: Bakgrundsfrågor, Hämtning av hushållsavfall, Information, Återvinningscentralen Sibbabo, Insamling av förpackningar, tidningar och glas, Nedskräpning, Förebyggande av avfall samt Förtroende för avfallshanteringen i Habo kommun. 1. Bakgrundsfrågor De flesta som ade är folkbokförda i Habo kommun, de bor i en-tvåfamiljshus. Det kom flest antal från boende i Habo tätort, men många från de övriga orterna har at. Ex 77 från Brandstorp (113 invånare), 70 från Furusjö, 48 från Fagerhult, 22 från Baskarp och 12 från Västerkärr. Vi fick även från Gustav Adolf, Apelskift, Bränninge, Brännåsen, Daräng, Domsand, Drottningstorp, Dykärr, Ebbarp, Fiskebäck, Ekeberg, Eket, Grantorpet, Gäbo, Habo Kyrka, Habo Kyrkby,Holmen, Hökessjön, Kråkeryd, Källebäcken, Kärnekulla, landsbygden, Ljunga, Munkaskog, Simonstorp, Sjogarp, Söderkulla, Österlid. 2. Hämtning av hushållsavfall 94 är ganska a mycket a med hur sophämtningen från fastigheten sköts. Ca 25 är mycket a ganska a med bemötandet från kundtjänst, ca 1,5 är mycket ganska miss med bemötandet. De flesta (7) av de ande vet ej har inte någon. Ca 90 av de som ade är ganska mycket a med hämtningsintervallet. Hur är du med följande: Hur sophämtningen från din fastighet sköts Hur sophämtningen från din fastighet sköts antal Alternativ: () miss 16 1,08 miss 22 1, , , ,2 12 0,81 Totalt antal på frågan 1477 st Sida 1 av 17

2 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Bemötande från kundtjänst (avser kontakt senaste 12 månaderna) Bemötande från kundtjänst (avser kontakt senaste 12 månaderna) antal Alternativ () miss 8 0,58 miss 11 0, , , , ,37 Totalt antal på frågan Hämtningsintervallet Alternativ antal () miss 17 1,2 miss 37 2, , , , ,84 Totalt antal på frågan 1412 Vad kan vi göra bättre? Sammantaget har 238 personer at i fritext. Det är många saker som tas upp, här kommer en liten sammanställning: Anet för att tvätta sin tunna vill några lägga över på kommunen/entreprenören som tömmer tunnan. När man glömt ställa ut tunnan vill man att sopåkaren ska gå in och hämta den. Extra säckar vill man enkelt kunna sätta jämte tunnan, t.ex när det är långt mellan hämtning (pga storhelg). Många ser fram emot en fastighetsnära insamling för att kunna sortera matavfall och fler fraktioner direkt i sin tunna. Alla vill dock inte ha det, utan efterfrågar alternativ att det ska vara som det är idag. Flertal påpekanden om att sopbilarna kör alles för fort i bostadsområdena. Många påpekar att bilarna läcker illaluktande vätska på gatan och även olja. Sophämtare ställer inte alltid tillbaka tunnan där de tog den utan den kan stå halvvägs ute i gatan mitt på uppfarter hos grannen (många påpekanden). Fastighetsnära sortering har många önskat. Förändrad tömningsfrekvens och ändrad kärlstorlek ville många ha. Julhelger kom upp som förslag att lägga in en tätare tömning på. kostnad efter hur mycket man slänger (vikt). Bättre kommunikation om ändrade hämttider, sortering och annat efterfrågas. Även information på andra språk. Sida 2 av 17

3 (inkluderar 22 st sent inkomna ) 3. Information På frågan om hur kommunen informerar om sortering av hushållsavfall och farligt avfall ade ca 72 på båda frågorna att de var ganska mycket a. Informationen om öppettider på Sibbabo tyckte ca 10 att de var mycket ganska missa med, ca 75 är ganska mycket a. Information om ändringar av hämtningstillfällen är ca 7 av de ande mycket ganska missa med. 54 är ganska mycket a. Information om öppettider hittar de flesta på kommunens hemsida men även i Avfall, Vatten och Avloppsbroschyren som kommunen skickar ut. Det är många andra olika källor till information som nämns, än de som var med i salternativen. Bland annat Habonytt och Haboguiden. Hur är du med den information du får från oss gällande: miss Hur du ska sortera hushållets avfall? miss Svarsalternativ Antal () miss 15 1,04 miss 54 3, , , , ,45 Totalt antal på frågan miss Hur du ska sortera ditt farliga avfall miss Svarsalternativ Antal () miss 22 1,55 miss 43 3, , , , ,91 Totalt antal på frågan 1421 Sida 3 av 17

4 (inkluderar 22 st sent inkomna ) information om öppettider på Sibbabo miss miss Svarsalternativ Antal () miss 35 2,44 miss 108 7, , , , ,32 Totalt antal på frågan miss Förändringar av hämtningstillfällen miss Svarsalternativ Antal () miss 20 1,44 miss 82 5, , , , ,65 Totalt antal på frågan Om du behöver veta öppettider på Sibbabo, vart vänder du dig i första hand? Svarsalternativ Antal () Kommunens hemsida ,74 Ringer kundtjänst 32 2,21 Åker dit och chansar på att det är öppet 12 0,83 Tittar i Avfall, vatten och avloppsbroschyren ,22 Sociala media (Facebook) 50 3,45 Annat nämligen* 116 8,01 Totalt antal på frågan 1449 *Annat nämligen: exempel på informationskällor: Habo guiden och Habo nytt har många at. Habo bokmärken nämns som källa. Anslagstavlan vid infarten till Sibbabo., Många går in på kommunens hemsida, och andra går via google och söker på "Sibbabo öppettider". Facebook, avfall, vatten och avloppsbroschyren Saknar du någon informationskanal? Totalt ade 136 personer på frågan. Många ade ett det inte saknas någon informationskanal. Vi fick tips på att skapa en app med info om ändrade öppettider, sortering och annat. Instagram föreslås. Det framkommer även att alla inte har dator så det finns behov av annan typ av information, några föreslår att information skickas hem i brevlådan, andra vill ha sms vid ändrade sophämtningar. Sida 4 av 17

5 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Hur är du med informationen om avfallshantering på kommunens hemsida? De flesta är a med informationen om avfallshanteringen på kommunens hemsida. Ca 3 är inte a Hur är du med informationen om avfallshantering på kommunens hemsida? min max Svarsalternativ antal () min 10 0, , , ,17 max ,75 Totalt antal på frågan: Återvinningscentralen Sibbabo På Sibbabo lämnas grovavfall, el-avfall, farligt avfall och förpackningar och tidningar. Närheten och framkomligheten till Sibbabo är de flesta a med. Nästan 9 av de ande är dock mycket ganska missa med närheten. Ca 73 är ganska mycket a med öppettiderna på Sibbabo, ca 12 av de ande är ganska mycket miss med öppettiderna. Det efterfrågas mer öppettider på kvällar och helger. Ordningen på området är de flest ganska mycket a med och personalens bemötande och kunnighet är ca 81 mycket med. Det samlade omdömet efter ett besök på Sibbabo är att de flesta (88) är ganska mycket a. 1,5 av de ande är ganska mycket missa. Hur är du med: miss miss Närheten till Sibbabo? miss 44 3,07 miss 84 5, , , , ,33 Totalt antal på frågan 1455 Sida 5 av 17

6 (inkluderar 22 st sent inkomna ) miss miss Framkomligheten? miss 9 0,62 miss 24 1, , , , ,11 Totalt antal på frågan miss miss Öppettider? miss 45 3,13 miss 133 9, , , , ,26 Totalt antal på frågan miss miss Ordningen på området? miss 9 0,63 miss 7 0, , , , ,45 Totalt antal på frågan Personalens bemötande och kunnighet miss miss Svarsalternativ Antal miss 9 0,63 miss 6 0, , , , ,86 Totalt antal på frågan 1436 Sida 6 av 17

7 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Samlat omdöme efter ett besök på Sibbabo miss miss miss 9 0,63 miss 13 0, , , , ,94 Totalt antal på frågan 1427 Vad kan vi göra bättre? Antal i fritext: 389 Många handlar om behov av ökade öppettider, men även smarttips om skyltning, asfaltering, utsortering av plast och textil, mm. Bättre parkeringsutrymme för bilar med släp, några påpekar att det är svårt att backa med släp, och det blir extra stressigt då det är mycket folk. Vi behöver sopa framför containrarna mer då det finns vassa föremål där bilarna kör. Bilen i asfalten där vågen fanns förvirrar, eftersom många kör vänstertrafik där. Tydlighet om hur man ska köra när man lämnat trädgårdsavfall och ska direkt ut efterfrågas. Många uppskattar vår personal och vill att det ska vidarebefordras till dem! 5. Insamling av förpackningar, tidningar och glas Återvinningsstationerna är våra 6 obemannade insamlingsplatser för förpackningar, tidningar och glas som finns utspridda i kommunen. Där finns ett antal behållare som ägs och drivs av Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). För frågor med salternativ 1-5 motar 1 det minsta värdet = en liten av hushållets förpackningar och 5 det högsta värdet = hela en av hushållets förpackningar. Hur enkelt tycker du att det är att lämna dina förpackningar och tidningar till återvinning? Hur enkelt tycker du att det är att lämna dina förpackningar och tidningar till återvinning? besvärligt besvärligt enkelt enkelt besvärligt 25 1,72 besvärligt 104 7, ,44 enkelt ,86 enkelt ,0 41 2,82 Totalt antal på frågan1453 Sida 7 av 17

8 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Fullt i containrarna? Hur enkelt tycker du det är att kontakta FTI och begära tömning? besvärligt besvärligt enkelt enkelt besvärligt 81 5,74 besvärligt 134 9, ,07 enkelt 77 5,45 enkelt 39 2, ,49 Totalt antal på frågan1412 Hur mycket återvinner vi i Habo? Pappersförpackningar min max Plastförpackningar min max Metallförpackningar min max min 38 2, , , ,0 max ,72 Totalt antal på frågan 1450 personer min 47 3, , , ,35 max ,53 Totalt antal på frågan 1446 personer Svarsalternativ Antal min 44 3, , , ,21 max ,39 Totalt antal på frågan 1435 personer Sida 8 av 17

9 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Glasförpackningar min max min 16 1, , , ,98 max ,76 Totalt antal på frågan 1433 personer Hur är du med: De flesta är ganska mycket a med närheten till en återvinningsstation. 35 av de ande är ganska a med tömningsfrekvensen, 16 är mycket a. Dock ser vi ett visst missnöje då ca 24 är ganska mycket missa. Ungefär hälften tycker att det är rent och städat på stationerna och sammantaget är de flesta (ca 74) ganska mycket a efter sitt besök på återvinningsstationen. Närheten till en återvinningsstation? Svarsalternativ Antal miss miss miss 44 3,1 miss 96 6, , , , ,04 Totalt antal 1420 Tömningsfrekvensen? Svarsalternativ Antal miss miss miss 60 4,3 miss , , , , ,11 Totalt antal 1396 Sida 9 av 17

10 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Hur rent och städat det är på återvinningsstationerna? miss miss Svarsalternativ Antal miss 71 5,11 miss , , , , ,89 Totalt antal Sammanfattningsvis efter ett besök på en återvinningsstation? miss miss Svarsalternativ Antal miss 22 1,61 miss 105 7, , , , ,51 Totalt antal 1367 Vad kan vi göra bättre? 521 personer ade på frågan. Främst framkommer missnöje om att det ofta är fullt på stationen när man vill lämna. Det finns behov av att tömma oftare och städa runt containrar, speciellt vid storhelger. Krossat glas är ett problem. Informera bättre om vart man kan ringa om det är överfullt och behöver tömmas och städas vid återvinningsstationerna. Man efterfrågar öppna ytor runtom så det inte är skumt och bättre belysning. Återvinningsstationen som låg vid Bruk för alla/runes bil, togs bort för något år sedan, den är saknad och det är många påpekanden om att den bör återinföras.. Nya stationer föreslås vid Bränninge ängar, Sjogarp, Gustav-Adolf bland andra. Vårt eget beteende för ordning och reda är viktigt och inställningen att lägga bredvid containrar behöver ändras, många irriterar sig på den nedskräpning som blir. Några tycker att stationerna borde övervakas med kamera och att man ska göra täta kontroller och bötfälla nedskräpningen. 6. Nedskräpning Hur rent och städat upplever du att vi har det i kommunen? De flesta tycker inte att nedskräpning är ett problem i Habo kommun, att det har ökat de senaste åren. Många vet inte tycker varken om att kommunen behöver sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpningen. Men det finns ställen som behöver åtgärdas och beteenden som behöver ändras. 327 Sida 10 av 17

11 (inkluderar 22 st sent inkomna ) personer gav exempel på olika ställen och områden som kommunen behöver uppmärksamma och sätta in ökade åtgärder inte alls Nedskräpning är ett problem i Habo kommun inte så bra ganska bra bra Nedskräpningen har ökat i Habo kommun senaste åren inte alls inte så bra ganska bra bra Svarsalternativ Antal inte alls ,84 inte så bra , ,12 ganska bra ,74 bra 63 4, ,75 Totalt antal 1457 inte alls ,19 inte så bra , ,55 ganska bra ,54 bra 91 6, ,73 Totalt antal Kommunen behöver sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpningen inte alls ,91 inte så bra , ,63 ganska bra ,69 bra 124 8, ,54 Totalt antal 1436 Finns det några speciella ställen områden som du vill uppmärksamma oss om att det finns behov att sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpningen? Vi har fått många exempel på platser som vi behöver uppmärksamma på olika sätt. 327 personer ade på frågan. Det som påpekades var bland annat: Busskurer som vandaliserats tas upp av många, glassplitter som ligger kring busskurer anses vara ett problem och ofta förekommande. Utmed 195:an, i diken vid både mindre och större vägar i Habo, runt byggplatser exempelvis nämns Bränninge Ängar. Sida 11 av 17

12 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Återvinningsstationerna har fått flest kommentarer. De är ofta skräpiga och några tycker att det blåser mycket skräp därifrån och hamnar en bit bort och fåglar hjälper till att stöka till där med. Centrum, speciellt nämns parkeringen vid Coop, och resecentrum tas upp som ställen där det behövs göra insatser. Parkområden och våra skogar är även drabbade av nedskräpning. Vi har fått ett antal förslag som kan hjälpa oss att förebygga nedskräpningen och många poängterar att det hänger på individens inställning och att vi behöver jobba på att informera och några tycker även att det ska bötesbeläggas att skräpa ner. Kameraövervakning vid återvinningsstationerna nämns som exempel på förebyggande åtgärd. Vi har fått exempel på olika platser där det behövs papperskorgar och hundbajstunnor. 7. Förebyggande av avfall Vi förebygger vis och är vis villiga att ändra vårt levnadssätt för att minska matavfallet Att förebygga uppkomsten av avfall är det bästa sättet att minska vår avfallsmängd. Ca 35 av de ande minimerar pappersanvändningen i hushållet (avböjer reklam, läser tidningen på webben mm). 44 gör det vis till liten och ca 19 gör det inte alls. De flesta undviker att slänga mat, tar med egen påse till affären och säljer/lämnar sina begagnade saker så någon annan kan få nytta av dem. Vi köper dock inte begagnade saker så ofta. Mer än hälften av de ande ade inte alls till liten på frågan om de köper begagnat. 26 ade att de gör det vis. Om vi köper begagnat är det främst för att det är ekonomiskt och miljövänligt. På frågan om att minimera avfallsmängder exempelvis matavfallet ade ca hälften att de vis till stor är villiga att ändra sitt levnadssätt. 43 är till stor helt villiga att ändra sitt levnadssätt och en av fem (20 ) är till liten inte alls villiga. Hur väl in du i följande påståenden: Vi minimerar pappersanvändning i vårt hushåll (avböjer reklam, läser tidningen på webben mm) inte alls till liten vis till stor helt Sida 12 av 17 inte alls ,88 till liten ,2 vis ,39 till stor ,68 helt , ,79 Totalt antal 1451

13 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Vi undviker att slänga mat (fryser in, planerar inköp) inte alls till liten vis till stor helt inte alls 14 0,97 till liten 43 2,99 vis ,31 till stor ,03 helt , ,69 Totalt antal Jag undviker att använda nya plastpåsar när jag handlar livsme (tar med egen påse) inte alls till liten vis till stor helt inte alls ,12 till liten ,49 vis ,04 till stor ,6 helt ,19 8 0,56 Totalt antal Jag säljer/lämnar in mina begagnade saker (möbler, kläder, cyklar mm) så att någon annan kan få användning av dem inte alls till liten vis till stor helt inte alls 58 4,03 till liten 112 7,79 vis ,96 till stor ,27 helt , ,46 Totalt antal 1438 Sida 13 av 17

14 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Jag köper begagnade saker (kläder, möbler, husgeråd) inte alls till liten vis till stor helt Svarsalternativ Antal inte alls ,70 till liten ,30 vis ,91 till stor ,50 helt 101 7, ,54 Totalt antal Jag är villig att ändra mitt levnadssätt för att minimera avfallsmängderna, till exempel matavfallet inte alls till liten vis till stor helt inte alls 120 8,48 till liten ,52 vis ,12 till stor ,16 helt , ,63 Totalt antal Om jag köper begagnade saker (som möbler, kläder, husgeråd) istället för nytillverkade, så är den främsta anledningen: Ekonomiskt Miljövänligt Både ekonomiskt och miljövänligt Köper inte begagnat Annan anledning: Svarsalternativ Antal Ekonomiskt ,23 Miljövänligt 49 3,51 Både ekonomiskt och miljövänligt ,0 Köper inte begagnat ,61 *Annan anledning: 89 6,37 Totalt antal 1398 *Ex på annan anledning som uppgavs: Bra kvalitet. För att det man vill ha inte tillverkas längre, äldre saker är vackrare, god gärning, roligt att hitta gamla möbler att måla om. Nostalgi, komplettera befintligt, gillar stilen och designen. Sida 14 av 17

15 8. Förtroende för avfallshanteringen i Habo kommun rev (inkluderar 22 st sent inkomna ) Habo kommun får övervägande positivt sammanfattande omdöme om avfallshanteringen. Förtroendet är stort och ca hälften av de ande tycker att tjänsterna för avfallshanteringen är prisvärd Förtroende har du för att avfallet som Habo kommun samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt min max salternativ Antal min 13 0, , , ,69 max ,73 Totalt antal Sammanfattande omdöme om kommunens avfallshantering. min max salternativ Antal min 11 0, , , ,38 max ,18 Totalt antal Hur prisvärt tycker du att tjänsterna för avfallshanteringen är? min max salternativ Antal min 39 2, , , ,26 max ,7 Totalt antal 1346 Vad tycker du är viktigast att förbättra med kommunens avfallshantering? 465 personer ade på frågan som var i fritext och vi har fått många bra synpunkter. Återvinningsstationerna (förpackningar och tidningsinsamlingen) Ca 120 av en handlar om våra återvinningsstationer. Övervägande av dessa påpekar behovet av tätare tömning och städning på återvinningsstationerna. Det ges även förslag på områden där det skulle behövas ytterligare återvinningsstationer, bland annat på Bränninge ängar, på landsbygden, Sida 15 av 17

16 (inkluderar 22 st sent inkomna ) lite utanför samhället, och att stationen som togs bort som låg vid "bruk för alla" återinförs. Insamling av andra typer av avfall än förpackningar och tidningar föreslås även finnas på återvinningsstationerna, exempelvis lump (trasiga kläder, tyger), ljuskällor, småelektronik. Tunna för metall (som inte är förpackning) och även soptunna för skräp som inte ska återvinnas föreslås. Snöröjning vid återvinningsstationerna behöver förbättras. Fastighetsnära insamling? Det är många som vill ha mer sorteringsmöjligheter hemma i egen tunna, det föreslås även en extra soptunna där man kan slänga trädgårdsavfall för att sedan ställa ut vid behov och sedan få faktura på det. Alla är dock inte a med möjligheten till fastighetsnära insamling. Många är a som det är idag. Tunnorna för sortering anses vara för stora och det saknas utrymme på nuvarande plats för tunnor. Vägning av avfall och prissättning efter vikt föreslås. Att behandla soporna på rätt sätt är viktigt, och att transporterna inte blir för långa. Det är viktigt att göra det lätt att sopsortera och göra rätt med sitt farliga avfall. Kärl för kompost efterfrågas. Ökad service med renspolning av kärl. Det påpekas att sopbilarna skräpar, det blir oljefläckar efter bilen och det rinner vätska från matrester som luktar illa. Iordningställande av gräsmatta efter slamtömning påpekas. Mer information efterfrågas om sortering av sopor och information om vad som händer med avfallet. Vi har alla i nedskräpningen Många påpekar att vi måste minska nedskräpningen och öka återvinningen, att farligt avfall hanteras på rätt sätt och inte hamnar i naturen. De små stationer som finns gillas, exempelvis batteriholkarna som är utställda. Krav på straff för de som skräpar ner framkommer. Vi har fått in förslag på platser för bajstunnor för hundar och papperskorgar. Håll Habo rent kampanjer föreslås och skräpplockardagar vill många att vi alla engagerar oss mer i. Sibbabo Ökade öppettider på Sibbabo är mycket efterfrågat, speciellt på kvällar och helger. Det poängteras att Haboborna vill ha kvar återvinningscentralen. Återvinning av fler olika typer av avfall som plast och textil till exempel föreslås. Bättre återanvändning av saker som är funktionella som kastas efterfrågas. Platser för trädgårdsavfall närmare tätorter vill många ha. Insamling av farligt avfall Farligt avfallbilens turer är uppskattade men det föreslås att bilen kommer oftare och kör andra tider på em kvällar då fler personer är hemma. Sida 16 av 17

17 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Mer information efterfrågas Vi har fått många exempel på information som efterfrågas. Det är stort intresse. Några exempel är att Haboborna vill veta hur mycket som sorteras och vad som sorteras, och vad som sedan händer med det vi sorterat ut. Information om vad man själv kan göra, tips och råd om kompostering efterfrågas. information om att det är förbjudet att skräpa ner, och information om sortering och farligt avfall. Det kom många specifika frågor, och där ville man även ha, så vi sammanställer dessa och ar på under "frågor och " på kommunens hemsida. Sida 17 av 17