Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne."

Transkript

1 Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren I detta brev/utskick finns mycket viktig information och datum om vad du behöver göra för att vi ska kunna ansluta dig. Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Anläggningsavgift Fakturan för anläggningsavgiften skickas ut i början av april Utskicket innehåller även meddelande från Gästrike Vatten att förbindelsepunkten är klar. Har du svårigheter med finansieringen måste du kontakta oss snarast, innan fakturan skickas ut. När fakturan är utskickad gäller sedvanlig process för obetalda fakturor efter förfallodatum. Boka besiktning och inkoppling efter eget arbete När fakturan är betald och VA-delarna på din fastighet är klar bokar du en tid för besiktning och inkoppling till kommunalt VA av oss. Du bokar en tid som passar dig på eller ringer till oss så hjälper vi dig. Vi öppnar vatten och avlopp direkt vid besiktning under förutsättning att ditt arbete är korrekt utfört. Läs mer i medföljande material om vad som gäller för arbetet på din fastighet. För dig med fastighetspumpstation Vi kör ut fastighetspumpstationen till din fastighet vecka 11, Vill du hämta den tidigare eller senare ska du höra av dig till på Ahlsell senast den 4 mars. Välkommen på Minimässa och Teoripass! Vi ordnar en mötesplats för dig, gräventreprenörer och branschfolk den 12/3, se separat inbjudan. För dig som vill ha en genomgång av produktbladen i detta utskick har vi två teoripass i Böna Bygdegård, 2 februari kl. 18 och 6 februari kl. 11. Gavlenet informerar samtidigt om bredband. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete! Gästrike Vatten

2 Januari 2016 Steg för steg Din väg till kommunalt vatten och avlopp på Norrlandet, etapp 2 Utskick Produktblad om anslutning, vecka Teoripass Meddela Leverans Ansök Utskick Eget arbete Genomgång av produktbladen i utskicket (för den som behöver) 2 februari kl 18 och 6 februari kl. 11 i Böna Hembygdsgård Meddela Ahlsell om du vill hämta fastighetspumpstationen senare senast 4 mars 2016 Eventuell fastighetspumpstation levereras till din tomt under vecka Ansök om att behålla eget vatten Information och blankett finns på Information om att förbindelsepunkt är klar och faktura skickas april 2016 Dags att gräva på tomten och förbereda plats för vattenmätare Boka Besiktning Boka tid för besiktning och installation av VA-anläggning på Gästrike Vatten besiktar och installerar VA-anläggning Vatten i kran Kommunalt vatten och avlopp kan användas Ansök Brukningstaxa Ansök om onyttigbliven avloppsanläggning (nyare är 10 år) Information och blankett finns på Brukningstaxa startas när du har kopplat in VA-anläggningen. De som inte är inkopplade vecka börjar att betala den fasta delen av brukningstaxan. Gästrike Vatten AB ı Hamnleden 20, Gävle telefon vxl ı fax ı

3 Anmälan VA-tjänster Norrlandet etapp 2 Nu är det dags för dig att välja vilka tjänster som du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp samt hur många byggnader som ska omfattas. Det gör du genom att fylla i uppgifterna nedan, underteckna och skicka tillbaka till oss senast 8 februari. Information om fastigheten Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare Kontaktuppgifter «FBET» «Fastighetsadress» «Fastighetsägare_1» «Fastighetsägare_2» «Fastighetsägare_3» «Fastighetsägare_4» «Fastighetsägare_5» Fyll i vem som ska ta emot faktura för anläggningsavgift samt brukningsavgift Fakturamottagare (namn på fakturan) Fakturaadress (om annan än fastighetens) Fakturans postadress Mobilnummer E-postadress Tjänster som ska anslutas Tjänster vatten spillvatten (avlopp) Typ av fastighet Antal bostadsenheter (över 25 m 2 med indraget vatten) Ort datum småhus arrende flerbostadshus näringsfastighet X F a stig h e tsä g a re Det räcker att en fastighetsägare undertecknar anmälan. Fastighetsägare är solidariskt betalningsskyldiga enligt lag om vattentjänster Gästrike Vatten AB ı Hamnleden 20, Gävle telefon vxl ı fax ı

4 Välkommen på minimässa! Fika! Boka bord Först till kvarn I april är det dags för dig att gräva, bygga och att ansluta till kommunalt vatten, avlopp och bredband. Vi vill underlätta för dig genom att bjuda in dig till en minimässa. Minimässan ordnar vi för att skapa en mötesplats för fastighetsägare, entreprenörer och oss VA- och bredbands leverantörer i samarbete med norrlandet.se. Lilla Gasklockan, Atlasgatan 3, Gävle Lördagen den 12 mars, 2016 Klockan Kom och få svar på dina praktiska frågor och funderingar. Träffa entreprenörer som har gått kurs i riskhantering och dricksvattenhygien eller har utbildning om installation av fastighetspumpstationer. På plats finns också leverantörer av fastighetspumpstationer och tillbehör. Läs mer om utställare och program på gastrikevatten.se Ingen anmälan, det är bara att droppa in! Hoppas vi ses på minimässan! Nu bjuder vi in dig som ska ansluta i vår: Engesberg, Bönan och Holmudden. De som bor i andra områden som ansluts senare har chansen till en minimässa längre fram.

5 Ordlista Här förklaras en del ord som VA-branschen använder. Avloppsvatten dagvatten och spillvatten Backventil en ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten att rinna tillbaka in i huset. Dagvatten regn och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan. Fastighet markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret. Förbindelsepunkt är gränsen mellan fastighetsägarens och Gästrike Vattens ledningar. Fastighetspumpstation behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du ansluter till en tryckledning. Fastighetspumpstationen ligger på din fastighet. Relationsritning en ritning där befintliga ledningar framgår, exempelvis VA-ledningar, pumpstation och el. Servisledning ledning som förbinder fastigheten med det allmänna VA-nätet. Den delas av förbindelsepunkten. Servisventil ventil för att stänga av vattnet till din fastighet. Det är bara Gästrike Vatten som får öppna och stänga den. Självfall avloppsvattnet rinner tack vare att ledningen lutar. Det behöver inte pumpas. Spillvatten vatten från till exempel disk, tvätt, bad, kök och toaletter. Spillvattnet renas i ett avloppsreningsverk. Spolbrunn vertikalt rör som gör att självfallsledningar kan spolas om det blir stopp. Tryckledning en ledning med övertryck. Täthetsprovning kontroll som visar att ledningarna är täta. VA vatten och avlopp. VA-anläggning vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer Gästrike Vatten ansvarar för dricksvattenförsörjning och avloppshantering i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Vill du nå oss finns vi tillgängliga dygnet runt på och andra delar som krävs för att VA-systemet ska fungera. VA-huvudman den som äger den allmänna VA-anläggningen. I Gävle, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner är det Gästrike Vatten som driftar VA-anläggningarna. Verksamhetsområde för VA ett avgränsat område där VA-försörjningen ska ske genom allmänt VA. Gästrike Vatten, januari Nyanslutning

6 Ansvar och kostnader Kommunen har ett ansvar att ordna VA om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö. Gästrike Vatten som VA-huvudman, har uppdraget att ordna vatten och avlopp för alla fastigheter inom verksamhetsområdet. Fastighetsägarens ansvar Du ansvarar för alla arbeten och installationer på din fastighet fram till förbindelsepunkten, till exempel att gräva för ledningar och eventuell fastighetspumpstation. Alla arbeten ska vara fackmannamässigt utförda. Kostnaderna varierar beroende på markförhållanden och avstånd. Fastighetsägare som behöver dra sina ledningar över någon annans fastighet bör upprätta ett avtalssevitut. Servitutet bör skrivas in hos Lantmäteriet. Förbindelsepunkt Vi möter dina ledningar vid förbindelsepunkten och levererar dricksvatten samt renar ditt avloppsvatten. Anläggningsavgift Våra vattentjänster är helt avgiftsfinansierade. Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet. Avgiften ska täcka kostnaden för anslutning av nya kunder. Anslutning Gästrike Vatten informerar när förbindelsepunkten är klar för anslutning. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi kopplar in VA till din fastighet. Du har normalt två år på dig att börja använda vatten och avlopp från det att Gästrike Vatten meddelar att du kan ansluta dig. Det är kommunen som gör denna uppföljning. Brukningsavgift Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beräknas från hur mycket vatten du använder. Om du saknar vattenmätare betalar du efter en schablon. Efter tre månader från att förbindelsepunkten meddelas debiteras du den fasta delen av brukningsavgiften även om du inte kopplat in VA. Relationsritning Rita in vart du har ledningar för dränering, fastighetspump, VA och el på fastighetsritningen som du får från Gästrike Vatten. Lämnar den till oss så sparar vi informationen i vårt installationsarkiv så att den alltid finns tillgänglig. Meddela förändringar Om du bygger fler bostäder, ändrar användning av befintlig byggnad eller köper mer mark är du skyldig att meddela Gästrike Vatten samt beroende på förändring betala en tilläggsavgift. Riktlinjer Gästrike Vatten och tillverkarnas anvisningar ska följas. Fastighetsägare som inte föjer våra rekommendationer kan debiteras för kostnader som uppstår i samband med service och reparation. Avtal När Gästrike Vatten meddelar att förbindelsepunkten är upprättad ingår du som fastighetsägare avtal med Gästrike Vatten. Det innebär att de allmänna bestämmelserna för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) samt gällande VA-avgifter börjar gälla. Läs mer och beräkna din aläggningsavgift på

7 Kundsamråd Gästrike Vatten skickar ut en fastighetskarta med förslag på placering av förbindelsepunkt. Du har möjlighet att komma med synpunkter om du inte tycker att placeringen är bra. Fastighetskarta När Gästrike Vatten har projekterat klart skickar vi ut en fastighetskarta med förslag på placering av förbindelsepunkt. På kartan visas också om du har förutsättningar för självfallsledningar eller om du behöver ha en fastighetspumpstation. Förbindelsepunkt Gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen som Gästrike VAtten ansvarar för och din fastighets egna VA-installation. Kundsamråd Du som fastighetsägaren erbjuds alltid ett kundsamråd, där vi diskuterar förbindelsepunktens placering. Kundsamråden kan vi ha genom personligt möte, brev, telefon eller mejl. Efter samrådet meddelar Gästrike Vatten beslut om placeringen genom att skicka en fastighetskarta. Exempel på förbindelsepunkt med självfall Exempel på en fastighetskarta Tips! Inne på din fastighet äger du ledningar, ventiler och kranar för vatten och avlopp. Använd samma karta för att göra din relationsritning. Lämna den till oss så finns den alltid tillgänglig i vårt installationsarkiv. Huvudledning Servisledning Förbindelsepunkt Förbindelsepunkten ligger en halv meter utanför din fastighetsgräns. Fastighets- Gästrike Vatten, januari Nyanslutning.

8 Din fastighetspumpstation Gästrike Vatten använder sig av den teknik som bäst lämpar sig efter naturens förutsättningar. Din fastighet behöver en fastighetspumpstation för att VA-systemet ska fungera. Pumpar spillvatten Ditt hus ligger högre än Gästrike Vattens ledningar. Spillvattnet från ditt hus ska ledas med självfall till fastighetspumpstationen och sedan pumpas spillvattnet vidare till förbindelsepunkten. Frostfritt Ledningarna och fasthetspumpstationen ska förläggas så att de inte fryser. Antingen lägger du dem på frostfritt djup eller så isolerar du dem. I vår region är frostfritt djup 1,8 meter under marknivå. Bra med tryck En fastighetspumpstation skapar tryck i ledningen ut till förbindelsepunkten. Det betyder att VA-lednignarna kan följa terrängen både uppåt och neråt. Det ger dig möjlighet att förlägga ledningarna på 40 cm djup. Om du ska köra bil över dem bör de ligga på 50 cm djup. Tänk på att anpassa temperaturen så att inte dricksvattnet blir för varmt. En tank och en pump Fastighetspumpstationen har en tank som samlar avloppsvatten och en pump som startar när innehållet når startnivån. Gästrike Vatten installerar pumpen efter besiktning. Backventil Pumpen har en backventil. Ventilen hindrar spillvatten att tryckas tillbaka till ledningen. Vid förbindelsepunkten finns ytterligare en backventil. Drift och placering Gästrike Vatten äger och driftar fastighetspumpstationen. Det är viktigt att du uppfyller kraven på placering av fastighetspumpstationen, se checklistan. El Fastighetspumpstationen drivs med el. Fastighetsägaren ansvarar för att dra fram och koppla in elen. Driftkostnad för pumpen är cirka 200 kr/år. Täthetsprovning Fastighetsägaren ansvarar för att ledningarna är provtryckta och täta så att ut-/inläckage inte kan ske. Ifyllt täthetsprotokoll lämnas till Gästrike Vatten vid besiktning. Relationsritning Rita in vart du har ledningar för dränering, fastighetspump, VA och el på fastighetsritningen som du får från Gästrike Vatten. Lämna den till oss så sparar vi informationen i vårt installationsarkiv så att den alltid finns tillgänglig. Monteringsråd Det finns en utförlig beskrivning för allt som rör fastighetspumpstationen, du hittar den på och den medföljer vid leverans. Tänk på! Ta reda på var ledningar ligger. På ledningskollen.se kan du få information. Passa på att byta ut dina gamla VA-ledningar när du gräver Vatten är ett livsmedel. Allt material som du använder måste vara rent för att slippa bakterier

9 Checklista När du är klar med VA-installationen ska du beställa besiktning och inkoppling av Gästrike Vatten. Vi besiktar enligt punkterna nedan. Checklistan är en hjälp för dig och din entreprenör. Allmänt Gästrike Vattens och tillverkarens anvisningar har följts Anmälan av VA-tjänster har kommit till Gästrike Vatten Anläggningsavgiften är betald Endast rent material och rena verktyg har använts Ledningarna ligger på frostfritt djup, 1,8 meter under marknivå, ledningar som inte ligger frostfritt har frostskydd och eventuell värmekabel är inkopplad Vattenledningen är en 32 mm ledning, PE32 tryckklass 12 med blå märkning Elinstallationen är utförd av behörig elektriker Pumpen är inte kopplad till jordfelsbrytare Foton dokumenterar kopplingar vid förbindelsepunkten Vattenmätarutrymmet uppfyller Gästrike Vattens riktlinjer Vattenmätarkonsolen och ventiler är placerade enligt Gästrike Vattens riktlinjer Första tappstället för vatten är placerat efter mätaren Ledningar som är kortare än 50 meter är inte skarvade Ledningarna är provtryckta, täthetsprotokoll finns. Ledningarna är renspolade Stuprör och dränering leds inte till pumpstationen Avloppet är ventilerat Fastighetspumpstation LPS2000E Fastighetspumpstationen är placerad med 1,5 meter fri arbetsyta runt om Det går att köra fram till fastighetspumpstationen vid service och drift Larmet med blixtljus är placerat inom fem meter från pumpstationen. Om möjligt synligt från väg. Återfyllnad har gjorts upp till markering marknivå. Locket syns ovan mark och är inte överbyggt. Marken lutar från pumpstationen Det är självfall från huset till fastighetspumpstationen Det finne en spolbrunn mellan hus och pumpstation Pumpstationen står rakt, du har inte kapat eller borrat i den Fastighetspumpstationen är installerad med frostskydd Larmet och pumpen har separata säkringar Tryckspilledningen är en 40 mm ledning, PE DN40, tryckklass PN8 med brun märkning Stödhylsor har använts till tryckspilledningen Foton dokumenterar återfyllnad runt pumpstationen Du har ritat in ledningar och pumpstation på fastighetskartan. Samma dag som besiktningen Tidigare dricksvattenanslutning är frånkopplad Gästrike Vatten, december Ny anslutning 10.

10 Självfall i avloppsledningen När förbindelsepunkten ligger lägre än huset och du inte är ansluten till en tryckavloppsledning kan du ha själfall för avloppsvattnet. Det betyder att ledningen lutar så att spillvattnet rinner från huset till förbindelsepunkten. Rätt lutning När ledningen har självfall rinner avloppsvattnet tack vare att ledningen lutar. För att det ska fungera bra ska ledningen ha 1-3% lutning, det innebär 1-3 cm/ meter. Frostfritt Ledningarna ska läggas så de inte fryser. Antingen lägger du dem på frostfritt djup eller så isolerar du dem. I vår region är frostfritt djup 1,8 meter under marknivå. Bra med självfall Självfall är den vanligaste tekniken för att leda bort avloppsvatten. Fördelarna är många, till exempel hög driftsäkerhet och ingen påverkan vid strömavbrott. Täthetsprovning Fastighetsägaren ansvarar för att ledningarna är provtryckta och täta så att ut-/inläckage inte kan ske. Ifyllt täthetsprotokoll lämnas till Gästrike Vatten. Relationsritning Rita in vart du har ledningar för dränering, fastighetspump, VA och el på fastighetsritningen som du får från Gästrike Vatten. Lämna den till oss så sparar vi informationen i vårt installationsarkiv så att den alltid finns tillgänglig. Tänk på! Du ska leda bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten, till spillvattnet. Dag- och dräneringsvatten leder du till andra ställen. Passa på att byta gamla VA-ledningar när du gräver Ta reda på var ledningar ligger. På ledningskollen.se kan du få information. Ta foton när du monterar så du har bra dokumentation. Vatten är ett livsmedel, allt material måste vara rent för att du ska slippa bakterier. Gästrike Vatten, januari Nyanslutning.

11 Checklista självfall När du är klar med VA-installationen ska du beställa besiktning och inkoppling av Gästrike Vatten. Vi besiktar enligt punkterna nedan. Checklistan är en hjälp för dig och din entreprenör. Checklista för dig med självfallsanslutning Gästrike Vatten och tillverkarens anvisningar har följts Anmälan av VA-tjänster har kommit Gästrike Vatten tillhanda Anläggningsavgiften är betald Ledningarna ligger på frostfritt djup, 1,8 meter under marknivå eller har frostskydd. Eventuell värmekabel är inkopplad. Vattenledningen är en 32 mm ledning, PE32 tryckklass 12 med blå markering Spillvattenledningen har en dimension av minst 110 mm i diameter Ledningar som är kortare än 50 meter är inte skarvade Vattenledningen är renspolad Ledningarna är provtryckta och täta. Täthetsprotokoll finns. Det finns foton som dokumenterar kopplingar till förbindelsepunkten Du har ritat in befintliga ledningar på fastighetskartan. Stuprör och dränering leds inte till spillvattenledningen Mätarplatsen uppfyller Gästrike Vattens riktlinjer Vattenmätarkonsolen och ventiler är placerade enligt Gästrike Vattens riktlinjer Första tappställe för vattnet är placerat efter vattenmätaren. Samma dag som besiktningen Tidigare dricksvattenanslutning är frånkopplad

12 En bra plats Det är viktigt att mätaren skyddas mot yttre åverkan, kyla och värme. Vi rekommenderar att du sätter vattenmätaren inomhus där vattenledningen kommer in i huset. Det är bra om utrymmet för mätaren tål spill från vatten och att det finns ventilation. Placering Fastighetsägaren ska ordna en bra plats för vattenmätaren enligt nationella riktlinjer. Gästrike Vatten besiktar och godkänner mätarplatsen innan montering av mätaren kan göras På bilden ser du vilka krav som du ska uppfylla för utrymmet. Måtten anges i mm. När du bygger nytt ska måtten vara uppfyllda. Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt. Gästrike Vatten rekommenderar att du sätter mätaren inomhus. Det är bra om utrymmet för mätaren tål spill från vatten och att det är ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Det ska även finnas belysning. Gästrike Vatten besiktar och godkänner mätarplatsen innan montering av mätaren kan göras. Mätaren ska monteras horisontellt, förankras i en mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Storlek Villor och småhus brukar ha en mätare med storlek Qn2,5. Tips! Om du inte har möjlighet att sätta mätaren inomhus så kan du ha en vattenmätarbrunn. Läs mer på eller kontakta oss. Rent dricksvatten Vatten är ett livsmedel. För att få ett rent vatten ända ut i kranen är det viktigt att allt material är rent. Det gäller både dig och din entreprenör. Gästrike Vatten, januari Nyanslutning.

13 Vattenmätare När du har kommunalt vatten har du en vattenmätare som visar hur mycket vatten du använder. Förbrukning och mätaravgift ligger till grund för den brukningsavgift som du betalar. Gästrike Vatten levererar och äger vattenmätaren. Vi ansvarar för byte, service och eventuell flytt av den. En bra plats Fastighetsägaren ska ordna en bra plats för vattenmätaren, se baksidan. Ansvar för mätaren Du som fastighetsägare ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Mätaren ska skyddas mot yttre åverkan, värme och kyla. Mätarkonsoller, avstängningsventiler och kopplingar till vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem då och då så att de går att stänga av om det behövs. Upptäck vattenläcka Om vattenmätaren snurrar när alla kranar är avstängda har du troligtvis en läcka. Mätarbyte Gästrike Vatten äger vattenmätaren. Vi byter mätare enligt fastställda intervall utan att det kostar dig något. Läsa av mätaren Gästrike Vatten fjärravläser digitala mätare. Du som har en analog mätare läser av själv. Mätarställningen registrerar du på Mina sidor på Gästrike Vattens hemsida eller så skickar du in avläsningskortet. Vid skada Kontakta snarast Gästrike Vatten. Frostfritt Du som fastighetsägare ordnar en bra plats för vattenmätaren och ser till att den inte fryser sönder.

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Rörberg

Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Rörberg Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Rörberg Vilka är vi? Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Beslut Gävle Vatten AB dotterbolag Hofors

Läs mer

DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL

DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL Punkterna 1-11 Kontrollpunkter LTA-pump och 12-13 Kontrollpunkter elinstallation fastighet/elskåp i detta protokoll ska vara kontrollerade och genomförda senast samma dag som driftsättning

Läs mer

Anslutning av tryckavlopp och vatten

Anslutning av tryckavlopp och vatten Anslutning av tryckavlopp och vatten Information till fastighetsägare. Vattenanslutning Tryckavloppsanslutning Ansluta kommunalt vatten och tryckavlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA.

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. 1 (6) Kort om LTA-system Ett LTA-system (Lätt Tryckavlopp) består av små pumpenheter,

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal. Var så god att ta fika innan du sätter dig!

Välkommen. Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal. Var så god att ta fika innan du sätter dig! Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Engeltofta, Storsand och Gröndal Var så god att ta fika innan du sätter dig! Gästrike Vatten Kontaktpersoner Samhällsbyggnad Gävle Stefan Hedström, Projektledare

Läs mer

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012 Information till dig som har fastighet i omvandlingsområdet Västra Sund-Kinna 2015-02-20 Rev. 15-03-06 Gäller fastigheter bildade före december 2012 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö

Information om anslutning av vatten och avlopp Ny kustledning mellan Sjösa och Vålarö Dnr Information om anslutning av vatten och avlopp 2/15 Innehållsförteckning Allmänt...3 Alternativ 1 - Självfall...3 Alternativ 2 LTS-pump...4 Anslutning...4 Steg för steg: Alternativ 1 - självfall...5

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

Information från Kungsörs KommunTeknik AB

Information från Kungsörs KommunTeknik AB Information från Kungsörs KommunTeknik AB Till dig som ska ha en villapump, LTA enhet. Senast reviderad 2014 05 16 Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer 736 85 KUNGSÖR Drottninggatan

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

KF Ärende 6. Löpnummer i Politikerrummet: 23. Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar

KF Ärende 6. Löpnummer i Politikerrummet: 23. Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar KF Ärende 6 Löpnummer i Politikerrummet: 23 Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar Tjänsteskrivelse KSAU 2013-11-16 KS 2013.0000 Handläggare: Bosse Björk ABVA 2014 för Karlskoga kommun Sammanfattning

Läs mer

Nyhetsbrev november 2014

Nyhetsbrev november 2014 Information från Haninge kommun Om ditt brev ser konstigt ut i din e-post, klicka här. Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Nyhetsbrev november 2014 Arbete i Etapp 1 Arbetet i delar av etapp

Läs mer

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet.

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet. Datum Ärende 2015-02-04 V -2014-509-12 Er referens Rickard Kalm Hej! Norrköping Vatten och Avfall har nu sammanställt de frågor och svar som uppkom på informationsmötet den 21 januari 2015. Frågor och

Läs mer

Placering. Det ska finnas gott om utrymme för att arbeta vid vattenmätaren. Belysning och golvbrunn ska också finnas på platsen.

Placering. Det ska finnas gott om utrymme för att arbeta vid vattenmätaren. Belysning och golvbrunn ska också finnas på platsen. vattenmätare I den här broschyren får du veta hur det fungerar med vattenmätare i Botkyrka kommun. Hur ansvaret är fördelat, hur vattenmätaren ska placeras och hur och när den ska bytas ut. Innehåll Ansvar...

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Vår referens. Minnesanteckningar samt svar på frågor som uppkom vid informationsmöte med fastighetsägare i Länsbodarna

Vår referens. Minnesanteckningar samt svar på frågor som uppkom vid informationsmöte med fastighetsägare i Länsbodarna MINNESANTECKNINGAR Sidan 1 av 2 Falu Energi & Vatten Handläggare, besöksadress Datum Beteckning/Version 2015-05-20 FEV13/0125 Vår referens Vatten Er referens/adressat Therese Carlsson Västermalmsvägen

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23 Allmänna bestämmelser för brukandet av s allmänna vatten och

Läs mer

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4 Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Lagar, författningar och föreskrifter... 3 Huvudman för den allmänna va-anläggningen... 3 Fastighetsägare... 3 Fastighet... 3 Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår

Läs mer

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig 2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod Övrig 3(5) INFORMATION TILL DIG SOM VILL ANSLUTA TILL ALLMÄNT VATTEN OCH AVLOPP INOM SANDVIKENS

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 2003-09-26 Dnr KS 03/215-340 Tekniska avdelningen Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2003-11-26 48 1. För

Läs mer

Montering och drift LPS2000E

Montering och drift LPS2000E Montering och drift LPS2000E LPS allmänt Lätt Trycksatt Avlopp (LTA) används idag som samlingsnamn för trycksatt avlopp för villor och fritidshus. LPS (Low Pressure Sewer) är ett varumärke för trycksatt

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser ..,;,..?,. L-J ' 9: ji, EDA wr, Tv,.m.Lpirk B. 1LN Allmänna bestämmelser /01 "r tc! it en _ = o c.: " - av. o - s ani a- g onin 0-ar A VA 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 A BVA Allmänna

Läs mer

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägare rörande den allmänna VA-anläggningen ABVA antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit. Presentation Mikael Lindgren Projektledare VA Michael Johansson Arbetsledare, VA-planering Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift PS2000E/Ex PS allmänt PS (ow Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads

Läs mer

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och spillvattennätet

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Anslutnings- och förbrukningsavgifter för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen 2016

Anslutnings- och förbrukningsavgifter för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen 2016 Anslutnings- och förbrukningsavgifter för den allmänna vatten-och avloppsanläggningen 2016 2 [12] Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Ordlista... 4 3. Anslutningsavgift... 5 Ändrade förhållanden

Läs mer

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng 1 (6) Kommunkansliet Tekniska avdelningen Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna begrepp

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2008/0302 346 KFS 2009:05 (Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2008) (Gäller från och med den 1 januari 2009) ABVA 2009 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.01.31 63 att gälla fr.o.m. 2011.02.01. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.01.31 63 att gälla fr.o.m. 2011.02.01. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Sundsvall Allmänna bestämmelser för användande av Sundsvall Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2011.01.31 63

Läs mer

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund:

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund: Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA Bakgrund: Fastighetsägarna har ansvaret att utföra en del egna arbeten (arbeten på egen tomt), de arbeten som utförs där kan i viss mån påverka stamnätens funktion

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

ABVA 2006. Inledande bestämmelser

ABVA 2006. Inledande bestämmelser ABVA 2006 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bromölla-, Hässleholms-, Hörby-, Osby-, Perstorps- Kristianstads- och Östra Göinge kommun. Gäller fr.o.m.

Läs mer

ABVA 09. Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 09. Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Smedjebacken kommun 2009-02-23

Läs mer

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP 2012 VATTEN & AVLOPP Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 1 2012 Allmänna bestämmelser för användande

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Österåker kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige den 2 februari 2009 att gälla

Läs mer

Montering och drift LPS1000

Montering och drift LPS1000 Montering och drift LPS1000 Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Sept 11 LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt.

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. 2008-09-05 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. Du som är fastighetsägare och

Läs mer

Checklista för nyanslutning av el Steg Process. Giltig from 20150101 Reviderad: 20150618 Rev. av: Ida Holmbom Sida 1 av 9

Checklista för nyanslutning av el Steg Process. Giltig from 20150101 Reviderad: 20150618 Rev. av: Ida Holmbom Sida 1 av 9 Sida 1 av 9 Anslutningar till elnätet Våra installationsregler för lågspänningsanläggningar är ett komplement och förtydligande bestämmelserna i Starkströmsförordningen (SFS 2007:215) och Svensk Standard

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE OCH SVENSKT VATTEN UTVECKLING 1 Bakgrund Med anledning av det stora antalet

Läs mer

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 ABVA Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 Tjörn Möjligheternas ö ABVA - Inledande bestämmelser 1.

Läs mer

WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21)

WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) [919] LJUSNARSBERGS WJ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-03-09 Au 47 Dnr KS 461/2014 Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för

Läs mer

Enkel självbetjäning på vår webbplats

Enkel självbetjäning på vår webbplats Enkel självbetjäning på vår webbplats På Stockholm Vattens webbplats, www.stockholmvatten.se, hittar du bland annat blanketter, aktuella avgift er och information om planer ade vattenavstängningar. Inloggade

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för den allmänna

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA 1 (5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA Antagna av kommunfullmäktige i Nässjö kommun 2009-09-24 att gälla från 2009-11-01. Dokumentet ersätter motsvarande

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09. med. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07)

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09. med. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07) Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09 med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07) och dessutom kompletterande VA-information till fastighetsägare

Läs mer

Montering och drift. LPS2000E/Ex

Montering och drift. LPS2000E/Ex Montering och drift PS2000E/Ex PS allmänt PS (ow Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS2000EIV

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift LPS2000EIV Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS000EIV LPS allmänt Lätt Trycksatt Avlopp (LTA) används idag som samlingsnamn för trycksatt avlopp för villor och fritidshus.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Innehållsförteckning ABVA... 3 Inledning... 3 Inkoppling

Läs mer

Färdiganmälan - Checklista. Avsändare. Fylls i vid driftssättning. Serienummer pump: Vattenmätarnummer: Datum:

Färdiganmälan - Checklista. Avsändare. Fylls i vid driftssättning. Serienummer pump: Vattenmätarnummer: Datum: Fylls i vid driftssättning Serienummer pump: Vattenmätarnummer: Datum: Färdiganmälan - Checklista Ifylld och undertecknad färdiganmälan skickas till: Söderhamn Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Frågor angående

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING 1 (8) VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING För områdena Rävsnäs, Stenören, Talludden, Vallbohaga, Spexhult, Solgläntan, Solhaga, Solbacka, Solvik och Soludden samt mellanliggande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sollentuna - ABVA Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-17, 120 att gälla fr.o.m. 1 januari 2009. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

!!!!! Allmänna bestämmelser för Edholma VA Samfällighetsförening Antagna av extrastämma den 25 maj 2008 och reviderade vid årsstämma den 26 maj 2013.

!!!!! Allmänna bestämmelser för Edholma VA Samfällighetsförening Antagna av extrastämma den 25 maj 2008 och reviderade vid årsstämma den 26 maj 2013. 2013-01-30 Allmänna bestämmelser för Edholma VA Samfällighetsförening Antagna av extrastämma den 25 maj 2008 och reviderade vid årsstämma den 26 maj 2013. Allmänt 1. Fastighetsägare som brukar VA-anläggningen

Läs mer

Att tänka på om man drabbas av översvämning

Att tänka på om man drabbas av översvämning Att tänka på om man drabbas av översvämning Informationsskrift om källaröversvämningar. Man skiljer mellan fyra typer av källaröversvämning: 1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. 2. Vatten

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Viktigt att veta om KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun 1 SLAMBIL Fettavskiljare och vegetabilisk olja Den här broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

INGARÖ-LÅNGVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRSLAG TILL: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DRICKSVATTENANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INGARÖ-LÅNGVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRSLAG TILL: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DRICKSVATTENANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING INGARÖ-LÅNGVIK SAMFÄLLIGHETSFÖRENING FÖRSLAG TILL: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DRICKSVATTENANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m. 2009-01-01 www.telge.se Innehållsförteckning Inledning 3 Inkoppling till den

Läs mer

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2016-08-01 Innehåll 1. Allmänt om LTA... 2 2. Ordförklaring och definitioner... 3 3.

Läs mer

Råd och Anvisningar Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA

Råd och Anvisningar Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA Råd och Anvisningar Råd och anvisningar till Borgholms kommuns ABVA Gäller från och med 1 januari 2012 Innehållsförteckning Borgholm Energi AB........................ 3 Verksamhetsområde.......................

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden 2015-01-01 Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden Va-anmälan Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till, det vill säga gör större förändring

Läs mer

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Anmälan för anslutning till vatten- och avloppsanläggning

Anmälan för anslutning till vatten- och avloppsanläggning Anmälan för anslutning till vatten- och avloppsanläggning Fastighetsbeteckning (för anslutning) Gatuadress Postadress Hustyp Bostadsfastighet Antal bostadshus:... Tomtyta (m 2 ):... Vattenanslutning...

Läs mer

ABVA 2010. Öckerö kommun

ABVA 2010. Öckerö kommun ABVA 2010 Öckerö kommun Allmänna bestämmelser för användande av Öckerö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Gäller från 2010-05-01 och ersätter ABVA 1985

Läs mer

VA-taxa 2016 Falkenberg

VA-taxa 2016 Falkenberg VA-taxa 2016 Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-24 att gälla från 2016-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för VAttentjänster i Mölndals stad.

Allmänna Bestämmelser för VAttentjänster i Mölndals stad. Allmänna Bestämmelser för VAttentjänster i Mölndals stad. Gäller från och med 1 januari 2009 Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-12 s 1/20 ABVA - Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1 26A:1 Fastigheter, som kopplats samman med en allmän va-anläggning under 1955 års lags giltighetstid, intogs senare inte i verksamhetsområdet som fastställdes enligt 1970 års va-lag. Fråga om engångsavgift

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användning av Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användning av Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användning av Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning DESSA ABVA HAR ANTAGITS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I NYBRO KOMMUN DEN 15 DEC 2008 OCH GÄLLER FR. O. M. DEN 1

Läs mer

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Vatten och avlopp Information till fastighetsägare om Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster samt ABVA Allmänna bestämmelser för användandet av Håbo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer