Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus"

Transkript

1 Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga, Kristinehamn, Mariestad och Storfors.

2 I vilken kommun bor du? 1 Degerfors 4 Karlskoga 7 Storfors 2 Filipstad 5 Kristinehamn 3 Gullspång 6 Mariestad 1. Hur gammal är du? 1 Under 25 år år år år år 6 Över 65 år 2. Är du: 1 Kvinna 2 Man 3. Vad har du för typ av boende? 1 Villa, parhus, radhus, kedjehus 2 Flerbostadshus: Bostadsrätt/andelslägenhet 3 Flerbostadshus: Hyreslägenhet 4 Annan boendeform, nämligen.. 5 Ej svar 4. Hur många personer bor i hushållet, dig själv medräknad? Om t.ex. barn bor växelvis, ange ett snittantal personer/vecka. 1 1 person 4 4 personer 2 2 personer 5 5 personer 3 3 personer 6 6 personer eller fler 5. Hur många hemmavarande barn under 18 år finns i hushållet? Om t.ex. barn bor växelvis, ange ett snittantal personer/vecka. 1 1 person 4 4 personer 2 2 personer 5 5 personer eller fler 3 3 personer 6 Inga hemmavarande barn 6. Hur pass miljöengagerad anser du dig själv vara? 1 Mycket engagerad 2 Ganska engagerad 3 Inte särskilt engagerad 4 Inte alls engagerad 5 Vet ej/ tveksam 7. Hur tror du att det är, från miljösynpunkt, att vi i framtiden minskar mängden avfall? 1 Mycket 2 Ganska 3 Inte särskilt 4 Inte alls 5 Ej svar /Ingen uppfattning

3 8. I vilken utsträckning brukar ni i ert hushåll sälja eller skänka bort begagnade varor? 1 Ofta 2 Ibland 3 Sällan 4 Aldrig 5 Ej svar 9. I vilken utsträckning brukar ni i ert hushåll köpa begagnade varor? 1 Ofta 2 Ibland 3 Sällan 4 Aldrig 5 Ej svar 10. Under det senaste året, har du ofta, ibland, sällan eller aldrig slängt något av följande i det vanliga sopkärlet, eller hällt ut i avloppet? Ofta Ibland Sällan Aldrig Har ej Vet ej sådant A. Tidningar B. Pappersförpackningar, t.ex. mjölk, fil, cornflakes, mjöl C. Glasförpackningar, t.ex. glasburkar och flaskor D. Metallförpackningar, t.ex. konservburkar E. Plastförpackningar, t.ex. ketchupflaskor, smöraskar F. Matavfall, t.ex. matrester, grönsaksrens G. Glödlampor H. Lysrör, lågenergilampor I. Småelektronik, som en mobiltelefon eller en eltandborste J. Farligt avfall, t.ex. färg- och lösningsmedelsrester K. Småbatterier L. Läkemedel

4 11. Hur tycker du att det är att sortera ut följande avfallsslag? Mycket 1 Ganska 2 Inte särskilt 3 A. Tidningar B. Pappersförpackningar, t.ex. mjölk, fil, cornflakes, mjöl C. Glasförpackningar, t.ex. glasburkar och flaskor D. Metallförpackningar, t.ex. konservburkar E. Plastförpackningar, t.ex. ketchupflaskor, smöraskar F. Matavfall, t.ex. matrester, grönsaksrens G. Glödlampor H. Lysrör, lågenergilampor I. Småelektronik, som en mobiltelefon eller en eltandborste J. Farligt avfall, t.ex. färg- och lösningsmedelsrester K. Småbatterier L. Läkemedel Inte alls 4 Vet ej 5

5 12. Hur viktiga anser du att följande faktorer är för att ditt hushåll skulle sortera sopor i ännu större utsträckning? Är det mycket, ganska, inte särskilt eller inte alls att Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls A. Insamlingssystemen är lätta att förstå B. Att den som sorterar har lägre kostnad än den som inte sorterar C. Insamling sker vid fastigheten D. Ha nära till en insamlingsplats (ej behöva bil) E. Kunna lämna utan att passa en öppettid F. Få personlig hjälp och service då jag lämnar till återvinning G. Vara förebild för barnen H. Vetskap om att man gör nytta för miljön I. Skyldighet enligt lag K. Socialt tryck från omgivningen J. Att jag har plats hemma K. Få mer information om hur man rent praktiskt ska göra L. Att jag kan lita på att materialet verkligen återvinns M. Att få återkoppling om vad som sker med det sorterade materialet N. Annat nämligen Ej svar/ingen uppfattning 5

6 13. Vilket förtroende har du för att det utsorterade avfallet hanteras på ett bra sätt? 1 Mycket bra 2 Ganska bra 3 Ganska dåligt 4 Mycket dåligt 5 Ej svar/ Ingen uppfattning 14. Hur gör du när du vill bli av med ditt farliga avfall, t.ex färg- och lösningsmedelsrester? Svara spontant, du får gärna lämna flera alternativ. Ej svar/ Ingen uppfattning 15. Vad skulle behöva förbättras för att du i skulle öka utsorteringen av farligt avfall? Svara spontant, du får gärna lämna flera alternativ. Ej svar/ Ingen uppfattning 16. Om kommunen erbjuder ett system för hämtning av matavfall (t.ex. matrester, grönsaksrens), skulle du då kunna tänka dig att börja sortera ut matavfall? 1 Ja 2 Nej 3 Sorterar redan matavfall 4 Ej svar /Ingen uppfattning 17. Vilket förtroende har du för kommunens avfallshantering? 1 Mycket bra 2 Ganska bra 3 Ganska dåligt 4 Mycket dåligt 5 Ej svar/ Ingen uppfattning,

7 Vid ganska eller mycket dåligt, ange orsak: Vilket förtroende har du för producenternas insamlingssystem (t. ex. förpackningar och tidningar)? 1 Mycket bra 2 Ganska bra 3 Ganska dåligt 4 Mycket dåligt 5 Ej svar/ Ingen uppfattning Vid ganska eller mycket dåligt, ange orsak: 19. Vilka avfallsfraktioner kan du sortera fastighetsnära? 1 Tidningar och returpapper 2 Pappersförpackningar 3 Ofärgade glasförpackningar 4 Färgade glasförpackningar 5 Metallförpackningar 6 Plastförpackningar 7 Glödlampor och lysrör 8 Elavfall 9 Farligt avfall 10 Batterier 11 Grovavfall 12 Annat.. Tack för att du svarat på vår enkät!