Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G."

Transkript

1 Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

2 Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11. Sammanfattning och personliga funderingar. 12. Källförteckning.

3 Inledning. Jag ska skriva ett arbete om reningsverk och det reningsverket som finns här i Gislaved och dess våtmark. Jag vet inte så mycket om reningsverk nu för till fället, men hoppas att jag blivit något klokare sen när jag är klar med mitt arbete. Jag ska göra interjuver med folk som jobbar på reningsverk och även en som jobbar på tekniska kontoret här i Gislaved angående våtmarken de har byggt. Jag hoppas på ett bra och intressant arbete.

4 Frågeställning. 1. Vad är ett reningsverk? 2. Hur fungerar ett reningsverk? 3. Hur fungerar det i Gislaveds reningsverk? 4. Vad får man inte spola ner i toaletten så att det stör reningen? 5. Hur var det förr på reningsverket i Gislaved? 6. Vad menas med alla de ord som de använder på ett reningsverk?

5 Vad ett reningsverk är. Ett reningsverk är ett ställe där man renar vattnet innan de släpps ut i naturen. Inom reningsverk talar man om något som kallas spillvatten, det är de vattnet som kommer ifrån hushåll. Det är de vattnet som kommer ifrån toaletter, bad, disk och tvätt. Om man jobbar inom någon viss industri kan man ibland få rena sitt vatten innan de släpps ut i avloppet och iväg till reningsverket bara för att det innehåller en del gifter. Men när vatten renas bildas inte bara rent vatten, utan också saker som man kan ha nytta av i samhället. Tillexempel biogas som är ett miljövänligare alternativ än att köra fordon på bensin. När vatten renas bildas något som kallas slam. Slammet kan man använda som gödsel på åkrar, efter som att det innehåller på mycket näring.

6 Hur ett reningsverk fungerar. Ett reningsverk fungerar så att avförningen genom går tre processer. Först är det mekaniks rening som gäller, och då händer följande. Till en början åker avföringen och de hushållen spolat ner igenom ett galler. Det gallret tar bort sånt som inte hör hemma i ett reningsverk, dvs. papper, hår bomullstops och tamponger. Efter det är det sandfånget som gäller i den mekaniska processen. Där tas sand, grus och andra småpartiklar bort. Sen är det dags för den biologiska reningen, i den biologiska reningen lever det massa microogranismer, främst bakterier. Microorganismerna äter upp det organiska materialet i vattnet och förökar sig. Men i den biologiska reningen är det fräst kväver som ska bort. De försvinner pga. en denitrifikation som gör så att kvävet i vattnet förvandlas till kvävgas som går upp i luften. När vattnet kommer till den kemiska reningen har nästan alla organiska föreningar försvunnit. Den ända föroreningen som finns kvar är dock fosfor, vilket är viktigt att man får bort för att den orsakar ofta övergödning om den kommer ut i förstora mängder i åar och liknande.

7 Gislaveds reningsverk. I Gislaveds kommun finns det sju olika reningsverk, Gislaved har det största. De andra orterna de finns i är Smålandsstenar, Reftele, Hestra, Burseryd, Broaryd och Skeppshult. Gislaveds reningsverk renar inte bara avföring och vatten ifrån Gislaved, utan också ifrån Anderstorp och Hestra, sammanlagt över personer. Gislaveds reningsverk liksom alla andra genom går de tre processerna mekanisk, biologisk samt kemisk. Gislaveds reningsverk har en speciell rötkammare där avloppsslammet ifrån reningsverket rötas. Efter rötningen pumpas slammet till en slamsil och därefter pressas det ut i en silbandspress. Refteles slam transporteras till Gislaved där de blandas med slammet ifrån vårt reningsverk. Sedan förvaras slammet på en slamplatta och efter en tids mognas så blandas det med torv och sand till biomull. Sedan transporteras det till Mossarps soptipp för sluttäckning. Avloppsvattnet innehåller använt dricksvatten, regnvatten, inläckande grundvatten och en del dräneringsvatten vilket gör att årsflödet på 2,4 miljoner kubikmeter är ojämnt fördelat över året. Maxflödet ligger på ca kubikmeter på ett dygn medan medelflödet är närmare 7000 kubikmeter.

8 Vad som inte är tillåtet att spola ner i toaletten. Man ska inte spola ner cigaretterfimpar och snus, efter som att de innehåller giftiga ämnen som inte är bra för naturen. Man ska inte heller spola ner tuggummi, kondomer, kapsyler, tops och annat som inte hör hemma i avloppet. Lösningsmedel, oljor och kemikalier ska man inte spola ner för de är svårt att bryta ner det och dessutom är det miljöfarliga ämnen. Lämna istället in det och liknande till en miljöstation. Likaså gäller det med läkemedel, fast de ska tillbaka till apoteket när du inte har användning för dem längre.

9 Historisk fakta om Gislaveds reningsverk byggdes Gislaveds avloppsreningsverk men det byggdes ut Innan reningsverket fanns gick vattnet ut i Nissan, orenat. Biobädden byggdes bara för att Gislaveds reningsverk skulle klara av att även ta hans om Anderstorps avföring som de fick göra år För att senare kunna få ut energi ur slammet byggdes även en rötkammare. Då var verket dimensionerat för personekvivalenter och ca kubikmeter per dygn. Arlas mejeri som låg i Gislaved på den tiden stod för stor del av den belastningen. År 2005 kopplades även Hestras avloppsnät ihop med Gislaved byggdes en våtmark för att få bättre kontroll på kvävereningen. Våtmarken blev inte bara en kväverening utan också en motionsled på någon kilometer med trevlig miljö runt en dam.

10 Ordförklaringar. Biobädd är en stor cylinderliknande byggnad som är fylld med vatten, med tiotusentals plasthjul där bakterier kan bo. När avloppsvattnet strilar över plasthjulen så äter de upp det organiska materialet som finns i avloppsvattnet. Under biobädden så finns det en fläkt som blåser upp luft underifrån så att inte bakterierna ska drabbas utav syrebrist. När bakteriekolonierna har vuxit sig förstora lossnar de ifrån plasthjulen och följer med vattnet ut. Sandfång är ett ställe där man tar bort sand. Eftersom att med avloppsvattnet drivs det också med sand. Om sanden kommer in i verket sedimenterar den snabbt. Efter att det att sanden har blivit bort taget så förs vattnet till rötkammaren. Om sanden skulle komma in i rötkammaren skulle den blir svår att få bort därifrån. Sandfånget består av en bassäng med försiktig luftning och skrapor i botten råder bot på problemet. Rötkammare, det är dit det avvattnade sedimenterade partiklarna kommer. Där de stannar i dagar. I rötkammaren är det varmt, normalt runt 37 grader, och det blir snabbt syrebrist i det tjocka slammet. Värmen och syre brist gör så att en viss typ av bakterier trivs. De bakterierna bryter ner slammet så det bildas koldioxid och metangas. Våtmark, det är hit ut det renade vattnet puppas ut. I våtmarken får vattnet passera genom en serie av dammar med växtlighet som trivs i det fortfarande relativt näringsrika vattnet. På växterna bor bakterier vars uppgift är att ta bort framförallt kväve.

11 Intervju med Åke Elgemark. Jag och Josefine gjorde tillsammans en intervju med Åke, vi hade dessa frågor som vi ville ha besvarade. Varför byggde ni en våtmark i Gislaved? Hur mycket kostade det? Hur lång tid tog det att bygga den? Lönar sig våtmarken? Hur stor är våtmarken? Vilka djur och växter finns det? En sammanfattning utav hans svar. De byggde en våtmark för att kunna rena vattnet ytligare ännu mer än vad det förut har kunnat göra. Främst var det kvävet de ville få bort. Sammanlagt kostade allt 8,5 miljoner kronor, men själva våtmarken eller dammen kanske man ska kalla det, den kostade 4 miljoner. Han var inte riktigt säker på om det lönade sig pengamässigt att bygga en våtmark, men ett tag efter att de byggt den så kom det krav på att man ska rena vattnet ifrån kväve. Så på så sätt lönade det sig. Om man räknar med ifrån första dagen de började bygga tills sista dagen så blev det ungefär 1,5 år de höll på. Men de höll uppe cirka halva tiden, efter som att det bara byggde på vintern. Våtmarken är 18 hektar stor och består av 16 hektar vatten. Det är väldigt populärt med fågelskådning kring våtmarken, här om veckan såg man en fågelart som är väldigt, väldigt sällsynt så då kom det många fågelskådare hit. De har sett ca 130 olika arter med fåglar, om inte mer. Men några växter har de inte planterat där, det som växer där har växt upp utav sig själv.

12 Bilder ifrån reningsverket i Gislaved. Dessa två bilder är tagna uppe i biobädden. De här två är ifrån pressen där man ta bort allt som inte hör hemma i avloppsvattnet. Bilden till vänster visar den saken som sprutar ut slammet och till höger ligger det lite gammalt slam.

13 Sammanfattning och egna tankar. I ett reningsverk renar man använt vatten, sådan som vi har använt i hemmet. Allt ifrån toa vatten, tvätt vatten till duschvatten, men man renar inte bara sådant vatten som kommer ifrån hemmen i ett reningsverk. Även regnvatten och sådant som kommer ifrån fabriker. Men ibland använder fabriker farliga och giftiga ämnen så kan de få rena sitt vatten själva innan de kommer till reningsverket. I varje kommun finns det flera reningsverk, stora som små. Men att bara ha ett reningsverk räcker inte, man måste kunna rena det ifrån kväve också. Då kan man bygga en våtmark vilket man har gjort här i Gislaved. Den är både bra för reningsverket men även kommer den till nytta för oss andra, efter som att det är en härlig promenad slinga runt dammen. Jag tycker att det är bra med reningsverk, eftersom att någon stans måste ju vattnet och avföringen ta vägen. Jag tycker också att de har kommit på många bra steg om hur det ska gå till i ett reningsverk för att allt ska bli bra, och jag kan faktiskt erkänna att det var lite små intressant att gå runt inne på reningsverket och se hur allt gick till. Då fick man en verklig bild utav det hela, innan hade man bara tänkt sig hur det ska gå till. Jag tycket att jag har lärt mig mycket om reningsverk nu när vi har fått jobba med det, innan visste jag knappt ingenting jämfört med nu.

14 Källförteckning. Papper ifrån Semir.

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr

Äp9Bi 2013. Innehåll... Sid nr Innehåll... Sid nr Inledning... 2 Bedömningsanvisning Delprov A... 4 Bedömningsanvisning Delprov B... 20 Kopieringsunderlag för resultatsammanställning... 24 Innehållsmatris... 25 Bedömningsmatris... 26

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

finns det faktiskt ett bord. Det ger också en hållpunkt för vad som är upp och ner.

finns det faktiskt ett bord. Det ger också en hållpunkt för vad som är upp och ner. Unit 1.1 3 Introduction Att leva på What Internationella is the International rymdstationen Space Station För närvarande bor det tre astronauter på ISS. De vistas där under sex månader i taget. Astronauterna

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson

Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Nu är jag en helt vanlig person som är med i livet. Intervju med Jannice Andersson Jannice, 29 år, har gått ner 40 kg. Cecilia Bergh i Intervju med Jannice Andersson Jannice: - För två år sen vägde jag

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer