Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare"

Transkript

1 FETTAVSKILJARE Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten Fett i avloppet Fettavskiljare Information till livsmedelsverksamheter och fastighetsägare Stadsbyggnadskontoret i Täby kommun ansvarar för avledningen av avloppsvatten 1 inom verksamhetsområdet för VA, vilket omfattar nästan all bebyggelse i kommunen. Ledningsnätet för spillvatten 2 är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. I Allmänna Bestämmelser för användande av Täby kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggning (ABVA) föreskrivs att större mängder fett INTE får släppas till ledningsnätet för spillvatten. I ledningsnätet sjunker vattentemperaturen, vilket gör att fettet i vattnet stelnar och orsakar stopp. Detta kan leda till källaröversvämningar och bräddning av spillvatten till våra sjöar och vattendrag. Med ett minskat antal stopp i ledningsnätet kan vi behålla ett driftsäkert system till lägre kostnad. Sammanfattning, åtgärder för livsmedelsverksamheter, fettavskiljare 1. Kontakta bygglovsenheten, Täby kommun, för att kontrollera om åtgärden är anmälningspliktig och om anmälan behövs. Om så är fallet är det viktigt att med berörd handläggare diskutera vilka handlingar som ska bifogas anmälan (till exempel: VA- och installationsritning med placering av avskiljaren inklusive anslutnings- och avluftningsledningar). 2. Kontakta Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH, gällande placering av fettavskiljare ur livsmedelshygienisk synpunkt. 3. Välj fettavskiljare och utför installation (kontakta leverantör/rörmokare/vvs-montör) enligt gällande regler (Svensk Standard SS-EN 1825, Boverkets föreskrifter, SRMH). Kort information om fettavskiljare nedan. 4. Teckna ett tömningskontrakt med en tömningsentreprenör. 5. När installationen är klar ska anmälan göras till VA-enheten, Täby kommun, vilket görs på blankett enligt bilaga till detta dokument. Gällande tömningskontrakt samt VA- och installationsritning ska skickas med anmälan till VA-enheten. 1 Avloppsvatten består av spill-, dag- och dränvatten. 2 Spillvatten är vatten från toaletter tillsammans med så kallat BDT-vatten som uppkommer vid bad, disk och tvätt.

2 2(5) Verksamheter De största problemen med fett i ledningarna uppstår på grund av utsläpp från restauranger, storkök och gatukök med flera (se tabell nedan). För att förhindra att större utsläpp av fett görs till avloppet ska fettavskiljare finnas installerad. Fett från fritös och stekbord, så kallat spillfett, ska inte tömmas i avloppet överhuvudtaget. Spillfett ska samlas upp och därefter hämtas och hanteras av lämplig avfallsentreprenör. Exempel på verksamheter som normalt måste ha fettavskiljare: Bageri Hamburgerbar Konditori Café Mottagningskök Storkök Catering Personalmatsal Rökeri Charkuteriindustri Pizzeria Gatukök Friteringsanläggning Restaurang Sushirestaurang Livsmedelsbutik Salladsbar Dimensionering och installation av fettavskiljare Antalet sittplatser i lokalen multiplicerat med tre (antalet sittningar) ger antalet portioner, varefter dimensionerande flöde erhålls ur nedanstående tabell. Fettavskiljare ska ha kapacitet för ett flöde på minst 2 l/s. Tänk på att dimensionera fettavskiljaren för eventuella framtida expansioner i verksamheten. Verksamhetens momentana vattenflöde får aldrig överstiga fettavskiljarens kapacitet eftersom dess funktion då minskar, rådgör med leverantör/rörmokare/vvs-montör framförallt med avseende på antal vaskar och antal diskmaskiner i lokalen. Till fettavskiljaren ska följande enheter i kök anslutas: alla vaskar där disk hanteras diskmaskiner golvbrunnar (om placering av golvbrunn är sådan att fetthaltigt avlopp kan hamna där). Handfat som används för hygieniska ändamål, till exempel handtvätt, ska inte anslutas till fettavskiljare. WC får ALDRIG anslutas till fettavskiljare. Avluftning av fettavskiljare ska alltid göras separat. Avluftning av fettavskiljare får ALDRIG göras via ordinarie avloppsstam. Rekommendation är att möjlighet till provtagning av spillvatten efter fettavskiljare anordnas.

3 3(5) Bestämning av normstorlek för fettavskiljare i restauranger och matutskänkningsställen (enligt SS-EN 1825, DIN 4040): Matportioner per dag Normstorlek för fettavskiljare (l/s) Special Tömning av fettavskiljare Fettavskiljaren ska tömmas regelbundet av lämplig tömningsentreprenör, annars slutar den att fungera. Tömningskontrakt ska tecknas och kopia skickas till kommunen. Tömning av fettavskiljaren ska ske så att fullgod avskiljning och funktion garanteras, enligt rekommendation minst 1 gång/månad. Viktig information Kom ihåg anmälan enligt blankett sist i detta dokument (inklusive tömningskontrakt samt VA- och installationsritning) till VA-enheten, Täby kommun, när installation av fettavskiljare är klar. Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att lagar och övrigt regelverk följs samt att fettavskiljaren fungerar på avsett vis och har tillräcklig kapacitet, så att kommunens ledningsnät inte påverkas negativt av verksamheten. Vid skador uppkomna på grund av otillräcklig fettavskiljning kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

4 4(5) Bilaga anmälan fettavskiljare Anmälan (nedan) gällande fettavskiljare sänds tillsammans med tömningskontrakt samt VA- och installationsritning till: Täby kommun, Stadsbyggnadskontoret/VA-enheten Fettavskiljare TÄBY Grunduppgifter Uppgifter om livsmedelslokal (namn på restaurang eller lokal) Typ av livsmedelsverksamhet (bageri, pizzeria, storkök etc.) Adress (där lokalen är belägen) Fastighetsbeteckning (exempel Linjalen 9 ) Fastighetsägare (företag/bolag samt kontaktperson och kontaktuppgifter) Telefon till livsmedelsverksamheten Kontaktperson för livsmedelsverksamheten

5 5(5) Uppgifter om fettavskiljare och tömningsentreprenör Installationsdatum fettavskiljare (månad + år) Typ av installation (markförlagd eller inomhus) Fabrikat, modell Storlek (l/s) Antal anslutna enheter från kök diskmaskin? vask? kokkärl? golvbrunn? annat? Beräknat totalt maxflöde (l/s) Total volym (liter eller m 3 ) Provtagningsbrunn (Ja/Nej) Larm (Ja, ange typ/nej) Avluftning (OK/Ej OK) Beräknat antal portioner per dag Tömningskontrakt tecknat den Tömningsentreprenör Antal tömningar per år Telefonnummer till tömningsentreprenör Underskrift Ort och datum Namn Namnförtydligande

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet!

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet! Informerar om Förbud mot fett i avloppet! Fett i avloppsledningarna orsakar omfattande problem, vilket vi på VA -verket och våra kunder drabbas av. För att minska problemen finns krav på att vissa typer

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Kalmar Vatten AB Box 822 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 Besöksadress: www.kvab.kalmar.se

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 15 november 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledande bestämmelser 3-5 2. Brukande av allmän dricksvattenanläggning

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter

Insamling av matavfall. Så ansluts företag/verksamheter Insamling av matavfall Så ansluts företag/verksamheter Välj att källsortera matavfall I alla verksamheter uppkommer matavfall - exempelvis skal, kaffesump och matrester. Mängden matavfall som genereras

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Smedjebacken Energi &

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer