Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta"

Transkript

1 Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun

2 Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har avloppsanläggningar är för att så långt det är möjligt skydda miljön från mänsklig påverkan. Det gäller inte minst problem med övergödning och igenväxning. Din anläggnings viktigaste miljöfunktion är att se till att så lite fosfor som möjligt kommer ut i miljön. Fosfor är den mest bidragande orsaken till övergödning och algblomning i sötvatten. För att ytterligare minska din miljöpåverkan kan du välja tvättmedel som är miljömärkta och fosfatfria. För att din anläggning ska fungera optimalt, och därmed hjälpa dig att minska din miljöbelastning, är det viktigt att du sköter den som det är tänkt. Det gäller inte minst att se till att den blir tömd regelbundet. Det är också viktigt att inte låta kemikalier, lösningsmedel och liknande hamna i din avloppsanläggning. Det förstör det biologiska reningssteget. Vill det sig riktigt illa kan du förgifta ditt eget dricksvatten. Vem ansvarar för vad? Renhållningsenheten - ansvarar för att din anläggning blir tömd. Till det anlitar vi entreprenör. Miljöenheten - ansvarar för tillsyn och godkännande av din anläggning. Det styr bland annat hur ofta du måste tömma. Arbetsmiljöverket - ansvarar för att ta fram regler för hur slamchaufförernas arbetsmiljö ska se ut. Det innebär bland annat krav på säker väg till anläggningen, minimering av slangdragning och att få bort tunga lock. Du - ansvarar för att anläggningen fungerar som den ska. Det innebär bland annat att anläggningen töms tillräckligt ofta. - ansvarar för att Arbetsmiljöverkets regler är uppfyllda vid tömning. Det innebär att slamtömningen av din anläggning ska kunna ske på ett säkert och arbetsmiljömässigt bra sätt. Vad du behöver tänka på för att få tömt För att slambilen ska kunna ta sig fram behöver det vara fritt på bredden 3,5 meter och på höjden 4,5 meter. Fritt runt bilen

3 För att chauffören ska kunna komma till dig: Sommarhalvåret; röj eventuell vegetation så att bilvägen är fri från buskar och träd. Vinterhalvåret; se även till att bilvägen är plogad och halkbekämpad på hela vägens bredd. För att chauffören ska kunna hitta din anläggning: Märk ut din anläggning med den röda vimpeln. Om du saknar en röd vimpel, kontakta kundtjänst. För att chauffören ska kunna tömma din anläggning: Sommarhalvåret; röj eventuell vegetation så att vägen Röda vimpeln och fri väg till till och området runt din anläggning är lätt att komma anläggning åt. Vinterhalvåret; se även till att vägen till och området runt din anläggning är skottad och halkbekämpad. Lock och kopplingar får inte vara trasiga och bultar och lås ska vara borttagna innan tömning. Locket ska väga under 15 kilo, vara lätt att lyfta och kunna öppnas och hanteras av en person. Vinterhalvåret; du måste även se till att locket är framskottat och att det inte har fryst fast. Lock med rostig bult Vinterhalvåret; har du en sluten tank måste du kontrollera att det inte är fruset i tömningsröret, vilket bara sker om tanken är överfull. Det kan hända om du tömmer för sällan eller om du har en toalett som står och rinner. Röd vimpel för utmärkning Den röda vimpeln sätter du ut i samband med att du ska få tömning. Då hittar chauffören lättare. Så här gör du: Använd en pinne eller liknande som är minst 1,5 meter hög. Fäst vimpeln i toppen på pinnen. Se till att pinnen sitter fast i marken i anslutning till brunnslocket/kopplingen. Röda vimpeln

4 Så här får du tömt Schematömning Du har tömning enligt ett fastställt schema. Renhållningsenheten har delat in kommunen i fem olika områden. I varje område kör vi på schema var femte vecka. Kontakta den tekniska kundtjänsten för att få veta när vi har schematömningar i ditt område. Budad tömning Du ringer till kundtjänst och beställer tömning när det är dags att tömma. Chauffören kommer då och tömmer inom 6 arbetsdagar. Akut tömning Du ringer till kundtjänst och beställer akut tömning. Då kommer chauffören samma dag Aktuellt journummer för slamtömning hittar du på vår hemsida eller genom att ringa den tekniska kundtjänsten och lyssna på röstmeddelandet. Bomkörning Om slambilen inte kommer fram till brunnen/hittar till brunnen får du betala för en bomkörning. Kom ihåg att det är du som ansvarar för att arbetsmiljöverkets regler är uppfyllda samt att det går att tömma din anläggning. Olika typer av anläggningar Två- och trekammarbrunn avloppsvattnet innan det rinner ut i naturen. Så tömmer chauffören: Chauffören suger upp slamkakan ur första kammaren. Efter tömning är det lite vätska kvar i brunnen. Tömning av trekammarbrunn Kontrollera själv: Du bör fylla på med rent vatten i brunnen efter tömning med till exempel vattenslangen eller genom att sätta på kranarna en stund. Då minskar risken för att slam kommer ut i de Trekammarbrunnar ska tömmas minst en gång per år. Sluten tank Ett slutet system/sluten behållare där avloppsvattnet från toaletten samlas.

5 Så tömmer chauffören: Chauffören kopplar på slangen på tömningsröret och slamsuger tills det kommer luft i slangen. En del slutna tankar har lock som tas bort och sen stoppar chauffören ner slangen i tanken. Kontrollera själv: Om det är mycket slam kvar i tanken efter tömning, beror det oftast på att kopplingen eller tömningsröret är trasigt. Du behöver då byta ut detta för att chauffören ska kunna tömma tomt. Slutna tankar ska tömmas minst en gång per år. Bdt-avlopp innan det rinner ut i naturen. Hit rinner bara bad- disk- och tvättvatten. Bdt-avlopp är ofta ett komplement till de fastigheter som har en sluten tank. Så tömmer chauffören: Chauffören suger upp slamkakan av fett och liknande. Efter tömning fylls brunnen snabbt på med vatten. Kontrollera själv: Att du tömmer tillräckligt ofta. Bdt-avlopp ska tömmas minst en gång vartannat år. Det är billigast att tömma samtidigt som du tömmer slamavloppet. Minireningsverk Det är ett litet reningsverk där avloppsvattnet renas genom att du tillsätter kemikalier. Så tömmer chauffören: Chauffören suger upp slammet ur delen där Minireningsverk och slambrunnen det samlas. Ett fåtal fastigheter med minireningsverk kan kompostera slammet på sin fastighet, då det inte blir så mycket slam. Vill du kompostera slammet behöver du ansöka om att få göra det hos kommunens miljöenhet. Om du inte komposterar slammet själv, ska minireningsverket tömmas på slam minst en gång per år.

6 Fosforfällor Innehåller material som binder fosfor. Det fosforbindande materialet kan ligga löst i en kassett, men vanligast är att det ligger i en säck. Så tömmer chauffören: Om du har en fosforfälla med löst fosformaterial, sugs den ur med en slambil. Om du har en fosforfälla med fosformaterialet i säck, används kranbil. Kranbilen behöver kunna stå så nära farbar väg som möjligt, då kranens räckvidd är begränsad. Kontrollera själv: Har du en fosforfälla måste du kontrollera ph-halten på vattnet som kommer ut ifrån fällan. När ph-halten är över en viss nivå, måste du tömma fosforfällan. Kontakta tillverkaren av fosforfällan för att ta reda på vid vilken ph-halt fosformaterialet behöver bytas ut. Det är viktigt att fosforfällan fylls på med nytt fosformaterial direkt i anslutning till tömningen. Stopp i anläggningen Ibland blir det stopp i anläggningen. Det kan vara något rör som är blockerat eller att det kommer ut och spolar bort stoppet med hjälp av vatten som har högt tryck. Anläggningar som behöver förbättras gäller slamchaufförens arbetsmiljö. Förbättringsarbete pågår över hela Sverige. Det rör sig främst om: Få bort långa slangdragningar. För chauffören innebär långa slangdragningar ett tungt arbetsmoment som kan innebära arbetsskada. En lösning är att lägga ner en separat sugledning eller att ha en löst liggande sugslang. Få bort tunga lock. Lång slangdragning För chauffören innebär även tunga lock ett tungt arbetsmoment som kan innebära arbetsskada. Locket ska inte väga mer än 15 kilo. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att Arbetsmiljöverkets regler är uppfyllda. Renhållningsenheten kan hjälpa till med att komma fram till en bra lösning för de

7 anläggningar som inte uppfyller kraven. Vi har redan börjat ta kontakt med de fastighetsägare där vi har sett att förbättringar kan och behöver göras, för att uppfylla Arbetsmiljöverkets regler för en bra och godkänd arbetsmiljö. Inventering av avlopp Kommunfullmäktige i Gnesta har beslutat om att alla enskilda avlopp i kommunen ska kontrolleras. Inventeringen av enskilda avlopp är ett led i att följa de nationella miljömål som riksdagen fattat beslut om. Det är miljöenheten i Gnesta kommun som utför kontrollen. Avloppsanläggningar med dålig reningsförmåga förorenar yt- och grundvatten. De kan också vara en risk för människors hälsa om bakterier förorenar vattnet i dricksvattenbrunnar. Inför inventeringen kommer du få ett informationsbrev om hur en inventering går till och vad det kostar. Alla avlopp ska vara inventerade senast Om ditt avlopp inte är godkänt enligt Miljöbalken och tillhörande förordningar kommer du att behöva göra om ditt avlopp. Vill du veta mera om avloppsinventeringen kan du kontakta miljöenheten. Du kan också läsa mer om inventering av avlopp på Gnesta kommuns hemsida. Var rädd om din anläggning Det packar marken, reningen försämras och anläggningen kan sättas igen. Skölj inte ur stekpannan med varmt vatten eftersom fettet stelnar i avloppet och kan orsaka stopp. Torka istället ur stekpannan med hushållspapper och släng pappret i gröna påsen. Spola aldrig ner: Kemikalier och mediciner eftersom de inte kan brytas ned i förstörs och vattnet rinner orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Tops, tamponger, bindor och blöjor eller annat som kan orsaka stopp och skada anläggningen. kvicksilver hör till de farligaste tungmetallerna vi har i naturen.

8 Egna anteckningar: Kontakter Kommunen svarar på frågor om din avloppsanläggning och ger råd om du överväger att byta avloppsanläggning eller om du vill söka dispens om längre tömningsintervall. Gnesta kommuns avloppshandläggare på Miljökontoret nås på telefon (växeln) eller mejl: Har du frågor som gäller eller vill beställa tömning av avlopp, ringer du Gnesta kommuns tekniska kundtjänst på telefon eller mejl: På vår hemsida kan du läsa mer om enskilda avlopp och slamtömning.

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Wostman MANUAL. Så funkar EcoVac. OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Wostman MANUAL. Så funkar EcoVac. OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. 2012:1 MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoVac EcoVac är ett riktigt vakuumsystem, som transporterar avfallet med vakuumluft hela vägen direkt till tanken vid spolning.

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer