Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN"

Transkript

1 Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

2 Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får du förtur att köpa nya tomter. Passa på att fundera och förbered dig - Var vill du bo? Typer av hus? Hur mycket får det kosta? 2 Hittat en tomt du gillar - anmäl intresse! Om tomten är ledig får du reservera den i ungefär en månad. 3 Undersök! Läs översiktsplaner, program, detaljplanen, geotekniska utredningen, förrättningshandlingen, kalkylera, prata vidare med husföretag, undersök marken, kontakta banker med mera. Planera din tomt så att huset hamnar på rätt plats och höjd, utfarter fungerar med mera. Om du tackar ja till tomten 4 skriver vi under ett köpekontrakt och du betalar 10 % av tomtens pris. Du har nu två år på dig att bygga klart och flytta in i ditt hus. 5 Beställ nybyggnadskarta och sök bygglov. När bygglovet är klart undertecknar vi ett köpebrev och du söker lagfart. Du har nu betalat in hela tomtpriset. 7 Bygg ditt hus - snart får du flytta in! Trädgården kan du ordna innan inflytt eller när du är på plats. 6 När ditt bygglov är klart får du också börja göra markarbeten på din tomt. Innan du börjar med grunden för huset ska husets hörn markeras, så kallad utsättning. Det gör du i samarbete med stadsingenjörsenheten. Hålltider att komma ihåg Senast fyra månader efter att vi skrivit under köpekontraktet ska bygglovet beviljats. Husbygget ska vara färdigt med slutbesked inom två år efter att köpekontraktet är undertecknat. Villatomter och tomtkön Genom att ställa dig i tomtkön får du veta direkt när nya tomter släpps och möjlighet att anmäla ditt intresse för dessa! Tomterna säljs i turordning baserat på hur länge du har stått i kön och de med flest ködagar blir i första hand erbjuden att köpa en tomt. För att ställa dig i tomtkön registrerar du dig på vår hemsida Du kan också ringa till Kalmar kommuns kontaktcenter så hänvisas du till rätt person. Efter att tomterna erbjudits till tomtkön finns det ibland tomter kvar. Till dem är det först till kvarn som gäller oavsett om du är kund i tomtkön eller inte. Dessa tomter läggs upp på kommunens hemsida, Det lönar sig att ha funderat Ju mer du har funderat i förväg på vad för slags tomt och hus du önskar desto mer förberedd är du. Redan nu kan du prata med arkitekter, husföretag, läsa huskataloger, åka runt på husvisningar med mera för att bilda dig en uppfattning. Att ha några olika alternativ klara för dig är bra eftersom alla hus inte fungerar på alla tomter. Genom att förbereda dig på detta sätt får du också mer kunskap om hur byggprocessen går till hos olika husföretag och hur mycket det kan kosta. Du bestämmer själv vilket husföretag du vill anlita eller om du vill bygga med lösvirke. Nya tomter När kommunen har nya villatomter att erbjuda skickar vi först en e-post med kort information om tomterna och området till dig. Om du tycker att området är intressant är det viktigt att du redan nu läser igenom den information som finns, se stycket Tomtreservation nedan. Vi träffar dig gärna för att gå igenom informationen tillsammans med dig! En tid efter att du har fått informationsbrevet skickar vi ett e-postmeddelande med länk till din sida och du kan nu anmäla ditt intresse för en eller flera av tomterna. För att anmäla intresse loggar du in och klickar på Gör intresseanmälan. Svarstiden brukar vara några veckor. Erbjudande om tomt När svarstiden på intresseanmälan gått ut går vi igenom alla svar och skickar ut ett förmedlingsepost där vi erbjuder tomterna enligt turordningen i tomtkön. I vår e-post blir du ombedd att tacka ja eller nej till erbjudandet, det gör du genom att logga in på vår hemsida. Du får några veckor på dig att svara och hör vi ingenting ifrån dig går turen till nästa i tomtkön. 1

3 Tomtreservation När du tackar ja till en tomt får du reservera den i ungefär en månad - du får ett brev som bekräftar att tomten är reserverad för dig. Du har nu tid på dig att fundera, undersöka tomten ytterligare, fortsätta kontakterna med ditt husföretag, ta kontakt med din bank för eventuella lån med mera. Har vi inte träffats innan och gått igenom informationen om tomten och området så bestämmer vi en träff nu. Det är mycket arbete med att förbereda det kommande husbygget och vissa tomtköpare lämnar över allt ansvar till husföretaget, så kallad totalentreprenad, medan vissa väljer att hålla i det själva. Innan reservationstidens slut ska du höra av dig till oss för att antingen säga nej till tomten eller gå vidare genom att skriva under köpekontrakt. Hör vi inte någonting ifrån dig upphör tomtreservationen att gälla och tomten kan erbjudas någon annan i tomtkön. Undersök tomten/fastigheten I det här informationsmaterialet benämner vi din tomt både som tomten och fastigheten, det är samma sak. Det är viktigt att du undersöker tomten innan du bestämmer dig för att köpa den. I detaljplanen som gäller för tomten kan du se vad mark och vatten inom hela området får användas till. Detaljplanen kan också styra var på tomten du får bygga och hur byggnaderna ska se ut med till exempel byggnadshöjder, storlek, antal våningar och taklutningar. Här ser du också vad dina grannar får bygga. Information om aktuell detaljplan kan du få om du ringer kommunens kontaktcenter och ber att få prata med samhällsbyggnadskontoret, se telefonnummer i slutet av foldern. forts. undersök tomten I Kalmar kommun har vi en kommunal lantmäterimyndighet. I handlingen från lantmäteriförrättningen kan du läsa tomtens storlek med exakta mått, om någon annan har en rättighet på din tomt (till exempel servitut eller ledningsrätt) med mera. Det är viktigt att du läser den för att få en tillräcklig kunskap om tomten som du funderar på att köpa. Innan Kalmar kommun säljer tomter görs en översiktlig geoteknisk undersökning för området. Hålen i undersökningen är ungefär en decimeter i diameter. Resultatet av undersökningen finns på hemsidan, fråga efter den annars. Du kan behöva göra ytterligare undersökningar för att vara säker på vad som finns under markytan och vad som behöver göras vid grundläggning för ditt hus. De undersökningarna får du själv bekosta. Kalmar kommun kommer inte att ersätta dig för några kostnader och det är därför viktigt att du undersöker marken innan du köper tomten. Kommunen förbereder aldrig grundläggning av byggmader eller anlagda ytor, utan marken är eventuellt förberedd för plantering. Du får alltid själv gräva ur för att att förbereda för ditt hus. Tänk på kostnader förutom tomt och hus Nybyggnadskarta Grundläggning Färdigställande av tomt Bygglov Utsättning av tomt och hus med plantering Lagfartskostnad Anslutnig till vatten och avlopp, Kontrollansvarig Ev stämpelskatt bredband, el, tele och fjärrvärme Markarbeten Med mera Banklån För de flesta är det nödvändigt att låna pengar av en bank för att kunna bygga hus. Att tänka på är att du hos många banker har möjlighet att använda tomten som säkerhet vid belåning först när du och Kalmar kommun har undertecknat köpebrevet, det vill säga när köpet är genomfört och du har sökt lagfart på fastigheten (se stycke nedan). Hör vad som gäller för just din bank och boka gärna in ett möte så snart du har valt att tacka ja till en erbjuden tomt. Exempel på detaljplan Köpekontrakt När du har bestämt dig för att köpa tomten skriver vi ett köpekontrakt med dig. Detta innebär att du godkänner våra villkor för tomtköpet och betalar in en handpenning på tio procent av tomtens pris. Du får också ett kvitto på att kommunen godkänner dig som tomtköpare genom dokumentet Godkännande av tomtköpare som senare redovisas för kommunstyrelsen. När vi har undertecknat köpekontraktet ska du söka bygglov för det hus du har valt. Bygglovet måste beviljas senast fyra månader efter att vi skrivit under köpekontraktet, annars går köpet tillbaka och tomten erbjuds nästa person i tomtkön. Handpenningen återbetalas i så fall ej. När bygglovet är beviljat ska vi slutföra köpet genom att skriva under köpebrevet (se nedan). 2 Husbygget ska vara färdigt inom två år efter att köpekontraktet är undertecknat. Datumet finns med i köpekontraktet och slutbesked för huvudbyggnaden av samhällsbyggnadsnämnden visar att huset är färdigt. Om du av någon anledning inte kan slutföra husbygget före den bestämda sluttiden har gått ut ska du i god tid begära förlängning. Gör du inte detta, eller om vi inte kan godta dina skäl till förlängning, har Kalmar kommun enligt köpekontraktet möjlighet att ta ut ett vite om kr per år fram till det att huset är färdigt. 3

4 Bygglov För att bygga nytt hus måste du söka bygglov, det gör du hos samhällsbyggnadskontoret. Tillsammans med ansökningsblankettet ska ritningar som plan- och fasadritningar på byggnaderna och en nybyggnadkarta lämnas in. Nybyggnadskartan beställer du av stadsingenjörsenheten. Kartan visar bland annat befintliga höjder på din tomt, projekterade färdiga gatuhöjder och även antingen befintlig eller projekterad höjd på vattengången i förbindelsepunkten och uppdämningshöjd för dagoch spillvatten. Kontrollera noga att alla höjder finns med. Saknas gatuhöjderna kontaktar du samhällsbyggnadskontorets trafikavdelning innan det tekniska samrådet (se nedan) för rätt höjder. För att ärendet ska anses komplett inför handläggning enligt plan- och bygglagen ska även en kontrollansvarig anmälas. Avgiften för ett bygglov tas enligt den taxa som kommunfullmäktige beslutat om. När bygglovet är beviljat skickas beslutet tillsammans med en kallelse till ett tekniskt samråd till byggherren (sökande) samt kontrollansvarig. Det är också nu vi ska underteckna köpebrevet (se nedan)! Det tekniska samrådet är en dialog mellan byggnadsinspektören, byggherren och kontrollansvarig om hur de tekniska egenskapskrav som ställs i Boverketets byggregler, BBR, ska uppfyllas. Innan byggnationen får påbörjas krävs ett startbesked, vilket lämnas av samhällsbyggnadsnämnden om de kan anta att byggherren kan uppfylla kraven. Kontrollansvarigs uppgift därefter är att se till att kontrollplanen följs, att nödvändiga kontroller utförs samt vara med på de platsbesök som byggnadsinspektören kommer att genomföra. I slutet av byggnationen är det dags för ett slutsamråd. Kontrollansvarig och byggnadsinspektören träffas då på arbetsplatsen för att kontrollera hur byggnationen gått och om alla kontroller, dokumentation och tekniska egenskapskrav är uppfyllda. Om allt är ok lämnas. ett slutbesked och man kan då ta byggnaden i bruk. Ansökningsblankett och mer information hittar du på Exempel på nybyggnadskarta. Din arkitekt ritar in husets placering med mått till tomtgräns inför bygglovsansökan. Köpebrev, värdeintyg och lagfart När du har fått bygglov för ditt hus meddelar du projektoch exploateringsenheten det så att vi kan förbereda köpebrevet och slutföra köpet. Vi bokar en tid för att träffas antingen på banken eller på Kalmar kommun för att underteckna köpebrevet. När vi ses tar du med dig ett kvitto som visar att resterande del av köpeskillingen är inbetald till vårt plusgiro. Köpebrevet behöver du när du nu ska söka lagfart på fastigheten. Banken brukar hjälpa till med ansökan. Obebyggda fastigheter saknar ofta taxeringsvärde. Vid köp av en fastighet som inte ännu har fått ett taxeringsvärde behövs ett värdeintyg för att få lagfart. Värdeintyget ska visa fastighetens värde vid överlåtelsetidpunkten och ska bifogas ansökan om lagfart. Lantmäterimyndigheten och andra sakknunniga kan utfärda värdeintyg. När du beviljats lagfart kommer du att stå som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Markplanering Markarbeten När du har tillträtt tomten kan du börja göra markarbeten på din tomt, till exempel ta bort träd och annan växtlighet, schakta med mera. Trädgården ska planeras och när markarbetena görs för huset kan det vara smidigt att samtidigt få eventuell tomtdränering och planteringsgropar för häckar och rabatter grävda när ändå maskinerna är på plats. Observera att du inte får göra några ingrepp på tomten innan tillträdet. Höjdsättning av tomt När du får tillgång till tomten är gatan utbyggd i körbart skick och i nya områden kommer ytterligare lager asfalt att läggas efter att husen har byggts för att nå den projekterade (slutliga) gatuhöjden. Höjdsättning av marken på en tomt och även golvhöjd inne i huset ska göras så att anpassning sker till projekterade nivåer på anslutande gata och/eller gång- och cykelväg samt uppdämningsnivå för dag- och spillvatten. Du får själv bekosta uppfyllnad av tomt till lämplig nivå. Gatlyktor, elskåp och andra fysiska saker finns på plats när du köper din tomt. Ta hänsyn till dem och var noga med att anpassa din utfart så att inte exempelvis gatlyktan hindrar dig att köra in på din uppfart. Tomten säljs i befintligt skick Kommunens tomter säljs i befintligt skick och det är viktigt att du innan köpet undersöker tomten så att du vet vad du köper. Om det finns träd eller andra växter på tomten som du inte vill spara tar du själv ner och ta hand om dem. Rötter räknas som farligt avfall och ska köras till deponi. Träd kan vara skyddade, det står i så fall i detaljplanen och i så fall krävs marklov för att fälla träden. Vatten, avlopp, el, fjärrvärme, fiber? Nu börjar det också bli dags att ordna med anslutning av vatten och avlopp, el, telefoni, bredband, fjärrvärme med mera. Kalmar Vatten AB försörjer stora delar av kommunen med vatten, och tar emot spill- och dagvatten. Bolaget ägs helt av Kalmar kommun. Efter att du köpt tomten betalar du anslutningsavgift till bolaget för att koppla på dig på deras ledningar. I kommunen finns två ledningsägare som transporterar el; det är Kalmar Energi och E.on. Vilket bolag som äger ledningarna till din tomt berättar vi gärna för dig så att du kan höra av dig till dem för att ansluta till deras ledningar. Kalmar Energi äger även kommunens fjärrvärmenät. Fjärrvärmen är väl utbyggd i Kalmar och produktionen (inklusive el) är till mer än 99 % förnyelsebar. Bränslet, avfall som annars skulle gått till spillo, kommer från småländska skogar och industrier. Hör gärna med oss om fjärrvärme finns i området med din tomt. Företag på marknaden kan välja att lägga ner ledningar med fiber till kommunens tomter. Fråga oss gärna om fiber finns framdraget till din tomt, och om det finns så kontaktar du din operatör för mer information. 4 5

5 Bygga hus och göra iordning din tomt Fastighetsgränser Fastighetsgränser med tillhörande gränsmarkeringar definierar fastighetens utberedning på marken och är viktig för dig som ägare att känna till när du ska bygga, plantera häck med mera. Gränsmarkingarna är oftast ett järnrör, men förekommer även som till exempel spik i asfalt och dubb i sten. Gränsmarkeringarna är utplacerade av lantmäterimyndigheten och dessa ska du vara rädd om. Du får aldrig rubba, flytta eller kapa en gränsmarkering. För att du lättare ska hitta dina gränsmarkeringar finns ofta en träkäpp placerad intill gränsmarkeringen. Kan du inte hitta fastighetens gränsmarkeringar kan stadsingenjörsenheten mot en kostnad göra en gränsvisning i samband med husutsättningen. Husutsättning För att husets placering ska stämma med bygglovet ska även husets grund markeras i varje hörn eller vinkel inför grundläggningsarbetet, utsättning. En husutsättning innebär att personal från stadsingenjörsenheten kommer ut till fastigheten och markerar var huset ska byggas. Det normala förfarandet är att det först sker en grovutsättning som används som hjälp för att bereda marken. Därefter sker en finutsättning som används till själva byggnationen. Exempel på utmärkning av tomtgräns med järnrör och en träkäpp som leder dig till rätt plats. Exempel på husutsättning där husets grund markeras i varje hörn eller vinkel. Schaktmassor och matjord Schaktmassor som blir över vid schaktningsarbeten på fastigheten är tomtköparens ansvar och bör regleras med berörda entreprenörer. Massorna kan köras till deponi eller användas till utfyllnad i andra projekt, det sker i så fall på tomtköparens bekostnad. Fastigheter som innehåller överskott av matjord av överenskommen bra kvalitet, som ej går åt för finplanering av fastigheten, ska transporteras bort till av kommunen anvisad plats. Även det bekostas av dig som tomtköpare. Om massorna ska användas i annan plats än din tomt måste de godkännas av kommunens miljöavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Vid frågor om möjlighet till plats för utfyllnad med överskottsmassor eller överenskommelse om plats för matjord kontaktar du serviceförvaltningens produktionsavdelning. Vatten- och avloppsledningar Förbindelsepunkt för vatten- och avloppsledningar ligger 0,5 meter utanför tomtgräns och köparen ansvarar för servisledningarna fram till denna punkt. Vid eventuella problem med servisledningar i framtiden kan det vara bra att enkelt kunna utföra schakt till ledningarna. Mötet med grannar, gata och naturmarken I nybyggda områden vet du inte alltid vilken höjd dina grannar väljer på sina tomter. Om höjden på din och grannens tomt skiljer sig får ni själva komma överens om hur ni löser det med stödmur eller annan anordning. En stödmur kan kräva bygglov. Lösningen bekostas av dig och din granne. Bara den mark ni äger får användas - andra grannars mark, gaturum eller naturmark ska lämnas orörda. Anslutningar mot gata och gång- och cykelvägar ska utformas så att den blir tillgänglig för funktionshindrade. Vid utfarter till gata eller vid gatukorsning får inte häck, staket eller annan anordning utföras som försämrar sikten i anslutning till fastigheten. Se bilder nedan, mer information med riktlinjer finns på Kalmar kommuns hemsida. Att uppföra ett staket är inte en bygglovpliktig åtgärd, och med staket menas enligt Kalmar kommun högst 1,10 meter högt och minst 50 % genomsiktligt. Tänk på att vid korsningar och vid garageutfarten bör staket/växtlighet inte var högre än 0,8 meter pga. trafiksäkerhetssynpunkt. Murar får också uppföras utan bygglov om de inte är högre än 0,5 meter höga, räknat från lägsta sidan. Du och din granne ska vara överens om att sätta upp något av ovanstående i tomtgräns, annars får du anordna det på din sida om gränsen. Om du inte kan återfinna fstighetens gränsmarkeringar, eller om du och din granne av något annat skäl har svårigheter att komma överens om var era fastigheter börjar och slutar, kontaktar du lantmäterimyndigheten innan du bygger hägnad eller planterar häck. Tänk på att en häck behöver utrymme att växa på, den blir bredare med tiden och den ska rymmas inne på din tomt även då. Om din tomt gränsar till naturmark ska du anlägga din tomtmark så att naturmarken inte påverkas och ett naturligt möte uppnås mellan naturmark och tomt. 6 7

6 Dagvatten Du som fastighetsägare är skyldig att i första hand ta hand om ditt dagvatten (regnvatten, snö med mera) på din egen tomt. Det är därför viktigt att du planerar din tomt med lutningar så att vattnet inte kan rinna ut på gatumark eller in på din grannes tomt. Hur man tar hand om sitt dagvatten varierar. Enligt kommunens dagvattenpolicy ska fastighetsägare i första hand försöka få vattnet att infiltrera i marken på sin egen tomt. Om kommunal dagvattenledning finns i området ska tomtens dagvatten anslutas till den, och det vatten som inte infiltreras eller fördröjs på tomten släpps ut i dagvattenledningen. Mer information finns på Kalmar kommuns hemsida. Checklista Fastighetsbeteckning Undersök tomten! Jag/vi vet allt vi behöver Reservation till och med. Tackat JA Handpenningen inbetald Köpekontraktet undertecknat Nybyggnadskarta klar med projekterade gatuhöjder Bygglov: Ansökan inlämnad NEJ Nya bostadsområden tar tid Att arbeta med och färdigställa ett nytt område tar tid, ibland lång tid, innan alla husen är byggda och området är fullt iordningsställt med grönområden, gator, eventuell lekplats med mera. Du får därför räkna med bygg- och anläggningstrafik under en tid efter att du själv har flyttat in i ditt nya hus. När du får tillgång till tomten är första asfaltslagret lagt och sista lagret läggs först när alla tomterna är sålda. De tomter som under en tid saknar hus kommer inte att göras iordning av kommunen. När köpet med Kalmar kommun är genomfört kan du självklart fortfarande ringa till oss för råd och information. Tips på bra länkar kalmar.se - här kan du hitta kontaktuppgifter till kommunens olika enheter. mittbygge.se, boverket.se och lantmateriet.se. Bygglov beviljat Köpeskillingen inbetald Lagfart: Ansökan skickad Gränsmarkeringar hittade Köpebrev undertecknat Lagfarten beviljad Anslutning till vatten, avlopp, el, fjärrvärme, bredband med mera Bygga hus (och iordningsställa tomten)! All information i denna folder är av stor vikt vid köp av tomt och alla moment finns inte med i checklistan på nästa sida. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Kalmar kommun. Slutbesked Äntligen, flytta in! 8 9

7

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

Köpa tomt av Kalmar kommun. - så här går det till

Köpa tomt av Kalmar kommun. - så här går det till Köpa tomt av Kalmar kommun - så här går det till Tomtköpet steg för steg 1. 2. 3. 4. Kika på www.kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna

Läs mer

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön 2016-01-05 Att köpa en småhustomt och bygga sitt egna hus är för många en stor dröm. Detta vägledningsdokument har tagits fram för att hjälpa dig i planeringen

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen

Lathund för fribyggartomter. i Helsingborgs stad. Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för fribyggartomter i Helsingborgs stad Ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen mark- och exploateringsavdelningen Lathund för FRIBYGGARTOMTER Innehåll 3 Kort om fribyggartomter 4 Fastighetsbildning

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8

Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8 Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8 Tomt till försäljning i Löddeköpinge I Löddeköpinge finns en fribyggartomt till försäljning. Tomten är belägen i närheten av Lödde centrum och

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomter Furunäs 1:57-62 i Ålstorp

Informationsmaterial Fribyggartomter Furunäs 1:57-62 i Ålstorp Informationsmaterial Fribyggartomter Furunäs 1:57-62 i Ålstorp Tomter till försäljning i Ålstorp I Ålstorp finns 6 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna, Furunäs 1:57 62, är belägna i den

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan MA 113 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 Utställningsbeslut 2 2010-08-31 2010-10-13 Antagande 2010-12-13 Laga kraft 2012-03-29 Figeholm, Oskarshamns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter inom Liljedal, kvarteren Ålen, Mörten, Braxen, Gösen.

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter inom Liljedal, kvarteren Ålen, Mörten, Braxen, Gösen. Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter inom Liljedal, kvarteren Ålen, Mörten, Braxen, Gösen. Allmänt Tomterna inom Liljedal är belägna öster om Skogshöjden/ Vänersborgsvägen. Tillfart till

Läs mer

Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20

Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Josefine Robertsson 2016-03-21 KS 2016/0096 50088 Kommunstyrelsen Försäljning av del av Tegelviken 2:4, blivande Bläcksvampen 20 Förslag till beslut

Läs mer

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV?

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Följande handlingar

Läs mer

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig 2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod Övrig 3(5) INFORMATION TILL DIG SOM VILL ANSLUTA TILL ALLMÄNT VATTEN OCH AVLOPP INOM SANDVIKENS

Läs mer

Information om bygglovshandlingar mm

Information om bygglovshandlingar mm 1 2010-05-07 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BYGG Information om bygglovshandlingar mm Bygglov Behöver du bygglov? Vi på byggavdelningen svarar gärna på dina frågor om vad som kräver bygglov. Du kan också

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer

Lathund. för fribyggare i Lunds kommun

Lathund. för fribyggare i Lunds kommun Lathund för fribyggare i Lunds kommun 2 När händer vad? Att köpa en fribyggartomt är ett stort beslut som man kanske fattar bara en gång i livet. För att hjälpa dig och underlätta din planering har vi

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Område vid Peppargränd

Område vid Peppargränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Karin Persson, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Peppargränd Fastigheterna Näsby 4:882 och 4:870 samt Odlingslotten

Läs mer

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten informerar om LOD Lokalt Omhändertagande av Dagvatten 1 Bild 1. Exempel på bra vattenavledning från hus. Utfört med betongränna och lite makadam i änden för att slippa eventuell jorderosion. Bild 2. Ett

Läs mer

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini

Översiktsplan. Utställning. Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Information från Boverket. Illustrationer av Kiran Maini Plan- och bygglagen i din vardag Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare

Läs mer

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad

SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och nybyggnad av 2 flerbostadshus samt installation av eldstad Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (7) YTTRANDE Sven-Erik Kangas 016-710 29 52 Till Stadsbyggnadsnämnden SVÄRDSLILJAN 1 Bygglov för ändrad användning av kontor/industribyggnad till bostäder och

Läs mer

Nyhetsbrev november 2014

Nyhetsbrev november 2014 Information från Haninge kommun Om ditt brev ser konstigt ut i din e-post, klicka här. Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Nyhetsbrev november 2014 Arbete i Etapp 1 Arbetet i delar av etapp

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

Enligt särskild närvarolista. Miljö och samhällsnämndens ordförande Stig-Lennart Karlsson hälsar välkommen.

Enligt särskild närvarolista. Miljö och samhällsnämndens ordförande Stig-Lennart Karlsson hälsar välkommen. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Kristineberg samhälle inom Lycksele kommun Inbjudan Närvarande Information/samråd Miljö och Samhällsnämnden har inbjudit till plansamråd tisdagen den 27 mars 2012 i Thornégården,

Läs mer

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Återvinning 5. Tillgänglighet 6. Utemiljö Inledning

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

EKÄNGEN, Tomatvägen 2010-11-25

EKÄNGEN, Tomatvägen 2010-11-25 2010-11-25 EKÄNGEN, Tomatvägen KORTA FAKTA: Ekängen är en tätort i Linköpings kommun som ligger vid sjön Roxen. Området har växt ordentligt under ett par år. Området omfattas av småhusbebyggelse. Det är

Läs mer

Remiss: Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46

Remiss: Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-15 KS 2015/0868 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter på Hälltorps gård, etapp 1, kvarteren Katjaäpplet, Duväpplet, Rosenäpplet, Smultronäpplet.

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter på Hälltorps gård, etapp 1, kvarteren Katjaäpplet, Duväpplet, Rosenäpplet, Smultronäpplet. Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter på Hälltorps gård, etapp 1, kvarteren Katjaäpplet, Duväpplet, Rosenäpplet, Smultronäpplet. Allmänt Bygganvisningen togs fram under 2011 vid fördelning

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2004-11-18 Laga kraft 2004-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Kebal 2:203 m. fl., Strömstads kommun Organisatoriska frågor Detaljplan Gällande detaljplan för Kebalviken upphävs

Läs mer

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde Antagandehandling, november 2009 Detaljplaner för Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Detaljplan för Härnö-Solum1:13

Detaljplan för Härnö-Solum1:13 PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM15-2624-214 2016-05-13 Detaljplan för Härnö-Solum1:13 Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. 2008-09-05 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. Du som är fastighetsägare och

Läs mer

Inglasat uterum/inglasad balkong

Inglasat uterum/inglasad balkong Exempelritningar Inglasat uterum/inglasad balkong eskilstuna.se/bygga Vilka handlingar behövs när jag söker bygglov? Bygglov För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt

Läs mer

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5)

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5) 1(5) Dnr 0481/10 Antagandehandling 2015-09-16 DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03

Dnr BTN14/86. Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186. Stavsjö. Nyköpings kommun. Samrådshandling. Planbeskrivning. Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN14/86 Detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 samt del av 2:186 Stavsjö Nyköpings kommun Samrådshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-03-03 Dnr BTN 14/86 2/11 Planhandlingar Detaljplanen består av

Läs mer

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Sundbybergs Koloniträdgårdsförening Box 1071 Januari 2010 172 22 Sundbyberg Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Bygga nytt, ändra, bygga om. Generellt krävs tillstånd från styrelsen för

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Åkarp 7:58, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län normalt planförfarande UTLÅTANDE Antagandehandling, upprättad 2011-04-11 1 (7) UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Tallbacken etapp II, del 2, Kort beskrivning av området

Tallbacken etapp II, del 2, Kort beskrivning av området Tallbacken etapp II, del 2, Kort beskrivning av området Ett bostadsområde på Norr har planlagts i syfte att kunna erbjuda invånarna bostadsbyggande i ett attraktivt naturskönt läge med närhet till både

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl.

Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Detaljplan för Bränninge S:4 m. fl. Habo kommun Planbeskrivning Antagen 11 december 2013 Laga kraft 8 januari 2014 Genomförandetiden utgår 8 januari 2029 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag. Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen

Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag. Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen Sundsvalls kommuns servicegarantier till företag Snabbar upp processer Skapar trygghet Förbättrar dialogen Hjälper företagen Våra sex servicegarantier är företagarens bästa vänner Utan företag stannar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng 1 (6) Kommunkansliet Tekniska avdelningen Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna begrepp

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Gräsvallen 5 inom Gräsvallen 5, Karlstads kommun, Värmlands län Arkivnr. 1780K-36-P2014/20 Upprättad 2014-10-06 Antagen av SBN 2014-10-22, 12 Laga kraft 2014-11-19 Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-27 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-04-20, rev. 2011-11-21 ANTAGANDEHANDLING UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 20XX-XX-XX Detaljplan för fastigheten Tälje 4:73 m.fl. (kv Båtsman) i Norrtälje stad enligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad. Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Gamla stan 2:26 (Sveavägen) Falköpings stad Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen, 2012-10-23 HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Äganderätt. Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ

Äganderätt. Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ Bo i äganderätt bonava.se Äganderätt Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ Är det ett eget hus med en äppelträdgård? Är det området där du känner alla grannar och är stammis på det lokala bageriet?

Läs mer

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark

Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark 1(5) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark Detta avtal gäller markupplåtelse för nedläggning av kommunikationsledning i mark (nedan kallad Ledningen) på nedanstående fastighet (nedan kallad

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Allmänna platser Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Allmänna platser Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått förlorade. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna

Läs mer

Kumla 3:1076 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län

Kumla 3:1076 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Anders Lind, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kumla 3:1076 Inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2 ALLMÄNT

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA. för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA. för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 84 VA-TAXA för Munkedal kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med 2016-01-01 Innehåll ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5 14)... 3 BRUKNINGSAVGIFTER

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Stenungsunds kommun. Taxa. för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Stenungsunds kommun. Taxa. för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Stenungsunds kommun Taxa för Stenungsunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning TAXA för Stenungsunds kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den. Huvudman för

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Köpa tomt av Kalmar kommun. - så här går det till

Köpa tomt av Kalmar kommun. - så här går det till Köpa tomt av Kalmar kommun - så här går det till Tomtköpets 7 steg 1. Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

1(19) VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2016. Styrdokument

1(19) VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2016. Styrdokument 1(19) VA-taxa Eda kommuns anläggnings- och brukningsavgifter 2016 Styrdokument 2(19) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-03-26 44 Dokumentansvarig Verksamhetschef samhällsbyggnad

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit. Presentation Mikael Lindgren Projektledare VA Michael Johansson Arbetsledare, VA-planering Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas

Läs mer

Sjöby Mellanväg. Götaland Kommun Mark Storlek 902 m² Område Sjöby Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. Sjöby Mellanväg

Sjöby Mellanväg. Götaland Kommun Mark Storlek 902 m² Område Sjöby Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. Sjöby Mellanväg Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mark Storlek 902 m² Område Sjöby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Med gångavstånd till centrum, skola, idrottsplats,

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

s. u 1 0 /11c; 1 Markanvisningsavtal SALA KOMMUN 1 Anvisning 3 Reservation Bilaga~ L ~3 ~ lnk. 2015-05- 2 7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

s. u 1 0 /11c; 1 Markanvisningsavtal SALA KOMMUN 1 Anvisning 3 Reservation Bilaga~ L ~3 ~ lnk. 2015-05- 2 7 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING s. u 1 0 /11c; 1 Bilaga~ L ~3 ~ SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning lnk. 2015-05- 2 7 Opl,; KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Mellan ägaren av Kristina 4:271, Sala kommun, org.nr 212000-2098, Box 304,

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning www.hassleholm.se Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning Du behöver rivningslov när du ska: riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan,

Läs mer

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn

Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 2 Byggnadsnämndernas arbete med tillsyn Dalarnas län 2014 3 Syfte Syftet med denna rapport är att göra den uppföljning och utvärdering som plan-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer Datum för gällande detaljplans fastställande ändras i planbeskrivningen.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer Datum för gällande detaljplans fastställande ändras i planbeskrivningen. Anonymiserad utställningshandling Dnr: BN 2011 / 16 215 Ersättning, del av detaljplan S 73 för del av fastigheten Noret 1:27 m.fl. vid Kniploksvägen och Mitjelåsvägen i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 2015 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2015 Knivsta Kommun 2015-03-12 Handläggare: Christofer Mattsson BMN 2015/19 Bygg- och miljönämndens tillsynsplan enligt plan- och bygglagen för 2015 Tillsyn

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

8.9. Diarienummer: 10/0734 Ankomstdatum: 2010-05-11 Fastighetsadress: Kleva 205

8.9. Diarienummer: 10/0734 Ankomstdatum: 2010-05-11 Fastighetsadress: Kleva 205 33 8.9 ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRING AV I STRID MED BYGGLOV TILLBYGGD DEL AV FÖRRÅD (SJÖBOD), SAMT ÄNDRING AV TAK PÅ URSPRUNGLIGT FÖRRÅD (SJÖBOD) PÅ FASTIGHETEN KLEVA 3:9 Diarienummer: 10/0734 Ankomstdatum:

Läs mer

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 OLOFSTRÖMS KOMMUN TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 För att täcka kostnader för Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. TAXA 2015 för Borlänge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt särtaxa gällande anläggningsavgifter för verksamhetsområde Uvberget, delplan 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-18. Huvudman

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14

Taxa. Vatten och avlopp. Mariestads kommun. Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 Taxa Vatten och avlopp Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads kommun 2015-12-14 VA-taxa för Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Sida: 2 (16) Taxa för Mariestads kommuns allmänna

Läs mer