Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017"

Transkript

1 Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge Nordea Asset Allocation September 2017

2 September 2017 Uppgången har mer att ge Vi ökar övervikten i aktier. Fundamenta är fortsatt solida och fler bekräftelser på styrkan i uppgången kommer in. Faktum är att denna stabila (om än tråkiga) takt med goda nyheter är tillräcklig för att hålla uppe den positiva trenden i aktier, speciellt med tanke på avkastningsmöjligheterna i obligationer och kontanter. Både den globala ekonomin och vinsterna är robusta. Tillväxten är brett baserad och risken för recession är liten. Samtidigt växer vinsterna i den snabbaste takten på flera år, vilket bekräftades av ett starkt andra rapportkvartal. Politisk turbulens tillsammans med spekulationer kring centralbankernas agerande framöver har hållit investerarna försiktiga på sistone. Vi förväntar oss att de kommer att öka exponeringen mot aktier igen då oron kring politiken, och centralbankerna, visar sig vara överdriven. Europa och tillväxtmarknaderna erbjuder bäst potential inom både aktier och långa räntor. Vi lyfter tillbaka Japan i portföljen, främst på bättre inhemska utsikter samt en överraskande stark vinstutveckling. Vinsterna leder aktier högre Öka övervikten i aktier. Lyft upp Japan till neutral inom aktier, behåll övervikten i Europa och tillväxtmarknader. Inom långa räntor är tillväxtmarknader vår favorit, både i hård- och lokal valuta. 2

3 Utveckling och rekommendationer, september 2017 Tillgångsslag - N + Kommentar Aktier Långa räntor Kontanter Aktieregioner - N + Kommentar USA Europa Japan Asien ex. Japan Latinamerika Östeuropa Danmark Finland Norge Sverige Aktiesektorer - N + Kommentar Industri Sällanköp Dagligvaror Hälsovård Finans IT Telekom Kraftförsörjning Energi Material Ränteslag - N + Kommentar Statsobligationer Investment Grade High Yield Tillväxtmarknadsobligationer Både i hård/lokal valuta Nuvarande allokering Föregående allokering 3

4 Asset Allocation Scoreboard September 2017 Värdering Generellt är aktier varken dyra eller billiga medan obligationer är högt värderade. I det relativa spelet har aktier dock överhanden. Statsobligationer kommer knappast att bli attraktiva i närtid, värdet i high yield är också tveksamt. Penningpolitik & likviditet Penningpolitiken förblir stödjande för de finansiella marknaderna även om normaliseringen har startat. Centralbankerna tar långsamt bort stimulanserna genom höjda räntor och minskad QE. Men både styrräntorna och obligationsräntorna kommer att stiga mycket modest framöver. Konjunkturen Den globala tillväxten är på fast mark; Europa fortsätter att visa upp en tillväxttakt över den långsiktiga trenden, tillväxtländerna fortsätter sin återhämtning och de kommande kvartalen borde se en förbättring också i USA. Konsumtionen driver tillväxten, men det finns även tecken på att investeringarna börjar öka. Slutsats Övervikt: aktier, Europa/tillväxtmarknader inom aktier, tillväxtobligationer inom långa räntor. Neutral: Japan inom aktier, IG inom långa räntor. Undervikt: långa räntor, statsobligationer och high yield inom långa räntor. USA inom aktier. Vinster Vinsttillväxten för 2017 kommer att vara den starkaste på flera år tack vare förbättrad försäljning och stabila marginaler. Ökningen är brett baserad och nästan alla sektorer förbättras. Vinstestimaten indikerar att trenden kommer att fortsätta in i nästa år. Valuta Försvagningen av dollarn har överraskat investerarna i år. Vi ser att försvagningen avtar i nuläget och stabiliseras kring nuvarande nivåer. På längre sikt talar utvecklingen för en starkare euro samt tillväxtvalutor. Positionering/sentiment Sentimentet ger en delad bild men inga tecken på överoptimism Investerarna är klart överviktade aktier och krediter samtidigt som de håller höga kontantandelar, vilket begränsar möjligheterna för större korrektioner i närtid. 4

5 Dags att öka aktievikten ytterligare Nordea TAA aktierekommendationer: /Nordea Undervikt - 5 % Neutral 0 % Övervikt + 5 % Övervikt + 10 % 5

6 En recession krävs för en nedgång i aktier Alla stora nedgångar har sammanfallit med en recession i USA och i nuläget är sannolikheten låg 6

7 Aktier erbjuder bäst avkastningsmöjligheter när valutamotvinden avtar Bäst möjligheter i aktier Avtagande motvind från starkare SEK ger stöd 7

8 Checklistan för en Bear Market är inte alarmerande Equities continue to offer best return opportunities De flesta stora nedgångar sker vid en global recession. Vi har dock sett korrektioner större än 10 procent även utanför recessioner. Ofta är dessa korrektioner associerade med överdrifter, överoptimism, rädsla för förluster, kinarelaterade risker, avtagande tillväxt eller en kombination av ovanstående. Därför har vi gjort en bear market -indikator som graderar ett antal parametrar som spänner över våra 6 områden i high 6. Den sammansatta indikatorn indikerar risken för en större korrektion. Den kan knappast förutspå framtiden utan är en enkel och prydlig summering av en del av de indikatorer som vanligen lyser rött innan en större nedgång. I nuläget är makro, vinster och övriga (t.ex. positionering) långt från rött, medan riskerna främst kommer från Feds höjningar och vissa stabilitetsmått i Kina. Dessa har dock vänt under sommaren och signalerar mindre risk framöver. Sammantaget ger indikatorn stöd åt att öka risken i strategin. Kilde: Thomson Reuters Få av de vanliga bear market -indikatorerna blinkar rött Makro Vinster Värdering Likviditet Övriga 8

9 Den globala ekonomin förblir på fast mark och sommarsvackan avtar Ekonomiskt förblir utsikterna solida globalt. Vi är i en miljö som visar upp stabil tillväxt, med stöd från både utvecklade ekonomier och tillväxtmarknader. Som förväntat har accelerationen i tillväxten de senaste månaderna bromsat in något. Mjuka indikatorer fortsätter dock att vara starka och potentialen på uppsidan är intakt. Europa står ut bland de utvecklade ekonomierna, fortsatt stark tillväxt och i allt större utsträckning från alla länder och sektorer. Samtidigt ser USA ut att också ut att förbättras. Trenden i de ekonomiska överraskningarna vänder medan konsumtionen är fortsatt underbyggd. Tillväxten förblir på solida nivåer samtidigt som den är brett baserad globalt Även om vi befinner oss i ett synkroniserat globalt uppsving står tillväxtmarknaderna ut som de marginella vinnarna under Detta borde också synas i aktieutvecklingen efter flera år av relativ underavkastning mot väst. Konsumenterna är den huvudsakliga drivkraften, men vi ser även tecken på en acceleration i investeringarna. Sammantaget befinner sig den globala ekonomin stabilt i en expansionsfas. BNP-utsikter i antal länder OECD följer Accelererande tillväxt Bromsande tillväxt Kontraktion Källa: OECD 9

10 USA är längst i cykeln men utsikterna är fortsatt goda Ytterligare uppsida från konsumenterna Investeringarna ökar Småbolagens förväntningar stiger igen Ordrarna visar tecken på att lyfta och minskar gapet mot mjuk data 10

11 Tvåsiffrig vinsttillväxt inom räckhåll under 2017 Vinstutsikterna är de bästa på flera år. Konsensusestimaten har klättrat upp till nästan 14% för helåret Våra förväntningar ligger något lägre, mellan 10-12%, men även det skulle vara ett fantastiskt resultat. En synkroniserad global tillväxt, ökad försäljning och liten press på marginalerna underbygger en stark vinstillväxt. Försäljningstillväxten är solid och tack vare ledig kapacitet leder den operationella hävstången till stigande marginaler globalt, därav en stark vinsttillväxt. Även om det är för tidigt att tala om 2018 pekar de ekonomiska utsikterna mot en fortsättning av den stödjande miljön för vinsterna. Konsensusestimaten ligger still runt 10-11% för Vinsterna ger därför fortsatt stöd åt aktiemarknaden. Ljusa utsikter för de globala vinsterna under 2017 och 2018 Försäljningen väntas öka med nivåer vi inte sett på flera år 11

12 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 Q217 Q317E Q417E Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Q315 Q415 Q116 Q216 Q316 Q416 Q117 Q217 Q317E Q417E Ytterligare ett starkt rapportkvartal Andra kvartalets rapporter var solida. Det var det fjärde raka kvartalet med positiv vinsttillväxt, vilket understryker den goda utvecklingen hittills under Rekylen i oljan lyfte vinsterna i energisektorn medan stark ekonomisk tillväxt lyfte försäljningen generellt. Samtidigt förblir kostnadstrycket dämpat och marginalerna hamnar därmed i en sweet spot. Vinstboom i USA 15% S&P500, vinsttillväxt i årstakt 12% 9% 6% 3% 0% Rapporterad Estimat I USA slog Q2 förväntningarna klart med 12 procents vinsttillväxt mot förväntade 8 vid rapporteringens början. Bolagen överraskade positivt på både vinster och försäljning. Även i Europa var det starka siffror med en vinsttillväxt på 15 procent mot förväntade 8. Också Japan överraskade klart på uppsidan med en vinsttillväxt på 22 procent, 15 procent över förväntningarna. Generellt slogs estimaten världen över då den synkroniserade globala tillväxten har gett en synkroniserad comeback i vinsterna. -3% -6% som dock slogs av Europa 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% STOXX Europe 600, vinsttillväxt i årstakt Källa: Bloomberg/Thomson Reuters Rapporterad Estimat Källa: Bloomberg/Thomson Reuters 12

13 Värderingen inget hinder för aktier, men kan vara det för obligationer Globala aktier är generellt fortsatt rimligt prissatta. De senaste åren har faktiskt värderingen rört sig sidledes och framöver kommer den knappast vara ett hinder i sig självt för aktier. Det finns dock fickor av utsträckt värdering, som amerikanska aktier generellt och energisektorn i USA specifikt. Med det sagt, skulle tillväxtutsikterna försämras kraftigt kommer aktier inte räddas av värderingen då det definitivt finns nedsida från dagens nivåer. Men givet hyggliga utsikter för ekonomin och vinsterna ser vi ingen p/e-kontraktion i korten för närvarande. Den förväntade vinsttillväxten borde därför omsättas i stigande kurser. Aktier är varken billiga eller dyra Kreditspreadarna har kommit ned ordentligt, speciellt i Europa Kreditcykeln mognar och kreditspreadarna har minskat till nivåer där värdet måste ifrågasättas. High yield i synnerhet ser högt prissatt ut. Inte desto mindre, jämfört med låga räntor, är aktier med bred marginal attraktiva. Den relativa värderingen mellan dessa två har rört sig till fördel för aktier. 13

14 Blygsam inflation, blygsamma åtstramningar penningpolitiskt En penningpolitisk åtstramning är på väg men takten blir långsam då en låg inflation begränsar behovet och förmågan att strama åt. Räntorna har också varit lugna i denna miljö. Inflationen förblir under centralbankernas mål Historien säger att inflationen borde tagit fart i denna del av cykeln, men det är uppenbarligen inte fallet. Lönetrycket är förvånansvärt lågt medan andra strukturella faktorer också kan hjälpa till att hålla tillbaka inflationen. I USA har Fed höjt räntan och nästa steg är att minska balansräkningen. ECB kommer också att börja begränsa stödköpen, vilket betyder att toppen på den expansiva penningpolitiken är bakom oss. Trots detta förblir den stödjande generellt och specifikt för ekonomin. Åtstramningarna och minskningarna av stimulanserna kommer att leda till långsamt stigande räntor. Investerarna är redan beredda på åtstramningar vilket begränsar marknadspåverkan. I den historiska kontexten förblir räntorna låga, och därmed förblir säkra obligationer oattraktiva, något som leder investerarna in i mer riskfyllda tillgångar. (Extrem)låga styrräntor begränsar uppgången i långa änden 14

15 Valuta effekterna av en stigande euro begränsade, dollaruppsidan liten Euron har varit i blickfånget på sistone efter en stark sommar. Medan en del av uppgången kan tas tillbaka på utsträckt positionering är trenden på medellång sikt fortfarande uppåt. De ekonomiska effekterna på eurozonen är ändå relativt begränsade. Medan en starkare valuta slår mot exportsektorn stärker den också konsumenterna genom högre reallöner, och förstärker därmed den pågående återhämtningen i den inhemska konsumtionen. Riskerna för stramare finansiella förutsättningar på grund av en starkare dollar ser också dämpade ut. En klart starkare dollar förutsätter en stramare penningpolitik eller en kraftig omsvängning i finanspolitiken. Båda ser osannolika ut. Vidare är den största risken för en starkare dollar, border-adjusted tax, ute ur spel politiskt. Resultatet av en svag/dämpad dollar är ytterligare uppsida till den potentiella tillväxten i USA, stöd till råvarusektorn globalt och mindre press på Kinas valutapolitik. Sammantaget är riskerna på valutasidan relativt begränsade. Euron kommer att fortsätta den uppåtgående trenden Dollarsvagheten sammafaller med utvecklingen i speciellt Asien 15

16 Belåtna och bekväma investerare? Inte enligt oss Är marknadens aktörer för komfortabla? Visserligen är en del kortsiktiga indikatorer (fear and greed index, rådgivarsentiment etc.) nedtryckta, men de är också väldigt volatila. Tar vi en bredare syn framträder en annan bild. Den långa änden av marknaden stabilt positiv Flödena in till både aktier och räntor pågår oavbrutet. Inte en enda vecka i år har varit negativ flödesmässigt. Då kontantandelarna är fortsatt höga är vår syn att flödena kommer att fortsätta att stödja marknaderna. Tekniska indikatorer kan fås att visa nästan vad som helst, så vi hanterar dem med en viss försiktighet. Många modeller signalerar dock en i stort sett neutral syn med en viss lutning åt risk-on. Detta bekräftas också av ovan nämnda flöden samt av positioneringen i marknaden. Båda är positiva men inte överoptimistiska. Generellt anser vi att denna bild adderar till vår positiva syn på risk. Investerarna är varken bekväma eller överoptimistiska och kommer troligen att agera på varje tillfälle att addera risk, drivet av starka fundamenta. medan den korta har dragit sig tillbaka något 16

17 Politik riskerna generellt sett överdrivna Vår syn har varit att inte lägga för stor vikt vid politik eller enskilda händelser, då rubrikerna ofta är betydligt större än det verkliga genomslaget på marknaden. Med det sagt, politiken är mer volatil idag och behöver såklart följas noga, som till exempel i USA. Skuldtaket, budgetförslag, ett nytt försök till skattereform och handelsrelaterade frågor är alla i spel men kommer troligen bara att generera kortare utslag av volatilitet. På den positiva sidan hittar vi det faktum att förväntningarna är så lågt ställda på Washington att utrymmet för (positiva) överraskningar ökat. Det politiska bruset i Europa har definitivt tacklat av, även det kommande tyska valet ser inte ut att orsaka någon uppståndelse på marknaden. I början av nästa år kommer rubriker skapas från Italien som då håller val, men det är en story för en annan dag. Entusiasmen kring Trump och hans politik har avtagit Andel resultatpresentationer som nämner Trump och sakpolitiska områden (S&P500) Geopolitiskt handlar det om the usual suspects : Nordkorea, Mellanöstern och Kinas ambitioner att bli Asiens främsta maktfaktor. Dessa är pågående, men inte troliga, riskscenarier framöver. Q Q Källa: Factset

18 Valet i Tyskland en risk på uppsidan Nästa stora politiska tillställning är det tyska valet den 24 september. Till skillnad från tidigare val i Europa på sistone ligger risken i detta val snarare på uppsidan. Angela Merkels populäritet föll under flyktingkrisen men den har nu kommit tillbaka till en nivå runt 60%. Huvudrivalen, Martin Schulz, ligger långt bakom på bara 30%. Då Merkels Kristdemokratiska block (CDU/CSU) leder komfortabelt i opinionsundersökningarna är det troliga utfallet en koalition som fortsatt leds av CDU. Den enda frågan är hur denna koalition kommer att se ut. CDU/CSU kommer troligen få runt 40% av platserna i Bundestag 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Opinionsundersökningar per den 24 augusti CDU/CSU SPD FDP Linke AfD Grüne Källa: FT/Wahlrecht.de/TAA Mindre finanspolitisk stringens kommer lyfta en redan stark ekonomi Oavsett minoritetspartner ligger förväntningarna på CDU att sänka skatterna och möjligen öka utgifterna positivt från ett marknadsperspektiv. För reformer inom eurozonen innebär ett fortsatt samarbete med SPD en mer ambitiös. Följaktligen kommer nästa tyska regering välkomnas av marknaden frågan är bara hur mycket. 18

19 Regional strategi uppgradera Japan till neutral, finansiera från Europa Japan visar vissa lovande tecken. Den svaga, exportdrivna tillväxten får nu sällskap av en högre inhemsk efterfrågan. En överraskande stark vinsttrend och rimlig värdering underbygger vår nya syn. Lyft upp till neutral. Europa och tillväxtmarknaderna är fortsatt våra favoriter Minska övervikten i Europa. Vi anser att argumenten är intakta, men att den starka euron kan tynga vinsterna något framöver. Vidare är regionen redan investerarnas favorit, vilket begränsar uppsidan. Bättre ekonomisk data har kommit i USA på sistone och nivåerna är fortsatt hälsosamma. Det gäller även vinstutsikterna, som är bra men inte ledande. Värderingen är dock en motvind och Washington förblir en röra. Behåll undervikten. Tillväxtmarknaderna ångar på trots regionala skillnader. Vi ser fortfarande utsikterna som oförändrade och behåller övervikt. En kombination av värdering, vinster och tillväxt talar för dessa marknader. Sverige når inte ända fram, främst vad gäller vinsterna. Även värderingen tynger något. Behåll neutral. 19

20 Mindre yen-beroende och starka vinster positivt för Japan Vi stänger undervikten i och lyfter upp Japan till neutral, vilket finansieras från Europa. Japanska aktier har kopplat loss sig från yenen under 2017 Det starka förhållandet mellan yenen och aktiemarknaden har lett till svag avkastning för japanska aktier i svenska kronor. Den inhemska efterfrågan har dock ökat på sistone och när investerarna inser att den japanska ekonomin har blivit mindre beroende av export borde länken mellan valuta och aktiemarknad försvagas. Japanska bolag visar upp en stark vinsttillväxt, drivet av det cykliska uppsvinget både externt och på hemmaplan samt av bättre corporate governance. Kombinerat med svag utveckling på sistone har det gjort värderingen än mer attraktiv än tidigare. Sammantaget ser vi bättre möjligheter avkastningsmässigt för japanska aktier framöver. Medan den starkare euron har försvagat vinstutsikterna i Europa pekar fundamenta fortsatt på bättre avkastning relativt andra regioner. Vi behåller en övervikt i Europa. Förnyad styrka i de japanska vinsterna på sistone 20

21 Tillväxtmarknadsobligationer erbjuder bäst värde bland ränteslagen Övervikt tillväxtmarknadsobligationer. Fundamenta fortsätter att stabiliseras/förbättras och utsikterna för tillväxtvalutorna har ljusnat. Räntan är fortsatt relativt hög. Även efter rallyt i år rekommenderar vi att övervikta obligationer i både lokal och hårdvaluta. Högsta räntan finns i tillväxtmarknaderna Undervikt statsobligationer. Räntorna förväntas stiga men i en långsammare takt då inflationen förblir låg. Samtidigt som statsobligationer bidrar med stabilitet i portföljen är avkastningsutsikterna framöver mycket begränsade. Undervikt high yield. Avkastningspotentialen har minskat efter en signifikant kreditspreadkompression på sistone. Bland riskfyllda obligationer ser vi bättre möjligheter i tillväxtländerna. Neutral investment grade. Räntorna är låga i tillgångsslaget men ger ändå en viss yield pick-up över statsobligationer. Kreditspreadarna är låga men stabila då bolagens finanser är solida. 21

22 Nordea Tactical Asset Allocation Global Investment Strategy Committee (GISC) Strategists Assistants Leif-Rune Husebye Rein Chief Investment Strategist Norway Michael Livijn Chief Investment Strategist Sweden Lippo Suominen Chief Investment Strategist Finland Bjarne Breinholt Thomsen Chief Investment Strategist Denmark Ole Morten Nafstad Head of Investment Advice Luxembourg Philip Loug Jagd Expert Strategist/ GISC Driver Denmark Nicholas Flaherty Strategist Luxembourg Ingvild Borgen Gjerde Strategist Norway Andreas Osterheden Hansen Strategist Denmark Morten Hessner Expert Strategist Denmark Ville Korhonen Expert Strategist Finland Erik Nordenskjöld Expert Strategist Sweden Eemil Palmén Strategist Finland Sigrid Wilter Slørstad Expert Strategist Norway Kristian Lunow Nielsen Assistant/Student Denmark Mads Bech Flarup Assistant/Student Denmark Victor Karlshoj Julegaard Assistant/Student Denmark

23 Ansvarsreservation 23

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Sammanfattning Oktober 2017 Ignorera bruset De globala aktiemarknaderna har stigit i över åtta år men vi anser att

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Sammanfattning November 2017 lätta på gasen Hösten har varit en riktigt stark period för globala aktier. Den

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update Nordea Asset Allocation Augusti 2017 Augusti 2017 Låt solen skina (update) Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017 Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot Nordea Asset Allocation Juni 2017 Juni 2017 Europa i en sweet spot Investeringsmiljön är fortsatt gynnsam för aktiemarknaden; grönt ljus råder på

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina Nordea Asset Allocation Juli 2017 Juli 2017 Låt solen skina Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de flesta tillgångsslag,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Emerging value. Nordea Asset Allocation April 2017

Global Asset Allocation Strategy Emerging value. Nordea Asset Allocation April 2017 Global Asset Allocation Strategy Emerging value Nordea Asset Allocation April 2017 April 2017 Emerging value Behåll övervikten i aktier. Den underliggande styrkan i ekonomin, förbättrade vinster och låga

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017 Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende Nordea Asset Allocation Mars 2017 Mars 2017 Stigande självförtroende Vi behåller vår rekommendation om övervikt i aktier. Tillväxten ökar globalt,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015 Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus Investment Strategy and Advice November 2015 November 2015 Centralbankerna i fokus Hopp och rädsla har hållit marknaderna spattiga under hösten.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016 Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart Asset Allocation November 2016 November 2016 vinsterna tillbaka på svart Behåll övervikten i aktier då en hygglig global ekonomi och specifikt

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 8 januari 2008 Mer osäkert läge ger neutral hållning Det negativa sentimentet späs på av fallande USA-indikatorer ISM och arbetslöshetssiffrorna

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016 Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas Investment Strategy and Advice Mars 2016 Mars 2016 utsikterna utmanas Vi sänker aktier till neutral. Osäkerhet och medföljande volatilitet fortsätter

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Februari 2017 du sköna nya värld? Vi behåller övervikten i aktier. Den globala tillväxten ökar i år, vilket stöder

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 December 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 har varit ett år av divergens. Våra utsikter inför

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 2 januari 2008 Grundscenariot ligger fast Fortsatt oroligt på de finansiella marknaderna Kreditkrisen kommer att fortgå och bestämmer just nu

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 2017 vinna eller försvinna? Vi behåller övervikten i aktier då vi anser att de har överhanden in i det nya året.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering Investment Strategy and Advice Januari 2016 Januari 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 blev ett år av divergens. Våra utsikter

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016 Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar Asset Allocation September 2016 September 2016 förtroendet ökar Oron som präglat marknaden i år har lättat och investerarnas förtroende för en fortsatt

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016 Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse Asset Allocation Maj 2016 Maj 2016 i väntan på bekräftelse Behåll neutral mellan tillgångsslagen. Avkastningsmöjligheterna attraherar investerarna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016 Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik Asset Allocation Oktober 2016 Oktober 2016 Fundamenta trumpar politik Oron från tidigare i år har lättat och investerarnas förtroende för en

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016 Global Asset Allocation Strategy Balansakt Asset Allocation April 2016 April 2016 balansakt Behåll en neutral allokering mellan tillgångsslagen. Vi ser att marknaderna kommer att sakna en klar riktning

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Global Utblick 18 oktober 2017

Global Utblick 18 oktober 2017 Global Utblick 18 oktober 2017 Veckans knorr den svenska aktiemarknaden Brott uppåt Starkt stöd Stockholmsbörsen Lång inför rapportperioden i oktober, som förväntas avgöra börsriktningen över årsskiftet.

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 144 mdkr per 2004-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 5,5 % för första halvåret 2004.

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig Brev till fondspararna Q2 14 Värdeaktier Innehåll Värdeinvesteringar återhämtar sig Ineffektivitet liknar potential Japan ökat fokus på kapitalstruktur Bra avkastning när potentialen utnyttjas Långsiktig

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Månadsrapport mars 2010

Månadsrapport mars 2010 Månadsrapport mars 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer