Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015"

Transkript

1 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg att gälla från och med FALKENBERG

2 Kundtjänst Telefon , e-post: För aktuella öppettider se Fakturafrågor Vår kundtjänst svarar på frågor om din faktura för sophämtning. Ha ditt kundnummer eller din senaste faktura till hands när du kontaktar oss. Utebliven hämtning eller extra tömning Nordisk Återvinning Service AB är entreprenör för sophämtningen och dit du vänder dig om du vill ha en extra tömning eller om din tömning blivit missad. Kontaktuppgifter Nordisk Återvinning Service AB Telefon: E-post: Byte av kärlstorlek Om du önskar en annan storlek på ditt kärl kontaktar du vår kundtjänst. Flyttning/Försäljning av fastighet Om du flyttar eller säljer en fastighet måste du anmäla detta till oss senast 15 dagar före flytten. Vi vill då ha uppgifter om ny ägare. På vår hemsida finns mer information om vår verksamhet. Här kan du exempelvis anmäla flytt online, hitta sorteringsanvisningar och läsa mer om betalningssätt. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Vid förändrade öppettider på återvinningscentraler etc. publicerar vi detta på Reservation för eventuella tryckfel.

3 Renhållningstaxa 2015 för Falkenbergs kommun Taxan gäller from 1 januari, Angivna avgifter är fastställda av kommunfullmäktige Taxan gäller för fastigheter inom Falkenbergs kommun som regleras enligt den kommunala renhållningsordningen. Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) på uppdrag av Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Villor och permanentboende - 26 hämtningar/år Helårsabonnemang Grundavgift kr/år Viktavgift kr/kg exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt för osorterat avfall) Brunt 140-l + grönt 190-l kärl* 780:- 975:- 2,28:- 2,85:- Brunt 140-l + grönt 370-l kärl 980:- 1225:- 2,28:- 2,85:- Varmkompost (egen kompost + grönt kärl för osorterat) Egen kompost + grönt 190-l kärl* 900:- 1125:- 3,60:- 4,50:- Egen kompost + grönt 370-l kärl 1224:- 1530:- 3,60:- 4,50:- Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och osorterat) Grönt 190-l kärl* 1480:- 1850:- 4,40:- 5,50:- Grönt 370-l kärl 1852:- 2315:- 4,40:- 5,50:- Grönt 660-l kärl 2400:- 3000:- 4,40:- 5,50:- Övergångstaxa (i områden där matavfallsutsortering ännu inte införts) Grönt 190-l kärl * 780:- 975:- 2,28:- 2,85:- Grönt 370-l kärl 980:- 1225:- 2,28:- 2,85:- Grönt 660-l kärl 1248:- 1560:- 2,28:- 2,85:- Grundavgift vid dispens eller totalbefrielse från hämtning (kr/år) 780:- 975:- * Taxan gäller även för 130l-kärl (övrigt brännbart avfall) 3

4 Fritidshus - 13 hämtningar/år Fritidsabonnemang, hämtning v Avfallstaxa för Falkenbergs kommun Grundavgift kr/år Viktavgift kr/kg exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt för osorterat avfall) Brunt 140-l + grönt 190-l kärl * 580:- 725:- 2,28:- 2,85:- Brunt 140-l + grönt 370-l kärl 724:- 905:- 2,28:- 2,85:- Varmkompost (egen kompost + grönt kärl för osorterat) Egen kompost + grönt 190-l kärl * 672:- 840:- 3,60:- 4,50:- Egen kompost + grönt 370-l kärl 928:- 1160:- 3,60:- 4,50:- Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och osorterat) Grönt 190-l kärl * 1100:- 1375:- 4,40:- 5,50:- Grönt 370-l kärl, 1376:- 1720:- 4,40:- 5,50:- Grönt 660-l kärl 2200:- 2750:- 4,40:- 5,50:- Övergångstaxa (i områden där matavfallsutsortering ännu inte införts) Grönt 190-l kärl* 580:- 725:- 2,28:- 2,85:- Grönt 370-l kärl 724:- 905:- 2,28:- 2,85:- Grönt 660-l kärl 928:- 1160:- 2,28:- 2,85:- Grundavgift vid dispens eller totalbefrielse från hämtning (kr/år) 580:- 725:- * Taxan gäller även för 130-l kärl (övrigt brännbart avfall) 4

5 Flerfamiljsfastigheter Avfallstaxa för Falkenbergs kommun Grundavgift kr/år Viktavgift kr/kg exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt för osorterat avfall) 14-dagars hämtning (26 gånger/år) Brunt 140-l kärl 60:- 75:- 2,28:- 2,85:- Brunt 240-l kärl 120:- 150:- 2,28:- 2,85:- Grönt 190-l kärl 80:- 100:- 2,28:- 2,85:- Grönt 370-l kärl 120:- 150:- 2,28:- 2,85:- Grönt 660-l kärl 180:- 225:- 2,28:- 2,85:- Veckohämtning (52 gånger/år) Brunt 140-l kärl 128:- 160:- 2,28:- 2,85:- Brunt 240-l kärl 260:- 325:- 2,28:- 2,85:- Grönt 370-l kärl 260:- 325:- 2,28:- 2,85:- Grönt 660-l kärl 380:- 475:- 2,28:- 2,85:- Hämtning två gånger i veckan (104 gånger/år) Brunt 140-l kärl 268:- 335:- 2,28:- 2,85:- Brunt 240-l kärl 540:- 675:- 2,28:- 2,85:- Grönt 370-l kärl 540:- 675:- 2,28:- 2,85:- Grönt 660-l kärl 740:- 925:- 2,28:- 2,85:- Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och osorterat) 14-dagars hämtning (26 gånger/år) Grönt 190-l kärl 152:- 190:- 4,40:- 5,50:- Grönt 370-l kärl 204:- 255:- 4,40:- 5,50:- Grönt 660-l kärl 296:- 370:- 4,40:- 5,50:- Veckohämtning (52 gånger/år) Grönt 370-l kärl 412:- 515:- 4,40:- 5,50:- Grönt 660-l kärl 604:- 755:- 4,40:- 5,50:- Hämtning två gånger i veckan (104 gånger/år) Grönt 370-l kärl 824:- 1030:- 4,40:- 5,50:- Grönt 660-l kärl 1212:- 1515:- 4,40:- 5,50:- 5

6 Övergångstaxa (i områden där matavfallsutsortering ännu inte införts) 14-dagars hämtning (26 gånger/år) Grönt 190-l kärl 80:- 100:- 2,28:- 2,85:- Grönt 370-l kärl 120:- 150:- 2,28:- 2,85:- Grönt 660-l kärl 180:- 225:- 2,28:- 2,85:- Veckohämtning (52 gånger/år) Grönt 370-l kärl 260:- 325:- 2,28:- 2,85:- Grönt 660-l kärl 380:- 475:- 2,28:- 2,85:- Hämtning två gånger i veckan (104 gånger/år) Grönt 370-l kärl 540:- 675:- 2,28:- 2,85:- Grönt 660-l kärl 740:- 925:- 2,28:- 2,85:- Grundavgift för utbyggt källsystem Utbyggd källsortering av förpackningar, tidningar och batterier saknas Utbyggd källsortering av förpackningar, tidningar och batterier finns Kr/lght/år exkl. moms Kr/lght/år inkl. moms 432:- 540:- 340:- 425:- 6

7 Markbehållare Avfallstaxa för Falkenbergs kommun Hämtningsavgift (kr/gång) Viktavgift (kr/ton) exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt för osorterat avfall) 14-dagars hämtning (26 gånger/år) 1 m³ matavfall 472:- 590:- 652:- 815:- 3 m³ övrigt brännbart 652:- 815:- 652:- 815:- 5 m³ övrigt brännbart 652:- 815:- 652:- 815:- Veckohämtning (52 gånger/år) 1 m³ matavfall 472:- 590:- 652:- 815:- 3 m³ övrigt brännbart 752:- 940:- 652:- 815:- 5 m³ övrigt brännbart 752:- 940:- 652:- 815:- Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och osorterat) 14-dagars hämtning (26 gånger/år) 3 m³ osorterat 652:- 815:- 800:- 1000:- 5 m³ osorterat 652:- 815:- 800:- 1000:- Veckohämtning (52 gånger/år) 3 m³ osorterat 752:- 940:- 800:- 1000:- 5 m³ osorterat 752:- 940:- 800:- 1000:- 7

8 Stugområden med sommarhämtning: 13 gånger Hämtningsavgift (kr/år) Viktavgift (kr/kilo) exkl. moms inkl. moms exkl. moms inkl. moms Matavfall blir biogas (brunt kärl för matavfall + grönt för osorterat avfall) Brunt 140-l kärl 48:- 60:- 2,28:- 2,85:- Brunt 240-l kärl 100:- 125:- 2,28:- 2,85:- Grönt 190-l kärl 52:- 65:- 2,28:- 2,85:- Grönt 370-l kärl 92:- 115:- 2,28:- 2,85:- Grönt 660-l kärl 152:- 190:- 2,28:- 2,85:- Osorterat (endast grönt kärl för både matavfall och osorterat avfall) Grönt 190-l kärl 100:- 125:- 4,40:- 5,50:- Grönt 370-l kärl 160:- 200:- 4,40:- 5,50:- Grönt 660-l kärl 240:- 300:- 4,40:- 5,50:- Övergångstaxa (i områden där matavfallsutsortering ännu inte införts) Grönt 190-l kärl 52:- 65:- 2,28:- 2,85:- Grönt 370-l kärl 100:- 125:- 2,28:- 2,85:- Grönt 660-l kärl 144:- 180:- 2,28:- 2,85:- Grundavgift för stuga Utbyggd källsortering av förpackningar, tidningar och batterier saknas Utbyggd källsortering av förpackningar, tidningar och batterier finns Kr/stuga/år exkl. moms Kr/stuga/år inkl. moms 288:- 360:- 228:- 285:- 8

9 Extra hämtning av hushållsavfall för fast abonnemang Hämtning sker vid budning och senast 48 timmar efter beställning. Viktavgift enligt abonnemangets taxa tillkommer. Vid återkommande extrahämtning eller säckar, bör VIVAB kontaktas för att se över abonnemanget. Typ av hämtning exkl. moms inkl. moms 140-l, 190-l kärl 264:- 330:- 370-l kärl 288:- 360:- 660-l kärl 316:- 395:- Hämtning av extra säck ej i samband med ordinarie tömning 264:- 330:- Hämtning av extra säck i samband med ordinarie tömning 64:-/st 80:-/st 9

10 Containrar vid flerfamiljsfastigheter och stugområden Hyra per månad exkl. moms inkl. moms Hämtningsavgift kr/tömning exkl. moms inkl. moms Viktavgift kr/ton exkl. moms inkl. moms 4-6 m³ hushållsavfall (med separat matavfallskärl) 300:- 375:- 276:- 345:- 652:- 815:- 4-6 m³ osorterat 300:- 375:- 276:- 345:- 800:- 1000:- 4-6 m³ matavfall 300:- 375:- 276:- 345:- 652:- 815: m³ hushållsavfall (med separat matavfallskärl) 352:- 440:- 352:- 440:- 652:- 815: m³ osorterat 352:- 440:- 352:- 440:- 800:- 1000:- 10 m³ hushållsavfall (med separat matavfallskärl) 400:- 500:- 352:- 440:- 652:- 815:- 10 m³ osorterat 400:- 500:- 352:- 440:- 800:- 1000:- 15 m³ hushållsavfall (med separat matavfallskärl) 500:- 625:- 500:- 625:- 652:- 815:- 15 m³ osorterat 500:- 625:- 500:- 625:- 800:- 1000:- 20 m³ hushållsavfall (med separat matavfallskärl) 552:- 690:- 1000:- 1250:- 652:- 815:- 20 m³ osorterat 552:- 690:- 1000:- 1250:- 800:- 1000:- Komprimator 10 m³ hushållsavfall 652:- 815:- 1400:- 1750:- 652:- 815:- (med separat matavfallskärl) Komprimator 10 m³ osorterat 652:- 815:- 1400:- 1750:- 800:- 1000:- Komprimator 15 m³ hushållsavfall 780:- 975:- 1400:- 1750:- 652:- 815:- (med separat matavfallskärl) Komprimator 15 m³ osorterat 780:- 975:- 1400:- 1750:- 800:- 1000:- Komprimator 20 m³ hushållsavfall 912:- 1140:- 2100:- 2625:- 652:- 815:- (med separat matavfallskärl) Komprimator 20 m³ osorterat 912:- 1140:- 2100:- 2625:- 800:- 1000:- Hämtning sker genom budad hämtning. Vid tillfälliga arrangemang: Utsättning 532:- exkl. moms 665:- inkl. moms Hemtagning 532:- exkl. moms 665:- inkl. moms Dygnshyra utgår med 10% av månadshyra 10

11 Tillägg för gångavstånd Avfallstaxa för Falkenbergs kommun Kostnad På de fastigheter där gångavståndstillägg tillämpas är taxan 1 kr/meter (inkl moms) och hämtningstillfälle. Definition av gångavstånd Gångavstånd räknas som enkel väg från sopkärlets uppställningsplats till tomtgräns mot gata. Där begreppet tomtgräns mot gata inte kan tillämpas (exempelvis pga att vändplats saknas eller att vägen inte är framkomlig) räknas gångavståndet från sopkärlets uppställningsplats till baksidan av sopbilens angöringsplats. Inget gångavståndstillägg Inget gångavståndstillägg utgår för hämtning vid tomtgräns. Sopkärlet får stå max 2,5 meter in från tomtgränsen, förutsatt att tomtgräns gränsar till framkomlig väg. Efter tömning placeras sopkärlet vid hämtningsstället. Enkelt gångavståndstillägg Enkelt gångavståndstillägg utgår när sopkärlet hämtas vid en uppställningsplats som är längre än 2,5 meter från tomtgräns. Efter tömning placeras sopkärlet vid tomtgräns eller där sopbilen normalt stannar. Dubbelt gångavståndstillägg Dubbelt gångavståndstillägg utgår när sopkärlet hämtas vid en uppställningsplats som är längre än 2,5 meter från tomtgräns och då återplacering sker vid samma plats. Hinder Hinder omräknas till meter gångavstånd om sopkärlets placering överstiger 2,5 m från tomtgräns eller vid flerfamiljshus enligt följande: Olåst dörr eller grind = tre (3) meter/hämtställe Låst dörr eller grind = åtta (8) meter/hämtställe Vid hämtning av sopkärl som är placerade maximalt 2,5 meter från tomtgräns utgår inga hinder i hämtningsvägen förutsatt att tomten gränsar till sopbilens angöringsplats. Rörelsehinder Kan kunden pga rörelsehinder inte rulla fram sopkärlet till tomtgräns anmäls detta till VIVAB eller till entreprenören för hushållsavfall. Allmänna bestämmelser - hushållsavfall Tillämpning Frågor gällande tillämpning och tolkning av renhållningstaxan avgörs av ansvarig för avfallshanteringen vid Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB). Avgiftsskyldighet Fastighetsägaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB, FAVRAB. Drift av verksamheten utförs av Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, på uppdrag av FAVRAB. Avgiften kan tas ut i förskott. Fastighetsägaren är slutligt betalningsansvarig. Vid tillfällen då sopkärlet inte har använts sedan föregående hämtningstillfälle och tömning därför inte behövs vid ordinarie hämtningstillfälle anses hämtningsskyldighet fullgjord. Detsamma gäller om sopkärlet inte är tillgängligt för hämtning vid ordinarie hämtningstillfälle. Vid gemensam hämtning utgår grundavgift för varje hushåll. 11

12 Fastighetsägarens skyldigheter Avfallstaxa för Falkenbergs kommun Sopkärlet Sopkärlet ägs och distribueras av VIVAB. Fastighetsägaren ansvarar för rengöring av sopkärlet. Det får inte fyllas mer än att det kan hållas stängt även vid borttransport och inför tömning. Sopkärl som är överfullt, för tungt för att kunna hanteras eller innehåller otillräckligt emballerat avfall töms inte. Fastighetsägaren meddelas om detta och ska före nästkommande ordinarie hämtningstillfälle se till att behållaren uppfyller kraven för tömning. Framkomlighet Fastighetsägaren ansvarar för att hålla framkomlig bilväg till uppställningsplatsen för sopbilen. Buskar, nedhängande grenar och liknande får inte hindra hämtningen. Sopkärl får inte blockeras av parkerade bilar, cyklar, trädgårdsredskap och liknande. Vägar och tillfarter ska vara buskröjda med en minsta bredd av 3,5 meter och en minsta höjd av 4,0 meter. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. Det ska vara möjligt för sopbilen att vända. Placering av sopkärl Sopkärlet ska placeras vid fastighetsinfart på ett maximalt avstånd av 2,5 meter mätt vinkelrätt från tomtgränsen. Sopkärlets handtag och hjul ska vändas utåt mot gatan. Sopkärlet ska ställas ut senast kl på hämtningsdagen. Vid helgdag kan ordinarie hämtningsdag förändras. Byte av sopkärl Kärlbyte ska anmälas till VIVAB senast 15 dagar före bytet ska ske. Vid byte av kärlstorlek utgår en kostnad med 232 kr exkl moms, 290 kr inkl moms/kärlbyte. Kärlbytet är kostnadsfritt när ägarbyte sker och bytet anmäls inom tre månader efter inflyttning. Om kärlet inte är rengjort vid bytet utgår en rengöringsavgift på 140 kr exkl. moms, 175 kr inkl. moms/kärl. Tungt kärl Vid kärl som är extremt tunga utgår inte viktavgift utan en fast tömningskostnad. För kärl 130l-370l med vikt över 150 kg utgår en avgift på 740kr exkl. moms, 925 inkl. moms per kärl och hämtning. För 660-l kärl med vikt över 250 kg utgår en avgift på 1100 kr exkl. moms, 1375 kr inkl. moms per kärl och hämtning. Klagomål Klagomål angående hämtning ska, för att kunna beaktas, anmälas till VIVAB eller berörd entreprenör omedelbart efter det att missförhållandet upptäckts. Ägarbyte Ägarbyte eller andra ändringar ska, för att kunna beaktas, anmälas senast 15 dagar före gällande datum. Uppehåll i hämtning Uppehåll i hämtningen medges när fastigheten inte används för övernattning. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex (6) månader och för fritidshus under hela hämtningssäsongen. Ansökan görs till VIVAB. För utsättning/hemtagning av container se avgift på sid 10. Förändring av kostnader Om kostnader för VIVAB skulle öka genom särskild skatt eller avgift äger bolaget rätt att ta ut ett tillägg till avgifterna som motsvarar de ökade kostnaderna. Övrigt I övrigt hänvisas till Falkenbergs kommuns renhållningsordning. 12

13 Slamtömning från enskilda anläggningar Slamavskiljare ska tömmas minst en gång/år. Ordinarie tömning sker högst en gång/år. Ytterligare tömningar beställs av VIVAB och då tillkommer budningsavgift. Slutna tankar töms efter beställning från fastighetsägaren. Tömning vid beställning sker inom fem arbetsdagar från beställningsdagen. Akut tömning sker 24 timmar efter beställning under ordinarie arbetstid. Tömningskostnad inkl. behandlingsavgift exkl. moms inkl. moms Slamavskiljare 1 m³ 576:- 720:- 2 m³ 740:- 925:- 3 m³ 816:- 1020:- 4 m³ 1020:- 1275:- 5 m³ 1220:- 1525:- 6 m³ 1408:- 1760:- Per ytterligare m³ 188:- 235:- Budningsavgift (vid ej schemalagd tömning) 424:- 530:- Tömningskostnad inkl. behandlingsavgift exkl. moms inkl. moms Slutna tankar 1 m³ 680:- 850:- 2 m³ 860:- 1075:- 3 m³ 1200:- 1500:- 4 m³ 1388:- 1735:- 5 m³ 1576:- 1970:- 6 m³ 1764:- 2205:- Per ytterligare m³ 188:- 235:- Framkörningsavgift där brunn/tank inte varit åtkomlig vid ordinarie tömning 312:- 390:- Extra slanglängd När avståndet mellan bil och brunn överstiger 20 m utgår tillägg för extra slanglängd med 112 kr/10 meter exkl. moms, 140 kr/10 meter inkl. moms. 13

14 Hämtningskostnad inkl. behandlingsavgift Avfallstaxa för Falkenbergs kommun exkl. moms inkl. moms Fettavskiljare (töms minst 4 gånger/år) 1 m³ 1056:- 1320:- 2 m³ 1224:- 1530:- 3 m³ 2288:- 2860:- 4 m³ 2456:- 3070:- 5 m³ 3040:- 3800:- 6 m³ 3944:- 4930:- Per ytterligare m³ 400:- 500:- Hämtningskostnad inkl. behandlingsavgift exkl. moms inkl. moms Matavfallstank 3 m³ 1700:- 2125:- 5 m³ 1800:- 2250:- 8 m³ 1900:- 2375:- Per ytterligare m³ 400:- 500:- Behandlingsavgift tillkommer med 168:-/m³ 210:-/m³ Akut tömning Gäller för slamavskiljare, slutna tankar och matavfallstank Akut tömning, tillkommer under ordinarie arbetstid (inom 24 timmar) Akut tömning, tillkommer under icke ordinarie arbetstid (inom 24 timmar) exkl. moms inkl. moms 1080:- 1350:- 2300:- 2875:- 14

15 Allmänna bestämmelser för slamtömning Tillämpning Frågor gällande tillämpning och tolkning av renhållningstaxan avgörs av ansvarig för avfallshanteringen vid Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB). Avgiftsskyldighet Fastighetsägaren ska betala avgifter enligt denna taxa till FAVRAB. Drift av verksamheten utförs av Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, på uppdrag av FAVRAB. Avgiften kan tas ut i förskott. Fastighetsägaren är slutligt betalningsansvarig. Framkomlighet Fastighetsägaren ansvarar för att hålla framkomlig bilväg till angöringsplatsen för slamsugningsbilen. Buskar, nedhängande grenar och liknande får inte hindra tömningen. Vägar och tillfarter ska vara buskröjda med en minsta bredd av 3,5 meter och en minsta höjd av 4,0 meter. Klagomål Klagomål angående hämtning ska, för att kunna beaktas, anmälas till VIVAB eller berörd entreprenör omedelbart efter det att missförhållandet upptäckts. Ägarbyte Ägarbyte eller andra ändringar ska, för att kunna beaktas, anmälas senast 15 dagar före gällande datum. Uppehåll i hämtning Uppehåll i tömningen medges när fastigheten inte används för övernattning. För permanentboende ska uppehållet vara minst sex (6) månader och för fritidshus under hela tömningssäsongen. Ansökan görs till VIVAB. Förändring av kostnader Om kostnader för VIVAB skulle öka genom särskild skatt eller avgift äger bolaget rätt att ta ut ett tillägg till avgifterna som motsvarar de ökade kostnaderna. Övrigt I övrigt hänvisas till Falkenbergs kommuns renhållningsordnings föreskrifter och skyldigheter. 15

16 Vatten & Miljö i Väst AB Tel

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA)

AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) AVFALLSTAXA (RENHÅLLNINGSTAXA) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser 2 1.1 Stadens ansvar 2 1.2 Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet 3 1.3 Avgiftsskyldighet 4 1.4 Betalning 4 1.5 Behållartyper

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08

MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) GATUKONTORET 2008-09-10, rev 2008-09-22 och 2009-06-15. Anna Lanne Davidson Dnr 704/08 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige 2008-12-17 att gälla från 1 januari 2009 MÖLNDALS STAD Renhållningstaxa Bilaga 1 2(12) Innehåll A. Avgifter och giltighetsområde... 3 B.

Läs mer

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291

Avfallstaxa. för Järfälla kommun. Dnr Ten 2014/291 Avfallstaxa för Järfälla kommun Dnr Ten 2014/291 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015, då tidigare antagen taxa Dnr Ten 2013/480 upphör att gälla 2 (35) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning

Juli 2013. Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Juli 2013 Föreskrifter om avfallshantering och renhållning Föreskrifter om avfallshantering och renhållning För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som skall

Läs mer

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun

Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Renhållningsordning för Stenungsunds Kommun Typ av dokument Renhållningsordning Dokumentägare Samhällsbyggnadschef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun. antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Kils kommun antagna av kommunfullmäktige i Kil 2009-05-28, Kf 54 sid. 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens Renhållare TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-11-20 KS 2014/0879 50044 Kommunfullmäktige Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015 samt taxeföreskrifter 2015 för Kalmarsundsregionens

Läs mer

Information om Slamtömning i Ekerö kommun

Information om Slamtömning i Ekerö kommun Information om Slamtömning i Ekerö kommun Ekerö kommun hanterar slamtömning I Ekerö kommun är det SITA Sverige AB som utför slamtömningen. Kontakt SITA Sverige AB För frågor angående din tömning kontakta

Läs mer

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28

RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 RÅD OCH REKOMMENDATIONER AVFALL FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2014-04-28 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Avfall, vatten och avlopp

Avfall, vatten och avlopp Avfall, vatten och avlopp Guide 2013 Foto: Bildarkivet/ Lars Owesson Innehåll Miljövänlig kommun... 3 Vattnet i din kommun... 4 VA-taxan... 5 Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät... 6 Slamtömning...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer