Aldrig fett i avloppet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aldrig fett i avloppet"

Transkript

1 Aldrig fett i avloppet

2 Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och hur du sköter den på rätt sätt. Du får även veta vilka regler som gäller och vad du behöver göra och tänka på.

3 Varför fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i vattnet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Det kan orsaka totala stopp. I olyckliga fall kan sådana avloppsstopp leda till översvämning av källare eller till att orenat avloppsvatten rinner ut i ett närliggande vattendrag. Avlagringar i vattenledningar kan också bidra till att svavelväte bildas. Svavelväte är en giftig gas, som i höga koncentrationer är brandfarlig och explosiv. Svavelvätet bildar tillsammans med vattnet i ledningarna dessutom svavelsyra som orsakar korrosionsskador i ledningsnätet. Höga halter av fett i avloppsvattnet gör det dessutom svårare att rena vattnet i reningsverken.

4 Var ska det finnas fettavskiljare? För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska en fettavskiljare normalt vara installerad i en fastighet med livsmedelshantering enligt krav i: ABVA (allmänna bestämmelser för brukandet av Karlskronas kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning). Här står det att fastighetsägare inte får släppa ut fett i större mängder i avloppssystemet. Boverkets Byggregler (BFS 2002:19, BBR 10, avsnitt 6:6211). Här står det att om vattnet innehåller mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen ska vattnet behandlas eller annars ska en avskiljare installeras. Exempel på verksamheter som normalt måste ha fettavskiljare: Bageri Café Charkuteri Gatukök Kebabgrill Konditori Storkök Mottagningskök Pizzeria Personalmatsal Produktionskök Restaurang Salladsbar Styckningslokal Hamburgerbar Catering Rökeri Livsmedelsbutik med manuell hantering

5 Hur fungerar en fettavskiljare? Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. En fettavskiljare måste tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Slarvar man med det kommer slamlagret på botten och fettlagret på ytan att växa sig så tjocka att vattnet passerar opåverkat genom avskiljaren. En fettavskiljare ska alltså inte bli full innan den töms. Det finns också en risk att avskiljt fett bryts ned så att det bildas gaser som kan ge dålig lukt och medföra hälsorisker. Figur 1. Fettavskiljare Illustration: Johan Gustafsson, VA SYD

6 Fettåtervinning Fettavskiljare är inte konstruerade för att ta emot större mängder fett på en gång. Du kan därför inte tömma frityrolja eller liknade direkt ner i avskiljaren. Enligt Miljöbalken ska sådant fett istället samlas upp och återvinnas. Det ska göras av ett ackrediterat återvinningsföretag. Tvål, tvättmedel, stearin, plast, gummi och målarfärg är exempel på produkter som kan tillverkas av återvunnet fett. Storlek på fettavskiljare För restauranger och andra serveringslokaler är det i första hand antalet serverade matportioner som avgör storleken på fettavskiljaren. Antalet portioner per dag räknas fram genom att multiplicera antalet sittplatser i serveringslokalen med tre (antal sittningar). För att få korrekt storlek på fettavskiljaren ska man även ta hänsyn till beräknad fettmängd, vattentemperatur och typ av diskmedel. Följande tabell kan tjäna som vägledning för beräkning av dimensionerande flöde. Matportioner Normstorlek Per dag Avskiljaren (l/s) > För verksamheter utan servering bestäms fettavskiljarens storlek av det maximala flödet genom anläggningen. Fettavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad enligt standarden SS-EN och SS-EN

7 Vad behöver jag göra? Du som startar ett livsmedelsföretag, tar över eller gör ändringar i en befintlig verksamhet, måste anmäla det till Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning. Det ska du göra i god tid innan den nya verksamheten startar. Ditt företag ska registreras av Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning innan du får lov att öppna. Det gäller även dig som tar över en redan godkänd och registrerad verksamhet. Anmälningsblankett hittar du på under Starta eller överta livsmedelsanläggning. Installation av fettavskiljare 1. Kontakta en rörfirma eller en VVS-konsult för hjälp med dimensionering och placering av fettavskiljaren. Fettavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad enligt standarden SS-EN och SS-EN För att undvika att matsäkerheten äventyras ska fettavskiljaren placeras i ett separat utrymme väl avskiljt från hantering och förvaring av livsmedel. Utrymmet ska ha bra luftväxling och bör vara utrustat med vatten och avlopp. Avskiljaren ska placeras så att sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen inte behöver dras genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Det ska finnas tillräckligt med utrymme runt avskiljaren så att den är lätt att komma åt vid rengöring och tömning. Det kan vara bra att ha avskiljaren uppallad en bit över golvet så att den blir lättare åtkomlig. För att förhindra dålig lukt, avlagringar och rötningsprocesser måste fettavskiljaren samt till- och utloppsledningarna ha tillräcklig luftning. Avståndet mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon får vid nyanläggning inte överstiga 20 m.

8 2. Skicka in installationsritning, beräkningsunderlag för dimensionering samt produktblad för vald fettavskiljare till VA/Renhållning. Avskiljarens tekniska utformning måste bedömas av VA/ renhållning. Som underlag för bedömningen måste ritningar över installationen och ett beräkningsunderlag för den storlek du valt skickas in i god tid innan fettavskiljaren installeras. 3. Lämna in Bygganmälan till Samhällsbyggnads-förvaltningens bygglovavdelning. Blanketten hittar du på www. karlskrona.se under Bostad & Miljö, Bygga och renovera. Enligt Plan- och bygglagen krävs det att byggherren gör en bygganmälan till Samhällsbyggnadsförvaltningen innan en fettavskiljare installeras. 4. Installera typgodkänd och funktionstestad avskiljare utrustad med larm. 5. Teckna tömningsavtal med VA/Renhållning, som sedan ombesörjer tömningen. Tömningsfrekvensen bestäms av VA/renhållning men avskiljaren ska tömmas minst 1 gång per år. Efter varje tömning ska avskiljaren fyllas på med vatten. Den ansvarige för verksamheten ska se till att en tömningsjournal med uppgifter om när, och av vem, fettavskiljaren tömts finns tillgänglig i anslutning till avskiljaren.

9 Tömning och besiktning Kontrollera efter tömning att: Fettavskiljaren är fylld med vatten till nivå över vattenlåset. Larmgivaren når 15 cm under vattennivån i den fyllda fettavskiljaren. Tömningsprotokollet är rätt ifyllt. Ventilationen fungerar som den ska. Larmet fungerar. Du ska besiktiga anläggningen minst en gång om året lämpligen i samband med tömning och rengöring. Det här ska besiktigas: Fettavskiljarens kondition Skiljeväggarna In- och utlopp Larmfunktion Fastighetsägaren ska efter besiktningen ta fram ett besiktningsprotokoll och ansvarar för att eventuella fel åtgärdas. Skicka sedan in en kopia av besiktningsprotokollet till VA/Renhållning för kännedom. Fastighetsägarens ansvar Fastighetsägarens ansvarar för att Det finns en fettavskiljare. Fettavskiljaren kontrolleras, töms och underhålls enligt gällande regler. Anläggningens funktion besiktas minst en gång per år. Det finns en namngiven kontaktperson som ansvarar för fettavskiljaren.

10 Adresser Skicka blanketten för anmälan om registrering av verksamheten till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen Karlskrona Skicka installationsritning, beräkningsunderlag för dimensionering och produktblad för vald fettavskiljare till: VA/Renhållning Tekniska förvaltningen Karlskrona Skicka bygganmälan till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggavdelningen Karlskrona

11

12 Frågor? Frågor om t ex teknisk utformning och tömning av fettavskiljare (VA/Renhållningsväxel): Frågor om t ex bygglov och bygganmälan (Samhällsbyggnadsförvaltningens servicetelefon):

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet

Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet 30 mars 2012 Fettavskiljare motverkar stopp i ledningsnätet Ta hand om fettet på ett smart sätt Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Vårt ledningsnät är gjort för att ta emot spillvatten

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet!

Informerar om. Förbud mot fett i avloppet! Informerar om Förbud mot fett i avloppet! Fett i avloppsledningarna orsakar omfattande problem, vilket vi på VA -verket och våra kunder drabbas av. För att minska problemen finns krav på att vissa typer

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Att tänka på om man drabbas av översvämning

Att tänka på om man drabbas av översvämning Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Söderhamn Vatten

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Linköpings kommuns VA-huvudman, Tekniska verken i Linköping AB (publ), Division Vatten Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Att drabbas av översvämning

Att drabbas av översvämning Att drabbas av översvämning 1 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Viktig information om källaröversvämningar

Viktig information om källaröversvämningar Viktig information om källaröversvämningar Version 1 2011-06-10 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN HÄLLEFORS KOMMUN LJUSNARSBERGS KOMMUN Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2004 med Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA-LAGEN och dessutom, kompletterande

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Karlskoga Energi & Miljö AB Februari 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man

Läs mer

Information om källaröversvämningar

Information om källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Broschyren innehåller information för fastighetsägare om vad man kan göra vid källaröversvämning samt vad man som fastighetsägare kan göra för att förhindra eller lindra

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Trollhättan kommuns VA-huvudman, Trollhättan Energi AB, affärsområde Vatten. Trollhättan Energi AB Affärsområde Vatten Box

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Viktigt att veta om Källaröversvämningar KÄVLINGE LOMMA STAFFANSTORP SVEDALA KOMMUN KOMMUN KOMMUN KOMMUN Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska

Läs mer

TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN. Viktigt att veta om källaröversvämningar

TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN. Viktigt att veta om källaröversvämningar TEKNIK- OCH FRITIDS- FÖRVALTNINGEN Viktigt att veta om källaröversvämningar februari 2008 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar augusti 2013 2 (26) Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Tips från VA. Så undviker du översvämningar i källare

Tips från VA. Så undviker du översvämningar i källare Tips från VA Så undviker du översvämningar i källare Innehåll Förord 3 Om du drabbas av översvämning 4 Vart vänder jag mig? 5 Fyra typer av källaröversvämning 6 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar 1 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer