Hur reningsverket fungerar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur reningsverket fungerar"

Transkript

1 Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten från våra industrier. Det förorenade vattnet innehåller bl.a. stora mängder med näringsämnen och närsalter. Fosfor och kväve är exempel på närsalter som fungerar som gödningsmedel. När för mycket av dessa ämnen kommer ut i sjö och hav blir följden först en kraftig tillväxt av alger m.m. Vattnet eutrofieras. När sen algmassan dör och bryts ner uppstår syrebrist, vilket får negativa följder för andra organismer som till exempel torskens fortplantning. För att mildra effekterna av detta renas allt avloppsvatten i flera steg där de olika föroreningarna avskiljs. Du kan själv vara med och påverka hur bra den här reningsprocessen ska fungera. Ett tips är att alltid använda miljömärkta produkter när du ska tvätta eller diska. Följ anvisningarna på förpackningen och överdosera inte. Vättervattnet är dessutom ett mjukt vatten vilket innebär mindre tvättmedelsmängd för samma tvättresultat. Spola heller aldrig ner någonting annat än kiss, bajs, toalettpapper och vatten i toastolen. Trosskydd, tops och liknande sätter sig fast på olika ställen i reningsverket och stör reningsprocessen. Ibland kan sådant fastna i en pump och orsaka driftstopp. Vattnet kan då tvingas brädda över, vilket betyder att det passerar reningsverket helt orenat.

2 Hur reningsverket fungerar Mekaniska steget Avloppsvattnets resa genom reningsverket börjar i det mekaniska steget. Först får vattnet passera ett motordrivet rensgaller där papper och även material som inte hör hemma i avloppet, som tygtrasor, trosskydd och liknande avskiljs. Detta tvättas sen ur i en särskild renstvätt. Därefter pressas vattnet ur i en renspress och leds tillbaka in i reningsverket. Den tvättade och torra restprodukten går till avfallsförbränning. Avloppsvattnet innehåller också en del sand som kommer från inläckage i avloppssystemet. För att undvika onödigt slitage på maskinerna avskiljs denna sand i det efterföljande sandfånget. Sanden tvättas därefter ren i en speciell sandtvätt och kan sen återanvändas. När dessa större partiklar avskiljts, får vattnet sen sedimentera i en stor bassäng som kallas försedimenteringsbassäng. Här får primärslammet, som består av små partiklar av olika slag, sjunka till bottnen. Det sedimenterade slammet skrapas undan med hjälp av motordrivna skrapor till en slamgrop, och vattnet pumpas därefter vidare till det biologiska steget.

3 Biologiska steget Avloppsvatten från hushåll innehåller stora mängder organiskt material i löst form. För att på ett effektivt sätt kunna rena vattnet från detta tar man hjälp av mikroorganismer. Genom att blåsa in luft och på så sätt syresätta bassängerna, kan syrekrävande (aeroba) mikroorganismer förbruka de lösta näringsämnena. Den nya cellmassan som då bildas kallas bioslam och den avskiljs sen i den efterföljande mellansedimenteringsbassängen. I det biologiska steget finns dessutom ett inbyggt kvävereduceringssteg. Här omvandlas organiskt bundet kväve till kvävgas som sen luftas bort. Processen sker i två steg, först nitrifikation under syrerika betingelser med hjälp av luftning och nitrifikationsbakterier (organiskt bundet kväve omvandlas till nitrit och nitrat). Därefter sker denitrifikation med hjälp av syrekrävande bakterier under syrefattiga förhållanden. Bakterierna använder då det bundna syret i nitrat och nitritkvävet. Slutprodukten blir då bl.a. kvävgas som sen luftas bort. Denna metod gör det möjligt att reducera det organiskt bundna kvävet i avloppsvattnet med cirka 70 procent.

4 Kemiska steget När bakterierna och mikroorganismerna har gjort sitt, pumpas vattnet vidare till det kemiska steget. Här tillsätts fällningskemikalier (järnklorid) som har till uppgift att avskilja fosfor. Inblandningen sker med hjälp av skruvpumpar som också lyfter vattnet till de efterföljande flockningsbassängerna. Under omrörning som sker i flera steg får fosforet klumpa sig samman till flockar. Flockarna sjunker sen till bottnen i slutsedimenteringsbassängen och skrapas därefter bort till en slamficka. Klarvattnet som rinner över till dekanteringsrännan är nu färdigbehandlat och leds ut i Hulesjön. Rötkammaren Till reningsverket hör också två rötkammare. Här efterbehandlas de föroreningar som avskiljts i reningsprocessen. Hit leds också näringsrikt slam från matavfall. Inne i rötkamrarna rörs slammet runt med hjälp av en gaskompressor samtidigt som det värms till ca 37 o C. Det tar omkring 20 dygn för de anaeroba bakterierna att helt bryta ner den inpumpade slammassan. Under denna tid minskar slammets volym samtidigt som bl.a. metangas bildas. Detta är en brännbar gas med stort energiinnehåll. Gasen används för uppvärmning av reningsverkets lokaler, och för uppvärmning av processvatten. Dessutom distribueras och

5 säljs en ansenlig mängd, för närvarande cirka 3000 megawattimmar/år. Detta motsvarar energibehovet för 120 st. normalstora villor! När slammet är färdigbehandlat i rötkammaren pumpas det sen vidare till anläggningen för avvattning. En stor centrifug pressar ur överskottsvatten tills torrsubstanshalten ligger kring 20 procent. Därefter pumpas slammet vidare till slamlagren för stabilisering. Av matavfallet blir det kompostjord och avloppsslammet blir rötslam. Båda produkterna är näringsrika och mycket bra som gödningsmedel för skogs- och åkermark. Du som har frågor om något av det du läst och vill veta mera är välkommen att höra av dig till oss på Hulesjöns reningsverk. Vi finns på telefon eller

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Koholmens Avloppsreningsverk

Koholmens Avloppsreningsverk Koholmens Avloppsreningsverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Koholmens avloppsreningsverk Pumpstationer Gullberna och Vämöviken Inlopp

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!

Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn! Vi Värnar Vårt Vatten vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn! 2 Syvab www.syvab.se Vi Värnar Vårt Vatten! har du någon gång funderat på vad som händer med avloppet från oss som bor i Södertälje,

Läs mer

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2013 Så blir varje droppe ren Följ med på studiebesök Tävla

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Rev 2009-12-30 Sida 1(6) Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Tema. Vatten. åk 4 6

Tema. Vatten. åk 4 6 Tema Vatten åk 4 6 Författare: Frida Moberg, 2013 Omslagsfoto: Jonas Ekström Illustrationer: Anna Magnusson Fotografier: Frida Moberg Övriga illustrationer och foton: Foto sid 5: Smålandsbilder Kartor

Läs mer

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning

KENREXMETODEN. - En trygg och enkel avloppslösning KENREXMETODEN - En trygg och enkel avloppslösning LÅT OSS rena ditt avloppsvatten med kenrexmetoden Kenrexmetoden, kompakt, trygg, miljövänlig och enkel lösning på avloppsvattenrening för enskilda fastigheter.

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1. Vattnet i vår kommun. i Haninge kommun. Viktig information. om dricksvatten- och avloppshantering

17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1. Vattnet i vår kommun. i Haninge kommun. Viktig information. om dricksvatten- och avloppshantering 17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1 Vattnet i vår kommun Haninge kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Haninge kommun 17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 2 Vår gemensamma framtid

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten Rening av avloppsvatten i Sverige avloppsvatten Från latrin till vattentoalett Europas största skivfilteranläggning. Gryaab svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bild: Ulrika Wahlström

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer