Fett i ledningsnätet, en utmaning för Sandvikens kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fett i ledningsnätet, en utmaning för Sandvikens kommun."

Transkript

1 Installatörernas Utbildnings Centrum Stockholm INLÄMNINGSUPPGIFT SAMHÄLLE OCH MILJÖ 7P VA-Projektör Anna Söderholm Sandviken Fett i ledningsnätet, en utmaning för Sandvikens kommun. Bild 1. Servisledning utanför gatukök i Ljusdals kommun. Handledare: Ragnhild Eklund

2 Abstract I min utbildning till VA-projektör så har vi flera olika delmoment. I ett av delmomenten ska vi beskriva ett lokalt miljöproblem. Efter kontakt med Sandvikens Energi AB så beslutade jag att skriva om fettavskiljare i det allmänna spillvattennätet. Till min förvåning så har jag hittat ett mycket högaktuellt ämne som det skrivs och talas om just nu i branschen. Det finns lite forskning i detta område, men det är några spännande projekt på gång som bör bevakas. Jag har främst använt mig utav publikationer ifrån Sandvikens kommun och Svenskt Vatten, men även internet har varit till mycket stor hjälp. Sökord Fettavskiljare, fettstopp, avloppsstopp, gravimetrisk, ledningsnätet, fettåtervinning.

3 Innehållsförteckning 1. INLEDNING BAKGRUND PROBLEMET FETTETS EGENSKAPER TABELL FÖR FETTERS OLIKA SMÄLTPUNKTER FETTAVFALL VAD HÄNDER MED FETTET IFRÅN AVSKILJARNA? METODER ATT AVLÄGSNA FETT FETTÄTANDE BAKTERIER ELEKTRONISKA SKIMMERMODELLER GRAVIMETRISK FETTAVSKILJARE FUNKTION PLACERING SKÖTSEL VANLIGA PROBLEM VAD SÄGER LAGEN? PÅ GÅNG! NYTT PROJEKT: FETT I AVLOPPSNÄT - PROBLEMBILD OCH ORSAKSSAMBAND PROJEKTETS INNEHÅLL SAMMANFATTANDE DISKUSSION KÄLLDISKUSSION SLUTSATSER REKOMMENDATIONER KÄLLFÖRTECKNING... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT ELEKTRONISKA KÄLLOR BILDER OTRYCKTA SKRIFTLIGA KÄLLOR TRYCKTA SKRIFTLIGA KÄLLOR ELEKTRONISKA DOKUMENT MUNTLIGA KÄLLOR... 19

4 1. Inledning Denna rapport skrivs då det förkommer mycket avloppsstopp där fettet har haft en stor inverkan. Det finns ett stort sug i VA-branschen efter mera kunskaper och hur man kommer tillrätta med problemen kring fettrelaterade avloppsstopp. Avloppstopp medför vanligtvis stora kostnader för huvudmannen. En del av dessa stopp kan förhindras. Sätter man mera press på fastighetsägarna samt skärper kontrollen kommer man vinna mycket. Jag vill uppmana till mera forskning kring detta ämne. Framför allt när det kommer till huruvida de olika metoderna fungerar för att minska fettets påverkan på ledningsnätet. 4

5 2. Bakgrund 2007 hade Sandvikens kommun avloppsstopp i avloppsledningsnätet av dem var på avloppsledningsnätet och 25 3 vid spillvattenserviserna. 2.2 Problemet Sandvikens Energi saknar uppgifter om det toatala antalet fettavskiljare som är anslutna till avloppsledningsnätet 4. Marie Svensson, nyanställd VA-projektör på Sandviken Energi har precis återupptagit ett gammalt projekt som Anna Holmstén skapat 5. Projektets syfte är: Förebygga utsläpp av fett till kommunens ledningsnät eftersom avloppsvatten med stora mängder fett påverkar ledningsnätet negativt. Då fettet släpps ut på ledningsnätet så stelnar det och orsakar stopp i avloppet. Fett i avloppsvattnet påverkar även reningsverket negativt då biostegen i reningsverket är mycket känsliga 6. (Sandvikens Energi AB, 2007) Verka för en fungerande skötsel och driftkontroll av fettavskiljare 7. (Sandvikens Energi AB, 2007) Få komplett register över samtliga fettavskiljare i kommunen 8. (Sandvikens Energi AB, 2007) Detta projekt initierades då Sandviken hade många fettrelaterade stopp i spillvattennätet. 9 1 Kjell Ekman, Distrubitionschef Sandviken Energi AB, e-post 11/ Ibid. 3 Ibid. 4 Anna Holmstén, möte den 10/ Ibid. 6 Sandviken Energi AB, Enkät förfrågan. Projekt Inventering av fettavskiljare i Sandvikens kommun. 7 Ibid. 8 Ibid. 9 Anna Holmstén, e-post den 4 december

6 3. Fettets egenskaper När fettet väl kommit till ledningsnätet så stelnar det 10. Hur långt fettet kommer i ledningen beror på smältpunkten för just det specifika fettet 11. När fettet börjar stelna så sätter det sig i ledningen 12. En fettansamlig i ledningsnätet bildar tillslut ett avloppsstopp 13. Fettet minskar den inre dimensionen och det gör att föremål som ska få plats i avloppsledningsnätet fastnar 14. Följden av ett avloppsstopp är ex. källaröversvämningar 15. Fett ansamlingar i avloppsledningsnätet kan också bilda syrefria miljöer. I de syrefria miljöerna bildas det svavelväte (H 2 S) 16. Svavelväte är giftigt och verkar korrosivt på betong 17 samt är en arbetsmiljöfara Sandvikens Energi, Viktigt att veta om fettavskiljare, tryckt broschyr. 11 Svenskt vattens publikation VAV Rapport av Fred Nyberg sidan Svenskt vattens publikation VAV Rapport av Fred Nyberg sidan Sandvikens Energi, Viktigt att veta om fettavskiljare, tryckt broschyr. 14 Ibid. 15 Sandvikens Energi, Viktigt att veta om fettavskiljare, tryckt broschyr. 16 Svenskt vattens publikation VAV Rapport av Fred Nyberg sidan Ibid. 18 Svenskt vattens publikation VAV Rapport av Fred Nyberg sidan 6. 6

7 3.1 Tabell för fetters olika smältpunkter Smältpunkter för olika fetter. Typ av fett Stelnar vid C Smörfett Torskleverolja Sojabönsolja Jordnötsolja Talg (nötkreatur) Fårtalg Olivolja Palmkärnsolja (Afrika) 19 o C till 24,5 o C - 3 o C -10 till -16 o C 3 o C 31 o C till 38 o C 36 o C till 41 o C -6 o C 20 o C till 24 o C Denna tabell är hämtad direkt ur Svenskt vattens publikation VAV av Fred Nyberg, sidan Fettavfall Fett som används till fritöser, stekbord och dylikt får inte tömmas i fettavskiljaren 19. Det fettet ska samlas upp i behållare och återvinnas 20. Fettet som samlas in sälj till företag som renar fettet ifrån bland annat matrester och andra föroreningar 21. Efter fettet blivit renat så används det till bland annat tvättmedel, ljus samt tvål Vad händer med fettet ifrån avskiljarna? Gästrike Återvinnare är entreprenör till Sandviken Energi AB. De är dem eller deras entreprenör som samlar in fettet ifrån avskiljarna 23. Eftersom Gästrike Återvinnare har haft en ny upphandling så är det ny entreprenör, SITA Sverige AB Region Nord som från och med den 1 januari 2009 ska ta hand om fettet efter 19 Sandvikens Energi, Viktigt att veta om fettavskiljare, tryckt broschyr. 20 Svenskt vattens medlemstidning # sidan Svensk Fettåtervinning, Ett väl fungerande kretslopp - Från avfall till råvara. Pdf fil Sandvikens Energi, Viktigt att veta om fettavskiljare, tryckt broschyr. 23 Ibid. 7

8 tömningen 24. SITA kommer att ta emot fettavfallet på sin nybyggda anläggning (beräknas vara klar i december 2008) i Forsbacka. 25 Till att börja med så kommer de blanda ut fettet med annat material för att använda för sluttäckning på Forsbacka tippen Teresia Sörman, Gästrike Återvinnare. Telefonsamtal den 3/ Patrik Nilsson, SITA Region Nord. Driftledare. Telefonkontakt den 3/ Ibid. 8

9 4. Metoder att avlägsna fett Det finns flera metoder att avlägsna fett ifrån avloppsledningsnätet. Jag har valt att beskriva noggrant den metod som Stockholm vatten anser vara den mest använda Fettätande bakterier I Sandvikens kommun är det förbjudet att tillsätta bakterier eller andra enzymer som kan rubba fettavskiljarens funktion 28. Fettätande bakterier kan man arbeta med på olika sätt. Antingen så tillsätter du dem regelbundet i avloppet eller så placeras de i fettavskiljaren Elektroniska skimmermodeller Fett blandas inte med vatten 30. Den elektroniska skimmermodellen har en slag som flyter på vattenytan. Slangen drar till sig fettet som sugs upp i en behållare och sedan rengörs med skrapor Gravimetrisk fettavskiljare När fastighetsägaren ska installera fettavskiljare finns det vissa saker att ta beakta. Den ska vara typgodkänd. EU-normen är SS-EN Den ska också vara dimensionerad efter SS- EN Den som beräknar ut dimensioneringen är oftast en VVS-konsult eller en rörfirma Svenskt Vattens medlemstidning # sidan Sandvikens Energi, Viktigt att veta om fettavskiljare, tryckt broschyr. 29 Svenskproduktkonsult.se hämtat Svenskt vattens publikation VAV Rapport av Fred Nyberg sidan hämtat den 8 december Sandvikens Energi, Viktigt att veta om fettavskiljare, tryckt broschyr. 9

10 Bild 2. Genomskärningsbild på gravimetrisk fettavskiljare ifrån Odin Maskiner AS. Använd med tillstånd Funktion Fett har lägre densitet än vatten. I det första steget av avskiljaren så sjunker slam och större partiklar till botten. Därefter så samlas fettet vid ytan i nästa steg. 33 Fettet samlas sedan upp med hjälp av slamsugning Placering En fettavskiljare får aldrig anslutas till ett WC avlopp. Det ska enbart vara diskmaskiner, golvbrunnar, handfat och liknande. En fettavskiljare får inte installeras i utrymmen där man hanterar livsmedel. Man får inte heller placera avskiljaren så att man vid tömning måste gå igenom utrymmen där livsmedel bereds. Avskiljaren kan med fördel grävas ned i marken, samt att man placerar den så nära källan som möjligt Skötsel Europanormen säger att en fettavskiljare ska tömmas varje månad 35. Vissa justeringar kan göras beroende på fettavskiljarens storlek och typ. En fettavskiljare fungerar endast när den är helt vattenfylld Örebro kommun, Tekniska förvaltning. Informationsskrift om gällande regler och krav för installation och skötsel av fettavskiljare. 34 Sandvikens Energi, Viktigt att veta om fettavskiljare, tryckt broschyr. 35 Svenskt vattens medlemstidning # sidan Sandvikens Energi, Viktigt att veta om fettavskiljare, tryckt broschyr. 10

11 4.3.4 Vanliga problem Om fettavskiljaren inte töms med rätt intervall så kan problem uppstå. Vanligast är luktproblem. Men det kan även få allvarligare konsekvenser. Fettet kan bilda hårda avlagringar som kräver specialverktyg och det medför en högre kostnad för fastighetsägaren Ibid. 11

12 5. Vad säger lagen? Den som äger en fastighet har en skyldighet att anmäla till huvudmannen (VA-bolaget) att man kommer att avvika ifrån spillvattenkaraktär på sitt spillvatten till det allmänna spillvattennätet 38. Man får således inte göra utsläpp av för höga fetthalter som kan skada ledningsnätet 39. Huvudmannen har rätt att begära av fastighetsägaren att genomföra provtagningar och analyser av avloppsvattnet regelbundet 40. Fastighetsägaren ska också regelbundet lämna in journaler och andra dokument som styrker att han följer ABVA 41. Om fastighetsägaren försummar det som åligger honom har huvudmannen enligt 30 valagen rätt att stänga av vattentillförseln till fastigheten 42. Fastighetsägaren är skyldig att tillgodose att installerade fettavskiljare och dylikt ska tömmas och skötas så att de uppfyller sin funktion Enligt ABVA för Sandvikens kommun, 24, första stycket. 39 Ibid. 21, andra stycket. 40 Ibid. 24, andra stycket. 41 Ibid. 24, andra stycket. 42 Ibid. 30, första stycket. 43 Ibid. 21, femte stycket. 12

13 6. På gång! Svenskt vatten utveckling har startat ett projekt i samarbete med Luleå Tekniska Universitet 44. Projektdeltagare är Godecke Blecken en doktorand ifrån Luleå Tekniska Universitet (LTU). Projektledare är Maria Viklander, Professor vid Luleå Tekniska Universitet Nytt Projekt: Fett i avloppsnät - problembild och orsakssamband. Många kommuner i Sverige upplever på senare år ökande problem på grund utav fett i avloppsvatten och ledningar. Fettet stelnar i vattnet, fastnar på väggarna och kan till och med leder till stopp i ledningen. I detta projekt ska vidden av problemet kartläggas. Fettkällorna ska identifieras och om möjligt kvantifieras. Dessutom ska lösningsföreslag utarbetas. Projektet finansieras av Svenskt vatten, Luleå Kommun och LTU. Projektet bearbetas i samarbeta med olika svenska kommuner. Dessutom kommer vi att undersöka samma problem i Norge. Denna del av projektet finansieras av Norsk Vann. Källa: den 8 december Projektets innehåll Projektet har blivit förlängt då man också kommer att undersöka hur problemen med fettstopp i ledningsnätet också påverkar Norge 46. Projektet kommer att sluta i en rapport ifrån Svenskt vattens utveckling. Rapporten är planerad att lanseras på Svenskt Vattens årsmöte i maj 2009 som hålls i Luleå. Och strax därefter ska den komma att beställa genom Svenskt Vatten 47. Deras sätt att samla in relevant information är genom en online undersökning 48. I Sverige var det ca 2/3 av kommunerna som svarade 49. Det är tjänstemän ifrån VA-branschen som får svara på frågorna 50. Man frågar om vilka slags problem de har märkt av som är fettrelaterade, samt vilka slags material i ledningsnätet man använder sig utav Lars-Gunnar Bergman, Svenskt Vatten, e-post den 12 november den 8 december Godecke Blecken, projektdeltagare, telefon den 8 december Ibid. 48 Ibid. 49 Ralph Hedenström, projektledare på Stockholm vatten. Telefon den 1 december Godecke Blecken, projektdeltagare, telefon den 8 december Online enkät via LTU s hemsida. Den 9 december

14 Man kollar också vilka speciella problemområden det finns i ledningsnäten, och om det finns koppling till industrier eller bostadsområden 52. Det frågas också hur kontrollerna ser ut med installerade fettavskiljare samt hur deras rutiner för uppföljning ser ut. Man tar också reda på vad som görs med det återvunna fettet, samt hur man informerar om fettet i ledningsnätet 53. Till sist så vill man se om det har ökat med fettrelaterade stopp i ledningsnätet på de sista åren, samt vad den allmänna uppfattningen om fettproblemen är inom VA-branschen Online enkät via LTU s hemsida. Den 9 december Ibid. 54 Ibid. 14

15 7. Sammanfattande diskussion Jag finner detta arbete mycket lärorikt. Det är svårt att skriva om ett ämne som saknar rikligt med publicerat material. Samtidigt som det finns så mycket outforskat att ta reda på! Jag har bildat mig en ny uppfattning om fettet som finns i ledningsnätet, i början såga jag det som ett problem, nu ser jag det som en resurs. Det finns så mycket saker man kan göra med fettet ifrån fettavskiljare samt återvunnet fett som samlas upp i behållare. Det är verkligen en tillgång. Jag har i min efterforskning läst mycket ur lagar och förordningar. Därför blev jag mycket förvånad att fettet ifrån avskiljarna i Sandvikens kommun ska användas till sluttäckning på soptippen. Inte nog med att det står i miljöbalken att man inte får deponera organiskt material (SFS 2001:512 10) Det är ett oerhört resursslöseri. Vi lever i en tid där man ska vara så resurssnål och miljöbesparande. Men på vem ligger egentligen ansvaret att se till att alla våra resurser används på bästa möjliga sätt? Jag har hört en del ute som tycker att man borde installera fettavskiljare i varje bostadshus, det är dock problematiskt då det kräver separata avloppssystem. Ett WC-avlopp kan aldrig anslutas till en fettavskiljare. Så innan vi är där kommer det att ta tid. Luleå Tekniska universitet har beviljat ett projekt där man ska bygga med separata spillvattenledningar. Då när det projektet är klart kan man utvärdera om man borde bygga så vid nybyggnad samt ombyggnationer. Min första tanke var när jag fick höra om de fettätande bakterierna att det var en smart sak, men de belastar ju våra reningsverk istället. Det är bättre att samla upp fettet vid källan, stärka rutiner för uppföljning samt informera mer om fettet i ledningsnätet. Den nya rapporten som kommer ifrån Luleå Tekniska Universitet kommer att bli varmt välkommen. Han som varit min kontakt i det projektet, Godecke Blecken säger att aldrig någonsin har han fått så mycket telefonsamtal som om detta projekt. Det finns en stor förväntan på slutresultatet ifrån denna rapport. 7.1 Källdiskussion Jag har fått utgå ifrån ett par stycken trycka källor med mycket baseras på muntliga källor. Muntliga källor är svåra att kontrollera att det verkligen stämmer samt att jag i min tur kan ha missuppfattat någonting. Jag har lagt ned stora resurser på att dubbelkolla samt försöka få 15

16 svaren via e-post. Jag är nu mycket nöjd över mitt arbete och känner att fakta samt källorna är mycket pålitliga. 16

17 8. Slutsatser Rapporten ifrån Svenskt Vatten Utveckling är efterlängtad. Det saknas mycket fastlagd kunskap i detta ämne. Dock så drar jag den slutsatsen att de gravimetriska fettavskiljarna fyller en stor funktion för vårt ledningsnät. Det är viktigt att komma åt problemet vid källan. Det som dock är allra viktigast är att få resurser till att komma igång. Har man väl fått fungerande rutiner så kommer kostnaderna minska på längre sikt, då avloppsstoppen kommer att minska. 9. Rekommendationer Jag rekommenderar att man läger ned mera resurser på att få ett komplett register för vilka som har installerade fettavskiljare samt sätta press på de som saknar fettavskiljare. Sandvikens Energi AB bör på sin hemsida lägga ut mera information samt relevanta dokument på sin hemsida. Allt för att underlätta för fastighetsägarna. Slutligen så anser jag att det finns mycket att vinna i det långa perspektivet på att utveckla kommunikationerna mellan de kommunala avdelningarna. Samt att skapa rutiner för den årliga uppföljningen av de installerade fettavskiljarna. 17

18 10. Källförteckning 10.1 Elektroniska källor p=1&stemplate=/template/index.asp Bilder Bild 1: Ljusdals kommun. Använd med tillstånd. Anna-Karin Nejdmo, VA-ingenjör, samtal den 3/ kl. 11,30 Bild 2: Otryckta skriftliga källor Sandviken Energi AB, Enkät förfrågan. Projekt Inventering av fettavskiljare i Sandvikens kommun 10.4 Tryckta skriftliga källor Gävle Kommun, Verksamhetsutövare och fastighetsägaren handbok Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamheter 18

19 Sandviken Energi ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Sandvikens kommun. Sandviken Energi, Viktigt att veta om fettavskiljare Riktlinjer till verksamheter med tillverkning och hantering av livsmedel. Svenskt vattens medlemstidning # sidorna 18,19 Svenskt vattens publikation VAV nr av Fred Nyberg. Örebro Tekniska förvaltning Informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av fettavskiljare Elektroniska dokument Svensk Fettåtervinning, Ett väl fungerande kretslopp - Från avfall till råvara. Pdf fil Örebro kommun, Tekniska förvaltning. Informationsskrift om gällande regler och krav för installation och skötsel av fettavskiljare Muntliga källor Anna Holmstén, Utredningschef Sandviken Energi AB, Möte, e-post samt telefonsamtal Godecke Blecken, Luleå Tekniska Universitet, Telefonkontakt samt e-post Kjell Ekman, Distributionschef Sandviken Energi AB. Möte samt e-post Lars-Gunnar Bergman, Svenskt Vatten, e-post kontakt. Magnus Bäckström, Distributionschef VA-avdelningen Luleå Kommun, telefonkontakt. Marie Svensson, VA-projektör Sandvikens Energi AB, möte Patrik Nilsson, SITA Gävle. Driftledare, medlem i projektgrupp. Telefonkontakt Ralph Hedenström, Projektledare Stockholms vatten. Via e-post samt telefonsamtal Teresia Sörman, Gästrike återvinnare, Telefonkontakt. 19

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare FETTAVSKILJARE 2013-01-24 Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten 08-55 55 90 00 Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun

Läs mer

REGLER FÖR FETTAVSKILJARE I HÄRRYDA KOMMUN

REGLER FÖR FETTAVSKILJARE I HÄRRYDA KOMMUN REGLER FÖR FETTAVSKILJARE I HÄRRYDA KOMMUN Handbok för verksamhetsutövare och fastighetsägare Härryda kommun 1(6) Reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten (toalett-, tvätt- och diskvatten)

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

HANDBOK FÖR FETTAVSKILJARE

HANDBOK FÖR FETTAVSKILJARE HANDBOK FÖR FETTAVSKILJARE Innehållsförteckning Vilka krav ställer vi på fettavskiljare... 3 Varför ställs kravet... 3 På vem ställs kravet... 4 FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR... 4 VERKSAMHETSUTÖVARENS ANSVAR...

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Fettavskiljare för en bättre miljö Eskilstuna Energi och Miljö tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun 1 SLAMBIL Fettavskiljare och vegetabilisk olja Den här broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE VARFÖR BEHÖVS FETTAVSKILJARE? Fettavskiljaren ska tömmas minst två gånger om året Fett från matlagning i stor skala som hamnar i avloppet är ett mycket stort

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN

Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN Fettavskiljare FETTAVFALL OCH URSKILJNING AV FETT UR SPILLVATTEN Varför behövs fettavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena förorenat spillvatten från hushåll, till exempel vatten

Läs mer

Fettavskiljare. Varför krävs fettavskiljare?

Fettavskiljare. Varför krävs fettavskiljare? 2015 10 01 Fettavskiljare Många avloppsstopp beror på stora mängder fett i avloppsvattnet. Det är ägarens ansvar att se till att fettavskiljare finns installerad i de fastigheter som har en livsmedelslokal,

Läs mer

Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten

Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten Hantering av fettavfall i livsmedelsverksamhet och avskiljning av fett ur spillvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en fettavskiljare? Hur fungerar fettavskiljaren?

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Kristinehamns kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Kristinehamns kommun Tekniska förvaltningen Alexander La Motte,0550-881 14 Alexander.lamotte@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-04-27 Tn/2016:65 1(2) Riktlinjer för fettavskiljare i Kristinehamns kommun Förslag till beslut

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

åd och anvisningar fettavskiljare i Motala kommun

åd och anvisningar fettavskiljare i Motala kommun R åd och anvisningar för fettavskiljare i Motala kommun Råd och anvisningar för fettavskiljare framtogs under hösten 2006 av en arbetsgrupp som bestod av: Ulrika Johansson Miljö & Hälsoskyddsenheten Kaj

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Carnelius

Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Carnelius Handläggare Datum Ärendebeteckning Anna Carnelius 2017-04-06 2017-1739 0480-450305 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Förslag till yttrande till Kalmar vatten - Policy För Fettavskiljare Förslag

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

2015-12-02. Riktlinjer för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten

2015-12-02. Riktlinjer för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten Riktlinjer för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten Varför fettavskiljare behövs Uppsala Vatten och Avfall AB renar spillvatten från hushåll och företag. Uppsala kommuns bestämmelser

Läs mer

Fettavskiljare. Information, installation och tömning

Fettavskiljare. Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Varför fettavskiljare? De allmänna avloppsledningarna är dimensionerade för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Fett i spillvatten från livsmedelsverksamheter

Läs mer

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet

Läs mer

Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare i Kungälvs kommun

Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare i Kungälvs kommun Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare i Kungälvs kommun Riktlinje Diarienummer: KS 2016/0332 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/Va-teknik/Enhetschef Beredande politiskt organ: Samhällsbyggnadsutskottet

Läs mer

Krav på installation av FETTAVSKILJARE

Krav på installation av FETTAVSKILJARE Krav på installation av FETTAVSKILJARE Aldrig fett i avloppet! VA SYD tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Under senare år har vi haft stora problem

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Verksamhetsutövares och fastighetsägares handbok Miljösäker hantering av oljeavfall Reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten (toalett-, tvätt- och diskvatten)

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet!

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet! Informerar om Förbud mot fett i avloppet! Fett i avloppsledningarna orsakar omfattande problem, vilket vi på VA -verket och våra kunder drabbas av. För att minska problemen finns krav på att vissa typer

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig

2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod. Övrig 2(5) För Sandviken Energi Vatten AB s noteringar Anslutning beviljad, datum Beviljad av Abonnentnr Taxekod Övrig 3(5) INFORMATION TILL DIG SOM VILL ANSLUTA TILL ALLMÄNT VATTEN OCH AVLOPP INOM SANDVIKENS

Läs mer

Fettavskiljare i Västerås stad Information om regler och krav för installation och skötsel

Fettavskiljare i Västerås stad Information om regler och krav för installation och skötsel Mälarenergis tjänster utgör kärnan i flera grundläggande samhällsfunktioner, så som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att alltid vara tillgängliga för våra kunder och tillhandahålla socialt,

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Krav på livsmedelsanläggningar

Krav på livsmedelsanläggningar Krav på livsmedelsanläggningar - En vägledning Information från Sektor Samhällsbyggnad 1(11) Krav på livsmedelsanläggningar Vid registrering av ny livsmedelslokal bör ni kontrollera att lokalen uppfyller

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Information om oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare Information om oljeavskiljare Sammanfattning Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 2003-09-26 Dnr KS 03/215-340 Tekniska avdelningen Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2003-11-26 48 1. För

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4

Innehåll. Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår i den allmänna va-anläggningen... 4 Va-installation... 4 Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Lagar, författningar och föreskrifter... 3 Huvudman för den allmänna va-anläggningen... 3 Fastighetsägare... 3 Fastighet... 3 Den allmänna anläggningen... 4 Vad ingår

Läs mer

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS):

bia HÄRDPLAST AB Generell beräkningsmetod enligt SS-EN 1825-2 för att fastställa lämplig storlek av avskiljare (normflöde NS): Dimensioneringsråd Fettavskiljare Allmänt Fettavskiljare skall enligt SS-EN 1825-1 installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Ljusdals kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggningar Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Samtidigt upphör de av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

FETTAVSKILJARE motverkar stopp i ledningsnätet

FETTAVSKILJARE motverkar stopp i ledningsnätet sid 1(6) KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen VA FETTAVSKILJARE motverkar stopp i ledningsnätet FETT I AVLOPPET Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårat ledningsnät är dimensionerat

Läs mer

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 Den 15 juni föll ett 66-årsregn över Bjuv och Hyllinge 66-årsregn innebär: Regnets omfång är för stort för ledningarnas kapacitet. Regnvattnet som inte får

Läs mer

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare

Fettavskiljare. Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare GPA Euronord Fettavskiljare Bättre flöde med Kessel Euro fettavskiljare Separera och gör en insats för miljön Driver du en restaurang, ett bageri, ett storkök eller någon annan verksamhet där mycket fett

Läs mer

FETTAVSKILJARE motverkar stopp i ledningsnätet

FETTAVSKILJARE motverkar stopp i ledningsnätet sid 1(6) KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen VA FETTAVSKILJARE motverkar stopp i ledningsnätet FETT I AVLOPPET Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är dimensionerat

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Södertälje kommun. Gäller fr.o.m. 2009-01-01 www.telge.se Innehållsförteckning Inledning 3 Inkoppling till den

Läs mer

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg?

Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna i Trelleborg? Långa regn och stor avrinning. Vad innebar detta för VA-abonnenterna Lars Thysell VA-chef i Trelleborg 2009-09-24 1 Regnväder drog in över Trelleborg med översvämning som följd. 2006. Fyra skyfall över

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Grums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2010-11-25 10 Innehållsförteckning Inledning... 2 ABVA... 3 Inledning...

Läs mer

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING

Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING Bio-Box + Bio-Box XL INSTALLATIONSANVISNING 2, Allmänt 2, Placering 2, Inkommande och utgående avlopp 2, Reningsverkets ventilation 3, Installation 4, Storlek Bio-box 5, Storlek Bio-Box XL 6, Skötselråd

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägare rörande den allmänna VA-anläggningen ABVA antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S

ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning H A G F O R S ABVA 09 Allmänna bestämmelser för användande av Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-27 8 H A G F O R S K O M M U N Innehållsförteckning ABVA 09

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202.

Beslutade av kommunfullmäktige med ändring av punkten 2202. 1 (5) Beslutade av kommunfullmäktige 2007-09-10 135 med ändring av punkten 2202. Punkten 22 i bestämmelserna har sedan september 2008 följande lydelse: Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 A BVA Allmänna

Läs mer

Miljövänlig avloppsrening

Miljövänlig avloppsrening Miljövänlig avloppsrening Paketlösning för avlopp! Typgodkänd slamavskiljare med alla delar för infiltration eller markbädd. Beprövad reningsmetod Låg uppflytningsrisk Hög finish Konkurrenskraftigt pris

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA 1 (5) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV NÄSSJÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNING, ABVA Antagna av kommunfullmäktige i Nässjö kommun 2009-09-24 att gälla från 2009-11-01. Dokumentet ersätter motsvarande

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 1 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholms stad

Läs mer

VA-taxa Fettavgifter

VA-taxa Fettavgifter Giltig fr o m: 2016-01-01 Sida 1/5 BILAGA TILL VA-TAXA Avgift för utsläpp av fett till allmän spillvattenledning från livsmedelshanterande yrkesmässig verksamhet Brukningsavgift enligt va-taxan 12.1.e

Läs mer

ABVA 09. Tekniska servicenämnden

ABVA 09. Tekniska servicenämnden ABVA 09 Tekniska servicenämnden Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. Gäller fr.o.m. 2009-11-01 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer