Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner"

Transkript

1 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en trekammarbrunn, tvåkammarbrunn eller en sluten tank. Här får du veta vad du kan göra för att driften och tömningarna ska fungera störningsfritt. Det blir enklare för dig och bättre för miljön. Vägen fram till fastigheten Vägen fram till den plats där slambilen stannar för att utföra sitt arbete måste vara tillräckligt bred, tåla slambilens tyngd och vara trafiksäker. Håll efter buskar och grenar så att vägen är framkomlig och uppfyller minimi måtten nedan. På vintern ska vägen vara snöröjd och halkbekämpad. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det, slambilen är både bredare och tyngre. Slamtömning kan utebli om vägen inte uppfyller kraven eller om det saknas ordentlig möjlighet till att vända. Följande måste uppfyllas på hela vägsträckan: HÄRRYDA LERUM PARTILLE Minsta fria höjd 4 meter 4 meter 4 meter Minsta bredd 3,5 meter 3 meter 3,5 meter Minsta bärighet 12 ton 12 ton 12 ton Om det behövs måste det finnas plats för fordonet att vända.

3 Var gärna med när du får slamtömt. Chauffören kan kanske ge dig tips om ditt avlopp! Uppställningsplatsen för slambilen Uppställningsplatsen ska utformas så att trafiksäkerheten inte äventyras. Platsen får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva. Övrig trafik ska kunna passera. Markytan på uppställningsplatsen får inte ligga högre än fem meter över botten på den brunn som ska tömmas. Blir sughöjden större är det risk att inte hela brunnen eller tanken går att tömma. Slangdragningsväg Den väg där chauffören ska lägga ut slangen (från bilen till brunnen eller tanken) ska vara fri från hinder som staket, murar, planteringar m m. Håll fritt från växter och annat som kan ta skada vid slangdragningen. Tänk på att slangen rör sig under sugningsarbetet. På vintern ska vägen vara snöröjd och halkbekämpad. Avståndet från bilen till brunnen bör inte överstiga tjugo meter. 20 m 5 m Det får maximalt vara fem meters sughöjd och helst maximalt tjugo meter mellan brunnen och slambilen.

4 om planerat tömningstillfälle. Vill du även få din fördelningsbrunn tömd, kontakta Renova. Lock och kopplingar Lock eller anslutningar ska vara väl synliga. Märk gärna ut platsen med en käpp eller flagga. Locket får inte vara blockerat eller nedgrävt. Locket ska vara lätt att lyfta och ska kunna öppnas med verktyg som normalt medförs vid slamtömning. Fastighetsägaren ska byta ut lock som är större än 60 cm i diameter, exempelvis till lock-i-lock. Inför en tömning ska fastighetsägaren se till att eventuella bultar eller lås är borttagna. Vintertid ska locket vara framskottat. Se till att locket inte är fastfruset. Uppfylls inte dessa krav ska fastighetsägaren själv ordna med öppning. Fastighetsägaren ska underhålla kopplingar så att de fungerar vid tömningen. Trasig koppling ska bytas ut. För hjälp, se Gula sidorna. Tömning Slamtömning ska göras av kommunens entreprenör Renova. Slamavskiljare (en-, två- eller trekammarbrunn) och minireningsverk ska generellt tömmas en gång per år. På tillståndet från miljökontoret står vad som gäller för din anläggning. Tömning sker enligt upplagd lista och du får brev Sluten tank töms när den är full; dock minst en gång per år. Ring Renova när det börjar bli dags. Begär sluttömning vid flytt eller ombyggnad av det enskilda avloppet. Det är endast slammet i slamavskiljare som töms, för att infiltrationen inte ska sättas igen. Det är vid infiltrationen som själva reningen sker. Slamavskiljare har flera kamrar för att minska hastigheten på avloppsvattnet. Då hinner slammet sjunka medan vattnet fördröjs och rinner i jämnare takt ut i marken. Drift och underhåll Se till att inga träd och buskar växer på eller i närheten av anläggningen och dess avloppsledningar. Vid stopp eller igensättning, kontakta ett slamsugningsföretag för spolning och åtgärd. Försök hålla en jämn belastning för bättre rening. Inspektera slamavskiljaren och kontrollera att det endast finns slam i den första kammaren. Finns det slam i de andra kammarna är avskiljaren överbelastad och behöver tömmas oftare, ring Renova för tätare tömning. Använd inte markytan för infiltration som parkeringsplats eller körväg. Det packar marken, reningen försämras och anläggningen kan sättas igen. Slamavskiljare med efterföljande infiltration.

5 Tänk på miljön Spola aldrig ut något i avloppet som kan äventyra brunnens eller tankens funktion eller vara farligt för miljön. Slammet som hämtas hos dig går till kommunens avloppsreningsverk. En stor del av de miljöfarliga ämnen som hamnar där kommer från hushållen. Kemikalier eller farligt avfall kan varken brytas ned i en infiltrationsanläggning eller i avloppsreningsverket. Den biologiska reningsprocessen förstörs. Spola inte heller ner främmande föremål som tops, tamponger, bindor och blöjor. Reningsverken är inte byggda för detta. De kan dessutom orsaka stopp i ledningar, ventiler eller pumpar. I Härryda kommun lämnas farligt avfall på återvinningscentralen eller till Farligt avfall-bilen. Cigarettfimpar innehåller kadmium, vilket tillsammans med kvicksilver hör till de farligaste metallerna. Detta hör givetvis inte hemma i avloppet! Farligt avfall som lösningsmedel, färgrester och olja lämnas på en miljöstation (låst container), till Farligt avfall-bilen eller på återvinningscentralen. Sopor lämnas i sopkärlet och läkemedel lämnas på apoteket. Överdosering av tvätt- och diskmedel är ett annat problem som belastar miljön. Välj miljömärkta och fosfatfria tvättmedel. Det är lagkrav att tvättmedel ska vara fosfatfria. Vattnet i kommunen är mjukt, dosera därför sparsamt.

6 Var rädd om ditt avlopp! Skölj inte stekpannan med varmt vatten. Fett som spolas ned i avloppet stelnar och bildar en kaka som bidrar till avloppsstopp. Torka istället ur stekpannan med hushållspapper. Om du har insamling av matavfall till biogas lägg papperet i papperspåsen. Komposterar du kan du lägga det feta hushållspapperet i komposten. Regler Regler om slam finns i kommunens Renhållningsordning och Arbetsmiljöverkets anvisningar om arbetsmiljö. Miljökontoret ger tillstånd för enskilt avlopp. Samråd alltid med kommunen när du planerar ett enskilt avlopp. Din enskilda avloppsreningsanläggning ska fungera väl så länge den används. Checklista Är vägen framkomlig? Kan slambilen vända? Finns det uppställningsplats för slambilen? Har sugslangen fri väg? Är anläggningen väl synlig? Har fastigheten tillstånd från miljö- och hälsoskydds kontoret för enskilt avlopp? Töms anläggningen minst en gång per år? Håller du koll på vad man får och inte får spola ner i avloppet? Finns det något som kan skada brunnen, som t ex trädrötter? KONTAKTA OSS Tömning och praktiska frågor Renova Kundservice (vardagar, dagtid) Härryda kommun Lerums kommun Partille kommun Jour (övrig tid) Tillstånd enskilt avlopp Härryda kommun: Miljö- och hälsoskyddskontoret Lerums kommun: Miljöenheten Partille kommun: Miljöavdelningen Övriga frågor Härryda kommun: Vatten- och avfallsverksamheten Lerums kommun: Partille kommun: För underhåll av ditt avlopp, se Gula sidorna under slamsugning. LÄSTIPS och Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avlopp 2008:3. GRAFISK PRODUKTION GCL KOMMUNIKATION, ILLUSTRATIONER EVA MELLERGÅRDH WERNERSSON, TRYCK DANAGÅRDS LITHO, ÖDESHÖG 2012

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Information om Slamtömning i Ekerö kommun

Information om Slamtömning i Ekerö kommun Information om Slamtömning i Ekerö kommun Ekerö kommun hanterar slamtömning I Ekerö kommun är det SITA Sverige AB som utför slamtömningen. Kontakt SITA Sverige AB För frågor angående din tömning kontakta

Läs mer

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN

Översvämning i källaren. Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN Översvämning i källaren Råd & tips KUNGSBACKA KOMMUN 2 Förord Att drabbas av översvämning i sin källare innebär både obehag och massor av arbete. Vi på VA-avdelningen på Kungsbacka kommuns förvaltning

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning

Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Råd och anvisningar vid Källaröversvämning Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp

Eco Infiltration. w w w.pipelife.se. Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Eco Infiltration w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Avloppssystem för fastigheter utan kommunalt avlopp Pipelife Eco för en bättre miljö Hur vår

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer