Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017"

Transkript

1 Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot Nordea Asset Allocation Juni 2017

2 Juni 2017 Europa i en sweet spot Investeringsmiljön är fortsatt gynnsam för aktiemarknaden; grönt ljus råder på de flesta områden. Behåll övervikten i aktier. En brett baserad global återhämtning och den starkaste vinsttillväxten på sex år bildar en solid bas för aktier framöver. Inflationen har inte ökat som förväntat, vilket håller nere räntorna, och aktier behåller därmed sina klart bättre avkastningsmöjligheter för investerarna. Efter åtta år med stigande kurser, och en stark utveckling på slutet, har oron för en nedgång ökat. Vi anser att det är för tidigt att förvänta sig en större korrektion. På sidlinjen finns ordentligt med kontanter som väntar på köpläge, något som begränsar nedsidan på marknaderna. Europeiska aktier är i en sweet spot och vi ökar övervikten i regionen. Efter år av skral tillväxt förbättras både ekonomin och vinsterna ordentligt. Med en minskad politisk riskpremie kommer dessutom inflödena tillbaka till Europa. Behåll övervikten i aktier. Öka övervikten i Europa och behåll övervikten i tillväxtmarknader. Inom räntor, fokusera på tillväxtobligationer, både i lokal- och hårdvaluta. 2

3 Utveckling och rekommendationer, juni 2017 Tillgångsslag - N + Kommentar Aktier Långa räntor Kontanter Aktieregioner - N + Kommentar USA Europa Japan Asien ex. Japan Latinamerika Östeuropa Danmark Finland Norge Sverige Aktiesektorer - N + Kommentar Industri Sällanköp Dagligvaror Hälsovård Finans IT Telekom Kraftförsörjning Energi Material Ränteslag - N + Kommentar Statsobligationer Investment Grade High Yield Tillväxtmarknadsobligationer Både i hård/lokal valuta Nuvarande allokering Föregående allokering 3

4 Asset Allocation Scoreboard Juni 2017 Värdering Generellt är aktier varken billiga eller dyra, medan långa räntor är högt prissatta. I det relativa spelet har aktier överhanden. Vi ser inte att statsobligationer blir attraktiva på ett bra tag. Möjligheter finns dock i tillväxtmarknadsobligationer. Penningpolitik & likviditet Centralbanksutsikterna är mixade; Fed höjer gradvist, ECB kommer att strama åt framöver, BOJ fortsätter stimulanserna. Tillväxtländerna sänker generellt räntorna. Fortsatt en expansiv penningpolitik globalt men vissa regioner rör sig mot åtstramningar. Konjunkturen Tillväxten ligger på en solid nivå men den största accelerationen är nu bakom oss. Europa övertygar tillsammans med tillväxtländerna medan USA har gett blandade signaler på sistone. Mjuk data överträffar fortsatt den hårda datan, gapet minskar dock. Slutsats Övervikt: aktier, Europa/tillväxtmarknader inom aktier. Tillväxtmarknadsobligationer inom långa räntor. Neutral: investment grade inom långa räntor. Undervikt: långa räntor, statsobligationer och high yield inom långa räntor. Japan och USA inom aktier. Vinster Vi ser en fortsättning på den starka vinsttrenden. Revideringarna bekräftar den bilden och en tvåsiffrig vinsttillväxt är nåbar under Försäljningstillväxten, och förbättrade marginaler, leder vägen för ett mycket starkt år för vinsterna. Valuta Euron har stöd på längre sikt men kan möta motvind på kortare. Samtidigt finns det lite uppsida i dollarn, dock är den begränsad. I tillväxtländerna är utsikterna goda; Kina är stabilt, Brasilien förväntas inte spilla över på andra länder. Positionering & sentiment Generellt balanserat med en positiv underton. Pro-risk är det dominerande temat trots utslag av volatilitet på sistone. Investerarna är överviktade aktier/krediter men har samtidigt stora kontantandelar. Flödena bekräftar detta, då alla riskfyllda tillgångsslag har positiv inflöden. 4

5 Ett löjligt bra första kvartal vinstmässigt Första kvartalets rapportering var otroligt stark. Det var det tredje kvartalet i rad med positiv vinsttillväxt i årstakt. Resultaten underbygger de förbättrade utsikterna för helåret Rekylen i oljepriset lyfter energisektorn, bättre makro gynnar försäljningen generellt och baseffekter hjälper också till. Vidare är marginaltrycket lågt, även i USA, trots redan höga nivåer. Vinstboom i USA 15% S&P500 vinsttillväxt i årstakt 12% 9% 6% 3% 0% Rapporterad Estimat I USA slog vinsterna estimaten massivt, med 15% mot förväntade 9% i början av kvartalet. Bolagen har överraskat positivt på både vinster och försäljning, och guidance har också varit över förväntan. Än mer imponerande var Europa, som slog förväntningar på 15% vinsttillväxt med ett resultat på 23%. Även Japan drog sitt strå till stacken, via 28% vinsttillväxt mot förväntade 14%. Förväntningarna har därmed slagits i alla regioner då det synkroniserade globala uppsvinget i ekonomin har möjliggjort en motsvarande synkroniserad vinstboom. -3% -6% Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 Källa: Bloomberg/Thomson Reuters som ändå slogs klart av den i Europa 25% 20% STOXX Europe 600 vinsttillväxt i årstakt Rapporterad 15% Estimat 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 Källa: Bloomberg/Thomson Reuters 5

6 Tvåsiffrig vinsttillväxt inom räckhåll under 2017 Vinstutsikterna är de bästa på flera år och estimaten fortsätter att justeras uppåt. Konsensusestimaten har klättrat upp till nära 15% för 2017, och vi har också justerat upp våra förväntningar från 7-9% till 10-12%. En synkroniserad global tillväxt, ökad försäljning och liten press på marginalerna underbygger en stark vinstillväxt. Efter att ha vänt ned under stiger nu försäljningstillväxten och givet den operationella hävstången i bolagen ökar det per definition vinstmarginalerna globalt. Både de positiva och de negativa aspekterna av Trumps politik ser alltmer avlägsna ut; risken för protektionism har minskat medan skattereformerna ser ut att försenas. Påverkan på vinsterna ser i nuläget ut att bli minimal. Analytikernas estimat, som vanligtvis är för optimistiska, stöds i nuläget av de ekonomiska utsikterna. Det är alltså inte bara förhoppningar, vilket bekräftades av första kvartalets starka vinster. Vinsterna kommer därför att ge aktiemarknaderna ett starkt stöd under året. Ljusa utsikter för de globala vinsterna under 2017 Marginalerna förbättras globalt 6

7 Den globala ekonomin är på fast mark Ekonomiskt förblir utsikterna solida globalt. Vi är i en miljö som visar upp stabil tillväxt, med stöd från både utvecklade ekonomier och tillväxtmarknader. Som förväntat har accelerationen i tillväxten de senaste månaderna bromsat in något. Vi ser inte detta som ett problem så länge den nuvarande nivån bibehålls. Tillväxten på en solid nivå men den accelererar inte längre Europa står ut bland de utvecklade ekonomierna då regionen äntligen får upp farten. Huvudekonomin att bevaka är USA, där det varit en del mixade signaler på sistone. Även om vi befinner oss i ett synkroniserat globalt uppsving står tillväxtmarknaderna ut som de marginella vinnarna under Detta borde också synas i aktieutvecklingen efter flera år av relativ underavkastning mot väst. Konsumenterna är den huvudsakliga drivkraften, men vi ser även tecken på en acceleration i investeringarna. Sammantaget befinner sig den globala ekonomin stabilt i en expansionsfas. Den europeiska ekonomin överraskar positivt 7

8 Värderingen inget hinder för aktier Globala aktier är generellt fortsatt rimligt prissatta. De senaste åren har faktiskt värderingen gått sidledes och framöver kommer den knappast vara ett hinder i sig självt för aktier. Det finns dock fickor av utsträckt värdering, som amerikanska aktier generellt och energisektorn i USA specifikt. Med det sagt, skulle tillväxtutsikterna försämras kraftigt kommer aktiemarknaderna inte räddas av värderingen då det definitivt finns nedsida från dagens nivåer. Men med hyggliga tillväxtutsikter både för ekonomin och vinsterna ser vi att värderingen förblir relativt stabil på nuvarande nivåer. Den förväntade vinsttillväxten borde därför omsättas i stigande kurser. Och jämfört med fortsatt låga räntor är aktier attraktiva, med bred marginal. TINA* lever och frodas. Aktier är varken dyra eller billiga men jämfört (stats)räntor är valet klart *TINA = There Is No Alternative 8

9 Räntorna kommer att stiga, men långsamt Fallet i räntorna tog investerarna på sängen tidigare i år. En bättre global ekonomi borde leda till högre inflation, stramare penningpolitik och högre räntor. Takten i tillväxten har dock inte nått en nivå som ökar det globala inflationstrycket och därför förblir penningpolitiken och räntorna ackommoderande. Fed i USA stramar åt penningpolitiken. Det handlar ändå om att normalisera räntenivåerna långsamt snarare än om att tvingas höja dem. Vi förväntar oss långsamt stigande styrräntor och viss minskning av balansräkningen framöver. I Europa kommer ECB att inleda diskussionen om att minska balansräkningen i år men tillbakadragandet av stimulanserna kommer att bli en långsam affär. Räntorna kommer därför långsamt, långsamt, stiga när penningpolitiken gradvist stramas åt. Om den ekonomiska utvecklingen blir en besvikelse eller om osäkerheten ökar står centralbankerna redo med stöd, men verktygen är begränsade. Generellt är dock penningpolitiken ett stöd för aktiemarknaderna. Inflationstrycket är fortsatt dämpat vilket håller räntorna på en historiskt låg nivå 9

10 Tillväxtmarknadsobligationer erbjuder bäst värde bland ränteslagen Övervikt tillväxtmarknadsobligationer. Fundamenta fortsätter att stabiliseras/förbättras och utsikterna för tillväxtvalutorna har ljusnat. Räntan är fortsatt relativt hög. Problemen i till exempel Brasilien ser ut att vara lokala. Vi rekommenderar en övervikt i både lokal- och hårdvaluta. Högsta räntan finns i tillväxtmarknaderna Undervikt statsobligationer. Räntorna förväntas stiga men i en långsammare takt då inflationen förblir låg. Samtidigt som statsobligationer bidrar med stabilitet i portföljen är avkastningsutsikterna framöver mycket begränsade. Undervikt high yield. Avkastningspotentialen har minskat efter en signifikant spreadkompression på sistone. Bland riskfyllda obligationer ser vi bättre möjligheter i tillväxtländerna. Neutral investment grade. Räntorna är låga i tillgångsslaget men ger ändå en viss yield pick-up över statsobligationer. Spreadarna är låga men stabila då bolagens finanser är solida. 10

11 Valuta dollarn hålls i schack Maj var en bra månad för euron, och de underliggande drivkrafterna ser bra ut; tillväxten ökar brett, politiken drar inte ned och inflationen visar livstecken. I denna kontext är stödet för euron på plats. Rörelsen borde fortsätta, men givet de senaste veckornas styrka är det inte omöjligt med lite kortsiktig motvind. Samtidigt borde eventuell styrka i dollarn vara begränsad och knappast leda till åtstramningar i de finansiella förutsättningarna. Dollarn förblir utsträckt värderingsmässigt samtidigt som stimulanser, eller en border-adjusted tax, ser alltmer avlägsna ut. Vita Huset är inte heller ett stort fan av en stark dollar. Tillväxtvalutorna har varit under press på sistone, de underliggande förutsättningarna finns dock kvar. Effekter av härvan i Brasilien stannar troligen där och oron runt Kina är överdriven. Tillväxten i dessa regioner är på väg att öka kommande år som tillsammans med carryn i räntorna borde stödja valutautsikterna. Euron fluktuerar i en tight range mot dollarn Valutautsikterna i tillväxtländerna ger stöd 11

12 Marknadsoptimismen är fundamental, med några förbehåll Att köpa vid nedgång har varit en populär strategi de senaste åren, och den trenden verkar intakt. En dipp i maj blev snabbt återställd eftersom underliggande fundamenta fortfarande stöder utsikterna. Vi ser den övergripande bilden som balanserad, men med positiva undertoner. Aktier är fortfarande det tillgångsslag investerarna föredrar, men de ser dem också som högt värderade. Höga nivåer av kontanter, om än minskande, pekar fortfarande på försiktighet men också på användbara resurser om/när dipparna kommer. De kortsiktiga sentimentindikatorerna är inte lika aggressiva som de långsiktiga, vilket också tyder på en viss försiktighet bland investerarna. Fondförvaltarna positiva till aktier, men också till kontanter Det spekulativa intresset (fast money) är ganska neutralt På flödessidan har de flesta tillgångarna positiva inflöden hittills i år. Även om aktier är det klara valet har obligationer haft större inflöden (% av AuM) men detta kan delvis förklaras av att investerare riktar in sig på mer riskfyllda räntor och tillväxtmarknader. 12

13 Regional strategi öka övervikten i Europa Europas momentum övertygar: hög tillväxt, än bättre vinster och de politiska riskerna är på nedgång. Investerarna återvänder efter flykten förra året, inflödena spikar. Vi ser regionen som den mest attraktiva och ökar övervikten. Europa och tillväxtmarknader är våra favoriter, USA och Japan mindre så USA är inne i en period av svagare makromomentum, och de starka vinsterna är inte längre bäst i klassen. Värdering och en svagare dollar talar dessutom emot amerikanska aktier. Öka undervikten. Tillväxtmarknaderna har haft några tuffa veckor, speciellt Latinamerika. Vi ser dock att de fundamentala utsikterna är oförändrade, och behåller övervikten. En kombination av värdering, vinster och tillväxt underbygger rekommendationen. Medan en svagare yen höjer förväntningarna på japanska vinster ökar riskerna från mindre handel och frånvaro av förbättringar i hårda data. Vi ser låg potential och håller fast vid undervikten. Sverige kommer lite till korta relativt Europa, framförallt vinstmässigt. Neutral. 13

14 Europa överglänser USA Europeiska aktier är mer attraktiva än amerikanska på de flesta plan. Vinsttillväxten i Europa under Q1 slog USA med 10 procentenheter. Utsikterna framöver är att Europa relativt sett kommer att visa bättre vinster än USA efter nästan 6 år av underprestation. Vinstutsikterna i Europa stöds av ett starkt makromomentum. Medan ledande globala indikatorer börjat rulla över fortsätter de att stärkas i Europa. Trots att USA:s BNP förväntas återhämta sig i Q2 efter ett svagt Q1, är makrodata överraskande negativa och indikerar en svagare återhämtning än vad som hoppats. Dessutom stöder till och med politiken nu Europa, för första gången på länge. Oron för splittring inom EU sedan 2016 bidrog till massiva utflöden från regionen, men efter Macrons vinst i Frankrike har oron avtagit vilket bidrar till en vändning i kapitalflödena. I USA är utsikterna för Trump-administrationens tillväxtvänliga reformer allt mindre troliga och försvagar attraktionskraften hos dyra amerikanska aktier ytterligare. Europa har halkat efter amerikanska aktier detta decennium och de senaste utflödena har inte vänt förrän nu 12 mån kumulativa flöden in i aktier, % av AuM may 2016 jun 2016 jul 2016 aug 2016 sep 2016 oct 2016 nov 2016 jan 2017 feb 2017 mar 2017 USA Europa EM apr 2017 may 2017 Källa: EPFR/DB/TAA 14

15 Tillväxtmarknader stöds av överlägsna vinstutsikter och högre tillväxt Förbättringar i de ekonomiska utsikterna har tillsammans med högre oljepriser lyft vinstförväntningarna i tillväxtmarknader till imponerande nivåer. Både aktieoch räntemarknaderna har hämtat stöd från detta i år. I ett synkroniserat uppsving, som vi just nu befinner oss i, tenderar tillväxtmarknadstillgångar att överavkasta på grund av sin cykliska natur. Det senaste uppsvinget i den globala handeln, och speciellt den starka efterfrågan på elektronik, stödjer tillväxtmarknader. Specifikt gynnar det den tunga IT-sektorn. BNP-tillväxten i Kina överraskade positivt tidigt i år men kommer att sakta in något framöver, vilket lett till oro på framförallt råvarumarknaderna. Detta innebär troligen att vinstestimaten inte växer lika fort, men både Kinas BNP och vinstestimaten ser ut att visa stabil tillväxt En ökande tillväxtskillnad relativt utvecklade marknader, högre förväntad vinsttillväxt och relativt attraktiv värdering stödjer vår breda övervikt i både tillväxtmarknadsobligationer och aktier. Överlägsna vinstförväntningar i tillväxtmarknaderna Skillnaden i tillväxt ökar ytterligare framöver 15

16 Sektorstrategi fokusera på cykliskt Vi behåller den cykliska tilten. Makro, vinster, politik och förväntningar på högre räntor pekar fortfarande på ett cykliskt fokus. Värdering är det enda som kan tala emot. Ränteutvecklingen har inte gått vår väg men vi ser att detta kommer att ändra sig. Cykliskt är än en gång vinnaren denna vinstsäsong; signalerna gynnar helt klart cykliska bolag. En marginellt mindre positiv makrosyn och stark utveckling talar för att minska vår cykliska exponering något. Samtidigt överviktar vi hälsovård, som slår de andra defensiva sektorerna på de flesta parametrarna, och där några unika faktorer spelar in. Sektorrekommendationer Rekommendation Aktiv risk Industri Neutral 0% Sällanköp Neutral 0% Dagligvaror Undervikt -2% Hälsovård Övervikt 2% Finans Övervikt 2% IT Övervikt 3% Telecom Undervikt -3% Kraftförsörjning Undervikt -2% Energi Neutral 0% Material Neutral 0% Defensiva sektorer möter fortsatt motvind från stigande räntor, då dessa högt belånade sektorer får det svårt att öka intäkterna/minska kostnaderna för att möta de högre räntekostnaderna. Då vi ser högre räntor på medellång sikt kommer defensiva sektorer att underprestera, vilket är skälet till att vi rekommenderar cykliskt trots de förras comeback på sistone. 16

17 Nordea Tactical Asset Allocation Global Investment Strategy Committee (GISC) Leif-Rune Husebye Rein Chief Investment Strategist Norway Michael Livijn Chief Investment Strategist Sweden Lippo Suominen Chief Investment Strategist Finland Bjarne Breinholt Thomsen Chief Investment Strategist Denmark Ole Morten Nafstad Head of Investment Advice Luxembourg Philip Loug Jagd Senior Strategist/ GISC Driver Denmark Strategists Nicholas Flaherty Strategist Luxembourg Ingvild Borgen Gjerde Strategist Norway Andreas Osterheden Hansen Strategist Denmark Morten Hessner Expert Strategist Denmark Ville Korhonen Expert Strategist Finland Erik Nordenskjöld Expert Strategist Sweden Eemil Palmén Strategist Finland Sigrid Wilter Slørstad Expert Strategist Norway Assistants Kristian Lunow Nielsen Assistant/Student Denmark Mads Bech Flarup Assistant/Student Denmark Victor Karlshoj Julegaard Assistant/Student Denmark

18 Ansvarsreservation 18

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina Nordea Asset Allocation Juli 2017 Juli 2017 Låt solen skina Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de flesta tillgångsslag,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Sammanfattning Oktober 2017 Ignorera bruset De globala aktiemarknaderna har stigit i över åtta år men vi anser att

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update Nordea Asset Allocation Augusti 2017 Augusti 2017 Låt solen skina (update) Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Sammanfattning November 2017 lätta på gasen Hösten har varit en riktigt stark period för globala aktier. Den

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017

Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017 Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge Nordea Asset Allocation September 2017 September 2017 Uppgången har mer att ge Vi ökar övervikten i aktier. Fundamenta är fortsatt solida och fler

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Emerging value. Nordea Asset Allocation April 2017

Global Asset Allocation Strategy Emerging value. Nordea Asset Allocation April 2017 Global Asset Allocation Strategy Emerging value Nordea Asset Allocation April 2017 April 2017 Emerging value Behåll övervikten i aktier. Den underliggande styrkan i ekonomin, förbättrade vinster och låga

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017 Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende Nordea Asset Allocation Mars 2017 Mars 2017 Stigande självförtroende Vi behåller vår rekommendation om övervikt i aktier. Tillväxten ökar globalt,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016 Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart Asset Allocation November 2016 November 2016 vinsterna tillbaka på svart Behåll övervikten i aktier då en hygglig global ekonomi och specifikt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 8 januari 2008 Mer osäkert läge ger neutral hållning Det negativa sentimentet späs på av fallande USA-indikatorer ISM och arbetslöshetssiffrorna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015 Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus Investment Strategy and Advice November 2015 November 2015 Centralbankerna i fokus Hopp och rädsla har hållit marknaderna spattiga under hösten.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Februari 2017 du sköna nya värld? Vi behåller övervikten i aktier. Den globala tillväxten ökar i år, vilket stöder

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016 Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas Investment Strategy and Advice Mars 2016 Mars 2016 utsikterna utmanas Vi sänker aktier till neutral. Osäkerhet och medföljande volatilitet fortsätter

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 2 januari 2008 Grundscenariot ligger fast Fortsatt oroligt på de finansiella marknaderna Kreditkrisen kommer att fortgå och bestämmer just nu

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 December 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 har varit ett år av divergens. Våra utsikter inför

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016 Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik Asset Allocation Oktober 2016 Oktober 2016 Fundamenta trumpar politik Oron från tidigare i år har lättat och investerarnas förtroende för en

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering Investment Strategy and Advice Januari 2016 Januari 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 blev ett år av divergens. Våra utsikter

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016 Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse Asset Allocation Maj 2016 Maj 2016 i väntan på bekräftelse Behåll neutral mellan tillgångsslagen. Avkastningsmöjligheterna attraherar investerarna

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 2017 vinna eller försvinna? Vi behåller övervikten i aktier då vi anser att de har överhanden in i det nya året.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016 Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar Asset Allocation September 2016 September 2016 förtroendet ökar Oron som präglat marknaden i år har lättat och investerarnas förtroende för en fortsatt

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 737 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden ökade

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016 Global Asset Allocation Strategy Balansakt Asset Allocation April 2016 April 2016 balansakt Behåll en neutral allokering mellan tillgångsslagen. Vi ser att marknaderna kommer att sakna en klar riktning

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Global Utblick 18 oktober 2017

Global Utblick 18 oktober 2017 Global Utblick 18 oktober 2017 Veckans knorr den svenska aktiemarknaden Brott uppåt Starkt stöd Stockholmsbörsen Lång inför rapportperioden i oktober, som förväntas avgöra börsriktningen över årsskiftet.

Läs mer

Månadsanalys Juni 2013

Månadsanalys Juni 2013 Månadsanalys Juni 2013 Minskad potential på aktiemarknaden I SLUTET AV maj presenterade vi vår uppdaterade marknadssyn och konstaterade då att inledningen av året har bjudit på en god start för de globala

Läs mer

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser.

Quick FX Update. Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK. Valutaanalys. Swedbank Markets. Sammanfattning och slutsatser. Quick FX Update Konsumentförtroende driver upp dollarn köp USDSEK Valutaanalys Swedbank Markets 6 augusti 2008 Sammanfattning och slutsatser Konjunkturen i EMU har försvagats påtagligt under sommaren Samtidigt

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009

Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Finansiell månadsrapport Stadshus AB (moderbolag) maj 2009 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 739 mnkr. Det är en minskning med 903 mnkr sedan förra månaden. Räntan för

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer