sophämtning & vatten och avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sophämtning & vatten och avlopp"

Transkript

1 Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad

2 avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift per hushåll och en abonnemangsavgift. Fasta avgifter Fast avgift per hushåll och år Reducerad fast avgift för tre eller fler villor med gemensamhetslösning 361 kr/år -30 kr/år Alla taxor finns i sin helhet på Det går även att beställa en utskrift. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. Abonnemangsavgifter * Kärl (grön + brun tunna) Hämtning (grön tunna) Kronor per år Brännbart 190 liter + matavfall 140 liter var 14:e dag Brännbart 190 liter + matavfall 140 liter var 4:e vecka Brännbart 140 liter + matavfall 140 liter var 14:e dag Brännbart 140 liter + matavfall 140 liter var 4:e vecka Brännbart 240 liter + matavfall 140 liter var 14:e dag * Priserna ovan inkluderar ett matavfallskärl (brun tunna) som alltid töms varannan vecka. Abonnemangsavgifter för dig som hemkomposterar ditt matavfall * Kärl (grön tunna) Hämtning Kronor per år Brännbart 140 liter var 14:e dag 766 Brännbart 140 liter var 4:e vecka 443 Brännbart 190 liter var 14:e dag Brännbart 190 liter var 4:e vecka 667 Brännbart 240 liter var 14:e dag * Du måste först anmäla hemkompostering till staden och ha en godkänd kompostbehållare. Felsorteringsavgift - om matavfall inte sorteras ut eller sorteras fel Avgiften tas ut av den som inte sorterar ut matavfallet, eller återkommande sorterar fel. Per behållare 200 kr per månad Hämtning varje vecka under sommarmånaderna Normalt hämtas matavfallet varannan vecka, men den som vill kan få hämtning varje vecka under juni, juli och augusti. Beställ sommarhämtning senast sista april. Per fastighet (juni, juli, augusti) 161 kr per period Extra avfall utöver abonnemang Hämtning av avfall, i samband med ordinarie kärltömning och efter beställning 80 kr per säck Tömning av kärl utöver fast abonnemang 200 kr per kärl Hämtning av vitvaror Enstaka vitvaror såsom kyl, frys samt tvätt- och diskmaskin, efter beställning 306 kr per styck

3 avfall Hämtning av grovavfall Villaägare kan få en kostnadsfri hämtning av grovavfall i storsäck en gång per år. Ytterligare hämtningar sker mot en avgift: 800 kr per säck Det går även att beställa hämtning av grovavfall utan storsäck. Då krävs att du kan vara hemma och överlämna avfallet till den som hämtar. Grovavfall, personligt överlämnnande 352 kr per kubikmeter Hämtning av trädgårdsavfall Trädgårdsavfall bör i första hand flisas och komposteras på den egna fastigheten. I andra hand lämnas det kostnadsfritt till kommunens återvinningscentral. Det går även att beställa hämtning mot en avgift. Trädgårdsavfall i storsäck 800 kr per säck Gå gärna samman med grannar och hyr en container för trädgårdsavfallet. Kärlens placering zsenast kl på hämtdagen ska det kärl som ska tömmas stå väl synligt och tillgängligt - inte längre in på tomten än 5 meter, från grinden. zdraghandtaget ska vara vänt utåt, mot sophämtaren. Kostnadsfria tjänster Återvinningscentralen, Kvarnkullen Lämna grovavfall, farligt avfall och elektronik samt trädgårdsavfall på återvinningscentralen Kvarnkullen (Enköpingsvägen 129). Mer information och öppettider finns på SÖRABs webbplats Förpackningar och tidningar I Sundbyberg finns ett antal ställen där förpackningar och tidningar kan lämnas: zbrogatan, vid ICA Järvastaden i Brotorp zduvkullavägen, mittemot nr 36 zfredsgränd 2, parkering vid simhallen zhallonbergsplan, stora parkeringen vid garageinfarten zjärnvägsgatan, mittemot nr 74 på parkering vid spåret zmilstensvägen 40, bredvid aktivitetsparken zrissne torg zrosengatan / Kyrkogatan, parkering zträdgårdsgatan, mittemot nr 26 zörsvängen, mittemot nr 9 z Återvinningscentralen Kvarnkullen, (särskilda öppettider) Foto: FTI AB

4 avfall ReTuren - rullande insamling av grovavfall Du kan också kostnadsfritt lämna grovavfall till stadens mobila insamling, ReTuren. (ReTuren rullar efter särskilt schema.) ReTuren Grovavfall i storsäck - kostnadsfri hämtning för villaägare Villaägare kan en gång per år få en kostadsfri hämtning av grovavfall i en så kallad storsäck*. För att få grovavfall hämtat mer än en gång per år tillkommer en avgift på 800 kr per säck. * Storsäcken levereras av stadens entreprenör efter beställning. Entreprenören hämtar säcken med kranbil några dagar senare. Kontakta staden för beställning. Läs mer på där du också kan beställa hämtning. Kontakta annars staden. Returkassen - kostnadsfri hämtning, farligt avfall och små-el Småelektronik och farligt avfall kan du få hämtat vid dörren, utan extra kostnad. Vid varje tillfälle får du lämna så mycket som får plats i maximalt två matkassar. (Hämtning sker efter särskilt schema.) Samlaren och EL-in - för små-el På ett antal platser i Sundbyberg finns skåp utplacerade, där du kan lämna småelektronik. EL-in står utomhus på Stationsgatan 5, vid t-banenedgång till Sundbybergs centrum. Där kan du lämna småelektronik upp till ett våffeljärns storlek, glödlampor, lågenergilampor och småbatterier. Samlaren står inomhus på platserna nedan. Där kan du lämna små-el upp till en mobiltelefons storlek, glödlampor, lågenergilampor och småbatterier. zesplanaden 1 (Diligentia AB) vid Willys zhallonbergen C (Fast. AB Förvaltaren) vid Hallonbergsplan zica Nära, Brotorp zhemköp, Rissne zwillys, Rissne Samlaren

5 vatten och avlopp Brukningsavgift för vatten och avlopp 2014 Varje hushåll betalar för den mängd vatten som förbrukas i fastigheten: Avgift per kubikmeter levererat vatten 10,14 kr per m 3 Mätarkapacitet (m 3 /h): QN 2, kr per år Mätarkapacitet uttrycks i kubikmeter per timme (m 3 /h), här 2,5 m 3 /h. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. Varje hushåll betalar en årlig avgift för att kommunen tar hand om dagvattnet/dräneringsvattnet från fastigheten och från allmänna ytor: Dagvattenavgift per hushåll och år 278 kr per år Den som själv tar hand om sitt dagvatten på tomten, betalar halva årsavgiften och gör samtidigt en miljövinst. Övriga tjänster Nedtagning/uppsättning av vattenmätare 500 kr styck Avstängning/påsläpp av vattentillförsel * 500 kr styck * Förgävesbesök 700 kr styck * Observera att kommunen äger avstängningsventilen i gatan. Endast kommunens personal får sätta på och stänga av vattnet. Om en ventil skadas vid otillåten avstängning, debiteras den ansvarige kostnaderna för reparationen. Tjänster på annan tid än kontorstid: 100 procent av avgift ovan tillkommer. För arbeten och tjänster som skiljer sig ifrån de som finns i taxan, tar kommunen ut ett självkostnadspris. Alla taxor finns i sin helhet på Det går även att beställa en utskrift. E-tjänst Mätarställningen utgör grund för faktureringen. Snart kan du anmäla mätarställning via kommunens e-tjänster. Mer information om e-tjänsten kommer inom kort. Visste du att... zdricksvattnet levereras av Norrvatten och är medelhårt till mjukt. zavloppsvattnet renas av Stockholm Vatten i Bromma reningsverk. zendast det som kommer ur kroppen och lite toalettpapper får spolas ner i toaletten!

6 vatten och avlopp Vattenmätare och ledningar För att veta hur mycket vatten du förbrukar, och betala rätt avgift, sitter en vattenmätare på din inkommande vattenledning. Den ägs av kommunen men du som fastighetsinnehavare äger anordningen den sitter på. Du ansvarar för att läsa av mätaren regelbundet och meddela mätarställningen till kommunen. Det är också viktigt att mätaren sitter tillgängligt och den byts ut av kommunen vart tionde år. Foto: Stockholm Vatten Ledningar Som fastighetsägare ansvarar du också för de ledningar som ligger inom tomtens gränser och vanligtvis en halv meter utanför till den punkt där fastighetens ledningar förbinds med kommunens (förbindelsepunkt). Se figuren nedan. Ledningar och förbindelsepunkter: = förbindelsepunkt

7 vatten och avlopp samt avfall Teckna abonnemang och betalningsansvar För att få ditt hushållsavfall hämtat och för att få använda stadens vatten- och avloppsanläggning, ska du teckna abonnemang med Sundbybergs stad. Abonnemangen för avfallshämtning respektive vatten och avlopp tecknas på varsin blankett. Flytt, uppehåll i sophämtning eller ändrat abonnemang Flytt och ändrade ägarförhållanden ska anmälas till staden på särskild blankett, som ska undertecknas av både den gamla och den nya ägaren. På blanketten ska även vattenmätarställningen anges. Du kan ansöka om uppehåll i sophämtning för en sammanhängande period om minst sex månader. Ansökan görs på särskild blankett. För att ändra något i ditt abonnemang, till exempel storlek på kärl, räcker det med att kontakta staden via e-post eller telefon. Betalningsansvar Som fastighetsägare är du ytterst betalningsansvarig för alla sophämtnings- och VA-tjänster som utförs på din fastighet. Om du till exempel hyr ut ditt hus och hyresgästen inte betalar för sina abonnemang, kan betalningskravet tillfalla dig istället. Om du flyttar är du betalningsskyldig till dess anmälan om ägarbyte inkommit till staden. Har du har betalat för en period som sträcker sig över ägarbytestillfället, kommer det att regleras automatiskt på din flyttfaktura. Kontakt och mer information webb: - Avfall, återvinning respektive Vatten, avlopp finns under ingången Bygga, bo, miljö. telefon: e-post: Blanketter finns att hämta på sundbyberg.se. Under ingången Om Sundbyberg hittar du Blanketter i vänstra menyn. Eller kontakta staden för att få blanketterna skickade till dig. Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: l

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Renhållningstaxa 2010

Renhållningstaxa 2010 Renhållningstaxa 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2010-01-25 Gäller från och med 2010-02-01 Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Med reservation för eventuella tryckfel. Giltighetsområde

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 -

BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - INFORMATION FRÅN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LOMMA KOMMUN BOSTÄDER, LEKPLATSER, STRÄNDER, GATOR, VATTEN OCH AVLOPP - 1 - TEKNISK FÖRVALTNING Denna folder innehåller information om tekniska förvaltningens

Läs mer

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

Soptips. För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Soptips För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier Skinnskatteberg 2015 1 Hjälp till att minska avfallet Vad är Soptips? Soptips delas ut av

Läs mer

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall

Sopbladet. Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall SAMHÄLLSINFORMATION Sopbladet INFORMATION OM AVFALLSHANTERINGEN I NORRKÖPINGS KOMMUN NUMMER 2, 2013 NOVEMBER Vad händer med maten du slänger? Häng med till biogasanläggningen! Återvinn ditt elavfall barnen

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer