Mat eller Motor. - Är åkermark en bristvara eller finns det en tydlig affärsmöjlighet för biodrivmedel?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mat eller Motor. - Är åkermark en bristvara eller finns det en tydlig affärsmöjlighet för biodrivmedel?"

Transkript

1 Mat eller Motor - Är åkermark en bristvara eller finns det en tydlig affärsmöjlighet för biodrivmedel? Mar>n Eriksson, Macklean Strategiutveckling 28 november, 2013

2 Macklean insikter 2

3 Rapportens konklusioner i korthet 1. Vi kan producera mat >ll 10 miljarder personer med nuvarande åkermark, genom effek>viseringar och minskade förluster 2. Biodrivmedel från åkermark utgör en vik>g komponent i e^ fram>da transportsystem och är inte bara en övergångslösning 3. En betydande del av Sveriges behov av bensin och diesel kan >llgodoses med biodrivmedel från outny^jad åkermark 4. Den globala poten>alen för biodrivmedel från åkermark är väsentligt större än vad man först kan ana 3

4 Vad krävs för a^ åkermarken skall kunna leverera biodrivmedel i stor skala? " Stabil livsmedelsförsörjning >ll hela befolkningen mat före bränsle " Tillgång >ll outny^jade eller lågutny^jade resurser (mark) " Etablerad teknik, från odling >ll förädling " Långsik>ghet och förutsägbarhet 4

5 Biodrivmedel från åkermark Råvara Process Drivmedel energiskog förgasning DME vete, majs jäsning etanol socker rötning metan förestring RME/FAME oljeväxter hydrering HVO Huvudsaklig produk/onsprocess idag Begränsad produk/on sker Teknologier i /diga skeden

6 Hur mycket åkermark behöver vi >ll mat? X befolkning kaloribehov X ökad avkastning = 1 - svinn Produk>vitet idag yta (ha) 6

7 Drygt 10 miljarder intressenter Ökning med >40% Europa krymper Sverige väl över 11 miljoner 7

8 Drygt 13 miljarder hektar Jordbruksmark = åkermark + betes och ängsmarker Global jordbruksmark = Mha, varav åkermark Mha Svensk jordbruksmark = 3,1 Mha Svensk åkermark = 2,6 Mha Total berg/ök infra skog bete(gr) åker 45 energi Biodrivmedel produceras idag på c:a 45 Mha, dvs < 1 % av den globala jordbruksmarken 8

9 Mer än hälqen försvinner från jord >ll bord Kaloribehov per person och dag: Man kcal/dag Kvinna kcal/dag kcal idag förbä^ringspoten>al 1/2 1/6 1/3 1/2 = 1026 Minskat svinn/förluster 43 % mer mat >ll år 2100

10 Olikheter i produk>onen stora möjligheter >ll förbä^ring % förluster Industri- länder Utvecklings- länder Avkastning per ha spannmål (ton) poten>al jord bord ton/ha år 2000 möjlig avkastning 0,8 X 0,4 % förbä^ring per år 42 % mer mat >ll år 2100

11 Fram>da behov av åkermark för matproduk>on " Dagens åkermark Mha " Ökad befolkning >ll år 2100: 45 % " Ökad matproduk>on >ll år 2100: 85 % Minskade förluster ger 43 % mer >llgänglig mat Ökad avkastning per hektar ger 42 % större produk>on " Åkermark år 2100 = Mha 11

12 Alterna>v användning av åkermark 60 AlternaNv markanvändning (Mha) tobaksodling golranor bomull bioenergi öl, vin och sprit hästsport 12

13 Global åkermark för fram>da biodrivmedel 1. Ta mark ur träda 2. Återuppta produk>on på övergiven åkermark Konvertera betesmark ha /llgängligt i Sverige

14 Poten>alen ökar med en mix av biodrivmedel " 1 hektar vete ger c:a liter etanol " Lika många mil kommer man med en modern etanolbil " Yt- effek>viteten varierar beroende på val av gröda som odlas 2,5 2,0 1,5 1,0 YteffekNvitet för möjliga biodrivmedel producerade i Sverige (index) " En väl genomtänkt blandning av olika biodrivmedel kan öka resultatet per hektar med 50 % jämfört med dagens situa>on 0,5 0,0 RME från raps Etanol från vete Etanol från majs Etanol från salix Biogas från vete DME från salix Biogas från majs 14

15 Biodrivmedel från åkermark stora möjligheter PotenNell biodrivmedelsandel (% av nuvarande bensin och dieselkonsumnon) 1/3 av dagens svenska förbrukning av bensin och diesel kan ersä^as Sverige Globalt biodrivmedel olja Globalt kan hela den nuvarande förbrukningen av bensin och diesel ersä^as med biodrivmedel från åkermark ha >llgängligt i Sverige ha möjligt globalt 15

16 Summering 1. Befintlig åkermark kan användas mer effek>vt än idag och om vi minskar svinnet i alla led så räcker den >ll för a^ producera mat >ll en fram>da befolkning om 10 miljarder människor 2. Det finns stora arealer möjliga för fram>da produk>on av biodrivmedel 3. Sverige har goda förutsä^ningar a^ markant höja produk>onen av biodrivmedel vilket ger intäkter, arbets>llfällen, förbä^rad bytesbalans, export av teknik, miljöny^a m.m. 4. Biodrivmedel från åkermark är en av flera vik>ga komponenter i e^ fram>da transportsystem och kan snabbare än andra delar bidra >ll en omställning >ll en fossilfri och biobaserad samhällsekonomi

17 Rapporten finns a^ ladda ner på h^p://macklean.se/sv/insikter/

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Energigrödor/restprodukter från jordbruket

Energigrödor/restprodukter från jordbruket Energigrödor/restprodukter från jordbruket Bränsleprogrammet Tillförsel Susanne Paulrud SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Området energigrödor/restprodukter Odlade grödor, rörflen och salix Restprodukter

Läs mer

Förnybara energikällor för produktion av bioplast

Förnybara energikällor för produktion av bioplast Faktablad European Bioplastics Förnybara energikällor för produktion av bioplast Påverkan på jordbruket status och framtidsutsikter I början tillverkades plast av förnyelsebara råvaror. Sedan följde decennier

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer

Att köra bil på biogas. - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Att köra bil på biogas - med erfarenheter från skånska referenschaufförer Innehåll Biogas - framtidens drivmedel Sid 1 Fordonsgas Sid 2 Biogas i bilen - så funkar det Sid 3 Här köper du gasbil Sid 4 Här

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN RAPPORT 2009:2 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING AV ANIMALISKA LIVSMEDEL Christel Cederberg INNEHÅLL Inledning...1 1 Växthusgaser i foderproduktionen...1 1.1

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03

Långsiktsprognos 2012. En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Långsiktsprognos 2012 En konsekvensanalys av gällande styrmedel inom energi- och klimatområdet ER 2013:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna

Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Uppdrag energikartläggning av de areella näringarna Redovisning av Energimyndighetens, Skogsstyrelsens, Jordbruksverkets, Fiskeriverket och Sametingets regeringsuppdrag Jo 2009/1596 enligt regeringsbeslut

Läs mer

Var kommer den från och vart tar den vägen?

Var kommer den från och vart tar den vägen? Sojan Var kommer den från och vart tar den vägen? En redovisning för WWF Sverige November 2002 Bitte Rosén Nilsson, Bo Tengnäs Innehåll Förord... 2 1 Introduktion... 3 2 Sojabönans ursprung och historik...

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08 Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 28 - SKA-VB 8 Fyra scenarier om tillståndet i den framtida svenska skogen Hur

Läs mer

MER RAFFINERADE PRODUKTER

MER RAFFINERADE PRODUKTER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:09 MER RAFFINERADE PRODUKTER Vedbaserade bioraffinaderier höjer kilovärdet på trädet Vedbaserade Bioraffinaderier En fördjupningsstudie om

Läs mer