Global Asset Allocation Strategy Emerging value. Nordea Asset Allocation April 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Asset Allocation Strategy Emerging value. Nordea Asset Allocation April 2017"

Transkript

1 Global Asset Allocation Strategy Emerging value Nordea Asset Allocation April 2017

2 April 2017 Emerging value Behåll övervikten i aktier. Den underliggande styrkan i ekonomin, förbättrade vinster och låga räntor stöder alla aktiemarknaderna framöver även om de största uppgångarna ligger bakom oss. Politik har orsakat oljud och kommer att fortsätta att göra så. Osäkerheten kring om Trump kommer att leverera på sina löften och valkalendern i Europa stjäl rubriker men marknadspåverkan blir mindre. Så länge politiken inte leder till en global recession kommer marknaden absorbera eventuell volatilitet relativt väl. Mycket talar för tillväxtmarknaderna: tillväxten förbättras och vinsttillväxten accelererar. I kölvattnet minskar rädslan kring protektionism, och vi lyfter tillväxtmarknadsaktier till övervikt. Vi tar ned USA till undervikt på hög värdering och fallande vinstförväntningar. I linje med vår mer positiva syn på tillväxtmarknaderna ökar vi även tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta till övervikt. High yield får stryka på foten och viktas ned till undervikt i sökandet efter den bästa avkastningen. Behåll övervikt i aktier. Inom aktier, öka tillväxtmarknader och behåll övervikten i Europa. Vikta upp tillväxtmarknadsobligationer (lokal valuta) till övervikt, ta ned high yield till undervikt i räntebenet. 2

3 Utveckling och rekommendationer, april 2017 Tillgångsslag - N + Kommentar Aktier Långa räntor Kontanter Aktieregioner - N + Kommentar USA Europa Japan Asien ex. Japan Latinamerika Östeuropa Danmark Finland Norge Sverige Aktiesektorer - N + Kommentar Industri Sällanköp Dagligvaror Hälsovård Finans IT Telekom Kraftförsörjning Energi Material Ränteslag - N + Kommentar Statsobligationer Investment Grade USA förstaval High Yield Tillväxtmarknadsobligationer Både i hård/lokal valuta = April 2017 = Mars

4 Asset Allocation Scoreboard April 2017 Värdering I absoluta tal är värderingen regionalt hög (USA, aktier), obligationer är generellt dyra. Dock, i det relativa spelet har aktier fortfarande överhanden. Vi ser inte att (stats)obligationsräntorna blir attraktiva i närtid. Penningpolitik & likviditet Fed fortsätter att höja gradvist (3 höjningar under 2017), medan ECB och BoJ fortsätter stimulanserna även om diskussionen om att strama åt kommer. I tillväxtländerna sänks styrräntorna. Generellt en expansiv policy, men tidvattnet har vänt. Konjunktur Ett synkroniserat uppsving över både utvecklade marknader och tillväxtländer leder vägen till högre tillväxt Mjuk data klart starkare än hård data hittills, men vi ser att den senare kommer ikapp. Möjliga budget-, skatte- och handelsförslag i USA kan påverka åt båda hållen, men inte tillräckligt för att rubba vårt scenario. Slutsats Övervikt: aktier, Europa och tillväxtmarknader inom aktier, tillväxtmarknadsobligationer (både i hård och lokal valuta) inom långa räntor. Neutral: IG inom långa räntor och svenska aktier. Undervikt: långa räntor, statsobligationer och high yield inom långa räntor. Japan och USA inom aktier. Vinster Vi ser en fortsättning av den starka vinsttrenden under Q1, dock delvis förklarat av baseffekter. Revideringarna bekräftar vår syn om att 7-9 procents vinsttillväxt är nåbart under Europa har potential att leverera starkt, USA får det tuffare att nå förväntningarna för helåret. Valuta Dollarn förblir sidledes, förväntningarna på Trump minskar och Fed:s höjning var mjuk. Euron, beroende på hur ECB hanterar QE framöver, kan se visst tryck uppåt under Tillväxtvalutorna har bättre stöd, en appreciering ligger i korten. Positionering/sentiment Sentimentet signalerar viss motstridighet. Investerarna är pro-risk men ser också vissa riskfyllda tillgångar som högt värderade. Kortsiktiga indikatorer spänner från rädsla till girighet ingen klar signal. Generellt balanserat. Flödena in i risk fortsätter. 4

5 Synkroniserad förbättring i tillväxten Ekonomisk data fortsätter att komma in starkt. Det är inte längre bara tillväxtmomentum, utan även nivån på tillväxten som nu stöder riskfyllda tillgångar. En viss inbromsning i de positiva överraskningarna behöver därför inte förstöra festen. De positiva förbättringarna har varit synkroniserade över regioner och sektorer. Konsumenterna är den huvudsakliga drivkraften, men vi ser också tecken på en acceleration i investeringarna. Tillväxten kan öka ytterligare om den nya administrationen i USA sänker skatterna, minskar regleringarna och/eller vrider upp finanspolitiken som planerat. Ledande indikatorer pekar på högre tillväxt Överraskningsindex visar den starka/synkroniserade uppgången i data Då den globala ekonomin nu trätt in i en expansionsfas ökar risken för ett boom-bust-scenario. Troligen startar det i USA, om Trumps politik överhettar ekonomin. I nuläget ser vi dock ingen risk för detta. Våra recessionsindikatorer faller tillbaka, vilket innebär att recessionsrisken kommande tolv månader är låg. 5

6 Ta höjd för mer politiskt brus framöver Oron för kris i Europa på grund av det franska valet är överdriven; sannolikheten att Marine Le Pen blir nästa president är mycket låg. Hon kommer att komma till andra omgången (7 maj), men förlorar mot antingen Macron eller Fillon. Som valet i Holland visade finns det en politisk riskpremie i Europa, och om Le Pen förlorar (vårt huvudscenario) är ett lättnadsrally mycket troligt. Faktum är, beroende på utgången av det tyska valet i september, att en konstruktiv politisk bild kan utkristallisera sig i eurozonen. I USA har Trump mött motstånd i kongressen när det gäller att få igenom sin ambitiösa tillväxtagenda. Detta har utlöst en viss marknadsoro kring the Trump-trade i riskfyllda tillgångar. Vår syn är att rallyt till stora delar baserar sig på fundamenta, inte bara på Trump. Le Pen förlorar klart i andra omgången, oavsett motstånd % Macron Le Pen Fillon Le Pen Källa: Financial Times Franska spreadar upp och aktier ner när oron för Le Pen ökar Och medan rubrikerna fortsatt kommer att vara stora kring Trumps politik, behöver det inte vara negativt; att elda på med en expansiv politik i högkonjunktur kan leda till överhettning. Urvattnade förslag kan därför vara positiva. Den största risken ligger på handelssidan, där Trump har större makt att implementera sina policys. 6

7 Upplagt för vinsterna att skina igen I spåren av bättre ekonomisk tillväxt, ökad försäljning och hittills lågt marginaltryck är bolagsvinsterna på väg mot en hälsosam comeback. Vi ser vinsterna som en positiv drivkraft för marknaden under Vi går snart in i första kvartalets rapportering i USA. Positiva aktivitetsindikatorer, en stabiliserad dollar och lågt marginaltryck bäddar för ännu ett solitt kvartal. Den förväntade vinsttillväxten under Q1 är 9 procent för S&P500, delvis förklarat via baseffekter från ett svagt Q Om utfallet når estimaten blir vinsttillväxten den högsta, i årstakt, sedan Q Till skillnad från tidigare år har vinstestimaten för helåret 2017 hållit sig stabila. Vi förväntar oss något lägre vinsttillväxt än konsensus, runt 7-9%, men det är likväl höga siffror och inte minst en signifikant förbättring relativt de två senaste åren. Vinstillväxten är brett baserad, med Europa som den region med de bästa utsikterna att prestera. Ljusa utsikter för de globala vinsterna under 2017 Estimaten pekar på ännu ett solitt kvartal för amerikanska bolag S&P500, vinsttillväxt i årstakt 12% 9% 6% 3% 0% -3% -6% Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 7

8 Värderingen talar för aktier trots fickor av ansträngdhet I den nuvarande lågräntemiljön står aktier fortfarande ut som det mest attraktiva tillgångsslaget. Jämfört med låga räntor är aktier, med marginal, attraktiva. TINA* lever och frodas. Aktier är varken dyra eller billiga Värderingen av globala aktier har varit sidledes de sista åren, nära det historiska snittet. Framöver har värderingen i sig själv inte potentialen att bli en festförstörare för aktier. Det finns fickor av utsträckt värdering, till exempel amerikanska aktier, men de globala utsikterna pekar inte mot något drama åt endera hållet. Dock, skulle det positiva momentet i tillväxten avta, eller än värre, vända runt, kommer aktier inte stödjas av värderingen. Även om vi tillstår att det finns en nedsiderisk ser vi ingen p/e-kontraktion i nuläget. Tillväxtutsikterna fortsätter att förbättras, både för ekonomin och vinsterna, vilket betyder att vinsttillväxten borde omsättas i stigande kurser. men jämfört (stats)räntor är valet klart *TINA = There Is No Alternative 8

9 Centralbankerna stramar åt men väldigt långsamt Tidvattnet har börjat vända för den globala penningpolitiken. Även om den fortsatt är ordentligt ackommoderande är det inte sannolikt att den lättas än mer. Åtstramningar, eller åtminstone diskussioner om detta, har börjat hållas på flera håll. Eventuella sådana kommer dock att ske mycket långsamt då centralbankerna inte vill riskera tillväxten. Fed ökade takten i sin räntebana via en höjning till 1 procent i mars. Ytterligare höjningar är på väg, men takten kommer att bli försiktig och baserad på den ekonomiska utvecklingen. I eurozonen har diskussionen kring åtstramningar av ECB startat, men åtgärder är troligen en bit bort, möjligen efter sommaren. Långsamma höjningar leder till något högre men fortsatt låga penningmarknadsräntor. Stramare penningpolitik blir bara ett problem för aktier om centralbankerna tvingas höja på grund av stigande inflation. Hittills syns dock inga tecken på att inflationen är på väg att löpa amok. I denna miljö är realräntorna fortsatt negativa, vilket stöder tillväxten. Bara Fed i USA höjer räntan för närvarande Inflationstrycket fortsatt modest 9

10 Balanserat men divergerande sentiment Sentiments/positioneringsdata ger en något ambivalent bild. Orsaken kan delvis hittas i längden och strukturen på rallyt sedan oktober. Volatiliteten har varit mycket låg under rallyt, vilket vanligvis orsakar misstänksamhet hos marknaden. Lägg till att rallyt pågått nästan fyra månader, och du får en nervös marknad med motstridiga signaler som spänner från extrem rädsla till girighet. Ovanstående gäller den mer kortsiktiga synen, eller de mer tradingintensiva/spekulativa delarna av marknaden. Investerare med en längre horisont är fortsatt gediget överviktade risk, vilket syns i hur förvaltare är positionerade. Investerarna alltmer positiva till aktier Det spekulativa intresset (fast money) signalerar dock försiktighet Flödena gynnar fortsatt aktier då den positiva trenden som startade under oktober förra året fortsätter. The great rotation väntar vi dock på då flödena in i obligationer är fortsatt positiva. Vi anser att bilden generellt är balanserad. På kort sikt kan volatiliteten öka, men vi ser inte det som ett hot mot vårt huvudscenario framöver. 10

11 Valutamarknader inga chocker i sikte Utsikterna för dollarn balanseras. Fed höjde duvaktigt i mars, och indikerade en gradvis räntecykel och en villighet att se igenom ett visst mått av inflation. Vidare verkar den politiska agendan på Capitol Hill stött på patrull; Trumps expansiva förslag möter motstånd i kongressen. Därmed har sannolikheten för en kraftigt starkare dollar, som i sin tur stramar åt de finansiella förutsättningarna, minskat betydligt. Samtidigt förbättras utsikterna på medellång sikt för euron. En mer hökaktig ECB betyder att stödet för euron finns där. Sannolikheten för en valutachock från Kina har också minskat på sistone. PBoC genomför små åtstramningar, kapitalkontrollerna blir alltmer effektiva och Beijing är beslutsamma om att hålla renminbin stabil. Generellt har utsikterna för tillväxtvalutorna blivit ljusare. De reala räntorna är låga i väst, vilket ger stöd i öst, samtidigt som tillväxtutsikterna talar till tillväxtländernas favör. Utsikterna för dollarn minskar medan de blir bättre för tillväxtvalutorna 11

12 Regional strategi Europa och tillväxtmarknader i topp Vi lyfter upp tillväxtmarknader till övervikt på förbättrade vinstutsikter och en attraktiv värdering. Rekommendationen gäller brett över regionerna då argumenten täcker alla tre. Öka till övervikt. Fin avkastning i alla regioner Pengarna tas från USA. Värderingen har gått in i ett utsträckt territorium medan vinsterna har en högre ribba att ta sig över relativt de övriga regionerna. Möjligheterna är bättre på annat håll, och vi graderar följaktligen ned USA till undervikt. Fundamenta talar tydligt för Europa: både ekonomin och vinsterna fortsätter att förbättras. Den politiska riskpremien finns där, och vi anser att den är för hög. Behåll övervikt. Medan en svagare yen ökar förväntningarna på de japanska vinsterna, ökar riskerna från mindre handel och frånvaro av förbättringar i den hårda datan. Vi ser liten potential i japanska aktier och behåller vår undervikt. 12

13 Öka tillväxtmarknader, minska USA Vi rekommenderar att lyfta upp tillväxtmarknader till övervikt och minska USA till undervikt. Först och främst, vinstmomentum i tillväxtländerna ökar med en pånyttfödd världshandel medan revideringarna för 2017 sjunker i USA. Synen stöds också av en snabbare acceleration i tillväxten hos de förra. Bättre vinstförutsättningar i tillväxtländerna relativt USA Rallyt i USA delvis drivits av förhoppningar på Trump medan entusiasmen för tillväxtmarknaderna hållits tillbaka av samma orsaker. Vi vill inte sträcka oss så långt som att tro att alla Trumps förslag kommer att bli verklighet. Det verkar som om att expansiva policys blir försenade och/eller urvattnade, och de värsta protektionistiska tendenserna ser också ut att utebli. Politik i USA och dollarn är dock den största risken mot vår syn, om än dubbelsidig. Till sist är värderingen klart mer attraktiv i tillväxtmarknaderna, oavsett mått. Generellt har de brett stöd från fundamenta medan USA inte får det stöd från politiken som investerarna hoppats på. 13

14 Tillväxtmarknadsobligationer erbjuder bäst värde bland ränteslagen Undervikt statsobligationer. Vi ser något högre räntor då penningpolitiken globalt börjar stramas åt och finanspolitiken kan bli mer expansiv. Samtidigt som statsobligationer bidrar med stabilitet i portföljen är avkastningsutsikterna framöver mycket begränsade. Neutral investment grade. Räntan på investment grade är mycket låg historiskt sett då de underliggande räntorna är låga och spreadarna tryckts ihop. Inom IG finns det dock en viss yield pick-up i USA. Undervikt high yield. Avkastningspotentialen har minskat efter en signifikant spreadkompression på sistone. Därmed kompenserar spreadarna i vår bok inte tillräckligt för till exempel ett sämre sentiment eller nytt fall i oljepriset. Statsräntorna kryper äntligen uppåt Tillväxtmarknadsobligationer erbjuder en tydlig yield pick-up Övervikt tillväxtmarknadsobligationer. Fundamenta fortsätter att stabiliseras/förbättras och utsikterna för tillväxtvalutorna har ljusnat. Vi behåller övervikten i hårdvalutaobligationer och lyfter även upp obligationer i lokal valuta till övervikt. Pengarna tas från high yield. 14

15 Lyft lokalvalutaobligationer, vikta ned high yield Vi uppgraderar tillväxtmarknadsobligationer ytterligare, (i lokal valuta) och viktar ned high yield till undervikt. Risk/avkastningsförhållandet talar för de förra över high yield. Spreadarna i de senare ger bara begränsat skydd mot konkurser, medan tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta fortsatt ger en klart attraktiv ränta. Skuld i tillväxtländer tenderar till att utvecklas bra när skillnaden i tillväxt mellan tillväxtmarknaderna och de utvecklade marknaderna ökar. Efter år av trög utveckling, tack vare en inbromsning i Kina och fallande råvarupriser är trenden på väg mot en högre tillväxt i tillväxtländerna relativt väst. Det kommer att stödja särskilt tillväxtvalutorna. Sedan taper tantrum i början av 2013 har fundamenta i de svagaste tillväxtländerna förbättrats. En starkare dollar och/eller högre räntor i USA utgör inte samma hot som tidigare år. Med det sagt, enskilda valutor kan ta stryk om Trump viker in på den protektionistiska vägen. I nuläget ser det dock mindre och mindre troligt ut. Öka tillväxtmarknadsobligationer i lokal valuta till övervikt. Obligationer i lokal valuta ger en attraktiv ränta och förbättrad makro ger stöd åt valutorna framöver 15

16 Sektorstrategi indikatorerna gynnar fortsatt cykliska sektorer Vi rekommenderar att behålla fokus på cykliska sektorer. Makro, vinster, policy, inflation och högre räntor pekar fortsatt på en cyklisk tilt. Värdering är det enda som kan tala emot. Vinstförväntningarna talar för cykliskt, som kommer att gynnas mest av en högre ekonomisk aktivitet, så som starkare investeringar och högre förtroendesiffror. Åt andra hållet, defensiva sektorer lider av högre räntor då vinsttillväxten inte ökar lika mycket som de cykliska sektorerna. Därför är det svårt att kompensera den högre diskonteringsfaktorn. En del defensiva sektorer har gjort en viss comeback vilket vi tror delvis beror på tekniska faktorer. De flesta indikatorer, och konjunkturcykeln, pekar dock på att cykliska sektorer kan fortsätta att överprestera. Sektorrekommendation Rekommendation Aktiv risk Ändrad rek. Industri Neutral 0% Sällanköp Neutral 0% Dagligvaror Undervikt -4% Hälsovård Övervikt 2% Finans Övervikt 2% 2% IT Övervikt 4% 2% Telecom Undervikt -2% -2% Kraftförsörjning Undervikt -2% -2% Energi Undervikt -2% -2% Material Övervikt 2% 2% Cykliska sektorer går ofta bra när långräntan inte gör det Vi rekommenderar att behålla övervikten i hälsovård då den är bästa defensiva sektorn i år och näst bästa totalt. Regleringar i USA innebär en del motvind, men det har hittills varit temporärt, något vi tror kommer att fortsätta. 16

17 Nordea Asset Allocation Sverige Norge Finland Danmark Jonas Thulin Head of AA Sweden Michael Livijn Chief Investment Strategist Kristian Peeker Senior Strategist Erik Nordenskjöld Senior Strategist Martin Åkerholm Senior Portfolio Strategist Irene Mastelli Senior Portfolio Strategist Leif-Rune Husebye Rein Chief Investment Strategist Head of AA Norway Espen Rasmussen Werenskjold Senior Strategist Sigrid Wilter Slørstad Senior Strategist Øystein Nerva Strategist Ingvild Borgen Gjerde Strategist Ann-Marie Helgestad Strategist Mats Hansson Head of AA Finland Lippo Suominen Chief Investment Strategist Antti Saari Senior Strategist Ville P. Korhonen Fixed Income Strategist Juha Kettinen Strategist Eemil Palmén Strategist Matti Rimpisalo Strategist Steen Winther Blindum Head of AA Denmark Bjarne Breinholt Thomsen Chief Investment Strategist Philip Loug Jagd Senior Strategist Peter Gebhardt Rønnebæk Strategist Anders Gadegaard Nielsen Strategist Christoffer Fuglsig Pedersen Strategist Anne Christine Bjerre Assistant/Student Kristian Lunow Nielsen Assistant/Student Kasper Dalsgaard Thomsen Assistant/Student Mads Bech Flarup Assistant/Student Luxemburg Ole Morten Nafstad Head of Investment Advice Stine Bøgh Carlsen Head of Product Portfolio Jonas Boegh-Lervang Portfolio Analyst Nicholas Flaherty Junior Investment Analyst

18 Ansvarsreservation 18

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Sammanfattning Oktober 2017 Ignorera bruset De globala aktiemarknaderna har stigit i över åtta år men vi anser att

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Sammanfattning November 2017 lätta på gasen Hösten har varit en riktigt stark period för globala aktier. Den

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017 Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot Nordea Asset Allocation Juni 2017 Juni 2017 Europa i en sweet spot Investeringsmiljön är fortsatt gynnsam för aktiemarknaden; grönt ljus råder på

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina Nordea Asset Allocation Juli 2017 Juli 2017 Låt solen skina Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de flesta tillgångsslag,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update Nordea Asset Allocation Augusti 2017 Augusti 2017 Låt solen skina (update) Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017

Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017 Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge Nordea Asset Allocation September 2017 September 2017 Uppgången har mer att ge Vi ökar övervikten i aktier. Fundamenta är fortsatt solida och fler

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017 Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende Nordea Asset Allocation Mars 2017 Mars 2017 Stigande självförtroende Vi behåller vår rekommendation om övervikt i aktier. Tillväxten ökar globalt,

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 8 januari 2008 Mer osäkert läge ger neutral hållning Det negativa sentimentet späs på av fallande USA-indikatorer ISM och arbetslöshetssiffrorna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015 Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus Investment Strategy and Advice November 2015 November 2015 Centralbankerna i fokus Hopp och rädsla har hållit marknaderna spattiga under hösten.

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 2 januari 2008 Grundscenariot ligger fast Fortsatt oroligt på de finansiella marknaderna Kreditkrisen kommer att fortgå och bestämmer just nu

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016 Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart Asset Allocation November 2016 November 2016 vinsterna tillbaka på svart Behåll övervikten i aktier då en hygglig global ekonomi och specifikt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Februari 2017 du sköna nya värld? Vi behåller övervikten i aktier. Den globala tillväxten ökar i år, vilket stöder

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016 Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas Investment Strategy and Advice Mars 2016 Mars 2016 utsikterna utmanas Vi sänker aktier till neutral. Osäkerhet och medföljande volatilitet fortsätter

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 2017 vinna eller försvinna? Vi behåller övervikten i aktier då vi anser att de har överhanden in i det nya året.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 December 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 har varit ett år av divergens. Våra utsikter inför

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering Investment Strategy and Advice Januari 2016 Januari 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 blev ett år av divergens. Våra utsikter

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016 Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse Asset Allocation Maj 2016 Maj 2016 i väntan på bekräftelse Behåll neutral mellan tillgångsslagen. Avkastningsmöjligheterna attraherar investerarna

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016 Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar Asset Allocation September 2016 September 2016 förtroendet ökar Oron som präglat marknaden i år har lättat och investerarnas förtroende för en fortsatt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016 Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik Asset Allocation Oktober 2016 Oktober 2016 Fundamenta trumpar politik Oron från tidigare i år har lättat och investerarnas förtroende för en

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila. Trots en del brus på

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016 Global Asset Allocation Strategy Balansakt Asset Allocation April 2016 April 2016 balansakt Behåll en neutral allokering mellan tillgångsslagen. Vi ser att marknaderna kommer att sakna en klar riktning

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig Brev till fondspararna Q2 14 Värdeaktier Innehåll Värdeinvesteringar återhämtar sig Ineffektivitet liknar potential Japan ökat fokus på kapitalstruktur Bra avkastning när potentialen utnyttjas Långsiktig

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Månadsrapport januari 2009

Månadsrapport januari 2009 09-01-12 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport januari 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Global Utblick 18 oktober 2017

Global Utblick 18 oktober 2017 Global Utblick 18 oktober 2017 Veckans knorr den svenska aktiemarknaden Brott uppåt Starkt stöd Stockholmsbörsen Lång inför rapportperioden i oktober, som förväntas avgöra börsriktningen över årsskiftet.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015 3:E KVARTALET OKTOBER 2015 Utsikter för fjärde kvartalet 2015 Makroekonomi och allokering: Rädslan för Kina är överdriven, och europeiska aktier har nu fallit för mycket och blivit köpvärda. Vi är beredda

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q4 13. Innehåll. 2013 på väg mot en normalisering?

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q4 13. Innehåll. 2013 på väg mot en normalisering? Brev till fondspararna Q4 13 Värdeaktier Innehåll 2013 på väg mot en normalisering? Hur är värderingarna? Dyrare aktier i USA Skillnaden mellan dyrt och billigt skapar möjligheter Värden lyfts fram i ljuset

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner

2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Centralbankerna och marknaderna 1 AKTIEANALYS 2016 Revolution, Reflation & Rotation Samtidigt, i Sherwoodskogen Börsen en Slow Burner Ett år med två halvor 2016 hur ska vi summera detta märkliga år? Politiskt

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Månadsanalys Juni 2013

Månadsanalys Juni 2013 Månadsanalys Juni 2013 Minskad potential på aktiemarknaden I SLUTET AV maj presenterade vi vår uppdaterade marknadssyn och konstaterade då att inledningen av året har bjudit på en god start för de globala

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Investor Brief. OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader

Investor Brief. OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader 3. KVARTAL DECEMBER 2015 OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader Makroekonomi och allokering: 2016 kan visa sig bli ett riktigt bra år för den globala ekonomin, samtidigt som det finns risk för

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i

Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 1 AKTIEANALYS Nytt år, nya möjligheter Enögda marknader Värdering att växa in i Nytt år, nya möjligheter 2 Nytt år, nya möjligheter Du har sett det förut: en stark start på det

Läs mer

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer!

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer! 1/5 Makroanalys maj 2015 Rate rise at some point this year is appropriate. Janet Yellen, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System Räntorna har bottnat Den senaste tiden har vi sett

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer