Välkommen till Torekovs reningsverk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Torekovs reningsverk"

Transkript

1 Torekovsverket

2 Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut Verket tar idag hand om spillvatten från cirka personer och några mindre industrier i området. Till Torekovs reningsverk kommer spillvatten från tätorterna Torekov, Västra Karup, Grevie och Förslöv samt från de mindre orterna Hov, Rammsjö, Killebäckstorp och stora delar av den kustnära bebyggelsen mellan Stora Hult och Torekov. Spillvatten från nordöstra delarna av Båstads kommun pumpas till Laholms kommun och renas på reningsverket där. Många av orterna vars spillvatten renas i Torekov är populära turistmål under vår och sommar. Detta medför en betydligt större mängd spillvatten under sommarhalvåret än resten av året, vilket gör reningsprocesserna lite mer komplicerade. Torekovs reningsverk har både biologisk och kemisk rening gjordes studier för att i framtiden enbart använda biologisk fosforavskiljning. Att slippa använda kemikalier skulle vara en stor miljövinst. Spillvattnet kommer från hem, arbetsplatser och fabriker och rinner genom ett ledningsnät till ett stort antal pumpstationer, varifrån det sedan fortsätter mot Torekovs reningsverk. Själva ledningsnätet är 23 mil långt och skulle nå från Båstad och nästan ända till Uddevalla om man sträckte ut det över landet. Väl framme på Torekovs reningsverk tar reningen cirka ett dygn innan vattnet släpps ut i havet, för att åter bli en del av kretsloppet. Allt det här sker utan att vi funderar så mycket kring processen. Vi spolar och förväntar oss att det ska fungera. Visst har vi det bra? b: Sandfång d: Biologisk rening e: Kemisk rening a: Mekanisk rening Bioslam Huvud pumpstation Förtjockare Släpps ut i Kattegatt

3 Rent vatten & stor kunskap Det är många steg som ska fungera när Torekovs reningsverk tar hand om spillvattnet. Först renas vattnet mekaniskt genom ett galler (a). I gallret rensas föroreningar som är större än 3 mm bort. Här hittar man allt från matrester och papper till skräp som inte borde hamnat i avloppet. Under 2012 samlades här upp mer än 15 ton föroreningar. Allt som fastnar här går vidare som restavfall till en avfallsanläggning medan vattnet rinner vidare. Efter gallret låter man grus och sten sjunka till botten i ett sandfång (b). Sand och grus som avlägsnats tvättas och används bland annat för att fylla ut mark. Därefter leds vattnet in i stora bassänger där det renas biologiskt (c) med hjälp av bakterier. Främst bryter bakterierna ner organiskt material och tar upp närsalter som kväve och fosfor. Bakterierna växer i flockar som sedan avskiljs från vattnet genom sedimentering (d). Det så kallade bioslammet, sjunker till botten av bassängen för att sedan samlas upp och förtjockas. Bioslammet sprids ut på jordbruksmark eller används vid jordtillverkning. Vattnet fortsätter till det kemiska reningssteget (e) där det tillsätts kemikalier för att avlägsna kvarvarande mängd fosfor. Kemikalierna reagerar med fosforn och flockar bildas. Slammet avskiljs i en efterföljande slutsedimentering (f). Det renade vattnet leds sedan ut i Kattegatt. Rent vatten är verkligen en hel vetenskap och all den kunskap som behövs finns på Torekovs reningsverk och NSVA. Man arbetar för ett renare landskap och ett välmående hav. På samma sätt arbetar NSVA för övriga ägarkommuner. d: Sedimentering f: Slutsedimentering Växtnäring

4 Vårt viktiga vatten Ett evigt kretslopp Nästa gång du fyller ett glas ur kranen kan du skänka en tanke till de dinosaurier som en gång druckit samma vatten. Vi lever i ett evigt kretslopp och vi måste göra allt för att skydda våra vattenresurser och rena vattnet som används på ett miljövänligt vis Allt vi spolar ner i avloppet hamnar på reningsverken, oavsett om det kommer från toan, duschen, disk- eller tvättmaskinen. Genom noggranna processer tas biologiska ämnen bort och bakterier, fosfor, kväve och partiklar avskiljs. Reningsverken i Sverige är byggda för att rena spillvatten från hushåll. Därför måste industrier som har en annan typ av avloppsvatten rena vattnet själva innan det kan tas emot på de kommunala reningsverken. När vattnet är renat återförs det till en sjö eller en kuststräcka. Det vore inte det minsta konstigt att säga att reningsverken inom NSVA hjälper till att ta hand om vattnet för framtiden. Tillsammans gör vi skillnad De senaste åren har kemikalierna i samhället blivit fler. Många av dem försvinner inte när vi förbrukat produkterna de finns i. En del gifter lagras i naturen och kroppen och kan göra oss sjuka. Vissa typer av ämnen och metaller skadar arvsmassan och orsaker cancer. De kan också påverka vår förmåga till fortplantning. EU har klassat de här gifterna som särskilt farliga och de har fått namnet miljögifter. Tvärtemot vad man i allmänhet tror, så är det inte industrierna som står för de största utsläppen. De har vanligen egna, effektiva reningsverk och noggrann kontroll på vad de använder för ämnen och kemikalier. Istället är det gifterna från hushåll, trafik och serviceverksamheter som påverkar oss mest. Mycket av föroreningarna följer med spillvattnet till reningsverket och tyvärr får reningsprocesserna, trots intensiv forskning inom området, allt svårare att hänga med. Utsläppen ökar och det gör att allt mer av gifterna följer med tillbaka med ut i kretsloppet. För att bevara vattnet måste alla bidra. Lika självklart som det är att källsortera sitt avfall borde det vara att tänka på vad man spolar ut i avloppet. Tillsammans kan vi behålla vårt fina grundvatten och våra klara sjöar och kuster. Men det kräver att vi tänker efter och gör kloka val.

5

6 Från stad och natur till Torekovsverket Spillvatten kommer från toaletter, duschar, badkar, tvättmaskiner och diskmaskiner i våra hem, på jobbet och från mindre fabriker. I spillvattnet hamnar både stora och små föroreningar. Stora föroreningar är skräp som felaktigt hamnat i avloppet. De små föroreningarna är svårare att se. Bland dem finns växtnäringsämnen som fosfor och kväve, men också organiskt material. Organiskt material kommer från matrester, bajs, finfördelat toalettpapper och olika industriers tillverkningsprocesser. Dagvatten är regn blandat med det som regnvattnet drar med sig ner i ledningarna från tak, vägar och parkeringar. Det kan vara grus, men också mindre synliga föroreningar. I vissa typer av kombinerade ledningar blandas dagvatten med spillvatten. Därför kommer sten och grus också till reningsverket. Dagvatten är ett relativt rent vatten och leds numera vanligen i separata dagvattensystem ut i diken, dammar och våtmarker där det renas naturligt. Varje år använder vi här i Sverige en kubikkilometer vatten. Det är mer än miljoner kubikmeter. Varje kubikmeter rymmer mjölkpaket. Visste du att 70 procent av jordens yta är täckt av vatten. Av det är hela 97 procent saltvatten som inte går att dricka. Vi behöver vara rädda om vattnet vi har. De första reningsverken togs i bruk på 1930-talet i Sverige. Norra Sverige fick dock vänta ända in på 1970-talet. Då ska man också komma ihåg att det fanns reningsverk redan i det antika Grekland. Ungefär 70 procent av kroppen består av vatten. Man kan lugnt säga att vatten finns överallt. Det är en märklig känsla när man förstår att vattnet som vi får ur kranen är samma vatten som dinosaurierna drack. Alltihop kallas det hydrologiska kretsloppet. Vi lånar vattnet, precis som dinosaurierna lånade det av oss. Tänk på kommande generationer.

7 Spillvattnet i Sverige renas i tre steg - mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Därefter återförs det till naturen. En del av slammet tas tillvara och blir biogas och växtnäring. I hela Sverige arbetar cirka personer i VA-förvaltningar och bolag. De är allt ifrån tekniker och ingenjörer till ekonomer och administratörer. Vattnet är en stor del av vårt land - och en viktig sådan. Om vatten Att vara eller inte vara i toaletten. Det är lätt att tro att sådant man använder i badrummet går att spola ner i toan när man är klar med dem. Men de kan vara riktiga bovar i avloppet. Näsdukar och våtservetter är designade för att vara hållbara och smulas inte sönder i vatten, som toapapper gör. Tops, tandtråd och hårtussar fastnar i avlopp och reningsutrustning och orsakar stopp. Och du - dina mediciner är bra för dig, men kan vara farliga för vatten, miljö och djurliv. Spola inte ner dem. Lämna alltid in överblivna mediciner till apoteket. Att göra rätt val i vardagen Det spelar roll vad du väljer att spola ner i avloppet och vad du väljer för produkter när du handlar. Våra val i vardagen har inverkan på miljön. För att göra det lite enklare för dig har vi några tips. Kiss, bajs, toapapper I toaletten ska bara kiss, bajs och toapapper spolas ner. Mycket annat orsakar stopp och försvårar reningen. När du källsorterar skräpet där hemma istället för att spola ner det kan reningsverken också göra sitt jobb bättre. Använd miljömärkt Att använda miljömärkta produkter är en bra början, men tänk även på att inte överdosera. Hushållen står för mycket av kemikalierna som är svåra att rensa bort och i värsta fall åker de tillbaka ut i naturen och påverkar kretsloppet. Gör rätt med matfett Undvik att hälla ut matfett i avloppet. Risken är att det blir stopp och översvämning. Torka istället ur stekfettet med hushållspapper och släng det i matavfallet. Om du använt flytande fett kan du hälla det i en mjölkförpackning och sedan slänga det i restavfallet. Tvätta bilen på biltvätten Om du tvättar bilen på garageuppfarten rinner smutsvattnet ner i dagvattenbrunnarna och därifrån rakt ut i vattendragen. Både växt- och djurliv skadas, och i längden också människan. Föregå med gott exempel och använd en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Töm poolen på gräsmattan Töm poolen där hemma på gräsmattan. Det är både smidigt och enkelt: släpp ut lite vatten i taget och låt det sjunka undan. Att tömma den på gatan och låta smutsvattnet rinna ner i gatubrunnarna är direkt olämpligt. Det rinner via dagvattensystemen ut i våra vattendrag. Vill du ha fler tips? Läs mer på

8 NSVA - med sikte mot framtiden NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett regionalt bolag som bildats ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner. Vi har gått samman för att kunna erbjuda bred kompetens och samtidigt vara ett hållbart alternativ inför framtiden. Varje dag ser vi till att det kommer rent vatten ur kranen hos nästan invånare och företag i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Efter att vattnet använts tar vi hand om det och renar det. Inom NSVA finns ett tiotal avloppsreningsverk. Torekovsverket är ett av dem. Läs mer om oss på NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box Helsingborg

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR EGNA VAL OCH EGET ANSVAR INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Vi hoppas att ni hade en kul och lärorik dag på Parken Zoo och Vattenreningsverket! Visst är djuren fina och betydelsefulla för ett

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Tema. Vatten. åk 4 6

Tema. Vatten. åk 4 6 Tema Vatten åk 4 6 Författare: Frida Moberg, 2013 Omslagsfoto: Jonas Ekström Illustrationer: Anna Magnusson Fotografier: Frida Moberg Övriga illustrationer och foton: Foto sid 5: Smålandsbilder Kartor

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet Manus till bildserie om hållbar utveckling och miljö i hemmet Materialet har sammanställts av Förbundet Agenda 21 i Västmanland, och har sitt ursprung i ett studiematerial från miljökontoret i Göteborg

Läs mer

västerås stads vattenplan vårt gemensamma vatten Sammanfattning av Västerås stads vattenplan 2012 2021

västerås stads vattenplan vårt gemensamma vatten Sammanfattning av Västerås stads vattenplan 2012 2021 vårt gemensamma vatten Sammanfattning av Västerås stads vattenplan 2012 2021 1 västerås stads vattenplan Västerås stads vattenplan Sammanfattning av Västerås stads vattenplan 2012 2021 Förord 3 Vattenplan

Läs mer

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2013 Så blir varje droppe ren Följ med på studiebesök Tävla

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr: 31404tv7 Ramp svenska som andraspråk På span i kloaker och reningsverk (sas) Programmanus /Programvinjett. /Programledarna Tobias och Lina sitter ute på sjön Mälaren i en liten jolle (roddbåt).

Läs mer

Vårt. Viktiga Vatten Var och en kan dra sitt strå... OJ vilket gott vatten!!! Vad DU gör är SKITVIKTIGT!!! Många bäckar små...

Vårt. Viktiga Vatten Var och en kan dra sitt strå... OJ vilket gott vatten!!! Vad DU gör är SKITVIKTIGT!!! Många bäckar små... OJ vilket gott vatten!!! Vårt Vad DU gör är SKITVIKTIGT!!! Många bäckar små... Viktiga Vatten Var och en kan dra sitt strå... Stopp där! Vill inte du ha RENT vatten?!? Ööh... jo... Sjön är fin, tänk på

Läs mer

Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8

Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8 Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8 Vattnets väg från källan i naturen och tillbaka igen. Så funkar det. sidan 12 Vem bestämmer över vattnet? Vi frågar

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!

Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn! Vi Värnar Vårt Vatten vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn! 2 Syvab www.syvab.se Vi Värnar Vårt Vatten! har du någon gång funderat på vad som händer med avloppet från oss som bor i Södertälje,

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1. Vattnet i vår kommun. i Haninge kommun. Viktig information. om dricksvatten- och avloppshantering

17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1. Vattnet i vår kommun. i Haninge kommun. Viktig information. om dricksvatten- och avloppshantering 17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1 Vattnet i vår kommun Haninge kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Haninge kommun 17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 2 Vår gemensamma framtid

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

Dricksvatten och avlopp på Lidingö. Maintpartner AB. Säker tillgång till rent vatten

Dricksvatten och avlopp på Lidingö. Maintpartner AB. Säker tillgång till rent vatten Teknik Dricksvatten och avlopp på Lidingö Rent sötvatten är vårt viktigaste livsmedel. Du som bor eller arbetar i Lidingö får ditt vatten levererat av Lidingös Tekniska Förvaltning. Med den här broschyren

Läs mer

Vårt viktiga. Hur viktigt tycker du det är med rent vatten? FIBERNÄTET VÄXER TjustNet supersnabba bredband

Vårt viktiga. Hur viktigt tycker du det är med rent vatten? FIBERNÄTET VÄXER TjustNet supersnabba bredband Miljö FIBERNÄTET VÄXER TjustNet supersnabba bredband TIPS INFÖR VINTERN Så förbereder du dig inför snön STEGEHOLMSVERKET Nya kraftvärmepannan är på gång information som bidrar till en #2 2013 enklare vardag

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer