LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEKSAND. Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning"

Transkript

1 LEKSAND 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på Vi förbättrar din dag!

2 Vad ingår i avfallsavgiften? Avfallsavgiften består av en fast avgift, hämtningsavgifter och ev. tilläggstjänster. Den fasta avgiften täcker kostnaden för: kommunens återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, elavfall, fjärrtransport och behandling av grovavfall, avfallsplanering, administration, information och kundservice. Hämtningsavgifterna täcker kostnaderna för: insamling av hushållsavfall, fjärrtransport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för kärl och papperspåsar. Om fastigheten beviljats uppehåll från hämtning så betalas endast fast avgift. Avgifter för avfall 2015 Priser inkl. moms Tilläggstjänster betalas per tillfälle, se priser nedan Hämtning av grovavfall Skrymmande avfall t. ex spisar och möbler - sådant som kan vara besvärligt att få till Återvinningscentralen på egen hand - kan hämtas vid din fastighet vid förbestämda datum. Det är en betaltjänst som du beställer hos vår kundservice. Extra tömning av kärl Om du t ex har ett fritidshus med sophämtning sommartid och tillfälligt behöver en soptömning under vintern så kan du beställa extra tömning. Extrasäck vid mycket brännbart Har du tillfälligt mycket brännbart avfall som inte får plats i kärlet kan du beställa hämtning av en extra säck som du ställer bredvid eller ovanpå kärlet. Kontakta vår kundservice för mer information om tilläggstjänsterna! HELÅR hämtning året runt Per år FRITID hämtning 1 maj - 30 sept Fast avgift, helår kr Fast avgift, fritid 840 kr Brännbart, var 4:e vecka 450 kr Brännbart, var 4:e vecka 225 kr Matavfall, var 14:e dag 650 kr Matavfall, var 14:e dag 420 kr Summa per år: kr Summa per år: kr Gemensamt kärl, brännbart 225 kr Gemensamt kärl, brännbart 113 kr Gemensamt kärl, matavfall 325 kr Gemensamt kärl, matavfall 210 kr Grupphämtning, brännbart 200 kr Grupphämtning, brännbart 110 kr Grupphämtning, matavfall 310 kr Grupphämtning, matavfall 200 kr TILLÄGGSTJÄNSTER betalas per tillfälle Extra tömning, ordinarie tur, per kärl 65 kr Extrasäck för brännbart avfall 63 kr Extra tömning, ej ordinarie tur, per kärl 452 kr Hämtning grovavfall vid fastigheten 185 kr 2 kollin ingår, extra kolli 50 kr/st Draghjälp av kärl - kontakta kundservice för prisuppgift.

3 Utdrag från avfallstaxan Göra uppehåll från sophämtning En fastighet kan beviljas uppehåll från sophämtning om den är obebodd eller inte kan nyttjas för boende under ett pågående renoveringsarbete. Då reduceras också den fasta avgiften till 390 kr/år. Egen kompost För dig som vill använda egen hemkompost behöver en anmälan göras via blankett till oss. Då kan du också säga upp hämtning av matavfall om du inte nyttjar det bruna avfallskärlet. Gemensamt kärl Du kan dela kärl med grannen om ni har samma hämtningsabonnemang. Se bestämmelser kring detta på anmälningsblanketten. Blanketter Blanketter för anmälan om ändringar finns på vår hemsida eller beställs från kundservice dalavattenavfall.se Rullis hämtar mindre mängder avfall Vår och höst kör vår mobila återvinningscentral ut på vägarna. Till Rullis kan du komma med smått avfall som ska till ÅVC - såsom batterier, lågenergilampor, elektronik, målarfärg, kemikalier, köksporslin och liknande. (Ej förpackningar och tidningar.) Vi publicerar Rullis tidtabell i det lokala annonsbladet när det är dags, samt på vår hemsida. Återvinningscentralens öppettider ÅVC Limhagen, Leksand Måndag...08:00-14:00 Tisdag...10:00-19:00 Onsdag...10:00-19:00 Torsdag...10:00-19:00 Fredag...08:00-14:00 Lördag...09:00-13:00 Söndag... Stängt ÅVC har vanligtvis stängt på röda dagar och högtidsaftnar. Under april, maj och juni kommer vi hålla extra öppet. Se kommande annonser och vår hemsida för information!

4 Avgifter för vatten och avlopp 2015 Priser inkl. moms Vad ingår i VAavgifterna? I taxan förekommer ord som kanske inte är helt självklara i sin betydelse. Här är en förenklad förklaring av dem. ANLÄGGNINGSAVGIFT betalas endast en gång, då fastigheten ansluts till VA-nätet. Förbindelsepunktavgift är kostnaden för att vi anordnar och upprätthåller förbindelsepunkt för din fastighet, där dina ledningar ansluts till det allmänna dricksvatten- och avloppsnätet. Servisavgift är kostnaden för att anlägga ledningarna som går fram till förbindelsepunkten. Tomtyteavgift beräknas utifrån fastighetens areal. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet, vilket medför högre kostnader än för en liten tomt. Lägenhetsavgift utgår för de bostadsenheter som finns på fastigheten som nyttjar VAtjänster. BRUKNINGSAVGIFTER betalas för den löpande förbrukningen av av vatten, spillvatten och dagvatten. Det finns fasta och rörliga brukningsavgifter. Fast brukningsavgift täcker kostnaden för investeringar och underhåll av vatten- och avloppsledningar, vattenverk, reningsverk, pumpstationer samt administration. Rörlig brukningsavgift täcker driftkostnaderna. Den baseras på den mängd vatten som förbrukas i fastigheten enligt avläsning av vattenmätaren alternativt en fastställd årsförbrukning/schablon. Dagvatten är regn och smältvatten från tak och vägar, som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag eller leds till reningsverket. Spillvatten ( avloppsvatten ) är förorenat vatten från toaletter, duschar m m som leds ner till reningsverket för behandling innan det släpps ut i vattendrag igen. Anläggningsavgift (engångsavgift) Förbindelsepunktavgift Servisavgift Tomtyteavgift per kvm Lägenhetsavgift Brukningsavgifter Fast avgift - vatten per år 1 441,10 kr Fast avgift - spillvatten per år 2 475,50 kr Fast avgift - dagvatten per år 1 104,40 kr För dig med schablonavgift Permanentbostad - vatten per år 1 574,00 kr Permanentbostad - spillvatten per år 2 678,00 kr Fritidshus - vatten per år 314,80 kr Fritidshus - spillvatten per år 535,60 kr För flerbostadshus tillkommer: Lgh avgift - vatten per år 362,40 kr Lgh avgift - spillvatten per år 617,10 kr För verksamheter tillkommer: Tilläggsavgift per 200 m3 vatten Tilläggsavgift per 200 m3 avlopp kr kr 18,00 kr kr Där dagvatten ej finns utbyggt reduceras servisavgiften med 15% och de övriga avgifterna med 20%. Kontakta oss för besked om anläggningsavgift. För dig med vattenmätare Rörlig avgift - vatten per kbm 7,87 kr Rörlig avgift - spillvatten per kbm 13,39 kr Fast avgift extra mätare per år 502,10 kr 362,40 kr 617,10 kr

5 Vattenmätare Avläsning en gång per år för permanentbostad Vattenförbrukning som mäts med vattenmätare ska avläsas en gång per år av kunden. Den rörliga avgiften baseras på föregående års avläsning. Permanentbostäder som saknar vattenmätare betalar istället en schablonavgift som är fastställd i taxan. För fastigheter som endast är anslutna till spillvattennätet används en vattenmätare för att fastställa mängderna. Avläsningen kan rapporteras in via eller på det särskilda kort vi skickar ut årligen. En vattenmätare ingår i abonnemanget och byts ut vart tionde år. Extra mätare debiteras enligt taxa. För fritidshus används en schablonavgift Fritidshusägare behöver inte rapportera in vattenmätaravläsning även om man har en ansluten vattenmätare, utan man betalar istället en schablonavgift per år oavsett förbrukning. Exempel Permanentbostad i Leksand En villa med en årsförbrukning på 150 kbm för vatten och spillvatten (utan dagvatten): Fast avgift 3 916,60 kr Rörlig avgift (150x(7,87+13,39)) 3 189,00 kr Summa per år: 7 105,60 kr Exempel Fritidshus i Leksand Anslutet till både vatten och spillvatten (utan dagvatten): Fast avgift 3 916,60 kr Schablonavgift 850,40 kr Summa per år: 4 767,00 kr Information om ditt vatten Vattnets hårdhet (dh) har betydelse för exempelvis dosering av tvättmedel och installation av diskmaskin. Ph-värdet anger vattnets surhetsgrad och ska ligga mellan Vattenverk: Djura Ph 7.9 Hårdhet 6.9 dh Insjön Ph 8.0 Hårdhet 6.5 dh Leksand Ph 8.0 Hårdhet 7.0 dh Siljansnäs Ph 8.2 Hårdhet 7.5 dh Tällberg Ph 7.8 Hårdhet 1.7 dh Vattnets hårdhet Mjukt 0-7 dh Medelhårt 7-10 dh Hårt dh

6 Slamtömning för enskilda avlopp. I slamtömningsavgifterna ingår tömning, transport, efterbehandling och administration. Budad tömning, som det heter i taxan, är då man beställer en extra tömning utöver den ordinarie turen. Latrinbehållare För latrin från torrtoalett kan särskild behållare hämtas och lämnas av kunden på Limhagens återvinningscentral. Kostnaden betalas via faktura. Latrinkärl inkl behandling 321 kr Avgifter för slamtömning 2015 Priser inkl. moms. Avgift för anläggning upp till 3 kbm Tömning, ordinarie tur Budad tömning -sker inom tre arbetsdagar Akuttömning -sker inom 24 timmar från beställning kr kr kr Avgift för anläggning mellan 3,1-6 kbm Tömning, ordinarie tur Budad tömning -sker inom tre arbetsdagar Akuttömning -sker inom 24 timmar från beställning kr kr kr Avgift för anläggning större än 6 kbm Ordinarie tömning kr Vid tömning av slamavskiljare och slutna tankar över 6 kbm tillkommer 219 kr per kbm i behandlingsavgift. Avgift vid tömning av fler än en anläggning, upp till 6 kbm Tömning av anläggning 2 vid samtidig tömning av anläggning kr Exempel för tömning av anläggning upp till 3 kbm med köksavlopp, ordinarie tur Ordinarie tömning anl 1 Anl 2 vid samtidig tömning av anl 1 Summa kr 880 kr kr Exempel för tömning av två anläggningar upp till 3 kbm, budad tömning Budad tömning anl 1 Anl 2 vid samtidig tömning av anl 1 Summa kr 880 kr kr Exempel för tömning av anläggning 8 kbm, ordinarie tur Ordinarie tömning kr Tillkommande behandlingsavgift över 6 kbm. 219 kr x 2 kbm = 438 kr Summa kr

7 Tömning av enskilda avlopp Ordinarie tömning av enskilda avlopp sker en gång per år När vägarna är framkomliga körs den årliga slamtömningen. Detta sker löpande och vår entreprenör annonserar i det lokala annonsbladet innan tömningen påbörjas i respektive område. Det står även på vår hemsida dalavattenavfall.se. Beställ extra tömning eller akuttömning Utöver den ordinarie tömningen finns det möjlighet att beställa extra tömning. Kontakta vår kundservice på Extra tömning (budad tömning) sker inom tre arbetsdagar, akuttömning sker inom 24 timmar från beställning. Om du vill få tömt en bestämd dag tillkommer en avgift på 375 kr, utöver budningsavgiften. Förlängt tömningsintervall Om du önskar få längre tid mellan de ordinarie slamtömningarna kan du ansöka om förlängt tömningsintervall hos kommunens Tillsynsavdelning. Dubbel bemanning Om det krävs dubbel bemanning för att tömma din anläggning, t ex på grund av lång slangdragning eller mycket tunga lock så tillkommer en avgift om 500 kr. Vi kontaktar dig om detta i så fall. Din trädgård - chaufförens arbetsplats Allt du gör för att underlätta arbetet uppskattas! En del åtgärder är helt nödvändiga. Framkomlighet till brunn Slambilen är stor och tung och kräver en framkomlig väg. Vi vill också kunna komma nära anläggningen med slambilen, helst inom 20 meter. Tunga lock Betonglock större än 75 cm i diameter och som väger mer än 15 kg bör undvikas. Vi kontaktar dig för åtgärd om ditt lock är för tungt. Rensa och märk ut brunnen För att underlätta för chauffören att nå din brunn, rensa vägen fram och sätt gärna upp en vimpel för att markera platsen. Frilägg brunnslocket och lossa på muttrar som rostat fast.

8 Vår kundservice Telefontider: vardagar 08:00-12:00, 13:00-15:00 Kontoret Tallskogsvägen 1, Leksand Postadress: Box 234, Leksand Besökstider: vardagar 08:00-12:00, 13:00-16:00 Webben Nyheter, driftinformation, fullständiga taxor, avfallsplaner, VAplaner, organisation, kontakt, lediga tjänster, informationsmaterial. Miljövänliga fakturor Tänk på miljön och välj e-faktura eller AutoGiro. Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank. Vid AutoGiro dras beloppet automatiskt från ditt konto. Beställ ansökningsblankett via vår hemsida eller kontakta kundservice. Det går även att kombinera e-faktura med AutoGiro. Fakturautskick Faktura för avfalls- och vattentjänsterna kommer fyra gånger per år. Den skickas ut 30 dagar innan den ska vara betald. Om du inte fått någon faktura, kontakta vår kundservice. Särskilda fakturor t ex för tilläggstjänster kan skickas däremellan, de har också 30 dagars betaltid. Betaldatum för kvartalsfakturor: 30 mars 30 juni 30 september 30 december Betalningsinformation Vid utebliven betalning skickas betalningspåminnelse, vilket f n kostar 60 kr. Efter förfallodagen tas även dröjsmålsränta ut. Vid fortsatt obetald faktura skickas fordran till inkasso. (Med reservation för eventuella prisförändringar under året.)

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Miva informerar. Frågor & svar MAJ 2012. Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern

Miva informerar. Frågor & svar MAJ 2012. Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern Frågor & svar Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus? Ja, enligt miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-10-31 Tid 2014-11-10, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019

Läs mer

INFORMATION FRITIDSHUS 2014

INFORMATION FRITIDSHUS 2014 INFORMATION FRITIDSHUS 2014 Här kommer lite information till dej som är ägare till ett fritidshus i vår kommun. Ny taxa för avfall (sid 2.2) samt vatten och avlopp (sid 3.5). Du som har kommunalt vatten

Läs mer

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2013 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Stadsnät sid. 12 Vatten och avlopp sid. 13 Återvinning sid.

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer