Gäller Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gäller 2012-01-01 2013-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun"

Transkript

1 1 Gäller Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

2 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank eller en stenkista. Här får du veta vad du kan göra för att driften och tömningarna ska fungera störningsfritt. Det blir enklare för dig och bättre för miljön. Vägen fram till fastigheten Vägen fram till den plats där slambilen stannar för att utföra sitt arbete måste vara tillräckligt bred, tåla slambilens tyngd och vara trafiksäker. Följande bör uppfyllas under hela vägsträckan Minsta fria höjd 4 meter Minsta bredd 3,5 meter Bärighet Minst 12 ton Håll efter buskar och grenar så att vägen är framkomlig och uppfyller ovanstående minimimått. På vintern ska vägen vara snöröjd och halkbekämpad. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det, slambilen är både bredare och tyngre. Slamtömning kan utebli om vägen inte uppfyller kraven eller om det saknas ordentlig möjlighet att vända.

3 3 Obs! Var gärna med när du får slamtömt, chauffören kan ge dig bra tips om ditt avlopp. Uppställningsplatsen för slambilen Uppställningsplatsen ska utformas så att trafiksäkerheten inte äventyras. Platsen får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva, övrig trafik ska kunna passera. Slangdragningsväg Den väg chauffören ska lägga ut slangen på ( från bilen till brunnen eller tanken) ska vara fri från hinder som tex. staket, murar, altaner, planteringar, häststängsel eller hundgårdar. På vintern ska vägen vara snöröjd och halkbekämpad. Det maximala avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter. Sughöjden mellan slambil och slambrunnens botten får ej överstiga 7 meter. Tänk på att slangen rör sig under sugningsarbetet. 20 m 7m Det får maximalt vara 7 meters sughöjd och maximalt 20 meter mellan uppställningsplats för slambil och brunn eller tank.

4 4 Lock och Kopplingar Lock eller anslutningar ska vara väl synliga. Märk gärna ut platsen med en käpp eller flagga. Locket får inte vara blockerat eller nedgrävt. Inför en tömning ska fastighetsägaren se till att eventuella bultar eller lås är borttagna. Vintertid ska locket vara framskottat. Se till att locket inte är fastfruset. Locket ska vara lätt att lyfta och ska kunna öppnas av en (1) man och med verktyg som normalt medförs vid slamtömning. Tömning Slamtömning skall göras av kommunens entreprenör Bs-sanering. Tanken töms när den är full men dock minst 1 gång per år. Tankar töms enligt schema, ring när du behöver ändra. Obs! Tömningstiden från förra årets tömningar ligger kvar tills du ändrar. Brunnar och reningsverk skall generellt tömmas 1 gång per år. Se tillståndet från miljö-och byggkontoret om vad som gäller för din anläggning. Tömning sker enligt upplagd lista men du kan ändra tömningsmånad om särskilda skäl föreligger tex. svårighet att tömma vintertid. Det är endast slammet i brunnen /slamavskiljaren som töms för att infiltrationen inte ska sättas igen. Det är vid infiltrationen som själva reningen sker. Brunnen / slamavskiljaren har flera kamrar för att minska hastigheten på avloppsvattnet. Då hinner slammet sjunka medan vattnet fördröjs och rinner i jämnare takt ut i marken. Drift och underhåll Se till att inga träd och buskar växer på eller i närheten av anläggningen och dess avloppsledningar. Vid stopp eller igensättning kontakta Smedjebacken Energi & Vatten för spolning och åtgärd. Inspektera brunnen / slamavskiljaren och kontrollera att det endast finns slam i den första kammaren. Finns det slam i de andra kamrarna är brunnen överbelastad och behöver tömmas oftare, ring Smedjebacken Energi & Vatten och ändra tömningsintervall. Använd inte markytan för infiltration som parkeringsplats, hästhage eller körväg. Det packar marken och reningen försämras och anläggningen kan sättas igen. Slamavskiljare med efterföljande infiltration Risker med avloppsvattenutsläpp Utsläpp av avloppsvatten kan påverka både ytvatten och grundvatten, det kan förorena både din egen och grannarnas vattentäkt och dessutom ge upphov till störande lukt och försumpning. Avloppsvatten kan också påverka badvatten och fiske samt bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag.

5 5 Tänk på miljön Slammet som hämtas hos dig går till kommunens avloppsreningsverk i Smedjebacken. En stor del av de miljöfarliga ämnena kommer faktiskt från hushållen. Tänk på att aldrig spola ut något i avloppet som kan äventyra brunnens eller tankens funktion eller som kan vara farligt för miljön. Kemikalier som spolas ned kan oftast inte brytas ned i infiltrationsanläggningen eller i reningsverket, den biologiska reningsprocessen förstörs och vattnet rinner orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Spola inte ner farligt avfall eller andra främmande föremål som tops, tamponger, bindor och blöjor. Det kan orsaka stopp i dina ledningar, ventiler eller pumpar. Cigarettfimpar innehåller kadmium vilket tillsammans med kvicksilver hör till de farligaste tungmetallerna. Cigaretterfimpar hör givetvis inte hemma i avloppet! Farligt avfall som lösningsmedel, färgrester, kemikalier och olja ska lämnas på återvinningscentralen. Sopor och cigarettfimpar läggs i soptunnan för brännbart och läkemedel lämnas på apoteket. Överdosering av tvätt och diskmedel är ett annat problem som belastar miljön. Välj miljömärkta och fosfatfria tvättmedel. Det är faktiskt ett lagkrav att tvättmedel ska vara fosfatfria. Vattnet i kommunen är mjukt medelhårt, dosera därför sparsamt! Hjälp oss att få ett renare slam och renare vatten i våra sjöar och vattendrag!

6 6.Taxa Tjänst Avgifter Kr inkl. moms Tömning brunn eller tank med volym 0-3,0 m ,50 Tömning brunn eller tank med volym 3,1-6,0 m ,25 Tillkommer för varje ytterligare m³ 300,00 BDT-brunnar i samband med tömning av slutna tankar 506,25 BDT-brunnar ej i samband med tömning av slutna tankar 812,50 BUD (extra tömning av brunn/tank-ej schemalagd ) debiteras tillägg 250,00 Överstigande 25 meter slang tillkommer, per 10 meter 0,00 Extra brunnslock att öppna vid tömning 0,00 Latrinkärl inkl. behandling 200,00 Latrintömning Latrinkärl köper du på Återvinningscentralerna Humboberget och Nortippen eller på Smedjebacken Energi & Vatten, Gunnarsvägen 7. Du betalar kärl inkl. tömning och behandling pris 200 kr, vi fakturerar beloppet. Latrinkärlet kör du själv till Humboberget ÅVC eller Nortippen ÅVC när det är fullt, kärlet ställs på anvisad plats.

7 7 Regler Regler om slam finns i kommunens renhållningsordning. Arbetsmiljöverket har anvisningar om arbetsmiljö. Miljö och byggkontoret ger tillstånd för enskilt avlopp och beviljar också dispenser. Var rädd om ditt avlopp, skölj inte stekpannan under varmt vatten. Torka istället ur fettet med hushållspapper och kasta i brun tunna eller komposten. Kom ihåg: Brunnar / slamavskiljare / små reningsverk En (1) tömning per år är obligatorisk och sker automatiskt samma månad varje år. Önskas tömning av brunn mer än 1 gång per år eller ändring av tömningsmånad anmäls detta till Smedjebacken Energi & Vatten. Sluten tank Tömning av tankar sker automatiskt enligt särskilt schema, dock minst en (1) tömning per år. Önskad tömningsintervall anmäls till Smedjebacken Energi & Vatten. Man kan välja mellan första och andra delen av månaden (1-15) eller (16-31 varje månad). Ändring av intervall ska ske senast den sista vardagen före önskad tömningsmånad, för ordinarie pris. *All tömning utanför schema debiteras budningsavgift! Budning = vi tömmer inom tre arbetsdagar. Att tänka på för fastighetsägaren: Framkomlig väg för tungt fordon. Möjlighet att vända, vändplan. Sätt upp husnummer (viktigt även för räddningstjänst och ambulans). Brunnen ska vara väl synlig och lättåtkomlig. Se efter att mellanväggar och T-rör på utloppsröret är helt. Plantera ej buskar och blommor i närheten av anläggningen. Blockera ej brunnslock med blomkrukor, ved, snöhögar eller dyl. Röj gräs och buskar runt brunnen / tanken. Brunnen / tanken får ej vara instäng av elstängsel. Byt ut trasiga brunnslock, stora tunga lock bytes mot mindre/lättare. Enligt arbetsmiljöverket får brunnslocket inte väga mer än 25 kg. För lätta lock se: eller telenr Locket skall utan svårighet kunna öppnas av en (1) man, locket skall vara över markytan, ej täckt av jord. Markera gärna var brunnen finns med en käpp eller skylt så att den lätt kan hittas vintertid. Tillfartsvägar skall vara väl röjda från utstickande träd och grenar. Tack för din medverkan till en bättre miljö och arbetsmiljö!

8 8 Kontakta oss Beställning och ändring av slamtömning Smedjebacken Energi & Vatten Tfn: , Vid akut behov av tömning, spolning kvällar och helger kontakta BS-sanering Journr: För ansökan om tillstånd och dispens kontakta: Miljö och byggkontoret Tfn Lästips! Intressanta länkar: Tack för din medverkan till renare sjöar och vattendrag!

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se

Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se Slamtömning små avlopp. Råd och regler för tömning av slam från små avloppsanläggningar. orebro.se Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av Miljöbalken och kommunens renhållningsföreskrifter.

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare.

Alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel där halten avskiljbart fett överstiger 50 mg/liter vatten skall ha fettavskiljare. Fettavskiljare Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar

Läs mer

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du har

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier 2010 1 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? Biogasanläggningen i Västerås och din kommun

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer