Enkät kundnöjdhet Avfallshantering Habo Kommun 2017

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät kundnöjdhet Avfallshantering Habo Kommun 2017"

Transkript

1 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Enkät kundhet Avfallshantering Habo Kommun 2017 Enkäten skickades ut som brev till alla hushåll i Habo kommun (ca 4600 st). Efter att stiden passerats fortsatte att komma in. Denna version omfattar de sent inkomna en. Totalt ade 1490 st. Det är 8 övergripande frågor med frågor under varje fråga: Bakgrundsfrågor, Hämtning av hushållsavfall, Information, Återvinningscentralen Sibbabo, Insamling av förpackningar, tidningar och glas, Nedskräpning, Förebyggande av avfall samt Förtroende för avfallshanteringen i Habo kommun. 1. Bakgrundsfrågor De flesta som ade är folkbokförda i Habo kommun, de bor i en-tvåfamiljshus. Det kom flest antal från boende i Habo tätort, men många från de övriga orterna har at. Ex 77 från Brandstorp (113 invånare), 70 från Furusjö, 48 från Fagerhult, 22 från Baskarp och 12 från Västerkärr. Vi fick även från Gustav Adolf, Apelskift, Bränninge, Brännåsen, Daräng, Domsand, Drottningstorp, Dykärr, Ebbarp, Fiskebäck, Ekeberg, Eket, Grantorpet, Gäbo, Habo Kyrka, Habo Kyrkby,Holmen, Hökessjön, Kråkeryd, Källebäcken, Kärnekulla, landsbygden, Ljunga, Munkaskog, Simonstorp, Sjogarp, Söderkulla, Österlid. 2. Hämtning av hushållsavfall 94 är ganska a mycket a med hur sophämtningen från fastigheten sköts. Ca 25 är mycket a ganska a med bemötandet från kundtjänst, ca 1,5 är mycket ganska miss med bemötandet. De flesta (7) av de ande vet ej har inte någon. Ca 90 av de som ade är ganska mycket a med hämtningsintervallet. Hur är du med följande: Hur sophämtningen från din fastighet sköts Hur sophämtningen från din fastighet sköts antal Alternativ: () miss 16 1,08 miss 22 1, , , ,2 12 0,81 Totalt antal på frågan 1477 st Sida 1 av 17

2 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Bemötande från kundtjänst (avser kontakt senaste 12 månaderna) Bemötande från kundtjänst (avser kontakt senaste 12 månaderna) antal Alternativ () miss 8 0,58 miss 11 0, , , , ,37 Totalt antal på frågan Hämtningsintervallet Alternativ antal () miss 17 1,2 miss 37 2, , , , ,84 Totalt antal på frågan 1412 Vad kan vi göra bättre? Sammantaget har 238 personer at i fritext. Det är många saker som tas upp, här kommer en liten sammanställning: Anet för att tvätta sin tunna vill några lägga över på kommunen/entreprenören som tömmer tunnan. När man glömt ställa ut tunnan vill man att sopåkaren ska gå in och hämta den. Extra säckar vill man enkelt kunna sätta jämte tunnan, t.ex när det är långt mellan hämtning (pga storhelg). Många ser fram emot en fastighetsnära insamling för att kunna sortera matavfall och fler fraktioner direkt i sin tunna. Alla vill dock inte ha det, utan efterfrågar alternativ att det ska vara som det är idag. Flertal påpekanden om att sopbilarna kör alles för fort i bostadsområdena. Många påpekar att bilarna läcker illaluktande vätska på gatan och även olja. Sophämtare ställer inte alltid tillbaka tunnan där de tog den utan den kan stå halvvägs ute i gatan mitt på uppfarter hos grannen (många påpekanden). Fastighetsnära sortering har många önskat. Förändrad tömningsfrekvens och ändrad kärlstorlek ville många ha. Julhelger kom upp som förslag att lägga in en tätare tömning på. kostnad efter hur mycket man slänger (vikt). Bättre kommunikation om ändrade hämttider, sortering och annat efterfrågas. Även information på andra språk. Sida 2 av 17

3 (inkluderar 22 st sent inkomna ) 3. Information På frågan om hur kommunen informerar om sortering av hushållsavfall och farligt avfall ade ca 72 på båda frågorna att de var ganska mycket a. Informationen om öppettider på Sibbabo tyckte ca 10 att de var mycket ganska missa med, ca 75 är ganska mycket a. Information om ändringar av hämtningstillfällen är ca 7 av de ande mycket ganska missa med. 54 är ganska mycket a. Information om öppettider hittar de flesta på kommunens hemsida men även i Avfall, Vatten och Avloppsbroschyren som kommunen skickar ut. Det är många andra olika källor till information som nämns, än de som var med i salternativen. Bland annat Habonytt och Haboguiden. Hur är du med den information du får från oss gällande: miss Hur du ska sortera hushållets avfall? miss Svarsalternativ Antal () miss 15 1,04 miss 54 3, , , , ,45 Totalt antal på frågan miss Hur du ska sortera ditt farliga avfall miss Svarsalternativ Antal () miss 22 1,55 miss 43 3, , , , ,91 Totalt antal på frågan 1421 Sida 3 av 17

4 (inkluderar 22 st sent inkomna ) information om öppettider på Sibbabo miss miss Svarsalternativ Antal () miss 35 2,44 miss 108 7, , , , ,32 Totalt antal på frågan miss Förändringar av hämtningstillfällen miss Svarsalternativ Antal () miss 20 1,44 miss 82 5, , , , ,65 Totalt antal på frågan Om du behöver veta öppettider på Sibbabo, vart vänder du dig i första hand? Svarsalternativ Antal () Kommunens hemsida ,74 Ringer kundtjänst 32 2,21 Åker dit och chansar på att det är öppet 12 0,83 Tittar i Avfall, vatten och avloppsbroschyren ,22 Sociala media (Facebook) 50 3,45 Annat nämligen* 116 8,01 Totalt antal på frågan 1449 *Annat nämligen: exempel på informationskällor: Habo guiden och Habo nytt har många at. Habo bokmärken nämns som källa. Anslagstavlan vid infarten till Sibbabo., Många går in på kommunens hemsida, och andra går via google och söker på "Sibbabo öppettider". Facebook, avfall, vatten och avloppsbroschyren Saknar du någon informationskanal? Totalt ade 136 personer på frågan. Många ade ett det inte saknas någon informationskanal. Vi fick tips på att skapa en app med info om ändrade öppettider, sortering och annat. Instagram föreslås. Det framkommer även att alla inte har dator så det finns behov av annan typ av information, några föreslår att information skickas hem i brevlådan, andra vill ha sms vid ändrade sophämtningar. Sida 4 av 17

5 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Hur är du med informationen om avfallshantering på kommunens hemsida? De flesta är a med informationen om avfallshanteringen på kommunens hemsida. Ca 3 är inte a Hur är du med informationen om avfallshantering på kommunens hemsida? min max Svarsalternativ antal () min 10 0, , , ,17 max ,75 Totalt antal på frågan: Återvinningscentralen Sibbabo På Sibbabo lämnas grovavfall, el-avfall, farligt avfall och förpackningar och tidningar. Närheten och framkomligheten till Sibbabo är de flesta a med. Nästan 9 av de ande är dock mycket ganska missa med närheten. Ca 73 är ganska mycket a med öppettiderna på Sibbabo, ca 12 av de ande är ganska mycket miss med öppettiderna. Det efterfrågas mer öppettider på kvällar och helger. Ordningen på området är de flest ganska mycket a med och personalens bemötande och kunnighet är ca 81 mycket med. Det samlade omdömet efter ett besök på Sibbabo är att de flesta (88) är ganska mycket a. 1,5 av de ande är ganska mycket missa. Hur är du med: miss miss Närheten till Sibbabo? miss 44 3,07 miss 84 5, , , , ,33 Totalt antal på frågan 1455 Sida 5 av 17

6 (inkluderar 22 st sent inkomna ) miss miss Framkomligheten? miss 9 0,62 miss 24 1, , , , ,11 Totalt antal på frågan miss miss Öppettider? miss 45 3,13 miss 133 9, , , , ,26 Totalt antal på frågan miss miss Ordningen på området? miss 9 0,63 miss 7 0, , , , ,45 Totalt antal på frågan Personalens bemötande och kunnighet miss miss Svarsalternativ Antal miss 9 0,63 miss 6 0, , , , ,86 Totalt antal på frågan 1436 Sida 6 av 17

7 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Samlat omdöme efter ett besök på Sibbabo miss miss miss 9 0,63 miss 13 0, , , , ,94 Totalt antal på frågan 1427 Vad kan vi göra bättre? Antal i fritext: 389 Många handlar om behov av ökade öppettider, men även smarttips om skyltning, asfaltering, utsortering av plast och textil, mm. Bättre parkeringsutrymme för bilar med släp, några påpekar att det är svårt att backa med släp, och det blir extra stressigt då det är mycket folk. Vi behöver sopa framför containrarna mer då det finns vassa föremål där bilarna kör. Bilen i asfalten där vågen fanns förvirrar, eftersom många kör vänstertrafik där. Tydlighet om hur man ska köra när man lämnat trädgårdsavfall och ska direkt ut efterfrågas. Många uppskattar vår personal och vill att det ska vidarebefordras till dem! 5. Insamling av förpackningar, tidningar och glas Återvinningsstationerna är våra 6 obemannade insamlingsplatser för förpackningar, tidningar och glas som finns utspridda i kommunen. Där finns ett antal behållare som ägs och drivs av Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). För frågor med salternativ 1-5 motar 1 det minsta värdet = en liten av hushållets förpackningar och 5 det högsta värdet = hela en av hushållets förpackningar. Hur enkelt tycker du att det är att lämna dina förpackningar och tidningar till återvinning? Hur enkelt tycker du att det är att lämna dina förpackningar och tidningar till återvinning? besvärligt besvärligt enkelt enkelt besvärligt 25 1,72 besvärligt 104 7, ,44 enkelt ,86 enkelt ,0 41 2,82 Totalt antal på frågan1453 Sida 7 av 17

8 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Fullt i containrarna? Hur enkelt tycker du det är att kontakta FTI och begära tömning? besvärligt besvärligt enkelt enkelt besvärligt 81 5,74 besvärligt 134 9, ,07 enkelt 77 5,45 enkelt 39 2, ,49 Totalt antal på frågan1412 Hur mycket återvinner vi i Habo? Pappersförpackningar min max Plastförpackningar min max Metallförpackningar min max min 38 2, , , ,0 max ,72 Totalt antal på frågan 1450 personer min 47 3, , , ,35 max ,53 Totalt antal på frågan 1446 personer Svarsalternativ Antal min 44 3, , , ,21 max ,39 Totalt antal på frågan 1435 personer Sida 8 av 17

9 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Glasförpackningar min max min 16 1, , , ,98 max ,76 Totalt antal på frågan 1433 personer Hur är du med: De flesta är ganska mycket a med närheten till en återvinningsstation. 35 av de ande är ganska a med tömningsfrekvensen, 16 är mycket a. Dock ser vi ett visst missnöje då ca 24 är ganska mycket missa. Ungefär hälften tycker att det är rent och städat på stationerna och sammantaget är de flesta (ca 74) ganska mycket a efter sitt besök på återvinningsstationen. Närheten till en återvinningsstation? Svarsalternativ Antal miss miss miss 44 3,1 miss 96 6, , , , ,04 Totalt antal 1420 Tömningsfrekvensen? Svarsalternativ Antal miss miss miss 60 4,3 miss , , , , ,11 Totalt antal 1396 Sida 9 av 17

10 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Hur rent och städat det är på återvinningsstationerna? miss miss Svarsalternativ Antal miss 71 5,11 miss , , , , ,89 Totalt antal Sammanfattningsvis efter ett besök på en återvinningsstation? miss miss Svarsalternativ Antal miss 22 1,61 miss 105 7, , , , ,51 Totalt antal 1367 Vad kan vi göra bättre? 521 personer ade på frågan. Främst framkommer missnöje om att det ofta är fullt på stationen när man vill lämna. Det finns behov av att tömma oftare och städa runt containrar, speciellt vid storhelger. Krossat glas är ett problem. Informera bättre om vart man kan ringa om det är överfullt och behöver tömmas och städas vid återvinningsstationerna. Man efterfrågar öppna ytor runtom så det inte är skumt och bättre belysning. Återvinningsstationen som låg vid Bruk för alla/runes bil, togs bort för något år sedan, den är saknad och det är många påpekanden om att den bör återinföras.. Nya stationer föreslås vid Bränninge ängar, Sjogarp, Gustav-Adolf bland andra. Vårt eget beteende för ordning och reda är viktigt och inställningen att lägga bredvid containrar behöver ändras, många irriterar sig på den nedskräpning som blir. Några tycker att stationerna borde övervakas med kamera och att man ska göra täta kontroller och bötfälla nedskräpningen. 6. Nedskräpning Hur rent och städat upplever du att vi har det i kommunen? De flesta tycker inte att nedskräpning är ett problem i Habo kommun, att det har ökat de senaste åren. Många vet inte tycker varken om att kommunen behöver sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpningen. Men det finns ställen som behöver åtgärdas och beteenden som behöver ändras. 327 Sida 10 av 17

11 (inkluderar 22 st sent inkomna ) personer gav exempel på olika ställen och områden som kommunen behöver uppmärksamma och sätta in ökade åtgärder inte alls Nedskräpning är ett problem i Habo kommun inte så bra ganska bra bra Nedskräpningen har ökat i Habo kommun senaste åren inte alls inte så bra ganska bra bra Svarsalternativ Antal inte alls ,84 inte så bra , ,12 ganska bra ,74 bra 63 4, ,75 Totalt antal 1457 inte alls ,19 inte så bra , ,55 ganska bra ,54 bra 91 6, ,73 Totalt antal Kommunen behöver sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpningen inte alls ,91 inte så bra , ,63 ganska bra ,69 bra 124 8, ,54 Totalt antal 1436 Finns det några speciella ställen områden som du vill uppmärksamma oss om att det finns behov att sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpningen? Vi har fått många exempel på platser som vi behöver uppmärksamma på olika sätt. 327 personer ade på frågan. Det som påpekades var bland annat: Busskurer som vandaliserats tas upp av många, glassplitter som ligger kring busskurer anses vara ett problem och ofta förekommande. Utmed 195:an, i diken vid både mindre och större vägar i Habo, runt byggplatser exempelvis nämns Bränninge Ängar. Sida 11 av 17

12 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Återvinningsstationerna har fått flest kommentarer. De är ofta skräpiga och några tycker att det blåser mycket skräp därifrån och hamnar en bit bort och fåglar hjälper till att stöka till där med. Centrum, speciellt nämns parkeringen vid Coop, och resecentrum tas upp som ställen där det behövs göra insatser. Parkområden och våra skogar är även drabbade av nedskräpning. Vi har fått ett antal förslag som kan hjälpa oss att förebygga nedskräpningen och många poängterar att det hänger på individens inställning och att vi behöver jobba på att informera och några tycker även att det ska bötesbeläggas att skräpa ner. Kameraövervakning vid återvinningsstationerna nämns som exempel på förebyggande åtgärd. Vi har fått exempel på olika platser där det behövs papperskorgar och hundbajstunnor. 7. Förebyggande av avfall Vi förebygger vis och är vis villiga att ändra vårt levnadssätt för att minska matavfallet Att förebygga uppkomsten av avfall är det bästa sättet att minska vår avfallsmängd. Ca 35 av de ande minimerar pappersanvändningen i hushållet (avböjer reklam, läser tidningen på webben mm). 44 gör det vis till liten och ca 19 gör det inte alls. De flesta undviker att slänga mat, tar med egen påse till affären och säljer/lämnar sina begagnade saker så någon annan kan få nytta av dem. Vi köper dock inte begagnade saker så ofta. Mer än hälften av de ande ade inte alls till liten på frågan om de köper begagnat. 26 ade att de gör det vis. Om vi köper begagnat är det främst för att det är ekonomiskt och miljövänligt. På frågan om att minimera avfallsmängder exempelvis matavfallet ade ca hälften att de vis till stor är villiga att ändra sitt levnadssätt. 43 är till stor helt villiga att ändra sitt levnadssätt och en av fem (20 ) är till liten inte alls villiga. Hur väl in du i följande påståenden: Vi minimerar pappersanvändning i vårt hushåll (avböjer reklam, läser tidningen på webben mm) inte alls till liten vis till stor helt Sida 12 av 17 inte alls ,88 till liten ,2 vis ,39 till stor ,68 helt , ,79 Totalt antal 1451

13 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Vi undviker att slänga mat (fryser in, planerar inköp) inte alls till liten vis till stor helt inte alls 14 0,97 till liten 43 2,99 vis ,31 till stor ,03 helt , ,69 Totalt antal Jag undviker att använda nya plastpåsar när jag handlar livsme (tar med egen påse) inte alls till liten vis till stor helt inte alls ,12 till liten ,49 vis ,04 till stor ,6 helt ,19 8 0,56 Totalt antal Jag säljer/lämnar in mina begagnade saker (möbler, kläder, cyklar mm) så att någon annan kan få användning av dem inte alls till liten vis till stor helt inte alls 58 4,03 till liten 112 7,79 vis ,96 till stor ,27 helt , ,46 Totalt antal 1438 Sida 13 av 17

14 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Jag köper begagnade saker (kläder, möbler, husgeråd) inte alls till liten vis till stor helt Svarsalternativ Antal inte alls ,70 till liten ,30 vis ,91 till stor ,50 helt 101 7, ,54 Totalt antal Jag är villig att ändra mitt levnadssätt för att minimera avfallsmängderna, till exempel matavfallet inte alls till liten vis till stor helt inte alls 120 8,48 till liten ,52 vis ,12 till stor ,16 helt , ,63 Totalt antal Om jag köper begagnade saker (som möbler, kläder, husgeråd) istället för nytillverkade, så är den främsta anledningen: Ekonomiskt Miljövänligt Både ekonomiskt och miljövänligt Köper inte begagnat Annan anledning: Svarsalternativ Antal Ekonomiskt ,23 Miljövänligt 49 3,51 Både ekonomiskt och miljövänligt ,0 Köper inte begagnat ,61 *Annan anledning: 89 6,37 Totalt antal 1398 *Ex på annan anledning som uppgavs: Bra kvalitet. För att det man vill ha inte tillverkas längre, äldre saker är vackrare, god gärning, roligt att hitta gamla möbler att måla om. Nostalgi, komplettera befintligt, gillar stilen och designen. Sida 14 av 17

15 8. Förtroende för avfallshanteringen i Habo kommun rev (inkluderar 22 st sent inkomna ) Habo kommun får övervägande positivt sammanfattande omdöme om avfallshanteringen. Förtroendet är stort och ca hälften av de ande tycker att tjänsterna för avfallshanteringen är prisvärd Förtroende har du för att avfallet som Habo kommun samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt min max salternativ Antal min 13 0, , , ,69 max ,73 Totalt antal Sammanfattande omdöme om kommunens avfallshantering. min max salternativ Antal min 11 0, , , ,38 max ,18 Totalt antal Hur prisvärt tycker du att tjänsterna för avfallshanteringen är? min max salternativ Antal min 39 2, , , ,26 max ,7 Totalt antal 1346 Vad tycker du är viktigast att förbättra med kommunens avfallshantering? 465 personer ade på frågan som var i fritext och vi har fått många bra synpunkter. Återvinningsstationerna (förpackningar och tidningsinsamlingen) Ca 120 av en handlar om våra återvinningsstationer. Övervägande av dessa påpekar behovet av tätare tömning och städning på återvinningsstationerna. Det ges även förslag på områden där det skulle behövas ytterligare återvinningsstationer, bland annat på Bränninge ängar, på landsbygden, Sida 15 av 17

16 (inkluderar 22 st sent inkomna ) lite utanför samhället, och att stationen som togs bort som låg vid "bruk för alla" återinförs. Insamling av andra typer av avfall än förpackningar och tidningar föreslås även finnas på återvinningsstationerna, exempelvis lump (trasiga kläder, tyger), ljuskällor, småelektronik. Tunna för metall (som inte är förpackning) och även soptunna för skräp som inte ska återvinnas föreslås. Snöröjning vid återvinningsstationerna behöver förbättras. Fastighetsnära insamling? Det är många som vill ha mer sorteringsmöjligheter hemma i egen tunna, det föreslås även en extra soptunna där man kan slänga trädgårdsavfall för att sedan ställa ut vid behov och sedan få faktura på det. Alla är dock inte a med möjligheten till fastighetsnära insamling. Många är a som det är idag. Tunnorna för sortering anses vara för stora och det saknas utrymme på nuvarande plats för tunnor. Vägning av avfall och prissättning efter vikt föreslås. Att behandla soporna på rätt sätt är viktigt, och att transporterna inte blir för långa. Det är viktigt att göra det lätt att sopsortera och göra rätt med sitt farliga avfall. Kärl för kompost efterfrågas. Ökad service med renspolning av kärl. Det påpekas att sopbilarna skräpar, det blir oljefläckar efter bilen och det rinner vätska från matrester som luktar illa. Iordningställande av gräsmatta efter slamtömning påpekas. Mer information efterfrågas om sortering av sopor och information om vad som händer med avfallet. Vi har alla i nedskräpningen Många påpekar att vi måste minska nedskräpningen och öka återvinningen, att farligt avfall hanteras på rätt sätt och inte hamnar i naturen. De små stationer som finns gillas, exempelvis batteriholkarna som är utställda. Krav på straff för de som skräpar ner framkommer. Vi har fått in förslag på platser för bajstunnor för hundar och papperskorgar. Håll Habo rent kampanjer föreslås och skräpplockardagar vill många att vi alla engagerar oss mer i. Sibbabo Ökade öppettider på Sibbabo är mycket efterfrågat, speciellt på kvällar och helger. Det poängteras att Haboborna vill ha kvar återvinningscentralen. Återvinning av fler olika typer av avfall som plast och textil till exempel föreslås. Bättre återanvändning av saker som är funktionella som kastas efterfrågas. Platser för trädgårdsavfall närmare tätorter vill många ha. Insamling av farligt avfall Farligt avfallbilens turer är uppskattade men det föreslås att bilen kommer oftare och kör andra tider på em kvällar då fler personer är hemma. Sida 16 av 17

17 (inkluderar 22 st sent inkomna ) Mer information efterfrågas Vi har fått många exempel på information som efterfrågas. Det är stort intresse. Några exempel är att Haboborna vill veta hur mycket som sorteras och vad som sorteras, och vad som sedan händer med det vi sorterat ut. Information om vad man själv kan göra, tips och råd om kompostering efterfrågas. information om att det är förbjudet att skräpa ner, och information om sortering och farligt avfall. Det kom många specifika frågor, och där ville man även ha, så vi sammanställer dessa och ar på under "frågor och " på kommunens hemsida. Sida 17 av 17

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59%

1. Folkbokförd i kommunen. Sammanfattning: Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? Antal Procent Ja ,41% Nej 3 2,59% Sammanfattning: Enkäten gick ut som en länk via kommunens hemsida. Annonser sattes in i Habonytt. Totalt svarade 116 personer och 72 personer svarade på sista frågan (utlottning av biobiljetter). Främst

Läs mer

Enkät. Instruktioner LOGO

Enkät. Instruktioner LOGO LOGO Enkät Avfallshantering 2017 TACK FÖR ATT DU HJÄLPER OSS BLI EN BÄTTRE LEVERANTÖR TILL DIG! Instruktioner Din medverkan i undersökningen är anonym, såvida du inte markerar att vi skall kontakta dig

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Kundenkät Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro samt jämförelse med Dalarna- och Sverigemedel

Kundenkät Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro samt jämförelse med Dalarna- och Sverigemedel Kundenkät 17 Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro samt jämförelse med Dalarna- och Sverigemedel Jämförelsevärden (antal som har genomfört enkät) Dalarna (avfall 15 och VA 9 kommuner) Sverige (avfall 42

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vilhelmina DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 77 49 8% 48 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 6 4 Ja Nej Ja 95 (63.76 %) Nej 54 (36.4 %) Svar

Läs mer

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA

DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA Avfall Vännäs DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR ANTAL SVAR % SLUTFÖRDA 0 8 304 3 303 Skriven i kommunen Är du som fyller i enkäten folkbokförd i kommunen? 0 8 4 Ja Nej Ja 98 (98.35 %) Nej 5 (.65 %) Svar 303

Läs mer

Avfallshantering 2016

Avfallshantering 2016 Avfallshantering 2016 Presentation av enkätresultat Gislaveds Kommun 2017-01-23 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-16 Avfallstjänster Sid 17-28 Återvinningscentral (ÅVC)

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Vad tycker invånarna om återvinningsstationerna i Borås?

Vad tycker invånarna om återvinningsstationerna i Borås? Vad tycker invånarna om återvinningsstationerna i Borås? Bakgrund Under februari 2016 gjorde en enkätundersökning för att få input kring hur återvinningsstationerna i Borås kan förbättras. Enkäten riktade

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Karlshamn, permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Karlshamn, permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning västblekinge miljö ab, permanenthushåll Uppdragsgivare: Malin Håkansson, Susanna Strandberg, vmab Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, 07 Rapporter

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Olofström, permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Olofström, permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning västblekinge miljö ab, permanenthushåll Uppdragsgivare: Malin Håkansson, Susanna Strandberg, vmab Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, 07 Rapporter

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Sölvesborg, permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. västblekinge miljö ab Sölvesborg, permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning västblekinge miljö ab, permanenthushåll Uppdragsgivare: Malin Håkansson, Susanna Strandberg, vmab Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, 07 Rapporter

Läs mer

Sammanställning av Medborgardialog om renhållningsordningen

Sammanställning av Medborgardialog om renhållningsordningen 1 (6) Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets utveckling Anna Jandersson Utvecklingssekreterare 0302-52 12 20 Sammanställning av Medborgardialog om renhållningsordningen Under Bo- och energimässan

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING

UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING UNDERSÖKNING OM SYNEN PÅ STADENS AVFALLSHANTERING SMÅHUS/FÖRETAG/FASTIGHETSÄGARE/BOENDE I FLERBOSTADSHUS RAPPORT Kund: Stockholms Vatten Avfall AB Datum:1121 Bakgrund och syfte Bakgrund Stockholm Vatten

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Avfallshantering 2017

Avfallshantering 2017 Avfallshantering 2017 Presentation av enkätresultat Håbo Kommun 2017-11-03 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-16 Avfallstjänster Sid 17-28 Återvinningscentral (ÅVC)

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. Hammarö kommun Permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. Hammarö kommun Permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning Hammarö kommun Permanenthushåll Uppdragsgivare: Maria Einarsson och Emil Florell, Renhållningssamordnare, Hammarö kommun Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus

Enkät om framtidens avfallshantering. för dig som bor i. villa, småhus eller radhus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i villa, småhus eller radhus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar i n d r a ng ti plast metall pappersförpackningar Nu testar vi fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Det ska vara lätt att göra rätt! I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG!

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOP ABONNEMANG! Till dig kan vi köra med liten sopbil Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett

Läs mer

Dina nya sopkärl är på väg

Dina nya sopkärl är på väg Dina nya sopkärl är på väg Nu är det snart dags för leverans av fyrfackskärlen. Här hittar du mer information om dina nya kärl och hur de hämtas. Ett bra val Du har valt fyrfackskärl - då har du även gjort

Läs mer

Avfallshantering 2015

Avfallshantering 2015 Avfallshantering 2015 Presentation av enkätresultat Ljusdal Energi 2015-10-30 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-14 Förpacknings- och tidningsåtervinning Sid 15-25 Återvinningscentral

Läs mer

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014

Rapport: Sida 1(9) Plockanalys av Sopor till förbränning 2014 Rapport: Sida 1(9) 1. Sammanfattning låter göra regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; s.k. plockanalyser, för att följa upp hur bra vi i Östersund, är på att sopsortera. I oktober

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Snart kommer fyrfack! Information om fyrfackssortering

Snart kommer fyrfack! Information om fyrfackssortering Snart Enkelt för dig, bra för miljön Fyrfack kommer fyrfack! Information om fyrfackssortering Enkelt för dig, bra för miljön Fyrfack Lite om fyrfackskärlen Varje behållare rymmer 370 liter. Kärl 1 töms

Läs mer

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall

Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Alvesta renhållning det är vi som tar hand om ditt avfall Ditt matavfall blir drivmedel Nu ska hela Alvesta kommun börja att sortera sitt matavfall. Planerad start blir mellan hösten 2017 och våren 2018.

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

RENHÅLLNINGS- GUIDE 2018 Säffle/Åmål

RENHÅLLNINGS- GUIDE 2018 Säffle/Åmål RENHÅLLNINGS- GUIDE 2018 Säffle/Åmål saffle.se / amal.se 6 Det här gör kommunen för dig SNABBA PUNKTER OM RENHÅLLNING Renhållningskollektiv & taxa Ser till att ditt hushållsavfall samlas in och tas om

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Information från avfallsenheten 2019

Information från avfallsenheten 2019 Information från avfallsenheten 2019 Vi vill inspirera dig att leva hållbart i vardagen HUR SER DET UT I DITT SOPKÄRL? Ystads kommun skickade 6 818 ton avfall till förbränning under 2018. För att se vad

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

ARAB. Avfallshanteringen i kommunen. RentNöje-Kundnöjdhetsmätning

ARAB. Avfallshanteringen i kommunen. RentNöje-Kundnöjdhetsmätning ARAB Avfallshanteringen i kommunen RentNöje-Kundnöjdhetsmätning Uppdragsgivare: Mats Karlsson, VD, Alvesta Renhållnings AB Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, maj 0 Syfte Ta

Läs mer

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER

BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER BILAGA 1 HANDLINGSPLAN MED AKTIVITETER I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med aktiviteterna är bland annat att minska mängden avfall och att omhändertagandet

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Papper ska bli papper och metall ska förbli metall.

Papper ska bli papper och metall ska förbli metall. ÅTERVINNING SOM FUNKAR Papper ska bli papper och metall ska förbli metall. LEIF PERSSON SNICKARE ÅTERVINNING SOM FUNKAR 1 Det där med återvinning, är det så viktigt egentligen? DET ÄR LÖNSAMT att återvinna.

Läs mer

Vem hämtar avfallet hemma hos er? 1. Kommunchefen X. Personal i mataffären 2. Sopåkarna. Var slänger man sin radiostyrda bil?

Vem hämtar avfallet hemma hos er? 1. Kommunchefen X. Personal i mataffären 2. Sopåkarna. Var slänger man sin radiostyrda bil? Vad gör man pappersförpackningar av? 1. Olja X. Glas 2. Träd Vem hämtar avfallet hemma hos er? 1. Kommunchefen X. Personal i mataffären 2. Sopåkarna Vilket är ett matavfall: 1. Löv X. Äppelskrutt 2. Slajm

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Småhus - Framtida avfallshantering

Småhus - Framtida avfallshantering Sida 1 Vertikal procent 7 Dec 2007 KOMMUN BOR I KÖN HUSHÅLLS- HUSHÅLLS- STORLEK SAMMANS. Dan- Jär- Sol- Sun- Uppl Val- Fri- Rad/ de- fä- Lid- len- Sol- dby- ands len- stå. kedj Kvi- 1 2 3- Har Ej TOTAL

Läs mer

Avfallstaxa Rev TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/ KFKS 2014/ Tekniska nämnden

Avfallstaxa Rev TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/ KFKS 2014/ Tekniska nämnden 2014-08-08 Rev 2014-08-21 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut Tekniska nämnden noterar informationen om arbetet med utformningen

Läs mer

Avfallshantering 2014

Avfallshantering 2014 Avfallshantering 2014 Presentation av enkätresultat Orust kommun 2015-01-16 Rapportens innehåll Sid 3 Urval och resultat Sid 4 Svarsfrekvens Sid 5-13 Återvinningsstationer (ÅVS) Sid 14-25 Återvinningscentral

Läs mer

Ditt skräp en tillgång

Ditt skräp en tillgång Ditt skräp en tillgång Sorteringsguide Vi vill göra det lätt för dig att sortera ditt avfall. Därför får du här en guide för hur du sorterar ut ditt avfall. Du lägger matavfallet i det bruna kärlet och

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR DEL I GEMENSAMT KÄRL/KÄRLSKÅP

TILL DIG SOM FÅR DEL I GEMENSAMT KÄRL/KÄRLSKÅP TILL DIG SOM FÅR DEL I GEMENSAMT KÄRL/KÄRLSKÅP Dags att välja sopabonnemang Du har tidigare fått information om att villa- och fritidshushållen i Lysekil kommer att få ett nytt insamlingssystem för hushållssopor

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 4, 2018

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 4, 2018 Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 4, 2018 Hej! Under hösten 2017 fick du välja nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart ditt/dina nya kärl.

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Du som hanterar livsmedel - så gör du med ditt avfall

Du som hanterar livsmedel - så gör du med ditt avfall Du som hanterar livsmedel - så gör du med ditt avfall 2018-12-04 Så gör du med ditt avfall - ditt ansvar När du hanterar livsmedel uppstår sopor, det vill säga, avfall. För att påverkan på miljön ska bli

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

AVFALL & ÅTERVINNING i VALLASTADEN. Multihuset Flustret

AVFALL & ÅTERVINNING i VALLASTADEN. Multihuset Flustret Multihuset Flustret Multihuset Flustret fungerar som parkeringshus men rymmer även en mängd andra smarta funktioner. Särskilt uppmärksammat har de solceller som är integrerade i fasaden blivit. Återvinningsrum

Läs mer

Staplar och goda betyg. Sammanställning av Dala Vatten och Avfall AB:s kundundersökning i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro 2015.

Staplar och goda betyg. Sammanställning av Dala Vatten och Avfall AB:s kundundersökning i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro 2015. Staplar och goda betyg Sammanställning av Dala Vatten och Avfall AB:s kundundersökning i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro 2015. Vad tycker hushållen om sin kommuns avfallshantering och vattentjänster?

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Bakgrund GRÖN PÅSE BRÄNNBAR PÅSE FARLIGT AVFALL

Bakgrund GRÖN PÅSE BRÄNNBAR PÅSE FARLIGT AVFALL Bakgrund Nuvarande system för utökad källsortering av hushållsavfall startade år 2000 och är gemensamt för kommunerna Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Färgelanda och Mellerud. Sedan dess har vi vartannat

Läs mer

Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll

Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Val av renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 5 2019 (tvåfackskärl) Hej! Under 2014 antog kommunfullmäktige en ny renhållningstaxa som även innebar införandet av fastighetsnära

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Heby kommun

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa. Heby kommun Småhus och fritidshus Avfallstaxa Heby kommun Avfallstaxa Heby kommun Antagen av Heby kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2018-05-01 I den här Avfallstaxan hittar du kostnader för de vanligaste

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv

Låt matresterna få nytt liv FÖR BOENDE I LÄGENHET Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring 35 % av alla matrester kastas i onödan. Matavfall blir till biogas och ny näring Närmare 40 procent

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Informationsmöte Renhållningsordning

Informationsmöte Renhållningsordning Informationsmöte Renhållningsordning Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och en avfallsplan Samrådstid: 1 september till 15 oktober Renhållningsordning Riksdagen har beslutat att varje

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

AVFALLSHANTERING. Konsten att sortera och kasta sopor. Kista Torn Fastighetskomplex - Grannar som hjälps åt -

AVFALLSHANTERING. Konsten att sortera och kasta sopor. Kista Torn Fastighetskomplex - Grannar som hjälps åt - AVFALLSHANTERING Konsten att sortera och kasta sopor Kista Torn Fastighetskomplex - Grannar som hjälps åt - Vad kan vi sortera METALLFÖRPACKNINGAR ELAVFALL GLASFÖRPACKNINGAR, OFÄRGADE GLASFÖRPACKNINGAR,

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 5, 2019 (tvåfackskärl)

Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang. Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 5, 2019 (tvåfackskärl) Praktiskt om ditt nya renhållningsabonnemang Fastighetsnära insamling för villahushåll Område 5, 2019 (tvåfackskärl) Hej! Under hösten 2018 valde du nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart ditt/dina

Läs mer

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI

Fastighetsnära insamling. - det nya sopsorteringssystemet! FNI Fastighetsnära insamling - det nya sopsorteringssystemet! Nu ghe komm ts er till d nära in s itt o mrå amling de. Fast i tt tt Lä t at FNI ä ar g ör ad Ök r se l e vic iljö t rik M ig a tv Fastighetsnära

Läs mer

Det finns inget avfall, eller? Pernilla Cederlöf Avfall Återvinning Teknisk förvaltning

Det finns inget avfall, eller? Pernilla Cederlöf Avfall Återvinning Teknisk förvaltning Det finns inget avfall, eller? Pernilla Cederlöf Avfall Återvinning Teknisk förvaltning Sophantering igår och idag Avfallsplanen Vad gör vi idag? Sopor som resurs Sopsorteringsskola Vi får vardagen att

Läs mer

Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning

Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning 1 Grums kommun 1.1 Administrativa uppgifter Kommun: Grums kommun År: 2017-2027 Datum när planen antogs: 2017-02-23 KF 7 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

SÅ FUNKAR DIN AVFALLSHANTERING

SÅ FUNKAR DIN AVFALLSHANTERING AVFALLSGUIDEN ALLT DU BEHÖVER VETA OM DIN AVFALLSHANTERING DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT I denna broschyr får du koll på allt som rör din avfallshantering. Från matavfallspåsar till placering av dina

Läs mer

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. ÖGRAB Östra Göinge, permanenthushåll

RentNöje-Kundnöjdhetsmätning. ÖGRAB Östra Göinge, permanenthushåll RentNöje-Kundhetsmätning ÖGRAB, permanenthushåll Uppdragsgivare: Peter Johansson, VD, ÖGRAB Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna AB, 07 Rapporter rapporter, en för varje medlemskommun

Läs mer