UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa"

Transkript

1 UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform. Vattensopor från toaletter, bad, disk, tvätt och industrier kallas avlopp. Totalt använder vi i Sverige cirka 300 liter rent vatten per person och dygn. Vi använder fint dricksvatten att spola toaletterna med. I avloppsvattnet finns det växtnäring som kan bli gödsel på böndernas åkrar. Men kretsloppet mellan naturen och samhället är brutet. Slammet från reningsverken kan vara förgiftat av tungmetaller och andra skadliga ämnen från gator och industrier. Reningsverken är ganska bra på att fånga upp fosfor som hamnat i slammet. Kväve och kalium som är viktiga näringsämnen för växter går däremot till större delen rakt igenom reningsverket. Ökar mängden näringsämnen i havet ökar också mängden växter där. När dessa växter har dött och bryts ner förbrukas syre. Om för stora mängder växter bryts ner på samma gång uppstår syrebrist i vattnet. Toaletten - slasktratt eller sparbössa Från varje människa spolas årligen 1 kilo fosfor (P) och 5 kilo kväve (N) ner. Det mesta finns i urinen. Fosfor och kväve är värdefulla näringsämnen och jordbrukarna lägger årligen ner stora summor på att köpa in konstgödsel. Konstgödsel ser ut som ett benvitt pulver eller små pelletskorn. Fosfor tillverkas av fosforit från bland annat Marocko. Kväve tas från luften med hjälp av stora mängder energi. 20 personers urin under ett år skulle räcka för att gödsla en hektar åker (en hektar = två fotbollsplaner). Om man på detta sätt återför näring till åkrarna är den en nyttighet i stället för ett problem. Värdet på urinen från en person blir då 50 kronor om året. Idag betalar fastighetsägarna och kommunen för att bli av med avloppsvattnet. Flera aktiviteter startas i Sverige just nu för att bringa ordning i denna oreda, så att näringsämnena kommer in i kretsloppet igen efter det att vi lånat dem. På så vis kan varje kommun leva upp till FN:s riktlinjer om ett hållbart samhälle. Vi är alla inblandade så fort vi spolar eller vrider på kranen. 1.

2 Nya lösningar på avloppsproblemet Här presenteras några exempel men listan skulle kunna göras mycket längre. I Tanums kommun på västkusten siktar man på att inga WC ska finnas efter sekelskiftet. Då kan man istället använda näringen som gödsel på jordgubbsplantorna i stället för att den ska hamna i Västerhavet. I Trosa kommun vid Östersjön, planerar man att byta ut WC mot urinseparerande toaletter i befintliga hyreshus. Den kväverika urinen går till böndernas åkrar. I Marks kommun i Västergötland ser man till att endast använda fosforfria tvättmedel. Genom att minska användningen redan i hushållen klarar kommunen att minska mängden fosfor i avloppsvattnet. Flera industrier, bland annat flera pappers- och sulfatmassafabriker, är på väg att sluta sina avlopp. Nästan allt vatten och kemikalier "går runt" inom fabriken och återvinns. I bland annat Stockholm har biltvättarna blivit ålagda att byta ut skadliga tvättmedel till mindre miljöfarliga produkter. Detta är ett exempel på den så kallade utbytesprincipen i lagen om kemiska produkter. Finns det en produkt som är bättre ur miljösynpunkt ska den användas och övriga förbjudas. Sverige har anslutit sig till flera internationella konventioner för att minska utsläppen av kväve och fosfor till haven. Vid det så kallade Ronnebymötet 1990 samlades statsministrar från de nio länderna runt Östersjön för att diskutera åtgärder för att minska utsläppen till haven. Under många år hade man inriktat sig på att hitta tekniska lösningar för att minska fosforutsläppen. Nu ansåg man att det var hög tid att göra något åt kvävet som via jordbruk, skogsbruk, trafik och reningsverk förr eller senare hamnat i havet. Riksdagen beslutade sedan att de svenska reningsverken vid Östersjökusten måste halvera sina utsläpp av kväve, och att detta skulle vara gjort senast Tack vare olika åtgärder, till exempel särskild kväverening i reningsverken, har kväveutsläppen minskat men man kommer inte i närheten av en halvering. 2.

3 UPPDRAG: AVLOPP Namn på gruppdeltagarna: Läraren/ledarens namn: Skola/organisation: Klass: Datum för undersökningen: Avloppet hemma 1. Hur hanteras avloppsvattnet därhemma? Är avloppet kommunalt, finns tvåkammarbrunn eller liknande? Avloppet i skolan 2. Hur mycket dricksvatten går det åt varje gång ni spolar i en av skolans toaletter? liter per spolning. 3. Beräkna vattenåtgången för samtliga toaletter i er skola under en dag! liter per dag. 4. Vilket är priset på en kubikmeter (= 1000 liter) vatten i er kommun? kronor. Släpper skolan ut skadliga ämnen? Inventera rengöringsmedel, kemi-, teknik- och slöjdsalar och ta reda på vilka produkter man använder. 5. Använder er skola rengöringsmedel som är märkta med Svanen eller Bra Miljöval? P Ja P Nej P Vissa 6. Samlar man upp använda kemikalier i kemi- och slöjdsalar? P Ja P Nej 7. Om ja, vart tar de vägen? 3.

4 Längs avloppsrören 8. Vad händer med vattnet från våra toaletter, duschar och handfat? Du skall ta kontakt med avloppsreningsverket i den kommun där du bor. Ta reda på hur verket fungerar, vad som är bra och när det är mindre bra. Ta reda på vad de tror om framtidens reningsverk. Om du vill kan du ta hjälp av nyckelorden nedan när du formulerar dina frågor. Nyckelord: reningsverket 1970, mekanisk, biologisk och kemiska rening, kväve, lakvatten, dagvatten, industriavlopp, rötslam, tungmetaller, lösningsmedel, kostnader, kemikalier, reningsverket år 2020, våtmarksrening och andra ord du själv tycker är viktiga. Passa också på att ta reda på svaren på följande frågor: 9. Reningsgraden i vårt reningsverk för fosfor (P) är: % 10. Reningsgraden i vårt reningsverk för kväve (N) är: % 11. Var släpps vattnet från reningsverket ut? Den närmaste framtiden Kraftfulla åtgärder behövs för att minska kvävebelastningen i luft, mark och vatten. Fråga en ansvarig person på kommunkontoret! 12. Vad planerar man att genomföra inom kommunen för att minska kväveutsläppen under de närmaste tre åren? (en eller flera åtgärder): P Införa urinseparerande toaletter/torrtoaletter P Förbättra kväverening i reningsverket P Minska kväveläckage från jord- och skogsbruk P Minska trafikens kväveutsläpp P Minska industrins utsläpp av kväve 4.

5 Kommunen får betyg Nu skall ni försöka att sätta betyg på er kommun. Betyget gäller både kommunens invånare och kommunledningens politiker och tjänstemän. Hur aktivt arbetar man med följande åtgärder? * Att minska läckaget av kväve och andra näringsämnen via avloppet? * Att minska utsläpp av giftiga ämnen i avloppet? Säkert finns det många fler frågor som ni skulle behöva få svar på. Men försök att utifrån det ni nu vet sätta ett så rättvist betyg som möjligt. Betygskalan är 1-5. Betyg 5 = Vi har en handlingskraftig kommun som arbetar kunnigt med dessa två punkter. Betyg 1 = Vår kommun är inte handlingskraftig och arbetar inte med dessa två punkter. 13. Vi ger vår kommun betyget Motivering: Om er kommun inte får betyget 5, ge förslag till vad man bör göra för att få ett högre betyg. 14. Vi ger vår kommun följande förslag: När ni är klara: För över era svar till klassens gemensamma redovisningsblankett och mata in dem på Naturväktarnas hemsida: Vi kan tyvärr inte ta emot redovisningar per post eller fax. 5.

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2013 Så blir varje droppe ren Följ med på studiebesök Tävla

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av Miljömärkt Event har en logotyp

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Rent havsvatten är vårt ansvar

Rent havsvatten är vårt ansvar JUBILEUM! Syvab har renat vatten i 40 år MAGASINET Stora planer Syvab planerar att bygga om nu ska vattnet bli ännu renare Biogas Så kan avloppsvattnet driva bilar For kids: Sidorna för dig som är lite

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Kretslopp Göteborg 2050

Kretslopp Göteborg 2050 Kretslopp Göteborg 2050 Hållbara system för avfall, vatten och avlopp med: Kraftigt minskade avfallsmängder Kretsloppsanpassade långlivade produkter Produktåteranvändning och materialåtervinning Ren och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer