Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017"

Transkript

1 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update Nordea Asset Allocation Augusti 2017

2 Augusti 2017 Låt solen skina (update) Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de flesta tillgångsslag, speciellt aktier. Vi ser en fortsättning och behåller övervikten i aktier för den 12:e månaden i rad. Aktier har stöd från flera håll. En stark ekonomisk tillväxt driver upp vinstförväntningarna, vilket andra kvartalets rapporter bekräftar. Till skillnad från tidigare år fortsätter förväntningarna att stiga en solid, brett baserad ekonomisk uppgång underbygger vinstutsikterna, vilket ytterligare illustrerar styrkan i den ekonomiska cykeln. Samtidigt har räntorna fallit då inflationen ännu inte har kommit tillbaka som förväntat. Lågriskräntor fortsätter att tappa intresse hos investerarna och pengarna flödar in i aktiemarknaderna. Detta har lett till att nedgångarna varit grunda och att större korrektioner det senaste året har förhindrats. Buy the dip -temat håller fortfarande. Europa och tillväxtmarknader erbjuder de bästa möjligheterna både inom aktier och långa räntor. Ekonomiskt, värderingsmässigt och även vinstmässigt pekar allt mot att behålla våra övervikter i dessa marknader. Den gynnsamma vinstutvecklingen fortsätter att stödja aktier Behåll övervikten i aktier. Inom aktier, övervikta Europa och tillväxtmarknader. Inom långa räntor, övervikta tillväxtmarknadsobligationer, både i lokal och hårdvaluta. 2

3 Utveckling och rekommendationer, augusti 2017 Tillgångsslag - N + Kommentar Aktier Långa räntor Kontanter Aktieregioner - N + Kommentar USA Europa Japan Asien ex. Japan Latinamerika Östeuropa Danmark Finland Norge Sverige Aktiesektorer - N + Kommentar Industri Sällanköp Dagligvaror Hälsovård Finans IT Telekom Kraftförsörjning Energi Material Ränteslag - N + Kommentar Statsobligationer Investment Grade High Yield Tillväxtmarknadsobligationer Både i hård/lokal valuta Nuvarande allokering Föregående allokering 3

4 Asset Allocation Scoreboard Augusti 2017 Värdering Generellt är aktier varken dyra eller billiga medan obligationer är högt värderade. I det relativa spelet har aktier dock överhanden. Statsobligationer kommer knappast att bli attraktiva i närtid, värdet i high yield är också tveksamt. Penningpolitik & likviditet Vi fortsätter att röra oss ifrån toppen av centralbanksstimulanser. Fed tycks tämligen bestämd med att minska på sina obligationsinnehav och vi har sannolikt majoriteten av ECBs interventioner bakom oss. Dock, stegvis och försiktigt är vägen framåt. Konjunkturen Den globala tillväxten är på fast mark; Europa fortsätter att visa upp en tillväxttakt över den långsiktiga trenden, tillväxtländerna fortsätter sin återhämtning och de kommande kvartalen borde se en förbättring också i USA. Konsumtionen driver, men det finns även tecken på att investeringarna börjar öka. Slutsats Övervikt: aktier, Europa/tillväxtmarknader inom aktier, tillväxtobligationer inom långa räntor. Neutral: IG inom långa räntor. Undervikt: långa räntor, statsobligationer och high yield inom långa räntor. Japan/USA inom aktier. Vinster Vi förväntar oss en fortsättning på den starka vinsttrenden och den pågående rapportsäsongen bekräftar i stort den bilden. Försäljningstillväxt och förbättrade marginaler banar vägen för ett mycket starkt år för de globala vinsterna. Valuta Dollarn har än en gång hamnat under press, även om vi tycker att försvagningen är något överdriven. Icke desto mindre ser vi inte en återgång till en haussemarknad för dollarn och det kommer att fortsätta stödja marknaderna i allmänhet och tillväxtmarknaderna i synnerhet. Positionering/sentiment Fortsatt balanserat med en positiv lutning. Investerarna är klart överviktade aktier och krediter samtidigt som de håller höga kontantandelar. Kortsiktigt sentiment bättre än i maj/juni, men inga överdrifter. Positiva flöden för alla riskfyllda tillgångar hittills i år. 4

5 Fantastiskt första halvår för investerarna 2017 Minskande politiska risker, förbättrad tillväxt och starka vinster har tillsammans med tålmodiga centralbanker hjälpt aktiemarknaderna att nå nya all-time-highs. Globala aktier har, trots sommarens kronförstärkning, hittills i år avkastat runt 4 procent för en svensk investerare. Räntemarknaderna har också givit fin avkastning, framförallt de mer riskfyllda segmenten. Tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta har till exempel rusat med nästan 5 procent i år. Noterbart är även att volatiliteten har varit extremt låg på de flesta marknader. Det har inte varit några större korrektioner nedåt de senaste 12 månaderna. Huvudorsaken till den låga volatiliteten är den pågående positiva makroekonomiska utvecklingen, väggen av pengar centralbankerna tillhandahåller, men också de höga kontantandelar investerarna håller fast vid. Jakten på avkastning har gjort att nya pengar har kommit in vid varje liten rörelse nedåt. Vi tror att buy-the-dip -strategin hos investerarna kommer att fortsätta. Fin, stabil avkastning från aktier det senaste året Volatiliteten har sjunkit stadigt 5

6 Den globala ekonomin förblir på fast mark Ekonomiskt förblir utsikterna solida globalt. Vi är i en miljö som visar upp stabil tillväxt, med stöd från både utvecklade ekonomier och tillväxtmarknader. Som förväntat har accelerationen i tillväxten de senaste månaderna bromsat in något. Vi ser inte detta som ett problem så länge den nuvarande nivån bibehålls. Tillväxten på en solid nivå men den accelererar inte längre Europa står ut bland de utvecklade ekonomierna, fortsatt stark tillväxt och i allt större utsträckning från alla länder och sektorer. Samtidigt ser USA ut att också ut att förbättras. Trenden i de ekonomiska överraskningarna vänder medan konsumtionen är fortsatt underbyggd. Även om vi befinner oss i ett synkroniserat globalt uppsving står tillväxtmarknaderna ut som de marginella vinnarna under Detta borde också synas i aktieutvecklingen efter flera år av relativ underavkastning mot väst. Konsumenterna är den huvudsakliga drivkraften, men vi ser även tecken på en acceleration i investeringarna. Sammantaget befinner sig den globala ekonomin stabilt i en expansionsfas. Tyskland leder uppgången i Europa 6

7 Gradvis åtstramning leder till långsamt stigande räntor Vi ser att centralbankerna långsamt fasar ut stimulanserna, ledda av Fed. Det leder till långsamt stigande räntor. Historiskt förblir dock räntorna låga vilket betyder att lågrisksegmenten är oattraktiva och att kapital söker sig till mer riskfyllda tillgångar. Centralbankerna är klämda från två håll. Globalt förbättras tillväxten vilket ger utrymme för att strama åt den ultra-lätta penningpolitiken. Trots detta lyfter inte inflationen, något som håller tillbaka centralbankerna. I USA har Fed indikerat att de kommer att fortsätta med att höja räntan långsamt och börja minska på balansräkningen senare i år. Svaga inflationssiffror på senare tid övertygar inte investerarna, vilket håller räntorna låga. Viss osäkerhet har uppkommit i Europa kring tolkningen av centralbankens stramare penningpolitiska kurs, men vi ser tvivlen som överreaktioner. Centralbankerna är långt ifrån villiga att offra den ekonomiska uppgången utan kommer att strama åt gradvist. Om uppgången hotas fortsätter stimulanserna eller förnyas vid behov. Inflationstrycket håller sig dämpat vilket håller nere räntorna 7

8 Tvåsiffrig vinsttillväxt inom räckhåll under 2017 Vinstutsikterna är de bästa på flera år. Konsensusestimaten har klättrat upp till 13% för 2017, våra förväntningar ligger något lägre, mellan 10-12%. Ljusa utsikter för de globala vinsterna under 2017 En synkroniserad global tillväxt, ökad försäljning och liten press på marginalerna underbygger en stark vinstillväxt. Efter att ha vänt ned under stiger nu försäljningstillväxten och givet den operationella hävstången i bolagen ökar det per definition vinstmarginalerna globalt. Hur länge håller det? Även om det är för tidigt att tala om 2018 pekar de ekonomiska utsikterna mot en fortsättning av den stödjande miljön för vinsterna. Vi tror att vinsttillväxten fortsätter in i nästa år. Till och med effekterna av Trumps politik verkar vara minimal för närvarande och konsensusestimaten ligger still runt 10-11% för Vinsterna ger därför fortsatt stöd åt aktiemarknaden. Försäljningen väntas öka med nivåer vi inte sett på flera år 8

9 Lägre ribba att komma över för bolagen under andra kvartalet Vinsterna under andra kvartalet förväntas öka med 7-8 % i USA (årstakt). Även om tillväxten förbättrats under året kommer vinsttillväxten bli lägre än under Q1. Skälet är att Q1/2016 var exceptionellt svagt på lägre oljepris och starkare dollar. De gynnsamma baseffekterna avtar därför inför Q2. Vinstförväntningarna har skalats ned 2 % inför Q2 vilket är ovanligt lite. Förhållandet mellan positiva och negativa vinstutfästelser har varit högre än 5-årssnittet, och bättre än Q1, med IT på topp med mest positiv guidance. I Europa är tillväxten solid, och den positiva vinsttrenden under Q1 borde fortsätta, även om takten slår av något. Förväntningarna ligger på 8% vinsttillväxt för Q2. Japan är en öppen fråga då vinsttillväxten var massiv under Q1 trots måttlig försäljningstillväxt. Generellt understödjer vinsterna under Q2 de starka utsikterna för helåret Försäljningen banar väg för vinsttillväxten genom den operationella hävstången. Synkroniserad vinstboom i USA 15% S&P500, vinsttillväxt i årstakt 12% 9% 6% 3% 0% -3% -6% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Q217E Q117 Q416 Q316 Q216 Q116 Q415 Q315 Q215 Q115 Q414 Q314 Q214 Q114 och Europa STOXX Europe 600, vinsttillväxt i årstakt Källa: Bloomberg/Thomson Reuters Q117 Q416 Q316 Q216 Q116 Q415 Q315 Q215 Q115 Q414 Q314 Q214 Q114 Källa: Bloomberg/Thomson Reuters Q217E 9

10 Värderingen inget hinder för aktier, men kan vara det för obligationer Globala aktier är generellt fortsatt rimligt prissatta. De senaste åren har faktiskt värderingen rört sig sidledes och framöver kommer den knappast vara ett hinder i sig självt för aktier. Det finns dock fickor av utsträckt värdering, som amerikanska aktier generellt och energisektorn i USA specifikt. Med det sagt, skulle tillväxtutsikterna försämras kraftigt kommer aktier inte räddas av värderingen då det definitivt finns nedsida från dagens nivåer. Men givet hyggliga utsikter för ekonomin och vinsterna ser vi ingen p/e-kontraktion i korten för närvarande. Den förväntade vinsttillväxten borde därför omsättas i stigande kurser. Kreditcykeln mognar och kreditspreadarna har minskat till nivåer där värdet måste ifrågasättas. High yield i synnerhet ser högt prissatt ut. Inte desto mindre, jämfört med låga räntor, är aktier med bred marginal attraktiva. Den relativa värderingen mellan dessa två har rört sig till fördel för aktier. Aktier är varken billiga eller dyra Kreditspreadarna har kommit ned ordentligt 10

11 Valutor dollarn är översåld men en ny dollarhausse är osannolik Dollarn fortsätter att tappa momentum. En avstannad policyagenda, blandad ekonomisk data och en svag inflation har alla bidragit. Reaktionen verkar dock, åtminstone på kort sikt, överdriven. En rekyl i amerikansk makrodata ligger i korten de kommande kvartalen då vi går in i en säsongsmässigt starkare period, medan svagheten i inflationen troligen är kortlivad. Dessutom är Fed ivriga att börja minska balansräkningen, något som kan ha underskattats av investerarna. Icke desto mindre är en kraftig dollarförstärkning osannolik. Den är fortfarande övervärderad och samtidigt normaliseras den globala ekonomin, vilket betyder att dollarn tappar en del av sin relativa attraktivitet. Vi kommer därför troligen inte att se någon finansiell åtstramning från en starkare dollar. Samtidigt har viss oro börjat skönjas för euron efter årets starka utveckling. Dock ser den fortsatt undervärderad ut och ytterligare förstärkning ser osannolik ut allteftersom centralbanken är fortsatt expansiv i sin politik. Dollarn har tappat styrkan snabbt i år men vi får troligen se en återhämtning innan svagheten fortsätter 11

12 På sentimentsfronten intet nytt Preferensen för aktier hos investerarna är intakt. Medan datapunkterna varierar något från månad till månad är de flesta optimistiska. Övervikterna i riskfyllda tillgångar är stabila. Bland regionerna är Europa massivt populär en vy vi delar. Men investerarna hedgar också sina bet; kontantnivåerna är ovanligt höga givet cykeln, och värderingen av aktier ses som utsträckt (gäller än mer för obligationer). På flödessidan har de flesta tillgångar haft positiva flöden hittills i år, undantaget är statsobligationer. Europeiska aktier står ut med stora inflöden; krediter och tillväxtmarknadsobligationer får också ordentliga inflöden. Fondförvaltarna gillar aktier, inga extrema nivåer dock Det spekulativa intresset (kortasiktiga pengar) har återhämtat sig något Som vanligt är den korta änden av marknaden mer volatil. Dock har många av våra indikatorer kommit tillbaka från låga nivåer under maj/juni. Det pekar på ökad optimism, men knappast någon överoptimism. Vi ser den övergripande bilden som balanserad med en positiv underton. Fundamenta kommer att avgöra. 12

13 Vad kan äventyra uppgången? Kina Stöd från regeringen har hjälpt världens andra största ekonomi att överraska på uppsidan. Kina har fortsatt obalanser att lösa men regeringen håller uppe tillväxten inför den viktiga partikongressen senare i höst. Federal Reserve Om inflationen skulle öka takten i USA kan Fed tvingas agera med åtstramningar snabbare än väntat. Hittills har dock åtstramningarna varit modesta, och kommer så att förbli om inte inflationen överraskar klart på uppsidan. Oljan Oljepriset har fallit igen på sistone på oro om överutbud kommit tillbaka. Även om pressen på oljepriset fortsätter är den globala påverkan mindre än för ett år sedan då ekonomin justerat sig till lägre priser. Politik Nyhetsflödet kring politik har avtagit men Trumps oberäknelighet, Nordkorea och kommande val i Italien kan orsaka förnyat brus på marknaden. Även om politik kan innebära volatilitet är det inte troligt att den ensamt orsakar en långvarig nedgång. 13

14 Tillväxtmarknadsobligationer erbjuder bäst värde bland ränteslagen Övervikt tillväxtmarknadsobligationer. Fundamenta fortsätter att stabiliseras/förbättras och utsikterna för tillväxtvalutorna har ljusnat. Räntan är fortsatt relativt hög. Även efter rallyt i år rekommenderar vi att övervikta obligationer i både lokal och hårdvaluta. Högsta räntan finns i tillväxtmarknaderna Undervikt statsobligationer. Räntorna förväntas stiga men i en långsammare takt då inflationen förblir låg. Samtidigt som statsobligationer bidrar med stabilitet i portföljen är avkastningsutsikterna framöver mycket begränsade. Undervikt high yield. Avkastningspotentialen har minskat efter en signifikant spreadkompression på sistone. Bland riskfyllda obligationer ser vi bättre möjligheter i tillväxtländerna. Neutral investment grade. Räntorna är låga i tillgångsslaget men ger ändå en viss yield pick-up över statsobligationer. Spreadarna är låga men stabila då bolagens finanser är solida. 14

15 Regional strateg fokus på Europa och tillväxtmarknader Europas momentum övertygar: hög tillväxt, än bättre vinster och de politiska riskerna är på nedgång. Investerarna återvänder efter flykten förra året, inflödena spikar. Vi ser regionen som den mest attraktiva. Övervikt. Europa och tillväxtmarknader är våra top picks Amerikansk makrodata har varit svag på sistone, även om nivåerna är hyggliga. Detsamma gäller vinstutsikterna, som är bra men inte ledande. Vidare är värderingen en motvind och Washington fortsätter vara politiskt stökigt. Behåll undervikt. Tillväxtmarknaderna ångar på trots regionala skillnader. Vi ser de fundamentala utsikterna som oförändrade och behåller övervikt. En kombination av värdering, vinster och tillväxt bygger upp synen. Japan visar en del lovande tecken men för tillfället räcker det inte för att rucka på undervikten. Yenfällan är en motvind och vi vill se mer positiv data innan en ändring. Sverige kommer lite till korta relativt Europa, framförallt vinstmässigt. Neutral. 15

16 Sektorstrategi vi fortsätter att fokusera på cykliskt Vi behåller vår lutning mot cykliskt. Vinster, politik och makro (som dock försvagas något) fortsätter att peka på en cykliskt övervikt. Nuvarande utveckling i inflation och räntor är mer balanserad. Värderingen ger inga starka signaler utanför finans (positiv) och dagligvaror (negativ). Vi förväntar oss att räntorna kommer att stiga långsamt framöver. Cykliskt ser återigen ut att bli vinnaren kommande vinstsäsong. Revideringarna är dock mer balanserade än i början av året. Vi rekommenderar att vara ganska selektiv inom både cykliskt och defensivt. Sektorrekommendation Rekommendation Aktiv risk Industri Övervikt 2% Sällanköp Undervikt -2% Dagligvaror Undervikt -2% Hälsovård Övervikt 2% Finans Övervikt 2% IT Övervikt 3% Telecom Undervikt -3% Kraftförsörjning Undervikt -2% Energi Neutral 0% Material Neutral 0% En marginellt mindre positiv makrosyn och stark utveckling talar för att inte ha en för stor cyklisk exponering. Samtidigt överviktar vi hälsovård, som slår de andra defensiva sektorerna på de flesta parametrar. Defensiva sektorer möter fortsatt motvind från stigande räntor, då dessa högt belånade sektorer får det svårt att öka intäkterna/minska kostnaderna för att möta de högre räntekostnaderna. Då vi ser högre räntor på medellång sikt kommer defensiva sektorer att underprestera, vilket är skälet till att vi rekommenderar en cyklisk tilt. 16

17 Nordea Tactical Asset Allocation Global Investment Strategy Committee (GISC) Strategists Assistants Leif-Rune Husebye Rein Chief Investment Strategist Norway Michael Livijn Chief Investment Strategist Sweden Lippo Suominen Chief Investment Strategist Finland Bjarne Breinholt Thomsen Chief Investment Strategist Denmark Ole Morten Nafstad Head of Investment Advice Luxembourg Philip Loug Jagd Expert Strategist/ GISC Driver Denmark Nicholas Flaherty Strategist Luxembourg Ingvild Borgen Gjerde Strategist Norway Andreas Osterheden Hansen Strategist Denmark Morten Hessner Expert Strategist Denmark Ville Korhonen Expert Strategist Finland Erik Nordenskjöld Expert Strategist Sweden Eemil Palmén Strategist Finland Sigrid Wilter Slørstad Expert Strategist Norway Kristian Lunow Nielsen Assistant/Student Denmark Mads Bech Flarup Assistant/Student Denmark Victor Karlshoj Julegaard Assistant/Student Denmark

18 Ansvarsreservation 18

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina Nordea Asset Allocation Juli 2017 Juli 2017 Låt solen skina Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de flesta tillgångsslag,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Sammanfattning Oktober 2017 Ignorera bruset De globala aktiemarknaderna har stigit i över åtta år men vi anser att

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017 Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot Nordea Asset Allocation Juni 2017 Juni 2017 Europa i en sweet spot Investeringsmiljön är fortsatt gynnsam för aktiemarknaden; grönt ljus råder på

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Sammanfattning November 2017 lätta på gasen Hösten har varit en riktigt stark period för globala aktier. Den

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017

Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017 Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge Nordea Asset Allocation September 2017 September 2017 Uppgången har mer att ge Vi ökar övervikten i aktier. Fundamenta är fortsatt solida och fler

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Emerging value. Nordea Asset Allocation April 2017

Global Asset Allocation Strategy Emerging value. Nordea Asset Allocation April 2017 Global Asset Allocation Strategy Emerging value Nordea Asset Allocation April 2017 April 2017 Emerging value Behåll övervikten i aktier. Den underliggande styrkan i ekonomin, förbättrade vinster och låga

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 8 januari 2008 Mer osäkert läge ger neutral hållning Det negativa sentimentet späs på av fallande USA-indikatorer ISM och arbetslöshetssiffrorna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016 Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart Asset Allocation November 2016 November 2016 vinsterna tillbaka på svart Behåll övervikten i aktier då en hygglig global ekonomi och specifikt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015 Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus Investment Strategy and Advice November 2015 November 2015 Centralbankerna i fokus Hopp och rädsla har hållit marknaderna spattiga under hösten.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017 Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende Nordea Asset Allocation Mars 2017 Mars 2017 Stigande självförtroende Vi behåller vår rekommendation om övervikt i aktier. Tillväxten ökar globalt,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Februari 2017 du sköna nya värld? Vi behåller övervikten i aktier. Den globala tillväxten ökar i år, vilket stöder

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016 Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas Investment Strategy and Advice Mars 2016 Mars 2016 utsikterna utmanas Vi sänker aktier till neutral. Osäkerhet och medföljande volatilitet fortsätter

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 2 januari 2008 Grundscenariot ligger fast Fortsatt oroligt på de finansiella marknaderna Kreditkrisen kommer att fortgå och bestämmer just nu

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering Investment Strategy and Advice Januari 2016 Januari 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 blev ett år av divergens. Våra utsikter

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 December 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 har varit ett år av divergens. Våra utsikter inför

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016 Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik Asset Allocation Oktober 2016 Oktober 2016 Fundamenta trumpar politik Oron från tidigare i år har lättat och investerarnas förtroende för en

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 2017 vinna eller försvinna? Vi behåller övervikten i aktier då vi anser att de har överhanden in i det nya året.

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016 Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar Asset Allocation September 2016 September 2016 förtroendet ökar Oron som präglat marknaden i år har lättat och investerarnas förtroende för en fortsatt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016 Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse Asset Allocation Maj 2016 Maj 2016 i väntan på bekräftelse Behåll neutral mellan tillgångsslagen. Avkastningsmöjligheterna attraherar investerarna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016 Global Asset Allocation Strategy Balansakt Asset Allocation April 2016 April 2016 balansakt Behåll en neutral allokering mellan tillgångsslagen. Vi ser att marknaderna kommer att sakna en klar riktning

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Marknadskommentar Q3 2015

Marknadskommentar Q3 2015 Marknadskommentar Q3 2015 Tema konjunkturoro och aktievärdering Stor osäkerhet präglar konjunkturscenariot Det framtida konjunkturscenariot präglas av ovanligt stor osäkerhet. Kina går in i en ny fas i

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015 3:E KVARTALET OKTOBER 2015 Utsikter för fjärde kvartalet 2015 Makroekonomi och allokering: Rädslan för Kina är överdriven, och europeiska aktier har nu fallit för mycket och blivit köpvärda. Vi är beredda

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Global Utblick 18 oktober 2017

Global Utblick 18 oktober 2017 Global Utblick 18 oktober 2017 Veckans knorr den svenska aktiemarknaden Brott uppåt Starkt stöd Stockholmsbörsen Lång inför rapportperioden i oktober, som förväntas avgöra börsriktningen över årsskiftet.

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

Månadskommentar april 2016

Månadskommentar april 2016 Månadskommentar april 2016 Ekonomiska utsikter Penningpolitiken alltmer expansiv Årets första fyra månader har inneburit en förhållandevis fortsatt stark utveckling för svensk ekonomi. Med en tillväxttakt

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Investor Brief. OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader

Investor Brief. OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader 3. KVARTAL DECEMBER 2015 OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader Makroekonomi och allokering: 2016 kan visa sig bli ett riktigt bra år för den globala ekonomin, samtidigt som det finns risk för

Läs mer