Installation och tömning av fettavskiljare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation och tömning av fettavskiljare"

Transkript

1 Installation och tömning av fettavskiljare

2 Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet, vilket leder till att fettet stelnar och fastnar på insidan av ledningarna. Fettet täpper till rören så att kapaciteten minskar och till slut kan detta orsaka stopp i ledningarna. Vid stopp kan orenat avloppsvatten rinna ut i naturen eller översvämma källare. Detta kan ge stora ekonomiska följder samt påverka miljön negativt. Fettet orsakar även frätskador på insidan av betongrör vilket leder till att dyra renoveringar måste utföras i förtid. Fett gör också att reningen i avloppsreningsverk blir mer besvärlig och kostsam. För att minimera dessa problem ställer Kristianstads kommun och övriga kommuner i Skåne Nordost det som krav att livsmedelslokaler ska vara utrustade med en godkänd fettavskiljning. 2

3 Verksamheter som måste ha fettavskiljning Avloppsvatten från i princip alla typer av verksamheter som handhar livsmedel innehåller mer fett än vad som räknas som normalt avloppsvatten av hushållskaraktär. Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljning: Bageri Café Catering Charkuteri Fiskindustri Friteringsanläggning Gatukök Hamburgerbar Konditori Mejeri Livsmedelsbutik Mottagningskök Personalmatsal Pizzeria Restaurang Rökeri Salladsbar Slakteri Storkök Krav på fettavskiljning kan ställas även på andra typer av verksamheter. 3

4 Enligt Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), Miljöbalken samt Boverkets Byggregler-08 (BBR- 08) ska fastighetsägaren se till att avloppsvatten som kan skada ledningsnätet inte släpps ut till det kommunala nätet. För att klara detta krav är den enklaste och mest effektiva lösningen en fettavskiljare. Fettavskiljare En fettavskiljare är en enkel konstruktion som kan tillverkas av olika material, till exempel glasfiber eller rostfritt stål. En fettavskiljare består av olika kammare som vattnet passerar genom så långsamt att det hinner svalna. I första kammaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten och i den andra flyter fett upp till ytan eftersom det är lättare än vatten. Avskiljaren måste tömmas och rengöras regelbundet för att fungera. Kammaren med slam behöver ofta tömmas före det att fettmängden indikerar att det är dags för tömning. Fettavskiljaren klarar inte av större fettmängder och det är därför förbjudet att tömma frityrolja eller liknande i den. Sådana vätskor 4

5 ska istället samlas upp och återvinnas. Det finns företag som tar hand om och återvinner uppsamlat fett. Kontakta Kristianstad renhållning för mer information. Fettavskiljaren ska vara typgodkänd, utformad enligt SS-EN , dimensionerad enligt SS-EN samt vara utrustad med provtagningsbrunn. Det är viktigt att fettavskiljaren är rätt dimensionerad, men det är bättre med för stor än för liten avskiljare! En för liten avskiljare medför fler tömningar, det vill säga dyrare driftkostnad. Det är dessutom viktigt att fettavskiljaren är lätt tillgänglig för tömning samt går att inspektera genom inspektionslucka. Placering Till fettavskiljaren kopplas vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar. Avloppsvatten från toaletter får inte passera genom fettavskiljaren. Lokalen bör vara väl ventilerad och försedd med vatten och golvbrunn. Fettavskiljaren ska placeras så att tömningsbilen lätt kan komma åt att tömma. Slamsugning bör kunna utföras direkt genom avskiljarens inspektionslock. Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte placeras i lokal där man hanterar livsmedel. Anledningen till detta är att fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen. Avskiljaren ska placeras så att sugslangen och annan utrustning som krävs vid tömning inte dras genom lokaler där man hanterar livsmedel. Dimensionering hur stor ska den vara? Fettavskiljaren ska vara utformad enligt SS-EN och dimensionerad enligt SS-EN Det är i första hand det maximala flödet som avgör storleken på fettavskiljaren. Detta i sin tur avgörs av antalet kranar, vaskar och diskmaskiner som är anslutna till fettavskiljaren. Som riktlinje kan anges att en anslutning av en diskmaskin och en vask kräver en fettavskiljare som är dimensionerad för två liter per sekund. Observera att rätt dimensionering säkrast ges av tillverkaren alternativt försäljaren. Det är dock alltid fastighetsägarens ansvar att dimensionering och inkoppling är utförd på rätt sätt 5

6 Tömning Fastighetsägaren ansvarar, enligt kommunens renhållningsordning, för fettavskiljarens skötsel och underhåll så att den alltid fyller avsedd funktion. En fettavskiljare ska tömmas och rengöras regelbundet. Det finns två anledningar till detta. Först och främst är det för att säkerställa funktionen. När det samlas för mycket fett och annat avskiljt material fungerar inte avskiljaren, utan fettet rinner vidare med avloppsvattnet. För det andra är det viktigt att sköta tömning och rengöring av hygieniska skäl. Det kan bli tillväxt av bakterier och komma otrevlig lukt från avskiljaren om den inte sköts. Tömningsintervallet kan skilja mellan olika typer av verksamhet. Rimligt är att tömma och rengöra fettavskiljaren 4 12 gånger per år. Om verksamheten slarvar med att samla upp synligt fett så kan antalet tömningar komma att ökas. Tömning av fett som klassas som hushållsavfall får endast ske av entreprenör upphandlad av kommunen, enligt gällande renhållningsordning. För frågor kontakta Kristianstads renhållning. Fettavskiljaren ska tömmas helt och hållet och därefter renspolas. Dets ska därför finnas en vattenslang i anslutning till fettavskiljaren. Eventuellt kan även ledningarna till och från avskiljaren behövas renspolas. Efter tömningen ska avskiljaren fyllas med vatten. Fyllningen får fastighetsägaren själv ombesörja. I anslutning till avskiljaren ska det finnas en journal där det framgår när och av vem avskiljaren tömts. Kontrolljournal ska bifogas bygganmälan. 6

7 Vad kan hända om en fettavskiljare inte installeras? Om fastighetsinnehavaren underlåter att inkomma med bygganmälan kan Miljö- och byggnämnden komma att kräva en sanktionsavgift på mellan kr (10 kap 6 PBL). Om en fastighet släpper ut sådana mängder fett att det uppkommer olägenhet i ledningarna har C4 Teknik rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten. Dessutom får den som förorsakar ett eventuellt stopp stå för kostnaderna som uppkommer i samband med stoppet, vilket kan uppgå till flera tiotusentals kronor. Alla fastigheter, där det bedrivs livsmedelsverksamheter, ska ta ansvar för sitt avloppsvatten och därigenom inte riskera att skapa problem för privatpersoner och kommunen. Om alla tar sitt ansvar får vi färre problem, ledningarna fungerar bättre, driftskostnader och slitage minskar. 7

8 Gör så här Det är mycket att tänka på för att en fettavskiljare ska vara funktionell och godkänd. Oavsett om det redan finns en avskiljare eller om en nyinstallation måste till, ska handlingarna granskas och godkännas av kommunens Miljö- och byggnämnd. Nyinstallation av fettavskiljare 1. Anlita VVS- eller byggfirma som installerar fettavskiljare. Dessa kan hjälpa till med att ta fram dimension och lämplig modell. Fettavskiljaren ska vara typgodkänd, utformad enligt SS-EN , dimensionerad enligt SS-EN samt vara utrustad med provtagningsbrunn. 2. Minst 3 veckor före installationen av fettavskiljaren ska bygganmälan inkomma till Miljö- och byggnämnden (enl. 9 kap 2 PBL). 3. Kontakta Kristianstads renhållning för uppgifter om tömning. Befintlig fettavskiljare Finns redan en fettavskiljare, följs punkt 2 ovan. Utökning av verksamhet Vid utbyggnad eller ändring av en verksamhet kan det bli aktuellt att byta till en större fettavskiljare. Se punkt 1 2 ovan. Kontakt Kristianstads kommun Bygganmälan : / Renhållningen : Livsmedelsinspektör, MHK : Vatten och avloppsfrågor : Producerad i samarbete med Östra Göinge kommun, Perstorps kommun, Kristianstads kommun, Hässleholms Vatten, Hörby kommun, Osby kommun, Bromölla kommun, Illustrationer: Mathias de Maré, vasyd. 8

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Inbyggd behandling så fungerar det

Inbyggd behandling så fungerar det Välj rätt toalett Välj rätt och spara pengar Vid fritidshus förekommer det fortfarande torrdass med latrinbehållare som kommunen hämtar. Systemet med insamling och behandling av latrin är dock varken miljömässigt

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Enskilda avlopp problem och möjligheter

Enskilda avlopp problem och möjligheter Enskilda avlopp problem och möjligheter Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp Enskilda avlopp orsakar idag miljö- och hälsoproblem på många håll i landet. Platsens geologiska och hydrologiska

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer