Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram"

Transkript

1 Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

2 Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla måste ta ansvar för miljön. Vi vill att alla som bor i Stockholm, alla föreningar, alla skolor och alla företag ska hjälpa till så att vi lyckas med Miljöprogrammet. Det här är en lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram. Det är en text utan många svåra ord, men det viktigaste finns med. Här kan du läsa om vad du kan göra för att miljön ska bli bra. Du kan också läsa om hur Stockholms stad ska arbeta för en bättre miljö de närmaste åren. Miljöprogrammet gäller till år Vill du se hur det går? Titta på Miljöprogrammets hemsida

3 Cykla eller åk buss, tunnelbana eller tåg i stället för att köra bil. Då får vi renare luft och mindre buller. Du mår bra av att cykla. När du handlar välj miljömärkta eller ekologiskt odlade varor. Har affären grönsaker som är odlade nära Stockholm? Välj dem hellre än grönsaker som har åkt med lastbil över halva Sverige eller från andra länder. Köp miljömärkt diskmedel och tvättmedel. Tänk också på doseringen. Häll inte i för mycket diskmedel. Häll inte ut kemikalier i avloppet. Skadliga kemikalier förstör rötslammet i reningsverken. Rötslam utan kemikalier kan användas som gödning när bönderna odlar säd och grönsaker. Spara energi. Sänk temperaturen inomhus. Använd mindre el. Låt inte varmvatten stå och rinna. Stockholmarna får en renare och friskare miljö om vi använder mindre energi. Tänk på naturen. Tänk på växter och djur. Spara en lövhög i trädgården där igelkottar kan sova på vintern. Sätt upp fågelholkar. Låt bli att använda konstgödsel och kemiska ogräsmedel i trädgården eller på kolonilotten. Gräsmattor, träd och buskar är inte bara vackra. De hjälper till att fånga upp sot och annat från bilarnas avgaser. Sortera dina sopor. Lämna gammal målarfärg och andra farliga ämnen till miljöstationen. Om du kastar farliga ämnen i soporna eller häller ut det kan det skada luft, mark och vatten. År 1999 sorterade stockholmarna 20 procent av sina sopor. Men vi behöver sortera mer om vi ska ha en ren miljö. Tänk på hur det är inomhus. Vi är ganska mycket inomhus, hemma i lägenheten eller villan, i skolan och på arbetet. Dåliga material i väggar och golv och dålig luft inne kan göra människor sjuka. Det är viktigt att vi lär oss hur vi kan göra miljön inomhus bättre.

4 Vårt miljöprogram Fler och fler människor bor i Stockholm. Stockholms stad vill att Stockholm ska fortsätta att vara en bra stad att bo, arbeta och leva i. Därför har staden gjort det här Miljöprogrammet. Kommunfullmäktige i Stockholms stad bestämde den 17 februari 2003 att staden ska arbeta efter Miljöprogrammet. Det är Stockholms femte miljöprogram. Det första kom i mitten av 1970-talet. Arbetet med det nya Miljöprogrammet började med en miljöutredning. Där undersökte vi vad som kan vara farligt för miljön och människors hälsa nu och vad vi behöver ändra på. Det vi behöver ändra på finns med i Miljöprogrammet. Vi följer också de miljömål som riksdagen har bestämt och de regionala mål som Stockholms stad har bestämt tillsammans med länsstyrelsen, landstinget och de andra kommunerna i Stockholms län. I Miljöprogrammet finns sex mål för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling betyder att vi tar hand om miljön så att de människor som lever efter oss kan andas ren luft och dricka rent vatten. Miljöprogrammet gäller till år Om vi når målen blir belöningen renare luft, vatten och mark. Det finns också mindre skadliga ämnen som är farliga för hälsa och miljö. Vi skyddar parker och vatten. Under de här åren ska vi också lära oss mer om hur mycket arbetet för miljön kostar och hur vi kan spara pengar.

5 Hela kommunen ska arbeta med Miljöprogrammet Det är Stockholms stad som har ansvar för miljön i Stockholm. Alla stadens förvaltningar, politiska nämnder och alla kommunala företag ska se till att vi når målen för en bra miljö. Miljöprogrammet talar om vad som ska göras. Men de olika förvaltningarna och bolagen får själva bestämma hur de ska arbeta för att göra miljön bättre. De ska med jämna mellanrum tala om för kommunstyrelsen vad de har gjort och vad de tänker göra. Staden ska tänka på miljön när vi bygger hus och lagar vägar, i skolan och i barnomsorgen, när vi sköter om parker och tar hand om sopor och när vi ser till att lastbilar, båtar och fabriker inte släpper ut sådant som är farligt för miljön. När staden köper varor och tjänster från företag kan vi kräva att de ska arbeta på ett sätt som är bra för miljön. Stockholms stad har också andra planer och program som arbetar för en bättre miljö. Här är några exempel. Översiktsplanen använder vi som stöd när vi planerar hur vi ska använda mark och vatten. Näringslivsprogrammet säger att Stockholm ska vara en bra stad för företag. Då är det viktigt med en bra livsmiljö för de människor som arbetar i företagen. Miljöprogrammet är ett stöd för företag som vill arbeta för en bättre miljö. Integrationsprogrammet säger att Stockholm ska vara en öppen stad där alla människor är viktiga. Vi vill att alla människor i Stockholm ska veta att vi behöver deras hjälp för att få en bra miljö. Det finns regler från Europeiska Unionen (EU) för hur vi ska samla in och stortera sopor och för hur vi ska arbeta för rent vatten. Agenda 21 Stockholm har sedan 1995 arbetat för att vi ska ta hand om miljön för framtiden.

6 De 6 målen för en bättre miljö Mål 1 Miljövänliga transporter Luften i Stockholm ska vara ren och frisk att andas. Därför ska vi se till att det blir mindre avgaser och buller från trafiken. Vi ska se till att fler människor ska cykla eller åka buss, tunnelbana och tåg. Vi vill att fler bussar, lastbilar och bilar ska använda miljövänligt bränsle i stället för bensin. Trafikens utsläpp av kväveoxid ska minska med 25 procent. Vi ska se till att de vägar som finns används på ett bra sätt i stället för att bygga fler vägar. Vi ska se till att reglerna för miljözon följs. Det betyder att lastbilar som körs med diesel inte får köra på vissa gator. Vi vill att företag som arbetar för Stockholms stad ska ha miljövänliga grävmaskiner och andra maskiner. Företag som kör varor och annat åt Stockholms stad ska ha miljövänliga bussar, bilar och lastbilar. Fartyg som ofta kommer till Stockholms hamnar ska rena avgaserna och ha miljövänligt bränsle. Stockholms stad ska tvätta sina egna bussar, bilar och lastbilar på ett miljövänligt sätt.

7 Mål 2 Säkra varor Vår miljö ska bli fri från gifter. Staden ska kräva att kemikalier och andra varor tillverkas på ett sätt så att de är mindre farliga för miljön. Vi ska lära oss mer om hur farliga ämnen påverkar människor och miljö. Vi vill att människor i Stockholm ska lära sig mer om miljömärkta varor och ekologisk mat. EU har regler om olika giftiga ämnen som inte ska finnas i vattnet. Vi ska se om det finns sådana ämnen i vattnet och om det finns, undersöka hur vi kan ta bort dem. Stadens förvaltningar och bolag ska redovisa hur de ska köpa miljövänliga kemikalier och andra varor. Skolor, gruppbostäder och andra i staden som köper mat ska handla mer ekologiskt. Vi vill att 15 procent av den mat de köper ska vara ekologisk. Vi ska arbeta för att tandläkarna i Stockholm slutar att laga tänder med ämnet amalgam. Vi ska se till att det blir så lite som möjligt av metallen koppar i vattenledningar och på hustak. Vi ska arbeta för att fiskare slutar använda sänken av metallen bly. Vi ska arbeta för att konstnärsfärger som innehåller metallen kadmium minskar med 30 procent. Det farliga ämnet PCB ska bort från hus i Stockholm. Minst 70 procent av husen ska vara sanerade senast Utsläppet av det farliga ämnet HCFC i fjärrvärmepumpar ska upphöra.

8 Mål 3 Energi Staden kan påverka hur mycket energi vi använder till att värma hus och lysa upp våra hus. Det är bättre att använda energi från vind och vatten än från kol och olja. Vi vill att hus i Stockholm ska värmas med fjärrvärme i stället för med till exempel olja. Uppvärmning med olja ska minska med 30 procent. Vi vill att fjärrvärmen ska bli mer miljövänlig. 80 procent ska komma från till exempel biobränsle och jordvärme. Biobränsle är ved, träd och annat i naturen man kan elda med. I stadens egna hus ska vi spara energi och använda mer miljövänlig el. Företag och alla som bor i Stockholm ska använda fem procent mindre energi.

9 Mål 4 Ekologisk planering och skötsel Vi ska sköta om parker och andra grönområden så att fler djur och växter kan trivas där. Vi ska skydda djur och växter som är hotade. När det byggs nya områden med hus ska vi se till att naturen inte försvinner. Vi planterar till exempel de sorters träd som fanns där tidigare. Vi vill att de flesta stockholmare ska ha nära till naturen. Därför vill vi skydda den natur som finns kvar. Vi undersöker 13 områden i staden, där naturen ska skyddas. Det är Grimsta-Blackeberg, Flatenområdet, Järva friområde, Kyrkhamn-Lövsta, Djurgården, Hammarbyskogen-Nacka friluftsområde, Årstaskogen och Årsta holmar, Sätraskogen, Älvsjöskogen, Farstanäset, Rågsveds friområde och Fagersjöskogen. Vi ska undersöka var det finns gifter i marken. Vi ska börja ta bort de gifter vi hittar. Vi ska se till att det blir mindre föroreningar i mark och vatten. Vi ska undersöka hur vi kan minska utsläpp av ämnen som övergöder vattnet. I övergött vatten kan till exempel alger blomma och göra så att människor och djur som badar blir sjuka.

10 Mål 5 Avfall Vi vill göra det lättare för alla som bor i Stockholm, företag, skolor och andra att sortera ut farliga sopor. Giftiga ämnen från målarfärg och andra farliga sopor ska inte läcka ut i vatten och mark. Vi ska använda EU:s regler för sopor. Det betyder att vi ska se till att det blir mindre sopor. Vi ska återanvända det som går att använda igen. Vi ska göra en del sopor till energi, till exempel för att värma upp hus med. Vi ska göra det lättare att sortera glas, kartong, metall och andra sopor. I stadens reningsverk blir det slam kvar när vattnet har blivit rent. Vi ska undersöka hur vi kan rena slammet bättre. Jordbruket kan använda ämnet fosfor från slammet som näring på åkrarna.

11 Mål 6 Sunt inomhus Bostäder ska vara miljöanpassade. Det betyder att människor ska slippa bli sjuka av fukt, radon och annat som kan vara farligt. Nya bostäder ska byggas enligt stadens ekologiska program. Antalet fuktskador i hus ska minska till 40 procent om man jämför med All ventilation i stadens hus ska bli bra. Vi ska börja med att se till att det är bra luft i skolor, förskolor och andra hus där barn är. I förskolor och skolor ska det finnas en lapp på anslagstavlan där det står att ventilationen är kontrollerad och godkänd. Vi ska arbeta med att få bort gasen radon från skolor och förskolor. Vi ska också börja minska radon i bostadshus. Vi ska arbeta för att minska buller inomhus. Vi ska se till att inte fler personer än nu bor nära starka kraftledningars magnetfält. Lättläst text: Lena Erika Falk, Centrum för lättläst

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR EGNA VAL OCH EGET ANSVAR INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Vi hoppas att ni hade en kul och lärorik dag på Parken Zoo och Vattenreningsverket! Visst är djuren fina och betydelsefulla för ett

Läs mer

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet Manus till bildserie om hållbar utveckling och miljö i hemmet Materialet har sammanställts av Förbundet Agenda 21 i Västmanland, och har sitt ursprung i ett studiematerial från miljökontoret i Göteborg

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Bli en lampsläckare, komposterare, cyklist, lagomdoserare, bilpoolare, holkbyggare, motorvärmare

Bli en lampsläckare, komposterare, cyklist, lagomdoserare, bilpoolare, holkbyggare, motorvärmare Bli en lampsläckare, komposterare, cyklist, lagomdoserare, bilpoolare, holkbyggare, motorvärmare Miljöprogram för Helsingborgs stad -en kortversion Goda råd är inte dyra Helsingborgs stad strävar mot ett

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

Arbetsmarknad. Bosättningsmönster

Arbetsmarknad. Bosättningsmönster Att bo i Sverige Arbetsmarknad Den svenska arbetsmarknaden förändrar sig snabbt. Den påverkas mycket av vad som händer i världen. Det finns 4 993 000 personer som kan arbeta i Sverige. Av dem är det 4

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008

LYCK. Tema: Hållbar utveckling UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1 2008 LYCK SLANTEN Tema: Hållbar utveckling Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING Läs

Läs mer

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Myter och fakta. Miljötips A-Ö och affischer med växjöbors miljölöften

Myter och fakta. Miljötips A-Ö och affischer med växjöbors miljölöften Vi behover dig! Gor Vaxjo gronare Myter och fakta Miljötips A-Ö och affischer med växjöbors miljölöften 1 Lättläst Här får du tips och fakta om hur du kan leva och bo så att det inte skadar vår miljö.

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Undersökningen i korthet Sju av tio barn mellan 11-15 år (68%) oroar sig för klimatförändringarna. Tjejer oroar sig mer än

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer