Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se"

Transkript

1 Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se

2 Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av Miljöbalken och kommunens renhållningsföreskrifter. Slammet får bara tas omhand av kommunen genom vår entreprenör, som i dagsläget är Ösab. Hur ofta och när ska avloppsanläggningen tömmas? Anläggningen ska tömmas så ofta som det krävs, men minst en gång om året, enligt kommunens renhållningsföreskrifter. Vi tömmer slamavskiljare året runt och de ordinarie tömningarna ligger på en turlista så du vet ungefär när vi kommer till just dig. Ordinarie tömning Det billigaste alternativet är att ha ordinarie tömning, d.v.s. regelbunden tömning efter en turlista. Din brunn eller tank töms då under en bestämd period av året. Behöver du fler regelbundna tömningar, kontaktar du Servicecenter. Extratömning Tömning utöver ordinarie turlista innebär att vi tömmer din brunn eller tank inom en vecka (fem arbetsdagar) mot en extra avgift. Beställningen gör du direkt till Ösab. Transportväg Fordon som kör slam är stora och tunga. För att vi ska vara säkra på att komma fram och tömma din brunn behöver vägen vara framkomlig, utan tillfälliga hinder. Vägen ska bestå av asfalt, betong, betongplattor, grus eller liknande, som gör att det syns att det är en väg, och inte en gräsyta eller gräsväg. Vägen ska ha bärighet för tung lastbil med en totalvikt upp till 26 ton. Vägen ska vara fri från buskar och träd på ett område om 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd. Körbanan ska vara minst 3 meter bred. Det måste även finnas tillräckligt utrymme för att svänga och vända om det krävs. Vintertid ska vägen röjas från snö och sandas. Det ska finnas vägkäppar eller annan markering som visar vägkanten. Det är alltid chauffören som gör en professionell bedömning om underlaget och vägen är farbar vid tillfället för slamtömning. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det, slambilen är både bredare och betydligt tyngre. Jourtömning Om det är bråttom kan du beställa en akut slamtömning inom ett dygn, mot en förhöjd avgift. Beställningen gör du direkt till Ösab. Kostnader för slamtömning hittar du i Örebro kommuns Taxa för hushållsavfall. Den hittar du på orebro.se/avfall. Avisering Du som har ordinarie slamtömning en eller två gånger per år kommer att få en avisering utskickad några veckor innan tömning. Du får då reda på vilken vecka vi kommer och tömmer hos dig. Din tömningsvecka kan variera något från år till år. Det är upp till fastighetsägaren att se till att vägen fram till slambilens uppställningsplats är tillräckligt bred, klarar av slambilens vikt och är trafiksäker.

3 Förändrade vägförhållanden Om vägförhållanden förändras till det bättre eller till det sämre och det inte är självklart vilken väg som chauffören ska köra in till din brunn, meddela Servicecenter. Avstånd mellan brunn och väg Avståndet mellan brunn och närmaste uppställningsplats för tömningsbil, bör inte vara längre än 25 meter. Vi tar ut en tilläggsavgift om det krävs mer än 25 meter slang mellan brunnskanten och slamtömningsbilen (centrum bak på bilen). Det är chauffören som bedömer om fordonet måste placeras så att det krävs extra slang. Avståndet mellan brunnen och vägen bör vara max 25 meter. Synlig eller utmärkt brunn Anläggningen som ska tömmas ska vara lätt att hitta och får inte blockeras av t.ex. staket, planteringar eller växtlighet. Vi drar inte slangen genom häckar, över staket etc., det måste finnas en öppning att gå obehindrat igenom. Är brunnen svår att hitta, märk ut den med en pinne eller flagga. Se till att brunnslocket är olåst och går lätt att öppna. En anläggning som går sönder vid normal hantering ersätter vi inte. Tänk på att framför allt plastlock kan bli sköra med tiden och lätt gå sönder. Om vi inte kan tömma din brunn Om vi inte kan tömma din brunn på grund av sen avbokning, hinder, eller att personal inte ges möjlighet eller tillåtelse att tömma vid ordinarie tömningstillfälle, fakturerar vi en s.k. bomkörningsavgift. Efter ett sånt tillfälle måste du beställa en extratömning. Exempel på hur du kan märka ut din brunn. Vad händer med slammet sen? Slammet från tömda brunnar och tankar kör vi till Atleverket. Därifrån pumpas slammet vidare till avloppsverket i Skebäck där slammet rötas och gas utvinns. Gasen används sedan till värmeproduktion och fordonsbränsle.

4 Egenkontroll av det egna avloppet Du som fastighetsägare har ansvar för att kontrollera ditt eget avlopp enligt tillverkarens anvisningar. Det är viktigt att du gör regelbundna kontroller, så att eventuella problem eller fel upptäcks och kan åtgärdas. Undvik skadliga ämnen Ämnen som skadar reningsprocesserna i anläggningen ska undvikas. Häll inte ut miljöfarliga ämnen, t.ex. lösningsmedel och färgrester, i avloppet. Det gäller också bomull, papper eller tygtrasor som är indränkta med aceton, lösningsmedel och andra miljöfarliga ämnen. Häll inte ut läkemedelsrester i avloppet. Lämna dem till närmsta apotek. Använd i första hand såpa och diskmedel vid städning. De klarar den mesta rengöringen i hemmet. Använd inte tandkräm, tvål eller andra produkter som innehåller bakteriedödande medel, t.ex. triclosan. Använd inte toaletten som papperskorg. Bindor, bomullspinnar, kondomer m.m. hör inte hemma i avloppet. Cigarettfimpar innehåller mycket kadmium och ska inte slängas i slask eller toalett. Använd disk-, tvätt- och sköljmedel utan fosfat. Överdosera inte tvätt- och rengöringsmedel. Skötsel och kontroll Slamavskiljare En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren. När du har anmält dig till Örebro kommuns slamtömningsregistret så sker tömning en gång per år. Om det behövs kan du beställa extra tömning. Kontrollera så att inte flytslammet har blivit så tjockt att föroreningar i det inkommande vattnet samlas ovanpå ytslamkakan, istället för att sjunka till botten. Slamkakan får inte växa upp över tilloppsledningens mynning. Om det finns flytslam i andra och tredje kammaren bör du föra över det till den första kammaren i väntan på slamtömning. Om problem med flytslam uppstår ofta måste du beställa tätare tömning, eller byta till en slamavskiljare med en större våtvolym. Vattennivån i slamavskiljaren ska ligga i nivå med utloppsröret. Om nivån ligger under utloppsröret läcker avloppsvatten ut under vattenytan. Slamavskiljaren måste då bytas. Om nivån ligger över utloppsröret tyder det på allvarliga problem med den efterföljande reningsanläggningen och åtgärder krävs. Kontakta Miljökontoret innan du gör några åtgärder. Fördelningsbrunn Lika mycket vatten ska fördelas till alla spridningsledningar, annars måste fördelningen justeras. En överbelastning av en del av anläggningen ger ett mycket sämre reningsresultat och förkortar anläggningens livslängd. Om det har bildats påväxt i fördelningsbrunnen ska den tas bort. Spola sedan rent och kontrollera oftare. Sjok som lossnar kan åka in i spridningsledningen och täppa igen hålen. Spridningsledning För ner en mätsticka i luftningsröret och kontrollera om det står kvar vatten en längre tid i spridningsledningen. Det kan i så fall bero på: Extremt högt grundvattenstånd efter ihållande regn eller kraftig snösmältning. Mät igen när grundvattnet sjunkit. Eventuellt kan dränering omkring bädden bli nödvändig. En större vattenbelastning än vad anläggningen är dimensionerad för. Kontrollera vattenförbrukningen och jämför med hur mycket vatten anläggningen är byggd för att ta emot. Det kan också bero på att grundvatten läcker in i otäta ledningar. Jämför vattentillflödet under torrväder och efter en regnperiod. Igensatta hål i spridningsledningen. Försök spola via inspektionsröret. Om igensättningen består av biologisk påväxt kan den tillbakabildas om anläggningen får vila ett par månader eller mer. Övriga anläggningar, t.ex. minireningsverk, se skötselinstruktioner från tillverkaren.

5

6 Information på fakturan Din avfallsfaktura kan ibland innehålla information om t.ex. en överfull brunn eller att du behöver röja grenar inför kommande tömningar. Håll utkik på fakturan. Undantag Om din avloppsanläggning är överdimensionerad eller om du använder den i mindre omfattning kan du ansöka om dispens för tömning vartannat år. Kontakta Servicecenter för att göra en ansökan. Du kan också själv ta hand om ditt slam men för att få göra det måste du söka dispens hos Miljökontoret. Kontakta dem via Servicecenter. Förändringar eller utebliven tömning Kontakta Servicecenter om du exempelvis behöver fler ordinarie tömningar eller om tömning uteblivit. Frågor? Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta Servicecenter på eller På kommunens hemsida orebro.se/avfall hittar du priser för slamtömning i vår avfallstaxa och blanketter för dispensansökningar. På avloppsguiden.se kan du läsa mer om enskilda avloppsanläggningar. Extra- och jourtömning Beställ extra- och jourtömning direkt hos Ösab. Ring Nytt avlopp eller förändringar av anläggning Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller om din avloppsanläggning behöver åtgärdas, måste du i god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till Miljökontoret. Funderar du på vad som ska sorteras och slängas var? Ta hjälp av återvinningsguiden! Surfa in på orebro.se/atervinningsguiden så går det lätt som en plätt att sortera rätt. Örebro kommun Tekniska förvaltningen orebro.se FOTO: ÖREBRO KOMMUN TRYCKERI: EDITA BOBERGS AB

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Ta hand om ditt avlopp tips och råd

Ta hand om ditt avlopp tips och råd Ta hand om ditt avlopp tips och råd Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. När du tar hand om din anläggning så förlängs livslängden reningen blir bättre du och miljön blir vinnare Det finns

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer