Sensorn det förstärka koögat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sensorn det förstärka koögat"

Transkript

1 Charloe Hallén Sandgren, DeLaval Internaonal, Sida 1 av 7 Precision Livestock Farming (PLF) saknar en svensk benämning. Begreppet, fri översa från Wikipedia, utgår från idén a med stöd av avancerad teknologi opmera bidraget från varje enskilt djur ll gårdens totala resultat och på så sä effekvisera produkonen. Resultatet kan förbäras såväl kvantavt som kvalitavt och ökar därmed samdigt hållbarheten i produkonen. Sensorer som är inriktade på a konnuerligt mäta så väl fysiologiska skeenden, beteende som mjölkens sammansäning etcetera har kommit a förknippas med PLF. Viktiga drivkrafter för PLF är bland annat: 1. Innovaon och utveckling av sensorer En uppsjö av olika teknologier riktade mot mjölkföretag finns redan llgängliga och det utvecklats ständigt nya (Precision Livestock Farming 2013). Listan på llgängliga sensorer och teknologier kan göras mycket lång. Som exempel på parametrar som kan skaas kan nämnas: mjölkavkastning, äd, idissling, hull, vikt, andnings- och hjärrekvens, våm ph, vaenintag, mast, metan i utandningslu, hälta, akvitet, posion, ligg- och ståbeteende, brunst, dräkghet och fruktsamhetsstörningar, acetonemi, kalvning etcetera. Parametrarna kan mätas med varierande noggrannhet och det är vikgt a förstå a en del av lösningarna på marknaden är omogna och inte validerade! 2. Branschens behov av ökad arakonskra Genom a använda sig av modern teknologi ökar chansen för a arahera och behålla unga människor och människor med bredare kompetens ll mjölkprodukonen. 3. Låg lönsamhet och konsolidering säer press på arbetskostnaden I många länder och inte minst Sverige är arbetskostnaden hög. PLF har potenalen a minska arbetsåtgången i produkonen. I synnerhet intressant vid ökande besäningsstorlek. Mellan 2002 och 2013 växte andelen besäningar med > 300 kor 14 ggr! 4. Automaon resulterar i stora mängder data som kan användas Genom automask mjölkning, uodring, akvitetsmätning etcetera skapas stora mängder objekva data. Det finns outnyjade möjligheter i a samordna och kombinera dessa data genom metoder för data mining ll meningsfull informa- on om, enskilda kor och besäningen. Vilka typer av sensorer araherar mest? I undersökningar uörda på Kentucky University har mjölkbönder från flera länder få svara på den frågan och högst upp på önskelistan hamnar: 1) mast 2) ståbrunst och 3) dygnsavkastning. Forarande saknas teknologi för a beräkna foderintaget inkluderat grovfoder eller TMR. Om sådan skulle dyka upp är det högst troligt a den skulle eerfrågas. Man måste förstå a ingen sensor är 100 % korrekt. Det handlar om a hia så många sanna fall som möjligt och undvika så många falska fall som möjligt. Ju lägre man säer tröskeln ju fler sanna men också falska fall blir det och ju mindre arbete sparar man. Å andra sidan ju högre man säer tröskeln ju fler sanna fall av ll exempel brunst missar man och resultatet på gården kan försämras. Mastitsensorer Det finns skäl ll varför mast hamnar högst upp på böndernas önskelista. Kostnaden för mast ligger runt 90 /ko och år i Europa. Varje behandling kostar /fall (högst i Sverige). Subklinisk mast kostar i form av celltal och produkonsminskning samt sprider dessutom smia i besäningen % av anbiokaförbrukningen beror på mast och % av fallen är allvarliga och orsakar djurlidande och djurförluster. Finns det några bra sensorer för mast? För a ta rä beslut behövs omfaande informaon och kunskap. Är det e kliniskt eller e subkliniskt fall? Är någon och i så fall vilken bakterie inblandad? Är det en allvarlig mast? Är den kronisk? Hur mycket bidrar den ll tankcelltalet? Ingen enskild sensor kan greppa all denna informaon men varje svar har e egenvärde. Ursprungligen har flertalet mastsensorer utvecklats för automaska mjölkningssystem (AMS) ll a idenfiera klinisk mast (flockor). Pressen på mjölkkvalitet i kombinaon med behovet av a hålla arbetskostnaden låg har dock inneburit a lösningar för klinisk mast i konvenonella besäningar också tagits fram framförallt ll Oceanien men även i USA. Kondukvitet är en billig mätmetod som behöver vidareutvecklas för a ge en bäre känslighet och säkerhet, vilket bland annat gjorts med Mass Detecon Index (MDI) och Komonitorn i VMS där flera, för mas- t, relevanta data presenteras parallellt. Termografi har hills inte visat sig ha llräckligt hög träffsäkerhet. E problem är a ta bilder på hela juvret. Det finns studier som tyder på a en kombinaon av kondukvitet och celltal ökar träffsäkerheten för klinisk mast och är e exempel på hur det kan vara en fördel a kombinera relevanta data (Kamphuis et al 2008). Lactatdehydroge- Växa Sverige Djurhälso- och Uodringskonferensen

2 Charloe Hallén Sandgren, DeLaval Internaonal, Sida 2 av 7 nas (LDH) som används i Herd Navigator är utvecklad för a idenfiera dig akut inflammaon och är inte validerad för klinisk mast. Teknologier för a detektera allvarlig och/eller kronisk mast saknas helt för närvarande. För dea krävs informaon från flera källor som mjölkavkastning, foderkonsumon, akvitet, temperatur, beteende, historik etcetera. Den enda sensor i AMS som mäter celltal direkt är OCC. Andra lösningar är baserade på en CMT mätning. För konvenonell mjölkning finns Masline som en fristående lösning baserad på ATP mätningar och som uppvisat intressanta resultat (Frundzhyan et al 2008) Hur fungerar sensorer i verkligheten? Den första studie som följt upp resultatet i besäningar med och utan sensorer publicerades under våren 2015 (Steeneveld et al. 2015). Resultaten tyder inte på några tydliga effekter på celltal och fruktsamhet, vilket mest troligt kan förklaras av a investeringen i det absoluta fall sammanföll med en annan större förändring i kostallet. I e arbete från Nya Zeeland (Eastwood et al 2015) undersökte man hur mjölkföretagare och personal uppfaande PLF teknologi eer investering. Sammanfaningsvis ansåg man a man få tydligt minskad arbetsåtgång, ökad mjölkavkastning och förbärad lönsamhet. Kommentarer som framkom var a kunskap krävs för a bli framgångsrik och a leverantören hade e ansvar a erbjuda mer utbildning kring tekniken. På motsvarande sä har DeLaval genomfört en oberoende enkät riktad ll Herd Navigator kunder. Generellt var de Kanadensiska, Holländska och Finländska och Svenska kollegorna väldigt posiva ll teknologin, där de svenska låg i topp. Samtliga svenska HN ägare sa sig vara nöjda med teknologin och 90 % skulle rekommendera den ll kollegor. Referenser: Borchers M.R. and J.M. Bewley. Precision Dairy Technologies: A Producer Assessment University of Kentucky, precision dairy show case Dec 3, Eastwood C.R, Jago, J.G., Edwards, J.P. and J. K. Burke. (2015) Geng the most out of advanced farm management technologies: roles of technology suppliers and dairy industry organisaons in supporng precision dairy farmers. Animal Prod Sci hp://dx.doi.org/ / AN Kamphuis, C., Sherlock, R., Jago, J. Mein, G. and H. Hogeveen (2008) Automac Detecon of Clinical Mass Is Improved by In-Line Monitoring of Somac Cell Count J. Dairy Sci. 91: Precision LivestockFarming 2013 edited by D. Berckmans and J. vandermeulen Papers presented at the 6th european conference on Precision Livestock FarmingLeuven, Belgium10-12 september 13 Steeneveld, W., Vernooij, J. C. M. and H. Hogeveen. (2015) Effect of sensor systems for cow management on milk producon, somac cell count, and reproducon J. Dairy Sci. 98 :1 10 Frunzhyan, V.G., Parkhomenko, I.M., Brovko, L.Y and N.N Ugarova (2008). Imporved bioluminescent assay of somac cell counts in raw milk. J Dairy Res Sammanfattning Det finns många möjligheter med PLF och sensor teknologin såsom dig upptäckt av störningar, förbärad djurhälsa, ökad effekvitet, minskad miljöbelastning mm. Utmaningarna ligger i a erbjuda mjölkföretagen llräckligt robusta, validerade och integrerade system som erbjuder adekvata handlingsalternav. Det är också vikgt a förstå a ingen sensor eller människa är perfekt. A kombinera den egna kunskapen med informaon från sensorn ger alld bäst resultat. A förstärka koögat helt enkelt. PLF kommer inte ändra kor och människor, men hur de arbetar llsammans. 22 Djurhälso- och Uodringskonferensen 2015 Växa Sverige

3 Charloe Hallén Sandgren, DeLaval Internaonal, Sida 3 av 7 advanced technologies per animal quantitative, qualitative and/or addressing sustainability Wikipedia UngaböndersfeedbacktillDeLaval Hightech ochautomationäravstörstaintresse(träning ochutbildningavökandebetydelse) Växa Sverige Djurhälso- och Uodringskonferensen

4 Charloe Hallén Sandgren, DeLaval Internaonal, Sida 4 av 7 SinceJan97 24 Djurhälso- och Uodringskonferensen 2015 Växa Sverige

5 Charloe Hallén Sandgren, DeLaval Internaonal, Sida 5 av 7 Växa Sverige Djurhälso- och Uodringskonferensen

6 Charloe Hallén Sandgren, DeLaval Internaonal, Sida 6 av 7 26 Djurhälso- och Uodringskonferensen 2015 Växa Sverige

7 Charloe Hallén Sandgren, DeLaval Internaonal, Sida 7 av 7! Frågor och egna erfarenheter? Vad tar jag med mig? Konsekvenser? Prakska idéer? Vad gör jag konkret? Växa Sverige Djurhälso- och Uodringskonferensen

Sensorn det förstärkta koögat Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige

Sensorn det förstärkta koögat Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige 1 Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval, D&U konferensen 2015 Vad är Precision Livestock Farming (PLF)? Precision Livestock Farming: the use of advanced

Läs mer

Herd Navigator som sensorinstrument för fruktsamheten

Herd Navigator som sensorinstrument för fruktsamheten för fruktsamheten annica.hansson@vxa.se Funktion med Herd Navigator Herd Navigator är e sensorinstrument som genom mätningar på mjölken kan bistå lantbrukaren med övervaknings- och managementarbetet av

Läs mer

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav?

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval International, KSLA 2015-11-10 Konsumenter från medelklassen vill ha mer 4,9 Rest of World

Läs mer

Effekt av andel grovfoder och individens vommikrobiota på mjölk- och metanproduktion

Effekt av andel grovfoder och individens vommikrobiota på mjölk- och metanproduktion Sida 1 av 6 Bakgrund Metan bildas i den syrefria jäsningsprocess som sker i bland annat vommen hos kor och andra idisslare. Kors förmåga a omvandla fiberrikt foder ll högkvalitava produkter som kö och

Läs mer

Innovativa rådgivningssätt för förbättrad hälsa och välfärd hos ekologiska mjölkkor

Innovativa rådgivningssätt för förbättrad hälsa och välfärd hos ekologiska mjölkkor Innovativa rådgivningssätt för förbättrad hälsa och välfärd hos ekologiska mjölkkor Karin Sjöström, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU, Karin Sjöström är veterinär och jobbar på SLU, avdelningen för idisslarmedicin

Läs mer

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval.

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. No. 1 på reproduktionsstyrning Den mest exakta juverhälsokontrollen liter mjölk/dygn Upp till 3,000 vms Supra+ vms Supra vms

Läs mer

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval.

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. No. 1 på reproduktionsstyrning Den mest exakta juverhälsokontrollen liter mjölk/dygn Upp till 3,000 vms Supra+ vms Supra vms

Läs mer

Goda skäl att öka andelen grovfoder

Goda skäl att öka andelen grovfoder Mikaela Patel, Inst för husdjurens uodring och vård, SLU mikaela.patel@slu.se Resultat från studier vid Instuonen för husdjurens uodring och vård vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visade a mjölkavkastningen

Läs mer

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Anders Herlin Biosystem och teknologi, SLU Alnarp Agenda Introduktion Precisionsdjurhållning De nya verktygen sensorerna som fångar upp Exempel

Läs mer

Fylla stallet med rätt djur och vid rätt tidpunkt

Fylla stallet med rätt djur och vid rätt tidpunkt Fylla stallet med rätt djur och vid rätt tidpunkt Kicki Markusson,, ann-catrin.markusson@vxa.se Kicki Markusson jobbar med produkonsrådgivning på och har Borlänge som placeringsort. Friden ägnar hon gärna

Läs mer

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det?

Ekonomisk optimal fodernivå Vad är det? Hans Lindberg är agronom och produkonsrådgivare med placering i Bollnäs i södra Hälsingland. Större delen av sin arbetsd arbetar han med kunskapssupport i foderfrågor i, men hinner också med en del produkonsrådgivning

Läs mer

VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18

VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18 VÄGEN TILL EN LYCKAD SOURCINGSTRATEGI OSLO 2014-09- 18 Agenda Utmaningarna för IT avdelningen Utvecklingen för outsourcing marknaden Innova8on och outsourcing går det a< förverkliga? Vägen framåt Summering

Läs mer

Seminarium: Nyheter inom Foder

Seminarium: Nyheter inom Foder Sida 1 av 7 Börja med ekologisk produktion? För er som är intresserade av ekologisk produkon är det bra om man börja med a läsa in sig på området. En början är a läsa KRAVs Regler, man kan också hia informaon

Läs mer

kommunikation tillgänglighet flexibilitet IT-miljö dokument personlighet

kommunikation tillgänglighet flexibilitet IT-miljö dokument personlighet kommunikation IT-miljö tillgänglighet flexibilitet dokument personlighet Med vårt namn skulle vi kunna hålla på med i princip vad som helst Men vi på ATTRACTIVA har som huvudmål a9 förenkla och op>mera

Läs mer

Namn: Jan Mårtensson, Jönköping Titel: Familjen i den pallia:va vården av hjärt- kärlsjukdom. Ingen intressekonflikt.

Namn: Jan Mårtensson, Jönköping Titel: Familjen i den pallia:va vården av hjärt- kärlsjukdom. Ingen intressekonflikt. Namn: Jan Mårtensson, Jönköping Titel: Familjen i den pallia:va vården av hjärt- kärlsjukdom Ingen intressekonflikt. Pallia:v vård enligt WHO (2002) Pallia%v vård: Lindrar smärta och andra plågsamma symtom.

Läs mer

Se pengarna i din friska besättning

Se pengarna i din friska besättning Erik Engelbrekts och Louise Winblad, Växa Sverige erik.engelbrekts@vxa.se, louise.winbladvonwalter@vxa.se Ohälsa i mjölkproduktionen kostar 220 000 kronor. Så stor är den totala djurhälsokostnaden för

Läs mer

Marketing Automation! En lathund!

Marketing Automation! En lathund! Marketing Automation! En lathund! Inledning Kampen om kunder är idag tuffare än någonsin. Tack vare internet har kundens möjligheter a6 skaffa sig kunskap och beslutsunderlag fly6as mer och mer -ll kundens

Läs mer

Mögel i inplastat grovfoder med hög torrsubstanshalt

Mögel i inplastat grovfoder med hög torrsubstanshalt Mögel i inplastat grovfoder med Jessica Schenk, Inst. för husdjurens uodring och vård och Inst. för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU, jessica.chenck@slu.se Jessica Schenk är husdjursagronom med e

Läs mer

Fler sensorer i stallet och Precision Livestock Farming - blir vi hjälpta eller stjälpta?

Fler sensorer i stallet och Precision Livestock Farming - blir vi hjälpta eller stjälpta? Fler sensorer i stallet och Precision Livestock Farming - blir vi hjälpta eller stjälpta? Anders Herlin Jordbruks och trädgårdskonferensen 2015-01-27 Utmaningar Göra saker bättre, minska förluster, öka

Läs mer

Kap 10: Kampanjplanering

Kap 10: Kampanjplanering Kampanj: En eller flera marknadsföringsak5viteter som genomförs under en kortare 5dsperiod. Ak5viteterna planeras så a= de stödjer och förstärker varandra. 10.Kampanjplanering 1 10.Kampanjplanering 2 Kap

Läs mer

Seglingsledaren och ledarskapet

Seglingsledaren och ledarskapet Seglingsledaren är dirigenten för en tävling Har två ledarroller Leda sin organisation Även leda deltagarna Hur ska en seglingsledare vara? Vilka ledartyper finns det? Auktoritär ledars/l Demokra/sk ledars/l

Läs mer

Har storleken betydelse?

Har storleken betydelse? Emma Carlén är utbildad Husdjursagronom. Hon har forskat inom ämnet husdjursgenek om hur man på bästa sä kan hia tjurar och kor som nedärver resistens mot juverinflammaon. Emma började på Svensk Mjölk

Läs mer

Utforma kalv- och ungdjurstallet

Utforma kalv- och ungdjurstallet Utforma kalv- och ungdjurstallet rätt Catarina Svensson, Inst. för kliniska vetenskaper, SLU och, catarina.svensson@slu.se Catarina svensson är smålänning, veterinär sedan 1988, VMD, docent och professor

Läs mer

Välkommen *ll våra fem rum. Tryck pil på din dator när du vill gå vidare *ll nästa bild så får du själv bestämma takten

Välkommen *ll våra fem rum. Tryck pil på din dator när du vill gå vidare *ll nästa bild så får du själv bestämma takten Välkommen *ll våra fem rum Tryck pil på din dator när du vill gå vidare *ll nästa bild så får du själv bestämma takten Våra fem rum Varje dag har vi möjlighet a? öppna nya dörrar, både i det privata och

Läs mer

Mjölkureahalten påverkas av foderstatens mineralinnehåll och provmjölkningstidpunkt

Mjölkureahalten påverkas av foderstatens mineralinnehåll och provmjölkningstidpunkt Mjölkureahalten påverkas av foderstatens mineralinnehåll och provmjölkningstidpunkt Torsten Eriksson, Inst. för husdjurens uodring och vård, SLU, torsten.eriksson@slu.se Torsten Eriksson är forskare på

Läs mer

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST Proaktiv driftsledning Herd Navigator ger dig information om hur du kan förbättra besättningens resultat och produktivitet, så att du kan bibehålla din konkurrenskraft

Läs mer

ALLT HANDLAR OM DIG. Nu behöver du inte välja mellan hög avkastning och mjuk spenbehandling. Med DeLaval Clover spengummi får du både och!

ALLT HANDLAR OM DIG. Nu behöver du inte välja mellan hög avkastning och mjuk spenbehandling. Med DeLaval Clover spengummi får du både och! DeLaval spengummi ALLT HANDLAR OM DIG Nu behöver du inte välja mellan hög avkastning och mjuk spenbehandling. Med DeLaval Clover spengummi får du både och! DeLaval Clover spengummi tillverkas av gummimaterial

Läs mer

Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi

Ledarskap, medarbetarskap och. Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi Ledarskap, medarbetarskap och kommunika4on- förutsä9ningar för goda rela4oner på jobbet Maria Nordin Ins4tu4onen för psykologi Denna föreläsning Hälsopromo4on Goda rela4oner Individen Organisa4onen Hur

Läs mer

Uti vår hage vem klarar sig där?

Uti vår hage vem klarar sig där? Uti vår hage vem klarar sig där? Marlene Areskog, Tidigare vid Inst. för Biomedicin & Veterinär Folkhälsovetenskap, SLU, marlene.areskog@gmail.com Marlene Areskog är för llfället föräldraledig, men har

Läs mer

Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd

Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd PARLOUR MILKING HERD NAVIGATOR FEEDING WAGON VMS, VOLUNTARY MILKING SYSTEM AUTOMATIC MILKING ROTARY OPTIMAT Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd MANAGED BY Herd Navigator

Läs mer

Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån. Magnus Thelander. Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt

Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån. Magnus Thelander. Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt Projektrapport NR 11 Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm och spån Enheten för miljö och fodersäkerhet Statens veterinärmedicinska anstalt Bakteriell tillväxt i torv i jämförelse med halm

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

En problemfri start i nya stallet? Conny Karlsson, Hede gård Gunilla Blomqvist, Växa Sverige Torbjörn Lundborg, Växa Sverige

En problemfri start i nya stallet? Conny Karlsson, Hede gård Gunilla Blomqvist, Växa Sverige Torbjörn Lundborg, Växa Sverige En problemfri start i nya stallet? Conny Karlsson, Hede gård Gunilla Blomqvist, Växa Sverige Torbjörn Lundborg, Växa Sverige Från en dräktig kviga till 3 VMS på 12 månader Bakgrund Hedegård Gården brukar

Läs mer

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson

Skötsel för bättre fruktsamhet. Hans Gustafsson Skötsel för bättre fruktsamhet Hans Gustafsson Ekonomiska aspekter Detta kostar pengar Hög inkalvningsålder hos kvigorna Långt kalvningsintervall speciellt hos djur med medelmåttig produktion Hög andel

Läs mer

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag

Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Välj den automation som arbetar smartast för dig DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Det finns många utmaningar

Läs mer

Att sova eller inte? Variation i sömntid hos mjölkkor

Att sova eller inte? Variation i sömntid hos mjölkkor Sida 1 av 6 Bakgrund Det finns inte så mycket kunskap om behovet av sömn hos mjölkkor men man vet a de ligger ner 10 ll 12 mmar per dygn. Möjligheten a ligga är vikg för mjölkkor; de väljer hellre a ligga

Läs mer

Transitionskor. Växadagarna i Umeå och Jönköping 2018 Annica Hansson & Håkan Landin Växa Sverige

Transitionskor. Växadagarna i Umeå och Jönköping 2018 Annica Hansson & Håkan Landin Växa Sverige Transitionskor Växadagarna i Umeå och Jönköping 2018 Annica Hansson & Håkan Landin Växa Sverige Transition vad är det Kons skifte mellan vila och laktation Högdräktig Kalvning Laktation Laktation Avsining

Läs mer

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar

Varför dör kalvarna? Riskfaktorer för kalvdödlighet i stora svenska mjölkbesättningar Maria Torsein, Svenska Djurhälsovården och Inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Marie Jansson- Mörk,, Ann Lindberg, SVA, Zoonoscenter, Charlo e Hallén-Sandgren, DeLaval Interna onal AB och C. Berg,

Läs mer

De är någonstans på skalan mellan a) ha formulerat en idé och a) ha sa) si) nya system i dri;.

De är någonstans på skalan mellan a) ha formulerat en idé och a) ha sa) si) nya system i dri;. 1 Låt oss ()a på interna(onalisering av svenska miljötekniklösningar ur e) kundperspek(v: Kunden som vill köpa svenskt kunnande kommer o;a från den offentliga sektorn, när det gäller infrastruktur, avfall,

Läs mer

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING. Det intelligenta öronmärket

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING.  Det intelligenta öronmärket SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING Det intelligenta öronmärket Realtids övervakning av var dina kor är Pålitlig brunstbevakning Idisslingsövervakning www.smartbow.at SÅ LÄTT ATT HITTA SINA DJUR Realtids

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Ulf Sahlin, US-Farming och Hans Lindberg, Svenska Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag 2010 US Farming - Affärside Att Utnyttja de resurser som närområdet

Läs mer

Växa Sverige. Utfodring i torkans spår. Kicki Markusson. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid4 i filen.

Växa Sverige. Utfodring i torkans spår. Kicki Markusson. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid4 i filen. Växa Sverige Utfodring i torkans spår Kicki Markusson Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid4 i filen. Om differensen är stor Inventera foderbehov och 6llgång Följ upp, följ upp, följ upp

Läs mer

Distribu(onsstrategier. 2013 Distributionsstrategier, Logistikprogrammet 1

Distribu(onsstrategier. 2013 Distributionsstrategier, Logistikprogrammet 1 Distribu(onsstrategier 1 Planering och utveckling av distribu(onssystem Strategi Struktur Funk(on Dri: 2 Distribu(on Ak#viteter som ser #ll a/ en produkt överförs från företagen #ll kunder 3 Kund Produkt

Läs mer

CowScout, Hals eller Fot. Förebud om fruktbara tider.

CowScout, Hals eller Fot. Förebud om fruktbara tider. CowScout, Hals eller Fot Förebud om fruktbara tider. engineering for a better world GEA Farm Technologies Fruktbara tider med CowScout CowScout visar tillförlitligt när den bästa tiden för inseminering

Läs mer

Examina'onsformer. IPKL/Utbildningsrådet 7 juni När behöver examina/oner förändras? Och om de ska ändras, på vilka grunder?

Examina'onsformer. IPKL/Utbildningsrådet 7 juni När behöver examina/oner förändras? Och om de ska ändras, på vilka grunder? Examina'onsformer När behöver examina/oner förändras? Och om de ska ändras, på vilka grunder? IPKL/Utbildningsrådet 7 juni 2016 Vilka examina/onsformer är vanligast hos oss? NSHU (2010) Vanliga examina'onsformer

Läs mer

GTK medlemsenkät oktober 2017

GTK medlemsenkät oktober 2017 GTK medlemsenkät oktober 2017 TACK! Ett stort tack till alla medlemmar som varit med och svarat på denna enkät. Vi är måna om att höra er feedback, synpunkter, idéer och veta hur nöjda ni är med GTK. Denna

Läs mer

www.kennedyandersson.com

www.kennedyandersson.com www.kennedyandersson.com 7x step to inbound marke2ng paradise. Inboundmarke9ng check-list A?raherar du e? ökande antal besökare 9ll din hemsida? 1. Hur nöjd är du med antal besökare 9ll din hemsida? a)

Läs mer

Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner

Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner Kap 8: Marknadsföring genom rela5oner I takt med a) tjänstenäringarna växt sedan 1990- talet och kvaliteten jämnats ut mellan olika företag har service och goda rela>oner blivit allt vik>gare som konkurrensverktyg.

Läs mer

Nya idéer för effek.vare mål- och resultatstyrning

Nya idéer för effek.vare mål- och resultatstyrning Nya idéer för effek.vare mål- och resultatstyrning Stratsys användarkonferens Näringslivets hus, Stockholm 24 maj 2013 Föredragshållare Sven- Mar>n Åkesson Åkesson Managementkonsult AB Innehåll DeCa seminarium

Läs mer

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden

Celltalet som hjälpmedel att hitta kor med subklinisk mastit nu och i framtiden ann.nyman@sva.se A en ko har e friskt juver är en förutsä ning för en god mjölkproduk on så a hålla juvret friskt är mycket vik gt. Ibland drabbas dock korna av juverinflamma on vilket då försämrar mjölkkvalitén

Läs mer

Effek%v problemlösning

Effek%v problemlösning Effek%v problemlösning Resultat från NFIs frukostseminarium 27 mars 2013 kl 08:30-09:30 Effek%v problemlösning en process i 6 steg Under denna korta %d som seminariet varade hann 5 grupper prova på de

Läs mer

Riktlinjer från EFSA för riskbedömning av djurvälfärd

Riktlinjer från EFSA för riskbedömning av djurvälfärd Riktlinjer från EFSA för riskbedömning av djurvälfärd Linda Keeling Institutionen för husdjurensmiljö och hälsa Sveriges lantbruksuniversitet European Food Safety Agency (EFSA) Etablerat 2002 efter ett

Läs mer

icad - Användarbeskrivning V1.1

icad - Användarbeskrivning V1.1 icad - Användarbeskrivning V1.1 2011-01- 18 Denna manual beskriver funk5onaliteten i icad- gränssni

Läs mer

KVÄVE- OCH FOSFORÖVERSKOTT PÅ MJÖLKGÅRDAR Christian Swensson 1

KVÄVE- OCH FOSFORÖVERSKOTT PÅ MJÖLKGÅRDAR Christian Swensson 1 KVÄVE- OCH FOSFORÖVERSKOTT PÅ MJÖLKGÅRDAR Christian Swensson 1 1 Institutionen för Biosystem och Teknologi SLU, Box 103, 23053 Alnarp E-post: Christian.swensson50@gmail.com, christian.swensson@slu.se Sammanfattning

Läs mer

Herd Navigator och fruktsamhet

Herd Navigator och fruktsamhet Herd Navigator och fruktsamhet 1. Fruktsamhet För en effektiv och lönsam fruktsamhet i en mjölkkobesättning krävs rutin, tidskrävande manuell brunstpassning och noggrann timing vid artificiell inseminering.

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Välkommen *ll din föräldraguide

Välkommen *ll din föräldraguide Välkommen *ll din föräldraguide A# besluta a# di# barn ska studera vid e# universitet i e# annat land är e# stort beslut. Du vill veta a# di# barn får en bra utbildning, a# det studerar vid e# väletablerat

Läs mer

Projektverksamhet kan all0d förbä6ras!

Projektverksamhet kan all0d förbä6ras! Projektverksamhet kan all0d förbä6ras! Tio steg för ständiga förbä6ringar mot högre projek

Läs mer

Teknologipla+ormar. 5 min om min forskning + INCOSE Daniel Corin S,g Product and Produc,on Development Chalmers University of Technology

Teknologipla+ormar. 5 min om min forskning + INCOSE Daniel Corin S,g Product and Produc,on Development Chalmers University of Technology Teknologipla+ormar 5 min om min forskning + INCOSE 2011 Daniel Corin S,g Product and Produc,on Development Chalmers University of Technology 2011-11- 15 Ny>an Idén Performance Product Development Product

Läs mer

A"tyder )ll arbete som allmänläkare i glesbygd

Atyder )ll arbete som allmänläkare i glesbygd A"tyder )ll arbete som allmänläkare i glesbygd Enkätundersökning bland läkarstudenter Student: Malin Hedman Handledare: Ane

Läs mer

Kap 9: Kommunika-onskanaler

Kap 9: Kommunika-onskanaler Kap 9: Kommunika-onskanaler Konkurrenskra* handlar bl a om hur kunderna upplever våra produkter vår servicegrad hur företaget framställs i media a; vi syns på flera olika arenor a; vi lär känna vår målgrupp

Läs mer

Negativ energibalans sinkor/efter kalvning. Kjell Holtenius Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Negativ energibalans sinkor/efter kalvning. Kjell Holtenius Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Negativ energibalans sinkor/efter kalvning Kjell Holtenius Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Disposition Varför är kor i negativ energibalans efter kalvning? -Vilka är konsekvenserna? -Bör målsättningen

Läs mer

Op#mering av MR- bilder. Introduk)on. Lillemor Lundström Metodansvarig sjuksköterska Akademiska sjukhuset

Op#mering av MR- bilder. Introduk)on. Lillemor Lundström Metodansvarig sjuksköterska Akademiska sjukhuset Op#mering av MR- bilder Introduk)on Lillemor Lundström Metodansvarig sjuksköterska Akademiska sjukhuset Röntgenveckan 2013 Bildoptimering? Bildoptimering?! Bildoptimering?!? Bildoptimering!! Courtesy Margaretha

Läs mer

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten?

Kan glukogena substanser i foderstaten rädda fruktsamheten? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Kan glukogena substanser i foderstaten Hanna Lomander, Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara hanna.lomander@slu.se Introduktion

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Bakgrund Visby BBK och Visby Ladies har under många år drivit framgångsrika idro:sverksamheter ;ll stor glädje, gemenskap och utveckling för barn, ung

Bakgrund Visby BBK och Visby Ladies har under många år drivit framgångsrika idro:sverksamheter ;ll stor glädje, gemenskap och utveckling för barn, ung Bakgrund Visby BBK och Visby Ladies har under många år drivit framgångsrika idro:sverksamheter ;ll stor glädje, gemenskap och utveckling för barn, ungdomar och vuxna. Visby BBK bedriver sedan många år

Läs mer

Kunskap, vetenskap och forskning. Eva Lindh 27 Februari 2014

Kunskap, vetenskap och forskning. Eva Lindh 27 Februari 2014 Kunskap, vetenskap och forskning Eva Lindh Waterworth(eva@informa4k.umu.se) 27 Februari 2014 Dagens agenda Vad är kunskap? Vad är vetenskap? Krav på vetenskaplig kunskap Skillnad mellan forskning och utredning

Läs mer

Om passion och nyfikenhet i samtidens museum. Emily Johnsson FUISM 8,9 oktober 2012

Om passion och nyfikenhet i samtidens museum. Emily Johnsson FUISM 8,9 oktober 2012 Om passion och nyfikenhet i samtidens museum Emily Johnsson FUISM 8,9 oktober 2012 Hur måste vi tänka och göra, strategiskt, för att bli en allt mer angelägen, hållbar! sektor för framtiden? Brukare Mångfald

Läs mer

Case Studies för! SMB & Entreprenörer! Digitala Strategier

Case Studies för! SMB & Entreprenörer! Digitala Strategier ! Case Studies för! SMB & Entreprenörer! Digitala Strategier SMB IT Företag Buyer Persona & Plattform Case: Buyer Persona & Plattform Beskrivning Lumagate ville öka trafiken 1ll sin hemsida och letade

Läs mer

Hur ska man övervaka ämnesomsättningssjukdomar? Mjölkkornas ämnesomsättningssjukdomar. Tabell 1. Ekonomiska effekter av ämnesomsättningsrubbningar

Hur ska man övervaka ämnesomsättningssjukdomar? Mjölkkornas ämnesomsättningssjukdomar. Tabell 1. Ekonomiska effekter av ämnesomsättningsrubbningar Tabell 1. Ekonomiska effekter av ämnesomsättningsrubbningar DIrekta kostnader per ko enligt referenser Vomacidos Ca 2 000 kr ( 210*) Rekommenderad hantering av ämnesomsättningsrubbningar i europeiska mjölkbesättningar,

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

Nyckeln )ll en bra bilaffär, är en testad och värderad bil!

Nyckeln )ll en bra bilaffär, är en testad och värderad bil! En produkt från Nyckeln )ll en bra bilaffär, är en testad och värderad bil! Eget testarkiv med full historik Direktkopplat mot Infotorg alt. Bilvision Koppla ihop fler anläggningar och användare Spara,

Läs mer

Samma celltal, nya bakterier?

Samma celltal, nya bakterier? DJURVÄLFÄRD & UTFODRING SVENSK MJÖLK SAMLAR BRANSCHEN Samma celltal, nya bakterier? Veterinär Håkan Landin, Svensk Mjölk AB & Djurhälsan i Härjedalen HB hakan.landin@svenskmjolk.se Celltalen är högre än

Läs mer

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10

FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10 FASTIGHETS- BRANSCHENS REKRYTERINGSBEHOV RAPPORT 2012-10- 10 SYFTET MED UNDERSÖKNINGEN! Fas.ghetsbranschen står inför en omfa=ande omställning när det gäller personal. Dels beror det på stora pensionsavgångar,

Läs mer

Optimera djurhälsa och mjölkmängd

Optimera djurhälsa och mjölkmängd Optimera djurhälsa och mjölkmängd DeLaval foderstation FSC40 och FSC400 Din lösning varje dag DeLaval kraftfoderstation i kombination med systemet Feed First Du förväntar dig att dina kor ska producera

Läs mer

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion

Besättningsservice. från Riskdjur till Friskdjur. För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Besättningsservice från Riskdjur till Friskdjur För dig som vill ta kontroll över djurens hälsa och produktion Vad är Besättningsservice? Din veterinär Regelbundna besök Systematiskt urval av riskdjur

Läs mer

Lönsam mjölkproduktion

Lönsam mjölkproduktion Lönsam mjölkproduktion ALPRO driftsledningssystem Din lösning varje dag ALPRO är driftsledningssystemet som förser dig med daglig information om din mjölkproduktion. ALPRO-anslutna system ger automatiserad

Läs mer

Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen.

Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen. Fördelar med Web- baserade utbildningar har revolu6onerat kunskapsutvecklingen. Aldrig 6digare har det varit så billigt a= utbilda stora grupper av medarbetare, återförsäljare och kunder. Vilka har upptäckt

Läs mer

Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter

Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen s erbjudande à effekten Ökat kundvärde Bestående förbä?ringar Förbä?rade presta4oner Hela organisa4onen är med Erfarenheter verksamhetsplanering

Läs mer

En introduk+on +ll +llämpad beteendeanalys

En introduk+on +ll +llämpad beteendeanalys En introduk+on +ll +llämpad beteendeanalys Au+smforum 10 september 2014 Dag Strömberg leg logoped, cert beteendeanaly+ker (BCBA) Au+smcenter för små barn, Stockholms läns lands+ng Dagens innehåll Beskrivning

Läs mer

Mat eller Motor. - Är åkermark en bristvara eller finns det en tydlig affärsmöjlighet för biodrivmedel?

Mat eller Motor. - Är åkermark en bristvara eller finns det en tydlig affärsmöjlighet för biodrivmedel? Mat eller Motor - Är åkermark en bristvara eller finns det en tydlig affärsmöjlighet för biodrivmedel? Mar>n Eriksson, Macklean Strategiutveckling 28 november, 2013 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner

Läs mer

F5 Elas(citeter mm. 2010 11 15 charlo5e.svensson@liu.se

F5 Elas(citeter mm. 2010 11 15 charlo5e.svensson@liu.se F5 Elas(citeter mm 2010 11 15 charlo5e.svensson@liu.se F5 Elas(citeter mm Elas(citeter E;erfrågans priselas(citet Inkomstelas(citet Korspriselas(citet Utbudselas(citet Konsumentöversko5 Asymmetrisk informa(on

Läs mer

Antibiotikafrågor bortom båset

Antibiotikafrågor bortom båset Chrisna Greko, SVA, chrisna.greko@sva.se Sida 1 av 5 Anbioka botar bakteriesjukdomar och är livräddande läkemedel för människor och djur. Bakterier kan bli motståndskraiga, resistenta, mot anbioka och

Läs mer

Möjligheterna att anpassa individuella kalvningsintervall baserade på skattad uthållighet av mjölkproduktionen

Möjligheterna att anpassa individuella kalvningsintervall baserade på skattad uthållighet av mjölkproduktionen Slutredogörelse för Projekt nr 0030037 (Dnr SLF 156/00) Möjligheterna att anpassa individuella kalvningsintervall baserade på skattad uthållighet av mjölkproduktionen Huvudsökande: Britt Berglund, Inst.

Läs mer

13-01- 22. Svårigheten a- kontrollera känslor och beteenden är e- dominant inslag under tonårsperioden.

13-01- 22. Svårigheten a- kontrollera känslor och beteenden är e- dominant inslag under tonårsperioden. Hur man uppfa/ar och bedömer risker i samband med drogintag, spel, sex och sensa?onssökeri avgörs?ll stor del av ak?vitet i de foraarande omogna substraten, särskilt prefrontalbarken och dess kopplingar.

Läs mer

Your business partner in hiring top talents and ge2ng the most from your organiza7on and employees. Sven Järncrantz Kompetensworkshop 2012

Your business partner in hiring top talents and ge2ng the most from your organiza7on and employees. Sven Järncrantz Kompetensworkshop 2012 Your business partner in hiring top talents and ge2ng the most from your organiza7on and employees Sven Järncrantz Kompetensworkshop 2012 Kompetensmodell Kompetensmodellen skapar ec gemensamt språk för

Läs mer

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1

Konivå uppstallning, handtering och miljö. Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland. Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Konivå uppstallning, handtering och miljö Veterinär Laura Kulkas Valio Ltd., Finland Valio Oy 3.4.2012 Alkutuotanto 1 Mjölkproduktionen och miljön Klimateffekterna (metan, kväveoxid, ammoniak) Klimatuppvärmning

Läs mer

Bioenergikluster Småland. En rapport inom Energimyndighetens Euforiprojekt:

Bioenergikluster Småland. En rapport inom Energimyndighetens Euforiprojekt: Bioenergikluster Småland En rapport inom Energimyndighetens Euforiprojekt: Kommersiella förutsättningar för att implementera gassensorer i biobränsleeldade närvärmeanläggningar David Eskilsson & Claes

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform Kommunikationsplattform Alla bilder i de*a dokument är skissbilder och rä5gheterna är o7a begränsade. Använd all:d bilder från vår bildbank eller bilder som ni själva har tagit eller köpt rä*en :ll. Det

Läs mer

DeLaval Roterande mjölkningsstallar

DeLaval Roterande mjölkningsstallar DeLaval Roterande mjölkningsstallar Prestanda som du vill ha den 1 Roterande mjölkingsstallar är de mest effektiva mjölkningssystemen på marknaden Den roterande plattformen tar korna till mjölkaren i en

Läs mer

SPI Svenskt Projek/ndex. Bakgrund och metod

SPI Svenskt Projek/ndex. Bakgrund och metod SPI Svenskt Projek/ndex Bakgrund - Projek@örmåga De flesta förändringar drivs i projekaorm och projekaörmågan är strategisk. Satsning på ökad projekaörmåga kräver prioritering! Med projektmognadsanalys

Läs mer

Delak&ghet för lärande

Delak&ghet för lärande Na#onell LHU-konferens Gävle 5-6 okt 2016 Delak&ghet för lärande Ulrika Bergmark, biträdande professor Pedagogik, Ins8tu8onen för konst, kommunika8on och lärande Alla foton i presenta#oner är privata,

Läs mer

Kvighotell - En ny model för ungdjur management

Kvighotell - En ny model för ungdjur management DAGENS EPISTOLA Kvighotell - En ny model för ungdjur management A ungdjurstallar på samma gård B Ungdjurstall som hotell (flere kunder i hotellet) Nordisk Byggträff i Billund Danmark Tapani Kivinen Architect

Läs mer

STABILITET SOM KOMPETENSSTRATEGI FÖR SOCIAL BARN- OCH UNGDOMSVÅRD I SÖRMLAND

STABILITET SOM KOMPETENSSTRATEGI FÖR SOCIAL BARN- OCH UNGDOMSVÅRD I SÖRMLAND STABILITET SOM KOMPETENSSTRATEGI FÖR SOCIAL BARN- OCH UNGDOMSVÅRD I SÖRMLAND UTVÄRDERING AV YRKESHANDLEDNING- PILOTSTUDIE Rosie Ansved, FoUiS 2015 DELTAGANDE KOMMUNER Rosie Ansved, FoUiS 2015 Flen Gnesta

Läs mer

Ger dig bättre kontroll

Ger dig bättre kontroll www.delaval.se DelPro för båsladugårdar Det integrerade driftsledningssystemet för mjölkproduktion DeLaval är ett varumärke i DeLaval-gruppen. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Art.nr 6228186560(S1)0712

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det DeLaval November månadserbjudanden! Gödselskrapor Håll rent i gångarna Vår bästa trekantsskrapa nu till extrapris. Håller för en stor mängd gödsel. Gör det enkelt att hålla gångkanterna rena. Art nr. 98882410

Läs mer

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

OPTIMAT. alltid färskt foder. och mer mjölk OPTIMAL UTFODRING

OPTIMAT. alltid färskt foder. och mer mjölk OPTIMAL UTFODRING OPTIMAT OPTIMAL UTFODRING alltid färskt foder och mer mjölk Ta nästa steg inom automation på gården med automatisering av utfodringen Spara 540 t 22,5 dagar 24/7 När mjölkningsprocessen fungerar bra på

Läs mer