Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning"

Transkript

1 Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på Vi förbättrar din dag!

2 Vad ingår i avfallsavgiften? Avfallsavgiften består av en fast avgift, hämtningsavgifter och ev. tilläggstjänster. Den fasta avgiften täcker kostnaden för: kommunens återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, elavfall, fjärrtransport och behandling av grovavfall, avfallsplanering, administration, information och kundservice. Hämtningsavgifterna täcker kostnaderna för: insamling av hushållsavfall, fjärrtransport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för kärl och papperspåsar. Om fastigheten beviljats uppehåll från hämtning så betalas endast fast avgift. Avgifter för avfall 2015 Priser inkl. moms Tilläggstjänster betalas per tillfälle, se priser nedan Hämtning av grovavfall Skrymmande avfall t. ex spisar och möbler - sådant som kan vara besvärligt att få till Återvinningscentralen på egen hand - kan hämtas vid din fastighet vid förbestämda datum. Det är en betaltjänst som du beställer hos vår kundservice. Extra tömning av kärl Om du t ex har ett fritidshus med sophämtning sommartid och tillfälligt behöver en soptömning under vintern så kan du beställa extra tömning. Extrasäck vid mycket brännbart Har du tillfälligt mycket brännbart avfall som inte får plats i kärlet kan du beställa hämtning av en extra säck som du ställer bredvid eller ovanpå kärlet. Kontakta vår kundservice för mer information om tilläggstjänsterna! HELÅR hämtning året runt Per år FRITID hämtning 1 maj - 31 okt Fast avgift, helår kr Fast avgift, fritid 625 kr Brännbart, var 4:e vecka kr Brännbart, var 4:e vecka 536 kr Matavfall, var 14:e dag 420 kr Matavfall, var 14:e dag 210 kr Summa per år: kr Summa per år: kr Gemensamt kärl, brännbart 536 kr Gemensamt kärl, brännbart 268 kr Gemensamt kärl, matavfall 210 kr Gemensamt kärl, matavfall 105 kr Grupphämtning, brännbart 520 kr Grupphämtning, brännbart 260 kr Grupphämtning, matavfall 200 kr Grupphämtning, matavfall 100 kr TILLÄGGSTJÄNSTER betalas per tillfälle Extra tömning, ordinarie tur, per kärl 65 kr Extrasäck för brännbart avfall 63 kr Extra tömning, ej ordinarie tur, per kärl 452 kr Hämtning grovavfall vid fastigheten 185 kr 2 kollin ingår, extra kolli 50 kr/st Draghjälp av kärl - kontakta kundservice för prisuppgift.

3 Utdrag från avfallstaxan Göra uppehåll från sophämtning En fastighet kan beviljas uppehåll från sophämtning om den är obebodd eller inte kan nyttjas för boende under ett pågående renoveringsarbete. Då betalas endast fast avgift. Egen kompost För dig som vill använda egen hemkompost behöver en anmälan göras via blankett till oss. Då kan du också säga upp hämtning av matavfall om du inte nyttjar det bruna avfallskärlet. Gemensamt kärl Du kan dela kärl med grannen om ni har samma hämtningsabonnemang. Se bestämmelser kring detta på anmälningsblanketten. Blanketter Blanketter för anmälan om ändringar finns på vår hemsida eller beställs från kundservice dalavattenavfall.se Rullis hämtar mindre mängder avfall Vår och höst kör vår mobila återvinningscentral ut på vägarna. Till Rullis kan du komma med smått avfall som ska till ÅVC - såsom batterier, lågenergilampor, elektronik, målarfärg, kemikalier, köksporslin och liknande. (Ej förpackningar och tidningar.) Vi publicerar Rullis tidtabell i det lokala annonsbladet när det är dags, samt på vår hemsida. Återvinningscentralens öppettider ÅVC Bäckdalen, Vansbro Måndag...13:00-16:00 Tisdag...13:00-16:00 Onsdag...13:00-16:00 Torsdag...13:00-19:00 Fredag...13:00-16:00 Lördag *...09:00-12:00 maj-aug öppet lördag jämna veckor sept-april öppet 1:a lördagen/månad Söndag... Stängt ÅVC har vanligtvis stängt på röda dagar och högtidsaftnar. Under april, maj och juni kommer vi hålla extra öppet. Se kommande annonser och vår hemsida för information!

4 Avgifter för vatten och avlopp 2015 Priser inkl. moms Vad ingår i VAavgifterna? I taxan förekommer ord som kanske inte är helt självklara i sin betydelse. Här är en förenklad förklaring av dem. ANLÄGGNINGSAVGIFT betalas endast en gång, då fastigheten ansluts till VA-nätet. Förbindelsepunktavgift är kostnaden för att vi anordnar och upprätthåller förbindelsepunkt för din fastighet, där dina ledningar ansluts till det allmänna dricksvatten- och avloppsnätet. Servisavgift är kostnaden för att anlägga ledningarna som går fram till förbindelsepunkten. Tomtyteavgift beräknas utifrån fastighetens areal. Stora tomter innebär långa ledningssträckor fram till nästa fastighet, vilket medför högre kostnader än för en liten tomt. Lägenhetsavgift utgår för de bostadsenheter som finns på fastigheten som nyttjar VAtjänster. BRUKNINGSAVGIFTER betalas för den löpande förbrukningen av av vatten, spillvatten och dagvatten. Det finns fasta och rörliga brukningsavgifter. Fast brukningsavgift täcker kostnaden för investeringar och underhåll av vatten- och avloppsledningar, vattenverk, reningsverk, pumpstationer samt administration. Rörlig brukningsavgift täcker driftkostnaderna. Den baseras på den mängd vatten som förbrukas i fastigheten enligt avläsning av vattenmätaren alternativt en fastställd årsförbrukning/schablon. Dagvatten är regn och smältvatten från tak och vägar, som via diken eller ledningar rinner ut i vattendrag eller leds till reningsverket. Spillvatten ( avloppsvatten ) är förorenat vatten från toaletter, duschar m m som leds ner till reningsverket för behandling innan det släpps ut i vattendrag igen. Anläggningsavgift (engångsavgift) Förbindelsepunktavgift kr Servisavgift kr Tomtyteavgift per kvm 18,00 kr Lägenhetsavgift kr Där dagvatten ej finns utbyggt reduceras servisavgiften med 15% och de övriga avgifterna med 20%. Kontakta oss för besked om anläggningsavgift. Brukningsavgifter Fast avgift - vatten per år 2 659,60 kr Fast avgift - spillvatten per år 4 536,10 kr Fast avgift - dagvatten per år 558,30 kr För dig med vattenmätare Rörlig avgift - vatten per kbm 7,56 kr Rörlig avgift - spillvatten per kbm 12,86 kr Fast avgift extra mätare per år 775,40 kr För dig med schablonavgift Permanentbostad - vatten per år 1 512,00 kr Permanentbostad - spillvatten per år 2 572,00 kr Fritidshus - vatten per år 302,40 kr Fritidshus - spillvatten per år 514,40 kr För flerbostadshus tillkommer: Lgh avgift - vatten per år 1 065,20 kr Lgh avgift - spillvatten per år 1 813,80 kr För verksamheter tillkommer: Tilläggsavgift per 200 m3 vatten Tilläggsavgift per 200 m3 avlopp 280,80 kr 478,20 kr

5 Vattenmätare Avläsning en gång per år för permanentbostad Vattenförbrukning som mäts med vattenmätare ska avläsas en gång per år av kunden. Den rörliga avgiften baseras på föregående års avläsning. Permanentbostäder som saknar vattenmätare betalar istället en schablonavgift som är fastställd i taxan. För fastigheter som endast är anslutna till spillvattennätet används en vattenmätare för att fastställa mängderna. Avläsningen kan rapporteras in via eller på det särskilda kort vi skickar ut årligen. En vattenmätare ingår i abonnemanget och byts ut vart tionde år. Extra mätare debiteras enligt taxa. För fritidshus används en schablonavgift Fritidshusägare behöver inte rapportera in vattenmätaravläsning även om man har en ansluten vattenmätare, utan man betalar istället en schablonavgift per år oavsett förbrukning. Exempel Permanentbostad i Vansbro En villa med en årsförbrukning på 150 kbm för vatten och spillvatten (utan dagvatten): Fast avgift 7 195,70 kr Rörlig avgift (150x(7,56+12,86)) 3 063,00 kr Summa per år: ,70 kr Exempel Fritidshus i Vansbro Anslutet till både vatten och spillvatten (utan dagvatten): Fast avgift 7 195,70 kr Schablonavgift 816,80 kr Summa per år: 8 012,50 kr Information om ditt vatten Vattnets hårdhet (dh) har betydelse för exempelvis dosering av tvättmedel och installation av diskmaskin. Ph-värdet anger vattnets surhetsgrad och ska ligga mellan Vattenverk: Dala-Järna Ph 8.0 Hårdhet 3.5 dh Lindesnäs Ph 7.5 Hårdhet 0.9 dh Nås Ph 7.8 Hårdhet 3.6 dh Sågen Ph 8.1 Hårdhet 4.3 dh Vansbro Ph 8.1 Hårdhet 3.6 dh Äppelbo Ph 7.7 Hårdhet 3.7 dh Vattnets hårdhet Mjukt 0-7 dh Medelhårt 7-10 dh Hårt dh

6 Slamtömning för enskilda avlopp. I slamtömningsavgifterna ingår tömning, transport, efterbehandling och administration. Budad tömning, som det heter i taxan, är då man beställer en extra tömning utöver den ordinarie turen. Latrinbehållare För latrin från torrtoalett kan särskild behållare hämtas och lämnas av kunden på Bäckdalens återvinningscentral. Kostnaden betalas via faktura. Latrinkärl inkl behandling 321 kr Avgifter för slamtömning 2015 Priser inkl. moms. Avgift för anläggning upp till 6 kbm Tömning, ordinarie tur Budad tömning -sker inom tre arbetsdagar Akuttömning -sker inom 24 timmar från beställning kr kr kr Vid tömning av slamavskiljare och slutna tankar över 6 kbm tillkommer 181 kr per kbm i behandlingsavgift. Exempel för tömning av anläggning 8 kbm, ordinarie tur Ordinarie tömning kr Tillkommande behandlingsavgift över 6 kbm. 181 kr x 2 kbm = 362 kr Summa kr

7 Tömning av enskilda avlopp Ordinarie tömning av enskilda avlopp sker en gång per år När vägarna är framkomliga körs den årliga slamtömningen. Detta sker löpande och vår entreprenör annonserar i det lokala annonsbladet innan tömningen påbörjas i respektive område. Det står även på vår hemsida dalavattenavfall.se. Beställ extra tömning eller akuttömning Utöver den ordinarie tömningen finns det möjlighet att beställa extra tömning. Kontakta vår kundservice på Extra tömning (budad tömning) sker inom tre arbetsdagar, akuttömning sker inom 24 timmar från beställning. Förlängt tömningsintervall Om du önskar få längre tid mellan de ordinarie slamtömningarna kan du ansöka om förlängt tömningsintervall hos kommunens Miljö- och byggenhet. Dubbel bemanning Om det krävs dubbel bemanning för att tömma din anläggning, t ex på grund av lång slangdragning eller mycket tunga lock så tillkommer en avgift om 500 kr. Vi kontaktar dig om detta i så fall. Din trädgård - chaufförens arbetsplats Allt du gör för att underlätta arbetet uppskattas! En del åtgärder är helt nödvändiga. Framkomlighet till brunn Slambilen är stor och tung och kräver en framkomlig väg. Vi vill också kunna komma nära anläggningen med slambilen, helst inom 20 meter. Tunga lock Betonglock större än 75 cm i diameter och som väger mer än 15 kg bör undvikas. Vi kontaktar dig för åtgärd om ditt lock är för tungt. Rensa och märk ut brunnen För att underlätta för chauffören att nå din brunn, rensa vägen fram och sätt gärna upp en vimpel för att markera platsen. Frilägg brunnslocket och lossa på muttrar som rostat fast.

8 Vår kundservice Telefontider: vardagar 08:00-12:00, 13:00-15:00 Kontoret Tallskogsvägen 1, Leksand Postadress: Box 234, Leksand Besökstider: vardagar 08:00-12:00, 13:00-16:00 Webben Nyheter, driftinformation, fullständiga taxor, avfallsplaner, VAplaner, organisation, kontakt, lediga tjänster, informationsmaterial. Miljövänliga fakturor Tänk på miljön och välj e-faktura eller AutoGiro. Ansökan om e-faktura gör du via din internetbank. Vid AutoGiro dras beloppet automatiskt från ditt konto. Beställ ansökningsblankett via vår hemsida eller kontakta kundservice. Det går även att kombinera e-faktura med AutoGiro. Fakturautskick Faktura för avfalls- och vattentjänsterna kommer fyra gånger per år. Den skickas ut 30 dagar innan den ska vara betald. Om du inte fått någon faktura, kontakta vår kundservice. Särskilda fakturor t ex för tilläggstjänster kan skickas däremellan, de har också 30 dagars betaltid. Betaldatum för kvartalsfakturor: 30 mars 30 juni 30 september 30 december Betalningsinformation Vid utebliven betalning skickas betalningspåminnelse, vilket f n kostar 60 kr. Efter förfallodagen tas även dröjsmålsränta ut. Vid fortsatt obetald faktura skickas fordran till inkasso. (Med reservation för eventuella prisförändringar under året.)

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Värmdö en plats för möten mellan människor

Värmdö en plats för möten mellan människor Till alla hushåll i Värmdö kommun Värmdö en plats för möten mellan människor Vår kommun fortsätter att växa och det är mycket positivt att fler vill bo i vår vackra kommun. Här erbjuds närhet till naturen

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett

En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett En miljösnäll bok för dig som ska välja ny toalett Innehåll 5 Så här säger lagen 6 Olika sätt att hantera latrinavfall 7 Torrdass med latrinkompost 8 Mulltoa 9 Paketeringstoalett 10 Latrinkompost 12 WC

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS

Tack för mat och kaffe! Våga fråga. Varje droppe räknas. Information & inspiration. Hur ska jag dosera tvättmedel? DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Tack för mat och kaffe! DITT MATAVFALL BLIR BIOGAS Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB NOV 2012 Våga fråga

Läs mer

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö

Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Almanacka 2014 Ett grönt år med Eskilstuna Energi och Miljö Information, öppettider, tips och svar på vanliga frågor om återvinning, el, värme, stadsnät, vatten och avlopp. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer