Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen. Iter"

Transkript

1 Så ger verksamhetsplaneringen effekt i hela organisa4onen

2 s erbjudande à effekten Ökat kundvärde Bestående förbä?ringar Förbä?rade presta4oner Hela organisa4onen är med

3 Erfarenheter verksamhetsplanering - exempel

4 Vad vill vi uppnå med verksamhetsplanen? Samsyn på uppdrag Tydlighet i riktning, prioriteringar och ansvar KraJen från a? få hela organisa4onen a? gå i samma riktning En ökad takt i utvecklings- och förändringsarbetet En verksamhet som levererar på eller över prioriterade målgruppers förväntningar

5 Framgångsfaktorer Insikt om relevant valuta.. Utgå från målgrupperna Tydlig och kommunicerad process och metodik Alla är med Mätbara mål och indikatorer - återkoppling av resultat Dokumenta4on som alla delar Levande plan som kon4nuerligt ändras och anpassas ejer behov

6 s synsä? på hur bestående förbä3ringar skapas Helhet Påverkan Delak4ghet Sammanhang Engagemang Ansvarstagande Ägarskap Förankrad plan Trovärdig plan Plan som genomförs

7 Två exempel På hur verksamhetsplaneringen ger effekt i hela organisa4onen

8 Prioriteringar VP 2014 Ta en tydlig posi4on hos prioriterade målgrupper u4från myndighetens nya uppdrag Riva kulturbarriärer och skapa en gemensam kultur Skapa gemensamma och effek4va arbetsflöden över orterna Ny?ja den geografiska spridningen 4ll en framgångsfaktor Integrera och säkra verksamheten snarare än a? utveckla

9 Utmaningar i VP 2014 Hur enas verksamheter från 3 olika myndigheter med verksamhet på olika orter 4ll EN myndighet med samsyn på uppdrag, roller och ansvar? Hur engageras alla medarbetare i förändrings- och utvecklingsarbetet? Hur skapas engagemang och den röda tråden från myndighetens uppdrag och målgruppernas behov ända ut 4ll enskild medarbetares uppgij, roll och ansvar? Hur få verksamhetens presta4oner a? ge avsedd ny?a hos målgrupperna?

10 Prioriteringar VP 2015 Samla en ny organisa4on under ny ledning Stärka trovärdigheten hos prioriterade målgrupper Bredda/förstärka uppdraget: främja livsmedelsindustrins konkurrenskraj Bryta silomentaliteten och processorientera verksamheten KraJfull effek4visering av verksamheten och upptäcka IT:s roll i de?a Förbereda nya lokaler nya arbetssä?

11 Utmaningar i VP 2015 Hur säkerställs en VP 2015 som är tydlig i myndighetens uppdrag och mål och som visar på den röda tråden genom avdelningar, enheter och 4ll enskilda medarbetare? Hur säkerställs e? bre? engagemang och ansvarstagande hos samtliga medarbetare i myndigheten? Till vilken del ska VP- arbetet formas ejer de nya processerna v.s. organisa4onen? Hur konkre4sera styrkortsmål och processmål 4ll greppbara och tydliga (del)mål för verksamheten avseende 2015?

12 Resultatet

13 Byggstenarna

14 Livsmedelsverkets planeringsmodell VAD lång sikt = Strategisk plan Instruk4on/ uppdrag VAD 1-3 år = VP HUR vi uför arbetet = process Slutmålgrupp Vision och strategiska inten4oner

15 Folkhälsomyndighetens planerings- och styrmodell Vision Verksamhetsidé Målområden Strategier à 3-5 år VP pyramiden Verksamhetsplanering 1-3 år Budget

16 Process Högsta ledningen konkre4serar styrkortsmålen 4ll konkreta, mätbara 1 och 3 årsmål. Verkschef äger samtliga mål men delgerar ak4vitetsansvar 4ll personer i LG. Avdelningsledningarna bryter ner övergripande mål samt lägger 4ll egna mål. Fokus på 1- årsmål. AC äger samtliga mål och delegerar ak4vitetsansvar 4ll personer i avdelningens LG. Enheter bryter ner övergripande mål samt lägger 4ll egna mål. EC äger samtliga mål och delegerar ak4vitetsansvar 4ll medarbetare. Samtliga medarbetare deltar i VP- arbetet.

17 Metodik En metod för att planera verksamheten med utgångspunkt från kund, målgrupp och intressent Med början i pyramidens topp konkretiseras en plan stegvis ända till kompetensbehov, förutsättningar, bemanning och ansvar Metodiken syftar till att skapa delaktighet, samsyn och förankring hos medarbetarna Resultatet blir en överenskommen och förankrad plan Arbetets gång 1 Vad skall vi planera? 2 För vilka och varför? Vad är deras behov? Hissen Vad skall vi göra för a? bli framgångsrika? Vilka mål skall vi uppnå och hur mäter vi målen? Vilka ak4viteter skall vi genomföra för a? nå målen? 6 Vilken organisa4on och vilka resurser krävs? Ansvar? Tvärgående arbetssä??

18 Workshop, dag 1 1 Vad skall vi planera? 2 3 För vilka och varför? Vad är deras behov? Vad skall vi göra för a? bli framgångsrika? 4 Vilka mål skall vi uppnå och hur mäter vi målen? Vilka processer stö?ar? 5 6

19 Workshop, dag Återrapportering av resultat från Dag 1 5 Vilka processer & ak4viteter skall vi genomföra för a? nå målen? 6 Vilken organisa4on och vilka resurser krävs? Ansvar? Tvärgående arbetssä??

20

21 Nedbrytning av mål - exempel Verksnivå: Kommuner och länsstyrelser upplever a? SLV har stärkt ledning och styrning av samt stöd 4ll den kontroll de själva bedriver Områdesnivå: Område livsmedelskontroll har föreskrivit kontrollmyndigheterna (KM) om planering, genomförande och uppföljning av riskbaserad kontroll Avdelningsnivå: Avdelning support har påbörjat e? regionalt samarbete med KM Teamnivå: Team support har genomfört följande kontrollprojekt: Individnivå: Pelle har genomfört kontrollprojekt dricksva?en

22 Mål och mätning - exempel Verksnivå: Kvalita4v och dokumenterad dialog med 10 KM Kommuner och länsstyrelser upplever a? SLV har stärkt ledning och styrning av samt stöd 4ll den kontroll de själva bedriver Områdesnivå: Förskrivning genomförd enligt plan Område livsmedelskontroll har föreskrivit kontrollmyndigheterna (KM) om planering, genomförande och uppföljning av riskbaserad kontroll Avdelningsnivå: 5 regionala möten genomförda Avdelning support har påbörjat e? regionalt samarbete med KM Teamnivå: Andel planerade kontrollprojekt genomförda Team support har genomfört följande kontrollprojekt: Individnivå: Kontrollprojekt dricksva?en genomfört enl. plan Pelle har genomfört kontrollprojekt dricksva?en

23 Dokumenta4on

24

25

26 Resultatet Samsyn på uppdrag och prioriteringar En mycket starkt förankrad plan hos alla medarbetare och chefer E? gemensamt och starkt fokus på prioriterade målgrupper En mycket starkt grund för förändringsarbete En förutsä?ning för och e? stort steg mot a? skapa en gemensam myndighetskultur

27 TACK! Välj rä? väg i utvecklings- och förändringsarbetet! Ökat kundvärde Bestående förbä?ringar Förbä?rade presta4oner Hela organisa4onen är med Anders Bjurstam

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer