Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS. Din lösning varje dag"

Transkript

1 Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag

2 Välj den automation som arbetar smartast för dig

3 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Det finns många utmaningar när du vill utöka din mjölkproduktion, förbättra din produktivitet och din lönsamhet, allt på en gång. Men det finns en smart lösning: att välja DeLaval VMS kan vara det rätta för din affärsverksamhet, din besättning och dig personligen. Oavsett vad som är drivkraften bakom dina planer på att förändra eller utöka din mjölkproduktion står du inför en utmaning. Hur ska du hitta rätt människor och rätt teknologi som på bästa sätt kan sköta dina kor mjölkningen, utfodringen, rengöringen och alla de övriga arbetsuppgifter som driften av en välskött mjölkproduktion innebär? DeLaval kan hjälpa dig att hitta lösningen genom att erbjuda en automatisk lösning som arbetar smartare för dig, varje dag. DeLaval VMS kan passa för dig som vill förändra en familjeverksamhet om djur. Den kan också passa för dig som redan har eller planerar för en anläggning med kanske 500 djur. Oavsett din situation idag kan du, med DeLaval VMS, minska ditt behov av arbetskraft, förbättra djurhälsan, produktiviteten och mjölkkvaliteten. Dessutom får du friheten att styra din egen tid. Din gård är ditt liv du har arbetat hårt för den. Nu kan den börja arbeta för dig. 3

4 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS En smartare lösning DeLaval VMS innebär helt enkelt bättre kontroll över hela din affärsverksamhet. Hjärnan och hjärtat I DeLaval VMS är ett datorstyrt automatiskt system som tar bort mycket av det manuella arbetet med att mjölka kor. En pekskärm ger dig snabb kontroll över hela systemet på ett lättöverskådligt sätt. VMS använder en smidig hydraulisk arm tillsammans med laser och bildanalyssystem som hittar spenarna snabbt och effektivt. Armen blir inte trött och tappar inte tålamodet med svåra kor. Armen har en unik funktion, en påsättningsstrategi, som gör att den kan sätta på spenkopparna även på besvärliga juver. Armen ser till att jobbet blir gjort medan du gör annat. Stationen kan ställas i manuellt läge för att förenkla inlärningen av nya kor. Du kan då bekvämt och enkelt sköta påsättningen manuellt. Auto-inlärningsfunktionen gör att du inte ens behöver programmera in nya kor. Spenarnas placering känns av automatiskt och mjölkningen kan börja direkt. Du spar också tid genom att mjölkningstillståndet justeras automatiskt efter tid, förväntad mjölkmängd och efter laktationsförhållanden. Du kan använda en bärbar dator eller en s.k. palm för ännu bättre kontroll och rörelsefrihet. 4

5

6 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den mest avancerade robotarmen Snabb, effektiv, flexibel och varsam. Kanske är det ingen överraskning att mjölkningsarmen på DeLaval VMS är inspirerad av den mänskliga armen men den fortsätter arbeta utan vila, dag in, dag ut, dygnet runt. Den hydrauliska armens teknologi är helt unik när det gäller robotmjölkning: den gör att fler kor kan mjölkas inom en given tidsperiod. Robotarmen är flexibel som en mänsklig arm och hanterar spenrengöring, påsättning av spenkoppar och desinficering av spenarna lika varsamt som du själv skulle göra det. Det effektiva avläsningssystemet har en kamera och dubbla laser för att snabbt och säkert hitta spenarna vilket gör att spenkopparna sätts på pålitligt och snabbt. Armen klarar enkelt av höga, breda eller låga juver, oregelbundna spenar och spenar som är vinklade ända upp till 45. Funktionen Auto-inlärning ger DeLaval VMS möjligheten att automatiskt hitta spenarna på nya kor utan att du behöver programmera in dem manuellt. Armen ser också till att mjölkslangarna hålls i rätt läge för att undvika slip och avspark. Armens hydrauliska funktion gör den mer pålitlig och ger ett lägre servicebehov jämfört med tryckluftstyrda system. 6

7

8 Det lungna, bekväma livet

9 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Tekniken ska vara anpassad till kon, inte tvärtom. VMS låter korna följa sin naturliga rytm och sitt naturliga beteende. De mjölkas när de själva vill i en lugn och tyst miljö, något som är bra för juverhälsan och mjölkproduktionen. Det gör också att korna kan klara fler laktationer att de helt enkelt lever längre. Kor som har det bekvämt har en bättre mjölknedgivning och högre mjölkproduktion. En robot som är välkomnande kommer att genomföra fler mjölkningar per dag. Därför är systemets mjölkningsstation utformad för att göra det bekvämt för både långa och korta kor. Foder ges i ett jämt flöde under mjölkningen och avslutas i rätt tid för att kon ska lämna stationen snabbt. Korna mjölkas när de vill i en lugn miljö och VMS har genomgående utformats för att förstärka det konceptet. Kon går in i mjölkningsstationen och står naturligt på ett plant, halkfritt golv. Foderkrubban anpassas automatiskt till kons storlek. Varje spene tvättas, stimuleras, förmjölkas och torkas individuellt före mjölkningen. En bra stimulering av spenen ger högre mjölkflöde och kortare mjölkningstid och det kan översättas till högre mjölkningskapacitet och högre lönsamhet. 9

10

11

12 Planera för framgång

13 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS En lyckad investering innebär mer än att köpa teknologi du måste beakta alla olika delar som gör din ladugård produktiv, som till exempel kotrafik, utfodringsstrategi, kokomfort och framför allt, att delarna tillsammans blir ett optimalt fungerande system. Bra planering och utformning av ladugården är nyckeln till framgång med automatisk mjölkning för att hålla kotrafiken igång och för att få systemet att fungera så bra som möjligt. Du måste planera en arbetseffektiv ladugård och samtidigt ta hänsyn till det korna behöver för frivillig mjölkning: täta utfodringar och bekväm vila. Ditt mål bör vara att högsta möjliga effektiviteten i ladugården och att få allt att fungerar smidigt med minsta möjliga arbetsinsats. Vilken lösning är då bäst för din verksamhet? Ska du satsa på två, tre, fyra eller kanske sex rader med ett eller två foderbord? Föredrar du fri kotrafik eller planerad kotrafik? Vi kan hjälpa dig att hitta de rätta svaren på alla dessa frågor och mer. Oavsett om det är en ny eller renoverad ladugård är DeLaval där för att hjälpa dig när du planerar ditt projekt. 13

14

15 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Ett exempel på en lösning: fyra DeLaval VMS, 250 kor. Detta exempel visar vad som är möjligt med ett givet antal djur. Din distriktschef kan ge dig förslag som är utformade utifrån just dina behov. Det här exemplet på en ladugård med 2 plus 2 rader och ett centralt foderbord ger användbara uppslag för att maximera produktivitet och kokomfort. Besättningen är uppdelad på 4 lika stora avdelningar. Varje avdelning har en DeLaval VMS och en separationsavdelning för att underlätta hantering av kor som kan behöva behandling. Dessa kor avskiljs automatiskt av VMS. Kotrafiken baseras på Feed First-konceptet. Korna har alltid fritt tillträde till foderbordet. De följer hela tiden samma enkla mönster, vilket gör det enkelt för dem att lära sig och bete sig så som du förväntar dig. När korna går tillbaka till liggavdelningen kontrolleras mjölkningstillståndet för varje djur av DeLaval smart avskiljningsgrind SSG. Om kon ska mjölkas, dirigeras hon till VMS. Kontoret är strategiskt placerat för att ge insyn i ladugården och göra det lätt att hålla uppsikt över korna. Varje VMS är lätt tillgänglig via en kort, ren gång. Kyltanken ligger så nära mjölkningsstationen som möjligt, för att minimera mjölkledningarnas längd och den totala vattenåtgången. 15

16

17

18 Enkel driftsledning

19 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Nyckeln till bättre driftsledning finns i en bättre förståelse för dina djur. VMS driftsledningsprogram ger dig den information du behöver för att ta bättre beslut på kortare tid. Med DeLaval VMS kan du övervaka varje ko individuellt, även om ladugården innehåller hundratals kor. Rationell driftsledning spar tid och ger dig kontroll över besättningen. Tack vare en säker identifiering av varje ko kan det intelligenta driftsledningssystemet flagga för kor som avviker från normal mjölkning eller aktivitet. Tack vare avskiljningsområden med datorstyrda smarta grindar, får du en automatisk avskiljning och hantering av korna. Det kräver mindre arbete och gör det mycket enklare att kontrollera individuella kor. DeLaval VMS driftsledningsprogram är användarvänligt och ger dig möjlighet att lägga in parametrar som gör att många sysslor utförs automatiskt, vilket spar ännu mer tid. Ett smart och enkelt index, kallat Mdi (Mastitis Detection index) ger dig en uppdaterad översikt av hälsan hos varje ko efter mjölkningen. Du kan räkna med att VMS automatiskt lär in nya kor i systemet och automatiska inställningar för mjölkningstillstånd, baserat på antal dagar i laktation och förväntad mängd gör vardagen enklare för dig. Och med hjälp av tillval som online celltalsräknare eller Herd Navigator får du snabba besked om hälsan hos varje enskilt djur i besättningen. 19

20 Utfodringsstrategi som får kotrafiken att fungera

21 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Vad, när och hur du utfodrar dina djur är av stor vikt för den mängd och kvalitet som din besättning producerar. Har du den rätta menyn för en framgångsrik produktivitet? Utfodringsstrategin påverkar hur korna rör sig i ladugården och deras sociala beteende. Om du använder en konventionell mixervagn, utfodrar du sannolikt inte dina kor mer än ett par gånger per dag. Regelbunden framflyttning av fodret på foderbordet, eller om du väljer att utfodra korna oftare genom att använda grovfodervagn FS1600, kan ge en positiv effekt på kotrafiken och gårdens totala produktion. Regelbunden distribution av foder både dag och natt ökar djurens aktivitet och antalet besök i mjölkningsroboten. Det främjar större mjölkmängder eftersom det uppmuntrar till högre grovfoderintag. Separata kraftfoderstationer ger möjlighet till individuell styrning anpassad till den enskilda kons förutsättningar och avkastning. Du kan minska mixen på foderbordet vilket kan påverka kotrafiken positivt och i stället välja att tilldela givan på individnivå i kraftfoderstationerna. DeLaval kan hjälpa dig att planera rätt utfodringsstrategi, anpassat efter dina ambitioner och förutsättningar. Det kan bidra till att du kan minska din arbetsinsats, rationalisera dina foderkostnader och påverka ekonomin positivt. 21

22 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Övervaka och skydda kvaliteten på din mjölk Din verksamhets framgång beror på kvaliteten på den mjölk du producerar. Det är värt att säkerställa att din mjölk produceras och lagras på bästa möjliga sätt. Ännu en gång är de unika funktionerna hos DeLaval VMS till hjälp. I DeLaval VMS säkerställs mjölkkvaliteten genom mjölkningsstationens unika hygieniska design och de avancerade sensorer som används för att övervaka varje juverfjärdedel på varje ko. Speciella och unika funktioner som gödselplåt, automatisk golvspolning, sköljning av samtliga spenkoppar på in- och utsida mellan varje ko, omedelbar upptäckt av avfallen spenkopp allt bidrar till bättre mjölkkvalitet och att du kan känna dig lugn. Den har också en unik rengöringskopp som rengör och torkar spenarna före mjölkningen. Som tillval finns också ång-backflush som desinficerar spenkopparna mellan varje mjölkning och säkerställer högsta möjliga hygien. VMS är utrustad med fyra optiska mjölkmätare, som registrerar konduktivitet, mängd och eventuell blodförekomst i varje fjärdedel på varje ko. Genom tillvalet av den kraftfulla DeLaval online celltalsräknare OCC kan du nu också få korrekt räkning av celltalet för varje ko vid varje mjölkning. Och tillvalet Herd Navigator kan ge dig en blixtsnabb bild av varje djurs hälsa genom att analysera komponenter i mjölken. Under tiden detta händer registreras all information i realtid i VMS systemets driftsledningssystem som du enkelt kommer åt var och när du än behöver det. Dina kor har inga hemligheter för dig längre. 22

23

24 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Kylsystem och lösningar DeLaval erbjuder ett komplett sortiment av kylsystem och tankar för att din mjölk ska vara i perfekt skick medan den väntar på upphämtning. Detta kan vara en avgörande skillnad för värdet av din produkt. Till mjölkkvalitet bidrar också en integration mellan mjölkningsrobotar och kylsystem. Därför har DeLaval utvecklat mjölkkylningslösningar som är specialanpassade för att möta de unika krav och förutsättningar som automatisk mjölkning innebär. Med DeLaval flödeskontrollerad kylning FCC, anpassar systemet sin kylningskapacitet till flödet i tanken. Det tar mjölken till en temperatur under 4 C utan risk för isbildning. Lösningen är perfekt för låga mjölkflöden och oregelbundna mjölkningsmönster. Med DeLaval buffertkontrollerad kylning BCC kan systemet arbeta oavbrutet med full kapacitet, eftersom DeLaval BCC samlar mjölken från mjölkstationerna medan tanken töms och diskas. DeLaval levererar kompletta lösningar från spene till tank och det betyder att du kan lita på en partner som tar fullt ansvar för ditt system. 24

25

26 Kor som har det bekvämt producerar mer och är mer lönsamma

27 DeLaval systemför frivillig mjölkning VMS Djurhälsa och välfärd är grundstenen till framgång för ditt företag. När du investerar i VMS kan DeLaval hjälpa dig att hitta den optimala komfortnivån för din besättning. Kokomfort och djurhälsa är viktiga faktorer, såväl ur djurskyddssynpunkt som för bättre mjölkkvalitet och högre avkastning. Hänsyn till djurskyddet är en sund bas för förbättrad lönsamhet. Kor ska ha gott om foder och vatten av hög kvalitet, frisk luft, en mjuk, torr och ren liggplats samt friska klövar. Korna ska ha ett naturligt beteende och kunna resa sig och lägga sig bekvämt och naturligt. Förbättringar av kokomforten kan göras på många områden, till exempel med hjälp av gummimattor och madrasser, roterande koborstar och olika ventilationssystem. Klövvård är viktigt för kohälsa och komfort, och klövbad som hjälper till att minska klövsjukdomar och stärka klövarna är betydelsefulla, särskilt i större besättningar. DeLaval automatiska klövbad AFB1000 sköter bokstavligen sig självt när du programmerat in det för att ge alla dina kor effektiva klövbad. Gummimattor i gångarna ger korna den behagliga känslan av ett mjukt, stabilt underlag. Automatisk regelbunden rengöring av gångarna med hjälp av gödselskrapor för spaltgolv finns även gödselrobot hjälper till att minimera sjukdomar och skador på klövarna. 27

28 Service, support, rådgivning: DeLaval finns där för dig

29 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisering av din mjölkproduktion är ett stort steg det är därför viktigt att välja en partner med erfarenhet och kompetens för att nå framgång. DeLaval sätter mjölkproducentens behov i första rummet. Tillförlitlighet är en förutsättning för framgångsrik automatisk mjölkning. Regelbunden service och underhåll av mjölkningssystemen är nyckeln till bästa funktion i dina automatiska system. Ditt serviceteam från DeLaval finns nära dig: vi har största närvaro på fältet med välutbildade professionella VMS-servicetekniker och en erfaren supportgrupp. Utbildning och support i världsklass är det du kan räkna med från den som är världsledande inom mjölkningsutrustning. DeLaval stödjer alla VMS-kunder genom utbildning i VMS-systemet. Omfattande dokumentation och instruktioner finns också tillgängligt för att hjälpa dig finslipa dina färdigheter. VMS kan föra din gård till nästa nivå och DeLaval finns där för att hjälpa dig, varje steg på vägen. 29

30 DeLaval Hamra Gård utvecklad av bönder, för bönder

31 DeLaval system för frivillig mjölkning VMS DeLaval är främst i klassen vad gäller att kontinuerligt utveckla teknologi för mjölkproduktion. Den utvecklas av bönder för bönder. Och den testas och används här, på DeLavals egen gård, Hamra, utanför Tumba söder om Stockholm. Hamra gård är en forskningsgård för DeLavals lösninar och används också som utbildnings-, mötes- och utvecklingsanläggning. Det är också en fullt producerande, hektar stor mjölkgård med ca 230 mjölkande kor i tre ladugårdar som drivits som ett företag sedan Idag producerar gården mjölk i både uppbunden och lösdriftsmiljö inklusive en fullt automatiserad ladugård. Under 2008 producerade över 50 % av korna i snitt kg. Om du besöker Hamra får ut ett perfekt tillfälle att se den senaste utvecklingen i praktiken här mjölkar vi i ett uppbundet stall med det automatiska driftsledningsystemet DelPro. Vi mjölkar också i ett traditionellt fiskbensstall och naturligtvis med en DeLaval VMS mjölkningsrobot. Vi ser fram emot att välkomna dig till vår egen Hamra Gård. 31

32 DeLaval Sales AB Box 21, Tumba Tel: Fax: DeLaval har mer än 125 års erfarenhet av innovation inom mjölkproduktion som hjälper mjölkproducenter att driva sina gårdar på bästa möjliga sätt. Våra lösningar för Hållbar Mjölkproduktion kommer fortsätta att bidra till produktion av livsmedel med kvalitet, för fler människor, med lägre påverkan på miljön. Det är en del av vår strategi för Smart farming som sätter mjölkproducenter i centrum av en fullt integrerad och automatiserad produktionsenhet. Mjölkproducenters framtid definieras av storskalighet och effektivitet. Integrerad automatisering är mer och mer svaret på behovet av ökad lönsamhet; medan konsumenterna ställer ökade krav på högre kvalitet och säkerhet. DeLaval arbetar därför kontinuerligt med förbättringar som reducerar energi- och vattenåtgång och DeLaval VMS har nu en mycket låg enegiförbrukning. Ett bra bevis på detta får man genom att mäta energiåtgång per kilo producerad mjölk. DeLaval VMS bidrar i övrigt stort till strategin för Smart farming genom att ge ökad tid åt driftsledning och minskade behov av arbetsresurser inom mjölkproduktion. DeLaval system för frivillig mjölkning VMS stödjer det engagemang som DeLaval har för Hållbar Mjölkproduktion: lösningar som uppfyller höga miljökrav, är djurvänliga samt gynnar kunder och samhälle. är ett varumärke registrerat av Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är varu/servicemärke registrerat av DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar (S2) 0911

Välj rätt från början!

Välj rätt från början! Välj rätt från början! DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Din lösning varje dag Vår mest avancerade robotarm DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Den hydrauliska robotarmen hos DeLaval VMS

Läs mer

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval.

Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. Tre nivåer av Perfektion Upptäck den nya serien av VMS system från DeLaval. No. 1 på reproduktionsstyrning Den mest exakta juverhälsokontrollen liter mjölk/dygn Upp till 3,000 vms Supra+ vms Supra vms

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift

DeLaval Optimat II spara tid och skär ner på din största utgift spara tid och skär ner på din största utgift Se utfodringen som en möjlighet DeLaval Optimat är ett utfodringssystem som kommer att minska din arbetsbörda med timmar varje dag. Det kommer också ge dig

Läs mer

Optimera djurhälsa och mjölkmängd

Optimera djurhälsa och mjölkmängd Optimera djurhälsa och mjölkmängd DeLaval foderstation FSC40 och FSC400 Din lösning varje dag DeLaval kraftfoderstation i kombination med systemet Feed First Du förväntar dig att dina kor ska producera

Läs mer

Ger dig bättre kontroll

Ger dig bättre kontroll www.delaval.se DelPro för båsladugårdar Det integrerade driftsledningssystemet för mjölkproduktion DeLaval är ett varumärke i DeLaval-gruppen. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles. Art.nr 6228186560(S1)0712

Läs mer

LELY MJÖLKAUTOMATISERING

LELY MJÖLKAUTOMATISERING www.lely.com innovators in agriculture LELY MJÖLKAUTOMATISERING Skapa framtiden för din mjölkgård Breddar horisonterna tillsammans Som uppfinnarna av mjölkningsroboten, har vi nu installerat mer än 10.000

Läs mer

Lönsam mjölkproduktion

Lönsam mjölkproduktion Lönsam mjölkproduktion ALPRO driftsledningssystem Din lösning varje dag ALPRO är driftsledningssystemet som förser dig med daglig information om din mjölkproduktion. ALPRO-anslutna system ger automatiserad

Läs mer

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM

Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Smarta lösningar för alla stallar DeLaval kraftfodrvagnar FW och FM Kraftfodervagnar FW och FM DeLavals helautomatiska kraftfodervagnar FW och FM hjälper dig att maximera dina kors lönsamhet. Med en kraftfodervagn

Läs mer

DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning

DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning DeLaval Optimat automatiserade utfodringssystem. Integrerade för att minska kostnader och öka avkastning Spara över en timme varje dag Hur många timmar om dagen lägger du på utfodring? Vad skulle det vara

Läs mer

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov

Välj stallplatsenhet utifrån dina behov Välj stallplatsenhet utifrån dina behov DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Din lösning varje dag DeLaval stallplatsenhet MPC580, MPC680 och MP780 Allt du behöver nära till hands För att optimera

Läs mer

DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats

DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats DeLaval BSC Styr stallmiljön från EN plats www.delaval.se DeLaval Sales AB P.O. Box 21 Hans Stahles väg 5 147 21 Tumba Tel: 08 550 294 00 Fax: 08 550 339 15 Sverige.info@delaval.com www.delaval.se DeLaval

Läs mer

DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst

DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst DeLaval system för frivillig mjölkning VMS Automatisk mjölkning när den är som bäst Eftersom efterfrågan på kvalitetsmjölk fortsätter att öka, så ökar även kraven på mjölkproducenten. På DeLaval tror vi

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

Stabil högeffektiv mjölkning

Stabil högeffektiv mjölkning Stabil högeffektiv mjölkning DeLaval roterande fiskbensstall HBR Din lösning - varje dag Hög kapacitet för hög lönsamhet När din mjölkgård expanderar snabbt behöver du en professionell lösning för mjölkningen.

Läs mer

DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar

DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar DeLaval klövvårdsprogram DeLaval klövbadslösning 500 DeLaval flyttbart klövkar Tjäna på kokomfort DeLaval klövvå För professionell och sä Att kor blir halta kan ha olika orsaker från en obalanserad foderstat,

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det DeLaval November månadserbjudanden! Gödselskrapor Håll rent i gångarna Vår bästa trekantsskrapa nu till extrapris. Håller för en stor mängd gödsel. Gör det enkelt att hålla gångkanterna rena. Art nr. 98882410

Läs mer

Mjölkning i uppbundna stallar

Mjölkning i uppbundna stallar Mjölkning i uppbundna stallar Små förändringar stora förbättringar Mjölkavkastningen har stadigt ökat under många år. Det innebär att din mjölkningsanläggning måste kunna hantera mycket mer mjölk nu än

Läs mer

DeLaval Oktober 3.824,- 3.983,- 3.586,- månadserbjudanden! Elklipper C2. Vintervatten. Vintervatten 5.034,- Värde 475,- 4.

DeLaval Oktober 3.824,- 3.983,- 3.586,- månadserbjudanden! Elklipper C2. Vintervatten. Vintervatten 5.034,- Värde 475,- 4. DeLaval Oktober månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Vintervatten E300 med transformator på köpet Köp vattenkopp E300 och få transformator

Läs mer

OPTIMAT. alltid färskt foder. och mer mjölk OPTIMAL UTFODRING

OPTIMAT. alltid färskt foder. och mer mjölk OPTIMAL UTFODRING OPTIMAT OPTIMAL UTFODRING alltid färskt foder och mer mjölk Ta nästa steg inom automation på gården med automatisering av utfodringen Spara 540 t 22,5 dagar 24/7 När mjölkningsprocessen fungerar bra på

Läs mer

Automatiska mjölkningssystem

Automatiska mjölkningssystem nr 124 Automatiska mjölkningssystem så påverkas arbetstid och arbetsmiljö Alf Gustavsson JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik forskar för bättre mat och miljö 2009/10 Automatiska mjölkningssystem

Läs mer

Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar

Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Öka kapaciteten Din lösning varje dag Att få gården att växa från idé till verklighet Mjölkningssystem för växande mjölkgårdar Ditt mål är en större och mer lönsam

Läs mer

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn

Jag. examensarbete Seasonally changeable timber-structured cowbarn Kostallar i Finland och vad har vi lärt oss från Nordamerika Jouni Pitkäranta, arkitekt Jag den första kostallritningen i 11 års ålder Byggt första kostall projektet i 15 års ålder år 1987 Blev arkitekt

Läs mer

DeLaval Mars 1.964: :- 10% Utbytesborste. månadserbjudanden! Stallövervakning. Paketpris 2.182: :- + Utbytesborste

DeLaval Mars 1.964: :- 10% Utbytesborste. månadserbjudanden! Stallövervakning. Paketpris 2.182: :- + Utbytesborste DeLaval Mars månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik 10% Utbytesborste till kornas favorit den frihängande ryktborsten Byt ut de

Läs mer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer

DeLaval September 15% månadserbjudanden! 15% 15% Kalvhink. Kalvbarer. Kalvtäcke NU 184:- NU 751:- NU 38:- NU 667:- NU 320:- Kalvbarer DeLaval September månadserbjudanden! NU 184:- Art nr 8710101 NU 751:- Art nr 8780301 Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Kalvbarer Erbjudande på

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen

Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Effektivisera med den nya tekniken i animalieproduktionen Anders Herlin Biosystem och teknologi, SLU Alnarp Agenda Introduktion Precisionsdjurhållning De nya verktygen sensorerna som fångar upp Exempel

Läs mer

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning

ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST. Proaktiv driftsledning ACETONEMI SUBKLINISK MASTIT BRUNST Proaktiv driftsledning Herd Navigator ger dig information om hur du kan förbättra besättningens resultat och produktivitet, så att du kan bibehålla din konkurrenskraft

Läs mer

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det.

Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. Beteskrav inga problem! Men hur löser vi det. (Foto Per Persson) Betesföreningen och Skånesemin anordnade en betesdag på Gunnaröd för att visa att det går att få till en bra betesdrift även om man har

Läs mer

DeLaval September 1.796,- 15% 4Hooves. månadserbjudanden! 15% 944,- 741,- 872,- 2.113,- 4Hooves Rabatt. Vattenkoppar 15% billigare just nu!

DeLaval September 1.796,- 15% 4Hooves. månadserbjudanden! 15% 944,- 741,- 872,- 2.113,- 4Hooves Rabatt. Vattenkoppar 15% billigare just nu! DeLaval September månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik 4Hooves Rabatt 15% 4Hooves miljöanpassad klövbadslösning Effektiv klövbadslösning.

Läs mer

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning!

2013-04-16. Varsågod - trapporna kan med fördel användas som ett hjälpmedel i all rådgivning! Till rådgivningstjänsterna Fråga Kon och Hälsopaket Mjölk har ett antal trappor för åtgärder tagits fram, baserade på de djurbedömningar som utförs inom tjänsterna. Trapporna bygger på att de mest grundläggande

Läs mer

Anordning för varsam tankpåfyllning

Anordning för varsam tankpåfyllning Instruktionsbok 89920431 2013-05-10, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Allmän beskrivning... 5 Anordning för varsam tankpåfyllning 1 Introduktion... 5 2 T-rör... 6 Produktdata...

Läs mer

Sensorn det förstärkta koögat Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige

Sensorn det förstärkta koögat Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige Sensorer för effektivare mjölkproduktion i Sverige 1 Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval, D&U konferensen 2015 Vad är Precision Livestock Farming (PLF)? Precision Livestock Farming: the use of advanced

Läs mer

Det här är vi. Vi är övertygade att det enbart är friska djur som trivs som ger bästa avkastningen, via: LUFT LJUS UTRYMME VILA UTFODRING VATTEN

Det här är vi. Vi är övertygade att det enbart är friska djur som trivs som ger bästa avkastningen, via: LUFT LJUS UTRYMME VILA UTFODRING VATTEN Det här är vi OPTIMAL HÄLSA KOMFORT AVKASTNING Vi är övertygade att det enbart är friska djur som trivs som ger bästa avkastningen, via: LUFT LJUS UTRYMME VILA UTFODRING VATTEN 076-1015185 www.urbanfeeders.se

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

DeLaval November 3.978, ,- månadserbjudanden! Frihängade ryktborste SCB. Vintervatten. Vintervatten 5.237, ,- Paketpris.

DeLaval November 3.978, ,- månadserbjudanden! Frihängade ryktborste SCB. Vintervatten. Vintervatten 5.237, ,- Paketpris. DeLaval November månadserbjudanden! Vintervatten E300 med transformator på köpet Köp vattenkopp E300 och få transformator på köpet. Beställ på paketnr. 97291681 Du finner produkterna hos din Återförsäljande

Läs mer

Room Service för en ko

Room Service för en ko Room Service för en ko Att bygga och sköta stallar för kor kring kalvning Håkan Landin, Svensk Mjölk & Hans Lindberg, Svenska Husdjur Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings Konsert och Konferens

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem

Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem Mekanisk ventilation i mjölkstallar Lågenergisystem Climate for Growth Klimat för tillväxt DeLaval erbjuder dig en komplett ventilationslösning. Allt från utformningen av systemet, montage och uppstart

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

DermaWIPES. Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar

DermaWIPES. Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar DermaWIPES Premium rengörande och vårdande förfuktade juverdukar DermaWIPES har utvecklats specifikt för att möta kraven från dagens mjölk produktion Ecolab har detaljstuderat och vägt in kombinationen

Läs mer

Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd

Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd PARLOUR MILKING HERD NAVIGATOR FEEDING WAGON VMS, VOLUNTARY MILKING SYSTEM AUTOMATIC MILKING ROTARY OPTIMAT Herd Navigator fokusera på rätt ko, vid rätt tidpunkt, med rätt åtgärd MANAGED BY Herd Navigator

Läs mer

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot.

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot. Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Byggplanering 30C Produktionsinriktning/bakgrund Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

(5) Om Växa Sverige

(5) Om Växa Sverige 2016-09-14 1 (5) För mjölkföretag som expanderar, och som har hög andel fasta kostnader, är det viktigt att produktionen fungerar optimalt. Hög mjölkavkastning och ökad effektivitet för bland annat arbete

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Hinder för investering i automatisk mjölkningskarusell. Magnus Johansson

Hinder för investering i automatisk mjölkningskarusell. Magnus Johansson Hinder för investering i automatisk mjölkningskarusell Magnus Johansson Självständigt arbete 10 hp Grundnivå, G1E Lantmästare - kandidatprogrammet Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU Alnarp 2012

Läs mer

månadserbjudanden! Spendopp

månadserbjudanden! Spendopp DeLaval Maj månadserbjudanden! Spendopp Till extra bra pris Trygga juverhälsan med ett riktigt bra spendopp. Spendopp från DeLaval är desinficerande och mjukgörande. Dokumenterad effekt med färre mastiter

Läs mer

DeLaval December 15% månadserbjudanden! 686:- 314:- Mjölkaroverall 321:- Pappersjuverdukar och torkpapper - nu 15% rabatt! 15% för dig som mjölkar

DeLaval December 15% månadserbjudanden! 686:- 314:- Mjölkaroverall 321:- Pappersjuverdukar och torkpapper - nu 15% rabatt! 15% för dig som mjölkar DeLaval December månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik 15% 321:- 278:- 807:- 686:- Pappersjuverdukar och torkpapper - nu 15% rabatt!

Läs mer

Kalvgömmor. i dikostallar. www.taurus.mu

Kalvgömmor. i dikostallar. www.taurus.mu Kalvgömmor i dikostallar www.taurus.mu Kalvgömmor i dikostallar Anna Jarander- LG Husdjurstjänst Inledning I lösdriftsstallar där kalvarna går tillsammans med korna ska det finns tillgång till kalvgömma,

Läs mer

Rent och renoverat utan driftsavbrott

Rent och renoverat utan driftsavbrott s e r v i c e fö r l a n t b r u k Rent och renoverat utan driftsavbrott Lagningssystem för betong i lantbruk och industri 2 Rengöring är a och o för en lyckad betongrenovering. Professionell het vattentvätt

Läs mer

månadserbjudanden! 15% rabatt

månadserbjudanden! 15% rabatt DeLaval Mars månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Spendopp Till extra bra pris Trygga juverhälsan med ett riktigt bra jodbaserat

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you

GetinGe AGS / Air Glide SyStem. Always with you GetinGe AGS / Air Glide SyStem FÖr effektiv HAnterinG AV diskgods Always with you maximal produktivitet minimal BelAStninG Sjukhus med stora operationsavdelningar och ett stort godsflöde av operationsinstrument

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Spaltgolv. För rena och friska djur.

Spaltgolv. För rena och friska djur. Spaltgolv För rena och friska djur. Utgödslingen ligger väl skyddad under spaltgolvet och utgör inget störningsmoment för korna. Torra golv ger rena och friska djur. SPALTGOLV det dränerande golvet En

Läs mer

SPALTGOLV för rena och friska djur

SPALTGOLV för rena och friska djur SPALTGOLV för rena och friska djur ABETONG SPALTGOLVSSYSTEM en komplett lösning med många fördelar Spaltgolv i längder upp till 4 m ger stor valfrihet vid planering. Spaltgolv kompletterat med Aconsoft

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november!

DeLaval November. månadserbjudanden! 15% 238:- 302:- Mjölkfilter. Köp 5 betala för 4. Papperssortimentet 15% billigare i november! DeLaval November månadserbjudanden! Du finner produkterna hos din DeLaval servicetekniker Återförsäljande butik DeLaval Webbutik Köp 5 betala för 4 Mjölkfilter Säkerställ mjölkkvaliteten Tester visar att

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING. Det intelligenta öronmärket

SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING.  Det intelligenta öronmärket SÅ LÄTT ATT SKÖTA SIN BESÄTTNING Det intelligenta öronmärket Realtids övervakning av var dina kor är Pålitlig brunstbevakning Idisslingsövervakning www.smartbow.at SÅ LÄTT ATT HITTA SINA DJUR Realtids

Läs mer

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Lagerautomat LOGIMAT Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plockning av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen LindabUltraLink Ny teknologi för mätning av luftflöde och temperatur utan ökat tryckfall i ventilationssystem 2 Vi förenklar byggandet

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG CONCERTO DUSCHVAGN Concerto 3 ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG Fler och fler vårdboenden övergår till duschning för vårdtagarnas personliga hygienrutiner. Concerto erbjuder ett säkert och välbeprövat

Läs mer

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012

Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Danmarksresa med Lely 11-12 Januari 2012 Tack till alla som varit med på resan och bidrog till en lärorik och trevlig stämning! För att sammanfatta resan kommer lite kortfattad information om varje gård

Läs mer

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav?

Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Intensifiering och hållbarhet i svensk mjölknäring hur möta framtida krav? Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval International, KSLA 2015-11-10 Konsumenter från medelklassen vill ha mer 4,9 Rest of World

Läs mer

www.somfy.se Somfy Home Motion Sätter ditt hus i rörelse

www.somfy.se Somfy Home Motion Sätter ditt hus i rörelse www.somfy.se Somfy Home Motion Sätter ditt hus i rörelse Flexibelt Home Motion by Somfy och ditt hem sätts i rörelse! Somfy tillverkar motorer och styrningar för hemmets alla fönster, dörrar och portar.

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Ulf Sahlin, US-Farming och Hans Lindberg, Svenska Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag 2010 US Farming - Affärside Att Utnyttja de resurser som närområdet

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Hygien på mjölkgården har i alla tider utgjort en viktig del av arbetet. För en fungerande disk krävs att man regelbundet följer upp diskfunktionen

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö

TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö NYHET! TKS FeedRobotSystem -bättre ekonomi -bättre arbetsmiljö AGRI www.tks-as.no TKS FeedRobotSystem Ett unikt system för utfodring av grovfoder och kraftfoder i lösdrift eller båsladugårdar. Den enda

Läs mer

Kvighotell - En ny model för ungdjur management

Kvighotell - En ny model för ungdjur management DAGENS EPISTOLA Kvighotell - En ny model för ungdjur management A ungdjurstallar på samma gård B Ungdjurstall som hotell (flere kunder i hotellet) Nordisk Byggträff i Billund Danmark Tapani Kivinen Architect

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

Anett Seeman

Anett Seeman Utfodring av Dikor Anett Seeman anett.seeman@gardochdjurhalsan.se Se helheten! Före kalvning Kalvning Diperiod Avvänjning 1 Dikons näringsbehov Kalvning Avvänjning Lågdräktighet Högdräktighet Laktation

Läs mer

Stalltipset. Utgiven av DeLaval Sales AB

Stalltipset. Utgiven av DeLaval Sales AB ISSN-0282-0994 Nr. 1. 2009 Årgång 26 Stalltipset Utgiven av DeLaval Sales AB Parallellstall P2100 Nyhet. Klarar du 2 ton per dygn i VMS? Lägre celltal med DelPro. Råmjölktillskott löste problemet. Intressant

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Lantbrukskatalogen 2014

Lantbrukskatalogen 2014 Lantbrukskatalogen 2014 e v e l e g n Lä! a n r o k Optimera produktionen i perioder av uppgång stå starkare i perioder av nedgång! Jag vill börja med att önska er alla en riktigt god start på 2014. Därnäst

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

Automatisering av invändiga solskydd. Skapar rörelse och komfort i ditt hem

Automatisering av invändiga solskydd. Skapar rörelse och komfort i ditt hem Automatisering av invändiga solskydd Skapar rörelse och komfort i ditt hem Funktioner som är enkla att installera och ger komfort året runt. Låt automatiken sköta jobbet! automatik Sunis WireFree RTS Helt

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst

Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Danfoss Link värmesystem Smart värme för ditt hem Enkelt, effektivt och trådlöst Tidigare hemma? Ändra temperaturen i vardagsrummet till 21 C i Danfoss Link App. Med värmesystemet Danfoss Link har du alltid

Läs mer

GE PRODUKTIVITETEN EN BOOST. En guide till vårt sortiment av högtrycksboosters

GE PRODUKTIVITETEN EN BOOST. En guide till vårt sortiment av högtrycksboosters GE PRODUKTIVITETEN EN BOOST En guide till vårt sortiment av högtrycksboosters Ge produktiviteten en boost Maximera säkerheten! När vi pratar om en booster menar vi helt enkelt en kompressor som gör att

Läs mer

DeLaval VMS Mycket mer än en mjölkningsrobot

DeLaval VMS Mycket mer än en mjölkningsrobot DeLaval VMS Mycket mer än en mjölkningsrobot Vi har använt all vår erfarenhet från förr för att skapa framtidens mjölkningssystem. Ett system som fokuserar all aktivitet på mjölkproduktionens tre nyckelområden:

Läs mer

Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp

Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp Inverkan på produktionskostnad mjölk av - besättningsstorlek, mekaniseringsgrad och byggnadstyp Professor Krister Sällvik Agronom Johan Johansson Agronom Catja Bennerstål Agronom Jeanette Belin Agronom

Läs mer

Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest

Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest 1 Arbetstid och automatisk mjölkning avslutad dansk s.k. Farmtest Författare: Konsulent Christian Raun, Sønderjysk Landboforening samt landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen, Landskontoret for Bygninger

Läs mer

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto

Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Älska vintern! Parkeringsvärmare från Webasto Isfria rutor och behagligt uppvärmd kupé för alla! Sätt dig i bilen, njut av hur bra det känns och kör iväg så härlig kan vintern vara för alla bilförare om

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

SE The King of Comfort

SE The King of Comfort The King of Comfort SE Alde Värmesystem Säkert, ekonomiskt och miljövänligt Manöverpanel med pekskärm Du styr ditt värmesystem via den lättöverskådliga, användarvänliga pekskärmen. Alla centrala funktioner

Läs mer

Vägen till lönsam lammproduktion

Vägen till lönsam lammproduktion Vägen till lönsam lammproduktion Trygghet och kvalitet Svenska Foder omsätter ca. 1 800 miljoner kronor och är den största privata leverantören av foder och växtodlingsprodukter till svenskt lantbruk.

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Mjölkens historia. Årskurs: 4-6 Ämnen: Historia, Bild, Svenska, Hem & konsumentkunskap

Mjölkens historia. Årskurs: 4-6 Ämnen: Historia, Bild, Svenska, Hem & konsumentkunskap Mjölkens historia sida 1 Mjölkens historia Årskurs: 4-6 Ämnen: Historia, Bild, Svenska, Hem & konsumentkunskap Eleverna får med utgångspunkt från mjölkens historia arbeta med jordbrukets omvandling och

Läs mer

Robotbönderna vill leva fiberrikt

Robotbönderna vill leva fiberrikt Bolströ gård har cirka 300 djur. För fyra år sedan infördes robotmjölkning på Bolströ gård utanför Köping. Då var den supermodern. Nu finns redan mer avancerad, internetbaserad, teknik. Mjölkbönderna blir

Läs mer

NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE. TransPro 5080 - Summan av dina behov PROFESSIONAL REDSKAPSBÄRARE

NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE. TransPro 5080 - Summan av dina behov PROFESSIONAL REDSKAPSBÄRARE NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE TransPro 5080 - Summan av dina behov PROFESSIONAL REDSKAPSBÄRARE DEN NYA GENERATIONEN REDSKAPSBÄRARE Kraft i överflöd Som Belos tidigare maskiner är denna redskapsbärare

Läs mer

Hur bygger man världens bästa ladugård

Hur bygger man världens bästa ladugård Hur bygger man världens bästa ladugård Under denna ödmjuka frågeställning talade Niel Andersson, Jouni Pitkäranta och Christer Bergsten på ett välbesökt seminarium i Uppsala den 7 februari. Arrangörer

Läs mer