Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016"

Transkript

1 Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016

2 2017 vinna eller försvinna? Vi behåller övervikten i aktier då vi anser att de har överhanden in i det nya året. Osäkerhet kring den politiska scenen kvarstår, positiva fundamenta talar ändå för fortsatt potential i aktier trots perioder med ökad volatilitet. Den globala tillväxten blir fastare och vinsterna vänder upp in i tillväxtläge. Risker efter ett långt aktierally finns där, kanske särskilt politiskt, men till och med Trump som president har mottagits positivt av marknaden. Feds åtstramande policy sätter viss press uppåt på räntorna och håller investerarna nervösa. Kraftigt stigande räntor ser vi dock inte som vårt huvudscenario, och aktier klarar högre räntor så länge de baseras på bättre ekonomisk data. Behåll övervikt i aktier. Neutral mellan regionerna. Inom långa räntor, övervikta tillväxtmarknadsobligationer. 2

3 2016 fin avkastning i de flesta marknader Vinnare Råvarurelaterade regioner och USA/Asien Förlorare Europa-relaterade investeringar Totalavkastning i SEK, % 3

4 2016 ännu ett bra år för aktier trots allt S&P500 totalavkastning sedan fram till 28 nov %-45% -35%-40% -30%-35% -25%-30% -20%-25% -15%-20% -10%-15% -5%-10% -0%-5% +0%+5% +5%+10% +10%+15% +15%+20% +20%+25% +25%+30% +30%+35% +35%+40% +40%+45% +45%+50% +50%+55% Total return (USD) /Nordea 4

5 Heta ämnen 2017? Det sista steget i konjunkturcykeln? Efter en av de längsta, och långsammaste, cyklerna i historien kommer 2017 vara punkten då vi går in i slutfasen där bolagen ökar investeringarna och inflationen stiger. Aktier går bättre än både krediter och statsobligationer. Centralbankerna lämnar all in -policyn? Fed höjer ett flertal gånger medan inflationsriskerna ökar från flera håll i USA. ECB måste överväga när det är dags att avsluta QE-programmet. EUR/USD förblir volatil när förväntningarna på centralbankerna trycker valutorna upp och ned. Valutorna påverkar tydligt aktieavkastningen. Vinsterna på spåret för det bästa utfallet på fem år? Energisektorn lämnar en tvåårig vinstrecession och leder de sammantagna vinsterna 5-7 % högre. Marginalerna visar äntligen tecken på liv i Europa medan potentialen är lägre i USA på grund av stigande löner på en ansträngd arbetsmarknad. Politik, politik, politik: en räcka val i Europa tillsammans med starten på Brexit hämmar förtroendet för euron. Europeisk politik har mer ned- än uppsida trots redan skeptiska investerare. På detta kan Trump, och även maktskiftet i Kina, blir drivkrafter i båda riktningarna. En fortsatt euro-kris, protektionism från USA och en kinesisk boom/bust är uppenbara teman; utmaningar geopolitiskt saknas inte heller. 5

6 Boom, bust eller basscenario under 2017? Basscenariot: den modesta tillväxten fortsätter och stödet från centralbankerna avtar. Politiska risker dämpar entusiasmen men vinsterna växer med 5-7%. Inflationen stiger på högre råvarupriser och löner. Något högre räntor äter upp avkastningen i obligationer medan aktier kan avkasta 5-10%. Boomscenariot: bolagen ökar investeringarna och konsumtionen lyfter med högre löner. Tillväxtaccelerationen medger tvåsiffrig vinsttillväxt och aktier stiger kraftigt. Högre inflation ger multipla räntehöjningar från Fed vilket ger negativ avkastning i de flesta ränteslag. Bustscenariot: Trump driver igenom skyhöga tariffer och startar ett handelskrig, hög inflation och slutligen recession. Vinsterna följer med ned och aktier kraschar. Statsobligationer det enda tillgångsslag som ger positiv avkastning. Utsikter för aktier kommande 12 månader Utsikter för europeiska räntor kommande 12 månader 6

7 Det sista steget i investeringscykeln? Aktiers och krediters utveckling i olika faser av konjunkturcykeln Belåningsgraden sjunker Återhämtning (2H08-1H09) Uppsving (2H ) Balansräkningarna återställs. Skuldminskning, fokus på överlevnad och ett positivt kassaflöde. En ny bull -marknad på gång. Bättre vinster, antalet M&Aaffärer börjar att öka. Centralbankerna börjar dra tillbaka stimulanserna Krediter bättre än aktier Låg tillväxt 2 3 Aktie- och kredit-klockan Både aktier och krediter stiger Hög tillväxt Nedgång (2H07-1H08) 1 4 Expansion (2017-?) Recession. Bolagen kämpar med att ta ned belåningsgraden på fallande intäkter och sjunkande tillgångsvärden. Fortsatt "bear -marknad i krediter. Aktier dras med. Bolagens marginaler toppar, belåningen ökar, kassaflödena minskar, volatiliteten stiger. M&A-affärerna allt mer spekulativa. "Bear -marknad startar i krediter, i aktier är det fortsatt en "bull -marknad. Både aktier och krediter faller Belåningsgraden ökar Aktier över krediter 7

8 Var är vi i konjunkturcykeln? Stora regionala skillnader, men globalt mellan återhämtning och expansion Faktor Återhämtning Uppsving Expansion Nedgång Modest/ Ekonomisk tillväxt Svag/förbättras Stark/ Svag/försämras förbättras Planar ut Kredittillväxt Svag Accelererar Hög Faller Penningpolitik Lätt Börjar stramas åt Stramas åt Lätt Inflation Låg/stabiliseras Modest/stiger Hög/stiger Modest/faller Räntekurvan Brant Planar ut Flat/ inverterad Blir brantare Värdering Under snittet/ stiger Runt snittet/ stiger Över snittet/ stiger Under snittet/ faller Fundamenta Vinster upp/ belåning ned Vinster upp/ belåning ned Vinster upp/ belåning upp Vinster ned/ belåning upp Krediter vs. aktier Krediter Krediter och aktier upp Aktier Krediter och aktier ned Volatilitet Över snittet/ faller Under snittet/ stabil Under snittet /stiger Över snittet/ stiger Källa: Nordea ISA

9 Är vi på väg mot recession 2017? Nej, det är vi inte. Den globala ekonomin förblir i ett muddle through -scenario med låg tillväxt, som kan öka något på kort sikt. Ökande investeringar, mer expansiv finanspolitik och en stadig konsumtion stödjer de ekonomiska utsikterna. Bolagen signalerar en bättre ekonomi Makrosiffrorna från speciellt de utvecklade länderna har fortsatt att slå förväntningarna, lett av Europa. Längre ut har dock riskerna för ett boombust-scenario ökat. Den troliga källan är USA om Trumps ekonomiska politik överhettar ekonomin. Vi ser ändå att den risken är relativt liten. Tillväxtländerna fortsätter att förbättras men risken för handelsbarriärer och högre räntor i USA tynger. Riskerna mot återhämtningen är således högre här fram till vi får mer klarhet i den globala handelspolitiken. 9

10 Hur ser de ekonomiska utsikterna ut runt om i världen? Bättre än förväntat och över potentialen, stöd från penningpolitiken. Politiska risker stör. Förbättras på stigande råvarupriser, men tillväxten fortsatt låg. Förbättras, stöd från kommande finanspolitik. Risk för ökad inflation och än högre räntor. Trög tillväxt med reformarbetet på lågvarv. Ändå bättre än förväntat. Svagare yen ger stöd. Förbättras på högre råvarupriser, Brasilien fortsatt i recession. Mexiko drabbas hårdast om Trump följer upp sina löften om handelsbarriärer. Högre tillväxt med stöd av skattereformer. Kortsiktiga risker på starkare dollar och kontantreformen stabilt, tillväxten bromsar dock framgent. Risker i bostadmarknaden och höga skuldnivåer. 10

11 Vad för Trumps presidentskap med sig? Åsikterna om Trump är många, liksom spekulationerna kring den politik han väntas föra. Hittills ser markanden högre tillväxt och inflation, och de amerikanska räntorna samt inflationsförväntningarna har stigit kraftigt sedan valet. Marknadens dom: Trump är positiv för tillväxten Trumps agenda är fiskalt expansiv, men riskerna för handelskrig är också en del av paketet. Exakt hur de två kommer att spela ut är okänt då inga skarpa förslag ligger på bordet än. Större klarhet kommer efter den 20 januari, då han installeras som president. Dock, räntorna i USA är bara på de nivåer som rådde i början av 2016, och med potentiellt högre tillväxt kan både räntor och inflationsförväntningar stiga ytterligare. Vi ser hursomhelst inte en lika kraftig rörelse som den under november. På medellång sikt är vår syn att politiken måste bli konkret. På kort sikt drivs marknaderna snarare av spekulation än fakta kring Trump. 11

12 Är valen i Europa ett hot eller bara brus? Marknaden är något mindre uppspelt inför den italienska folkomröstningen den 4 december även om ett Nej skulle vara ännu en spik i etablissemangskistan. Till viss del är det dock redan prissatt då spreaden mellan Italien och Tyskland stigit ordentligt inför valet. Ett Nej kan komplicera den politiska bilden inför Flera högprofilerade val ska hållas med populister långt fram. Både EU och euron kommer under press om de är framgångsrika. På detta ska Brexitförhandlingarna starta. Tillsammans riskerar de att kullkasta de ganska hyggliga utsikterna Europa har efter flera år med besvikelser. Folkomröstningar och Val Dec 2016 Folkomröstning, Italien Mar 2017 Allmänna val, Nederländerna Apr 2017 Presidentval, Frankrike Sep 2017 Federalt val, Tyskland Marknaden ser potentiellt trubbel i Italien Sentimentet mot Europa har därför en slagsida mot det negativa in i Det finns ändå en uppsida om populisterna misslyckas och etablissemanget tar krafterna bakom på allvar och börjar reformera. 12

13 Kommer centralbankernas åtstramningar att krascha partyt? Centralbankernas extremt expansiva politik har givit ett starkt stöd åt aktier sedan finanskrisen. Styrräntorna har sänkts under noll och kvantitativa lättnader har drivit ned långräntorna. Nu divergerar centralbankerna vilket gör investerarna förvirrade. Hur långt kan divergensen gå? I USA höjer Fed räntan vilket skapar oro. Aktier brukar dock falla först i slutet av cykeln då räntan höjs på grund av överhettning. Nuvarande höjningar sker i huvudsak på en bättre ekonomi och borde därmed inte utgöra ett hot mot aktier. Centralbankerna divergerar Stigande styrräntor har inte inneburit slutet för aktier Andra centralbanker, ledda av ECB och BoJ, fortsätter att stimulera med öppna spjäll för närvarande. Också i tillväxtländerna är politiken expansiv. Generellt är därför den globala penningpolitiken stödjande för aktier. 13

14 Är den 35-åriga bull -marknaden i räntor över? Räntorna har fallit till rekordnivåer på senare år på låg inflation, modest tillväxt och en extrem penningpolitik. Botten verkar i nuläget vara bakom oss då inflationstendenserna ser ut att öka. Räntorna fortsatt låga trots uppgången på sistone Räntorna har redan stigit något och trycket på än högre räntor finns där. Trumps ekonomiska politik är inflationistisk (expansiv finanspolitik, handelshinder) vilket fått inflationsförväntningarna att stiga. Kraften i rörelsen är ändå begränsad då ekonomin fortfarande är känslig för stigande räntor. På andra håll i världen är trycket uppåt på räntorna begränsat. Högre nivåer i USA kan dra upp räntorna på andra håll men fortsatt expansiv penningpolitik begränsar rörelsen. Generellt kommer avkastningen från mer säkra obligationer att i bästa fall vara modest kommande år. 14

15 Finns det mer utrymme för krediter att prestera? Kreditmarknaderna har haft ett enormt rally sedan finanskrisen. Fallande räntor och kreditspreadar har drivit utvecklingen. Lägre avkastningspotential över tillgångsslagen Vi anser att den bästa avkastningen är bakom oss och att avkastningen framöver kommer att vara betydligt mer modest. En lågräntemiljö med viss press uppåt på räntorna och det faktum att vi är sent i kreditcykeln begränsar möjligheterna. Krediter kommer dock troligen att slå statsobligationer, som i första hand är mer av en hedge mot dåliga utfall än en källa till avkastning. Speciellt de mest riskfyllda obligationerna erbjuder avkastningsmöjligheter. Tillväxtmarknadsobligationer är vår favorit på hygglig ränta och ekonomier som stabiliseras. Protektionism och en starkare dollar håller dock marknaden volatil. Marknaden för high yield lugnar ned sig med stigande oljepriser och färre konkurser, men i nuläget är vi bekväma med en neutral allokering. 15

16 Från vinstrecession till tvåsiffrig vinsttillväxt? Efter två år med vinstrecession blev tredje kvartalets vinster en vändpunkt för amerikanska bolag. Stigande tillväxt och högre oljepriser. Nästa år följer övriga regioner med och de globala vinsterna vänder tillbaka till tillväxt. Vinsterna på uppgång Även före USA-valet var den globala ekonomin på väg uppåt. Trump kommer att addera till bilden med sänkta skatter och avreglering, vilket kan gynna de amerikanska bolagen. De största motvinden härrör från dollarns nyvunna styrka, vilket drabbar exporten. En mer restriktiv handelspolitik från Trumps sida är en ännu okänd risk som kan drabba vinsterna negativt. Aggregerat förväntar analytikerna att de globala vinsterna ska växa med 12% under Det är för optimistiskt enligt oss, men 5-7% vinsttillväxt är möjligt 2017, vilket ger ett stabilt stöd åt aktier. 16

17 Är vi i en aktiebubbla? Precis som vinsttillväxten har varit frånvarande de sista åren har någon uppvärdering inte heller skett p/e-talet för globala aktier ligger på samma nivå som i början av året, och i början av När vinsterna återvänder kommer också uppvärderingen tillbaka på agendan. Uppgången i räntorna under hösten gör aktier relativt sett mindre attraktiva, men skillnaden mellan vinstavkastningen och statsräntorna talar fortsatt för tillgångsslaget. Väger vi in avsaknaden av mer attraktiva alternativ ser vi inte att värderingen kommer att bli någon central drivkraft under Värderingen är inte i något bubbelterritorium och har utrymma att öka om vinsterna levererar någorlunda som förväntat. Aktier är varken billiga eller dyra men relativt extremt låga räntor är valet enkelt 17

18 Är investerarna redan all-in? Trots hyggliga makrosiffror och imponerande vinster har riskaptiten i marknaden inte reagerat nämnvärt. Visserligen rekommenderar vissa rådgivare, inklusive vi själva, en övervikt i aktier, men denna hållning är inte legio på marknaden. Varken institutionella eller individuella investerare är överdrivet optimistiska kring aktier men negativiteten har inte heller fått fäste. Faktum är att aktieallokeringarna ligger, om än över vattenytan, klart under det historiska snittet. Det ger en hyggligt positiv bakgrund, och marknadsutvecklingen kommer därför att vara styrd av data och till viss del politik. Noterbart är dock att globala investerare fortsätter att ha en hög andel kontanter på sidlinjen. Det betyder att när data förbättras och marknaden fortsätter upp kommer rörelsen att förstärkas av mer pengar som vill in. Investerarnas försiktighet till aktier och höga kontantandelar ger stöd åt aktier när data förbättras 18

19 Hur är utsikterna för tillväxtmarknadsaktier? Utsikterna är sköra men förbättras. Fundamenta var på bättringsvägen inför det amerikanska valet då osäkerheten återigen tilltog. Fundamentalt sett har tillväxtmarknaderna förbättrats under de senaste månaderna. Företagsvinsterna har ökat med draghjälp från stigande råvarupriser och bättre marginaler, makroekonomiska data har rört sig i rätt riktning och penningpolitiken har fortsatt att ge stöd. Efter valet ökade däremot riskerna tydligt. Den protektionistiska retoriken var specifikt riktad mot tillväxtmarknader, samtidigt som stigande amerikanska räntor och dollarn satte press på länder med stora underskott i bytesbalansen och höga statsskulder. Sammantaget balanseras de bättre fundamentala drivkrafterna av ökade risker. Det motiverar neutral vikt i tillväxtmarknader. Utvecklade marknader var vinnarna efter valet Vändningen av vinsttrenden gynnar tillväxtmarknader framöver 19

20 Globala aktieportföljen, december 2016 Not till fördelningen inom Tillväxtmarknader: Neutral allokering motsvaras av 10 % Asien, 3 % Latinamerika, 2 % Östeuropa. En bred tillväxtmarknadsallokering (exempelvis via en fond) kan nå samma syfte för investerare som inte önskar dela upp innehaven. 20

21 Fördelning långa räntor Defensiv/Försiktig, december 2016 Not till fördelningen inom Långa räntor: Neutral allokering motsvaras av 40 % statsobligationer, 40 % företagsobligationer investment grade (hälften Europa, hälften USA), 15 % företagsobligationer high yield och 5 % tillväxtmarknadsobligationer (hårdvaluta). 21

22 Fördelning långa räntor Balanserad/Fokus Tillväxt, dec Not till fördelningen inom Långa räntor: Neutral allokering motsvaras av 30 % statsobligationer, 30 % företagsobligationer investment grade (hälften Europa, hälften USA), 30 % företagsobligationer high yield och 10 % tillväxtmarknadsobligationer (hårdvaluta). 22

23 Ansvarsreservation 23

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016 Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart Asset Allocation November 2016 November 2016 vinsterna tillbaka på svart Behåll övervikten i aktier då en hygglig global ekonomi och specifikt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017 Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende Nordea Asset Allocation Mars 2017 Mars 2017 Stigande självförtroende Vi behåller vår rekommendation om övervikt i aktier. Tillväxten ökar globalt,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016 Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse Asset Allocation Maj 2016 Maj 2016 i väntan på bekräftelse Behåll neutral mellan tillgångsslagen. Avkastningsmöjligheterna attraherar investerarna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015 Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus Investment Strategy and Advice November 2015 November 2015 Centralbankerna i fokus Hopp och rädsla har hållit marknaderna spattiga under hösten.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 December 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 har varit ett år av divergens. Våra utsikter inför

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Det politiska trycket ökar. Nordea Asset Allocation June 2018

Global Asset Allocation Strategy Det politiska trycket ökar. Nordea Asset Allocation June 2018 Global Asset Allocation Strategy Det politiska trycket ökar Nordea Asset Allocation June 2018 Sammanfattning Juni 2018 Det politiska trycket ökar Aktiemarknaderna har varit turbulenta hittills i år men

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016 Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik Asset Allocation Oktober 2016 Oktober 2016 Fundamenta trumpar politik Oron från tidigare i år har lättat och investerarnas förtroende för en

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Februari 2017 du sköna nya värld? Vi behåller övervikten i aktier. Den globala tillväxten ökar i år, vilket stöder

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016 Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar Asset Allocation September 2016 September 2016 förtroendet ökar Oron som präglat marknaden i år har lättat och investerarnas förtroende för en fortsatt

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016 Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas Investment Strategy and Advice Mars 2016 Mars 2016 utsikterna utmanas Vi sänker aktier till neutral. Osäkerhet och medföljande volatilitet fortsätter

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering Investment Strategy and Advice Januari 2016 Januari 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 blev ett år av divergens. Våra utsikter

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016 Global Asset Allocation Strategy Balansakt Asset Allocation April 2016 April 2016 balansakt Behåll en neutral allokering mellan tillgångsslagen. Vi ser att marknaderna kommer att sakna en klar riktning

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Investor Brief. OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader

Investor Brief. OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader 3. KVARTAL DECEMBER 2015 OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader Makroekonomi och allokering: 2016 kan visa sig bli ett riktigt bra år för den globala ekonomin, samtidigt som det finns risk för

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015 3:E KVARTALET OKTOBER 2015 Utsikter för fjärde kvartalet 2015 Makroekonomi och allokering: Rädslan för Kina är överdriven, och europeiska aktier har nu fallit för mycket och blivit köpvärda. Vi är beredda

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Månadskommentar april 2016

Månadskommentar april 2016 Månadskommentar april 2016 Ekonomiska utsikter Penningpolitiken alltmer expansiv Årets första fyra månader har inneburit en förhållandevis fortsatt stark utveckling för svensk ekonomi. Med en tillväxttakt

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Sammanfattning Oktober 2017 Ignorera bruset De globala aktiemarknaderna har stigit i över åtta år men vi anser att

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten ökar. Investment Strategy and Advice Augusti 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten ökar. Investment Strategy and Advice Augusti 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten ökar Investment Strategy and Advice Augusti 2015 Augusti 2015 osäkerheten ökar Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 8 januari 2008 Mer osäkert läge ger neutral hållning Det negativa sentimentet späs på av fallande USA-indikatorer ISM och arbetslöshetssiffrorna

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

20 JUNI, 2016: MAKRO & MARKNAD ETT FÖRSTA HALVÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN

20 JUNI, 2016: MAKRO & MARKNAD ETT FÖRSTA HALVÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN 20 JUNI, 2016: MAKRO & MARKNAD ETT FÖRSTA HALVÅR SOM SKIFTAT MELLAN HOPP OCH FÖRTVIVLAN Börs-och kreditmarknaderna inledde 2016 svag som en följd av fallande råvarupriser, oro för den kinesiska ekonomin

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017 Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot Nordea Asset Allocation Juni 2017 Juni 2017 Europa i en sweet spot Investeringsmiljön är fortsatt gynnsam för aktiemarknaden; grönt ljus råder på

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer