F5 Elas(citeter mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F5 Elas(citeter mm. 2010 11 15 charlo5e.svensson@liu.se"

Transkript

1 F5 Elas(citeter mm

2 F5 Elas(citeter mm Elas(citeter E;erfrågans priselas(citet Inkomstelas(citet Korspriselas(citet Utbudselas(citet Konsumentöversko5 Asymmetrisk informa(on 2

3 Elas(citeter Kunskap om elas(citeter vik(gt för a5 förstå hur en marknad fungerar, och vilka effekter förändringar i pris, inkomst och kvan(tet kan ha! Priser: Det är en sak om priset på salt s(ger med 50kr, och en annan om priset på stadsjeepar s(ger med 50kr. Kvan(teter: En ökning av e;erfrågan på mjölk i Sverige med 1000 liter är inte rik(gt jämförbar med en e;erfrågeökning på 25 årig whisky med 1000 liter. I dessa fall säger rela(va tal mer än absoluta tal. 3

4 Elas(citeter Dessa rela(va tal kallas elas(citeter, ε Mäter hur känsligt utbud och e;erfrågan är för förändringar av priser och inkomst. Det är de propor$onella förändringarna av kvan(teter, orsakade av pris eller inkomsvörändringar, som räknas och inte de absoluta. Procentuell förändring i en variabel som följer av en enprocen(g förändring i en annan variabel. Mäts o;a som en punktelas(citet, dvs förändringarna antas vara mycket små 4

5 E;erfrågans priselas(citet Priselas(citet = priskänslighet. Tex: Hur påverkas e;erfrågan på bensin om priset ökar med 1%? Procentuell förändring i e;erfrågad kvan(tet, som följer av en prisförändring för varan med en procent. E;erfrågans priselas(citet är noll eller nega(v. Bortser från Giffenvaror. Priselas(citeten varierar mellan olika marknader, men även inom en och samma marknad! 5

6 E;erfrågans priselas(citet E;erfrågans priselas(citet består av två delar: Lutningen på e;erfrågekurvan ( ΔP/ΔQ) Var på kurvan man befinner sig 6

7 Figur punktelas(citeter 7

8 E;erfrågans priselas(citet ε = 0 fullständigt oelas(sk e;erfrågan 1 < ε < 0 oelas(sk e;erfrågan ε = 1 neutralelas(sk eller enhetselas(sk e;erfrågan ε < 1 elas(sk e;erfrågan ε fullständigt elas(sk e;erfrågan Hur påverkas de totala intäkterna (P*Q) av en prishöjning, vid olika storlek på elas(citeten? 8

9 E;erfrågans priselas(citet Vad bestämmer storleken på ε? Nödvändighet. Tillgång (ll subs(tut. Varans del av de totala utgi;erna. Riktningen på inkomsteffekten. Kort eller lång sikt. 9

10 E;erfrågans inkomstelas(citet Utgår från Engelkurvan Mäter hur känslig e;erfrågan är för inkomsvörändringar. Procentuell förändring i e;erfrågad kvan(tet som följer av en enprocen(g förändring av inkomsten (Y). 10

11 E;erfrågans inkomstelas(citet η < 0 E;erfrågan minskar när inkomsten ökar. Inferiora varor. η > 0 E;erfrågan ökar när inkomsten ökar Normala varor. 0< η <1 E;erfrågan ökar med mindre än vad inkomsten ökar. Nödvändighetsvaror η > 1 E;erfrågan ökar med mer än vad inkomsten ökar. Lyxvaror Om η > 0: En inkomsvörändring ski;ar e;erfrågekurvan horisontellt (ll höger (vid ökad Y) eller (ll vänster (vid minskad Y). 11

12 Inkomstelas(citet forts. Exempel En 100 procen(g ökning av inkomsten vid en inkomstelas(citet på +1 leder (ll a5 e;erfrågan vid varje givet pris ökar med 100 procent. 12

13 Korspriselas(citet Mäter hur e;erfrågan av vara X påverkas av priset på vara Z. Procentuell förändring i e;erfrågad kvan(tet av en vara som följer av en prisförändring för en annan vara med en procent. 13

14 Korspriselas(citet ε XZ > 0 E;erfrågan på vara X ökar när priset s(ger på vara Z Subs(tutvaror. ε XZ < 0 E;erfrågan på vara X minskar när priset på vara Z s(ger Komplementvaror. Om ε XZ > 0: En förändring av priset på vara Z ski;ar e;erfrågekurvan (ll höger (vid ökat P Z ) eller (ll vänster (vid minskat P Z ). 14

15 Korspriselas(citet Exempel En fördubbling av priset på vara Z vid en korspris elas(citet på +0,5 leder (ll a5 e;erfrågan på vara X vid varje givet pris ökar med 50 procent. 15

16 Utbudets priselas(citet (utbudselas(citet) Mäter hur utbudet förändras när priset ändras. Procentuell förändring i utbjuden kvan(tet av en vara som följer av en prisförändring för varan med en procent. Ju flackare kurva, desto mer elas(skt utbud. 16

17 Elas(citeter Exempel På marknaden för vara X är jämviktspriset 100 kr och jämviktskvan(teten 100 enheter. Anta a5 priset på vara Z s(ger med 50 procent och a5 korspriselas(citeten (ε XZ ) är +0,5. E;er de5a s(ger jämviktspriset på vara X (ll 110 kr och jämviktskvan(teten för vara X (ll 115 enheter. Hur påverkas marknaden för vara X? Vilka andra elas(citeter går a5 beräkna? 17

18 A5 komma ihåg om elas(citeter E;erfrågans priselas(citet gäller längs en e;erfrågekurva. Endast varans eget pris förändras, övriga priser samt inkomsten är oförändrade. Utbudselas(citeten gäller längs en utbudskurva. Endast varans eget pris förändras, övriga priser, kostnader etc. är oförändrade. Inkomstelas(citeten gäller för två olika e;erfrågekurvor. Endast inkomsten förändras, priset på varan, liksom övriga priser är oförändrade. Korspriselas(citeten gäller också för två olika e;erfrågekurvor. Endast priset på den andra varan förändras, det egna priset på varan samt inkomsten är oförändrade. 18

19 Konsumentöversko5 Ra(onella konsumenter genomför transak(oner på marknader (t.ex. köper varor) för a5 det ökar deras ny5a. Konsumentöversko5 är e5 sä5 a5 mäta hur mycket konsumenternas ny5a ökar. Skillnaden mellan vad konsumenten är beredd a5 betala för en vara och den summa som fak$skt betalas. Prisnivån och marginell betalningsvilja (e;erfrågekurvan) grund för beräkningen. 19

20 Asymmetrisk informa(on Avtalsförhållanden där den ena parten har (llgång (ll bä5re informa(on än den andra. Exempel på frågeställningar: Vilka är mest benägna a5 teckna omfa5ande försäkringar? Varför är det så dyrt a5 låna pengar i många u länder? Hur vet jag vilken advokat jag ska anlita? Varför sjunker marknadsvärdet på nya bilar så snabbt? Market for lemons (Akerlof, 1970) 20

21 The market for lemons Två typer av begagnade bilar: bra och dåliga ( lemons ). Om perfekt informa(on: två marknader, P B > P D Om asymmetrisk informa(on: en gemensam marknad. Betalningsvilja beror på förväntad kvalitet. P B > P G > P D Andel bra bilar sjunker pga för P G för lågt. Förväntad kvalitet sjunker, P G sjunker, andel bra bilar sjunker y5erligare, etc. I värsta fall återstår endast lemons, och P G = P D 21

22 Figur marknaden för begagnade bilar Bra bilar Dåliga bilar 22

23 Asymmetrisk informa(on Lösning på problemet Signalering Costly to fake principen. Produktgaran(er Reklam Klädsel / inredning Utbildning Hur signalerar ni själva? 23

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET,

TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET, TANDVÅRDEN IN I SJUKVÅRDSSYSTEMET, VAD KOSTAR DET? AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Föreliggande studie syftar till att studera konsekvenserna av att föra

Läs mer

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009

Makroekonomi kompendium. Rob Hart. c Draft date 24 mars 2009 Makroekonomi kompendium Rob Hart c Draft date 24 mars 2009 Förord Detta kompendium bygger på föreläsningsanteckningarna till kursen Makroekonomi på SLU, Ultuna, våren 2009. Det ska betraktas som provisoriskt

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte):

Med ett samband menar vi hur något beror av någonting annat. Det skulle t.ex. kunna vara (sant eller inte): Linjära samband Räta linjens ekvation Förmågan att se, analsera och förstå olika samband är egenskaper som är viktiga att ha i vardagslivet men oundvikliga för kommande studier och arbetsliv. Med ett samband

Läs mer

MIKROEKONOMISK TEORI B

MIKROEKONOMISK TEORI B LÄSPLAN OCH FÖRELÄSNINGSUNDERLAG TILL KURSEN: MIKROEKONOMISK TEORI B Denna kurs tar upp den del av ekonomisk teori, som behandlar samspelet mellan enskilda hushåll och företag i en marknadsekonomi, dvs

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar.

Procent anger hundradelar och kan användas när man vill jämföra andelar. Repetition kapitel 2 2.1 Andelen, delen och det hela Viktiga begrepp Procent Hundradel, 1 procent skrivs 1 % Andel Promille Tusendel, 1 promille skrivs 1 ppm Miljondel (parts per million), skrivs 1 ppm

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1)

Om kvantitetsteorin. av Richard Johnsson 1. M x V = D (1) 1 Om kvantitetsteorin av Richard Johnsson 1 Kvantitetsteorin beskrivs här på ett sätt som kanske inte görs i skolboken. Mycket av motståndet mot teorin är grundat på rena missuppfattningar eller versioner

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden

Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden KAPITEL 2 Samhällsekonomisk effektivitet och energimarknaden DET FINNS FLERA olika marknader i Sverige som har betydelse för hur energin används i samhället, samtidigt som de präglas av blandade ägarformer.

Läs mer

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap

KAPITEL 1. SL 02, Ekonomisk kunskap SL 02, Ekonomisk kunskap Def. NATIONALEKONOMI: Undersökning av hur samhällets ekonomiska problem löses i olika samhällen (enl. en snävare def. undersökningen av fördelningen av knappa resurser). GRUNDPROBLEM:

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist

Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Foto: Per Jiborn Avsnitt ur Ekoturismskolan publicerad den 7 april 2009 Sköt ekonomin proffsigt - Priskalkylen av Eva-Karin Kronquist Vad är rätt pris? Det här tycks vara den absolut svåraste delen i företagandet!

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Svenska folkets flyttskatteskuld

Svenska folkets flyttskatteskuld Svenska folkets flyttskatteskuld Vad är den genomsnittliga småhusägaren skyldig staten? Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam.

Dagens Konsumtion. Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Dagens Konsumtion Som konsument ställs man inför en rad olika val. Det finns en rad olika aktörer som försöker påverka dessa val, t.ex. genom reklam. Tänk alltid igenom dina val en extra gång innan du

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer