Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten"

Transkript

1 Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida Boende/Vatten-och-avlopp/ ) Kommunalt avlopp När du spolar på toaletten eller ser vattnet försvinna ner i vasken har det ofta en lång väg att transporteras innan det når vattendraget eller sjön. Innan det når dit måste det renas. Från avloppsledningarna i ditt hus rinner vattnet vidare ut i större ledningar där avloppsvatten från många hushåll blandas. Avloppsvattnet rinner ofta i så kallade självfallsledningar. Det innebär att ledningarna lutar så att vattnet av sig själv kan rinna till reningsverket. Ibland kan vattnet behöva pumpas och det sker i tryckledningar. Så småningom når det smutsiga avloppsvattnet avloppsreningsverket där det renas. I Växjö kommun har vi totalt cirka 50 mil avloppsledningar. Vattnet leds till tolv avloppsreningsverk av varierande storlek. Där renas varje dygn ca kubikmeter avloppsvatten från de hushåll och företag som är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. Det är en volym som motsvarar cirka badkar avloppsvatten per dygn. Avloppsrening

2 Orenat avloppsvatten förstör våra sjöar och hav. Därför behöver det renas innan vattnet släpps tillbaka till naturen. Avloppsvatten kan innehålla många olika föroreningar; skräp som t.ex. tops, bindor och kondomer, organiskt material, näringsämnen och många andra miljöfarliga ämnen som obetänksamt spolas ner i toaletten som t ex mediciner och kemikalier. Om vattnet släpps ut orenat måste syre i vattnet användas för att bryta ner smutsen. Det är ett problem eftersom de djur som lever i vattnet behöver syret i vattnet för att andas. För mycket av näringsämnena kväve och fosfor övergöder hav, sjöar och vattendrag. Alger och andra organismer kan då växa onaturligt mycket och det blir så kallad algblomning. De kommunala avloppsreningsverken är byggda för att rena hushållsspillvatten från organiskt material och näringsämnen som fosfor och kväve. Därför är det extra viktigt att inte spola ner mediciner och kemikalier i toaletten eller släppa ut i vasken. Vad får jag spola ner? Du får bara spola ner bajs, kiss och toalettpapper. Allt skräp ska till soppåsen och farligt avfall ska lämnas in på speciella platser. Du ska INTE slänga hushållpapper, våtservetter, plåster, tandtråd, hår från hårborstar, tops, bindor, kattsand eller andra föremål i toaletten. Det ska till soppåsen. För matavfall från avfallskvarnar gäller särskilda regler. Du får inte heller spola ner lösningsmedel, kemikalier, färger, mediciner etc. i avloppet. Det klassas som farligt avfall och ska tas om hand på speciella sätt. Läs mer om det i sorteringsguiden för sopor. Varför? På vägen till avloppsreningsverket kan föremål fastna och förstöra pumpar etc. På avloppsreningsverket kan reningsprocessen störas och vattnet kan inte renas tillfredsställande. Om miljöfarliga ämnen hamnar i slammet kan vi inte sprida det som gödningsmedel på åkermark. Om miljöfarliga ämnen når vattendragen kan djur, växter och natur skadas.

3 Så renas kommunalt avloppsvatten Alla avloppsreningsverk har samma funktion, att rena vattnet, men oftast är de lite olika utformade. Avloppsvatten renas ofta i fyra steg. Här är en enkel beskrivning av hur ett avloppsreningsverk fungerar. 1. Mekanisk rening Avloppsvattnet passerar först ett galler. Gallret rensar bort större föremål som slängts i avloppet t.ex. tops, hushållspapper och bindor. Sedan passerar vattnet ett sandfång. Där sjunker andra tunga partiklar som t.ex. sand, grus och kaffesump till botten. 2. Biologisk rening Här bryts det organiska materialet och även kväve ner av mikroorganismer, främst bakterier. För att kunna arbeta bra behöver mikroorganismerna syre och därför tillförs luft. Det gör att vattnet bubblar. Därefter pumpas vattnet till sedimenteringsbassänger. Där är vattnet lugnt och stilla så att mikroorganismerna sakta hinner sjunka ner till botten. En del av mikroorganismerna pumpas tillbaka till de biologiska bassängerna, medan överskottet (som nu kallas slam) pumpas ut ur reningsprocessen till en särskild slambehandlingsdel. Kvävet renas bort På vissa reningsverk kan även kvävet renas bort i det biologiska steget. I Växjö kommun finns särskild kväverening på reningsverket Sundet i Växjö. Genom att vattnet förs mellan olika bassänger, vissa med syre och andra bassänger utan syre i, skapas trivsamma miljöer för olika sorters mikroorganismer. Dessa mikroorganismer kan omvandla kvävet i vattnet till gasform så att det går upp i luften. Luften består naturligt till stor del av kväve så det lilla extra från avloppsreningsverken skadar inte oss eller naturen. 3. Kemisk rening Här tillsätts kemikalier för att ta bort fosfor. I Växjö kommun används främst järnsulfat, järnklorid och aluminiumklorid. Kemikalien binder näringsämnet fosfor till sig och klumpar ihop sig i så kallade flockar som, som sjunker till botten av bassängen. Slammet skrapas ihop och pumpas sedan till en särskild slambehandlingsdel. 4. Filtrering Här tas det slam och de partiklar som inte hunnit sjunka ner till botten i sedimenteringsbassängerna bort. Vattnet filtreras igenom en tjock sandbädd och de partiklar som finns kvar i vattnet fastnar då på sandkornen. Sandfiltrering finns i Växjö kommun på tre reningsverk: reningsverket Sundet i Växjö och på reningsverken i Ingelstad och Dädesjö.

4 Avloppsreningsverk i Växjö kommun Det finns tolv avloppsreningsverk av varierande storlek runt om i Växjö kommun. På kartan ser du var vi har avloppsreningsverk i Växjö kommun. Varje år sammanställer vi en miljörapport för de olika avloppsreningsverken. I den finns information om hur mycket avloppsvatten som renats, hur mycket som renats, energianvändning med mera. Studiebesök på våra anläggningar Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Vi tar emot studiebesök på Sundets reningsverk i mån av tid. Vi prioriterar elever på mellanstadiet. Ett typiskt studiebesök på Sundet tar ca 1,5 timme. Då ingår en filmvisning, rundvandring och tid för frågor. Bokningsförfrågan Ring (växel) eller skicka en e-post till Ange organisation, ca antal personer, syfte med besöket och önskat datum. Mer detaljerad information om besöket får ni efter bokningen.

5 Åar och avrinningsområden Ett avrinningsområde är ett område där allt vatten som finns i marken och sjöarna rinner till en och samma å. Från ån rinner vattnet vidare för att mynna ut i havet. Den större delen av Växjös vattendrag tillhör Mörrumsåns, Lagans och Bräkneåns avrinningsområden. Mörrumsåns källor ligger i Vetlanda, norr om Ramkvilla. Ån rinner sedan söderut genom sjöarna som är runtomkring Växjö och Alvesta för att rinna vidare genom sjön Åsnen. Därefter mynnar ån ut i havet, cirka 4 km söder om Mörrum i Blekinge. Den del av Mörrumsån som går mellan Helgasjön och Åsnen kallas Helige å. Sedan medeltiden har Helige å varit viktig eftersom den används till att framställa energi till kvarnar och sågar. Växjös västra vattendrag tillhör Lagans avrinningsområde. Lagan är en å som har sina källor på det Småländska höglandet sydöst om Taberg i Jönköping. Ån mynnar ut i Laholmsbukten, söder om Halmstad. En mindre del av Bräkneån rinner genom Växjö kommun. Den har sina källor öster om Ingelstad, och rinner sedan vidare söderut genom Tingsryd och Ronneby. Till slut når den kusten i Blekinge i närheten av Bräkne Hoby. Vi samverkar med andra Växjö kommun är medlem i flera vattenorganisationer där vi tillsammans med andra samarbetar för att skydda och förbättra kvalitén i våra vatten. I vattenråden och vattenvårdsförbunden diskuterar kommuner, privatpersoner, företag och intresseorganisationer frågor som rör vattenkvalitet. Intresseorganisationerna finansierar och samordnar till exempel provtagning av vatten. Provtagningen kallas för samordnad recipienkontroll. Resultaten från provtagningarna kan du hitta i vattenvårdsförbundens årsrapporter på deras webbplatser. Arbetsgrupp Hållbara kliv tema vatten datum: Arbetsgrupp: Mona Jonsson, Katarina Cronqvist, Bäckaslövskolan, Fredrik Bernhardsson, Ringsbergskolan och Helen Öberg, NT-utvecklare åk 4-6 från Skola- och Barnomsorgsförvaltningen. Ingrid Palmblad, kvalitetsingenjör VA tekniska, Anders Lundgren, miljösamordnare från Planeringskontoret Intresserade supporters: (och medverkande) Julia Ahlrot, miljöstrateg från planeringskontoret, Kerstin Ericsson, Energikontor Sydost. Klasser från Ringsbergskolan, Bäckaslövskolan, Pilbäckskolan samt Ingelstadskolan deltar i projektframtagandet. Mona Jonsson

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2013 Så blir varje droppe ren Följ med på studiebesök Tävla

Läs mer

Tema. Vatten. åk 4 6

Tema. Vatten. åk 4 6 Tema Vatten åk 4 6 Författare: Frida Moberg, 2013 Omslagsfoto: Jonas Ekström Illustrationer: Anna Magnusson Fotografier: Frida Moberg Övriga illustrationer och foton: Foto sid 5: Smålandsbilder Kartor

Läs mer

Koholmens Avloppsreningsverk

Koholmens Avloppsreningsverk Koholmens Avloppsreningsverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Koholmens avloppsreningsverk Pumpstationer Gullberna och Vämöviken Inlopp

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Ramp svenska som andraspråk

Ramp svenska som andraspråk AV-nr: 31404tv7 Ramp svenska som andraspråk På span i kloaker och reningsverk (sas) Programmanus /Programvinjett. /Programledarna Tobias och Lina sitter ute på sjön Mälaren i en liten jolle (roddbåt).

Läs mer

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten Rening av avloppsvatten i Sverige avloppsvatten Från latrin till vattentoalett Europas största skivfilteranläggning. Gryaab svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bild: Ulrika Wahlström

Läs mer

Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8

Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8 Fördubblad produktion av biogas i reningsverken. Rötning av sopor en möjlighet. sidan 8 Vattnets väg från källan i naturen och tillbaka igen. Så funkar det. sidan 12 Vem bestämmer över vattnet? Vi frågar

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!

Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn! Vi Värnar Vårt Vatten vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn! 2 Syvab www.syvab.se Vi Värnar Vårt Vatten! har du någon gång funderat på vad som händer med avloppet från oss som bor i Södertälje,

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP

GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP VATTNETS KRETSLOPP 1. GÖR ETT EGET SLUTET KRETSLOPP SYFTE & BAKGRUND: Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. DU HÄR BEHÖVER DU: Glasburk med lock Små stenar eller lecakulor

Läs mer

Dricksvatten och avlopp på Lidingö. Maintpartner AB. Säker tillgång till rent vatten

Dricksvatten och avlopp på Lidingö. Maintpartner AB. Säker tillgång till rent vatten Teknik Dricksvatten och avlopp på Lidingö Rent sötvatten är vårt viktigaste livsmedel. Du som bor eller arbetar i Lidingö får ditt vatten levererat av Lidingös Tekniska Förvaltning. Med den här broschyren

Läs mer

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR EGNA VAL OCH EGET ANSVAR INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Vi hoppas att ni hade en kul och lärorik dag på Parken Zoo och Vattenreningsverket! Visst är djuren fina och betydelsefulla för ett

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1. Vattnet i vår kommun. i Haninge kommun. Viktig information. om dricksvatten- och avloppshantering

17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1. Vattnet i vår kommun. i Haninge kommun. Viktig information. om dricksvatten- och avloppshantering 17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1 Vattnet i vår kommun Haninge kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Haninge kommun 17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 2 Vår gemensamma framtid

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten

Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Vi behöver din hjälp för ett renare vatten Du kan göra mycket för att vårt vatten ska vara rent och för att vi ska få en bättre natur. Det är enkla saker som

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer